Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Czapscy Hutten h. Leliwa linia sumowska z smętowskiej akta

16.01.2018 13:35
Poniższy tekst zawiera linki do akt, przypisy, a poniżej wymienione są źródła. W osobnym poście zamieściłam drzewo, które ułatwi zrozumienie zawiłości koligacji tej linii.

Ród Czapskich herbu Leliwa to stara pomorska szlachta, która wzięła nazwisko od swych posiadłości Czaple (powiat świecki). Najwcześniej wymieniany był Piotr de Czapelken 1395 r. [A.Boniecki]. Po nim Mikołaj z Czapel, który brał czynny udział w pierwszej fazie wojny trzynastoletniej (1454 – 1466) i zginął po odzyskaniu Świecia przez Krzyżaków około 10 VII 1455 r.
Kazimierz Kossakowski za rzeczywistego protoplastę rodu przyjął jednak Marcina Czapskiego opisanego poniżej. Późniejszym dziedzicem rodowych posiadłości - Czapelek, części Białego i łąki zwanej Czajki oraz Smętowa, Chwarzna, Swarożyna, Smętówka i Bękowa był Juliusz Czapski. Gdy rodzina stała się jedną z najznaczniejszych i najbogatszych w Prusach Królewskich, wyodrębniły się trzy linie – bękowska, swarożyńska i smętowska. Wprawdzie największe znaczenie miała linia bękowska, ale w poniższym opracowaniu przedstawiam linię smętowską.

Początki rodu Czapskich.
Marcin Czapski, ławnik ziemski świecki w 1546 r., któremu w 1526 r. Zygmunt I poświadczył posiadanie Czapelek, części Białego i łąki zwanej Czajki jego dóbr dziedzicznych, w obecności Jana Konopackiego biskupa chełmińskiego (1470-1530) i Jerzego Konopackiego podkomorzego pomorskiego 13. VI 1513 - 4. III 1516; kasztelana gdańskiego 4. III 1516 - 2. VI 1518; wojewody pomorskiego 21. XII 1518 - 28. II 1543; starosty świeckiego 1508 - 28. II 1543 [Metryka Koronna Mazowiecka 42 str. 42, 1526]. 1 http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK ... _0093.html
Po raz ostatni źródła wymieniają Marcina w dniu 17.02.1548 r. na posiedzeniu sądu [K. Mikulski]. Marcin mógł być potomkiem w/w Mikołaja z Czapel. Z żoną - prawdopodobnie Konopacką, córką Macieja podkomorzego chełmińskiego w 1498 r. i NN Watzenrode [wg T. Żychliński], pewnie siostrą w/w Konopackich, miał syna również Marcina. Ów Marcin zmarł krótko przed 30 V 1572 r., kiedy wdowa po nim Małgorzata wraz z synami dokonali podziału majątku rodzinnego. Marcin i Małgorzata mieli trzech synów: Sebastiana, Juliusza i Waleriana, oraz przynajmniej jedną córkę – Zofię, która wyszła za mąż za Jerzego Frąckiego. W 1579 r. wdowa po Sebastianie Justyna przekazała Czapelki i Białe Walerianowi. Smętowo i Smętówko musiało należeć do Marcina zmarłego w 1572 r., skoro w następnym pokoleniu obie wsie są dziedziczone (Zofia, Juliusz i Walenty). Smętówko i Smętowo zapewne były wianem córki Marcina Zofii (Smętówko posiadał w 1583 r. jej mąż Jerzy Frącki). Frąccy zmarli bezdzietnie i później Smętówko przeszło w ręce Walentego, a następnie po jego śmierci przed 1593 r. - w ręce Juliusza. Co do Smętowa - za czasów Frąckich był tam folwark i siedmiu chłopów poddanych. Wygląda na to, że po śmierci Zofii Frąckiej w 1589 r. mieli je Walenty i Juliusz, a od śmierci Walentego przed 1593 r. objął je całkowicie Juliusz.
Z trzech synów Marcina, Juliusz, ławnik i sędzia tczewski, w 1558 r. wszedł w posiadanie Bękowa z młynem oraz części Płochocina przez małżeństwo z Heleną Wierzbowską – wdową po Andrzeju Jasińskim. Od tego momentu Bękowo stało się aż do pierwszej połowy XVIII w. główną siedzibą rodziny. Posiadał również wszystkie dobra rodowe Czapskich, ponieważ jego bracia i siostra zmarli wcześniej. Juliusz zmarł 17 VIII 1595 r., pozostawiając po sobie sześciu synów i dwie córki. Córki Ewa zamężna Świętosławska i Dorota ksieni Norbertanek w Żukowie. Dwaj synowie Andrzej i Krzysztof zmarli bezpotomnie, a trzeci pod imieniem Seweryna był w zakonie. Od trzech pochodzą trzy linie Czapskich. I tak od Sebastiana idą Czapscy z Bękowa. Od Jana Czapscy ze Swarożyna. Od Marcina Czapscy ze Smętowa.

Geneza linii smętowskiej osiadłej w ziemi dobrzyńskiej.
Marcin, syn Juliusza z Heleny Wierzbowskiej, dziedzic na Smętowie parafia Lalkowy od 1595, ten z Bąkowską herbu Ryś dwóch miał synów i trzy córki:

1.Stanisław, z Leską żył sterilis. Jego żona, Anna Leska po bezpotomnej śmierci męża, odstąpiła w 1645 roku wieś Smętowo wraz z łąkami zwanymi Łęgami, leżącymi pod miastem Nowe, swojemu szwagrowi Janowi Czapskiemu.

2.Jan w czasie potopu szwedzkiego dowodził chorągwią. Szwedzi go rannego do niewoli wzięli i 5 lat w Sztokholmie więzili (1655-1660), potem był wielkim nakładem środków przez rodzinę wykupiony i wkrótce zmarł. Jego pierwszą żoną była Anna Klińska herbu Junosza. W 1648 r. podatek od Smętowa zapłacił niejaki Krzysztof Czapski - stryj Jana gospodarujący widocznie pod jego nieobecność. W 1662 roku przeprowadzono spis mieszkańców parafii lalkowskiej i w Smętowie zamieszkiwali: Jejmość Pani Helena Czapska z synem Władysławem i służbą. [Aniela Przywuska patrz źródła] Świadczyło by to o tym, że Jan już nie żył, jego drugą żoną była Helena, a ich syn Władysław był najmłodszy i mieszkał z matką. Pozostali synowie i córki z pierwszej żony byli już widocznie dorośli (urodzeni w latach 1630-40). Świadczyłoby to również o tym, że Jan ur. się ok. 1610 r. Jan i Anna mieli siedmiu synów (tylko syn Władysław był z drugiej żony Heleny). Możliwe, że Helena zamarła w 1682 r., bo wtedy Smętówko odziedziczył syn Marcina Jerzy, który był pewnie najstarszy i Smętowo pospołu z bratem Aleksandrem:
2.1.Jerzy, który z Marianną Trzebińską syna Wawrzyńca zostawił. Jerzy i jego brat Aleksander odziedziczyli Smętowo i Jerzy odziedziczył w 1682 r. Smętówko. W 1682 roku zapłacił również podatek od mieszkających we wsi Smętowo 6 zagrodników i karczmarza. Po śmierci Jerzego w 1729 r. Smętówko odziedziczył syn Wawrzyniec z żoną Anną z Radomskich, po czym je sprzedał. [A. Przywuska]
2.2.Wojciech, który z Marią Kossowską sterilis.
2.3.Marcjan, który się był rozrodził. Podczas powietrza morowego w roku 1712 cała rodzina wymarła.
2.4.Michał, który w województwach Ruskich, z Drohojowską sterilis.
2.5.Aleksander, żony I v Aleksandra Łaszewska [Niesiecki] sterilis, 2 v Anna Białachowska. Odziedziczył Smętowo z bratem Jerzym, a po jego śmierci w 1729 r. pewnie objął całość oraz posiadał Luchowo, Czerwińsk, Opalenie i Smażewo. Z Anną miał synów pięciu, córek trzy. Jan (pułkownik cudzoziemskiego zaciągu), Maciej (major cudzoziemskiego zaciągu), Piotr (kapitan cudzoziemskiego zaciągu, chorąży pomorski) odziedziczył Smętowo, Luchowo, Czerwińsk, Opalenie i Smażewo, Michał (porucznik cudzoziemskiego zaciągu, wojewoda malborski) i Walenty Aleksander(1734-1741) biskup Przemyski, (1741-1751) biskup Kujawski, urodził się przed 22.02.1682, zmarł 4.03.1751 r. Walenty Aleksander po Piotrze odziedziczył Opalenie. Córki Marianna zakonnica w Żukowie, Zofia żona von Olse bezpotomna, Katarzyna żona Lewińskiego ma dzieci.
Ojcu ich Aleksandrowi przypisuje się urząd podkomorzego wendeńskiego, ale potwierdzenia nie znalazłam.
Synem powyżej wymienionego syna Piotra był Jakub, który nominację na stanowisko podskarbiego otrzymał 2 XI 1746 roku i przez dwadzieścia lat zarządzał skarbem Prus Królewskich. W 1766 roku wszedł w skład Rady Ziem Pruskich. We wrześniu 1772 roku w momencie złożenia przysięgi królowi pruskiemu występował jako podskarbi brzeski. Jakub odziedziczył Smętowo. Wziął ślub z Rozalią Ewą Czapską (1715-1769), córką Piotra Aleksandra wojewody pomorskiego, syna Franciszka Mirosława z linii bękowskiej i Konstancji Gnińskiej. Jedyną ich córką była Konstancja (1749-1813), żona podkomorzego Maksymiliana Antoniego Jana hrabiego Mielżyńskiego h. Nowina i oni odziedziczyli Smętowo. Byli jego ostatnimi polskimi właścicielami.
Wykluczone jest, żeby Anna Białachowska była żoną Aleksandra Jana podkomorzego malborskiego z linii bękowskiej - nie zgadzają się daty - żyła jeszcze jego żona Jadwiga. Przypisanie w/w synów temu właśnie Aleksandrowi jest uzasadnione. Gdyby Rozalia poślubiła wnuka tamtego Aleksandra, to ich dziadkowie byliby braćmi i małżeństwo niemożliwe. Poza tym w/w synowie Aleksandra z Białachowskiej są potwierdzeni przez PSB, które jest wiarygodnym źródłem. Również K. Niesiecki wymienia Białachowską jako żonę tego, a nie innego Aleksandra i również potwierdza dzieci tej pary.
2.6.Jakub, chorąży chełmski, który I v z Marianny Brzezińskiej, ślub 1678 Radzyń Chełmiński, spłodził 1686 Franciszka sterilem. Marianna zmarła 1686/1687. 2 v z Konstancji Balińskiej zostawił Marcina 1690, który z Urszuli Dorpowskiej zostawił dwóch synów; z tych Piotr z Węsierskiej zostawia potomstwo.
1682 ur. Katarzyna córka Jakuba i Marianny Brzezińskiej Gołębiewko par. Radzyń Chełmiński, chrzestni Seweryn Zaleski z Kitnowa i Helena córka Sebastiana Czapskiego. Ów Seweryn od 1667 r. był właścicielem Kitnowa i jego rodzina tam osiadła na 100 lat.[SGKP] W 1684 r. poślubił Annę nieznaną z nazwiska w Radzyniu Chełmińskim. Piszę o nim więcej, bo przypuszczałam, że Seweryn i Helena byli parą.
2 https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cat=295333

14.06.1685 ur. Jan Sebastian syn Jakuba i Marianny Brzezińskiej Gołębiewko par. Radzyń Chełmiński
3 https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cat=295333

12.06.1686 ur. Franciszek Bartłomiej syn Jakuba i Marianny Brzezińskiej Gołębiewko par. Radzyń Chełmiński
4 https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cat=295333

1688 ślub Jakuba Czapskiego z Konstancją Balińską Zakrzewo par. Radzyń Chełmiński, świadkowie Sebastian Czapski podkomorzy malborski z Dąbrówki, Jakub Zboiński kasztelan dobrzyński z Orle.
5 https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cat=295333

22.03.1689 ur. Jan Konstanty syn Jakuba i Konstancji Balińskiej Gołębiewko par. Radzyń Chełmiński
6 https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cat=295333

26.11.1690 ur. prawdopodobnie Marcin syn Jakuba i Konstancji Balińskiej Gołębiewko par. Radzyń Chełmiński, chrzestny Sebastian Czapski podkomorzy malborski i Marianna z Czapskich Zboińska kasztelanowa dobrzyńska, żona Jakuba, siostra Sebastiana. Marcin później mąż Urszuli Dorpowskiej, syn Józef (1719-1789) żona Barbara Kraszewska, synowie Jan Benigin (1767-1820) i Ignacy (1770-?).
7 https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cat=295333

2.7.Władysław - najmłodszy i jedyny syn z drugiej żony Jana - Heleny, której nazwiska panieńskiego nie znamy. Dwie żony: I v NN zostawia syna Piotra Dominikanina, a 2 v z Kossowską zostawia Aleksandra i Jana młodzianów.
2.8.Marcin podkomorzy Wendeński ur. ok. 1640 r.: Marcin z Teresą Gosławską, córką Andrzeja i Marianny z Wojnowskich, wdową po Janie Zawadzkim, który zmarł w 1687, spłodził syna Jana (o nim poniżej i o tym mówią herbarze), który po ojcu objął urząd podkomorzego wendeńskiego. Teresa zmarła przed 6 sierpnia 1702 r. Przed Teresą, z którą Marcin się związał ok 1688 r., miał prawdopodobnie pierwszą żonę i z nią syna Józefa, który ur. się ok 1680, zmarł w 1758 - nie występuje on w herbarzach jako syn Marcina - występuje natomiast w zapiskach o dziedziczeniu dóbr - ten Józef ma syna również Jana i inne dzieci (nie wymieniono szczegółowo w Ortsgeschichte spadkobierców Józefa, ale było ich co najmniej jeszcze dwoje oprócz Jana).
Jan syn Marcina podkomorzy wendeński z żoną Rozalią Bagniewską zostawia syna Józefa (ur. ok. 1709) i o nim wspominają herbarze, który z Ostrowicką miał dzieci Antoniego, Jakuba i Joannę. Józef ten umiera młodo przed 1736 r., kiedy to jego dzieci dziedziczą część schedy po śmierci dziadka Jana.
Jan z Rozalią Bagniewską ma drugiego syna Jerzego (ur. ok. 1725) - nieznanego w herbarzach, który po ojcu objął urząd podkomorzego wendeńskiego (akty ur. jego dzieci). Żona Jerzego - Konstancja Pląskowska starościanka brodnicka, córka Józefa - brata drugiego męża jej teściowej Rozalii 1v Janowej Czapskiej, 2v Albrechtowej Pląskowskiej. Dzieci Jerzego i Konstancji: Rozalia (1753), Ksawery (1755-1787), Ignacy i Marianna (później żona Jakuba Wyben Wybickiego. Dzieci ur. w Bobrowie: w 1780 ur. się córka Konstancja Scholastyka, 1786 ur. się Franciszka Petronela, dnia 25.06.1781 w Wądzyniu ur. syn Jan Ksawery. Napis na płycie nagrobnej na cmentarzu w Brodnicy : JAN WYBICKI NACZELNIK POWIATU BRODNICKIEGO URODZIŁ SIĘ 24 CZERWCA 1782 UMARL 17 LIPCA 1852 POKÓJ JEGO CIENIOM!. Funkcja pełniona przez Jana - Landrat. Żona Ludwika Bąkowska. Wądzyń był w posiadaniu jego ojca Jakuba Wyben Wybickiego od 1779 r.). Jerzy umiera w 1767 r., a z wdową po nim żeni się wdowiec po Elżbiecie Jan Lewald Jezierski. Jerzy nie występuje w herbarzach - występuje tylko w zapiskach o dziedziczeniu dóbr i w znalezionym akcie urodzenia syna Ksawerego i córki Rozalii, gdzie jest podkomorzym wendeńskim po ojcu (prawdopodobnie w latach 1736-1767). Ciekawe, że po Marcinie urząd podkomorzego wendeńskiego objęli kolejno jego syn Jan, potem wnuk Jerzy, potem prawnuk Ksawery (były to lata 1690-1789). Nigdzie nie ma wzmianek o nich samych i ich urzędzie. Nie występują w herbarzach. Istnieją jedynie w aktach urodzeń ich dzieci i tam jest wymieniony tytuł, oraz w Ortsgeschichte... W tym czasie Boniecki wymienia innych podkomorzych - następców Marcina. Inne nazwiska przewijają się również w Urzędnikach inflanckich XVI-XVIII w.
Marcin Czapski h. Leliwa * 1686 † 1736 wg Bonieckiego - data urodzenia jest błędna, skoro był synem Jana walczącego ze Szwedami musiał mieć minimum 20 lat więcej. Data zgonu też jest błędna, bo to syn Jan zmarł w 1736 r. Jan objął po ojcu urząd, stąd pomyłka. Marcin zmarł rzeczywiście w 1718 r. Był nestorem tzw. linii sumowskiej, która wyłoniła się z linii smętowskiej.

Oprócz w/w synów - córek Jan z Anną Klińską miał cztery.
wg K.Niesieckiego

Dzięki uprzejmości pana Henryka Miłoszewskiego, prezesa PTTK Toruń, który przysłał mi spis właścicieli gruntów, udało mi się z dużym prawdopodobieństwem odtworzyć brakujące 100 lat historii Czapskich. Dane z pewnością pochodziły z "Ortsgeschichte des Kreises Strasburg in Westpreusen", Dr Hans Plehn, Königsberg 1900, co podpowiedział mi inny życzliwy badacz historii tych stron. Na podstawie tych danych dostawiłam przypuszczalne relacje rodzinne. Wbrew przyjętym opiniom Marcin miał dwóch synów: Jana i Józefa (ten Józef miał syna Jana, który jest wyróżniony poniżej w historii posiadłości rodzinnych tłustym drukiem i o nim jest tekst poniżej). Wg "Ortsgeschichte...": "po bezdzietnej śmierci Jana, syna Marcina, dziedziczyli po nim: dzieci jego brata Józefa, brat przyrodni Jerzy, i wdowa po Janie, Rozalia z Bagniewskich. Według mnie jest to błąd - po śmierci Jana, syna Marcina, wśród spadkobierców była bezsprzecznie jego wdowa, Rozalia z Bagniewskich, ale i dzieci zmarłego ich syna Józefa, oraz syn - Jerzy. Janowi przypisuje się syna Walentego ur. w Boluminku w 1729 r., który miał żonę Konstancję Pląskowską. Po pierwsze Walenty nie był jego synem, bo pierwsza żona Jana - Rozalia Bagniewska przeżyła męża, więc nie miał on drugiej żony Guttry. Po drugie ur. 13.02.1729 r. w Gierkowie par. Boluminek Walenty był synem Mateusza Czapskiego i Marianny Ludwiki (być może Marii Ludwiki Czapskiej ur. w 1708 r. w Radzyniu Podlaskim, prawdopodobnie córki Melchiora Czapskiego i Konstancji Kruszyńskiej. Identyfikacja tego Mateusza jest trudna. Mattheus Czapski występuje w sejmie dwuniedzielnym w Warszawie w 1736 r. jako poseł ziemi chełmińskiej obok Jana Czapskiego podkomorzego wendeńskiego i Albrechta Pląskowskiego - równolatkowie. Może syn Aleksandra i Białachowskiej?) - akt ur. Walentego Czapskiego syna Mateusza Boluminek [AADDT]
1 https://drive.google.com/file/d/1_J6EHf ... sp=sharing
Ten Walenty nie jest zatem synem Jana Czapskiego i N. Guttry. Skądinąd N. Guttry, prawdopodobnie córka N. Guttry'ego podchorążego czernihowskiego * ca. 1715 † ca. 1765 [Boniecki] mogła być żoną innego Jana ur. ok. 1703 r., który był cześnikiem czernihowskim, a potem podczaszym czernihowskim i zmarł w 1778 r., syna Józefa Czapskiego. Jest to jednak tylko przypuszczenie.
Ciekawe, że żoną występującego w 1736 r. w spadku po Janie synu Marcina - Jerzego jest ... Konstancja Pląskowska. Poniżej indeksy aktów urodzeń ich dzieci - same akta pod koniec tego tekstu.
1753 Rozalia Wiktoria Marianna Czapska Jerzy Konstancja Pląskowska Świedziebnia Świedziebnia
1755 Franciszek Ksawery Józef Czapski Jerzy Konstancja Pląskowska Świedziebnia Karbowo
Sądząc z prawa dziedziczenia Jerzy nie był bratem przyrodnim Jana, ale jego synem z Rozalią z Bagniewskich, bo wtedy miałby równe prawa z dziećmi zmarłego syna i wdową po Janie. Poza tym, gdyby Jerzy był bratem przyrodnim Jana, to dziedziczyłby również po śmierci ojca Jana, Marcina. Również daty urodzin jego dzieci świadczą o tym, że był o jedno pokolenie młodszy. Dziwna jest jedynie różnica wieku między obydwoma synami - Józefem i Jerzym. Z drugiej strony Rozalia z Bagniewskich 1v Janowa Czapska 2v Albrechtowa Pląskowska była ze swoim drugim mężem chrzestną dzieci Jerzego. Wracając do Jerzego - dla dalszej historii jego postać nie jest na szczęście taka ważna.
Jeszcze na koniec rozważań - Józefów było z pewnością dwóch:
• Józef pierwszy brat Jana, urodzony ok. 1680 r. i żyjący dłużej, wspomniany w 1718 r. i zmarły 1758 r.
• Józef drugi syn Jana, urodzony ok. 1709 r. zmarły młodo, którego dzieci w 1736 r. dziedziczą po dziadku Janie.
Janów było również dwóch:
• Jan pierwszy syn Marcina podkomorzego wendeńskiego urodzony ok. 1688 r. Urząd objął po ojcu (1718-1736). W 1736 r. kupił Najmowo i Sumowo. Brał udział w sejmie pacyfikacyjnym w Warszawie od 25 czerwca do 9 lipca 1736 r. Zmarły nagle przed 27.07.1736 r. (w Urzędnikach Inflanckich XVI-XVIII w. wymienia się po tej dacie dwóch następców Marcina jego ojca, bo pomylono daty zgonu, ale następcą Jana był syn Jerzy - jeszcze podkomorzy wendeński w 1755 r.). Majątek został podzielony wśród spadkobierców jeszcze tego roku.
• Jan drugi to syn Józefa - syna Marcina podkomorzego wendeńskiego urodzony ok. 1703 r., zmarły w 1778 r, cześnik Czernichowski, a potem podczaszy Czernichowski.
Pewnie dlatego historia jest tak zawiła i stąd pomyłki.

Historia posiadłości Marcina Czapskiego i jego potomków:
1697 – Marcin Czapski nabywa Bobrowo, Grzybno, Kruszyny (Szlacheckie), Niewierz, część Wądzynia od Stanisława Karkowskiego.
1700-01 – Marcin Czapski nabywa pozostałe części Wądzynia i Sumówko od Stanisława Karkowskiego.
1718 – zapewne Marcin Czapski umiera, dziedziczą po nim jego synowie – bracia: Jan Bobrowo, Wądzyń i Grzybno oraz Józef Kruszyny Szlacheckie, Niewierz i Sumówko.
1736 –Jan, syn Marcina, dokupił jeszcze Najmowo i Sumowo. W 1736 r. po śmierci Jana Czapskiego dziedziczą: dzieci syna Józefa (sam Józef widocznie już nie żył), syn Jana Jerzy oraz wdowa po Janie Rozalia z d. Bagniewska. Rozalia otrzymała dożywocie i wyszła powtórnie za mąż za Albrechta Pląskowskiego (Olbracht Pląskowski herbu Oksza, zmarły 1776, starosta lidzbarski, poseł na sejm 1736, w latach 1752 – 1756 fundował kościół w Sadłowie + Rozalia Bagniewska, zmarła 1767, 1-v Czapski).
Syn Jana, Jerzy Czapski miał 3 dzieci: Ksawerego, Ignacego i Mariannę, a syn Józef Czapski miał 3 dzieci: Antoniego, Jakuba i Joannę.
1742 Józef Czapski syn Marcina odsprzedał Kruszyny Szlacheckie wraz z młynem Lis i Niewierz - Janowi Czapskiemu swojemu synowi (wg Boniecki).
WG SZLACHTA GUBERNI AUGUSTOWSKIEJ, LUBELSKIEJ I RADOMSKIEJ WYLEGITYMOWANA W KRÓLESTWIE POLSKIMW LATACH 1836–1861Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych Opracowała Elżbieta Sęczys "CZAPSKI h. LeliwaOd Józefa, który w r. 1740 sprzedałx Janowi Czapskiemu d. Kruszyna i Niewiesz (woj. kal.), z Anny Wernikowskiej s-owie Antoni, Franciszek i Izydor leg. 1837.Ad Antoni * ok. 1790 † paraf. Biała, pow. zamojski 4 XII 1842, adiunkt przy RGL ∞ Łęczna, pow. lub. 6 VII 1833 Karolina z Tietzów * ok. 1815 (c. Leopolda i Marianny [br. danych]). Ich s-owie: 1. Adolf * Łęczna 26 V 1834; 2. Alfons * Lublin 3 IX 1835. Zapisani do Ks. Gen. p. 12 i Ks. Szl. Gub. Lub. p. 9.x Niekonsekwencja w aktach, raz podawano, że Józef nabył od Jana Czapskiego, w innym miej-scu, że mu sprzedał wymienione dobra.AGAD, II R.St., syg. 146 s. 329; syg. 153 s. 64; APL, DSGL, syg. 20 s. 487–568; syg. 95 p. 12; syg. 117 p. 9".
1758 Po śmierci Józefa, syna Marcina, jego spadkobiercy (była to pewnie żona i inne dzieci) sprzedają dziedziczne Sumówko - bratu i synowi Janowi Czapskiemu (wg Boniecki).
1765 – Antoni Czapski, syn Józefa, syna Jana, sprzedaje część Bobrowa Janowi Lewald Jezierskiemu.
1767 – Umiera Rozalia z Bagniewskich I v Czapska, II v Pląskowska. Wnuki - rodzeństwo Jakub i Joanna Czapscy, dzieci Józefa, sprzedają swoje części w Bobrowie Janowi Lewald Jezierskiemu. Jerzy umiera w 1767. Jan Lewald Jezierski ożenił się z wdową po Jerzym Czapskim – Konstancją Pląskowską. Konstancja zmarła w 1776 r. Jan Lewald zmarł w 1796 r.
1778 - Umiera Jan Czapski, syn Józefa. Kruszyny Szlacheckie i Niewierz dziedziczy po nim syn Józef Czapski. Sumówko przejmuje jego drugi syn Ignacy Czapski.
1779 – Po śmierci żony Jan Lewald Jezierski przejął jej majątek: Bobrowo, Grzybno i Najmowo. Sumowo dziedziczy Ksawery Czapski, syn Jerzego. Żoną Ksawerego była Tekla Markowska.
1787 – Umiera Ksawery Czapski, syn Jerzego. Sumowo dziedziczy po śmierci ojca Tomasz Czapski. Tenże dokupuje Sumówko 1828, Bobrowo 1841.
1793 - Józef Czapski, syn Jana, nabywa Żmijewko od Dąbskiego.
1807 – Umiera Józef Czapski, syn Jana, i jego syn Franciszek dziedziczy po nim Kruszyn, Niewierz i Żmijewko.
1810 - Umiera Ignacy, syn Jana. Sumówko dziedziczy jego syn Franciszek i tegoż roku sprzedaje majętność Ignacemu Białobłockiemu.
1820 – Franciszek, syn Józefa, sprzedaje ojcowiznę Pruskiemu, Białobłockiemu i Wybickiemu. Za uzyskane pieniądze kupuje w 1820 r. Małopole, Dąbrówkę, Ignackowo, Radomice, w 1826 r. Breńsk i w 1837 r. Dzierżno. Posiadał też wieś Cielęta - wiano swojej żony.
1828 - Tomasz Czapski, syn Ksawerego, urodzony ok. 1790 r., odkupuje od Ignacego Białobłockiego Sumówko. Żony Tomasza to kolejno Maria Wilczewska i Bogumiła Kalkstein.
1844 - Józef, syn Tomasza, przejmuje Sumówko, w 1857 dokupuje Sosno i ma je do 1887 r. Żoną Józefa była Zofia Kaweczyńska.
1862 - Umiera Tomasz Czapski, syn Ksawerego - Bobrowo przejmuje jego syn Jan. Żoną Jana była Zofia Rutkowska. Drugi syn Tomasza, Józef przejmuje Sumowo.

Ten przedstawiony powyżej tłustym drukiem Jan jest kluczową postacią dla dalszej, dobrze udokumentowanej genealogii.
Wiemy o nim, że urodził się ok. 1703 r. był cześnikiem Czernihowskim, a potem podczaszym Czernihowskim i zmarł w 1778 r. w wieku 75 lat. Wiemy też, że miał trójkę dzieci opisanych poniżej. Wg Bonieckiego Jan był synem Józefa, wg Ortsgeschichte (patrz źródła) Józef ten był synem Marcina podkomorzego wendeńskiego.
Powyżej opisany Jan miał córkę Elżbietę ur. ok. 1750 r., której ślub z 1773 r. z Jakubem Szymańskim poniżej w aktach parafii Bobrowo.
Miał również dwóch synów:
1. Józefa ur. wg aktu zgonu ok. 1757 r., ale był chyba starszy, bo nie ma aktu jego ślubu w istniejących aktach małżeństw z Bobrowa od 1775 r.
2. Ignacego, dziedzica Sumówka od śmierci Jana w 1778 r., żona Anna zmarła 1807 r. Ignacy zmarł w 1810 r. Mieli oni syna Franciszka, który odziedziczywszy Sumówko w 1810 r., tegoż roku je sprzedał.
Po śmierci Jana w 1778 r. Kruszyn i Niewierz przejmuje syn Józef, żonaty z Anną Wernikowską. Dzieci tej pary to trzej synowie Franciszek Andrzej (1791 Bobrowo), Antoni Bazyli (1798 Bobrowo) i Izydor Ksawery (1800 Bobrowo). Dziedzicem rodzinnej schedy po śmierci Józefa w 1807 r. został najstarszy syn Franciszek. Dobra te wraz ze Żmijewkiem, nabytym w 1793 r. przez ojca jego od Dąbskiego, sprzedał w 1820 r. Pruskiemu, Białobłockiemu i Wybickiemu.

Franciszek z synem Leonardem i bracia jego: Izydor i Antoni, legitymowali się-ze szlachectwa w Królestwie 1837 r. i 1838 r.
Teraz słów parę o braciach Franciszka. Izydor Czapski w 1829 r. kupił od swojego przyszłego teścia Antoniego Rumockiego majątek Zasady. Poślubił Mariannę Rumocką w Świedziebni w 1839 r. Zmarł w 1856 r. w Sadłowie i był pochowany w kościele, jego epitafium znajduje się do dziś na cmentarzu przykościelym. Ślub Izydora Czapskiego z Marianną Teofilą Rumocką 1839 akt 1 par. Świedziebnia rodzice Józef Czapski i Anna Wernikowska już nieżyjący.
8 https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cat=299861 O Antonim wiemy tylko tyle, że zmarł przed 1870 r. - i tyle o braciach Franciszka.

Wracamy do dalszych losów Franciszka - za sprzedaną w 1820 r. ojcowiznę nabył Małopole, Dąbrówkę, Ignackowo i Radomice za 283,60 tys. zł. Od 1826 r. jest też właścicielem Breńska. W 1837 r. dokupił Dzierżno. Wybudował w Radomicach dwór i założył park. Żona Katarzyna z Mystkowskich, ur. w 1794 r. w Dąbrówce Pustkowie par. Wrocki, córka Gottharda von Mystkowskiego podkomorzego ziemi dobrzyńskiej i Reginy z Jeziorskich. Mieli trzech synów Alfonsa, Melchiora i Leonarda oraz dwie córki Leokadię i Faustynę. Inne córki chyba zmarły w dzieciństwie, bo o dalszych ich losach nic nie wiadomo.
• Dzieci urodzone w Breńsku 1815 Alfons, 1829 Faustyna, 1830 Marianna, zmarła w Radomicach 1839 (Breńsk kupił Franciszek Czapski w 1826 r. i był jego właścicielem do 1843 r.).
• Dzieci urodzone w folwarku Cielęta 1816 Leonard, 1818 Melchior (Cielęta zostały zakupione przez Gottharda Mystkowskiego w 1801 r. i były chyba w posiadaniu jego córki Katarzyny, żony Franciszka w latach 1816-1821).
• Syn Konstanty urodzony w Sumówku par. Bobrowo 1818, zmarły w 1839 w Radomicach.
• Dzieci urodzone w Radomicach 1820 Leokadia, 1821 Augustyna, 1836 druga Leokadia.

Franciszek po rozdziale majątku na synów był dziedzicem dóbr Breńsk i tam mieszkał. Później prawdopodobnie od 1843 r. wraz z żoną mieszkał w Warszawie, co wynika z aktu ślubu syna Melchiora (1853). Franciszek zmarł w Dręszewie pow. Wołomin w 1853 r.
2 https://drive.google.com/file/d/1JGO_K8 ... sp=sharing
Jego żona Katarzyna zmarła prawdopodobnie w Warszawie, gdyż w 1857 roku występuje jeszcze w akcie ślubu Leokadii i mieszka razem z córką.
Akt ur. Katarzyny Elżbiety Mystkowskiej 1794 Dąbrówka Pustkowie par. Wrocki, ojciec Gotthard Mystkowski podkomorzy ziemi dobrzyńskiej, matka Regina z Jeziorskich.
9 https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cat=291793

Alfons, syn Franciszka właściciel Dzierżna, w powiecie rypińskim. Członek Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Polskim w 1861 r. zam. Dzierżno, Rypin, powiat Lipnowski, z żony, Ludwiki Sabiny Pawłowskiej, pozostawił córkę Stefanię; za Antonim Kryszką (ur. 1818 Radom, zmarły 7.12.1912 Warszawa), profesorem uniwersytetu warszawskiego, lekarzem naczelnym szpitala św. Rocha.
Alfons ur. w 1815 r. w Breńsku był oficerem WP. Żona Ludwika Pawłowska ślub 1839 Wrocki. Ludwika była właścicielką dóbr Dąbrówka w latach 1841/1843. Alfons brał udział w powstaniu listopadowym w 1830/1831 r. Dzieci Stefania 1840, Ignacy 1842.
Zgon Alfonsa w 1878 w Dzierżnie, którego był właścicielem akt 7.
10 https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cat=233810

Zgon Ludwiki z Pawłowskich Czapskiej jego żony W-wa Św. Andrzej 1888 akt 109
11 http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... 26&x=0&y=0

akt ślubu nr 7 1839 Wrocki Alfons Czapski Ludwika Pawłowska
12 https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cat=291793

akt ur. Ludwiki z Pawłowskich 1816 Bydgoszcz przedostatni akt po prawej
13 https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cat=162323

akt ślubu Stefanii córki Alfonsa akt 12 1872 Świedziebnia
14 https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cat=233810

urodzenia dzieci Alfonsa
1840 Stephania Elisabetha Czapski Wrocki Dąbrowka
1842 Ignatz Alfons Czapski Wrocki
1851 zgon Michał Czapski lat 7 Św. Jan Warszawa ul. Danielowiczowska nr 618 syn Alfonsa
15 http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... 608&y=1377

Melchior, syn Franciszka, właściciel Ignackowa, w powiecie lipnowskim, sędzia gminny w rypińskim. Melchior ur. 1818 r. we wsi Cielęta ożenił się w Lipnie w 1853 r. z Józefą Pląskowską ur. w 1827 r. w Głodowie, córką Ignacego, sędziego pokoju powiatu lipnowskiego i Teodozji z Sumińskich. Członek Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Polskim w 1861 r., wymieniony jako: Melchior Czapski, zamieszkały: Turza, poczta Dobrzyń nad Wisłą, powiat Lipnowski, miał dzieci Stanisława, Władysława, Jana, Józefa, Marię i Teodozję.
ślub Melchiora z Józefą Pląskowską 1853 Lipno
3 https://drive.google.com/file/d/1ospcRT ... sp=sharing

ur. syna Melchiora 1859 Bądkowo
1859 Józef Czapski Bądkowo pow. płocki Turza Wielka
ur. syna Melchiora - Stanisława Zygmunta w 1863 r. w Dzierżnie par. Świedziebnia
16 https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cat=233810

zgon Anna córka Melchiora 1861 Dzierżno par. świedziebnia akt 55
17 https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cat=233810

Ślub syna Melchiora Józefa 1907 Wszystkich Świętych Warszawa
18 http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... =525&y=278

ur. dzieci Melchiora
1862 Władysław Czapski Świedziebnia Dzierżno
1863 Stanisław Zygmunt Czapski Świedziebnia Dzierżno
1866 Teodozja Czapska Świedziebnia Dzierżno
ślub Teodozji córki Melchiora 1891 akt 64 W-wa Św. Trójca
19 http://szukajwarchiwach.pl/72/1215/0/-/ ... 2__t9ZoF8g

Leonard syn Franciszka (1816 Cielęta koło Brodnicy - 25.01.1888 folwark Złotopolszczyzna, Mencowizna koło Lipna) był Prezesem Dyrekcji Szczegółowej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Płocku, Członkiem Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Polskim w 1861 r., zam. Radomice powiat Lipnowski. Po śmierci swojego ojca Franciszka w 1841 r. odziedziczył majątek Radomice. Siostrę Faustynę spłacił, a bratu Melchiorowi oddał w 1847 r. Ignackowo. Leonard z żoną Barbarą Srokanicz, z którą ożenił się w 1841 r. miał dzieci:
1843 Józef Franciszek Richard Czapski zginął w powstaniu styczniowym
1844 Napoleon Cyryl Alfons Stanisław Czapski zginął w powstaniu styczniowym
Tablica pamiątkowa w Lipnie w/w synów Leonarda: https://drive.google.com/file/d/1zIpZUH ... sp=sharing
1845 Wanda Maria Praxeda Czapska wyszła w 1864 r. za Konrada Dzierzgowskiego
1847 Julian Roman Kazimierz Czapski , który w 1880 r. został dziedzicem majątku Radomice i nie mogąc spłacić braci, był zmuszony go w 1891 r. sprzedać. Ożenił się z Zofią Pruską, córką Jana Pruskiego właściciela majątku Złowody. Mieli syna Witolda ur. 1885.
zgon żony Juliana Zofii 1890 Radomice akt 58
4 https://drive.google.com/file/d/1O-xYhb ... sp=sharing
1849 Franciszek Melchior Artur Czapski
1854 Maria Teodozja Czapska, żona Franciszka Brochockiego , ślub 1880 w Radomicach
1851 Witold Melchior Bronisław Czapski ur. 9.05.1851, w 1893 r. nabył majątek Konotopice. Ożeniony z Marią, córką Ludwika Gockowskiego właściciela majątku Żałe. Ich dzieci to Julian 1886, Ludwik 1898 i Zofia.
1854 Stanisława Zofia Marianna
1858 Zenobia Brygida Emilia Czapska
1859 Zofia Izabela mąż Henryk Karwosiecki ur. Płock 7.02.1859
1855 Aurelia Michalina Czapska
1860 Anna Czapska
1860 Marian Izydor Franciszek Michał Czapski
1861 Zygmunt Wacław January Czapski – radca kolegialny Samorskiego Dyrektoriatu Obwodu Leśniczego na terenie carskiej Rosji. Jego żoną była Kornelia Kawczyńska ur. w Lipnie w 1860 r. (akt 62). W roku 1913 Zygmunt był w zarządzie stowarzyszenia spółdzielczego „Swój” w Mławie. Zygmunt zmarł nagle w 1916 r. w Mławie na wieść o śmierci pięciorga swoich dzieci. Uratował się tylko syn Władysław (11.11.1893 - 1973). Był on oficerem WP. W okresie międzywojennym (wymieniony jest w publikacji kadry oficerskiej z 1928 r.) był kapitanem artylerii, szefem uzbrojenia II Okręgu Korpusu. W czasie I wojny był członkiem konspiracyjnym ZWZ. Został aresztowany i wywieziony do obozu w Niemczech [relacja rodziny]. W 1918 widocznie wrócił i w Mławie zajmował się rozbrojeniem wojsk i żandarmerii niemieckiej. "Kierował rozbrojeniem m.in. por. Władysław Czapski z I korpusu (gen. Dowbora-Muśnickiego)" [Rok 1918 w powiecie Mławskim R. Juszkiewicz]. Ożenił się z Haliną Józefą z Radwan Krotkiewskich (1900-1978). To jest Władysław pochowany we wspólnym grobie z Wacławem Sułkowskim i Wandą z Lindnerów Sułkowską na Powązkach.
1864 Jan Wojciech Czapski

akt ślubu Leonard Czapski Barbara Srokanicz 1841 Radomice
5 https://drive.google.com/file/d/1BdxXoQ ... sp=sharing
5 https://drive.google.com/file/d/1s0Yxxk ... sp=sharing

akt zgonu Leonarda Czapskiego 1888 Złotopolszczyna Menclowzna, gdzie i kiedy zmarła Barbara nie wiadomo.
6 https://drive.google.com/file/d/1FqnrdH ... sp=sharing

akt ur. Zygmunt Czapski 1861 Radomice
7 https://drive.google.com/file/d/14e-PbL ... sp=sharing

zgon Zygmunt Czapski 1916 Mława (ojciec Władysława Czapskiego)
8 https://drive.google.com/file/d/1J9zlcL ... sp=sharing

akt ur. Kornelia Kawczyńska żona Zygmunta 1860 Lipno
9 https://drive.google.com/file/d/1nU5_JV ... sp=sharing

akt ur. Witolda Czapskiego syna Leonarda
10 https://drive.google.com/file/d/1byttCq ... sp=sharing

akt zgonu Franciszka Czapskiego syna Leonarda
11 https://drive.google.com/file/d/10ytjmZ ... sp=sharing

ur. Józef Franciszek Ryszard Czapski syn Leonarda Radomice 1843 akt 50
chrzestni Franciszek i Katarzyna Czapscy dziadkowie dziedzice dóbr Bryńsk, Melchior i Faustyna Czapscy rodzeństwo Leonarda
12 https://drive.google.com/file/d/1-kybzL ... sp=sharing

ur. Napoleon Cyryl Alfons Stanisław Czapski syn Leonarda Lipno 1844 akt 47
13 https://drive.google.com/file/d/13sWqNz ... sp=sharing

ur. Julian Roman Kazimierz Czapski syn Leonarda Radomice 1847 akt 66
14 https://drive.google.com/file/d/1oVhnGp ... sp=sharing

ur. Marian Izydor Franciszek Michał Czapski syn Leonarda Radomice 1850 akt 114
15 https://drive.google.com/file/d/1EEHVJG ... sp=sharing

ur. Jan Wojciech Czapski syn Leonarda Lipno 1864 akt 99
16 https://drive.google.com/file/d/1kWk_qO ... sp=sharing

ślub Konrad Dzierzgowski Wanda Czapska Radomice 1864 akt 19
17 https://drive.google.com/file/d/1qSQYwD ... sp=sharing

zgon Jan Czapski syn Leonarda Konstancin par. Słomczyn 1910
20 http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... =657&y=305

zgon Józef Czapski Dłutowo Stare 1863 strona 54 i 55
21 http://olsztyn.ap.gov.pl/baza/skany.php?z=1410&s=8

ur. Marianna Srokanicz siostra Eleonory Barbary (tu można prześledzić kim byli jej rodzice) Lipno 1819 akt 131
18 https://drive.google.com/file/d/1_JiMM7 ... sp=sharing

Leokadia Franciszka Jadwiga, córka Franciszka, urodzona w 1836 r. w Radomicach
19 https://drive.google.com/file/d/1H2UNZo ... sp=sharing

w 1857 r. w par. św. Krzyż w Warszawie poślubiła Romualda Pląskowskiego, profesora Szkoły Głównej Warszawskiej, lekarza psychiatrę i internistę, syna Kajetana i Józefy Trębockiej. Akt ślubu 367
22 http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... =1&x=0&y=0

alegata do ślubu Leokadii - jej akt urodzenia
23 http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... 732&y=1412

alegata do ślubu Leokadii - akt ur. Romualda Pląskowskiego
24 http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... 564&y=1329
25 http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... 805&y=1527

zgon Leokadia 1877 akt 977 św. Aleksander
26 http://szukajwarchiwach.pl/72/162/0/-/9 ... BlE50HtDew

nekrolog Romuald Pląskowski 1886 Kurier Warszawski
27 https://polona.pl/item/kurjer-warszawsk ... jk/3/#item

informacje o Romualdzie Pląskowskim
https://pl.wikipedia.org/wiki/Romuald_Pl%C4%85skowski

Faustyna, ur. w 1829 r. w Breńsku, córka Franciszka, która w 1851 wyszła za mąż za Jana Kujawińskiego w Dąbrówce pow. Wołomin.
20 https://drive.google.com/file/d/1i0E1PC ... sp=sharing

indeks ur. męża Faustyny
1823 49 Jan Kujawiński Korytnica pow. Węgrów

indeksy urodzeń dzieci tej pary
1862 76 Waleria Maryanna Kujawiński Jan Nepomucen Faustyna z Czapskich Jeruzal Uwagi: ur. w mieście Mińsk w 1854 ojciec dzierżawca folwarku Płomieniec
1862 77 Czesław Kujawiński Jan Nepomucen Faustyna z Czapskich Jeruzal Uwagi: ur. w mieście Mińsk w 1855 ojciec dzierżawca folwarku Płomieniec
1862 78 Kandyd Franciszek Kujawiński Jan Nepomucen Faustyna z Czapskich Jeruzal Uwagi: ur. w mieście Mińsk ojciec dzierżawca folwarku Płomieniec

1857 akt 114 ur. Wacław Kujawiński syn Jana i Faustyny Gąsewo wieś Rzechówko
29 https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cat=420636

Inne córki Franciszka zmarłe widocznie w dzieciństwie (brak dalszych ich losów)
ur. Leokadia Barbara 1820 Radomice córka Franciszka:
21 https://drive.google.com/file/d/12NJzLg ... sp=sharing

ur. Marianna 20.03.1831 w Breńsku w kraju pruskim ochrzczona 1839 Radomice córka Franciszka:
22 https://drive.google.com/file/d/1cztQsl ... sp=sharing

w 1821 r. urodziła mu się jeszcze córka Augustyna Marta
w 1839 r. zmarła 9-letnia Marianna ur. w Breńsku córka Franciszka - akt chrztu powyżej

Po rozbiorach pierwsi Czapscy uzyskali tytuły hrabiowskie w Prusach dnia 27.09.1804 r., potwierdzone następnie w Rosji. Byli to Józef i Mikołaj.
W 1860 r. powyżej opisana linia Czapskich otrzymała tytuł hrabiowski pruski z przydomkiem von Hutten i piękną dewizą „Vitam patriae honorem nemini”.
Od roku 1923 istnieje stowarzyszenie rodzinne. W Krakowie Czapscy założyli Muzeum Czapskich.

indeksy z Bobrowa wg D. Szpejenkowskiego
urodzenia 1782-1802 dzieci syna Jerzego Czapskiego - Ksawerego (zmarł rok po urodzeniu tych bliźniaków) i syna Jana Czapskiego - Józefa
1786 Andrzej Stefan Czapski Ksawery Tekla Markowska
1786 Tomasz Aleksy Czapski Ksawery Tekla Markowska
1787 Ksawery Mikołaj Czapski Józef Anna Wernikowska
1789 Feliks Józef Czapski Józef Anna Wernikowska
1791 Franciszek Czapski Józef Anna Wernikowska
1792 Marianna Zofia Czapska Józef Anna Wernikowska
1794 Józefina Zofia Czapska Józef Anna Wernikowska
1796 Tomasz Czapski Józef Anna Wernikowska
1798 Antoni Bazyli Czapski Józef Anna Wernikowska
1800 Izydor Ksawery Czapski Józef Anna Wernikowska

akta z Bobrowa lata 1776 do 1807:

ślub Elżbieta Czapska z Jakubem Szymańskim córka Jana 1773 świadek jej ojciec Jan cześnik Czernichowski Kruszyn
23 https://drive.google.com/file/d/1_GM7oJ ... sp=sharing

ur. Barbara Lewald Jezierska córka Jana i Konstancji Pląskowskiej 1776 Bobrowo i zgon 1776
24 https://drive.google.com/file/d/1o7hK6j ... sp=sharing
24 https://drive.google.com/file/d/1eo4L5j ... sp=sharing

zgon Konstancja Lewald Jezierska 1776 Bobrowo
25 https://drive.google.com/file/d/13961Je ... sp=sharing

zgon Jan Lewald Jezierski
https://drive.google.com/file/d/12QmDaC ... sp=sharing

zgon Jan Czapski podstoli Czernichowski 1778 75 lat Kruszyn, zmarł z powodu gorączki i przeziębienia
26 https://drive.google.com/file/d/1dGQW6x ... sp=sharing

ur. Rozalia córka Jerzego podkomorzego wendeńskiego i Konstancji Pląskowskiej, 1753 r. Świedziebnia, chrzestni Józef Pląskowski starosta brodnicki i Rozalia z Czapskich Pląskowska - rodzice Konstancji
30 https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cat=401176

ur. Ksawery (wielu imion) syn Jerzego Czapskiego podkomorzego wendeńskiego i Konstancji Pląskowskiej starościanki brodnickiej 1755 r. Karbowo par. Świedziebnia chrzestni Albrecht Pląskowski i Rozalia z Bagniewskich 1v Czapska 2v Pląskowska jego żona - matka Jerzego
31 https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cat=401176

zgon Ksawery Czapski 1787 Bobrowo
28 https://drive.google.com/file/d/1O12JdP ... sp=sharing

akt ur. Justyna Tekla Białobłocka córka Andrzeja Białobłockiego i Tekli z Markowskich 1v Czapska 28.02.1791 Sumowo (drugi mąż Tekli)
29 https://drive.google.com/file/d/1E7i0-D ... sp=sharing

akt ur. Tomasza Aleksego Czapskiego syna Ksawerego podkomorzego wendeńskiego Sumowo 12.10.1785
30 https://drive.google.com/file/d/1RIF33I ... sp=sharing

zgon Józefina 1781 córka Józefa i Anny Wiernikowskiej Sumówko kilka miesięcy
31 https://drive.google.com/file/d/1xZsMp0 ... sp=sharing

zgon Ksawery Czapski lat 7 syn Józefa i Anny Wiernikowskiej 1792 Kruszyn
32 https://drive.google.com/file/d/1-9pQEA ... sp=sharing

akt ur. Feliks Józef Czapski syn Józefa i Anny Wernikowskiej 1789 Sumowo
33 https://drive.google.com/file/d/1Zwson_ ... sp=sharing

akt ur. Franciszek Andrzej syn Józefa i Wernikowskiej 1791 Kruszyn
34 https://drive.google.com/file/d/1YG6GAZ ... sp=sharing

akt ur. Ksawery Mikołaj Walenty Czapski syn Józefa i Wernikowskiej 1787 Kruszyn
35 https://drive.google.com/file/d/1LQNf-h ... sp=sharing

powyższa para miała jeszcze dwie córki urodzone w Bobrowie 1792 Marianna Zofia i 1794 Józefina Zofia

zgon Anna Czapska żona Ignacego, syna Jana, brata poniższego Józefa, 1807 Sumówko (jej mąż Ignacy zmarł w 1810 r.)
36 https://drive.google.com/file/d/1pR7nnT ... sp=sharing

zgon Józef Czapski 1807 50 lat dziedzic Kruszyn, Niewierza i Żmijewka
37 https://drive.google.com/file/d/1cHVlKl ... sp=sharing

zgon Rozalia z Bagniewskich Pląskowska 1 v Czapska
https://drive.google.com/file/d/1O056k0 ... sp=sharing

Potomstwo Józefa i Jana synów Tomasza radcy prawnego - syna Ksawerego - wnuka Jerzego:

Potomstwo syna Józefa ur. 1821 r. w Sumowie, dziedzica Sumowa i Sumówka:

ur. Kazimierz Wawrzyniec Tomasz Czapski syn Józefa syna Tomasza dziedzica Sumowa i Sumówka i Zofii Kaweczyńskiej 1845 akt 63, chrzestni Tomasz Czapski radca prawny dziedzic Bobrowa i Kunegunda Kaweczyńska, parafia Boborowo.
32 https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cat=217507

ur. Antoni Józef Czapski syn Józefa i Zofii 1853 akt 41 par. Bobrowo, chrzestni Józef Kossowski z Ryńska i Anna Kalkstein z Ruskowa.
33 https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cat=217507

ur. Adam Tomasz syn jw. 1862 akt 4 par. Bobrowo, chrzestni Julian Kaweczyński dziedzic Althausen, Zofia Czapska matka.
34 https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cat=217507

Józef miał jeszcze:
- syna Stanisława Juliana Kleofasa, ur. 1850 akt 106, zmarłego 1852 akt 27 parafia Bobrowo
- córkę Angelę Józefę Wandę ur. 1855 akt 74

Potomstwo syna Jana dziedzica Bobrowa (był prawdopodobnie młodszy od brata Józefa):

ur. 1864 akt 126 (wpis w 1863) Joanna Weronika Izabela córka Jana dziedzica Bobrowa i Zofii Rutkowskiej par. Bobrowo
35 https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cat=217507

źródła:
Herbarz A. Bonieckiego

Danuta Swarcewicz, Radomice wczoraj i dziś, Lipno - Radomice 2015, str.16-25
z podziękowaniem dla autorki

Piotr Gałkowski Genealogia ziemiaństwa ziemi dobrzyńskiej XIX-XX w. wyd. Rypin 1997 od str. 52
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czapscy_herbu_Leliwa

prof. Krzysztof Mikulski Najstarsze dzieje Czapskich herbu Leliwa od str. 354
http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?i ... ublication

Martyna Bielska praca magisterska
Buntownik z wyboru – Tomasz Czapski, starosta knyszyński (1740 – 1784)
http://pbc.biaman.pl/Content/3506/martyna_bielska.pdf

Ortsgeschichte des Kreises Strasburg in Westpreusen Dr Hans Plehn, Königsberg 1900
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=142839

Teodor Żychliński Złota księga szlachty polskiej tom 11 od str. 49 (29 elekronicznie)
http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/doccontent?id=296

Monografie historyczno-genealogiczne niektórych rodzin polskich Stanisław Kazimierz Kossakowski
http://www.wbc.poznan.pl/publication/34077 tom I str.122

Krzysztof Mikulski i Andrzej Rachuba Urzędnicy inflanccy XVI-XVIII w.
http://www.kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/plain ... t?id=47918

dr Aniela Przywuska Kociewska gmina Smętowo Graniczne dzieje do roku 2005

inne teksty o Czapskich:
Czapscy fragment linii bękowskiej mojego autorstwa
http://www.genealogia.okiem.pl/forum/vi ... 37&t=32875
Urzędy świeckie rodziny Czapskich herbu Leliwa mojego autorstwa

W celu zebrania jak największej ilości informacji o rodzinie Czapskich zamieszczam tu również opracowanie Mikołaja Tomaszewskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu o linii swarożyńskiej:
http://www.zapiskihistoryczne.pl/files/ ... wski_N.pdf