Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Czapscy Hutten h. Leliwa linia sumowska z smętowskiej drzewo

19.05.2018 18:52
Koligacje rodzinne w tej gałęzi są skomplikowane ze względu na częste występowanie imion Marcin, Jan, Józef i Franciszek. Z tego względu postanowiłam opracować zamieszczony uprzednio post zawierający źródła i akta metrykalne tym razem w formie drzewa. Gdyby chodziło o dokumenty i przypisy to można je znaleźć tu: viewtopic.php?f=37&t=32689&p=67813#p67813

1.Marcin Czapski, ławnik ziemski świecki w 1546 r., któremu w 1526 r. Zygmunt I poświadczył posiadanie Czapelek, części Białego i łąki zwanej Czajki jego dóbr dziedzicznych, w obecności Jana Konopackiego biskupa chełmińskiego (1470-1530) i Jerzego Konopackiego wojewody pomorskiego (1470-1543). Po raz ostatni źródła wymieniają Marcina w 1548 r. na posiedzeniu sądu. Z żoną - prawdopodobnie Konopacką podkomorzanką chełmińską, córką Macieja i NN Watzenrode, siostrą w/w Konopackich, miał syna również Marcina.
1.1.Marcin syn Marcina zmarł krótko przed 30 V 1572 r., kiedy wdowa po nim Małgorzata wraz z synami dokonali podziału majątku rodzinnego. Marcin i Małgorzata mieli trzech synów: Juliusza, Sebastiana i Waleriana, oraz przynajmniej jedną córkę – Zofię, która wyszła za mąż za Jerzego Frąckiego. Jej brat Sebastian ożenił się z siostrą Jerzego Justyną Frącką. Poniżej opisuję Juliusza i jego potomków.
1.1.1.Juliusz, ławnik i sędzia tczewski, w 1558 r. wszedł w posiadanie Bękowa z młynem oraz części Płochocina przez małżeństwo z Heleną Wierzbowską – wdową po Andrzeju Jasińskim. Od tego momentu Bękowo stało się aż do pierwszej połowy XVIII w. główną siedzibą rodziny. Juliusz posiadał także Chwarzno w powiecie tczewskim i Swarożyn, a po śmierci brata Waleriana przed 1593 r., był samodzielnym właścicielem Smętowa i Smętówka. Juliusz zmarł 17 VIII 1595 r., pozostawiając po sobie sześciu synów i dwie córki. Córki Ewa zamężna Świętosławska i Dorota ksieni Norbertanek w Żukowie. Trzej synowie Andrzej, Wojciech i Józef zmarli bezpotomnie. Od trzech pochodzą trzy linie Czapskich. I tak od Sebastiana idą Czapscy z Bękowa. Od Marcina Czapscy ze Smętowa. Od Jana Czapscy ze Swarożyna. Poniżej opisuję linię Marcina.
1.1.1.1. Marcin syn Juliusza z Heleny Wierzbowskiej, dziedzic na Smętowie parafia Lalkowy od ok. 1595, ten z Bąkowską herbu Ryś dwóch miał synów i trzy córki. Poniżej wymieniam synów.
1.1.1.1.1.Stanisław. Jego żona, Anna Leska po bezpotomnej śmierci męża, odstąpiła w 1645 roku wieś Smętowo wraz z łąkami zwanymi Łęgami, leżącymi pod miastem Nowe, swojemu szwagrowi Janowi Czapskiemu.
1.1.1.1.2.Jan w czasie potopu szwedzkiego dowodził chorągwią. Szwedzi go rannego do niewoli wzięli i 5 lat w Sztokholmie więzili (1655-1660), potem był wielkim nakładem środków przez rodzinę wykupiony i wkrótce zmarł. Pierwszą żoną była Anna Klińska herbu Junosza.Wg spisu ludności par. Lalkowskiej z 1662 r. miał drugą żonę Helenę i w tymże roku już nie żył. Z Anną mieli synów siedmiu i cztery córki. Najmłodszy był syn Władysław z drugiej żony Heleny, gdyż tylko on w 1662 r. zamieszkiwał w Smętowie z matką. Poniżej jeden z synów Jana z Anną - Marcin i jego potomkowie.
1.1.1.1.2.1.Marcin podkomorzy Wendeński syn Jana ur. ok. 1640 r. zmarły w 1718 r. Był nestorem tzw. linii sumowskiej, która wyłoniła się z linii smętowskiej.
1.1.1.1.2.1a.1.Marcin z NN pierwszą żoną miał syna Józefa, który ur. się ok. 1680 r., wspomniany przy podziale majątku po ojcu w 1718 r., zmarł w 1758 r. - nie występuje on w herbarzach jako syn Marcina - występuje natomiast w zapiskach o dziedziczeniu dóbr.
1.1.1.1.2.1a.1.Jan syn Józefa , urodzony ok. 1703 r., zmarły w 1778 r., cześnik Czernihowski, a potem podczaszy Czernihowski. Wiemy też, że miał trójkę dzieci opisanych poniżej.
1.1.1.1.2.1a.1.1.Elżbieta ur. ok. 1750 r., której ślub z 1773 r. z Jakubem Szymańskim w aktach parafii Bobrowo.
1.1.1.1.2.1a.1.2. Józef ur. wg aktu zgonu ok. 1757 r., ale był starszy, bo nie ma aktu jego ślubu z Anną Wernikowską w istniejących aktach małżeństw z Bobrowa od 1775 r. Po śmierci Jana w 1778 r. Kruszyn i Niewierz przejmuje właśnie Józef, żonaty z Anną Wernikowską. Józef zmarł w 1807 r.
1.1.1.1.2.1a.1.2.1.Franciszek Andrzej ur. w 1791 r. w Bobrowie Został dziedzicem rodzinnej schedy po śmierci Józefa w 1807 r. Dobra rodzinne wraz ze Żmijewkiem, nabytym w 1793 r. przez ojca jego od Dąbskiego, sprzedał w 1820 r. Pruskiemu, Białobłockiemu i Wybickiemu. Za sprzedaną w 1820 r. ojcowiznę nabył Małopole, Dąbrówkę, Ignackowo i Radomice. Od 1826 r. jest też właścicielem Breńska. W 1837 r. dokupił Dzierżno. Wybudował w Radomicach dwór i założył park. Żona Katarzyna z Mystkowskich ur. w 1794 r., córka Gottharda von Mystkowskiego podkomorzego ziemi dobrzyńskiej i Reginy z Jeziorskich. Mieli trzech synów Alfonsa, Melchiora i Leonarda oraz dwie córki Leokadię i Faustynę. Inne córki i syn zmarły w dzieciństwie, bo o dalszych ich losach nic nie wiadomo.
• Dzieci urodzone w Breńsku: 1815 r. Alfons, 1829 r. Faustyna, 1830 r. Marianna, zmarła w Radomicach w 1839 r. Breńsk kupił Franciszek Czapski w 1826 r. i był jego właścicielem do 1843 r. W 1880 r. osada funkcjonowała jako pustkowie królewskie o obszarze 1271 mórg, liczyła 211 mieszkańców i 19 domów.Wieś Breńsk położona jest w województwie pomorskim, w powiecie człuchowskim, w gminie Rzeczenica.
• Dzieci urodzone w folwarku Cielęta: 1816 r. Leonard, 1818 r. Melchior. Cielęta zostały zakupione przez Gottharda Mystkowskiego w 1801 r. i były w posiadaniu jego córki Katarzyny, żony Franciszka w latach 1816-1821.Wieś Cielęta położona jest w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie brodnickim, w gminie Brodnica. Drugą wsią sołecką w gminie Brodnica jest Dzierżno, które również należało do Czapskich.
• Syn Konstanty urodzony w Sumówku par. Bobrowo w 1818 r., zmarły w 1839 r. w Radomicach. Bobrowo to gmina wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie brodnickim.
• Dzieci urodzone w Radomicach: 1820 r. Leokadia, 1821 r. Augustyna, 1836 r. druga Leokadia. Radomice to wieś położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie lipnowskim, w gminie Lipno.
Franciszek po rozdziale majątku na synów był dziedzicem dóbr Breńsk i tam mieszkał. Później, prawdopodobnie od 1843 r., wraz z żoną mieszkał w Warszawie, co wynika z aktu ślubu syna Melchiora (1853 r.). Franciszek zmarł w Dąbrówce pow. Wołomin w 1853 r., będąc pewnie z wizytą u córki Faustyny. Jego żona Katarzyna zmarła prawdopodobnie w Warszawie, gdyż w 1857 r. występuje jeszcze w akcie ślubu Leokadii i mieszka razem z córką.

1.1.1.1.2.1a.1.2.1.1. Alfons, syn Franciszka właściciel Dzierżna, w powiecie rypińskim. Członek Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Polskim w 1861 r. zamieszkały w Dzierżnie, Rypin, powiat Lipnowski. Alfons ur. w 1815 r. w Breńsku, był później oficerem WP. Żona Ludwika Sabina Pawłowska ur. w 1816 r. w Bydgoszczy, ślub w 1839 r. we Wrockach. Ludwika była właścicielką dóbr Dąbrówka w latach 1840/1843. Alfons brał udział w powstaniu listopadowym w latach 1830/1831. Alfons zmarł w 1878 r. w Dzierżnie, którego był właścicielem. Ludwika z Pawłowskich Czapskiej, jego żona zmarła w Warszawie w parafii Św. Andrzej w 1888 r.
1.1.1.1.2.1a.1.2.1.2.1. Michał ur. 1844 r., zmarły w 1851r. w par. Św. Jana w Warszawie.
1.1.1.1.2.1a.1.2.1.2.2. Stefania Elżbieta ur. w1840 r. w Dąbrówce par. Wrocki, zamężna z Antonim Kryszką, urodzonym w 1818 r. w Radomiu, zmarłym dnia 7.12.1912 r. w Warszawie, profesorem uniwersytetu warszawskiego, lekarzem naczelnym szpitala św. Rocha. Ślub w 1872 r. w Świedziebni.
1.1.1.1.2.1a.1.2.1.2.3. Ignacy Alfons ur. w 1842 r. we Wrockach.

1.1.1.1.2.1a.1.2.1.2. Melchior, syn Franciszka, właściciel Ignackowa, w powiecie lipnowskim, sędzia gminny w rypińskim. Melchior ur. w 1818 r. we wsi Cielęta. Ożenił się w Lipnie w 1853 r. z Józefą Pląskowską, urodzoną w 1827 r. w Głodowie, córką Ignacego i Teodozji z Sumińskich. Członek Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Polskim w 1861 r., wymieniony jako: Melchior Czapski, zamieszkały: Turza, poczta Dobrzyń nad Wisłą, powiat Lipnowski, miał dzieci Stanisława, Władysława, Jana, Józefa, Marię i Teodozję.
1.1.1.1.2.1a.1.2.1.2.2.1.Józef Czapski ur. w 1859 r. w Bądkowie pow. płocki Turza Wielka. Ślub Józefa z Bronisławą Maliszewską w 1907 r. w parafii Wszystkich Świętych w Warszawie.
1.1.1.1.2.1a.1.2.1.2.2.2.Anna ur. w 1860 r. w Turzy, zmarła w 1861 r. w Dzierżnie par. Świedziebnia
1.1.1.1.2.1a.1.2.1.2.2.3.Władysław Czapski ur. w 1862 r. w par. Świedziebnia w Dzierżnie
1.1.1.1.2.1a.1.2.1.2.2.4.Stanisław Zygmunt Czapski ur. 1863 r. w par. Świedziebnia w Dzierżnie
1.1.1.1.2.1a.1.2.1.2.2.5.Teodozja Czapska ur. w 1866 r. w par. Świedziebnia w Dzierżnie. Ślub Teodozji ze Stanisławem Ławeckim w 1891r. w Warszawie par. Św. Trójcy
1.1.1.1.2.1a.1.2.1.2.2.6. Jan
1.1.1.1.2.1a.1.2.1.2.2.7.Marianna

1.1.1.1.2.1a.1.2.1.3. Leonard syn Franciszka, urodzony w 1816 r. w Cielętach koło Brodnicy, zmarł dnia 25.01.1888 r. w folwarku Złotopolszczyzna, Mencowizna koło Lipna. Leonard był Prezesem Dyrekcji Szczegółowej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Płocku, członkiem Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Polskim w 1861 r., zamieszkałym w Radomicach powiat Lipnowski. W 1841 r. odziedziczył majątek Radomice. Siostrę Faustynę spłacił, a bratu Melchiorowi oddał w 1847 r. Ignackowo. Leonard z żoną Barbarą Srokanicz, z którą ożenił się w 1841 r. w Radomicach miał dzieci:
1.1.1.1.2.1a.1.2.1.3.1. Józef Franciszek Richard Czapski urodzony w 1843 r. zginął w powstaniu styczniowym.
1.1.1.1.2.1a.1.2.1.3.2. Napoleon Cyryl Alfons Stanisław Czapski urodzony w 1844 r. zginął w powstaniu styczniowym.
1.1.1.1.2.1a.1.2.1.3.3. Wanda Maria Praxeda Czapska urodzona w 1845 r., wyszła w 1864 r. za Konrada Dzierzgowskiego.
1.1.1.1.2.1a.1.2.1.3.4. Julian Roman Kazimierz Czapski urodzony w 1847 r. , który w 1880 r. został dziedzicem majątku Radomice i nie mogąc spłacić braci, był zmuszony go w 1891 r. sprzedać. Ożenił się z Zofią Pruską, córką Jana Pruskiego właściciela majątku Złowody. Mieli syna Witolda ur. 1885. Żona Juliana Zofia z Pruskich zmarła w 1890 r. w Radomicach.
1.1.1.1.2.1a.1.2.1.3.5. Franciszek Melchior Artur Czapski urodzony w 1849 r.
1.1.1.1.2.1a.1.2.1.3.6. Maria Teodozja Czapska urodzona w 1854 r., żona Franciszka Brochockiego , ślub w 1880 r. w Radomicach.
1.1.1.1.2.1a.1.2.1.3.7. Witold Melchior Bronisław Czapski urodzony dnia 9.05.1851 r., w 1893 r. nabył majątek Konotopice. Ożeniony z Marią, córką Ludwika Gockowskiego właściciela majątku Żałe. Ich dzieci to Julian urodzony w 1886 r., Ludwik urodzony w 1898 r. i Zofia.
1.1.1.1.2.1a.1.2.1.3.8. Stanisława Zofia Marianna urodzona w 1854 r.
1.1.1.1.2.1a.1.2.1.3.9.Zenobia Brygida Emilia Czapska urodzona w 1858 r.
1.1.1.1.2.1a.1.2.1.3.10. Zofia Izabela urodzona w Płocku dnia 07.02.1859 r., mąż Henryk Karwosiecki
1.1.1.1.2.1a.1.2.1.3.11. Aurelia Michalina Czapska urodzona w 1855 r.
1.1.1.1.2.1a.1.2.1.3.12. Anna Czapska urodzona w 1860 r.
1.1.1.1.2.1a.1.2.1.3.13. Marian Izydor Franciszek Michał Czapski urodzony w 1860 r. (bliźniaki)
1.1.1.1.2.1a.1.2.1.3.14. Jan Wojciech Czapski urodzony w 1864 r.
1.1.1.1.2.1a.1.2.1.3.15. Zygmunt Wacław January Czapski urodzony w 1861 r. – radca kolegialny Samorskiego Dyrektoriatu Obwodu Leśniczego na terenie carskiej Rosji. Jego żoną była Kornelia Kawczyńska ur. w Lipnie w 1860 r. W roku 1913 Zygmunt był w zarządzie stowarzyszenia spółdzielczego „Swój” w Mławie. Zygmunt zmarł nagle w 1916 r. w Mławie na wieść o śmierci pięciorga swoich dzieci. Przeżył tylko Władysław.
1.1.1.1.2.1a.1.2.1.3.15.1.Władysław (11.11.1893 – 09.02.1973). Był on oficerem WP. w okresie międzywojennym. Wymieniony jest w publikacji kadry oficerskiej z 1928 r. Był kapitanem artylerii, szefem uzbrojenia II Okręgu Korpusu. W czasie I wojny był członkiem konspiracyjnym ZWZ. Został aresztowany i wywieziony do obozu w Niemczech [relacja rodziny]. W 1918 widocznie wrócił i w Mławie zajmował się rozbrojeniem wojsk i żandarmerii niemieckiej. "Kierował rozbrojeniem m.in. por. Władysław Czapski z I korpusu (gen. Dowbora-Muśnickiego)" [Rok 1918 w powiecie Mławskim R. Juszkiewicz]. Władysław żenił się z Haliną Józefą z Radwan Krotkiewskich (1900-1978). Są pochowani na Powązkach.

1.1.1.1.2.1a.1.2.1.4. Leokadia Franciszka Jadwiga, córka Franciszka, urodzona w 1836 r. w Radomicach. W 1857 r. w par. św. Krzyża w Warszawie poślubiła Romualda Pląskowskiego, profesora Szkoły Głównej Warszawskiej, lekarza psychiatrę i internistę, syna Kajetana i Józefy Trębockiej. Romuald ur. się dnia 7 lutego 1821 r. w Czarnem, zm. dnia 24 czerwca 1896 r. w Warszawie. Jest pochowany w rodzinnym grobie w Skępem. Leokadia zmarła wcześniej w 1877 r. w parafii św. Aleksandra w Warszawie.
1.1.1.1.2.1a.1.2.1.4.1. Maria Pelagia Leokadia, zamężna Domaniewska – adoptowana córka.

1.1.1.1.2.1a.1.2.1.5. Faustyna, ur. w 1829 r. w Breńsku, córka Franciszka, która w 1851 r. wyszła za mąż za Jana Nepomucena Kujawińskiego, urodzonego w 1823 w Dąbrówce pow. Wołomin. Jan był dzierżawcą folwarku Płomieniec, później mieszkali w Gąsewie i w Dąbrówce pow. Wołomin. Podczas pobytu w Dąbrówce u niej, zmarł w 1853 r. jej ojciec Franciszek.
1.1.1.1.2.1a.1.2.1.5.1. Waleria Marianna Kujawińska, urodzona w 1854 r. w Mińsku, ochrzczona w 1862 r. w parafii Jeruzal.
1.1.1.1.2.1a.1.2.1.5.2. Czesław Kujawiński, urodzony w 1855 r. w Mińsku, ochrzczony w 1862 r. w parafii Jeruzal.
1.1.1.1.2.1a.1.2.1.5.3. Kandyd Franciszek Kujawiński, urodzony w Mińsku, ochrzczony w 1862 r. w parafii Jeruzal.
1.1.1.1.2.1a.1.2.1.5.4. Wacław Kujawiński, urodzony w 1857 r. w par. Gąsewo wieś Rzechówko.

Ponieważ przerwa była duża – to są bracia Franciszka:
1.1.1.1.2.1a.1.2.2.Antoni Bazyli, urodzony w 1798 r. w Bobrowie , zmarł przed 1870 r.
1.1.1.1.2.1a.1.2.3.Izydor Ksawery, urodzony w 1800 r. w Bobrowie. Izydor Czapski w 1829 r. kupił od swojego przyszłego teścia Antoniego Rumockiego majątek Zasady. Poślubił Mariannę Rumocką w Świedziebni w 1839 r. Zmarł w 1856 r. w Sadłowie i był pochowany w kościele, jego epitafium znajduje się do dziś na cmentarzu przykościelym.
Franciszek z synem Leonardem i bracia jego: Izydor i Antoni, legitymowali się ze szlachectwa w
Królestwie w 1837 r. i 1838 r.

Drugi syn Jana syna Józefa:
1.1.1.1.2.1a.1.3. Ignacy, dziedzic Sumówka od śmierci Jana w 1778 r., żona Anna zmarła 1807 r. Ignacy zmarł w 1810 r. Mieli oni syna Franciszka.
1.1.1.1.2.1a.1.3.1. Franciszek - odziedziczywszy Sumówko w 1810 r., tegoż roku je sprzedał.

1.1.1.1.2.1b.1.Marcin podkomorzy wendeński z Teresą Gosławską, córką Andrzeja i Marianny z Wojnowskich, wdową po Janie Zawadzkim, który zmarł w 1687 r. (Marcin się związał z nią ok. 1688 r.) spłodził syna Jana, który po ojcu objął urząd podkomorzego wendeńskiego. Teresa zmarła przed 6 sierpnia 1702 r.
1.1.1.1.2.1b.1.1.Jan syn Marcina podkomorzy wendeński (1718-1736 urząd po ojcu), ur. ok. 1688 r., zmarły przed 27.07.1736 r. z żoną Rozalią Bagniewską zostawia syna Józefa. Rozalia po śmierci Jana otrzymała dożywocie i wyszła powtórnie za mąż za Albrechta Pląskowskiego herbu Oksza, zmarłego w 1776 r., starostę lidzbarskiego, posła na sejm 1733 r., w latach 1752 – 1756 Albrecht fundował kościół w Sadłowie. Rozalia zmarła w 1767 r.
1.1.1.1.2.1b.1.1.1. Józef, ur. ok. 1709 r. - o nim wspominają herbarze, który z Ostrowicką miał dzieci Antoniego, Jakuba i Joannę. Józef ten umiera młodo przed 1736 r., kiedy to jego dzieci dziedziczą część schedy po śmierci dziadka Jana.
1.1.1.1.2.1b.1.1.1.1. Antoni
1.1.1.1.2.1b.1.1.1.2. Jakub
1.1.1.1.2.1b.1.1.1.3. Joanna - wiadomo o nich tylko, że po śmierci babci Rozalii wyprzedają schedę w 1765 i 1767 r.

1.1.1.1.2.1b.1.2.Jan z Rozalią Bagniewską ma drugiego syna Jerzego, urodzonego ok. 1725 r. - nieznanego w herbarzach, który po ojcu objął urząd podkomorzego wendeńskiego. Żona Jerzego - Konstancja Pląskowska, starościanka brodnicka, córka Józefa - brata drugiego męża jej teściowej Rozalii 1v Janowej Czapskiej, 2v Albrechtowej Pląskowskiej. Jerzy umiera w 1767 r., a z wdową po nim żeni się Jan Lewald Jezierski. Jerzy nie występuje w herbarzach - występuje tylko w zapiskach o dziedziczeniu dóbr i w znalezionych aktach urodzeń syna Ksawerego i córki Rozalii, gdzie jest podkomorzym wendeńskim po ojcu (prawdopodobnie w latach 1736-1767). Konstancja zmarła w 1776 r. Jan Lewald Jezierski jej drugi mąż zmarł w 1796 r. Dzieci Jerzego i Konstancji:
1.1.1.1.2.1b.1.2.1.Rozalia (1753)
1.1.1.1.2.1b.1.2.2.Ksawery (1755) właściwie wg aktu urodzenia Franciszek Ksawery Józef Idzi. Podkomorzy wendeński. W 1779 r. Sumowo dziedziczy Ksawery. Żoną Ksawerego była Tekla Markowska.W 1786 r. miał jeszcze bliźniaki Andrzeja Stefana i Tomasza Aleksego, które pewnie wkrótce zmarły. Ksawery umiera w 1787 r. Tekla wychodzi po raz drugi za mąż za Andrzeja Białobłockiego ok. 1790 r.
1.1.1.1.2.1b.1.2.2.1. Tomasz najstarszy syn ur. w 1785 r. Dziedziczy Sumowo po śmierci ojca, którym zapewne do jego pełnoletności zarządzała matka z drugim mężem Andrzejem Białobłockim. Tomasz dokupuje Sumówko w 1828 r., Bobrowo w 1841 r. Żony Tomasza to kolejno Maria Wilczewska i Bogumiła Kalkstein. Tomasz umiera w 1862 r.
1.1.1.1.2.1b.1.2.2.1.1. Józef, syn Tomasza dostaje od ojca w 1844 r. Sumówko. W 1857 r. dokupuje Sosnowo i ma je oba do 1887 r. Po śmierci ojca w 1862 dziedziczy Sumowo. Żoną Józefa była Zofia Kaweczyńska.
1.1.1.1.2.1b.1.2.2.1.2. Jan syn Tomasza. W 1862 r. po śmierci ojca przejmuje Bobrowo. Żoną Jana była Zofia Rutkowska.
1.1.1.1.2.1b.1.2.3.Ignacy
1.1.1.1.2.1b.1.2.4.Marianna później żona Jakuba Wyben Wybickiego. Jakub zakupił od brata Marianny Ksawerego Wądzyń i był w jego posiadaniu od 1779 r. Można przypuszczać, że wtedy też poślubił Mariannę.
1.1.1.1.2.1b.1.2.4.1. Jan Ksawery Wyben Wybicki urodzony dnia 25.06.1781 r. w Wądzyniu. Napis na jego płycie nagrobnej na cmentarzu w Brodnicy : JAN WYBICKI NACZELNIK POWIATU BRODNICKIEGO URODZIŁ SIĘ 24 CZERWCA 1782 UMARL 17 LIPCA 1852 POKÓJ JEGO CIENIOM!. Funkcja pełniona przez Jana - Landrat. Żona Ludwika Bąkowska.
1.1.1.1.2.1b.1.2.4.2. Anna Wyben Wybicka urodzona w 1789 r. zamężna z Janem Pruskim herbu Leliwa (1783-1868).