Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Hlebowicz Jan Jurewicz

25.05.2018 18:37
Hlebowicz Jan Jurewicz , marszałek hospodarski (1516–1542), dzierżawca żyżmorski, raduński, mścisławski, wojewoda witebski (1528), połocki (1532), wileński (1542–1549), kanclerz litewski (1546–1549)
Str. 51
http://www.repcyfr.pl/Content/3410/_Sum ... andler=pdf
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich