Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

WYKAZ uchylajęcych się od obowiązku wojskowego. – r. 1933

24.07.2018 08:33
Ogłoszenie Wojewody Tarnopolskiego z dnia 24 marca 1933 r., Nr. W. 17, dotyczące wykazu osób uchylających się od obowiązku wojskowego. Zgodnie z postanowieniami okólnik-łł Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Nr. 82 z dnia 30 maja 1930 r., Nr. Wojsk. 8 14 ogłaszam, że osoby wymienione w ni¬ żej podanym wykazie poszukiwane są przez władze administracji ogólnej, jako uchylające się od powszechnego obowiązku wojskowego. Poszukiwane osoby wzywam do jawienia się w najbliższem Starostwie, lub w Urzędzie gminnym (Magistracie) względnie na najbliższym Posterunku Policji Państwowej celem ewent. okazania posiadanych dokumentów wojskowych— o ile zaś takich dokumentów nie posiadają, do zadośćuczynienia powszechnemu obowiązkowi wojskowemu według wskazówek, jakie udzielą wspomniane wyżej władze. Wszystkie władze i urzędy państwowe, oraz samorządowe, posiadające wiadomości o miejscu pobytu poszukiwanych osób, proszone są o powiadomienie o tern Starostwa, w którego listach poborowych odnośny poszukiwany figuruje. Wojewoda: Moszyński.

WYKAZ uchylających się od obowiązku wojskowego. – r. 1933

(U W A G A : Po nazwisku i imieniu każdego poborowego następuje data i miejsce urodzenia oraz miejsce ostatniego zamieszkania, następnie imiona rodziców a w końcu w nawiasach Starostwo, w którego listach poborowych poszukiwany figuruje).

Sprawdź oryginalny zapis nazwisk

T a r n o p o l s k i
d z i e n n i k
w o j e w ó d z k i Nr. 5//33.
   1 Antoniuk Mikołaj, 31 V 1911, Horoszowa, Bazyli i Anna, (Borszczów)
   2 Antonów Michał, 22 XI 1911, Przewloką, Maksym i Marta (Buczacz)
   3 Andruchowicz Hilary, 6 IV 1910, Świtowa, Mikołaj i Weronika (Buczacz)
   4 Antonów Miichał, 7 II 1910,, Kędzierzawce, Parańka (Kamionka str.)
   5 Aksier Szulein, 22 VI 1902, Busk, Sawa (Kamionka str.)
   6 Altfeder Kiryło, 24 I 1904, Jabłonówka, Marja (Kamionka str.)
   7 Andruszczak Seweryn, 1 I 1903, Kędzierzawce, Chemia, (Kamionka str.)
   8 Andruszewski Kazimierz, 15 XII 1905, Busk, Marcin i Katarzyna (Kamionka str.)
   9 Andryk Józef, 14 II 1886, Batiatycze, Marja, (Kamionka sir.)
   10 Aitschiler Abraham, 4 IV 1911, Husiatyn, Leib i Fancia (Kopyczyńce)
   11 Autoniszyn Marcin, 1910, Chlebowice świrskie, Stefan i Apolonja (Przemyślany)

   TARNOPOLSKI DZIENNIK WOJEWÓDZKI Nr. 5.
   12 Altschaier Moses Hersch, 1902, Przemyślany, Jankiel i Lea (Przemyślany)
   13 Andrejczuk Włodzimierz, 9 III 1905, Pawłów, Piotr i Paulina (Radziechów)
   14 Artfik Władysław, 27 111 1908, Chołojów, Witus i Antonina (Radziechów)
   15 Algare Majer, 9 II 1901, Podwołoczyska, Srul i Sprynce (Skałat)
   16 Andruszyn Bronisław, 27 VII 1901, Turówka, Stefan i Wiktorja (Skałat)
   17 Adler Frydel, 1901, Skalat, Izaak Elo i Brane (Skałat)
   18 Altman Saul, 1902, Berezowica wielka, Abraham (Tarnopol)
   19 Ason Juljusz, 7 X 1911, Denysów, Jan i Marja (Tarnopol)
   20 Aptowitzer Mendel, 1909, Tarnopol, Izaak i Lea (Tarnopol)
   21 Aszkenazy Leibisch, 1909, Ihrowica, Abraham i Jetti (Tarnopol)
   22 Aleksandrowicz Michał, 1903, Ostrów, Daniel i Ksenia (Tarnopol)
   23 Andruszyn Stanisław, 1905, Iwaczów Górny, Józef i Antonina (Tarnopol)
   24 Amkraut Samuel, 1905, Tarnopol, Mina (Tarnopol)
   25 Auerbach Zelig, 1906, Tarnopol, Abraham i Birke (Tarnopol)
   26 Aszkenaz Wolf, 1911, Kobyłówka, Rachela (Trembowla)
   27 Aksen Juda Hersz, 1910. Boborz, Józef Braun i Hudie Aksen (Złoczów)
   28 Aszkenazy Jakób Józef, 1906, Sokolówka (Złoczów)
   29 Artymowicz Stefan, 1904, Złoczów, Anastazja (Złoczów)
   30 Andruszczyszyn Michał, 1909, Złoczów, Ksenia (Złoczów)
   31 Altbor Mozes, 1908, Gołogóry, Meilech i Freda (Złoczów)
   32 Anner Samuel Moses, 1901, Tarnopol, Izaak i Freida (Tarnopol)
   33 Abend Samuel Markus, 1903, Tarnopol, Salom on i Chaje (Tarnopol)
   34 Adamowski Wojciech, 1911, Tłuste, Franciszek i Anna (Zaleszczyki)
   35 Buhajczuk Mikołaj, 7 VIII 1910, Brzeżany, Stefan i Sabina (Brzeżany)
   36 Barabasz Piotr, 2 V 1910, Glinna, Mikołaj i Marja, (Brzeżany)
   37 Barabasz Michał, 27 VIII 1910, Krzywe, Bazyli i Anna (Brzeżany)
   38 Biduła Piotr, 9 IV 1910 Łapszyn, Wasyl i Anna (Brzeżany)
   39 Byzyluk Józef Mikołaj, 27 VIII 1911, Brzeżany, Bazyli i Marja (Brzeżany)
   40 Bukajło Władysław, 1 XII 1911, Kozowa, Wojciech i Marja, (Brzeżany)
   41 Brykar Michał, 27 VIII 1911, Kozowa, Grzeg o rz i Marja (Brzeżany)
   42 Bodak Michał, 24 IX 1911, Mieczyszczów, Teodor i Paraskewja (Brzeżany)
   4 3 Bezkorowajny Włodzimierz, 23 ł 1 9 1 1, Płotycza, Józef i Zofja (Brzeżany)
   44 Biliński Stanisław, 1910, Mielnica, Mlichał i Karolina (Borszczów)
   4 5 Banach Michał, 12 X 1911, Nagórzanka, Marja (Buczacz)
   4 6 Baran Oleksa, 7 III 1910, Zyznomierz, Teodor i Franciszka (Buczacz)
   47 Banach Jan, 14 VIII 1910, Sawaluski, Józef i Marja (Buczacz)
   4 8 Bazylkiewicz Stanisław, 18 XII 1910, Korościatyn, Szczepan i Kornela (Buczacz)
   4 9 Bodnar Bazyli, 14 1 1910, Buczacz, Cecylja Bodnar (Buczacz)
   5 0 Baran Tomasz, 9 111 1911, Jagielnica, Michał i Katarzyna (Czorlków)
   51 Borowski Jan, 24 XII 1911, Szmarikowczyki, Miichał i Franciszka (Czortków)
   5 2 Burak Michał, 14 VIII 191!, Polowce, Józef i Marja (Czortków)
   5 3 Babij Symeon, 26 II 1910, Biała, Józef i Anna Schodnlcka (Czorlków)
   5 4 Budzynowski Marjan Karol, 22 I 1910, Czortków, Józefa BudzŁiowska (Czorlków)
   5 5 Babijczuk Filip, 28 XI 1910, Wierzblany, Józef i Ksenia (Kamionka str.)
   5 6 Baran Jan, 31 I 1910, Kamionka str., Ewa, (Kamionka Strum.)
   57 Bąk Franciszek, 25 IV 1910, Kozłów, Andrzej i Zofja (Kamionka Strum.)
   5 8 Badner Chaim Wolf, 21 III 1888, Kamionka str., Mozes i Cisze, (Kamionka str.)
   5 9 Balbir Władysław, 17 IX 1902, Lany Polskie, Mikołaj i Katarzyna (Kamionka str.)
   6 0 Barski Józef, 25 II 1904, Podzamcze, Błażej i Marja (Kamionka str.)
   61 Basarab Michał, 1885, Lisko, Wasyl i Anna (Kamionka str.)
   62 Baumeol Izrael, 1 XII 1894, Nieznanów, Johan i Perlą (Kamionka str.)
   6 3 Berger Izaak Leib, 5 X 1896, Uniów, Mortko i Chaja (Kamionka str.)
   6 4 Bereziuk Stefan, 5 X 1902, Busk, Tomasz i Anastazja (Kamionka str.)
   6 5 Bereziuk Jan, 30 XII 1896, Pieczychwosty, Wasyl i Anastazja (Kamionka str.)
   6 6 Bernacki Kornel, 20 IX 1899, Czanyż, Stefan i Justyna (Kamionka str.)
   67 Bezchlibnyk Jan, 18 1 1904, Sokołów, Andrzej i Olena (Kamionka str.)
   68 Bielak Ilko, 20 VII 1905, Nieznanów, Franciszek i Marja (Kamionka str.)
   6 9 Biłak Stefan, 21 IV 1904, Nieznanów, Filip i Zofja (Kamionka str.)
   7 0 Bit term an Józef, 5 IX 1889, Batiatycze, Franciszek i Janina, (Kamionka str.)
   71 Bittner Aleksander Stefan, 1 VII 1902, Kamionka str., Zygmunt i Stefanja (Kamionka str.)
   7 2 Biahanek Piotr Paweł, 5 X 1897, Kamionka str., Jakób i Marja (Kamionka str.)
   7 3 Bobak Kazimierz, 12 XI 1905, Dziedziłów,. Maciej i Agnieszka (Kamionka str.)
   Ni 5. TARNOPOLSKI DZIENNIK WOJEWÓDZKI.
   74 Bohner Maks, 17 XII 1890, Lwów, Abraham i Bajla (Kamionka str.)
   75 Bogaczewski Karol, 14 V 1895, Jazienica ruska, Grzegorz i Katarzyna (Kamionka str.)
   76 Bojko Michał, 27 IV 1901, Kędzierzawce, Wiktor i Anna (Kamionka str.)
   77 Borowski Michał, 19 IX 1896, Kozłów, Jan i Tekla (Kamionka str.)
   78 Branicki Iwan, 1902, Nahorce małe, Prokop i Katarzyna, (Kamionka str.)
   79 Broianowski Jan, 16 X 1905, Busk, Antoni i Marja (Kamionka str.)
   80 Bukowiński Michał, 27 XI 1901, Kędzierzawce, Wiktor i Anna (Kamionka str.)
   81 Butter Wolf, 12 I 1905, Lisko, Małka (Kamionka str.)
   82 Bilyk Kość, 16 VII 1905, Nieznanów, Mokryna (Kamionka str.)
   83 Bryliński Eustachy, 18 VI 1911, Tłusteńkie, Jan i Anna (Kopyczyńce)
   84 Biliński Edward, 26 XI 1910, Kluwińce, Jan i Magdalena (Kopyczyńce)
   85 Biłyk Wasyl, 7 III 1910, Krzyweńkie, Kiryło i Irena (Kopyczyńce)
   86 Brandys Izaak, 30 X 1910, Husiatyn, Markus i Jente (Kopyczyńce)
   87 Bieganowski Józef, 25 XII 1911, Dobrowody, Stanisław i Paulina (Podhajce)
   88 Bahyrycz Jan Michał, 29 IX 1911, Hajworonka, Bazyli i Barbara (Podhajce)
   89 Buk Władysław Bolesław, 12 VII 1911, Rakowiec, Eljasz i Joanna (Podhajce)
   90 Blacharski Paweł, 11 VII >1911, Rudniki, Tryfon i Wiktorja (Podhajce)
   91 Bartmanowicz Franciszek, 1910, Białokrynica, Andrzej i Elżbieta (Podhajce)
   92 Błaszczyk Miron Włodzimierz, 25 VIII 1904, Chmielno, Jan i Anna (Radziechów)
   93 Berisz r. Eisen Dawid, 4 IV 1904, Stołpin, Wolf i Mirla (Radziechów)
   94 Baur Szoil, 9 X 1905, Toporów, Józef i Mindla (Radziechów)
   95 Biłous Wasyl, 23 IX 1905, M onastyrtk Ohlad, Symeon i Agata (Radziechów)
   96 Biszko Mikołaj, 28 XI 1905, Ohladów, Hryć i Zofja (Radziechów)
   97 Borńersbach Kazimierz, 13 VIII 1905, Stanin, Karol i Marja (Radziechów)
   98 Brennstuhl Jan, 15 III 1905, Smarzów, Jan i Anna (Radziechów)
   99 Brennestuhl Piotr, 29 IX 1905, Smarzów, Marja (Radziechów)
   100 Burg Mojsze, 12. IV. 1905, Toporów, Leib i Sara (Radziechów)

   101 Bórs Jan, 5. I. 1906, Mikołajów, Piotr i Marja (Radziechów)
   102 Bieńkowski Jan Władysław, 12. V. 1906, Stojanów, Władysław i Franciszka (Radziechów)
   103 Buczko Władysław, 26. XII. 1906, Krzywe, Jan i Rozalja, (Radziechów)
   104 Biłozor Jan, 2. XII. 1907, Krzywe, Józef i Julja, (Radziechów)
   105 Bar Kazimierz, 17. IX. 19U8, Wólka Suszeńska, Franciszek i Tekla (Radziechów)
   106 Biłozir Aleksander, 1. III. 1908, Ohladów, Katarzyna- (Radziechów)
   107 Bajrakowski Franciszek, 18. IX, 1909, Pawłów, Józef i Katarzyna (Radziechów)
   108 Biłous Włodzimierz, 29. III. 1909, Łopatyn, Mikołaj i Rozalja (Radziechów)
   109 Buchsbaum Arnold, 9. IX. 1910, Podwoło czyska, Abrahan Lande i Marja Buchsbaum (Skałat)
   110 Bein r. Vogelbaum Abraham Abe, 9.1. 1910, Skałat, Izaak i Ryfka (Skałat)
   111 Biłan Jan, 2. VIII. 1910, Hałuszczyńce, Wasyl i Marja (Skałat)
   112 Biały Antoni, 15. X. 1910, Staromiejszczyna, Marja (Skałat)
   113 Biłaś Iwan, 7. III. 1900, Bogdanówka, Sawa i Teresa (Skałat)
   114 Baryluk Franciszek, 27. IX. 1900, Borki Małe, Bartłomiej i Katarzyna (Skałat)
   115 Burak Hryć, 1. VIII. 1900, Faszczówka, Maksym i Justyna (Skałat)
   116 Błażyński Józef, 3. XI. 1900, Chlibów, Zygmunt i Julja (Skałat)
   117 Beigrowicz Franciszek, 26. XI. 1900, Kołudziejówka, Walenty i Rozalja (Skałat)
   118 Butrymowicz Henryk, 28. IX. 1900, Magdalówka, Lucjan i Ksawera (Skałat)
   119 Barbyluk Michał, 10. XI. 1900, Mazurówka, Maksymiljan i Paraszka (Skałat)
   120 Bernhaud Abraham, 12. III. 1900, Podwołoczyska, Wolf i Hinde (Skałat)
   121 Błoszczyński Filip, 16. X. 1900, Podwołoczyska, Marja (Skałat)
   122 Buczyński Filemon, 21 VII 1901, Podwołoczyska, Anna (Skałat)
   123 Berkowicz lchel, 15 I 1901, Podwołoczyska, Dawid i Feiga (Skałat)
   124 Biłgoraj Filip, 2 VIII 1901, Podwołoczyska, Juda i Pesie (Skałat)
   125 Bałaj Michał, 27 V 1902, Grzymałów, Ksenia (Skałat)
   126 Berger Izrael, 19 VII 1902, Podwołoczyska, Dawid i Estera (Skałat)
   127 Badziuch Edmund Stanisław, 1902, Zadnieszówka, Andrzej i Antonina (Skałat)
   128 Białynia Paweł Jerzy, 13 IX 1902, Podwołoczyska, Ignacy i Zofja (Skałat)
   129 Bezkorowajny Mikołaj 24 I 1903, Podwołoczyska, Wasyl i Marja (Skałat)
   130 Borosewicz Jan, 22 VII 1903, Połupanówka, Stefan i Paulina (Skałat)
   131 Bączyński Stanisław, 1902, Berezowica wielka, Myketa i Marja (Tarnopol)
   132 Beduarczuk Jan, 1902, Tarnopol, Józefa (Tarnopol)
   133 Buczek Alfred, 1902, Cebrów, Michalina i Stanisław (Tarnopol)
   134 Buczykowski Jan, 1902, Tarnopol, Andrzej i Anna (Tarnopol)
   135 Bojko Eustachy, 1902, Tarnopol, Maksym i Katarzyna (Tarnopol)

   t a r n o p o l s k i d z ie n n i k w o j e w ó d z k i , Nr. 5.
   136 Barutowicz Piotr, 1902, Tarnopol, Jan i Pau^ lina (Tarnopol)
   137 Benedykt Franciszek, 17 II 1911, Biała, Jan i Anna (Tarnopol)
   138 Bałaban Justyn, 18 III 1911, Chodaczków mały, Dymitr i Eudoksja (Tarnopol)
   139 Bartosz Michał, 1 IV 1911, Czerniechów, Łukasz i Anna (Tarnopol)
   140 Bis Eugenjusz, 23 XI 1911, Hłuboczek wielki, Symeon i Marja (Tarnopol)
   141 Budzan Kazimierz, 8 I 1911, Kutkowce, Bazyli i Julja (Tarnopol)
   142 Brański Henryk, 27 VII 1911, Tarnopol, Ju ¬ da i Mina (Tarnopol)
   143 Bomski Adolf, 8 II 1910, Kutkowce, Kasper i Marja (Tarnopol)
   144 Bekierski Marjan, 28 XII 1910, Mikuiińce, Antoni i Helena (Tarnopol)
   145 Bartman Franciszek, 1900, Janówka, Michał i Katarzyna (Tarnopol)
   146 Babak Tadeusz, 1900, Tarnopol, Zygmunt i Kazimiera (Tarnopol)
   147 Biliński Włodzimierz, 1900, Tarnopol, Jan i Marja (Tarnopol)
   148 Bruma Izaak, 1900, Kupczyńce, Cecylja (Tarnopol)
   149 Badmański Kajetan, 1900, Baworów, Filomena (Tarnopol)
   150 Bau Zygmunt, 1900, Tarnopol, Chaim (Tarnopol)
   151 Braun Jechel, 1900, Tarnopol, Hersch i Nitta (Tarnopol) .
   152 Birnbaum Leo, 1900, Tarnopol, Samson i Eides (Tarnopol)
   153 Biłyk Stefan, 1900, Petryków, Iwan i Efrozyna (Tarnopol)
   154 Bienschtock Berisch, 1900, Szlachcińce, Izaak i Zisel (Tarnopol)
   155 Bodnar Piotr, 1900, Denysów, Hryć i Józefa (Tarnopol)
   156 Bat Józef, 1901, Tarnopol, Tomasz i Katarzyna (Tarnopol)
   157 Banach Józef Kazimierz, 1901, Tarnopol, J ó ¬ zef i Agaia (Tarnopol)
   158 Beker Gusie, 1901, Chodaczków mały, Róża (Tarnopol)
   159 Bodnar Aleksa, 1901, Hladki, Piotr i Jewdocha (Tarnopol)
   160 Berezowski Wiktor, 1903, Chodaczków w., Karol i Anna (Tarnopol)
   161 Borodij Marjan Józef, 1903, Czernichów, Marceli i Janina (Tarnopol)
   162 Bednarczuk Marko, 1903, Krasówka, Marja (Tarnopol)
   163 Bogucki Tadeusz, 1903, Tarnopol, Rudolf i Julja (Tarnopol)
   164 Borer Jakób, 1903, Tarnopol, Mendel i Tauba (Tarnopol)
   165 Bucikowski Józef, 1904, Tarnopol, Filip i Marja (Tarnopol)
   166 Bartosz Józef, 1905, Czerniechów, Łukasz i Józefa (Tarnopol)
   167 Blater f. Gross Izrael Jakób, 1905, LudwF kówka, Alter i Sara (Tarnopol)
   168 Baranowski Bronisław, 1905, Łuka wielka, Zenon i Łucja (Tarnopol)
   169 Budzan Józef, 1905, Ostrów, Józef i Tekla (Tarnopol)
   170 Brański Samuel, 1905, Tarnopol, Juda i Mina (Tarnopol)
   171 Bąska Jan, 1905, Zagrobela, Gaspari i Marja (Tarnopol)
   172 Baska Józef, 1906, Kozłów, Jan i Genowefa (Tarnopol)
   173 Bednarski Jan, 1906, Ładyczyn, Wojciech i Anna (Tarnopol)
   174 Buczkowski Władysław, 1906, Szlachcińce, Trofym i Franciszka (Tarnopol)
   175 Biliński Jan, 1906, Tarnopol, Ludwika (Tarnopol)
   176 Rrun Maks, 1806, Tarnopol, Józef i Anna (Tarnopol;
   177 Balyk Grzegorz, 1906, Tarnopol, Daniel i Marja (Tarnopol)
   178 Bryl Bazyli, 1906, Tarnopol, Marja (Tarnopol)
   179 Bojko Stefan, i 907, Szlachcińce, Anna (Tarnopol)
   180 Banachowicz Józef, 1907. Szlachcińce, Józef i Magdalena (Tarnopol)
   181 Bodzia Władysław, 1907, Tarnopol, Rozalja (Tarnopol)
   182 Botiuk Włodzimierz, 1907, Tarnopol, Dymitr i Józefa (Tarnopol)
   183 Bileńki Włodzimierz, 1907, Tarnopol, Jan i Julja (Tarnopol)
   184 Barański Bronisław, 1908, Kozłów, Stefan i Helena (Tarnopol)
   185 Brandes Menachem, 1908, Mikuiińce, Ryfka i Lei (Tarnopol)
   186 Balbuza Michał, 1908, Seredyńce, Jan i Anna (Tarnopol)
   187 Baituch Wolf Meier, 1908, Smolanka, Władysław i Marja (Tarnopol)
   188 Bryllant Leizor Hirsch, 1908, Tarnopol, Ozjasz i Freida (Tarnopol)
   189 Berezowski Kazimierz, 1908, Tarnopol, Stefan i Marja (Tarnopol)
   190 Baranek Franciszek, 8 II 1910, Ruzdwiany, Marceli i Rozalia (Trembowla)
   191 Bodian Leon, 10 IX 1910, Trembowla, Majer Aschlłęnazy i Rózia (Trembowla)
   192 Bocheński Antoni, 1900, Darachów, Piotr i Izabela (Trembowla)
   193 Berkowicz Rachrnil, 1900, Strusów, Juda (Trembowla)
   194 Berger Aron, 1901, Budzanów (Trembowla)
   195 Bedrynski Władysław, 1901, Janów, Andrzej i Marja (Trembowla).
   196 Buciewicz Stanisław, 1901, Łoszniów, Juljan i Marja (Trembowla)
   197 Baczara Franciszek, 1902, Warwaryńce, Jó¬ zef i Honorata (Trembowla)
   198 Blachetka Fiorjan, 1903, Warwaryńce, Marja (Trembowla)
   Nr. 5. TARNOPOLSKI DZIENNIK WOJEWÓDZKI Poz. 62. Su. 49.
   199 Bednarski Michał, 1903, Wierzbowiec, Jan i Katarzyna (Trembowla)
   200 Buchholtz Izaak, 1904, Tiutków, Hersch i Sznajdla (Trembowla)
   201 Biernacki Władysław, 1904, Trembowla, Andrzej i Katarzyna (Trembowla)
   202 Buczyński Bronisław, 1911, Brykula stara, Wincenty i Zofja (Trembowla)
   203 Biliński-Milisiewicz Paweł, 1903, Iwanie, Mikołaj i Marja (Zaleszczyki)
   204 Biłyk Trofym, 1911, Milówce, Jan i Rozalja Pulak (Zaleszczyki)
   205 Burdyn Włodzimierz, 1911, Zaleszczyki, Cyryl i Eudoksja (Zaleszczyki)
   206 Biliński Jan, 1911, Zaleszczyki, Helena (Zaleszczyki)
   207 Bernaś Juljan, 1911, Zaleszczyki, Paweł i Katarzyna (Zaleszczyki)
   208 Buryszkiw Stefan, 1903, Hinkowce, Jurko i Pelagja (Zaleszczyki)
   209 Berezowski Marian Sebastjan, 1903, Kasperowce, Michał i Karolina (Zaleszczyki)
   210 Bader Leib, 1903, Zaleszczyki, Leizor i Golda (Zaleszczyki)
   211 Bojczuk Michał, 1903, Zaleszczyki, Michał i Anna (Zaleszczyki)
   212 Bileńki Jan, 19:0, Burakówka, Piotr i Jeudocha (Zaleszczyki i
   213 Borsuk Michał, 1910, Hinkowce, Joanna i Mikołaj (Zaleszczyki)
   214 Bazan Włodzimierz, 24 IV !91L Zaiożce, Michał i Katarzyna (Zborów)
   215 Bednarz Karol, 3 VI 1911, Nuszcze, Piotr i Marja (Zborów)
   216 Bukało Bazyli, 12 IX 1911, Blich, Teodor i Anna (Zborów)
   217 Baziuk Władysław, 10 V 1910, Zborów, Bazyli i Marcela (Zborów)
   218 Bazan Sylwester, 11 II 1910, Załoźce, Michał i Katarzyna (Zborów’)
   219 Bałabuch Paweł, 15 VIII 1910, Pomorzany, Jan i Katarzyna (Zborów)
   220 Baradny Jarosław, 1911, Białykamień, Paulina (Złoczów)
   221 Bauer Jan de Dukla Wilhelm Angelos, 1911, Złoczów, Jan i Emma (Złoczów)
   222 Biliński Bazyli, 1911, Zaszków, Jan i Anna (Złoczów)
   223 Bodnarczuk Szymon, 1911, Zakomorze, Józef i Tacjana (Złoczów)
   224 Bojko Antoni, 1911, Złoczów, Anna (Złoczów)
   225 Bas Paweł, 1910, Witulin, Paweł i Mełanja ‘Złoczów)
   226 Banek Stefan, 1910, Strutyn, Nikifor i Marta (Złoczów)
   227 Borszowski Bazyli, 1910, Żuków, Jan i Tekla (Złoczów)
   228 Bizub Juljan Wiesław, 1910, Bołogóry, Ignacy i Olga (Złoczów)
   229 Borowski Piotr, 1907, Złoczów, (Złoczów)
   230 Bokaut Ozjasz, 1906, Bełżec, Mozes i Sura (Złoczów)
   231 Boruch Józef, 1906, Jaśkowice, Maksym i Magdalena (Złoczów)
   232 Bartków Stanisław Józef, 1906, Podhorce, Henryka Bartków (Złoczów)
   233 Bukowiecki Józef Mieczysław, 1906, Złoczów, Kazimierz i Apolonja (Złoczów)
   234 Barwiński Franciszek, 1905, Olesko, Józef i Marja (Złoczów)
   235 Bojko Ferdynand Michał, 1905, Wicyń, Szymon i Michalina (Złoczów)
   236 Breuenstal Karol, 1905, Złoczów, Marja (Złoczów)
   237 Brygider Mikołaj, 1904, Kropiwna, Teodor i Halina (Złoczów)
   238 Boruch Michał, 1903, Pobocz, Maksymiljan i Magdalena (Złoczów)
   239 Bojkiewicz Józef, 1903, Sassów, Paweł i Paulina (Złoczów)
   240 Bedryj Wasyl, 1903, Szpikłesy, Teodor i Maria (Złoczów)
   241 Bokijczuk Semen, 1903, jwtorce, Semko (Złoczów)
   242 Bretschneider Józef, 1903, Złoczów, Katarzyna (Zioczów)
   243 Bekowicz Włodzimierz, 1902, Jdśkowice, i Katarzyna i Michał (Zioczów)
   244 Bordowski Leon, 1902, Złoczów, Józefa (Złoczów)
   245 Braun r. Aksen Izaak Dawid, 1902, Pobocz, | Józef i Hinda (Złoczów)
   246 Bukowiński Michał, 1901, Kędzierzawce, j W'iktor i Ar.na (Złoczów)
   247 Brenenslahl Karol, 1905, Złoczów, Marja (Złoczów)
   248 Berk Jakób, 1909, Bronislawówka, Mikołaj i Anna (Złoczów)
   249 Bąk Eljasz, 1909, Przewłoczna, Józef i Marja (Złoczów)
   250 Borszowski Józef, 1909, Żuków, Jan i Tekla (Złoczów)
   251 Bałuszyński Piotr, 1908, Kniażę, Katarzyna, (Złoczów)
   252 Bartnicki Antoni, 1908, Wicyń, Stanisław i Zofja (Złoczów)
   253 Brykoński vel lików Paweł, 1902, Bilka, Ilko i Józefa (Przemyślany)
   254 Bergstreit Simon, 1902, Kozielice, Samuel i Keile (Przemyślany)
   255 Burban Wasyl, 1902, Wolków, Dmytrc i Anna (Przemyślany)
   256 Bojczuk Dymitr, 1904, Dusanów, Grzegorz i Marja (Przemyślany)
   257 Bachowski Jan, 1906, Blotnia, Jacek i Anna (Przemyślany)
   258 Bojczuk Eustachy, 1907, Turkociu, Teodozja Bojczuk (Przemyślany)
   259 Bartków Mikołaj, 1910, Pniatyn, Mojsej 1 Darja (Przemyślany)
   260 Buczarski Michał, 1906, Przemyślany, Władysław i Petronela (Przemyślany)
   261 Bandurowski Michał, Zamoście, Jan i Tekla (Przemyślany)

   TARNOPOLSKI DZIENNIK WOJEWÓDZKI Poz. 62. Nr. 5.
   262 Berger Srul Mozes, 1907, Przemyślany, Józef i Rózia (Przemyślany)
   263 Balaban Samson, 2 VII 1911, Brody, Machle (Brody)
   264 Berkun Izydor Herman, 4 XII 1911, Brody, Bruche i Lea (Brody)
   265 Battisch Gabrjel, 8 IV 1911, Dytkowce, Marja (Brody)
   266 Bogdan Miron, 8 VIII 1911, Koniuszówka, Piotr i Marja (Brody)
   267 Bothkeel Zbigniew, 22 I 1911, Ponikwa, Alfred i Stanisława (Brody)
   268 Bocianowski Jan, 1901, Kobyłowłoki, Józef i Katarzyna (Trembowla)
   269 Buzikiewicz Józef, 4 VIII 1900, Ordow, Grzegorz i Serafina (Radziechów)
   270 Biłyk Stefan, 8 IV 1900, Stujanów, Teodor i Ksenia (Radziechów)
   271 Ber Chaim, 6 II 1900, Mikołajów, Debora (Radziechów)
   272 Berg Michał, 21 VIII 1900, Ohladów, Antoni i Barbara (Radziechów)
   273 Brenestul Józef, 24 VIII 1900, Peratyn, Józef i Margareta, (Radziechów)
   274 Briick Józef, Izaak, 26 I 1900, Szczurowice, Sara (Radziechów)
   275 Barnach Juljusz, 2 VIII 1901, Toporów, Izrael (Radziechów)
   276 Buczko Józef, 13 XII 1901, Wyrki ad Majdan stary, Michał i Ewa (Radziechów)
   277 Biłozur Jan, 2 XII 1907, Krzywe, Józef i Julja (Radziechów)
   278 Biłozur Aleksander, 1 III 1908, Ohladów, Katarzyna (Radziechów)
   279 Czajkowski Tadeusz Włodzimierz, 1911, Mielnica, Tomasz i Marja (Borszczów)
   280 Ciupa Jakób, 29 IX 1910, Brzeżany, Nicefor i Magdalena (Brzeżany)
   281 Chłodniak Michał, 4 IX 1910, Płaucza wielka, Wasyl i Tekla (Brzeżany)
   282 Czech Jan, 26 IX 1910, Rekszyn, Marcin i Justyna (Brzeżany)
   283 Cecora Józef, 10 VI 1911, Brzeżany, Dymitr i Zofja (Brzeżany)
   284 Ctorniczek Józef, 19 II 1911, Kozowa, Jarosław i Stefanja (Brzeżany)
   285 Ciurpita Józef, 9 IV 1911, Teofipólka, Grzegorz i Marja (Brzeżany)
   286 Czypysiuk Dmytro, 1910, Mielnica, Tymofij i Joanna (Borszczów)
   287 Czerwiński Józef, 22 IV 1910, Ścianka, Piotr i Kalina (Buczacz)
   288 Cyliński Józef, 9 II 1911, Czortków, Jan 4 Franciszka (Czortków)
   289 Chrystjan Andrzej, 13X11 1910, Bazar, Teodor HLudwika (Czotrków)
   290 Czerwiński Michał, 1 IX 1910, Lanerówka, Stefan i Paraksewja (Kamionka str.)
   2 9 1 C esze k Stanisław, 12 I 1897, Kamionka str., ^ogumił i Anna (Kamionka str.)
   292 Cichocki Wojciech, 23 X 1902, Łany Polskie. Jan i Marja (Kamionka str.)
   293 Chruszcz Adam, 16 V 1905, t a n y Polskie, Mikołaj i Katarzyna (Kamionka str.)
   294 Cymbalista Jan, 2 XII 1897, Busk, Michał i Agnieszka (Kamionka str.)
   295 Czepilewski Zdzisław Sebastjan, 11 I 1901, Kamionka str., Jan i Antonina (Kamionka str.)
   296 Czuczman Aleksander, 29 III 1903, Humniska Anna (Kamionka str.)
   297 Czuczman Włodzimierz, 16 II 1901, Busk, Dymitr i Katarzyna (Kamionka str.)
   298 Ciułkowski Kazimierz, 8 XII 1902, Drewlany, Wojciech i Marja (Kamionka str.)
   299 Ciułkowski Michał, 2 X 1904, Derewlany, Wojciech i Marja (Kamionka str)
   300 Czupp Juda Izaak, 23 VII 1896, Kamionka str., Jides (Kamionka str.)

T a r n o p o l s k i d z ie n n i k w o j e w ó d z k i , Nr. 5//33.
c.d.n

Odpowiedzi (10)

24.07.2018 08:36
cd.
Sprawdź oryginalny zapis nazwisk i miejscowości
T a r n o p o l s k i d z i e n n i k w o j e w ó d z k i , Nr. 5//33.
  301 Chomentowski Michał, 21 XI 1910, Liczkowce Jan i Marja (Kopyczyńce)
  302 Czaczkowski Władysław, 11 XII 1910, 01- chowczyk, Marja „(Kopyczyńce)
  303 Czornowusyj Eustachy, 12 VI 1910, Kotówka, Jan i Tekla (Kopyczyńce) !
  304 Cymbryła Stefan, 7 I 1911, Hajworonka, Jan | i Helena (Podhajce)
  305 Chort Szymon, 31 VIII 1911, Horożanka, Dymitr i Anna (Podhajce)
  306 Czajkowski Władysław, 3 IV 1911, Podhajce, Marja Czajkowska (p odhajce)
  307 Czajkowski Józef, 25 III 1911, Sapowa, Teodor i Karolina (Podhajce)
  308 Czopej Aleksander, 1910, Stare miasto, Marja Czopej (Podhajce)
  309 Czepaniuk Jan, 1910, Podhajce, Teodor i Teodora (Podhajce)
  310 Chmiel Franciszek, 1904, Zamoście, Andrzej i Marja (Przemyślany)
  311 Chudoba Jan Edward, 22 IX 1905, Strzemilcze. Gustaw i Marja (Radziechów)
  312 Czapliński Mieczysław Jan, 1 I 1907, Stojanów, Wincenty i Cecylia (Radziechów)
  313 Czokaj Bazyli, 8 l 1908, Stanin, Ołeksa i Anna (Radziechów)
  314 Czopp Abraham, 51 1908, Niestanice, Mendel i Debora (Radziechów)
  315 Czopp Izaak, 10 IV 1908, Cholojów, Izrael i Blima (Radziechów)
  316 Chodziakiewicz Edward Franciszek, 27 XI 1909, Majdan Stary, Franciszek i Marja (Radziechów)
  317 Chwostyk Jan, 6 I 1910, Chlibów, Walenty Agnieszka (Skałat)
  318 Czolij Michał, 1 IX 1910, Podwołoczyska, Teodor i Katarzyna (Skałat)
  319 Czerniawski Roman, 6 II 1910, Tłuste, Stefan i Zuzanna (Skałat)
  320 Chołod Wasyl, 7 II 1900, Faszczówka, Andruch i Małanka (Skałat)
  321 Chruszcz Piotr Paweł, 1900, Skałat, Stefan i Sabina (Skałat)
  322 Ciepły Kazimierz, 31 III 1901, Borki małe, Józef i Julja (Skałat)
  323 Chura Mikołaj, 1901, Różyska (Skałat)
  Nr. 5 TARNOPOLSKI DZIENNIK WOJEWÓDZKI.
  324 Czornyj Dmytro, 30 X 1901, Podwołoczyska, Marja (Skałat)
  325 Chruszczyński Stanisław Marjan, 1901, Skałat, Karol i Ksawera (Skałat)
  326 Czaczka Matus, 1901, Skałat, Alter i Chawe (Skałat)
  327 Ciliński Stanisław, 16 IX 1902, Borki małe, Zenon i Anna (Skałat)
  328 Czuba Adolf, 13 VI 1902, Nowosiółka Ska- łacka, Wawrzyniec i Agnieszka (Skałat)
  329 Ćwikła Filip, 29 II 1903, Podwołoczyska, Eudoksja (Skałat)
  330 Chruszcz Karpo, 1 VIII 1903, Podwołoczyska, Piotr i Anna (Skałat)
  331 Czerniawski Teofan, 10 II 1911, Podwołoczyska, Stefan i Zuzanna (Skałat)
  332 Cwach Włodzimierz, 6 VIII 1911, Stary Skalat, Stefan i Marja (Skałat)
  333 Czarny Paweł, 29 XII 1911, Touste, Wasyl i Marja (Skałat)
  334 Czarnecki Michał, 1902, Grabowiec, Iwan i Tekla (Tarnopol)
  335 Czorny Aleksy, 1902, Tarnopol, Tekla (Tarnopol)
  336 Chmiel Bolesław, 1901, Tarnopol, Józef i Zofja (Tarnopol)
  337 Czorny Benzion, 7 III 1911, Tarnopol, Judas (Tarnopol)
  338 Czyglik Mojżesz, 26 II 1911, Tarnopol, Chaja (Tarnopol) _
  339 Ćwiertniak Tadeusz, 18 III 1911, Tarnopol, Kazimierz i Ludwika (Tarnopol)
  340 Czerkas Mikołaj, 26X111910, Kozłów, Andruch i Anna (Tarnopol)
  341 Cetnar Michał, 23 X 1910, Kozówka, Anastazy i Rozalja (Tarnopol)
  342 Chałupnik Paweł, 13 VII 1910, Tarnopol, Bazyli i Tekla (Tarnopol)
  343 Czarnecki Marjan, 1900, Tarnopol, Andrzej i Anna (Tarnopol)
  344 Czołkowski Michał, 1900, Bobówka, Jan i Kamila (Tarnopol)
  345 Chłystun Piotr, 1903, Szlachcińce, Filip i Eudokja (Tarnopol)
  346 Chaszczewski Jan, 1906, Tarnopol, Jan i Anna (Tarnopol)
  347 Chmura Władysław, 1906, Tarnopol, Piotr i Eufemja (Tarnopol)
  348 Chinkes Schulim, 1906, Tarnopol, Fizik i Sara (Tarnopol)
  349 Czarnicki Marjan, 1907, Berezowica wielka, Antoni i Antonina (Tarnopol)
  350 Ciunyk Jan, 1907, Dubowce, Apolonja (Tarnopol)
  351 Czarny Marjan Czesław, 1907, Ihrowica, Feliks i Anna (Tarnopol)
  352 Czerkas Mikołaj, 1907, Kozłów, Andrzej i Anna (Tarnopol)
  353 Churyk Iwan, 1907, Kozówka, Mikołaj i Anna (Tarnopol)
  354 Czekalowski Roman Zdzisław, 11 X 1910. Trembowla, Stanisław i Julja (Trembowla)
  355 Chwaliboga Edward Antoni, 21 IX 1910, Trembowla, Edward i Rozalja (Trembowla)
  356 Car Franko, 1900, Mogielnica, Mikołaj i Anna (Trembowla)
  357 Czubaty Hnat, Wieniawka, Filip i Józefa (Trembowla)
  358 Ciesielki Jan, 1901, Młyniska, Józef i Marja (Trembowla)
  359 Chuna Eizik, 1902, Iławce, Mendel i Sara (Trembowla)
  360 Czajkowski Jan, 1903, Laskowce, Wasyl i Anna (Trembowla)
  361 Czemerys Piotr, 1903, Mogielnica, Grzegorz i Józefa (Trembowla)
  362 Charap Hersch, 1911, Darachów, Chaim i Gitla (Trembowla)
  363 Chudy Jan, 1911, Laskowce, Piotr i Anastazja (Trembowla)
  364 Chytła Marcin, 1911, Zaleszczyki, Helena Chytła (Zaleszczyki)
  365 Czajka Temofej, 1911, Zaleszczyki, Teofila Czajka (Zaleszczyki)
  366 Chaus Mojżesz, 1911, Zaleszczyki, Anna Chaus (Zaleszczyki)
  367 Ciupka Eugenjusz, 1911, Zaleszczyki, Marja Balicka (Zaleszczyki)
  368 Czerweny Jan Józef, 1903, Zaleszczyki, Czesław i Marja (Zaleszczyki)
  369 Cewełycz Eugenjusz, 19 i 0, Kołodrobka, Konstanty i Marja (Zaleszczyki)
  370 Cyryl_ Janek, 1910, Tłuste wieś, Rozalja, (Zaleszczyki)
  371 Chil Jan, 191 l,Skni!ów, Stefan i Anna (Złoczów)
  372 Czepak Jan, 1911 Snowicz, Szymon i Barbara (Złoczów)
  373 Ciuchraj Stanisław, 1910, Stadnia, Juljan i Honorata (Złoczów)
  374 Czerwony Bazyli, 1910, Skniłów, Stefan i Marja (Złoczów)
  375 Chamuła Stefan, 1910, Stronibaby, Jan i Paraksewja (Złoczów)
  376 Czak Jan, 1907, Złoczów, Katarzyna Czak (Złoczów)
  377 Chul Michał, 1906, Podlipce, Kazimierz i Rozalja (Złoczów)
  378 Czip Mikołaj, 1905, Folwarki, Fewronja (Złoczów)
  379 Czarnecki Dymitr, 1905, Zazule, Anna (Złoczów)
  380 Cwyk Włodzimierz, 1904, Jasinowce, Emiljan i Teodozja (Złoczów)
  381 Chomyszyn Grzegorz, 1903, Bezbrudy, Józef Melanja (Złoczów)
  382 Chudziak Michał, 1902, Pietrycze, Jan i Petronela (Złoczów)
  383 Czepak Leon, 1902, Złoczów, Anna (Złoczów)
  384 Chuchryk Aleksy, 1902, Złoczów, Łukasz i Apolonja (Złoczów)
  385 Cykcrja Adolf, 1902, Złoczów, Moritz i Klara (Złoczów)
  386 Czerwiński Rudolf, 1909, Bezbrudy, Tomasz i Antonina (Złoczów)
  Str. 52 TARNOPOLSKI DZIENNIK WOJEWÓDZKI Poz. 62 Nr. 5.
  387 Czoper Antoni, 1909, Olesko, Tomasz i Leontyna (Złoczow)
  388 Chałupa Bazyli, 21 X 1911, Suchowola, Eljasz i Marja (Brody)
  89 Chomicki Piotr, Popowce, 4 VI 1911, Marjan (Brody)
  390 Cbomlak Jan, 1908,Tarnopol, Aniela (Tarnopol)
  391 Cbwaliboga Edward Antoni, 21 IX 1910, Trembowla, Edward i Rozalja (Trembowla)
  392 Czużak Ostafij, Borys, 1903, Hołowczyńce, Jakim (Zaleszczyki)
  393 Cimmer Jakób, 7 IV 1900, Baryłów, Katarzyna (Radziechów)
  394 Charap Ciiaim, 7 XI 1900, Stojanów, Dawid i Hiwsze {Radziechów)
  395 Chary Fischel, 22 XII 1900, Toporów, Taube i Chary (Radziechów)
  396 Cbanycz Andrzej, 2 XII 1900, Zawidcze, Kost i Anastazja (Radziechów)
  397 Czapliński Mieczysław, 1 I 1907, Stojanów, Wincenty i Cecylja (Radziechów)
  398 Czokaj Bazyli, 18 I 1908, Stanin, Ołeksa i Anna (Radziechów)
  399 Czekajło Teodor, 14 XI 1911, Ohladów, Piot- i Justyna (Radziechów)
  400 Czyżka Jan, 20 VI 1911, Trójca, Stefan i Tekla (Radziechów)
  401 Cwyk Paweł, 1907, Jasionówce, Emil i Teodora (Złoczów)
  402 Chomyszyn Grzegorz, 1903, Bezbrudy, Józef i Melanja (Złoczów)
  403 Dobrowolski Tadeusz Antoni Onufry, 1910, Gerrnakówka, Zygmunt i Zofja (Borszczów)
  404 Dinstenfeld Pinkas, 13 VII 1911, Olchowiec, Tauba (Borszczów)
  405 Dudar Włodzimierz, 30 VI 1910, Brzeżany, Eljasz i Puraszka (Brzeżany)
  406 Dmytriw Stefan, 28 XII 1910, Brzeżany, Grzegorz i Anna (Brzeżany)
  407 Derer Izrael, 7 XII 1910, Kozowa, Szewa (Brzeżany)
  408 Dubas Włodzimierz, 21 XII 1910, Narajów miasto) Rozalja (Brzeżany)
  409 Drohomirecki Eustachy, 1 IV 1910, Słoboda Złota, Apoionjusz i Marja (Brzeżany)
  410 Doliszmy Józef, 22 I 1911, Brzeżany, Ignacy i Barbara (Brzeżany)
  411 Drewniak Antoni, 2 IV 1911, Brzeżany, Marja (Brzeżany)
  412 Dżura Andrzej, 8 XII 1911, Brzeżany, Dymitr i Marja (Brzeżany)
  413 Dreger Jan Mieczysław, 10 XII 1911, Kowaloa Marceli i Katarzyna (Buczacz)
  414 Duczemiński Kornel, 21 VIII 1911, Dobropole Antoni i Julja (Buczacz)
  415 Dudzic Aleksander, 2 XII 1911, Podzameczek, Karolina (Buczacz)
  416 Drobisz Zygmunt Wincenty, 9 V 1910, Sokołów, Leon i Aniela (Buczacz)
  417 Drążek Paweł, 3 IV 1911, Czortków, Stanisław i Apolonja (Czortków)
  418 Derenkowski Antoni, 2 VII 1911, Czortków, Anna (Czortków)
  419 Dyszuk Bazyli, 14 IX 1911, Białobożnica, Dymitr i Anna (Czortków)
  420 Doboszczak Michał, 11 VI 1910, Czortków, Piotr i Julja (Czortków)
  421 Delijewski Paweł, 11 XI 1910, Rydoduby, Jan i Julja (Czortków)
  422 Dąbrowski Włodzimierz, 23 VII 1905, Nieznanów, Leon i Zuzanna (Kamionka str.)
  423 Dacko Józef, 19 III 1904, Rzepniów, Iwan i Katarzyna (Kamionka str.)
  424 Dam Andrzej, 6 IX 1889, Konstantynówka, Jakób i Katarzyna (Kamionka str.)
  425 Dawidowski Antoni, 18 IX 1898, Busk, Aksenty i Katarzyna (Kamionka str.)
  426 Diamand Józei Leib, 29 1 1899, Kamionka str, Mozes i Mandel (Kamionka str.)
  427 Dmytrik Michał, 1888, Lanerówka, Onufry i Teodozja (Kamionka str.)
  428 Dsnytryszyn Stanisław, 9 V 1897, Zubowmosty, Anna (Kamionka str.)
  429 Dodel Samuel, 22 I 1904, Połoniczna, Ryfka (Kamionka str.)
  430 Dobrowolski Franciszek, 1884, Olesko, (Kamionka str.)
  43! Dowhaniuk Michał, 8 XI 1897, Żelechów wielki, Jerzy i Fewronja (Kamionka str.)
  432 Drewniak Jan, 6 II 1892, Berbeki, Walenty i Marja (Kamionka str.)
  433 Duk Józef, 3 X 1902, Lisko, Jan i Justyna (Kamionka str.)
  434 Dynas Józef, 8 IV 1895, Podzamcze, Jan i Katarzyna {Kamionka str.)
  435 Dyndiuk Teodor, 3 X 1902, Kamionka str. Marja (Kamionka str.)
  436 Dziuba Dmytro, 15 II 1904, Dziedziłów, Mykieta i Efrozyna (Kamionka str.)
  437 Domaradzki Michał, 24 IX 1910, Chorostków, Antonina (Kopyczyńce)
  438 Drzewiński Franciszek, 10 X 1911, Chatki Władysław i Zofja (Podhajce)
  439 Ditrisz Kazimierz, 19 IX 1911, Sławentyn, Michał i Anna (Podhajce)
  440 Dąbek Jan, 1902, Borszczów, Adam i Katarzyna (Przemyślany)
  441 Dmytrów Iwan, 1902, Rozwożany, Ołeksa i Anna (Przemyślany)
  442 Demkowicz-Dobrzański Józef Marcin, 1902, Baczów, Izydor i Anna (Przemyślany)
  443 Dworak Władysław, 1903, Wyżniany, Aleksander i Katarzyna (Przemyślany)
  444 Didyk Jan, 1904, Zadwórze, Teodor i Anna (Przemyślany)
  445 Domka Józef Piotr, 1910, Kurowice, Florjan i Antonina (Przemyślany;
  446 Drau Michał, 1906, Ostałowice, Damian i Aleksandra (Przemyślany)
  447 Drewicz Michał, 1907, Łahodów, Józef i Paraksewja (Przemyślany)
  448 Dewicz Marjan Adam Jan, 25 III 1903, Stojanów, Bronisław i Marja (Radziechów)
  Nr. 5. TARNOPOLSKI DZIENNIK WOJEWÓDZKI
  449 Dąbrowski Stefan, 26 II 1904, Mikołajów, Mikołaj i Ksenia (Radziechów)
  450 Demczuk Grzegorz, 6 11906, Stojanów, Witalis i Tacjanna (Radziecnów)
  451 Dreszer Jakób Ludwik, 21 IX 1906, Szczurowice, Józef i Elżbieta (Radziechów)
  452 Dmytrów Stefan, 13 II 1907, Romanówka szczur., Denys i Marja (Radziechów)
  453 Dynak Kazimierz, 15 IX 1908, Romanówka szczur., Michał i Katarzyna (Radziechów)
  454 Dmytrów Michał, 27 1 1910, Szczurowice, Antoni i Józefa (Radziechów)
  455 Dąbrowski Kazimierz, 5 III, 19i0, Skałat, Dominik i Karolina (Skalał)
  456 Doóeńko Kazimierz, 8 II 1910, Skałat, Zofia (Skałat)
  457 Didyk Michał, 18 XI 1910, Stary Skalał, Teodor i Anna (Skalał)
  458 Dral Wasyl, 1311 1900, Borki Małe, Demian i Aleksandra (Skalał)
  459 Domański Hipolit, 13 I 1901, Dorofijówka, Władysław i Helena (Skałat)
  460 Dick Mozes, 8 XII 1901, Podwołoczyska, Wolf i Chane (Skałat)
  461 Demydas Mojżesz, 12 VII 1902, Borki małe, Anna (Skałat)
  462. Domański Stefan, 10 VII 1902, Okno, Emiljan i Helena (Skalat)
  463 Danyluk Michał, 12 X 1911, Poznanka gniła, .Andrzej i Anna (Skałat)
  464 Duszka Stefan, 1902, Proszowa, Jan i Eugenja (Tarnopol)
  465 Diabło Michał, 8 XII 1911, Berezowica wielka, Wasyl i Jewdocha (Tarnopol)
  466 Dubusz Jan, 1900, Tarnopol, Juljana, (Tarnopol)
  467 Dyczko Jan, 1900, Ihrowica, Marko i Marja (Tarnopol)
  468 Dresler Ozjasz, 1900, Tarnopol, Salomon i Ruchla (Tarnopol)
  469 Dziewiecki Semko, 1901, Czernielów ruski, Jan i Angelika (Tarnopol)
  470 Daniec Stanisław, Zbigniew Jan, 1901, Tarnopol, Stanisław i Helena (Tarnopol)
  471 Didur Eugenjusz, 1903, Białoskórka, Marja (Tarnopol)
  472 Dżogała Bronisław, 1903, Tarnopol, Paraskewja (Tarnopol)
  473 Dyki Józef, 1904, Kufkowce, Józef i Anna (Tarnopol)
  474 Danczenko Teodor, 1904, Smolanka, Oksej i Tekla (Tarnopol)
  475 Dziewecki Hryńko, 1904, Smolanka, Jan i Katarzyna (Tarnopol)
  476 Didyk Iwan, 1904, Tarnopol, Mokryna (Tarnopol)
  477 Doerman Kazimierz, 1904, Tarnopol, Antoni i Zofja (Tarnopol)
  478 Dejneka Michał, 1905, Iwaczów górny, Jurij i Marja (Tarnopol)
  479 Doleżal Marjan Franciszek, 1905, Ostrów, Władysław i Elżbieta (Tarnopol)
  480 Duszek Tadeusz, 1905, Tarnopol, Władysław i Aniela (Tarnopol)
  481 Dorowolski Michał, 1905, Tarnopol, Justyna (T arnopol)
  482 Derkacz Wasyl, 1906, Kozówka, Semko i Anna (Tarnopol)
  483 Dubower Herman, 1906, Tarnopol, Chaiin i Chaja (Tarnopol)
  484 Drobik Stanisław, 1906, Tarnopol, Anna (Tarnopol)-j
  485 Dubiński Naftali, 1907, Tarnopol, Samuel i Mincia (Tarnopol) j
  486 Dunce Józef, 1908, Chodaczków mały, Józef i Anna (Tarnopol) .-
  487 Dyńka Władysław, 27 V 1910, Wieniawka, Wasyl i Natalia (Trembowla)
  488 Dunes Jan, 1900, Bernadówka, Józef i Anna I (Trembowla) ^
  4 8 9 Drymer Abraham, 1900, Strusów, Mechel j i Fajga (Trembowla)
  490 Dunec Iwan, 1901, Mogielnica, Józef i Marja (Trembowla)
  491 Dąbrowski Marjan, 1901, Trembowla, Jan i Matylda (Trembowla) '
  492 Drabik Jan, 1902, Kobyłowloki, Iwan i Marja (Trembowla)
  493 Derwowiz Teodor, 1902, Kobyłowloki, Justyna (Trembowla)
  494 Dmytrów Józef, 1903, Mogielnica, Kyryło i Jeryna (Trembowla)
  495 Dankner Mozes, 1903, Ruzdwiany, Hersz i Rachela (Trembowla)
  496 Dyczkowski Franciszek, 1904, Sarańczuki, Łukasz i Katarzyna (Trembowla)
  497 Djakowicz Bronisław, 1911, Jan i Anastazja (Zaleszczyki)
  498 Dutka Andrzej, 1903, Zaleszczyki, Leontyn i Aniela (Zaleszczyki)
  499 Dachnel Feibisch, 1910, Tłuste, Beri i Czarne (Zaleszczyki)
  500 Dicket Gabryel, 1910, Tłuste, Motio i Ruchel (Zaleszczyki)
  501 Dąbrowski Karol, 1910, Torskie, Michał i Anna (Zaleszczyki)
  502 Dreszer Hersz, 1910, Zaleszczyki, Dawid i Blima (Zaleszczyki)
  503 Danczuk Józef, 1910, Zaleszczyki, Michał i Anna (Zaleszczyki)
  504 Drozdowski Józef, 17 IX 1900, Zbaraż, Salom eja (Zbaraż)
  505 Dumański Michał, 27 VIII 1910, Holotki, Iwan i Marja (Zbaraż)
  506 Diduszenko Mikołaj, 16 VI 1910, Palczyńce, Sylwester i Natalja (Zbaraż)
  507 Dzioba Piotr, 10 VI 1908, Harbuzów, M ateusz i Tekla (Zborów)
  508 Druczek Piotr, 9 X 1910, Mszana, Katarzyna i Jakim (Zborów)
  509 Dyndiak Aleksander, 1911, Sokolówka, Bazyli i BarbiflgTŹłoczów)
  5!0 Deutschman Jan, 1911, Ryków, Jan i Apolonja (Złoczów)
  Str. 54 TARNOPOLSKI DZIENNIK WOJEWÓDZKI . Nr. 5.
  511 Drubko Eugenjusz, 1911, Sokołówka, Michał i Anna (Złoczów)
  512 Dudziński Karol, 1911, Snowicz, Stanisław i Ahafja (Złoczów)
  513 Dmitriw Hawryło, 1910, Sokołówka, Jakób i Marja (Złoczów)
  514 Demkiw Michał, 1910, Złoczów, Anna (Złoczów)
  515 Dołyniuk Piotr, 1910, Złoczów, Maksym i Ewa (Złoczów)
  516 Drukier Hersch, 1906, Złoczów, Leib i Jochwed (Złoczów)
  517 Dąbrowski Orest, 1905, Uhorce, Zenon i Julja (Złoczów)
  518 Dmytriw Teodor, 1904, Pobocz, Semko i Helena (Złoczów)
  519 Dorfman r. Limer Juda Beri, 1903, Załoźce, Chaim i Chana (Złoczów)
  520 Dołyniuk Eustachy, 1903, Złoczów, Maksym i Eudoksja (Złoczów)
  521 Dworniak Józef, 1902, Uciszków. Szymon i Agnieszka (Złoczów)
  522 Dudziński Józef, 1909, Strutyn, Stanisław i Ahafja (Złoczów)
  523 Dobrowolski Ludwik Maksymiljan, 1909, Złoczów, Bogdan i Marcela (Złoczów)
  524 Dzięciołowski Wiktor Stanisław, 1908, Gołogóry, Kazimierz i Kamila (Złoczów)
  525 Duchan Michał, 1908, Skwarzawa, Filip i Julja (Złoczów)
  526 Dołyniuk Stefan, 1908, Złoczów, Maksym i Eudoksja (Złoczów)
  527 Dreschel Izydor, 19 V 1911, Brody, Chaim i Chaja (Brody)
  528 Demczuk Stefan, 28 X 1911, Gaje smoleń¬ skie, Stefan i Katarzyna (Brody)
  529 Demczuk Jan, 20 V 1911, Gaje starobrodzkie, Grzegorz i Ewa (Brody)
  530 Dańczuk Józef, 1911, Zaleszczyki, Anna (Zaleszczyki)
  531 Denenfeld Adolf, 1903, Dźwiniacz, Jan i Wanda (Zaleszczyki)
  532 Dźas Tomasz, 30 VI 1901, Hrycowola, Stanisław i Katarzyna (Radziechów)
  533 Duboweć Wasyl, 5 XII 1901, Ohladów, Tymko (Radziechów)
  534 Danków Wasyl, 14 I 1901, Radziechów, Paweł i Katarzyna (Radziechów)
  535 Drei Piotr, 7 VII 1901, Środopolce, Jan i Parańka (Radziechów)
  536 Dmytrów Stefan, 13 II 1907, Romanówka szczurów., Denys i Marja (Radziechów)
  537 Daciuk Aleksander, 15 VIII 1907, Suszno, Piotr i Melanja (Radziechów)
  538 Dinter Jan, 18 VI 1911, Dmytrów, Maurycy i Antonina (Radziechów)
  539 Edelstein Juda Izaak, 10 IV 1911, Olchowiec, Joel i Marjem (Borszczów)
  540 Ebert Izaak, 6 IV 1910, Barysz, Mozes i Babcia (Buczacz)
  541 Eisenberg Izaak Zelig, 7 I 1896, Kamionka str., Debora (Kamionka str.)
  542 Eisenfeld Adolf, 29 IV 1910, Husiatyn, Dawid i Gitle (Kopyczynce)
  543 Eisen Nesach, 1902, Łahodow, Wolf i Charla (Przemyślany)
  544 Ermel Jan, 14 I 1908, Witków Nowy, Jan i Marja (Radziechów)
  545 Egbor Mendel, 30 X 1909, Stojanów, Leon i Etia (Radziechów)
  546 Ermel Jan, 5 I 1910, Wólka susz., Jerzy i T eresa (Radziechów)
  547 Eichen Juda Getzel, 15 VIII 1910, Kozłów,. Markus i Taube (Tarnopol)
  548 Eilberg Salomon, 1900, Dołżanka, Alter i Jetty (Tarnopol)
  549 Ehrenberg Jakób, 1904, Tarnopol, Perła (Tarnopol)
  550 Eckstein Sender Chaim, 1904, Tarnopol, Simon i Chana (Tarnopol)
  551 Endyrowicz Józef, 1902, Romanówka. Antoni i Mi no weta (Trembowla)
  552 Essner Izrael, 1903, Zaleszczyki, Abraham i Elka (Zaleszczyki)
  553 Eckhaus Hersz, 1903, Zaleszczyki, Maks i Fryda (Zaleszczyki)
  554 Emerle Bronisław, 1907, Usznia, Władysław i Józefa (Złoczów)
  555 Ermel Otto, 1904, Złoczów, Filip i Karolina (Złoczów)
  556 Ermel Edward Karol, 1903, Złoczów, Filip i Karolina (Złoczów)
  557 Elster Efroim Dawid, 27 X 1901, Szczurowice, Ettie (Radziechów)
  558 Ettingier Sindel, 6 VI 1907, Chołojów, Abraham i Rachela (Radziechów)
  559 Feuerstein Wolf, 1910, Olchowiec, Hinda (Borszczów)
  560 Fylypowski Stefan, 9 I 1911, Brzeżany, Jó¬ zef i Marja (Brzeżany)
  561 Fialka Jan, 19 XI 1911, Kozowa, Józef i Anna (Brzeżany)
  562 Fedunyszyn Władysław, 29 IV 1911, Nowosiółka Jazlowiecka, Ołeksa i Antonina (Buczacz)
  563 Fischel Ozjasz, 19 IV 1911, Potok Złoty, Bela i Fischel (Buczacz)
  564 From Szaje Godeł, 24 V 1911, Potok Złoty, Liba (Buczacz)
  565 Frankiewicz Piotr, 24 VI 1911, Monasterzyska, Kazimierz i Agnieszka (Buczacz)
  566 Feuerstein Nuchim, 17 I 1911, Czortków, Rezie (Czortków)
  567 Fischbach Jona Józef, 24 VIII 1911, Jagielnica, Abraham i Judas, (Czortków)
  568 Fischbein Izaak, 26 VII 1911, Jagielnica, Chana (Czortków)
  569 Fedorowicz Jan, 31 X 1910, Swidowa, Antoni i Marja (Czorików)
  570 Farysyj Jan, 15 VI 1903, Podzamcze, Bazyli i Anna (Kamionka str.)
  571 Fedyszyn Mikołaj, 1895, Nahorce Małe, Andrzej i Marja (Kamionka str.)
  572 Feinring Jakób, 17 V 1897, Ostrów, Abraham i Matei (Kamionka str.)
  573 Feiner Simon Leib, 17 XII 1901, Kamionka
  Nr. 5. TARNOPOLSKI DZIENNIK WOJEWÓDZKI Poz. 62. Str. 55. str., Reizel (Kamionka str.)
  574 Fenig Simon, 8 VIII 1895, Kamionka str., Alte i Brande (Kamionka str.)
  575 Frachtman (Jszer Zygfryd, 25 I 1902, Busk, Rozalja (Kamionka str.)
  576 Frankowicz Ludwik, 1 XII 1896, Kamionka str., Herman i Gizela (Kamionka str.)
  577 Friedman Dawid, 4 XII 1898, Kanuoka str., Berła (Kamionka str.)
  578 Feuerstein Alter Józef, 9 VII 1910, Husiatyn, M arkus i Chane (Kopyczyńce)
  579 Feder Zalmen, 18 IX 1911, Burkanów, Jette (Podhajce)
  580 Frankel Hersch, 1910, Podhajce, Srul i Freida (Podhajce)
  581 Franków Jan, 1902, Borszów, Wojciech i Anna (Przemyślany)
  582 Finkel Mendel, 1905, Poluchów mały, Józef i Brejla (Przemyślany)
  583 Fogelfanger Salomon, 1906, Freida, Gliniany, (Przemyślany)
  584 Fischer Antoni, 1910, Wypyski, Jan i Anastazja (Przemyślany)
  585 Faliński Nuchim, 23 IX 1905, Toporów, Golda (Radziechów)
  586 Feaoruś Sylwester, 15 I 1906, Chmielna, Teodor i Charetyna (Radziechów)
  587 Frelik Bogumił, 20 XII 1906, Toporów, Filip l i Walerja (Radziechów)
  588 Fig Karol, 5 XII 1908, Wolica baryłowa, Michał i Anna (Radziechów)
  589 Finkel Dawid, 25 XI 1909, Stanin, Rojza (Radziechów)
  590 Forstman Edmund, 31 III 1909, Łaszków, Krysztof i Julja (Radziechów)
  591 Fest Jecheskel, 1900, Skałat, Eizig i Misel (Skałat)
  592 Fleischhaker Srul Lachman, 5 I 1901, Podwołoczyska, Ojzer i Mała (Skałat)
  593 Friedhofer Chaim Szmul, 15 I 1901, Podwoloczyska, Mendel i Henie (Skałat)
  594 Feldman Motio, 26 I 1906, Podwołoczyska, Boniel i Brane (Skałat)
  595 Fustanowski Stanisław Iwan, 1902, Skałat, Iwan i Julja (Skałat)
  596 Fischbach Wolf, 1902, Skałat, Lejzor i Ryfka (Skałat)
  597 Franczuk Włodzimierz, 20 VI 1903, Pułapanówka, Myketa i Domioela (Skałat)
  598 Foksman Włodzimierz 12 VIII 1911, Podwołoczyska, Anna (Skałat)
  599 Feduń Jan, 20 XI 1911, Stary Skałat, Eljasz i Marja (Skałat)
  600 Fil Józef, 8 XII 1911, Sorocko, Piotr i Marja (Skałat)

  c.d.n.
  T a r n o p o l s k i d z i e n n i k w o j e w ó d z k i , Nr. 5//33.
24.07.2018 08:47
c.d.

Sprawdź oryginalny zapis nazwisk i miejscowości
T a r n o p o l s k i d z ie n n i k w o j e w ó d z k i , Nr. 5//33.
  601 Freit Abraham, 1900, Tarnopol, Moszek i Fania (Tarnopol)
  602 Fiechter Leo, 6 II 1911, Tarnopol, Dawid i Debora (Tarnopol)
  603 Fleischhaker Aleksander, 31 VIII 1911, Tarnopol, Bernard i Jenta (Tarnopol)
  Nr. 5. TARNOPOLSKI DZIENNIK WOJEWÓDZKI (Kamionka str.)
  604 Fleischman Izrael Józef, 27 IX 191!, Tarnopol, Rubin i Jenta (Tarnopol)
  605 Fleischman Szymon Józef, 27 IX 1911, Tarnopol, Mozes i Sznajdel (Tarnopol)
  606 Fronczek Stanisław, 18 VI 1910, Tarnopol, Andrzej i Paulina (Tarnopol)
  607 Fiałka Aleksander, 1900, Plotycz, Jan i Aniela (Tarnopol)
  608 Fener Michał Ludwik, 1900, Hłuboczek wielki, Maks i Sura (Tarnopol)
  609 Frankel Aron, 1900, Tarnopol, Wolf i Regina (Tarnopol)
  610 Fesołowicz Michał, 1901, Romanówka, Stanisława (Tarnopol)
  611 Filier Benjamin, 1901, Tarnopol, Jakób i Mał- ka (Tarnopol)
  612 Friedman Adolf, 1901, Tarnopol, Józef i Sara (Tarnopol)
  613 Falkenfinger Zygmunt, 1903, Smolanka, Juda i Lea (Tarnopol)
  614 Fremd Aba, 1903, Steohn.kowce, Dawid i Estera (Tarnopol)
  615 Flaźowski Paweł, 1904, Tarnopol, Salomea (Tarnopol)
  616 Feintuch Zygmunt, 1904, Tarnopol, Ozjasz i Zofja (Tarnopol)
  617 Fesek Iwan, 1904, Tarnopol, Marja (Tarnopol)
  618 Fedoruk Mikołaj, 1905, Chodaczków wielki, Iwan i Katarzyna (Tarnopol)
  619 Felker f. Schwarz Mojżesz, 1905, Ładyczyn Salomon i Marjem (Tarnopol)
  620 Furko Jan, 1905 Tarnopol, Paraskewja (Tarnopol)
  621 Faltejsek Józef Jan, 1905, Tarnopul, Jan i Marja (Tarnopol)
  622 Fuchs Bernard, 1907, Cebrów, Roza (Tarnopol)
  623 Federbusch Emil, 1907, Tarnopol, Abraham i Betka (Tarnopol)
  624 Figurski Michał, 1907, Tarnopol,' Helena (Tarnopol)
  625 Fara Józef Wacław, 1908, Tarnopol, Wacław i Julja (Tarnopol)
  626 Fetyna Prokop, 1900, Krowinka, Anastazja (Trembowla)
  627 Felstiner Abraham Peretz, 1900, Strusów Mojżesz (Trembowla)
  628 Fedczyszyn Michał, 1903, Mogielnica, Łukasz i Ołena (Trembowla)
  629 Farski Bronisław, 1900, Zaleszczyki stare, Maciej i Anna (Zaleszczyki)
  630 Fryga Teodor, 10 X 1911, Czernichowce, Zofja (Zbaraż) ,
  631 Figurniak Mikołaj, 1911, Nowosiółka, Jan i Anna (Złoczów)
  632 Frysztak Kazimierz, 1910, Skniłów, F 'ótr i,Ąnna (Złoczów)
  633 Federman Wilhelm, 1910, Złoczów, Lem Zwibel i Estera (Złoczów)
  634 Fabiańczyk Karci, 1905, Lackie maje, Jyiikfl; łaj i Anastazja (Złoczów; , ^
  635 Friedman Jona Mozes, 1905, (.Złoczów) Baszlim Goldstein i Chana (Złoczów)
  TARNOPOLSKI DZIENNIK WOJEWÓDZKI Poz. 62. Nr. 5.
  636 Firak Łukasz, 1904, Lackie wielkie, Martyn i Anna (Złoczów)
  637 Falik Bernard, 1903, Lackie wielkie, Majer i Feiga (Złoczów)
  638 Furman Józef, 1902, Złoczów, Andrzej i Anna (Złoczów)
  639 Fischman Dawid, 1902, Białozowce (Złoczów)
  640 Fasberg Leib, 1908, Chmielowa, Ber i Bluma (Zroczrów)
  641 Fein Feiwel Leib, 1908, Olesko, Shaja i Reizla (Złoczów)
  642 Franczak Tadeusz, 2 IV 1911, Brody, Marja (Brody)
  643 Friedman Georg, 13 VIII 1911, Brody, Rachmiei i Paulina (Brody)
  644 Ferenz Piotr, 18 I 1900, Radziechów, Iwan i Tekla (Radziechów)
  645 Ferenz Stefan, 5 III 1900, Witków stary, Łuć i Marja (Radziechów)
  646 Feierstein Schimen, 29 IV 1900, Hrycowola, Ite (Radziechów)
  647 Fisch Markus Lipa, 15 X 190U, Peratyn, Ruchel (Radziechów)
  648 Fig Karol, 5 XI 1908, Woiica Barytowa, Michał i Anna (Radziechów)
  649 Geller Majer, 1910, Wierzchniakowce, Srul i Golda (Borszczów)
  650 Goldberg Jakób, 3 lii 1911, Brzeżany, Wolf i Estera (Brzeżany)
  651 Geja a Eustachy, 5 VIII 1911, Czortków, Eudoksja (Czortków)
  652 German Salomon, 23 I 1911, Czortków, Ettel, (Czortków)
  653 Gidziński Mieczysław] 24 VIII 1911, Kosów, Ignacy i Marja (Czortków)
  654 Giensniet Chaim, 31 5 1910, Bazar, Aron i Getel (Czortków)
  655 Glaser Wolf, 23 VI 1910, Czortków, Mojżesz i Chana (Czortków)
  656 Ciriinberg Józef, 1910 Czortków, Jitte (Czortków)
  657 Gilewicz Andrzej, 15 VI 1910, Wyrów, Wasyl i Ksenia (Kamionka str.)
  658 Gassenbauer Salamon, 1897, Kamionka str., Hirsch i Herbit (Kamionka str.)
  659 Gastfreund Josej Chaim, 14 XII 1904, Jabłonówka, Małka (Kamionka str.)
  660 Gdański Stanisław, 6 III 1905, Kamionka str., Józef i Marja (Kamionka str.)
  661 Gołhan Adam, 16 XI 1895, Batiatycze, Tymon i Katarzyna (Kamionka str.)
  662 Gładysz Franciszek, 26 XII 1904, Żuratyn, Józef i Adarja (Kamiona str.)
  663 Grabowski Ferdynand Tadeusz, 16 V 1894, Kamionka str., Jan i Marja (Kamionka str.)
  6b4 Gros Leib, 1897, Nahorce małe, Schulim i Scheindla (Kamionka str.)
  665 Gross Isak, 20 IV 1897, Busk, Feiga (Kamionka str.)
  666 Gruber Osiasz Joel, 2 X 1897, Kamionka str., Ester (Kamionka str.)
  667 Griiizman Jur, 14 Ii 1905, Kamionka str., Ettel (Kamionka str.)
  668 Gryńczuk Jan, 21 VI 1896, Kamionka str.,. Izydor i Justyna (Kamionka str.)
  669 Grzegorzewicz Emiljan, 20 XII 1898, Krzywulanka, Roman i Julja (Kamionka str.)
  670 Grzegorzewicz Józef, 15 III 1905, Grabowa, Konstanty i Anna (Kamionka str.)
  671 Gubliński Roman Franciszek, 14 XII 1901, Kamionka str., Emil Józef i Anna (Kamionka str.)
  672 Gudziński Antoni, 10 III 1900, NiSznanów, Daniel i Karolina (Kamionka str.)
  673 Gothelf Dawid, 1897, ur. we Lwowie, zam. Kamionka str.,Pinkas i Rachel-Kamionka str.)
  674 Gerstenbliith Simchon, 29 IV 1910, Husiatyn, Mozes i Beila (Kopyczyńce)
  675 Guzikiewicz Bronisław, 15 IV 1910, Kopyczyńce, Bernard i Anna (Kopyczyńce)
  676 Gródecki Piotr, 3 VII 1911, Podhajce, Marja, Gródecka (Podhajce)
  677 Gruber Izaak f. Scnargel, 1903, Gliniany, Menachim i Nate (Przemyślany)
  678 Grostern Beri, 1904, Dusanów, Lieber i Jenta (Przemyślany)
  679 Galan Wasyl, 1905, Gliniany, Michał i Ołena (Przemyślany)
  680 Gauer Jakób, 31 XII 1905, Witków Stary, Piotr i Dorota (Radziechów)
  681 Gruber Jankel, 10 VI 1905, Radziechów, Ryfka (Radziechów)
  682 Gilowski Felicjan, 27 XI 1906, Łopatyn, Kazimierz i Anna (Radziechów)
  683 Griinberg Pinkas Hersch, 1. IX 1906, Witków nowy, Abraham i Leja (Radziechów)
  684 Gil Jan, 23 III 1909, Środopolce, Klemens i Marja (Radziechów)
  685 Gołembiowski Stefan, 1 X 1909, Pawłów, Ewa (Radziechów)
  686 Gleicher Wolf Hersch, 25 VII 1909, Dmytrów, Dina (Radziechów)
  687 Gross Hersch, 25 VIII 1910, Podwołoczyska, Chaim i Zofja (Skałat)
  688 Gondela Karol, 18 VII 1910, Ludwik i Stefanja (Skałat)
  689 Gwibel Michał, 6 I 1910, Łuka mała, Antoni (Skałat)
  690 Grzyle Stanisław Franciszek, 21 XI 1900, Podwołoczyska, Alfred i Helena (Skałat)
  691 Górski Filip, 1900 Skałat, Erofvin i Anastazja (Skałat)
  692 Griinberg Efraim Awigdor, 1902, Skalat, Jonas i Chana (Skałat)
  693 Gdvz Michał, 7 11 1902, Ostapie, Jan i Marta, (Skalat)
  694 Góralski Franciszek, 27 III 1903, Borki małe, (Skalat)
  695 Giinsberg Efraim, 5 III 1903, Podwołoczyska, Schabse i Rebeka (Skalat)
  696 Giinsberg RachmiSI, 27 II 1903, Podwołoczyska, Salomon i Fradel (Skałat)
  697 Germata Jan, 29 XII 1903, Podwołoczyska, Henryk i Julja (Skałat)
  698 Gacek Leon, 4 II 1911, Sorocko, Piotr i Katarzyna (_SKałat)
  Nr. 5. TARNOPOLSKI DZIENNIK WOJEWÓDZKI Póz. 62. Str. 57.
  699 Głowacki Franciszek, 2 6 II1911, Zadnieszówka, Anastazja (Skałat)
  700 Głowacki Franciszek, 12 IX 1911, Touste, Józef i Karolina (Skałat)
  701 Górski Ludwik Wiktor, 1902, Tarnopol, Stanisław i Marja (Tarnopol)
  702 Glasner Rachmiel, 1902, Tarnopol, Estera (Tarnopol)
  703 Gruber Paweł Marjan, 1902, Tarnopol, Artur i Franciszka (Tarnopol)
  704 Griinbaum Leon, 1902, Kutkowce, Abraham i Roza (Tarnopol)
  705 Głos Mikołaj, 7 XII 1911/ Tarnopol, Rudolf i Joanna (Tarnopol)
  706 Gottfried Joachim Leon, 13 XI 1911, Tarnopol, Izrael i Sima (Tarnopol)
  707 Grubin Samuel, 4 VIII 1911, Tarnopol, Laura (Tarnopol)
  708 Grelów Mirosław, 20 VIII 1910, Tarnopol, Michał i Anastazja (Tarnopol)
  709 Górski Jan, 5 I 1910, Horodyszcze, Aleksander i Paulina (Tarnopol)
  710 Gubernarczuk Józef, 1900, Tarnopol, Grzegorz i Joanna (Tarnopol)
  711 Geldbard Abraham Izaak, 1900, Tarnopol, Szymon i Chana (Tarnopol)
  712 Goldberg-Giisberg Juljusz, 1900, Chodaczków mały, Juda i Bela (Tarnopol)
  713 Gurbin Iwan, 1900, Dołźanka, Ludwik i Marja (Tarnopol)
  714 Gendzcer Hirsch Juda, 1900, Tarnopol, Mendel i Jenta (Tarnopol)
  715 Goldberg Beri, 1900, Tarnopol, Sara (Tarfiopol)
  716 Glas Meier, 1901, Tarnopol, Zelig i Marjem (Tarnopol)
  717 Gross Emanuel, 1901, Ładyczyn, Markus i Ruchla (Tarnopol)
  718 Griin Franciszek, 1901, Draganówka, Piotr i Katarzyna (Tarnopol)
  719 Gurbin Hieronim, 1901, Tarnopol, Adam i Tekla (Tarnopol)
  720 Getter Mikołaj, 1901, Suszczyn, Władysław i Apolonja (Tarnopol)
  721 Gross Menachem, 1901, Kozówka, Samuel i Golda (Tarnopol)
  722 Griinberg Mojżesz, 1903, Tarnopol, Salomon i Mincia (Tarnopol)
  723 Goldenberg Aron, 1903, Tarnopol, Abraham i Lea (Tarnopol)
  724 Cirocki Mikołaj, 1904, Dołżanka, Józef i Anna (Tarnopol)
  725 Gezuła Stanisław, 1904, Bajkowce, Antoni i Ludwika (Tarnopol)
  726 Głowacki Marjan, 1905, Tarnopol, Anastazja (Tarnopol)
  727 Got r. Kot Stefan, 1905, Tarnopol, Michał i Ahafja (Tarnopol)
  728 Gada Dymitr, 1906, Bucniów, Daniel i P aulina (Tarnopol)
  729 Gagzier Antoni, 1906, Denysów, Michał i Anna (Tarnopol)
  730 Gudzowski Jan, 1906, Szlachcińce, Wincenty i Zofja (Tarnopol)
  731 Guralik Mejer Benjamin, 1906, Tarnopol, Mortke i Sara (Tarnopol)
  732 Gross f . Friedman Baruch, 1907, Ludwikówka, Leib i Małka (Tarnopol)
  733 Gudzowski Władysław, 1907, Szlachcińce, Stefan i Ewa (Tarnopol)
  734 Gertner Izrael Meier, 1997, Tarnopol, Leo i Basia (Tarnopol)
  735 Gang Izaak, 1908, Dołżanka, Hersz i Sime (Tarnopol)
  736 Greibner Michał Kazimierz, 1908, Tarnopol, Leon i Wanda (Tarnopol)
  737 Grochowalski Walenty Stanisław, 1908, Tarnopol, Antoni i Helena (Tarnopol)
  738 Gajda Włodzimierz, 3 VI 1910, Młyniska, Iwan i Anna (Trembowla)
  739 Genser Mojżesz Leo, 13 III 1910, Trembowla, Chaim i Zybora Genser (Trembowla)
  740 Gołecki Franciszek, 1900, Boryczówka, Tadeusz i Katarzyna (Trembowla)
  74! Gabrylów Józef, 1900, Laskowce, Marjan i Maija (Trembowla)
  742 Grycan Karol, 1900, Laskowce, Iwan i Rozalja (Trembowla)
  743 Gałkiewicz Włodzimierz, 1900, Słobódka st., Jan i Marja (Trembowla)
  744 Gaszil Franciszek. 1900, Trembowla, Józef i Ksenia (Trembowla)
  745 Gottfried Chaim, 1900, Romanówka, Samuel i Ida (Trembowla)
  746 Gutkowski Jarosław, 1901 , Trembowla, Wiktor i Cyryla (Trembowla)
  747 Goldflies Emanuel, 1902, Kobyłowłoki, Nachman i Mircia (Trembowla)
  748 Goidsteir Eisig. 1902, Laskowce, Izrael (Trembowla)
  749 Griinbaum Chaim, 1902, Tyczyn Nowy, Mozes i Małka (Trembowla)
  750 Góbl Karol Józef, 1903, Trembowla, Karol i Marja (Trembowla)
  751 Glasner Gawnel, 1905, Zazdrość, Mozes i Tauba (Trembowla)
  752 Griinberg Mojżesz, 1911, Romanówka, Chana (Trembowla)
  753 Gorczyński Jan, 1911, Zaleszczyki, Józef i Antonina (Zaleszczyki)
  754 Gawroński Michał, 1903, Hołowczyńce, Tekla (Zaleszczyki)
  755 Goldhaber Abraham, (Ampel), 1911 Zaleszczyki, Mozes Leib i Elcia Fradel Weinraub (Zaleszczyki)
  756 Grabowski Władysław, 1911, Zaleszczyki, Eugenja (Zaleszczyki)
  757 Griinfeld Beri, 1903, Zaleszczyki, Mindel i Lea (Zaleszczyki)
  758 Griinfeld Abraham, 1910, Capowce, Salomon i Ruchla (Zaleszczyki)
  759 Griinblatt Izrael Ber, 1910, Tłuste, Motel i Małka (Zaleszczyki)
  760 Głowiński Karol, 10 IV 1911, Stryjówka, Bartłomiej i Katarzyna (Zbaraż)
  TARNOPOLSKI DZIENNIK WOJEWÓDZKI Poz. 62. Nr. 5.
  761 Górak Zenobjusz, 1 X 1911, Manajów, Paulina (Zborów)
  762 Góralny Bazyli, 1911, Sławno, Gabrjel i Katarzyna (Zborów)
  763 Gazdzicki Piotr, 27 IX 1910, Milno, Pantaleon i Katarzyna (Zborów)
  764 Gliick Jan, 1911, Pobocz, Michał i Marja (Złoczów)
  765 Gross Joachim Bernard, 1911, Złoczów, Simon i Henia (Złoczów)
  766 Griitz Sender, 1911, Złoczów, Aron i Tauba (Złoczów)
  767 Gregor Fryderyk, 1911, Pobocz, Franc. i Marja (Złoczów)
  768 Gołębiowski Kazimierz Juljan, 1910, Złoczów, Franciszek i Bronisława (Złoczów)
  769 Głos Feliks, 1907, Ożydów, Rudolf i Anna (Złoczów)
  770 Gerschon Włodzimierz, 1907, Pobocz, Mikołaj i Emilja (Złoczów)
  771 Gryndus Dymitr, 1906, Koltów, Maksym i Paraszka (Złoczów)
  772 Gregor Emiljan, 1906, Pobocz, Franciszek i Franciszka (Złoczów)
  773 Griinberg Abraham Izaak, 1906, Złoczów, Getzel i Rebeka (Złoczów)
  774 Greszczyszyn Jan, 1905, Ryków, Jan i Teodozja (Złoczów)
  775 Griin Efroim, 1905, Złoczow, Mozes Jakób Grebel i Lea Griin (Złoczów)
  776 Getter Joachim, 1905, Złoczów, Szulim Turkóltaub i Blima (Złoczów)
  777 Grypa Bazyli, 1904, Folwarki, Jan i Marja (Złoczów)
  778 Goj Andrzej, 1903, Szpikłosy, Jakim i Ksenia (Złoczów)
  779 Grabowski Aleksander, 1903, Złoczów, Marjan i Stefanja (Złoczów)
  780 Gliwa Karol, 1902, Firlejówka, Franciszek i Aniela (Złoczów)
  781 Grebel Ozjasz, 1902, Złoczów, Mozes Jakób i Lea (Złoczów)
  782 Grabowski Władysław Norbert, 1902, Złoczów, Jan i Marja (Złoczów) •
  783 Grzyb Władysław, 1909, Wicyń, Jakób i Paulina (Złoczów)
  784 Gluzman Józef Leon, 1909, Złoczów, Pinkas i Chaja Ester (Złoczów)
  785 Goldberg Izydor, 1908, Złoczów, Szaje i Cylje (Złoczów)
  786 Gartenberg Józef, 29 V 1911, Brody, Sosie (Brody)
  787 Gilewicz Aleksy, 21 III 1911, Brody, Helena (Brody)
  738 Goldinstein Ozjasz, 7 X 1911, Brody, Jozel i Feiga (Brody)
  789 Grłinspan Józef, 10 IX 1911, Brody, Kiwe i Feiga (Brody)
  790 Goldstein Martin, 28 V, 1911, Starobrody, Lea (Brody)
  791 Gottfried Antoni, 21 VIII, 1911, Sznyrów, Antoni i Katarzyna (Brody)
  792 Getzel f. Eichen Juda, 15 VIII 1910, Kozłów, Taub i Małka (Tarnopol)
  793 Gastheimer Jan, 5 V 1900, Łaszków, Jan i Margareta (Radziechów)
  794 Gette Jan, 10 IV 1900, Pawłów, Fryderyk i Justyna (Radziechów)
  795 Gilewicz Stanisław, 12 XI 1901, Hrycowola, Józef i Franciszka (Radziechów)
  796 Gottfried Józef, 4 II 1901, Niestanice, Ludwik i Dorota (Radziechów)
  797 Gruber Judei, 30 IX 1901, Szczurowice, Leib i Sisel (Radziechów)
  798 Gaura Stanisław Rudolf, 1909, Gołogóry, Wincenty i Wanda (Złoczów)
  799 Huculak Wasyl, 1910, Wółkowce ad Borki, Wasyl i Julja (Borszczów)
  800 Hrycenko Michał, 19 XI 1911, Szuparka, Filip i Michalina (Borszczów)
  801 Hilbrycht Kazimierz, 16 VI 1910, Brzeżany, Alfred i Zofja (Brzeżany)
  802 Hass Eizig, 20 II 1910, Brzeżany, Ozjasz i Małka (Brzeżany)
  803 Hudyma Dymitr, 17 IX 1911, Brzeżany, Anna (Brzeżany)
  804 Hulaj Piotr, 28 I 1911, Mieczyszczów, Michał i Katarzyna (Brzeżany)
  805 Hans Bronisław, 11 XI 1911, Olesin, Jan i Karolina {Brzeżany)
  806 Herman Michał, 27 IX 1911, Monasterzyska, Irena (Buczacz)
  807 Hajducki Miron, 11 XII 1910, Leszczańce, Teodozja (Buczacz)
  808 Hersas-Culler Leon, 22 III 1909, Buczacz, Joel i Gosia (Buczacz)
  809 Herman Mendel, 31 XII 1910, Beremiany, Dawid i Chana (Buczacz)
  810 Hryniuk Władysław, 5 V 1910, Trybuchowce, Anna (Buczacz)
  811 Hawryszczuk Stanisław, 6 II 1911, Krzywo- łuka, Stefan i Anna (Czortków)
  812 Hewko Michał, 15 VI 1911, Czortków, Jakób i Franciszka (Czortków)
  813 Hosowicz Michał, 3 III 1911, Pauszówka, Stefan i Irena (Czortków)
  814 Hałabura Józer, 7 II 1910, Antonów, Andrzej i Paraskewja (Czortków)
  815 Halpern Karoi Marek, 2 V 1905, Kamionka str., Moritz i Ernestyna (Kamionka str.)
  816 Hemerling Abraham, 5 VI 1903, Jazienica ruska, Chaim i Feiga (Kamionka str.)
  817 Herba Jan, 23 IX 1886, Jazienica polska, Mateusz i Julja (Kamionka str.) 8
  18 Hirny Wasyl Józef, 10 IV 1903, Busk, Jar. i Apolonja (Kamionka str.)
  819 Hoszowski Stanisław, 19 X 1904, Kozłów, Apolinary i Emilja (Kamionka str.)
  820 Hrycyna Bazyli, 13 I 1899, Busk, Jan i Marja (Kamionka str.)
  821 Hrynioch Michał, 14 V 1904, Demów, Parańka (Kamionka str.)
  822 Hustka Michał, 1894, Dobrotwór, Justyna i Marja (Kamionka str.) Nr. 5.
  TARNOPOLSKI DZIENNIK WOJEWÓDZKI Po?. 62. Sir. 59
  823 Hypnowski Kazimierz, 12 X 1897, Czanyż, Józef i Marja (Kamionka str.)
  824 Helman Simchy, 25 V 1910, Kopyczyńce, Hersch i Rózia (Kopyczyńce)
  825 Hryncyszyn Mikołaj, 1910, Sławentyn, Aleksander i Fewronja (Podhajce)
  826 Hajnz Władysław, 1910, Mużyłów, Jan i Karolina (Podhajce)
  827 Hut f. Schwadron Bernard, 1902, Gliniany, Klara i Dawid (Przemyślany)
  828 Hybliński Mikołaj, 1902, Poluchów mały, Ludwik i Domicela (Przemyślany)
  829 Huzar Stefan, 1902, Tuczne, Iwan i Zofja (Przemyślany)
  830 Halpern Abraham Mendel, 1911, Białe, Chaim Leib i Etta (Przemyślany)
  831 Harencza Jan, 1911, Lipowce, Ignacy i Matrona (Przemyślany)
  832 Herman Chaim, 1904, Dusanów, Dawid Sonner i Jęta Herman (Przemyślany)
  833 Hajowy Andrzej, 1905, Łonie, Hryńko i Katarzyna (Przemyślany)
  834 Horski Kazimierz, 7 II 1904, Łopatyn, Leon i Paulina (Radziechów)
  835 Hulnik Juljan, 11 VII 1904, Łopatyn, Ksenia (Radziechów)
  836 Harasiuk Stefan, 8 I i908, Szczurowice, Ignacy i Marja (Radziechów)
  837 Hryniuk Bohdan, 12 II 1908, Toporów, Michał i Anna (Radziechów)
  838 Halberstahl Buricn Juda, 16 III 1909, Łopatyn, Menachim i Itta (Radziechów)
  839 Hrycyszyn Włodzimierz, 9 II 1910, Michał i Marja (Radziechów)
  840 Harasymowicz Michał, 26 XII 1910, Zielona, Aleksander i Anna (Skałat)
  841 Hreniuk Antoni, 1900, Dubkowce (Skałat)
  842 Huk Józef, 3 III 1900, Faszczówka, Jakób i Marja (Skałat)
  843 Hawryliszyn Mikołaj, 4 II 1900, Faszczówka, Stefan i Paraszka (Skałat)
  844 Hopryniuk Mikołaj, 2 I 1900, Podwołoczyska, Marja (Skałat)
  845 Honig Hersch Leib, 8 VI 1900, Podwołoczyska, Fischel i Kresel (Skałat)
  846 Hnyda Michał, 9 X 1900, Poznanka Gniła, Wincenty i Barbara (Skałat)
  847 Hawron Grzegorz, Włodzimierz, 1901, Skałat, Franciszek i Helena (Skałat)
  848 Hrebinyk Stefan, 17 VIII 1902, Bilitówka, Stefan i Józefa (Skałat)
  849 Hapanowicz Teodor, 16 I 1902, Podwołoczyska, Ksenia ^Skałat)
  850 Hłyński Hrehorij, 3 II 1902, Krzywe, Andrzej (Skałat)
  851 Humeniuk Jan, 1 XI 1903, Grzymałów, Michał i Marja (Skałat)
  852 Hrankowski Józef, 15 V 1903, Kąt Toustecki, Michał i Anna (Skałat)
  853 Halpern Izaak, 1 VII 1903, Podwołoczyska, Szmerl i Rebeka (Skałat)
  854 Horbatiuk Franciszek, 1 9 0 3 ‘ Podwołoczyska, Karolina (Skałat)
  855 Hryhorćzuk Mikołaj, 1 X I 1903, Podwołoczyska, Ołeksa i Marja (Skałat)
  856 Horczwerg Aksenty, 18 II 1903, Marja, Podwołoczyska (Skałat)
  857 Hirschhorn Mortka, 1902, Tarnopol, Chaja (Tarnopol)
  858 Hamulewicz Adam, 1902, Tarnopol, Stefan i Anna (Tarnopol)
  859 Hirschhorn Anczel, 1902, Tarnopol, Jakób i Dora (Tarnopol)
  860 Herman Samuel, 27 VII 1911, Tarnopol, Józef i Gusta (Tarnopol)
  861 Hładysz Michał, 6 XI 1911, Tarnopol, Mikołaj i Karolina (Tarnopol)
  862 Haken Salomon, 1 III 1910, Tarnopol, Abraham i Ruchla (Tarnopol)
  863 Hrycyna Józef, 6 III 1910, Tarnopol, Jan i Anna (Tarnopol)
  864 Himmelfarb Markus, 1900, Tarnopol, Michel i Etti (Tarnopol)
  865 Hirschberg Adolf, 1900, Tarnopol, Izaak i Szprynce (Tarnopol)
  866 Huk Józef, 1900, Tarnopol, Paweł i Honorata (Tarnopol)
  867 Herman Franciszek, 1900, Tarnopol, Leopold i Józefa (Tarnopol)
  868 Hirniak Eustachy, 1901, Tarnopol, Michał i Tekla (Tarnopol)
  869 Habara Władysław, 1903, Stedmikowce, Franciszek i Katarzyna (Tarnopol)
  870 Holodyński Władysław, 1904, Ostrów, Jan i Emilja (Tarnopol)
  871 Howerka Władysław, 1904, Tarnopol, Mieczysław i Helena (Tarnopol)
  872 Hammer Izaak Wolf, 1904, Tarnopol, Szymon i Feiga (Tarnopol)
  873 Hryncyszyn Michał, 1905, Ihrowica, Teodor i Marja (Tarnopol)
  874 Hermansdorfer Kazimierz, 1905, Tarnopol, Gabryel i Tacjana (Tarnopol)
  875 Halicki Marjan, 1906, Iwaczów Górny, Piotr i Katarzyna (Tarnopol)
  876 Hułyk llko, 1906, Kozłów, Michał i Katarzyna (Tarnopol)
  877 Halpern Meir, 1906, Tarnopol, Samuel i Dwore (Tarnopol)
  878 Hawryluk Józef, 1906, Tarnopol, Michał i Julja (Tarnopol)
  879 Hraboweński Józef, 1906, Tarnopol, Teodor i Stefanja (Tarnopol)
  880 Hrycaj Andrzej, 1907, Czernielów mazowiecki Wojciech i Anastazja (Tarnopol)
  881 Hammerling Salomon, 1907, Mikuiińce, Feiga (Tarnopol)
  882 Hirschhorn Smiel Morder, 1907, Szlachcińce (Tarnopol)
  883 Halperin Mojżesz, 1907, Tarnopol, Jachel i Perlą (Tarnopol)
  884 Hawryluk Bazyli, 1907, Tarnopol, Helena (Tarnopol)
  TARNOPOLSKI DZIENNIK WOJEWÓDZKI Poz. 62. Nr. 5.
  885 Hulaj vel Kurek Dmytro, 1908, Kozłów, Michał i Katarzyna (Tarnopol)
  886 Hacker Maurycy, 1908, Tarnopol, Izaak i Ettie (Tarnopol)
  887 Haller Adolf, 1908, Tarnopol, Manach i Regina (Tarnopol)
  888 Hołodiuk Wasyl, 31 I 1910, Laskowce, T eodor i Marja (Trembowla)
  889 Hnatyszyn Piotr, 1900, Laskowce, Antoni i Tekla (Trembowla)
  890 Hnatyszyn Paweł, 1900, Laskowce, Antoni i Tekla (Trembowla)
  891 Hładij Józef, 1900, Zazdrość, Jan i Ewa (Trembowla)
  892 Hudy Teodor, 1901, Wierzbowiec, Iwan i Anna (Trembowla)
  893 Heitner Szepel, 1901, Budzanów, Naftali i Chana (Trembowla)
  894 Holenberg Tomasz, 1903, Wierzbowiec, Aba i Ryfka (Trembowla)
  895 Horowitz Izaak, 1904, Tiutków, Hersch i Scheindla (Trembowla)
  896 Hotbauer Józef Fianciszek, 1904, Trembowla, Franciszek i Emilja (Trembowla)
  897 .Harasij Bazyli, 1911, Iwanówka, Izydor i Paraskewja (Trembowla)
  898 Holz Izak, 1911, Mogielnica, Chana (Trembowla)
  899 Hileta Stefan, 1911, Koszylowce, Jan i Marja (Zaleszczyki)
  900 Heryszyn Eustachy, 1903, Uścieczko, Antoni (Zaleszczyki)
c.d.n.
Tarnopolski dziennik wojewódzki - 5/ 1933
25.07.2018 16:06
c.d.

Sprawdź oryginalny zapis nazwisk i miejscowości
t a r n o p o l s k i d z ie n n i k w o j e w ó d z k i , Nr. 5//33.
  901 Harnik Feibisch, 1911, Dupliska, Henio i Lea (Zaleszczyki)
  902 Hynda Michał, 1911, Zaleszczyki, Marja (Zaleszczyki)
  903 Humeniuk Mirosław, 1911, Zaleszczyki, Katarzyna (Zaleszczyki).
  904 Hryhorak Włodzimierz, 1911, Zaleszczyki, Konstanty i Michalina (Zaleszczyki)
  905 Horbaczewski Teodozy, 1903, Błyszczanka, Teodor i Franciszka (Zaleszczyki)
  906 Huculak Iwan, 1903, Karolówka, Michał i Julja (Zaleszczyki)
  907 Hładun Karol, 1903, Hołowczyńcze, Mikołaj i Anna (Zaleszczyki)
  908 Hujwan Jan, 1910, Zaleszczyki, Michał i Melanja (Zaleszczyki)
  909 Horniczek Jan, 1910, Zaleszczyki, Antoni i Filomena (Zaleszczyki)
  910 Hapanowicz Włodzimierz, 25 XI 1910, Toki, Marja (Zbaraż)
  911 Horiszmy Bazyli, 15 IV 1911, Podbereźce, Antoni i Anastazja (Zborów)
  912 Humenny Bazyli, 28 VIII 1910, Pomorzany, Michał i Jadwiga (Zborów)
  913 Hapij Bazyli, 1911, Krasne, Antonii Paulina (Złoczów)
  914 Haas Wilhelm, 1911, Złoczów, Józef i Marja (Złoczów)
  915 Hebda Stefan, 1911, Kutkorz, Jan i Katarzyna (Złoczów)
  916 Hańczak Bazyli, 1910, Koropiec, Cyryl i Melanja (Złoczów)
  917 Harmatniuk Bogdan, 1910, Koropiec, Semeon i Aleksandra (Złoczów)
  918 Hawryluk Marjan, 1910, Pietrycze, Nazar i Justyna (Złoczów)
  919 Hruszowiec Michał, 1910, Wicyń, Piotr i Aniela (Złoczów)
  920 Hładun Michał, 1909, Jaskowice, Jan i Anna (Złoczów)
  921 Hardygóra Piotr, 1907, Folwarki, Ignacy i Eudoksja (Złoczów)
  922 Horyszny Włodzimierz, 1907, Gołogóry, Filemon i Antonina (Złoczów)
  923 Herman Władysław, 1907, Złoczów
  924 Horoszko Bazyli, 1906, Skwarzawa, Zacharjasz i Tekla (Złoczów)
  925 Helin Berin Józef, 1906, Zaszków, Feiga, (Złoczów)
  926 Hnatiuk Roman, 1906, Złoczów, Katarzyna (Złoczów)
  927 Haschmuss r. Roth Rubin, 1905, Płuhów, Jakób i Feiga (Złoczów)
  928 Hardygóra Teodor, 1905, Żuków, Iwan i Anna (Złoczów)
  929 Holender Sa'omon, 1903, Złoczów, Chaim i Basia (Złoczów)
  930 Hochberg Malamed, 1903, Sokołówka, Mozes i Chaja (Złoczów)
  931 Hnid Michał, 1902, Jaskowice, Wasyl i Paranka (Złoczów)
  932 Heisel Gedale, 1902, Zaszków, Mozes Markus i Scheindla (Złoczów)
  933 Hajowyj Gabryel, 1902, Złoczów, Anna (Złoczów)
  934 Hammer Ire, 1902, Złoczów, Abraham i Chana (Złoczów)
  935 Halpern v. Zuckerman Simon. 1902, Busk, Mozes i Hinda (Złoczów)
  936 Hanczyński Jakób, 1909, Bełżec, Franciszek i Anastazja (Złoczów)
  937 Hofmaeir Henryk, 1909, Łuka, Henryk i Emma (Złoczów)
  938 Haberkorn vel Wiedncn Ozjasz, 1908, Złoczów, Salomon Selkan i Gella (Złoczów)
  939 Humeniuk Grzegorz, 1910, Turylcze, Andrzej i Amalja (Borszczów)
  940 Hadała Adam, 12 I 1911, Kujdanów, Franciszek i Krystyna (Buczacz)
  941 Hecht f. Minzer Majer Samuel, 1905, Słowita, Mozes i Hindel (Przemyślany)
  942 Hudes Joel Icek, 1903, Zaleszczyki, Feibisch i Brucha (Zaleszczyki)
  943 Hocha Antoni, 6 IV 1911, Berlin, Teodor i Anna (Brody)
  944 Hromiak Piotr, 26 VI 1911, Sznyrów, Grzegorz i Parańka (Brody)
  945 Hanz Karol, 15 XI 1900, Stanin, Margareta i Hans (Radziechów)
  946 Halpern Szlojma Josel, 23 XI 1900, Toporów, Abraham i Bane (Radziechów)
  947 Hornung Norbert, 21 III 1900, Łopatyn, Jan i Julja (Radziechów)
  948 Hołub Kazimierz, 6 II 1900, Pawłów, Jerzy i Agafja (Radziechów)
  949 Hersthul Lazar Czedel, 7 I 1901, Radziechów, Estera (Radziechów)
  950 Herlos Leopold, 19 X 1901, Stanin, Maurycy i Katarzyna (Radziechów)
  951 Heimal Chaim Wolf, 29 III 1901, Szczurowice, Sara (Radziechów)
  952 Hut Leizor, 1 IX 1901, Szczurowice, Lerni (Radziechów)
  953 Hauster Majer, 16 V 1901, Uwin, Lawel (Radziechów)
  954 Hryniuk Bogdan, 12 II 1908, Toporów, Michał i Anna (Radziechów)
  955 Harmelin Szaja, 15 VI 191), Witków nowy, Mencie (Radziechów)
  956 Hawryszczuk Michał, 24 VI 1911, Niemiłów, Leon i Konstantyna (Radziechów)
  957 Hrycyna Stefan, 7 V 1911, Radziechów, Michał i Marja (Radziechów)
  958 Hluszko Mikołaj, 14 XII 1911, Radziechów, Roman i Tekla (Radziechów)
  959 Herba Piotr, 16 VI 1911, Niestanice, Józef i Franciszka (Radziechów)
  960 Iwanicki Bazyli, 14 I 1911, Horoszowa, Jan i Marja (Borszczów)
  961 Ingler Samuel, 19 I 1896, Busk, Daniel (Kamionka Str.)
  962 Isakiewicz Mozes Aron, 14 II 1905, Busk, Salomon i Ryfka (Kamionka Str.)
  963 Isterko Michał, 17 XI 1900, Kamionka str., Stefan i Karolina (Kamionka str.)
  964 lików vel Brykoński Paweł, 1902, Biłka, llko i Józefa (Przemyślany)
  965 Iwachów Stefan, 1902, Pleników, Mikołaj i Katarzyna (Przemyślany)
  966 Iwanoczko Teodor, 1910, Janczyn, Piotr i Anna (Przemyślany)
  967 Imber Boruch, 23 VII 1904, Radziechów, Schmarja i Elka (Radziechów)
  968 Iwanczyna Jan, 29 X 1905, Stojanów, Nicefor i Marja (Radziechów)
  969 Igel Abraham Mozes, 28 IV 1908, Stołpin, Chaim i Chana Ester (Radziechów)
  970 Iwanicki Marjan, 16 XII 1910, Uwin, Karol i Gizela (Radziechów)
  971 Iżuk Jan, 1 III 1900, Faszczówka, Piotr i Anna (Skałat)
  972 Ilczyszyn Wasyl, 8 XI 1900, Chlibów, Grzegorz i Marja (Skałat)
  973 Ircha Paweł, 5 IV 1901, Borki małe, Danyło i Katarzyna (Skałat)
  974 Iszczuk Łukasz, 23 XII 1910, Zadnieszówka, Łukasz i Ksenia (Skałat)
  975 Iwatiw Leon, 1902, Tarnopol, Wasyl i Helena (Tarnopol)
  976 Immerfrom Lazar, 1902, Tarnopol, Suder i Roza (Tarnopol)
  977 Iwanciw Stefan Jarosław Michał, 1900, Tarnopol, Paweł i Agrekina (Tarnopol)
  978 Iwachiw Michał, 1901, Tarnopol, Eustachy (Tarnopol)
  979 Iwaniuk Karol Kazimierz, 1901, Tarnopol, Piotr i Anna (Tarnopol)
  980 Ilczyna Jan, 1908, Tarnopol, Marja (Tarnopol)
  981 Unicki Piotr, 1900, Romanówka, (Trembowla)
  982 Iwańciów Grzegorz, 1910, Gołogóry, Anna (Złoczów)
  983 Iwaszczuk Stefan, 1902,Złoczów, Zofja (Złoczów)
  984 Istrator Józef, 11 V 1911, Starobrody, Teodor i Marja (Brody)
  985 Iwanów Mikołaj, 18 XII 1908, Łopatyn, Iwan i Tekla (Radziechów)
  986 Jureczko Mojsej, 5 VI 1911, Olchowiec, Ahafja (Borszczów)
  987 Jurczuk Stefan, 26 XII 1911, Olchowiec, Jan i Anastazja (Borszczów)
  988 Janosz Mikołaj, 1 I 1910, Potutory, Grzegorz i Julja (Brzeżany)
  989 Jaroszczak Michał, 23 VIII 1910, Pilawa, Józef i Melanja (Buczacz)
  990 Jerymowicz Jan, 26 IX 1910, Monasterzyska, Jan i Józefa (Buczacz)
  991 Jaworski Michał, 7 X 1910, Biała, Szymon i Franciszka (Czortków)
  992 Jusków Jan, 8 I 1910, Czortków, Józef i Anastazja (Czortków)
  993 Jabłoński Piotr, 13 I 1888, Kamionka str., Wojciech i Zofja (Kamionka str.)
  994 Jakimów Andrzej, 25 IX 1902, Rzepniów, Paweł i Teodora (Kamionka str.)
  995 Jakobczyński Jan Władysław, 24 V 1903, Busk, Konstanty i Marja (Kamionka str.)
  996 Jakobsche Antoni, 26 VIII 1888, Konstantówka, Józef i Katarzyna (Kamionka str.)
  997 Jaruk Michał, 1899, Medwedowce, Antoni i Marja (Buczacz)
  998 Jedlinek Mieczysław Eugenjusz, 19 IV 1904, Żelechów wielki, Emanuel i Malwina (Kamionka str.)
  999 Jędrzejowski Stanisław, 22 XII 1902, Kamionka str., Adam i Marja (Kamionka str.)
  1000 Joles Józef Isak, 14 VII 1903, Busk, Fryma Ides (Kamionka str.)
  1001 Jurdyga Jan, 20 II 1905, Rusiłów, Mikołaj i Juljanna (Kamionka str.)
  1002 Jastrzębski Michał, 18 VIII 1910, Horodnica, Jakób i Marja (Kopyczyńce)
  1003 Jabłkowski Piotr Franciszek, 1 VIII 1911, Podhajce, Platon i Malwina (Podhajce)
  1004 Jakubowski Augustyn, 1 VIII1911, Zastawcze, Bolesław i Eleonora (Podhajce)
  1005 JazJowiecki Jan, 1903, Łahodów, Michał i Ołena (Przemyślany)
  1006 Jakes Józef, 1911, Lipowce, Wincenty i Katarzyna (Przemyślany)
  1007 Jaworski Jerzy, 1902, Przemyślany, Franciszek i Emilja (Przemyślany)
  1008 Januszewski Marjan Michał, 1904, Zadwórze, Edward i Marja (Przemyślany)
  1009 Jazłowiecki EIjasz, 1906, Łahodów, Michał i Helena (Przemyślany)
  1010 Jagi Jakób, 16 IX 1904, Ohladów, Fryderyk i Teresa (Radziechów)
  1011 Jackowski Włodzimierz Seweryn, 25 XI 1905, Mikołajów, Szymon i Marja (Radziechów)
  1012 Jakubowski Józef Mieczysław, 24 I 1905, Łopatyn, Klementyna (Radziechów)
  1013 Jung Henryk, 24 V 1905, Suszno, Józef i Marja (Radziechów)
  1014 Jadach Józef, 11 II 1906, Mikołajów, Dyonizy i Jadwiga [Radziechów]
  1015 Jasiński Władysław, 24 X 1906, Niestanice, Mikołaj i Rozalja [Radziechów]
  1016 Jaskuła Karol, 8 II 1906, Łopatyn, Jan i Tekla [Radziechów]
  1017 Jaskuła Zygmunt, 8 I 1906, Łopatyn, Kazimierz i Paulina (Radziechów)
  1018 jaczyszyn Antoni, 31 1 1909, Romanówka szcz., Paweł i Anna (Radziechów)
  1019 Jamniuk Paweł, 11 III 1910, Srodopolce, Stefan i Tekla (Radziechów)
  1020 Jorysz Boruch Markus, 23 II 1902, Podwo- łoczyska, Maks Heller (Skałat)
  1021 Jaszczur Antoni. 2 IV 1903 Poznanka hetmańska, Michał i Michalina (Skałat)
  1022 Jaworski Mikołaj, 1903, Kozłów, Iwan i Paraksewja (Tarnopol)
  1023 Janków Jan, 1902, Mikulińce, Marja “Tarnopol)
  1024 Jawer Józef, 1901, Tarnopol, Anastazja (Tarnopol) 1
  025 Jaroszewski Michał, 20 II 1911, Tarnopol, Mikołaj i Anastazja (Tarnopol)
  1026 Jedlewski Roman, 21 1 1911, Hluboczek wielki, Leib i Sara (Tarnopol)
  1027 Jełynski Łukasz, 17 111 1911, lhrowica, Cyryl i Magdalena (Tarnopol)
  1028 Jaworski Jan Kazimierz, 6 VI 1911, Ładyczyn, Ignacy i Ludwika (Tarnopol)
  1029 Jarzynowski Józet, 1900, Tarnopol, Aniela (Tarnopoli
  1030 Jamniuk Prokop, 1900, Petryków, Katarzyna (Tarnopol)
  1031 Juras Antoni Józef, 1900, Tarnopol, Antoni i Franciszka (Tarnopol)
  1032 Jawdoszyn Eustachy, 24 III 1910, Berezowica wielka, Michał i Jawdocha (Tarnopol)
  1033 Jacykiw Eustachy, 1901, Tarnopol, Jerzy i Anna (Tarnopol)
  1034 Jurczak Józef, 1901, Chodaczków mały, Michał i Marja (Tarnopol)
  1035 Jastrzębski Michał, 1904, Tarnopol, Marcin i Marja (Tarnopol)
  1036 Jarmusz Józef, 1905, Ostrów, Józef i Rozalja (Tarnopol)
  1037 Juszyński Feliks, 1905, Tarnopol, Rozalja (Tarnopol)
  1038 Jawny Pańko, 1905, Zarudzie, Semko i Anna (Tarnopol)
  1039 Jastrzębski Bronisław, 1S06, Tarnopol, Marcin i Marja (Tarnopol)
  1040 Jaworski Józef, 1907, Proszowa, Alojzy, i Nikodema (Tarnopol)
  1041 Jarema Władysław, 1907, Tarnopol, Jakób i Magdalena (Tarnopol)
  1042 Jaszczewski Włodzimierz, 1908, Berezowica wielka, Mikołaj i Kasia (Tarnopol)
  1043 Janicki Stefan Rumun, 1900, Dolhe, Teodor i Michalina (Trembowla)
  1044 Janiszewski Stanisław, 1901, Trembowla, Franciszek i Julja (Trembowla)
  1045 Jurczyszyn Eustachy, 1901, Trembowla, Jan i Tekla (Trembowla)
  1046 Jastrzemski Teofil, 1902, Mogielnica, Michał i Katarzyna (Trembowla)
  1047 Jan Jacenty, 1903, Laskowce, Jan i Ołena (Trembowla)
  1048 Jawny Adam, 1903, Romanówka, Mikołaj i Marja (Trembowla)
  1049 Jaremczuk Roman, 1911, Worwolińce, Onufry i Karolina (Zaleszczyki)
  1050 Jaremczuk Piotr, ISlO, Capowce, Emiljan i Paulina (Zaleszczyki)
  1051 Jankiewicz Michał, 17 X 1910, Reniów, Jan i Anna (Zborów)
  10ó2 Jendzicki Stanisław, 1 I I 1910, Anna (Zborów)
  1053 Jużwin Feliks, 13 V 1910, Hukałowce, Agata (Zborów)
  1054 Jaszczuk Bazyli, 1910, Remizowce, Jan i Melanja (Złoczów)
  1055 Jasiński Kazimierz, 1910, Złoczów, Wiktoi i Emilja (Złoczów)
  1056 Jakubicki Piotr, 1907, Czyżów, Bernard i Marja (Złoczów)
  1057 Jański Karol, 1906, Stronibaby, Adolf i Marja (Złoczów)
  1058 Juszczak Jarosław, 1906, Zarzecze, Paweł i Katarzyna (Złoczów)
  1059 Jedwabnik Izrael Eljasz, 1906, Złoczów, Abraham i Estera (Złoczów)
  1060 Juszczak Leon, 1905, Lackie małe, Wojciech i Anna (Złoczów)
  1061 Jelinek Maks Bernard, 1905, Złoczów, Simon, Ester Feiga (Złoczów)
  1062 Just Abraham Bernard, 1904, Olesko, Eisig i Race (Złoczów)
  1063 Jański Rudolf, 1903, Chilczyce, Rudolf i Marja (Złoczów)
  1064 Jarmasz Piotr, 1S03, Kniażę, Antoni i Anna (Złoczów)
  1065 Just Boruch Benjamin, 1903, Olesko, Eisig i Rejzla (Złoczów)
  1066 Jakimów Teodor, 1903, Złoczów, Irena (Złoczów)
  1067 Jarosz Mikołaj, 1903, Złoczów, Marja (Złoczów)
  1068 Janowicz Sawron, 1902, Olszanica, Helena (Złoczów)
  1069 Jeziorzański Michał, 1902, Pobocz, Józef i Marja (Złoczów)
  1070 Jaremko Antoni, 1902, Złoczów, Michał i Marja (Złoczów)
  1071 Jaśków Steian,1909,Bezbrudy, Daniel (Złoczów)
  1072 Jedwabnik Mendel, 1909, Złoczów, Abraham i Estera, (Złoczów)
  1073 Jaciuruk Józef, 14 IV 1901, Zawidcze, Jan i Pelagja (Radzjechów)
  1074 Judaszyński Stanisław, 27 IX 1911, Radziechów, Antoni i Anna (Radziechów)
  1075 Kuczer Władysław, 1910, Korolówka, Dmytro i Anna (Borszczów)
  1076 Kurtz Franciszek Józef, 17 IX 1911, Okopy św. Tr., Marjan i Albina (Borszczów)
  1077 Kusaj Kazimierz, 19 1 1911, Turylcze, Maciej i Magdalena (Borszczów)
  1078 Kahany Mendel Hirsch, 25 VI 1911, Chawe i Jetty, (Brody)
  1079 Kostyszyn Włodzimierz, 12 VI 1911, Berlin, Michał i Anna (Brody)
  1080 Kupski Stanisław, 18 X 1911, Berlin, Józef i Wilhelmina (Brody)
  1081 Kubski Zygmunt, 30 Vil 1911, Bordulaki, Jan i Antonina (Brody)
  1082 Krams Martin, 6 XI 1911, Brody, Mozes i Perlą (Brody)
  1083 Kuczyński Józef, 24 VII 1911, Folwarki Małe, Józef i Marja [Brody]
  1084 Kluska Karol, 12 I 1911, Gaje Smoleńskie, Rozalja (Brody)
  1085 Kulczycki Franciszek, 4 X 1911, Grzyma- łówka, Jan i Tekla (Brody)
  1086 Kolisnyk Michał, 9 XII 1911, Ponikwa, Tomasz i Leontyna (Brody)
  1087 Kremnitzer Józef, 8 II 1911, Starobrody, Eljasz i Mina (Brody)
  1088 Krasowski Michał. 20 XI 1911, Suchowola, Piotr i Katarzyna [Brody]
  1089 Królik Stanisław, 15 V 1910, Heleńków, Błażej i Ksenia [Brzeżany]
  1090 Kiernicki Józef, 12 VI 1911, Brzeżany, Leon r Katarzyna [Brzeżany]
  1091 Kościj Józef, 24 IV 1911, Brzeżany, Marjan i Katarzyna [Brzeżany]
  1092 Krynicki Jan, 19 IX 1911, Horodyszcze, Bazyli i Katarzyna [Brzeżany]
  1093 Kuchar Jan, 2 II 1911, Sarańczuki, Antoni i Franciszka (Brzeżany)
  1094 Karacz Tomasz, 5 IX 1911, Snowidów. Bazyli i Ksenia [Buczacz]
  1095 Kogut Władysław, 25 III 1911, Monasterzyska, Stefan i Anna [Buczacz]
  1096 Kozłowski Józef, 17 III 1911, Buczacz, Zofja [Buczacz]
  1097 Kruczak Ołeksa, 18 I 1911, Zaleszczyki małe, Michał i Ksenia [Buczacz]
  1098 Kuryło Juljan, 2 II 1911, Jazłowiec, Antoni i Aniela [Buczacz]
  1099 Kuszyk Mikołaj, 14 III 1911, Soroki, Jan i Tekla [Buczacz]
  1100 Kilijańczuk Michał, 9 III 1910, Olesza, Józef i Felicja [Buczacz]
  1101 Kopyroka Mykita Jarema, 19 II 1910, Soroki, Semko i Jacelina [Buczacz]
  1102 Korbutniak Wasyl, 28 7 1910, Woziłów, Szymon i Ołena [Buczacz]
  1103 Kostyszyn Jan, 14 X 1910, Świtowa, Michał i Rozalja [Buczacz]
  1104 Kozlak Władysław, 1 XII 1910, Kowalówka, Józef i Marja [Buczacz]
  1105 Keller Heller Józef, 15 IX 1911, Czortków, Wiktor i Helena [Czortków]
  1106 Kimelman Mojżesz, 6 V 1911, Czortków, Józef i Estera [Czortków]
  1107 Kulczycki Władysław, 14 II 1911, Czortków, Wojciech i Anna [Czortków]
  1108 Kondziołka Stanisław, 20 V 1910, Białobożnica, Józef i Emilja [Czortków]
  1109 Kuczma Włodzimierz. 5 III 1910, Biały Potok, Paweł i Marja [Czortków]
  1110 Kardynał Piotr, 9 VII 1910, Czortków, Tekla [Czortków]
  1111 Kocikowski Władysław, 18 II 1910, Czortków, Jan i Rozalja [Czortków]
  1112 Kopański Adam, 20 XII 1910, Czorrków, Franciszek i Albina [Czortków]
  1113 Kurczyński Władysław, 26 XII 1910, Kalinowszczyzna, Franciszek i Justyna [Czortków]
  1114 Kurpiel Kazimierz, 11 XI 1910, Ułaszkowce, Józef i Anna [Czortków]
  1115 Kondiuch Józef, 8 H910, Niesłuchów, Semko i Magdalena [Kamionka str.]
  1116 Kaczmarski PiIip. 2 7 I I 1902, Jazienica ruska, Dmytro i Ksenia [Kamionka str.]
  1117 Kafliński Izydor Michał, 10 V 1893, Kamionka str. Walerjan, Feliksa [Kamionka str.]
  1118 Kafliński Oktawian Stanisław, 22 IV 1898, Kamionka str., Walerjan, Feliksa [Kamionka str.]
  1119 Kaliszczak Leon. 27 III 1889, Zubowmosty, Walerjan, Feliksa [Kamionka str.]
  1120 Kałyn Włodzimierz, 25 IX 1902, Wyrów, Stefan i Marja [Kamionka str.]
  1121 Kardasz Jan, 28 V 1891, Batiatycze, Karol, Józefa [Kamionka str.]
  1122 Kardyman Pelz Izrael, 15 V I1902, Niesłuchów. Pelz Józef i Jachwid [Kamionka str.]
  1123 Katz Abraham Rewin, 17 II 1886, Kamionka str., Sara [Kamionka str.]
  1124 Kaufer Marjan, 25 I 1897, Kamionka str., Roman i Jadwiga [Kamionka str.]
  1125 Kawecki Jan, 14 1 1901, Cholojów, Franciszek, Michalina [Kamionka str.]
  1126 Kileński Józef, 11 V 1903, Milatyn stary, Anna [Kamionka str.]
  1127 Kisilewicz Władysław, 20 III 1899, [Kammnka str.]
  1128 Klee Jan, 27X11 1899, Podzamcze, Jan i Zofja [Kamionka str.]
  1129 Kleryk Inocenty, 27 X 1896, Busk, Melanja |Kamionka str.]
  1130 Kłosowski Franciszek, 2 V 1904, Rzepniów, Michał i Karolina [Kamionka str.]
  1131 Kóhle Jan, 23 VII 1901, Kamionka str., Józef i Karolina [Kamionka str.]
  1132 Kohle Jan, 23 VII 1901, Kamionka str., Jakób i Paulina [Kamionka str.]
  1133 Korbl Gabryel, 5 IV 1896, Lanerówka, [Kamionka str.]
  1134 Korpl Józef, 14 IV 1904, Lisko, Jan i Rozalja [Kamionka str.]
  1135 Kościuk Grzegorz, 4 XII 1895, Rakobuty, Marja [Kamionka str.]
  1136 Kowal Mikołaj, 26 IV 1896, Derewlany, Jacko, Tekla [Kamionka str.]
  1137 Kowalski Józef, 27 X 1896, Busk, Jacko i Tekla [Kamionka str.]
  1138 Kowaluk Jan, 12 IX 190u, Wyrów, Leon i Olga [Kamionka str.]
  1139 Kowaluk Mikołaj, 20 XII 1896, Streptów, Dmytro, Tekla [Kamionka str.]
  1140 Kozłowski Benedykt, 211111905, Busk, Józef, Katarzyna [Kamionka str.]
  1141 Kozyra Stanisław, 22 1 1903, Podzamcze, Michał i Ewa [Kamionka str.]
  1142 Kozaczek Franciszek, 13 VIII1904, Połoniczna, Jan i Marja [Kamionka str.]
  1143 Kratz Chaim Jonas, 12 X I1903, [Kamionka str.]
  1144 Kraus Franciszek, 19 XI 1896, Lisko. Jan, Justyna [Kamionka str.]
  1145 Kraus Władysław, 14 V 1904, Banunin, Jan i Justyna [Kamionka str.]
  1146 Krawec Michał, 30 VI 1904, Ubinir, Iwan i Marja [Kamionka str.J
  1147 Kucharski Marjan, 17 IX 1902, Nieznanów, Kazimierz i Marja [Kamionka str.]
  1148 Krzemiński Jan Romuald, 4 III 1905, Kamionka str., Romuald i Janina [Kamionka str.]
  1149 Kuneć Bartłomiej, 15 VIII 1885, Grabowa, Marcin i Marja [Kamionka str.]
  1150 Kuryłiw Michał, 2 IX 1901, Busk, Dyonizy i Anna [Kamionka sir.]
  1151 Kustrowski Jan, 26 VIII 1905, Busk, Mikołaj i Rozalja [Kamionka str )
  1152 Katz Aron, 11 III 1911, Husiatyn, Juda i Schendla [Kopyczyńcej
  1153 Kotlar Hersch Leib, 5 IX 1911, Krzyweńkie, Dawid i Rachela [Kopyczyńce]
  1154 Kryształowicz Michał, I IV 1911. Liszkowce, Mikołaj i Helena [Kopyczyńce]
  1155 Kuryło Bogdan, 30 III 1911, Kopyczyńce, Leon i Antonina [Kopyczyńce]
  1156 Keller Adam, 21 X 1910, Chorostków, Franciszka [Kopyczyńce]
  1157 Koszuta Józef, 4 IV 1910, Husiatyn, Włodzimierz i Paraszka [Kopyczyńce]
  1158 Krochmalik Włodzimierz, 1 I 1911, Wiśniowczyk, Eustachy i Olga [Podhajce]
  1159 Klinger Józef Chaim, 1910, Bieniawa, Natan i Frieda [Podhajce]
  1160 Kręcigłowa Mikołaj, 1910, Mużyłów, Michał i Helena [Podhajce]
  1161 Kuczyński Marek, 1910, Litwinów, Rozalja [Podhajce]
  1162 Kischbaurn Abraham Leib, 1903, Lipowce, Izrael i Gittel [Przemyślany]
  1163 Kostek Jan, 1903, Łonie, Jan i Katarzyna [Przemyślany]
  1164 Kraśnicki Kazimierz Stanisław, 1903, Przemyślany, Michał i Helena [Przemyślany]
  1165 Karl Wiktor Maciej, 1903, Przemyślany, Maciej i Izabela [Przemyślany]
  1166 Kohman [Kolman] Józef, 1903, Rumunja, Karol i Marja [Przemyślany]
  1167 Koza Mikołaj, 1911, Dunajów, Marja [Przemyślany]
  1168 Kasper Zygmunt, 1911, Dusanów, Helena [Przemyślany]
  1169 Kukułka Dmytro, 1905, Łonie, Matrona. [Przemyślany]
  1170 Kruk Józef, 1905, Świrz, Jan i Marja [Przemyślany]
  1171 Kahany Szulim f. Sekler, 1905, Wiśniowczyk, Izaak i Henie [Przemyślany]
  1172 Kowalow Mikołaj, 1909, Chlebowice świrskie, Dawid i Katarzyna [Przemyślany]
  1173 Konowka Stefan, 1910, Gliniany, Tomasz i Nastia [Przemyślany]
  1174 Kneller Majer, 1910, Gliniany. Brana [Przemyślany]
  1175 Kuśtyka Ludwik, 1910, Pleników, Franciszek i Julja [Przemyślany]
  1176 Kościów Mikołaj, 1910, Platenice, Mikołaj i Katarzyna [Przemyślany]
  1177 Kupczak Włodzimierz, 1910, Pniatyn, Grzegorz i Ksenia [Przemyślany]
  1178 Kuk Józef, 1907, Białe. Michał i Eudokja [Przemyślany]
  1179 Koleszyn Jan, 1907, Przemyślany, Marja [Przemyślany]
  1180 Kociołek Michał, 1910, Zamoście, Franciszek i Anna [Przemyślany]
  1181 Katz Sucher, 3 III 1900, Toporów, Ruchel [Radziechów]
  1182 Knecht Filip, 17 VIII 1900, Stanin, Józef i Margaretta [Radziechów]
  1183 Kochany Nisen Jakób, 11 XII 1900, Szczurowice, Lebi [Radziechów]
  1184 Kuć Paweł, 1 VII 1900, Monastyrek ochladowski, Dmytro i Parańka [Radziachów]
  1185 Kremnitzer Leizor Leib, 6 III 1900, Strzemilcze, Izrael i Liba [Radziechów]
  1186 Knecht Likjon, 29 X 1901, Barytów, Anna [Radziechów]
  1187 Kozłowski Michał, 15 X 1901, Niestanice. Iwan i Julja [Radziechów]
  1188 Kłapi Filip, 26 XI 1901, Radziechów, Zacharjusz i Anna [Radziechów]
  1189 Krun Jakób Lewi, 18 VI 1901, Radziechów. Ella Chaber — Perlą Wurn [Radziechów]
  1190 Kuczerowski Ludwik, 5 VI 1901, Środopolce,, Jan i Margaretta [Radziechów]
  1191 Kratschrne Aron, 6 V 1909, Stojanów, Chema [Radziechów]
  1192 Knap Jakób, 3 XI 1907 Krzywe, Walenty i Marja [Radziechów]
  1193 Karasiuk Stefan, 8 1 1908, Szczurowice, Ignacy i Marja [Radziechów]
  1194 Kostyłowicz Stefan, 27 X II1908, Środopolce, Piotr i Ksenia [Radziechów]
  1195 Kohler Gustaw, 12 III 1908, Radziechów, Jakób i Karolina [Radziechów]
  1196 Kielar Władysław, 2 VIII 1908, Ohladów , Stanisław i Anna [Radziechów]
  1197 Kowalczuk Dmyter, 10 X 1911, Toporów, Józef i Edokja [Radziechów]
  1198 Krawczuk Piotr, 16 V I 1911, Stojanów, Eljasz i Anastazja [Radziechów]
  1199 Kry wyj Semen, 25 III 1911, Witków Siary, Andrzej i Eudoksja [Radziechów]
  1200 Kaszuba Piotr, 16 V 1905, Mikołajów, Jan i Zofja [Radziechów]
c.d.n.
25.07.2018 16:47
c.d.

sprawdż oryginalny zapis nazwiska i miejscowości

t a r n o p o l s k i d z ie n n i k w o j e w ó d z k i , Nr. 5//33.
  1201 Kaufman Abraham, 9 X 1905, Chołojów, Tauba [Radziechów]
  1202 Kozak Andrzej, Arnold, 16 V 1905, T oporów, Bernard i Róz'a [Radziechów]
  1203 Kardasz Szapse, 20 VIII 1906, Łopatyn, Majer i Szifra [Radziechów]
  1204 Kaufman Joel Jakób, 14 V 1906, Łopatyn, Frima [Radziechów]
  1205 Kozłowski Tomasz, 15 III 1906, Łopatyn, Józet i Michalina . [Radziechów]
  1206 Knecht Karol, 3 X 1906, Chołojów, Filip i Rozalja [Radziechów]
  1207 Kohle Filip, 5 VI 1906, Radziechów, Jakób i Karolina [Radziechów]
  1208 Kucharski Czesław, 31 VII 1906, Radziechów, Marceli i Marja [Radziechów]
  1209 Kaszuba Michał, 3 VII 1907, Mikołajów, Jan i Zofja [Radziechów]
  1210 Krasicki Aleksander, 4 IX 1907, Niestanice, Aleksander i Anna [Rtadziechów]
  1211 Kranz Towje, 23 VI 1907, Turze, Chana [Radziechów]
  1212 Kratschme Aron, 16 V 1907, Stojanów, Chana [Radziechów]
  1213 Kielar Władysław, 2 VIII 1908, Ohladów, Stanisław i Anna [Radziechów]
  1214 Kohle Gustaw, 12 III 1908, Radziechów, Jakób i Karolina [Radziechów]
  1215 Konik Witalis, 27 VIII 1908, Witków Nowy, Ludwik i Adela [Radziechów]
  1216 Korecki Edward, 17 VI 1908, Sienków, Mieczysław i Wilhelmina [Radziechów]
  1217 Kostyłowicz Stefan, 27 VI 1908, Środopolce, Piotr i Ksenia [Radziechów]
  1218 Kotłun Mikołaj, 17 V 1909, Chołojów, Eleksa i Ewa [Radziechów]
  1219 Kuć Jan, 6 VII 1909, Trójca, Jan i Naścia [Radziechów]
  1220 Krupnicki Jan, 1 V 1909, Stojanów, Parańka [Radziechów]
  1221 Kossowski Antoni, 13 X 1910, Witków Stary, Antoni i Aleksandra [Radziechów]
  1222 Kostiuk Nestro Grzegorz, 25 XII 1910, Chmielno, Polikarp i Anna [Radziechów]
  1223 Kozłowski Roman, 30 XII 1910, Sienków, Tymko i Taciana [Radziechów]
  1224 Knol Osiasz, 25 V 1910, Hrycowola, Jakiel i Małka [Radziechów]
  1225 Kipibida Michał, 3 X 1910, Chołojów, Michał i Tatjanna [Radziechów]
  1226 Kuryło Stanisław, 3 XII 1910, Środpolce, Felicja [Radziechów]
  1227 Kozak Euzebjusz, 25 VIII 1910, Skałat, Justyna [Skalat]
  1228 Kuroczka Wasyl, 10 VIII 1910, Orzechowiec, Włodzimierz i Anna [Skalat]
  1229 Klimczyk Józef Bolesław, 1900, Bogdanówka [Skałat]
  1230 Kleczko Franciszek, 1900, Grzymałów, Franciszek i Marja [Skałat]
  1231 Kurejko Efroim, 9 II 1900, Kaczanówka, Iwan i Marja [Skalat]
  1232 Kupiecki Maksym, 15 III 19C0, Krzywe, Teodor i Rozalja [Skalat]
  1233 Kowalczuk Włodzimierz, 26 V 1900, Podwoloczyska, Szymon i Wanda [Skałat]
  1234 Klapacz Antoni, 28 X 1900, Touste, Szymon i Ludwika [Skalat]
  1235 Konczakowski Leon Jan, 11 IV 1901, Pod wołoczyska, Jan i Marja [Skałat]
  1236 Kłaj Adam 24 XI 1901, Podwołoczyska, Walenty i Emilja [Skałat]
  1237 Kulibaba Michał, 9 X 1910, Podwołoczyska, Warwara [Skałat]
  1238 Kleinfeld Jakób Hersch, 2 IX 1902, Pudwo- łoczyska, Izrael i Marjem [Skalat]
  1239 Kupterwasser Symche, 17 II 1902, Podwołoczyska, Mnjer i Ryfka [Skatat]
  1240 Karmin Mendel lgberg, 1902, Tarncruda, Joel i Lea [Skałat]
  1241 Kowunicki Karol, 1902, Kozina, Marja [Skałat]
  1242 Krantz Juda Leibisch, 19 XI 1902, Podw o¬ łoczyska, Wolt i Beila [Skalat]
  1243 Kosidlo Andrzej, 17 X! 1903, Stary Skalat, Jan i Teresa [Skalat]
  1244 Kaczer Srul Szulim, 28 XI 1910, Podwołoczyska, Uszer i Perła [Skalat]
  1245 Kowal Stanisław,BS V 1910, Stare Brody, Jan i Anna [Skalat]
  1246 Klimczak Edmund, 2 XII19i 1, Podwołoczyska Jakób i Julja [Skałat]
  1247 Kałyniak Franciszek, 1 XII 1911, Poznanka Gniła, Wiktor i Rozalja [Skałat]
  1248 Kilarski Michał, 20 V 1911, Skałat, Bazyli i Marcela [Skałat]
  1249 Kaczorowski Romuald, 5 VII 1911, Skałat, Bolesław i Julja [Skalat]
  1250 Korpacz Jakób, 3 XI 1911, Skalat, Katarzyna [Skalat]
  1251 Kaźmierz Jan Edward, 21 I 1911, Zndnieszówka, Stanisław i Wiktorja [Skałat]
  1252 Kłyczko Eijasz, 20 11 1911, Zadnieszówka, Eljasz i Paraskewja [Skałat]
  1253 Kochan Włodzimierz, 1910, Tarnopol, Filip i Anna [Tarnopol]
  1254 Kaiataj Michał, 1903, Zagrobela, Marja [Tarnopol]
  1255 Kocaj Bazyli, 1903, Obarzańce, Piotr i P arańka [Tarnopol]
  1256 Kwastek Mozes Mendel, 1902, Berezowica wielka, Izrael i Mina [Tarnopol]
  1257 Komyszyński Jan, 1902, Tarnopol, Paulina [Tarnopol]
  1258 Kocaj Józef, 1902, Ihrowica, Michał i Katarzyna [Tarnopol]
  Str. 66 TARNOPOLSKI DZIENNIK WOJEWÓDZKI Poz. 62 Nr. 5.
  1259 Kaliński Jan Stanisław, 1902, Tarnopol, Franciszek i Anna [Tarnopol]
  1260 Katz Mozes, 1902, Tarnopol, Ryfka [Tarnopol]
  1261 Kleinstein Leib, 1902,Tarnopol, Sara [Tarnopol]
  1262 Kozaczek Mieczysław, 1902, Tarnopol, Antoni i Anastazja [Tarnopol]
  1263 Kałafaj Andrzej, 1901, Tarnopol, Anastazja [Tarnopol]
  1264 Kocaj Wasyl, 1901, Ihrowica, Stefan i Anna [Tarnopol]
  1265 Kubala Włodzimierz, 15 III 1911, Baworów, Ignacy i Julja [Tarnopol]
  1266 Kunicki Tadeusz Marjan, 20 IX 1911, Berezowica w., Aleksander i Henryka [Tarnopol]
  1267 Kelar Stanisław, 2 I 1911, Bucniów, Franciszek i Helena [Tarnopol]
  1268 Król Tadeusz, 12 I 1911, Czernielów mazow., Kazimierz i Anna [Tarnopol]
  1269 Kałat Józef, 13 IV 1911, Dymitr i Anastazja [Tarnopol]
  1270 Kerlik Włodzimierz, 1 IV 1911, Tarnopol, Marja [Tarnopol]
  1271 Klinger Maks, 7 II 1911, Tarnopol, Leib i Lea [Tarnopol]
  1272 Kohut Piotr, 17 IV 1911, Tarnopol, Bazyli i Tekla [Tarnopol]
  1273 Kończuk Jan, 15 VIII 1911, Tarnopol, Prokop i Helena [Tarnopol]
  1274 Kowaliw Włodzimierz, 15 III 1911, Tarnopol, Rozalja [Tarnopol]
  1275 Kozub Michał, 20 X 1911, Tarnopul, Anna [Tarnopol]
  1276 Kucharyszyn Jan, 3 I 1911, Tarnopol, Katarzyna [Tarnopol]
  1277 Kurdydyk Ludomir, 11 XI 1910, Pokropiwna, Piotr i Stefanja [Tarnopol]
  1278 Kowalski Wiktor, 15 X 1910, Romanówka, Stefan i Anna [Tarnopol]
  1279 Klinesz Tadeusz Wiesław, 30 I 1910, Tarnopol, Adam i Klara [Tarnopol]
  1280 Kwasman Mozes Nucbim, 9 I 1910, Tarnopol, Józef i Para [Tarnopol]
  1281 Kołodziej Michał, 1901, Skomorochy, Wiktorja [Tarnopol]
  1282 Krawczyk Stefan, 1900, Bucniów, Dmytr i Karolina [Tarnopol]
  1283 Korzewski Władysław, 27 I 1910, Bucniów, Feliks i Józefa [Tarnopol]
  1284 Kusiak Władysław, 30 VII 1910, Ditkowce, Jakób i Ewa [Tarnopol]
  1285 Kozak Maksym, 23 I 1910, Kozłów, Wasyl i Rozalja [Tarnopol]
  1286 Kozak Wasyl, 1900,j Iwaczów Dolny, Kość i Anna [Tarnopol]
  1287 Kitkowski Leon, 1900, Tarnopol, Mikołaj i Anastazja [Tarnopol]
  1288 Kukiełka Józef, 1900, Tarnopol, Elżbieta [Tarnopol[
  1289 Kunz Robert, 1901, Tarnopol, Albert i Emilja [Tarnopol]
  1290 Khinczerowicz Stanisław, 1901, Tarnopol, Anna [Tarnopol]
  1291 Kleim Benjamin Izaak, 1901, Tarnopol, Abraham i Jette [Tarnopol]
  1292 Kolanta Józef, 1901, Białobrzeg, pow. Krosno, Wojciech i Katarzyna [Tarnopol]
  1293 Kruszelnicki Aleksander, 1901, Tarnopol, Dyonizy i Marja [Tarnopol]
  1294 Kuczer Stefan, 1901, Borki wielkie, Michał i Marja [Tarnopol]
  1295 Koszykowski Józef, 1903, Czernichów, Kazimierz i Anna [Tarnopol]
  1296 Karman Piotr, 1903, Dolżanka, Semko i Tekla [Tarnopol]
  1297 Korzewski Aleksander, 1903, Dubowce, Feliks i Mtlanja [Tarnopol]
  1298 Kozak Włodzimierz, 1903, Iwaczów Górny, Konstanty i Anna [Tarnopol]
  1299 Kolawy Jan, 1903, Mikuiińce, Grzegorz i Julja [Tarnopol]
  1300 Kukurudza Andzej, 1903, Myszkowice, Stefan i Anna [Tarnopol]

  1301 Konzur Sylwester, 1903, Suszczyn, Jan i Aniela [Tarnopol]
  1302 Kunz Otto, 1903, Tarnopol, Albert i Emilja [Tarnopol]
  1303 Kowalec Józef, 1904, Chodaczków wielki, Joachim i Anna [Tarnopol]
  1304 Kozak Michał, 1904, Iwaczów Górny, Kość i Anna [Tarnopol]
  1305 Kowalski Piotr, 1904, Proszowa, Stefan i Anna [Tarnopol]
  1306 Klosse Karol, 1904, Tarnopol, Karol i Marja [Tarnopol]
  1307 Koch Stanisław, 1904, Tarnopol, Józef i H elena (Tarnopol)
  1308 Korczyński Bolesław, 1904, Tarnopol, Mikołaj i Penifrewa (Tarnopol)
  1309 Kowalski Marjan, 1904, Tarnopol, Karol i Julja (Tarnopol)
  1310 Kiąpiec Marjan, 1904, Tarnopol, Marjan i Aniela (Tarnopol)
  1311 Królicki Tadeusz, 1904, Tarnopol, Mikołaj i Marja (Tarnopol)
  1312 Kuczer Stefan, 1905, Chodaczków mały, Stefan i Anna (Tarnopol)
  1313 Karczewski Marjan, 1905, Czernielów maz., Jan i Honorata (Tarnopol)
  1314 Kazdrowicki Michał, 1905, Czystyłów, Piotr i Anna (Tarnopol)
  1315 Kaniuk Mozes Samuel, 1905, Kupczyńce, Feiga (Tarnopol)
  1316 Kościuk Jan, 1905, Mikuiińce, Tomasz i Rozalja (Tarnopol)
  1317 Kohn f. Parille Samuel, 1905, Mikuiińce, S zaja i Meilla Tarnopol
  1318 Kurmyło Michał, 1905, Zagrobela, Szymon i Anna (Tarnopol)
  1319 Kozak Stanisław, 1906, Bucniów, Franciszek i Zofja (Tarnopol)
  1320 Kleinberg Hersch, 1906, Chodaczków mały, Chana (Tarnopol)
  1321 Kochan Wasyl, 1906, Ditkowce, Franciszek i Anastazja (Tarnopol)
  1322 Kasprzyk Kazimierz, 1906, Kozłów, Mateusz i Marja [Tarnopol]
  1323 Kurica Józefa, 1906, Mikulińce, Melanja [Tarnopol]
  1324 Kiryk Stefan, 1906, Obarzańce, Michał i Teodora [Tarnopol]
  1325 Kuczer Jan, 1906, Tarnopol, Katarzyna [Tarnopol]
  1326 Kahane Pinkas Chaim, 1906, Tarnopol, Benzion i Idei [Tarnopol]
  1327 Kanel Jakób Bernard, 1906, Tarnopol, Lei [Tarnopol]
  1328 Kitajgrodzki Pinkas, 1906, Tarnopol, Samuel i Chana [Tarnopol]
  1329 Kohut Michał, 1906, Tarnopol, Paweł i Helena [Tarnopol]
  1330 Kowalczuk Józef, 1906, Tarnopol, Semen i Jeudokja [Tarnopol]
  1331 Kloc Stanisław, 1907, Józcfówka, Feliksa [Tarnopol]
  1332 Kajafa Piotr. 1907, Mikuhńce, Simon i Domicela [Tarnopol]
  1333 Kanaś Stanisław 1907, Łozowa, Zofja [Tarnopol]
  1334 Kizłyk Kazimierz, 1907, Tarnopol, Marja [Tarnopol]
  1335 Kutorz Zenobjusz, 1907, Tarnopol, Marja [Tarnopol]
  1336 Kłosowski Paweł, 1907, Tarnopol, Karol i Eudoksja [Tarnopol]
  1337 Kestenbaum Samuel Baruch, 1907, Tarnopol, Majer i Klara [Tarnopol]
  1338 Konigsberg Mozes Rubin, 1907, Tarnopol, Niute i Dwojre [Tarnopol]
  1339 Korzewski Feliks, 1908, Bucniów, Feliks i J ó ¬ zefa [Tarnopol]
  1340 Kawun Antoni, 1908, Chodaczków mały, Aleksander i Anna [Tarnopol]
  1341 Kureczka Stanisław, 1908, Czernielów maz., Maksym i Anna [Tarnopol]
  1342 Kocaj Mikołaj, 1908, Ihrowica, Daniel i Katarzyna [Tarnopol]
  1343 Kawa Józef, 1908 Tarnopol, Franciszek i Tekla [Tarnopol]
  1344 Kazalski Franciszek, 1908, Tarnopol, Józef i Salomea [Tarnopol]
  1345 Kaczorowski Władysław, 1908, Tarnopol, Mikołaj i Tekla [Tarnopol]
  1346 Kohn Salomon, 1908, Tarnopol, Mozes i Chana [Tarnopul]
  1347 Kondrat Kazimierz, 1908, Tarnopol, Anna [Tarnopol]
  1348 Kril Michał, 1908, Tarnopol, Matrona [Tarnopol]
  1349 Kobei Stefan, 22 V 1910, Tarnopol, Hleszczawa, Michał i Anastazja []
  1407 Kuźma Mikołaj, 1910, Woroniaki, Paraskewja [Złoczów]
  1408 Kokusz Stefan, 1907, Bieniów, Anna [Złoczów]
  1409 Krężel Józef, 1907, Uhorce, Stanisław i Agnieszka [Złoczów]
  1410 Kresk Józef, 1907, Złoczów, Jarosław i Aniela [Złoczów]
  1411 Karaś Bazyli, 1907 Złoczów, Marja [Złoczów]
  1412 Katz Bernard, 1907, Złoczów, Jakob i Lea [Złoczów]
  1413 Krawców Ozjasz Hirsch, 1907, Złoczów, Chiechel i Estera [Złoczów]
  1414 Kuławski Józef, 1906. Kołtów, Wincenty i Julja (Złoczów)
  1415 Komarjański Stanisław, 1906, Sassów, Szymon i Tacjana [Złoczów]
  1416 Karabin Michał, 1506, Skniłów, Jan i Anna [Złoczów]
  1417 Kuźma Mojżesz, 1906, Skwarzawa, Paraskewja [Złoczów]
  Kwiatkowski Roman, 1906, Złoczów. Marja [Złoczów]
  1419 Krogulski Ludwig, 1905, Ryków, Mikołaj i Anna [Złoczów]
  1420 Kazimirczuk Augustyn, 1905, Złoczów, ^nna [Złoczów]
  1421 Kochl Antoni Baltazar Józef, 1905, Złoczów, Jakób i Marja [Złoczów]
  1422 Kawałko Jan, 1904, Bełżec, Mateusz i Zofja [Złoczów]
  1423 Kauchman Herman, 1904, Złoczów, Aron i Chana (Złoczów)
  1424 Kasner Bernard, 1904, Złoczów, Wiktor i Judela (Złoczów)
  1425 kinasz Eustachy, 1904, Złoczów, Katarzyna (Złoczów)
  1426 Kost Roman, 1904, Złoczów, Marja (Złoczów)
  1427 Katz Abraham, 1903, Białykamień, Beri i Małka (Złoczów)
  1428 Krajewicz Gabryel, 1903, Folwarki, Helena (Złoczów)
  1429 Kowal Emil, 1903, Poczapy, Jakob i Tekla (Złoczów)
  1430 Krall Wiktor Emil, 1903, Wicyń, Józef i Salomea (Złoczów)
  1431 Koszkiewicz Michał, 1903, Złoczów, Michał i Matylda (Złoczów)
  1432 Kaszuba Włodzimierz, 1903, Złoczów, Teodor i Eugenja (Złoczów)
  1433 Kaszuba Iwan Włodzimierz, 1903, Złoczów, Kondrat i Katarzyna (Zroczów)
  1434 Klein Salomon, 1903, Złoczów, Mozes i Freida (Złoczów)
  1435 Kandel Naftali Majer, 1903, Złoczów, Leizor i Chana (Złoczów)
  1436 Kupka Karol Kazimierz, 1903, Krasne, Karol i Stefanja (Złoczów)
  1437 Kost Mikołaj, 1902, Folwarki, Marja (Złoczów)
  1438 Koziura Stanisław, 1902, Kondratów, Wincenty i Agnieszka (Złoczów)
  1439 Kaufman Jakób, 1902, Sokołówka, Chaim i Ruchla (Złoczów)
  1440 Kłymków Ołeksa, 1902, Uszniów, Iwan i Anna (Złoczów)
  1441 Kowalski Bazyli, 1902, Złoczów, Paraszka (Złoczów)
  1442 Kurylak Leon, 1902, Złoczów, Partcheim i Dominika (Złoczów)
  1443 Kinasz Georginjusz, 1902, Złoczów, Katarzyna (Złoczów)
  1444 Kalucki Wawrzyniec, 1902, Sassów, Jar. i Anna (Złoczów)
  1445 Kupczyński Juljan Bazyli, 1902, Kadłubiska. Grzegorz i Helena (Złoczów)
  1446 Kis Bem, 1902, Lipsk, Symche i Beila (Złoczów)
  1447 Krel Mozes Wilhelm, 1902, Zarwanica, Uszer i Klara (Złoczów)
  1448 Koisz Rafael, 1901, Krasne, Lazar i Lea (Złoczów)
  1449 Kowalski Franciszek, 1898, Złoczów, Stanisława (Złoczów)
  1450 Kaszuba Zygmunt, 1909, Firlejówka, K onrad i Marja (Złoczów)
  1451 Komandorski Teodor, 1909, Lackie Małe, Jan i Marja (Złoczów)
  1452 Kuryliw Iwan, 1909, Żuków, Piotr i Marja (Złoczów)
  1453 Katz Abraham, 1909, Złoczów, Jakób i Leia (Złoczów)
  1454 Kohut Mikołaj, 1909, Złoczów, Jakób i Aleksandra (Złoczów)
  1455 Krsek Andrzej Jarosław, 1909, Złoczów, Jarosław i Aniela (Złoczów)
  1456 Kuź Władysław, 1909, Złoczów, Filip i Teodora (Złoczów)
  1457 Kliiger Mozes Lazar, 1908, Folwarki, Berisz i Chawa (Złoczów)
  1458 Kuć Piotr, 1908, Zarzecze, Teodor i Marja (Złoczów)
  1459 Kinasz Jan, 1908, Złoczów, Katarzyna (Złoczów)
  1460 Kosził Włodzimierz, 1911, Karolówka, Józef i Paraska (Zaleszczyki)
  1461 Kubalski Antoni, 1905, Uciszków, Józef i Marja (Złoczów)
  1462 Łapicki Feliks Michał, 20 XI 1911, Wysuczka, Piotr i Marja (Borszczów)
  1463 Lewadniuk Bazyli, 13 I 1911, Olchowiec, Jan i Justyna (Borszczów)
  1464 Lucyk Teodor, 12 II 1911, Gaje smoleńskie, Szymon i Ahafja (Brody)
  1465 Łuszczak Jan, 8 IX 1910, Augustówka, Ludwik i Anna (Brzeżany)
  1466 Lisiecki Jan, 22 VI 1910, Demja, Andrzej i Franciszka (Brzeżany)
  1467 Lalik Józef, 25 II 1910, Kuków pow. Maków, Paweł i Zofja (Brzeżany)
  1468 Liszner Józef, 20 III 1911, Janówka ad Pilawa, Antoni i Eudoksja (Buczacz)
  1469 Ladislaus Pyłyp, 21 II 1910, Zubrzec, Jewdocha (Buczacz)
  1470 Lenczuk Jan, 15 II 1910, Snowidow, Błażej i Katarzyna, (Buczacz)
  1471 Lenczuk Michał, 5 IV 1910, Monasterpyska, Wasyl i Paulina (Buczacz)
  1472 Lewicki Filip, 12 II 1910, Czanyż, Konstanty i Wincentyna (K a m io n K a str.)
  1473 Lang Kazimierz, 12 I 1904, Rzepniów, Karol i Marja (Kamionka str.)
  1474 Laubenstein Jakób, 5 IX 1895, Kamionka str., Jakób i Marja (Kamionka str.)
  1475 Laubenstein Rudolf, 3 III 190(^ Kamionka str., Jakób i Marja (Kamionka str.)
  1476 Lieber Mozes, 1892, Lisko, Luter, Zofja (Kamionka str.)
  1477 Lindwurm Selig, 28 XII 1901, Kamionka str., Lipę i Rische (Kamionka str.)
  1478 Lipschiitz lsak, 26 II 1905, Sielec Bieńków, Leib i Bine (Kamionka str.)
  1479 Lisowicz Teodor, 4 II 1901, Żelechów mały, Antoni i Aleksandra (Kamionka str.)
  1480 Litacz Józef, 17 III 1893, Zubowmrosty, Jan, Ksawera (Kamionka str.)
  1481 Lorch Kazimierz, 25 IX 1893, Kamionka str., Władysław, Franciszka (Kamionka str.)
  1482 Luniak Józef, 20 II 1890, Różanka, Rozalja (Kamionka str)
  1483 Lutz Jan, 31 XII 1898, Krzywulanka, Wilhelm, Karolina (Kamionka str.)
  1484 Langsain Menachim, 21 VII 1898, Kamionka str., Scheindl Ruchel (Kamionka str.)
  1485 Laska Franciszek, 17 XII 1910, Husiatyn, Jan i Emilja (Kopyczyńce)
  1486 Lande Józef, 24 XII 1910, Kopyczyńce, Sosie (Kopyczyńce)
  1487 Lówenkron f. Mosch Józef, 1902, Gliniany, Aron i Gitel (Przemyślany)
  1488 Lieberman Samuel, 1902, Zamoście, Tuch i Chana (Przemyślany)
  1489 Legreszyn Władysław', 1911, Dunajów, Tekla (Przemyślany)
  1490 Lermak Mendel, 1910, Gliniany, Masy (Przemyślany)
  1491 Lewandowski Michał, 28 IX 1910, Peratyn, Wojciech i Anna (Radziechów)
  1492 Lechów Hawrych, 7 IV 1900, Obertasów, pow. Złoczów', Teodor i Anna (Radziechów)
  1493 Ladawy Piotr, 28 I 1900, Turze, Prokop, i Tekla (Radziechów)
  1494 Leisieder Abraham, 2 XI 1900, Stojanów, Juda i Mindla (Radziechów)
  1495 Lewicki Ołeksa, 3 IV 1901, Baryłów, Martyn i Ewa (Radziechów)
  1496 Lira Wasyl, i II 1901, Chołojów, Teodor i Ewa (Radziechów)
  1497 Laufer Juda, 24 V 1907, Stojanów,' Lea (Radziechów)
  1498 Lipiński Franciszek, 28 V 1907, Łupatyn, Jan i Katarzyna (Radziechów)
  1499 Lewicki Konstanty, 23 IX 1906, Majdan Stary, Konstanty i Wincenta (Radziechów)
  1500 Laszczower Manes, 20 III 1908, Suszno, Pesia (Radziechów)

  c.d.n.
27.07.2018 09:15
c.d.
Sprawddź oryginalny zapis nazwisk i miejscowości
T a r n o p o l s k i d z i e n n i k w o j e w ó d z k i , Nr. 5//33.
  1501 Lausz Michał, 14 IV 1910, Turze, Józef i Rozalja (Radziechów)
  1502 Linkert Piotr, 26 VI 1910, Radziechów, Filip i Emilja (Radziechów)
  1503 Lebedyński Jan, 15 II 1910, Podwołoczyska, Katarzyna (Skałat)
  1504 Leśko Józef, 14 VIII 1910, Zadnieszówka, P aweł i Helena (Skałat)
  1505 Lipacz Paweł, 18 VII 1910, Zielona, Jakim i Anna (Skalał) 1506 Lewicki Ołeksa,
  15 II 1900, Krzywcze, Iwan i Teodozja (Skałat)
  1507 Lipczyński Józef, 1900, Skałat, Marcin i M agdalena (Skałat)
  1508 Luftig Samuel Daniel, 1900, Skałat, Leizor i Lea (Skałat)
  1509 Lichowski Antoni, 2 111 1901, Orzechowiec, Roman i Teresa (Skałat)
  1510 Lubowiecki Grzegorz, 26 III 1903, Skałat, Juljan i Zofja (Skałat)
  1511 Leoriski Tadeusz, 7 X 1911, Skalat, Marja (Skałat)
  1512 Lettowski Józef, 1902, Tarnopol, Wiktor i Franciszka (Tarnopol)
  1513 Landesbein Rubin, 1902, Tarnopol, Mendel i Resi (Tarnopol)
  1514 Lerscher Juda, 1902, Tarnopol, Mozes i Beila (Tarnopol)
  1515 Lechun Michał, 24 IX 1911, Tarnopol, Marja (Tarnopol)
  1516 Lieber Schabse, 4 IV 1911, Tarnopol, Leibisch i Lea (Tarnopol)
  1517 Legitajczuk Eustachy, 24 X 1911, Wola M azowiecka, Piotr i Marja (Tarnopol)
  1518 Libling Juda, 31 VIII 1910, Tarnopol, Samuel i Chana (Tarnopol)
  1519 Lula Franciszek, 1900, Józefówka, Andrzej i Franciszka (Tarnopol)
  1520 Lindman Mojżesz, 1900, Jezierna, Aron i Małka (Tarnopol)
  1521 Lenard Mieczysław, 1900, Tarnopol, Stanisław i Anna (Tarnopol)
  1522 Landesberg Emil, 1900, Tarnopol, Aleksander i Anna (Tarnopol)
  1523 Letzker Franciszek, 1901, Tarnopol, Bernard i Klara (Tarnopol)
  1524 Langman Jakób Wolf, 1901, Tarnopol, Izrael i Judes (Tarnopol)
  1525 Lang Jan, 1901, Bajkowce, Jan i Henryka (Tarnopol)
  1526 Lewicki Dyonizy, 1903, Bucniów, Bronisław i Elżbieta (Tarnopol)
  1527 Lachman Jan, 1903, Szlachcińce, Wojciech i Anna (Tarnopol)
  1528 Lieljenfeld Jakób Wilhelm, 1904, Tarnopol, Józef i Helena (Tarnopol)
  1529 Lewicz Stanisław, 1905, Iwaczów Górny, Kazimiera (1 arnopol)
  1530 Landman Juda Hersch, 1905, Iwaczów Górny, Chaim i Scheindla (Tarnopol)
  1531 Lutyk Włodzimierz, 1905, Krzywki, Tomasz i Parańka (Tarnopol)
  1532 Lenartowicz Bronisław, '905, Tarnopol, Antoni i Józefa (Tarnopol)
  1533 Leibel Dawid, 1906, Myszkowice, Aron i Fryma (Tarnopol)
  1534 Leszczuk Eustachy, 1905, Obarzańce, Cyprjan i Anna (Tarnopol)
  1535 Litwak Dawid, 1906, Tarnopol, Benzion i Tauba (Tarnopol)
  1536 Lewinter Szulim, 1900, Iławcze, Abraham i Freida (Trembowla)
  1537 Laszkowski Konstanty, 1900, Zazdrość, P arańka (Trembowla)
  1538 Lewicki de Rogala, 1902, Mogielnica, Rudolf i Helena (Trembowla)
  1539 Lewenec Tomasz, 1902, Laskowce, Taćka (Trembowla)
  1540 Luka Franciszek Józef, 1904, Trembowla J ó ¬ zef i Marja (Trembowla)
  1541 Lustig Bernard, 1904, Trembowla, Chaim i Jetti (Trembowla)
  1542 Lewicki Marceli, 1903, Zaleszczyki, Jan i Karolina (Zaleszczyki)
  1543 Langer Berisch, 1903, Zaleszczyki, Rafel i Chaja (Zaleszczyki)
  1544 Ladenheim Józef Salomon, 1910, Zaleszczyki, Ruchel (Zaleszczyki)
  1545 Lecner Karol, 1911, Skwarzawa, Walenty i Zofja (Złoczów)
  1546 Leśniowski Teodor, 1911, Boniszyn, Tekla (Złoczów)
  1547 Lorenz Józef, 1911, Podlipce, Michał i Marja (Złoczów)
  1548 Lewandowski Józef, 1910, Złoczów, Marja (Złoczów)
  1549 Lange Adam, 1907, Gołogóry, Gustaw i Malwina (Złoczów)
  1550 Linder Józef, 1907, Złoczów, (Złoczów)
  1551 Lewinter Izaak Beri, 1906, Sassów, Mates i Chenia (Złoczów)
  1552 Lewicki Swiętopek Józef, 1906, Złoczów, Eugenjusz i Helena (Złoczów)
  1553 Landau Michał Leon, 1903, Horodyłów, Berisch i Ryfka (Złoczów)
  1554 Lenartowicz Michał, 1904, Złoczów, Jan i Tekla (Złoczów)
  1555 Lascher Majer Wolf, 1903, Złoczów, Jakób i Feiga (Złoczów)
  1556 Lubieniecki Jan, 1902, Woroniaki, Longin i Tekla (Złoczów)
  1557 Linner Salomon, 1902, Złoczów, Chaim i Chana [Złoczów]
  1558 Lieber Abraham, 1902, Złoczów, Mojżesz i Chana [Złoczów]
  1559 Łabiak Grzegorz, 31 I 1911, Mieczyszczów, Andrzej i Katarzyna [Brzeżany]
  1560 Łotocki Władysław, 13 VI 1911, Buczacz, Marja [Buczacz]
  1561 Luźny Jan, 18 III 1911, Krasiejów, Andrzej i Eugenja [Buczacz]
  1562 Łoziński Kazimierz, 29 X 1910, Trybuchowce, Stefan i Honorata [Buczacz]
  1563 Łukasiewicz Michał, 6 II 1911, Kolędziany, pow. Czortków, Iwan i Paraszka [Czortków]
  1564 Łuźnyk Piotr, 10 V 1911, Czortków, Stefan i Marja [Czortków]
  1565 Łazarewicz Jan Józef, 12 V II1903, Kamionka str., Marjan i Ludwika [Kamionka str.]
  1566 Łempicki Władysław Konstanty, 10 V I1888, Kamionka str., Justyn i Henryka [Kamionka str.]
  1567 Łódzki Michał, 1897, Wolica derew., Jędrzej i Anna [Kamionka str.]
  15b8 Łoziński Piotr, 27 VI 1901, Łany polskie, Stefan [Kamionka str.]
  1569 Łysko Józef, 13 III 1896, Kamionka str„ Marja [Kamionka str.]
  1570 Łukasiewicz Kazimierz, 1 VI 1911, Kotówka, Jan i Józefa [Kopyczyńce]
  1571 Łaszta Prokop, 1910, Toustobaty, Ksenia [Podhajce]
  1572 Łapczuk Jan, 1904, Słowita, Ignacy i Marja [Przemyślany
  1573 Łytwiak Stefan, 1906, Wołków, Bazyli i Anastazja [Przemyślany)
  1574 Łopański Franciszek, 1906, Zadwórze, Anna [Przemyślany]
  1575 Łotocki Archistor, 6 I 1900, Łaszków, Stefan i Marja [Radziechów]
  1576 Łucyszyn Piotr, 24 I 1908, Ohladów, Semen i Anna [Radziechów]
  1577 Laba Iwan, 19 VIII 1900, Kozina, Teodor i Mafja [Skałat]
  1578 Łeśków Kindrat, 1900, Mołczanówka, Józef i Marja [Skałat]
  1579 Łanowy Jan, 1901, Wolica, Józef i Marja [Skałat]
  1580 Łapiniak Wasyl, 1901, Touste, Semko i Hapa [Skałat]
  1581 Łoziński Adam, 20 XI 1903, Kaczanówka, Franciszek i Michalina [Skałat]
  1582 Łukowicz Stanisław, 26 X 1911, Krzywe, Marcin i Rozalja [Skałat]
  1583 Luciów Jan, 1902, Czernielów Mazowiecki, Roman i Marja [Tarnopol]
  1584 Łopuch Michał, 1902, Berezowica Wielka, Wasyl i Ołena [Tarnopol]
  1585 Łyczykowski Stanisław, 1902, Chodaczków wielki, Piotr i Tekla [Tarnopol]
  1586 Łukasiewicz Tomasz, 1900, Tarnopol, Wojciech i Emilja [Tarnopol]
  1587 Łoziński Wiktor, 1905, Skomorochy, Iwan i Wiktorja [Tarnopol]
  1588 Łakomski Józef, 1905, Tarnopol, Katarzyna [Tarnopol]
  1589 Łożwycki Mikołaj, 31 I 1910, Laskowce, Tychon i Marja [Trembowla]
  1590 Łysyj Władysław, 1900, Janów, Wasyl i Antonina [Trembowla]
  1591 Łabanc Adolf, 1911, Czerwonogród, Stanisław i Anna [Zaleszczyki]
  1592 Łupczyński Michał, 1910, Kołobródka, Izydor i Tekla [Zaleszczyki]
  1593 Łupuszniak Michał, 1910, Słone, Wasyl i Józefa [Zaleszczyki]
  1594 Łakatosz Jerzy, 1911, Ostrowczyk, Józef i Rozalja [Złoczów]
  1595 Łobur Piotr, 1911, Kruchów, Mikołaj i Ewa [Złoczów]
  1596 Łopuszczański Michał, 1911, Złoczów, Jan i Marja [Złoczów]
  1597 Łukasiewicz Prokop, 1904, Złoczów, Eudoksja [Złoczów]
  1598 Łukasiewicz Mikołaj, 1902, Bołożynów, Małanka [Złoczów]
  1599 Łada Asafat, 1902, Złoczów, Agata [Złoczów]
  1600 Łekwun Jan, 1909, Bezbrudy, Jan (Złoczów)
  1601 Łytwyn Leon, 1909, Przewłoczna, Tekla (Złoczów)
  1602 Łeśków Jan, 1908, Złoczów, Emilja (Złoczów)
  1603 Merta Władysław, 1910, Pilatkowce, Marja (Borszczów)
  1604 Michalewski Stanisław, 6 V 1911, Nowosiółka, Józef i Marja (Borszczów)
  1605 Mikołajewicz Alfred, 11 I 1911, Brody, Bronisława (Brody)
  1606 Munzer Hirsch, 23 V 1911, Brody, Samuel i Estera (Brody)
  1607 Marampoler Markus, 31 X 1911, Jasionów, Uszer i Beila (Brody)
  1608 Markowski Miron, 27 I 1911, Suchodoły, Piotr i Anastazja (Brody)
  1609 Maiwijów Jan, 20 VIII 1910, Brzeżany, Grzegorz i Pelagja (Brzeżany)
  1610 Markus Leib Samuel, 29 X 1910, Kurzany, Sara (Brzeżany)
  1611 Muller Franciszek, 29 XI 1910, Kuropatniki, ' Antoni i Anna (Brzeżany)
  1612 Mechlsack Adolf, 7 I 1911, Koniuchy, Jakób i Fana (Brzeżany)
  1613 Makaryj Jan, 22 I 1911, Leśniki, Bazyli i Marja (Brzeżany)
  1614 Małynowskij Jarosław Andrzej, 9 VI 1911, Zielona, Kazimierz i Katarzyna (Buczacz)
  1615 Mandiuk Jan, 22 VII 1911, Buczacz, Melanja (Buczaczi
  1616 Mantel Chaim, 17 I 1911, Monasterzyska, Chana (Buczacz)
  1617 Mirwjak Grzegorz, 11 IV 1911, Pyszkowce, Jan i Tekla (Buczacz)
  1618 Matwij Michał Josafat, 4 IX 1910, M onasterzyska, Józef i Jewdokja {Buczacz)
  16 i 9 Morski Paweł, 22 IV 1909, Żurawińce, Mykieta i Paraska (Buczacz)
  1620 Muszański Jan, 30 VI 1910, Hrehorów, Grzegorz i Darja (Buczacz)
  1621 Maliszewski Stanisław, 26 V 1911, Kolę- dziany, Jan i Julja (Czortków)
  1622 Marcinowski Aleksander, 3 IX 1911, Czortków, Stefan i Marja (Czarików)
  1623 Marcyniuk Bazyli, 10 II 1911, Czortków, Jakób i Paraskewja (Czortków)
  1624 Mostowicz Wasyl, 2 VII 1901, Strusów, J a ¬ kim i Paraszka (Czortków)
  1625 Mięsowicz Stanisław Józef, 18 I 1910, Czortków, Stanisław i Kazimiera (Czortków)
  1626 Mechasiw Jan, 3 IX 1910, Czortków, Michał i Marja (Czortków)
  1627 Mann Jakób Leib, 9 IX 1910, Pauszówka, Chancie (Czortków)
  1628 Memlauer Otto Romuald, 7 XII 1910, Ułaszkowce, Stefan i Elżbieta (Czortków)
  1629 Maćków Daniel, 16 VI 1890, Pobużany, (Kamionka str.)
  1630 Macoski Władysław, 25 I 1901, Kamionka str., Jan i Marja (Kamionka str.)
  1631 Magiel Abraham Józef, 28 XII 1899, Kamionka str., Hersch i Sara (Kamionka str.)
  1632 Magiel Józef Abraham, 28 XII 1894, Połoniczna, Hersch i Sara (Kamionka str.)
  1633 Mahyr Mikołaj 10 V 1904, Nieznanów, Onufry i Anna (Kamionka str.)
  1634 Morawiecki Jurko, 14 IV 1905, Połoniczna, Maksym i Marja (Kamionka str.)
  1635 Margulies Markus, 17 IX 1895, Kamionka str., — (Kamionka str.).
  1636 Majba Józef, 10 XII 1903, Milatyn stary, Jan i Marja (Kamionka str.)
  1637 Markiewicz Jan, 22 II 1899, Kamionka str., Maksym i Anna (Kamionka str.)
  1638 Masinger Franciszek, 27 II 1904, Busk, Józef i Tekla (Kamionka str.)
  1639 Masłowski Stanisław, 3 I 1899, Czanyż, Teodor i Marja (Kamionka str.)
  1640 Mazurkiewicz Władysław, 28 VIII 1903, Łapajówka, Jan i Marja (Kamionka str.)
  1641 Michajłów Włodzimierz, 24 V I 1899, Kupcze, Piotr i Marja (Kamionka str.)
  1642 Miluch Dmytro, 1893, Batiatycze, Jan i Barbara (Kamionka str.)
  1643 Mohr Józef, 1 VIII 1885, Batiatycze, Jan i Barbara (Kamionka str.)
  1644 Moroz Aleksander, 4 XII 1897, Kamionka str., Jan i Marja (Kamionka str.)
  1645 Moroz Stefan, 17 IV 1905, Milatyn stary, Semko i Helena (Kamionka str.)
  1646 Mroczkowski Michał, 24 I 1891, Dobrotwór, Józel i Helena (Kamionka str.)
  1647 Mudryk Jakób, 12 V 1900, Huta poloniecka, Eljasz i Naścia (Kamionka str.)
  1648 Małanczuk Józef, 17 V 1911, Krzywenkie, Semko i Katarzyna (Kopyczyńce)
  1649 Mendefik Wojciech, 30 Vi 1911, Czarnokoniecka Wola, Piotr i Anna (Kopyczyńce)
  1650 Malinowski Leopold, 15 XI 1910, Józef Leon i Marja (Przemyśl — Kopyczyńce)
  1651 Marczyszyn Michał, 7 II 1910, Wasylkowce, Ołeksa i Anna (Kopyczyńce)
  1652 Mtitzel Leurent, 20 IV 1910, Kopyczyńce, Mojżesz i Fryma (Kopyczyńce)
  1653 Metelski Bazyli, 2 II 1911, Białokrynica, Teodor i Anna (Podhajce)
  1654 Mytymuka Mikołaj, 1910, Bożyków, Jan i Irena (Podhajce)
  1655 Marciniak Franciszek, 1902, Kopań, Andrzej i Katarzyna (Przemyślany)
  1656 Mauer f. Zwibel Abraham Chaim, 1902, Kalman Zwibel i Lea Mauer, Gliniany (Przemyślany)
  1657 Morawski Czesław Juljan, 1902, Przemyślany, Marjan i Stefanja (Przemyślany)
  1658 Malec Stanisław, 1903, Ciemierzyńce, Franciszek i Józefa (Przemyślany)
  1659 Mieszkowski Kazimierz, 1903, Dusanów, Juljan i Katarzyna (Przemyślany)
  1660 Makuch Antoni, 1903, Łonie, Jan i Paraskewja (Przemyślany)
  1661 Malinka Józef, 1903, Wołków, Włodzimierz i Katarzyna (Przemyślany)
  1662 Majewski Tadeusz Kazimierz, 1903, Zadwórze, Wincenty i Emilja (Przemyślany)
  1663 Moos Stanisław, 1903, Zadwórze, Rudolf i Teodozja (Przemyślany)
  1664 Moser Teodor, 1903, Unterwaiden (Krosnowce) Fryderyk i Anna (Przemyślany)
  1665 Marmasiuk Andrzej, 1911, Pniatyn, Eljasz i Marja (Przemyślany)
  1666 Maksymowicz Tadeusz Marjan, 1904, Kurowice, Franciszek i Katarzyna (Przemyślany)
  1667 Michalski Stanisław, 1904, Zadwórze, Franciszek i Zofja (Przemyślany)
  1668 Marmasiuk Stefan, 1905, Pniatyn, Eljasz. i Maria (Przemyślany)
  1669 Makuła Dmytro, 1905, Zadwórze, Iwan i Marja (Przemyślany)
  1670 Majblum f. Spies Wolf, 1905, Zamoście, Izrael Spies i Breina Majblum (Przemyślany)
  1671 Markowicz Kazimierz, 1907, Przemyślany,. Błażej i Paraskewja (Przemyślany)
  1672 Myczka Jan, 1907, Przemyślany, Tekla (Przemyślany)
  1673 Moskwa Kazimierz, 1907, Dunajów, Michał i Anna (Przemyślany)
  1674 Machmer Filip, 5 III 1900, Chołojów, Jakób i Małgorzata (Radziechów)
  1675 Moroz Ilko, 5 VIII 1900, Niestanice, Jan i H elena (Radziechów)
  1676 Marciszczuk Michał, 29 IX 1900, Szczurowice, Jan i Marja (Radziechów)
  1677 Michaliszyn Jan, 19 I 1900, Dmytrów, Mikołaj i Marja (Radziechów)
  1678 Mandryka Mikołaj, 12 V 1900, Monastyrek ohladowski (Radziechów)
  1679 Malij Józef, 4 X 1900, Radziechów, Jakób i Katarzyna (Radziechów)
  1680 Muzyka Michał, 24 VII 1901, Krzywe, Wasyl i Onyszka (Radziechów)
  1681 Mikuła Józef Kazimierz, 4 III 1901, Uwin,. Antoni i Aniela (Radziechów)
  1682 Mały Władysław, 13 X 1901, Wolica Barytowa, Filip i Małgorzata (Radziechów)
  1683 Machmer Michał, 8 X 1907, Radziechów, Józef i Ludwika (Radziechów)
  1684 Martynów Piotr, 19 IX 1907, Krzywe, Maksy n i Marja (Radziechów)
  1685 Makowski Antoni, 19 VIII 1911, Ohladow, Piotr i Anna (Radziechów)
  1686 Malańczuk Jan, 24 IV 1904, Stojanów, Julja n n a, (Radziechów)
  1687 Mandcl Froim Hersch, 10 VII 1905, Witków nowy, Sara (Radziechów)
  1688 Marczuk Grzegorz, 12 IX 1905, Stojanów, Tymoteusz i Chema (Radziechów)
  1689 Mtinzel Jankel, 3 II 1905, Zawidcze, Perlą Lea (Radziechów)
  1690 Mościński Zbigniew, 21 XI 1905, Witków nowy, Jan i Marja (Radziechów)
  1691 Machner Michał, 18 IX 1906, Peratyn, Fryderyk i Marja (Radziechów)
  1692 Majer f. Ziegler Józef, 4 X 1906, Środopolce, Jakób i Sima (Radziechów)
  1693 Miinzer Mates, 19 VIII 1906, Barylów, Perlą (Radziechów)
  1694 Machner Michał, 8 X 1907, Radziechów, J ó ¬ zef i Ludwika (Radziechów)
  1695 Marder Hersch Beri, 17 VII 19u7, Dmytrów, Abraham i Matka (Radziechów)
  1696 Michalewski Iwan, 24 VI 1907, Niemiłów, Piotr i Klementyna (Radziechów)
  1697 Melnyk Piotr, 19 IV 1908, Stolpin, Jan i A nna (Radziechów)
  1698 Melnyczuk Stefan, 7 VII 1908, Trójca, Teodor i Parańka [Radziechów]
  1699 Mysyk Paweł, 10 VII 1908, Stojanów, Grzegorz i Katarzyna [Radziechów]
  1700 Maksymiec Piotr, 8 VI 1909, Romanówka szczur., Stefan i Julja [Radziechów]
  1701 Marder Izaak, 6 VI 1909, Stojanów, Mozes i Mattla [Radziechów]
  1702 Marciszczuk Łukasz, 29 VIII 1910, Smażów, Jan i Marja [Radziechów]
  1703 Michalik Józef Adam, 12 III 1910, Turze, Jó ¬ zef i Anna (Radziechów)
  1704 Marmor Pinkas, 30 V 1910, Chmieliska, Dawid i Baila (Skałat)
  1705 Masłowski Adam, 3 VIII 1910, Podwołoczyska, Ignacy i Helena (Skałat)
  1706 Morgenstern Józef, 11 X 1910, Skałat, Zacharjasz i Gina (Skałat)
  1707 Malarski Bazyli, 1900, Krzywe, Jan i Marja (Skałat)
  1708 Magierowski Piotr, 9 XI 1900, Łuka mała, Stefan i Eudoksja (Skałat)
  1709 Muchnier Grzegorz, 24 XI 1910, Mazurówka, Iwan i Rozalja (Skałat)
  1710 Maksymów Marjan, 24 IV 1900, Mazurówka, Szczepan i Józefa (Skałat)
  1711 Mucha Mikołaj, 7 XI 1900, Mytnica ad Sorocko, Teodor i Marja (Skałat)
  1712 Mucha Leon, 14 III 1900, Panasówka, Marcin i Rozalja (Skałat)
  1713 Mauer Leib Abraham, 13 IV 1900, Podwołoczyska, Chaskel i Keila (Skałat)
  1714 Majewski Paweł, 1900 Skałat, Albina (Skałat)
  1715 Marków Mikołaj, 1900, Skałat, Jan i Justyna (Skałat)
  1716 Moszyński Stanisław, 15 I Eleonorówka, P aweł i Eleonora (Skalat)
  1717 Maksymczuk Michał, I X 1901, Chlibów, Jan i Anna (Skałat)
  1718 Mikulski Władysław, 25 VI 1901, Kozina, Jakób i Józefa (Skalat)
  1719 Moniakowski Mikołaj, 1901, Okno, Onufry i Marja (Skałat)
  1720 Margulies Benedykt, 20 1 1901, Podwołoczyska, Salomon i Chana (Skałat)
  1721 Marmorek Adolf, 26 IV 1901, Podwołoczyska, Mozes i Sara (Skałat)
  1722 Mirsant Dawid, 23 VI 1901, Podwołoczyska, Hersch i Benie (Skałat)
  1723 Marki Antoni, 1901, Skałat, Antoni i Tekla (Skałat)
  1724 Mokrzyński Feliks, 9 VI 1902, Krzywe, Józef i Zofja (Skalat)
  1725 Morgenstein Mortche, 7 VIII 1902, Podwoioczyska, Salomon i Rozalja (Skałat)
  1726 Małymuka Józef, 1902, Skałat, Józef (Skałat)
  1727 Marków Wasyl, 1902; Nowosiólka Skałacka, Filip i Marja (Skałat)
  1728 Margulies Leon, 28 IV 1903, Podwołoczyska, Salomon i Blima (Skałat)
  1729 Manuszewsk.i Józef, 1902, Bucniów, Stefan i Marja (Tarnopol)
  1730 Mańca Leon, 1902, Budapeszt, Leon i Sara (Tarnopol)
  1731 Maniak Romuald, 1902, Ładyczyn, Jan i Marja [Tarnopol]
  1732 Miecik Adam, 1902, Mikuiińce, Władysław i Marja [Tarnopol]
  1733 Mulicki Stanisław, 1900, Tarnopol, Zofja [Tarnopol]
  1734 Mładzianowski Stanisław, 1900, Kozłów, Klemens i Marja [Tarnopol]
  1735 Milnerowicz Eugenjusz, 19 XI 1911,Berezowica wielka, Jan i Rozalja [Tarnopol)
  1736 Muzyka Stefan, 1 IV 1911, Chodaczków mały, Michał i Rozalja [Tarnopol]
  1737 Machnicki Romuald Roman, 7 VIII 1911, Płotycz, Roman i Stefanja [Tarnopol]
  1738 Majseles Józef, 1 VII 1911, Tarnopol, Samuel i Eisel [Tarnopol]
  1739 Mesing Izaak, 26 I 1910, Tarnopol, Markus i Regina [Tarnopol]
  1740 Menschuk Jan Antoni, 28 VIII1910, Tarnopol, Józef i Aniela [Tarnopol]
  1741 Mach Otto, 1900, Tarnopol, Józef i Antoni [Tarnopol]
  1742 Mazur Michał, 1900, Jankowce, Marcin i Rozalja [Tarnopol]
  1743 Mykieta Nestor, 3 X I 1910, Gaje Chodorowskie, Jan i Olga [Tarnopol]
  1744 Maksymowicz Klemens, 1900, Tarnopol, Kazimierz i Marja [Tarnopol]
  1745 Minich Włodzimierz, 1900, Tarnopol, T eodor i Katarzyna [Tarnopol]
  1746 Masłowski Eustachy, 1900, Tarnopol, Heronim i Honorata [Tarnopol]
  1747 Moranz Samuel, 1300, Tarnopol, Henie [Tarnopol]
  1748 Merkur Mikołaj, 1901, Tarnopol, Marja [Tarnopol]
  1749 Małkowski Marjan, 1901, Tarnopol, Bogusław i Wiktorja [Tarnopol]
  1750 Michalewski Zygmunt Leopold, 1901, Zagrobela, Zygmunt i Leopolda [Tarnopol]
  1751 Maikafer Leib Samuel, 1901, Tarnopol, Izaak i Kajle [Tarnopol]
  1752 Misiąg Władysław, 1901, Tarnopol, Bronisława [Tarnopol]
  1753 Mausfall Peisach, 1901, Ładyczyn, Itta [Tarnopol]
  1754 Moszkowiczf. Gross Ozjasz, 1901, Kupczyńce, Hersch i Hinda [Tarnopol]
  1755 Muller Zygmunt, 1901, Wola mazow. Grzegorz i Anna [Tarnopol]
  1756 Mullendorf Izaak Leon, 1901, Szlachcińce, Ozjasz i Fania [Tarnopol]
  1757 Melnyk Józef, 1903, Ładyczyn, Wasyl i Elsaweta [Tarnopol]
  1758 Marczuk Józef, 1903, Pokropiwna, Franciszek i Zofja [Tarnopol]
  1759 Mikusiewicz Aleksander, 1903, Tarnopol, Oleksia [Tarnopol]
  1760 Marynczuk Stefan, 1903, Tarnopol, Wincenty i Anna [Tarnopol]
  TARNOPOLSKI DZIENNIK WOJEWÓDZKI Poz. 62.
  1761 Maruszczak Franciszek, 1904, Chodaczków wielki, Jan i Anna [Tarnopol]
  1762 Makowski Jan, 1904, Mikulińce, Jan i Ahafja [Tarnopol]
  1763 Messinger Wilhelm, 1904, Tarnopol, Leopold i Jetta [Tarnopol]
  1764 Mikołajów Józef, 1904, Tarnopol, Iwan i Marja [Tarnopol]
  1765 Mełech Michał, 1905, Denysów, Kondrat i Anna [Tarnopol]
  1766 Manstaler Jan, 1905, Tarnopol, Helena [Tarnopol]
  1767 Modny Michał, 1905, Tarnopol, Melanja [Tarnopol]
  1768 Migden f. Ganowler Izrael, 1906, Kipiaczka, Abraham i Feiga [Tarnopol]
  1769 Mazur Włodzimierz, 1906, Myszkowiee, Michał i Marja [Tarnopol]
  1770 Miziołek Stanisław, 1906, Tarnopol, Julja [Tarnopol]
  1771 Marciński Stanisław, 1906, Tarnopol, Jan i Anna [Tarnopol]
  1772 Malec Sender, 1906, Tarnopol, Abraham [Tarnopol]
  1773 Marcinowski Józef, 1906, Tarnopol, Anna [Tarnopol]
  1774 Myśków Stanisław, 1907, Tarnopol, Petronela [Tarnopol]
  1775 Mauchein Leon, 1907, Tarnopol, Abraham i Chaja [Tarnopol]
  1776 Maryńczuk Włodzimierz, 1907, Tarnopol, Katarzyna [Tarnopol]
  1777 Moskałyk Stefan, 1907, Tarnopol, Dymitr i Marja [Tarnopol]
  1778 Mula Grzegorz, 1908, Chodaczków mały, Paraskewja (Tarnopol)
  1779 Moskal Jan, 1908, Ihrowica, Jan i Anna (Tarnopol)
  1780 Mazur Teofil, 1908, Mikulińce, Michał i Marja (Tarnopol)
  1781 Margulies Józef Simon, 1908, Smolanka, Maje (Tarnopol)
  1782 Mula Michał, 1908, Smolanka, Piotr i Katarzyna (Tarnopol)
  1783 Marcinów Michał, 1908, Suszczyn, Władysław i Anastazja (Tarnopol)
  1784 Malawski Marjan, 1908, Tarnopol, Jan i H elena (Tarnopol)
  1785 Marjar Feliks, 1908, Tarnopol, Hilary i Franciszka (Tarnopol)
  1786 Marcin Mozes 1908, Tarnopol, Jakób i Ruchla (Tarnopol)
  17S7 Moskwa Józef Włodzimierz, 1908, Tarnopol, Zofja (Tarnopol)
  1788 Miczak Władysław, 1908, Tarnopol, Piotr i Zofja (Tarnopol)
  1789 Makoden Emil, 4 I I 1910, Budzanów, Michał i Anna (Trembowla)
  1790 Melnyk Piotr, 1900, Budzanów, Bazyli i Helena (Trembowla)
  1791 Malinowski Władysław, 1900. Mogielnica, Kajetan i Zofja (Trembowla)
  1792 Maniak Bronisław, 1901, Strusów, Jan i Marja (Trembowla)
  1793 Muchalski Józef, 1902, Trembowla, Jan i Marja (Trembowla)
  1794 Melnyk Pioir, Krowinka, 1902, Iwan i Marja (Trembowla)
  1795 Michaluk Mikołaj, 1903, Iławcze, Michał i Teodozja (Trembowla)
  1796 Mednik Rubin, 1903 Janów, Icek i Ruchla (Trembowla)
  1797 Margulies Leiber, 1903, Ruzdwiany, Mozes i Ruchla (Trembowla)
  1798 Muszyński Mieczysław, >903, Strusów, Jan i Franciszka (Trembowla)
  1799 Maczymski Augustyn, 1904, Trembowla, Jan i Marja (Trembowla)
  1800 Margules Walach Jakób, 1911, Zazdrość, Samuel i Riwa (Trembowla)
c.d.n.
27.07.2018 09:23
c.d.
t a r n o p o l s k i d z i e n n i k w o j e w ó d z k i , Nr. 5//33.
  1801 Mykal Roman, 1911, Zaleszczyki, Stefan i Fewronja (Zaleszczyki)
  1802 Małaszczuk Aleksander, 1911, Żeźawa, Jan i Helena (Zaleszczyki)
  1803 Moskaluk Bazyli, 1903, Bedrykowce, Jan i Marja (Zaleszczyki)
  1804 Mecz Mozes, 1903, Michała (Bukowina) Słomę i Feiga (Zaleszczyki)
  1805 Maryszczuk Mikołaj, 1903, Zaleszczyki, Rozalja (Zaleszczyki)
  1806 Muller Zygmunt, 27 X 1911, Koszlaki, Józef i Janina (Zbaraż)
  1807 Mykieta Józef Włodzimierz, 18 II 1910, Koziary, Michał i Jadwiga (Zbaraż)
  1808 Markowski Stanisław, Marjan, 13 XI 1911, Zborów, Apolinary i Helena (Zborów)
  1809 Morawski Michał, 1911, Jezierna, Grzegorzi Anna (Zborów;
  1810 Matwijczuk Josafat, 20 XI 1910, Pomorzany, Dominik i Jadwiga (Zborów)
  1811 Matkowski Michał, 11 II 1910, Toustogłowy, Józef i Jezefa (Zborów)
  1812 Merech Abraham, 1911, Sassów, Szulim i Sara (Złoczów)
  1813 Michalewski Stanisław, 1911, Skwarzawa, Maciej i Helena (Złoczów)
  1814 Makarowśki Józef, 1907, Czeremosznia, Stefan i Anna (Złoczów)
  1815 Misiągiewicz Kazimierz, 1907, Poczapy, Józef i Marja (Złoczów)
  1816 Mróz Józef, 1906, Krasne, Walenty i Tekla (Złoczów)
  1817 Milanowski Jan, 1906, Snowicz, Marcin i Eudoksja (Złoczów)
  1818 Mikłasz Stanisław, 1905, Woroniaki, Jakób i Marja (Złoczów)
  1819 Martyniak Iwan, 1904, Ryków, Onufry i Paraszka (Złoczów)
  1820 Malinowski Stanisław, 1904, Złoczów, Teodor i Teresa (Złoczów)
  1821 Majer Hofer Józef, 1904, Złoczów, Józef i Amalja (Złoczów)
  1822 Małecki Piotr, 1904, Pobocz, Franciszek i Sabina (Złoczów)
  Nr. 5. TARNOPOLSKI DZIENNIK WOJEWÓDZKI
  1823 Mantfes Mendel, 1903, Płuhów, Aron i Feje (Złoczów)
  1824 Majblum Leon, '903, Złoczów, Salomon i Gitla (Złoczów)
  i8?5 Moroz Stefan, 1903, Betzec, Walenty i Tekla (Złoczów)
  1826 Mas Szaja, 1902, Płuhów, Markus i Lea (Złoczów)
  1827 Markus Mozes Selig, 1902, Sokołówka, Moriko i Reizel (Złoczów)
  1828 Mikulincer Schame, 1902, Sokołówka, Dwojra (Złoczów)
  1829 Makuch Jan, 1902, Złoczów, Gabryel i Anastazja (Złoczów)
  1830 Malisz Michał, 1902, Złoczów, Katarzyna- (Złoczów)
  1831 Markiewicz Mikołaj, 1902, Złoczów, Maksymiljan i Ahafja (Złoczów)
  1832 Myckan Włodzimierz, 1909, Kołtów, Michał i Anna (Złoczów)
  1833 Meisinger Józef, 1909, Łuka, Michał i Anna (Złoczów)
  1834 Moroz Franciszek, 1909, Olesko, Walenty i Tekla (Złoczów) 1
  835 Meisel Aron Izaak, 1908, Złoczów, Abraham i Rebeka (Złoczów)
  1836 Nakoneczny Stefan, 1 IX 1911, Jurjainpol, Feliks j Anna (Borszczów)
  1837 Nowarebski Józef, 8 I 1911, Starobrody, Jakób i Bronisława (Brody)
  1838 Nasypanyj Włodzimierz, 6 VIII 1910, Brze¬ żany, Dmytro i Eugenja (Brzeżany)
  1839 Nakoneczny Stanisław, 5 I 1910, Korościatyn, Józef i Helena (Buczacz)
  1840 Nowak Franciszek, 16 I 1910, Korościatyn, Jan i Julja (Buczacz)
  1841 Namorgowicz Stefan, 6 III 1911, Zwiniacz, Michał i Zofja (Czortków)
  1842 Nazarkiewicz Piotr, 3 V 1910, Sapieżanka, Paweł i Helena (Kamionka str.)
  1843 Nazar Stefan, 1 XII 1888, Krzywulanka, J ó ¬ zef i Julja (Kamionka str.)
  1844 Neuerbauer Kunę, 15 IV 1896, Kamionka str., (Kamionka str.)
  1845 Neuer Hersch, 28 XII 1904, Busk, Flinda i Lei (Kamionka str.)
  1846 Neuthaler S am u d Manes, 10 II 1899, Dobrotwór, Jakób i Sara (Kamionka str.)
  1847 Nicpoń Józef, 16 III 1911, Białokrynica, Michał i Julja (Podhajce)
  1848 Nader Karol Franciszek, 1903, Zadwórze, Franciszek i Anna (Przemyślany)
  1849 Nahulak Stefan, 1902, Rozwożany, Hawryło i Jewdocha (Przemyślany)
  1850 Nakoneczny Michał, 1911, Meryszczów, J o ¬ achim i Anna (Przemyślany)
  1851 Neugcbauer Mozes, 1904, Dusanów, Jerychim i Golda (Przemyślany)
  1852 Niezgoda Stanisław Kazimierz, 1906, Dunajów, Stanisław i Julja (Przemyślany)
  1853 Nieckarz Wojciech, 1910, Hanaczów, Grzegorz i Marja (Przemyślany)
  1854 Nowak

  1854 Nowak Władysław, 1907, Dunajów, Jan i Barbara (Przemyślany)
  1855 Nawrocki Aleksander, 1907, Gliniany, Jan i Stefanja (Przemyślany)
  1856 Nakaneluk Jan, 2 VII 1911, Wygoda ad Barytów, Daniel i Anna (Radziechów)
  1857 Nagler Izaak, 9 III 1909, Radziechów, Reizla (Radziechów)
  1858 Naumczak Michał, 20 XI 1910, Radziechów, Michał i Anna (Radziechów)
  1859 Nowosad Grzegorz, 10 XII 1910, Stojanów, Paraskewja (Radziechów)
  1860 Nussbaum Dawid, 19 XII 1910, Podwołoczyska, Abraham i Gusta (Skałat)
  1861 Niedbała Jan, 1900, Poznanka hetm., Stanisław (Skałat)
  1862 Nicpoń Michał, 10 X 1911, Kamionki, Piotr i Anna (Skałat)
  1863 Nazinowski Jan, 190i , Ostapie, Ludwnk (Skałat)
  1864 Nowak Stanisław, 1901, Skałat, Tomasz i Eudoksja (Skałat)
  1865 Neuman f. Silberman Naftali Hersch, 29 X 1902, Podwołoczyska, Izrael i Sura (Skałat)
  1866 Nalewajko Jan, 1902, Skałat, Teodor i Eudoksja (Skałat:
  1867 Nahunteniuk Jan, 1902, Skalat, Agnieszka (Skałat)
  1868 Nazarewicz Józef, 1902, Płotycz, Andrzej i Marja (Tarnopol)
  1869 Nowak Franciszek, 1902, Mikulińce, Wojciech i Anna (Tarnopol)
  1870 Naryniecki Michał, 27 IX 191!, Tarnopol, Karol i Anna (Tarnopol)
  1871 Naływajko Stefan, 29 1 1910, Ładyczyn, Eljasz i Agata (Tarnopol)
  1872 Nyczaj Petro, 1900, Hłuboczek Wielki, Iwan i Ahafja (Tarnopol)
  1873 Nussbaum Markus, 1901, Tarnopol, Michał i Mendla (Tarnopol)
  1874 Nahurniak Florjan, 1900, Tarnopol, Wasyl i Marja (Tarnopol)
  1875 Niirnberg Zygmunt, 1900, Tarnopol, Leib i Estera (Tarnopol)
  1876 Nakoneczny Ołeksa, 1901, Tarnopol, Ołeksa i Anna (Tarnopol)
  1877 Nierenberg Mozes Izaak, 1904, Tarnopol, Sara (Tarnopol)
  1878 Niemy Włodzimierz, 1904, Tarnopol, Michał i Julja (Tarnopoli
  1879 Nowonicki Michał, 1904, Tarnopol, Paraskewja (Tarnopol)
  1880 Nowalski Kazimierz, 1905, Ihrowica, Wincenty i Anna (Tarnopol)
  1881 Nizio Stanisław, 1905, Suszczyn, Mikołaj i Julja (Tarnopol)
  1882 Nikel Bronisław, 1 VI 1910, Laskowce, Ję¬ drzej i Anna (Trembowla)
  1883 Nowicki Michał, 8 VIII 1910, Podhajczyki, Anna (Trembowla)
  1884 Nahaczewski Marjan, 22 Iii 1910, Strusów, Jan i Katarzyna (Trembowla)
  1885 Nowicki Grzegorz, 1901, Zazdrość, Sapana (Trembowla)
  1886 Niedźwiecki Zygmunt, 1902, Trembowla, Marja (Trembowla)
  1887 Niewiadomy Józef, 1903, Strusów, Anna (Trembowla)
  1888 Nizic Jan, 1903, Trembowla, Michalina, [Trembowla]
  1889 Neuman Samuel, 1911, Zazdrość, Józef i Chaja (Tiembowla)
  1890 Nagler Jakób Chaim f. Schtiller, 1911, Zaleszczyki stare, Mozes i Etla (Zaleszczyki)
  1891 Nemilowski Mikołaj, 23 V 1910, Pomorzany, Semen i Marja (Zborów)
  1892 Nadał Michał, 1911, Stronibaby, Tytus i- Marja (Złoczów)
  1893 Nichtsorg Chune Hiisch, 1907, Złoczów, Altei i Izaak (Złoczów)
  1894 Neuman Dawid, 1905, Złoczów, Elizer Dawid i Etke Nichtke (Złoczów)
  1895 Neuman r. Suchman Fischel, 1904, Gołogóry, Ilerzel i Etel (Złoczów)
  1896 Neuduch Roman, 1904, Złoczów, Mikołaj i Katarzyna (Złoczów)
  1897 Nowicki Eustachy, 1903, Złoczów, Józef i Emilja (Złoczów)
  1898 Nakoneczny Mikołaj, 1908, Huta Werchobuzka, Piotr i Ksenia (Złoczów)
  1899 Ohr .Abraham, 1910, Turylcze, Hersch i Chana [Borszczów]
  1900 Opaliński Kazimierz, 1910, Borszczów, Józef i Aniela [Borszczów]
  1901 Olejnik Cyryl, 24 XII 19 U, Kadłubiska, Tekla [Brody]
  1902 Ołeksów Józef, 12 IV 1910, Brzeżany, W eronika [Brzeżany]
  1903 Olijnyk Stefan, 11 XI 1910, Brzeżany, Tomasz i Helena [Brzeżany]
  1904 Ołeksiw Jan, 10 XII 1911, Brzeżany, Weronika [Brzeżany]
  1905 Oplusłil Ernest, 23 III 1911, Monasterzyska, Ferdynand i Nonka [Buczacz]
  1906 Olejnik Marjan, 1 IV 1910, Czodków, Bartłomiej i Eudoksja [Czortków]
  1907 Ostrowski Albin, 20 II 1910, Kolędziany, Marjan i Joanna [Czortków]
  1908 Ornstein Boruch Mendel, 2 I 1910, Połowce, Chaja [Czortków]
  1909 Ohrenstein Jan, 12 IV 1887, Łany polskie, Walenta [Kamionka str.]
  1910 Ołeksyn Tadeusz, 13 XI 1901, Pobużany, Hieronim i Agnieszka [Kamionka str.]
  1911 Ofeksyszyn Wasyl, 25 XII 1896, Wyrów, Jan i Marja [Kamionka str.]
  1912 O reszyn Paweł, 24 XI 1901, Łany polskie, Marcin i Paraskewja [Kamionka str.]
  1913 Oryszczyn Piotr, 1 II 1904, Łany polskie. Martyn i Paraskewja [Kamionka str.]
  1914 Ostapyna Józef, 19 IV 1903, Czanyż, Pantalemon i Teodozja [Kamionka str.]
  1915 Oleksypicki Michał, 31 XII 1910, Chorostków, Michał i Katarzyna [Kopyczyńce]
  1916 Ostapczuk Mikołaj, 14 XII 1900, Toporów, Daniel i Chyma [Radziechów]
  1917 Osiadacz Antoni, 26 I 1900, Zawidcze, Antoni i Ludwika [Radziechów]
  1918 Ostapczuk j ymko, 20 X 1900, Zawidcze, Jan i Marja [Radziechów]
  1919 Ordower Simon, 2 VI 1900, Łaszków, Chaje [Radziechów]
  1920 Olejnik Józef, 7 I 1901, Hrycowola, Kłym i Michalina [Radziechów]
  1921 Okos Hryć, 13 VII 1907, Radziechów, Wasyl i Anastazja [Radziechów]
  1922 Ostapyna Michał, 1 XI 1908, Niemiłów, Pańko i Feśka [Radziechów]
  1923 Ochowicz Bazyli, 19 VIII 1911, Stojanów, Michał i Aleksandra [Radziechów]
  1924 Okis Dmytro, 8 XI 1911, Krzywe, Wasyl i Anastazja [Radziechów]
  1925 Ordower Salomon Jakób, 6 Vi 1911, Baryłów, Chaja [Radziechów]
  1926 Olijnyk Stefan, 2 V 1911, Mikołajów, Hryć i Parańka [Radziechów]
  1927 Olejnik Michał, 20 X 1904, Toporów, Jakób i Marja [Radziechów]
  1928 Olszewski Jan, 4 X 1909, Grzymałów, Antoni i Magdalena [Skałat]
  1929 Obersch Władysław, 21 XI 1901, Touste, Józef i Katarzyna [Skałat]
  1930 Okłot Piorr, 1902, Poznanka Hetm., Ksenka [Skałat]
  1931 Oswela Eustachy, 1 II 1903, Podlesie, Andrzej i Paulina [Skałat]
  1932 Olesnak Michał, 17 X 19i0, Skałat, Mateusz i Marja [Skałat]
  1933 Obłudnyk Michał, 20 X 1911, Rożyska, M.chał i Marja [Skałat]
  1934 Orliński Józef, 1902, Tarnopol, Wiktor i Franciszka [Tarnopol]
  1935 Osterzetzer Menuchim Beri, 1901, Tarnopol, Pinkas i Chaja [Tarnopol]
  1936 Ostapiuk Łukasz, 24 X 1911, Tarnopol, Tekla [Tarnopol]
  1937 Oschab Franciszek, 1900, Tarnopol, Błażej i Magdalena [Tarnopol]
  1938 Olchowy Stanisław, 1900, Kutkowce, Józef i Marja (Tarnopol)
  1939 Olejowski Tadeusz, 1900. Tarnopol, Marja (Tarnopol)
  1940 Oczeret Joachim, 1901, Tarnopol, Pinkas i Lea (Tarnopol)
  1941 Ossowski Józef Włodz., 1901, Tarnopol, Karol i Anna (Tarnopol)
  1942 Ostrowski Stanisław, 1903, Jankowce, Piotr i Tacjana (Tarropol)
  1943 Ostersentzer Samuel Uszer, 1904, Tarnopol, Lazar i Marja (Tarnopol)
  1944 Obarniuk Kazimierz; 1905, Czołhańszczyzna, Aleksander i Franciszka (Tarnopol)
  1945 Oherok Bohdan, 1905, Mikulińce, Eljasz i Franciszka (Tarnopol)
  1946 Olejnik Józef,1905, Płotycz,Melanja (Tarnopol)
  1947 Osipów Jan, 1906, Chodaczków wielki.
  Nr. 5. TARNOPOLSKI DZIENNIK WOJEWÓDZKI Poz. 62. Str. 77. Paweł i Tekla (Tarnopol)
  1948 Okuń Dawid Hirsch, 1907, Tarnopol, Naftali i Sima [Tarnopol]
  1949 Ochs Osiasz Leib, 1908, Kurowce, Mincie [Tarnopol]
  1950 Orzeł Mieczysław Zygmunt, 25 VII 1910, Budzanów, Bronisław i Stanisława [Trembowla]
  1951 Olejnik Jurij, 1900, Laskowce, Marja [Trembowla]
  1952 Obertas Piotr, 1900, Zubów, Marja, [Trembowla]
  1953 Otyczka Wojciech, 1902, Strusów, Antoni i Karolina [Trembowla]
  1954 Ozimek Jan, 1904, Słobódka Jan., Leon i Zofja [Trembowla]
  1955 Obertiner Abraham Hersch, 1903, Zaleszczyki, Mozes Schechter i Jette Obertiner [Zaleszczyki]
  1956 Ohli Piotr, 7 VIII 1910, Dobromirka, Piotr i Dorota [Zbaraż]
  1957 Obenicki Bolesław, 12 VII 1911, Jezierna, Szczepan i Urszula [Zborów|
  1958 Osipów Piotr, 22 VI 1910, Zborów, Paweł i Tekla [Zborów]
  1959 Orgiel r. Peczenik Abraham Mozes, 1903, Złoczów Leizor i Estera [Złoczów]
  1960 Ochs Jakób Beri, 1903, Złoczów, Izrael i Henia (Złoczów)
  1961 Ostrowski Mateusz Józef, 1902, Gołogóry Jan i Zofja (Złoczów)
  1962 Osoba Kondrat, 1902, Ożydów, Kondrat (Złoczów)
  1963 Onoszko Leonard, 1898, Mohylew, Romuald i Józefa (Złoczów)
  1964 Olejnik Włodzimierz, 1909, Skwarzawa, Stefan i Marja (Złoczów)
  1965 Onufry Lew, 1909, Złoczów, Andrzej i Marja (Złoczów)
  1966 Polowa Jan, 30 VII 1911, Nowosiółka, Stefanja (Borszczów)
  1967 Preser Bunisz Leib, 12 V 1911, Kudryńce, Beila [Borszczów]
  1968 Pryszków Eugenjusz Stanisław, 13 XI 1911, Burdiakowce, Władysław i Marja [Borszczów]
  1969 Pardes Adolf, 6 II 1911, Brody, Jakób i Chaja, [Brody]
  1970 Parnes Juljan, 17 XI 1911, Brody Abraham i Sara [Brody]
  1971 Polnorower Jakób Markus, 20 IV 1911, Brody, Ettel [Brody]
  1972 Prydoń Stanisław, 24 IV 1910, Brzeżany, Grzegorz i Eugenja [Brzeżany]
  1973 Pasternak Chaim Hersch, 14 IV 1910, Brze¬ żany, Jenta [Brzeżany]
  1974 Petryszyn Stefan, 2 I 1910, Kozowa, Aleksander i Anna [Brzeżany]
  1975 Pryszlak Dmytro, 6 XII 1910, Krzywe, Miko¬ łaj i Magdalena [Brzeżany]
  1976 Pałubiak Kazimierz, 20 V 1910, Taurów, Jan i Ewa [Brzeżany]
  1977 Podhajecki Jan, 7 VII 1911, Brzeżany, Stanisław i Marja [Brzeżany]
  1978 Pyłypiw Michał, 26 VI 1911, Brzeżany, Mikołaj i Teodozja [Brzeżany]
  1979 Petryca Włodzimierz, 25X11 1911, Brzeżany, Stefan i Aniela [Brzeżany]
  1980 Puńko Jan, 1 XII 1910, Junaszków pow. Rohatyn, Teodor i Katarzyna [Brzeżany]
  1981 Pękała Stanisław, 16 II 1911, Nagorzanka, Augustyn i Apolonja [Buczacz]
  1982 Pruck Józef, 2 III 1911, Komarówka, Fianciszek i Marja [Buczacz]
  1983 Pyskływec Mikołaj, 5 X 1911, Pyszkowce, Michał [Buczacz]
  1984 Piszko Bronisław, 17 V 1910, Podzameczek, Jan i Anna [Buczacz]
  1985 Prokipczuk Sawa, 1 VI 1910, Hubin i Ahafja [Buczacz]
  1986 Papiernik Tadeusz, 12 I 1911, Czortków, Karolina [Czortków]
  1987 Pasiecznik Michał, 25 IX 1911, Czortków, Gabryel i Marja [Czortków]
  1988 Pidruczny Włodzimierz, 10 V I 1911, Czortków, Andrzej i Melanja [Czortków]
  1989 Pikor Juljan, 12 IV 1911, Kolędziany, Stanisław i Stanisława [Czortków]
  1990 Poburenny Jan, 17 II 1910, Czortków, Tomasz i Paraszka [Czortków]
  1991 Płuhowycz Włodzimierz, iO VIII1911, Czortków, Marja [Czortków]
  1992 Paraszczuk Tadeusz, 9 I 1910, Czortków, Marja (Czortków)
  1993 Polak Hilel, 11 XI 1910, Czortków, Chana (Czortkow)
  1994 Plecan Zenon, 8 IV 1910, Czortków, Stefan i Tekla (Czortków)
  1995 Piękosz Tadeusz, 21 XI 1910, Czortków, Mieczysław i Jadwiga (Czortków)
  1996 Picyk Dawid, 25 XII 1910, Jagielnica stara, Ahafja (Czortków)
  1997 Pohrybny Jan 9 XI 1910, Pauszówka, Miko¬ łaj i Zofja (Czortków)
  1998 Perlmuttcr Salomon, 21 X 1910, Rzepniów, Lea (Kamionka str.)
  1999 Pasobiec Józef, 12 II 1899, Dobrotwór, Jan i Franciszka (Kamionka str.)
  2000 Pawłyk Antoni, 9 III 1903, Podzamcze, Ahafja [Kamionka str.]
  2001 Pawłyk Włodzimierz, 7 III 1885, Jakimów, [Kamionka str.]
  2002 Pawłyszyn Wasyl, 25 V 1905, Dziedziłów, Jurko i Leon [Kamionka str.]
  2003 Pelcchatyj Wasyl, 15 II 1905, Wyrów, Michał i Teodora [Kamionka str.]
  2004 Peszel Oswald, Franciszek, 16 VII 1900, Kamionka str. Fryderyk [Kamionka str.]
  2005 Pieńkowski Piotr, 22 V I1900, Ruda sielecka, Józef i Zofja [Kamionska str.]
  2006 Petryszyn Karol, 22 11905, Jazienica polska,. Paraskewja [Kamionka str.]
  2007 Piersiak Antoni, 10 II 1889, Batiatycze, Katarzyna (Kamionka str.)
  2008 Polan Józef, 16 VIII 1888, Łany Polskie, Jan i Magdalena (Kamionka str.)
  2009 Połowicz Dymitr, 3 XI 1903, Żuratyn, Aleksander i Tekla (Kamionka str.)
  2010 Procyk Franciszek, 2 V 1904, Kamionka str. Matrona (Kamionka str.(
  2011 Procyk Józei, 15 IV 1888, Batiatycze, Marcin i Katarzyna (Kamionka str.)
  2U12 Procyk Wasyl, 1888, Wyrów, Roman i Anna (Kamionka str.)
  2013 Przestrzelski Leon Dominik Stanisław, 9 V 1897, Kamionka str., Kazimierz i Helena (Kamionka str.)
  2014 Penarski Michał, 12 X 1911, Kopyczyńce, Jan i Antonina (Kopyczyńce)
  2015 Poczynek Michał, 22 II1911, Podhajce, Tekla (Podhajce)
  2016 Poczynek Michał, 23 111 1911, Zahajce, Dymitr i Joanna (Podhajce)
  2017 Pryszlak Eugenjusz, 15 VIII 1910, Zastawce, Łukasz i Anna (Podhajce)
  2018 Pugacz Izaak, 1910, Bohatkowce, Zizi Aldes i Chaja (Podhajce)
  2019 Pest Majlech, 1910, Podhajce, Dawid i Sosie (Podhajce)
  2020 Prebendowski Michał, 1910, Podhajce, Wojciech i Eudoksja (Podhajce)
  2021 Parasiuk Teodor, 1911, Janczyn, Kuźma i Paraskewja (Przemyślany)
  2022 Pohorecki Jan, 1904, Gliniany, Dymitr i Zofja (Przemyślany)
  2023 Piotrowski Leon, 1905, Słowita, Piotr Agnieszka (Przemyślany)
  2024 Pająkiewicz Władysław, 1905, Solowa, Stanisław i Katarzyna (Przemyślany)
  2025 Pawłowski Tadeusz Józef, 1910, Majdan Lipowiecki, Zygmunt i Anna (Przemyślany)
  2026 Przeazimirski Mikołaj, 1910, Słowita, Szymon i Marja (Przemyślany)
  2027 Parada Franciszek, 1910, Wyżniany Stanisław i Marja (Przemyślany)
  2028 Podkówka Marjan Michał, 1906, Zamoście, Marcin i Marja (Przemyślany)
  2029 Pasternak Józef, 1907, Poluchów wielki, Michał i Katarzyna (Przemyślany)
  2030 Pelenberg f. Zwerling, Uszer Selig, 1907, Ciemierzyńce, Kolman i Feiga (Przemyślany)
  2031 Prytuła Aleksander, 26 I 1910, Niestanice, Filip i Teodozja (Radziechów)
  2032 Pardes Chaim, 6 V 1901, Monastyrek, Mechel i Minczwel (Radziechów)
  2033 Perun Michał, 24 I 1907, Chołojów, Stefan i Parańka (Radziechów)
  2034 Pochler Stanisław Dominik, 19 VI 1907, Witków Stary, Stanisław i Jadwiga (Radziechów)
  2035 Prociów Józef, 5 VII 1908, Stojanów, Leon i Marja (Radziechów)
  2036 Parnes Kalman, 27 VI 1911, Łopatyn, Ryfke (Radziechów)
  2037 Paszkiewicz Dymitr, 1889, Łaszków, Tymko i Justyna (Radziechów)
  2038 Passakas Edward, 1904, Radziechów, Michał i Gustawa (Radziechów)
  2039 Piłek Stefan, 8 IV 1904, Radziechów, Krzysztof i Wiktorja (Radziechów)
  2040 Piernikarski Marjan, 25 IV 1904, Peratynr Aleksander i Augustyna (Radziechów)
  2041 Petruszka Idei, 25 VI 1905, Łopatyn, Gitla (Radziechów)
  2042 Peczenik Chaim, 24 XII 1906, Szczurowice, Chana (Radziechów)
  2043 Proweller Feiwel, 12 V 1906, Smarzów, Estera (Radziechów)
  2044 Panasiwicz Jan, 9 IŁ 1907, Jan i Anna (Radziechów)
  2045 Poper Berisch, 20 V 1907, Pawłów, Mozes i Drezla (Radziechów)
  2046 Parnes Dawid, 25 II 1908, Łopatyn, Rifka (Radziechów)
  2047 Pawłowski Jan, 15 XII 1909, Smarzów, Mikołaj i Karolina (Radziechów)
  2048 Potasz Abraham Chaim, 19 IV 1909, Szczurowice, Perlą (Radziechów)
  2049 Parasyn Michał, 1 IV 1910, Kamionka, Trotym i Józefa (Skałat)
  2050 Pielichowski Edward Karol, 6 XI 1910, Nowosiólka Grzymałowska, Franciszek i Franciszka (Skałat)
  2051 Pomajko Franciszek, 28 XI 1910, Podwołoczyska, Antoni i Katarzyna (Skałat)
  2052 Pilch Michał, 19 IX 1910, Supranówka, Józel i Wiktorja (Skałat)
  2053 Pawelski Michał, 16 II 1910, Tarnoruda,. Kazimierz i Marja (Skalat)
  2054 Pomeranski Jan, 1900, Bogdanówka, Piotr i Tekla (Skałat)
  2055 Pielich Antoni, 1900, Grzymałów, Stanisław i Marja (Skałat)
  2056 Procyszyn Józef, 1900, Okno, Wasyl i Marja (Skalat)
  2057 Preduwowk Michał, 16 II 1900, Ostapie, Mikołaj i Efrozyna (Skalat)
  2058 Parnas Hersch, 18 VI 1900, Podwołoczyska, Józef i Jitet (Skalat)
  2059 Puklicz Michał, 17 I 1901, Iwanówka, Wojciech i Petronela (Skalat)
  2060 Punda Adronim, 1901, Nowosiółka Grzym. Eudoksja (Skałat)
  2061 Paraszczik Adolf, 24 XII 1901, Podwołoczyska, Aniela [Skalat]
  2062 Peczenik Józef, 29 Iii 1901, Podwołoczyska, Naftali i Dora [Skałat] .
  2063 Pfeffer Adolf, 15 IX 1901, Podwołoczyska, Nuchim i Chana [Skałat]
  2064 Pańczik Daniel, 1901, Zadnieszówka, Hryć i Anastazja [Skalat]
  2065 Pałaszewski Andrzej, 30 X 1902, Orzechowiec, Józefa [Skałat]
  2066 Parnas f. Fischgold, Izrael Bisel, 1 I 1902, Podwołoczyska, Józef i Sure [Skalatl
  2067 Postrychacz Grzegorz, 1902, Skalat, Paweł i Michalina [Skalat]
  2068 Parnas Majer, 1902, Skałat, Szaje [Skałat]
  2069 Prynz Józef, 13 V 1903, Skałat, Wawrzyniec i Katarzyna [Skałat]
  2070 Prowor Eugenjusz, 2 VIII 1903, Wolica, Jakim i Marja [Skałat]
  2071 Pobidyński Florjan, 20 V 1910, Magdalówka, Jan i Anna [Sakłat]
  2072 Perlmutter Emil, 1909, Tarnopol, Chaim i Ettel [Tarnopol]
  2073 Pocichowski Petro, 1902, Myszkowice, Mykyta i Justyna [Tarnopol]
  2074 Płysiuk Marjan, 1902, Tarnopol, Katarzyna [Tarnopol]
  2075 Polański Józef, 1902, Józef i Aniela [Tarnopol]
  2076 Partyka Jan, 1902, Bajkowce, Piotr i Marja [Tarnopol]
  2077 Patryszyn Marjan, 24 III 1911, Tarnopol, Anastazja [Tarnopol]
  2078 Paszczyński Jan, 26 VIII 1911, Poczapińce, Stefan i Anna [Tarnopol]
  2079 Petrowski Bazyli, 1 IV 1910, Kozówka, Łuka i Wiktorja [Tarnopol]
  2080 Pollak Natan, 28 VIII 1910, Tarnopo1, Jakób i Regina [Tarnopol]
  2081 Polnicki Antoni, 29 I 1910, Tarnopol, Antoni i Teofila [Tarnopol]
  2082 Popowicz Michał, 1900, Borki Wielkie, Zofja [Tarnopol]
  2083 Pocztein Wolf, 1900, Krasówka, Jankel i Marjam [Tarnopol] 2
  084 Podhorzer Pinkas ,1900, Cebrów, Salomon i Ryfka [Tarnopol]
  2085 Prus Marcin, 8 III 1910, Chudaczków mały, Anna [Tarnopol]
  2086 Piątkowski Eustachy, 1900, Tarnopol, E u ¬ stachy i Anna [Tarnopol]
  2087 Peller Michał 1900, Tarnopol, Symche i Feiga [Tarnopol]
  2088 Perlmutter Mozes, 1900, Tarnopol, Nuchiin i Lipcia [Tarnopol]
  2089 Podgórny Marcin, 1900, Duszczyn, Katarzyna [Tarnopol]
  2090 Połkoszyk Antoni, 1900, Tarnopol, Franciszek i Anastazja [Tarnopol]
  2091 Podhrebidny Tadeusz, 1900, Suszczyn, Michał i Antonina [Tarnopol]
  2092 Pasternak Łukasz, 1900, Tarnopol, Andrzej i Antonina [Tarnopol]
  2093 Prymak Maksym, 1901, Tarnopol, Paweł i Tekla [Tarnopol]
  2094 Palamaszczuk Omeljan, 1901, Tarnopol, Tekla [Tarnopol]
  2095 Polański Mikołaj, 1901, Bucniów, Daniel i Eudoksja [Tarnopol]
  2096 Petryk Dmytro, 1901, Hłuboczek wielki, Semko i Justyna [Tarnopol]
  2097 Prus Dmytro, 1903, Chodaczków mały, Piotr i Tacjana [Tarnopol]
  2098 Podhajny Nestor, 1903, Toustoług, Ilka [Tarnopol]
  2099 Pidwak Iwan, 1904, Berezowica wielka, Iwan i Józefa [Tarnopol]
  2100 Popiłek Tadeusz, 1904, Piotycz, Franciszek i Zofja [Tarnopol]
c.d.n.
27.07.2018 09:37
c.d.
T a r n o p o l s k i d z i e n n i k w o j e w ó d z k i , Nr. 5//33.
  2101 Prysznycki Franciszek, 1904, Tarnopol, T ekla [Tarnopol]
  2102 Pilecki Roman, 1904, Tarnopol, Stanisław i Honorata [Tarnopol]
  2103 Pitka Karol, 1904, Tarnopol, Wilhelm i Marja [Tarnopol]
  2104 Peczudrzycki Eugenjusz, 1904, Tarnopol, Paraskewja [Tarnopor]
  2105 Pioirowski Kazimierz, 1904, Toustoług, M ichał i Anna [Tarnopol]
  2106 Pfeffer Maks, 1905, Czernielów maz., Hersch i Ferse [Tarnopol]
  2107 Pałaniewicz Władysław, 1905, Kipiaczka, Antoni i Marta [Tarnopol]
  2108 Przyździermirski Wasyl, 1905, Ostrów, Hryń- ko i Eudoksja [Tarnopol]
  2109 Pałka Michał, 1905, Kozłów, Marcin i Rozalja [Tarnopol]
  2110 Paradowski Stanisław Józef, 1909, Baworów, Stanisław i Marja (Tarnopol)
  2111 Pasternak Mikołaj, 1906, Mszaniec, Stefan i Irena (Tarnopol)
  2112 Petryka Michał, 1906, Tarnopol, Grzegorz i Antonina (Tarnopol)
  2113 Polonski Borys, 1906, Tarnopol, Mortko i Perlą (Tarnopol)
  2114 Pryjinak Jakób, 1906, Tarnopol, Paweł i Tekla (Tarnopol)
  2115 Petryszyn Jan, 1906, Tarnopol, Anastazja, (Tarnopol)
  2116 Pastuch Włodzimierz, 1906, Tarnopol, Andrzej i Antonina (Tarnopol)
  2117 Paradowski Józef, 1908, Baworów, Stanisław i Józefa (Tarnopol)
  2118 Ptasznyk Wasyl, 1908, Dołżanka, Iwan i Ahafja (Tarnopo!)
  2119 Podhajski Fryderyk, 190s, Tarnopol, Alojzy i Julja (Tarnopol)
  2120 Pollak Kunę, 1908, Tarnopol, Jakób i Ryfka (Tarnopol)
  2121 Pochrybny Antoni, 1908, Tarnopol, Emiljan i Marja (Tarnopol)
  2122 Puszkarczuk Andrzej, 20X1 1910, Łoszniów, Józef i Tekla (Trembowla)
  2123 Pincer Ferdynand, 1900, Brykula str., Antoni i Joanna (Trembowla)
  2124 Potulicki Wiktor, 1900, Iławcze, Piotr i Marja (Trembowla)
  2125 Pełechaty Józef, 1900, Iławcz«, Mikołaj i Marja (Trembowla)
  2126 Piaskowski Jan, 1900, Zubów, Wawrzyniec i Marja (Trembowla)
  2127 Plich Jakób, 1900, Strusów (Trembowla)
  2128 Palidwór Teodor, 1900, Dołhe, Marek i Warwara (Trembowla)
  2129 Ptaszyński Ferdynand, 1901, Dereniowka, Jan i Apolonja (Trembowla)
  2130 Piaskowski Józef, 1902, Zubów, Wawrzyniec i Marja (Trembowla)
  2131 Plon f. Braum Juda, 1903, Trembowla, Susen i Keila (Trembowla)
  2132 Pysawiwski Teodor, 1911, Budzanów, Stefan i Tacjanna (Trembowla)
  2133 Pryłes Włodzimierz, 1911, Romanówka, Stefan i Antonina, [Trembowla]
  2134 Płotycia Jan, 1911, Popowce, Dymitr i Katarzyna (Zaleszczyki)
  2135 Prokopyszyn Michał, 1911, Słobódka, Teodor i Marja (Zaleszczyki)
  2136 Prządkiewicz Franciszek, 1903. Zaleszczyki, Michał i Teofila (Zaleszczyki)
  2137 Przyjemski Włodzimierz, 1911, Zaleszczyki, Michał i T eodora (Zaleszczyki)
  2138 Popihun Wasyl, 1903, Ohryńkowce, Hryć i Anna (Zaleszczyki)
  2139 Przyjemski Adolf, 1903, Drohiczówka, Juljan i Ewelina (Zaleszczyki)
  2140 Pawłowski Józef, 1903, Karolówka, August i Katarzyna (Zaleszczyki)
  2141 Podkówka Zygmunt, 1903, Tłuste małe, Antoni (Zaleszczyki)
  2142 Pawszok Michał, 1910, Bedrykowce, Andrzej i Irena (Zaleszczyki)
  2143 Pastuszenko Eugenjusz, 21 III 1911, Roznoszyńce, Antoni i Józefa (Zbaraż)
  2144 Połecki Zenobij, 9 XII 1911, Ohrymowce, Roman i Teodozja (Zbaraż)
  2145 Pollak Salomon, 15X11 1911, Bialokiernica, Markus i Szewa (Zborów)
  2146 Paradowski Karol, 6 I 1911, Załoźce, Marja (Zborów)
  2147 Popiel Antoni, 11 I 1911, Blich, Mateusz i Julja (Zborów)
  2148 Pohoryło Władysław, 11 X 1910, Zborów, Marja (Zborów)
  2149 Pawluk Michał, 1911, Kutkorz, Onufry i Katarzyna (Złoczów)
  2150 Pawluk Włodzimierz, 1911, Kutkorz, Onufry i Katarzyna (Złoczów)
  2151 Pidlisny Teodor, 1911, Złoczów, Jan i Ołena (Złoczów)
  2152 Preger Wolf, 1911, Złoczów, Iser i Baila (Złoczów)
  2153 Prysiażmy Roman, 1911, Złoczów, Stefan i Tekla (Złoczów)
  2154 Pryszlak Michał, 1911, Hrebeńce, pow. Żół¬ kiew, Grzegorz i Paraskewja (Złoczów)
  2155 Pietruchowicz Piotr, 1910, Kazimierówka, Jan i Anna (Złoczów)
  2156 Panewyk Michał, 1910, Czyżów, Wasyl i Tekla (Złoczów)
  2157 Pawlikowski Piotr, 1910, Podlipce, Franciszka (Złoczów)
  2158 Pastuch Bazyli, 1910, Remizowce, Harasym i Franciszka (Złoczów)
  2159 Pawliszyn Piotr 1909, Bortków, Jan i Anna (Złoczów)
  2160 Pawluk Jan, 1909, Konty, Jurko i Ewka (Złoczów)
  2161 Parszczuk Bazyli, 1907, Bortków, Anna (Złoczów)
  2162 Pałanica Michał, 1906, Konty, Jan i Marta (Złoczów)
  2163 Pernalski Michał, 1906, Stronibaby, Jan i Irena (Złoczów)
  2164 Pechów Józef, 1906, Zakomorze, Prokop i Wiktorja (Złoczów)
  2165 Padalec Jan, 1905, Koropiec, Teodor i Marja (Złoczów)
  2166 Pawliszyn Kazimierz Stanisław, 1905, Koropiec, Onufry i Katarzyna (Złoczów)
  2167 Petlowany Roman, 1905, Opaki, Marja (Złoczów)
  2168 Ptaszek Stefan, 1905, Złoczów, Karol i Katarzyna [Złoczów]
  2169 Pietruszewski Marjan, 1905, Skniłów, Jan i Adolfina (Złoczów)
  2170 Przysiażny Leontyn, 1904, Złoczów, Marja [Złoczów]
  2171 Petryszyn Włodzimierz, 1903, Białykamień, Stanisław i Anastazja (Złoczów)
  2172 Pilipiak Stefan, 1903, Białykamień, Łukasz i Zofja [Złoczów]
  2173 Parnes Izaak f. Eisig, 1903, Bortków, Rojze (Złoczów)
  2174 Podgórny Michał, 1903, Chilczyce, Andrzej i Katarzyna [Złoczów]
  2175 Pitułaj Franciszek, 1903, Olesko, Piotr i MeIanja [Złoczów]
  2176 Pastuch Michał, 1903, Strutyn, Herasyrn i Franciszka [Złoczów]
  2177 Poniuch Michał, 1903, Żuków, Eudoksja [Złoczów]
  2178 Popadiuk Michał, 1902, Folwarki, Aleksander i Marja [Złoczów]
  2179 Płuhowski Łazarz, 1902, Gołogóry, Marja [Złoczów]
  2180 Pol Jan, 1902, Wicyń, Józef i Anna [Złoczów]
  2181 Pyndyk Michał, 1902, Złoczów, Anna [Złoczów]
  2182 Popowicz Józef, 1902, Złoczów, Jan i Ewka (Złoczów)
  2183 Petrowicz Demedjusz, 1902, Złoczów, Jan i Marja (Złoczów)
  2184 Pfeffer Symche Dawid, 1902, Złoczów, Salomon i Race (Złoczów)
  2185 Pfeffer Juda, 1902, Złoczów, Mojżesz i Sonie (Złoczów)
  2186 Padwę f. Chitiner Jankiel Samuel, 1900, Sassów, Leibisch i Aidel (Złoczów)
  2187 Pancak Dmytro, 1909, Strutyn, Eljasz i Rozalja (Złoczów)
  2188 Połypiak Grzegorz, 1908, Gołogóry, Dmytro i Paraskewja (Złoczów)
  2189 Pfeffer Markus, 13 V 1910, Kociubińczyki, Mozes i Elka (Kopyczyńce)
  2190 Ryweński Michał, 1910, Krzywcze, Jakób i Marja (Borszczów)
  2191 Reiter Samuel Lewi, 20 III 1911, Niwra, Chana (Borszczów)
  2192 Resztowaniuk Piotr, 25 III 1911, Filipkowce, Teodozja (Borszczów)
  2193 Romańczak Mirosław, 23 I 1911, Wołczkowce, pow. Śniatyn, Andrzej i Józefa (Borszczów)
  2194 Ratz Abraham, 3 VII 1911, Ponikwa, Marjan (Brody)
  2195 Ryżewski Włodzimierz, 6 XI 1910, Brze¬ żany, Jan i Anna (Brzeżany)
  2196 Reizer Abraham, 7 IV 1910, Brzeżany, Roza (Brzeżany)
  2197 Rozkwiatowski Włodzimierz, 31 VII 1910, Kozowa, Tomasz i Katarzyna (Brzeżany)
  2198 Reiss Iser, 19 II 1911, Kozowa, Perlą (Brzeżany)
  2199 Rubin Abraham Dawid, 7 V 1911, Płaucza wielka, Golda (Brzeżany)
  2200 Rosen Salomon, 12 XII 1911, Plihów, Beri i Cypra (Brzeżany)
  2201 Ruła Karol, 9 XI 1911, Sarańcz.uki, Józef i Sabina (Brzeżany)
  2202 Reichman Simon 6 1 1911, Jagielnica, Bli - ma (Czortków)
  2203 Romanowski Władysław, 28 VII 1911, Pauszówka, Aleksy i Anna (Czortków)
  2204 Romaniuk Antoni, 25 V 1911, Kolędziany, Ilko i Anna (Czortków)
  2205 Rychliwski Jan, 6 XII 1911, Kolędziany, Grzegorz i Anna (Czortków)
  2206 Rauler Izaak, 5 VII 1911, Dobrotwór, Lea [Kamionka str.]
  2207 Raubvogel Salomon, 20 II 1897, Busk, Feiga (Kamionka str.)
  2208 Redkiewicz Jan, 2 II 1905, Wolica derewl. Michał i Katarzyna (Kamionka str.)
  2209 Richter Jan, 15 I 1904, Kamionka str., Augustyn i Katarzyna [Kamionka str.]
  2210 Rilling Fryderyk, 11 IX 1886, Różanka, Jan i Katarzyna [Kamionka str.]
  2211 Rilling Jan, 3 XII 1887, Różanka, Adam i Agnieszka [Kamionka str.]
  2212 Romach Michał, 6 XII 1905, Wyrów, Ihnatyj i Magda [Kamionka str.]
  2213 Romaniuk Józef, 1890, Pobużany, Anna [Kamionka str.]
  2214 Rub Abraham, 1892, ur. w Sokalu, zam. Kamionka str,, Pinkas i Henie Sosie [Kamionka
  2215 Rosenfeld Jakób Izak Mozes, 26 IX 1901, Kamionka str. Schulim i Małka Perl []
  2324 Szpulak Michał, 14 III 1910, Brzeżany, H elena [Brzeżeżany]
  2325 Sankowski Stanisław, 8 IV 1910, Brzeżany, Adam i Józefa [Brzeżany]
  2326 Schapira Izak Josel, 6 III 1910, Brzeżany, Rachel [Brzeżany]
  2327 Swystun Józef 19 VI 1910, Kozowa, Tyrnko i Tekla (Brzeżany)
  2328 Słowik Ludwik, 23 XII 1910, Krzywe, Tomasz i Antonina (Brzeżany)
  2329 Stachiw Michał, 1 I 1910. Narajów m., Hiacynt i Domicela (Brzeżany)
  2330 Schwarz Beri, 5 XI 1910, Poruczyn, Ryfka (Brzeżany)
  2331 Siwka Jan, 25 XI 1910, Sarańczuki, Szymon i Katarzyna (Brzeżany)
  2332 Sochacki Stefan, 15 II 1910, Słoboda Złota, Bartko i Anna 'Brzeżany)
  2333 Silberbusch Maks, 12 XI 1910, Słoboda Złota, Dawid i Klara (Brzeżany)
  2334 Sobelson Isak, 14 X 1910, Słoboda Złota, Lea (Brzeżany)
  2335, Schmidt Ernest, 9 VI 1911, Brzeżany, Jó ¬ zef i Janina (Brzeżany)
  2336 Suchacki Franciszek, 26 IV 1911, Brzeżany, Paweł (Brzeżany)
  2337 Skwiryn Michał, 29 VII 1911, Brzeżany, Piotr i Anna (Brzeżany)
  2338 Safirjak Jan, 11 V 1911, Brzeżany, Anna (Brzeżany)
  2339 Steinmetz Dawid, 27 IV 1911, Brzeżany, Benjamin i Dora (Brzeżany)
  2340 Swatko Grzegorz, 27 XII 1911. Kozowa, Piotr i Marja (Brzeżany)
  2341 Studenyj Michał, 14 I 1911, Narajów m., Bazyli i Pelagja [Brzeżany]
  2342 Szlachetko Jan, 25 V 1911, l.eon i Katarzyna (Brzeżany)
  2343 Semańczuk Jan, 10 IX 1911, Pisarówka ad Rekszyn, Prokop i Anna [Brzeżany]
  2344 Słabicki Antoni, 17 IV 1911, Sarańczuki, Józef i Anna [Brzeżany]
  2345 Smolski Feliks, 18 VIII 1911, Taurów, E ugenja (Brzeżany)
  2346 Stojanowski Józef, 15 III 1911, Teofipólka, Mikołaj i Tacjana (Brzeżany)
  2347 Schachter Dawid, 15 I 1911, Dobropole, Feibisch i Cipa (Buczacz)
  2348 Sokołowski Józef, 16 VII 1911, Rzepińce, Bronisław i Katarzyna (Buczacz)
  2349 Schachter Henoch Mozes, 10 III 1911, Monasterzyska, Hersch i Rachela (Buczacz)
  2350 Stangret Matej, 17 VIII l y n , Dubienko, Michał i Anna [Buczacz]
  2351 Switkowski Jan 10 III 1910, Kujdanów, Dominik i Anna (Buczacz)
  2352 Starolski Piotr, 17 IV 1910, Duliby, Jan i Agnieszka (Buczacz)
  2353 Semaniuk Mikołaj, 5 IV 1910, Nagórzanka, Marta [Buczacz]
  2354 Stecij Józef, 26 XI 1910, Hrehorów, Bazyli i Anna (Buczacz)
  2355 Stempurski Michał, 4 lV 1910, Kowalówka, Jan i Anna (Buczacz)
  2356 Slebieda Michał, 3 XII 1910, Trybuchowce, Jan i Anna (Buczacz)
  2357 Szewaka Wasyl, 1 VI 19l0, Woziłów, Jakób i Wasyłyna [Buczacz]
  2358 Śmigielski Dymitr, 17 X 1910, Soroki, Michał i Paraska (Buczacz)
  2359 Szkoinik Mozes, marzec 1910, Jazłowiec, Szajndla (Buczacz)
  2360 Szymaniuk Piotr, 4 VI 1910, Monasterzyska, Mikołaj i Zofja (Buczacz)
  2361 Salamin Roman, 19 IX 1911, Czortków, Mikołaj i Karolina (Czortków)
  2362 Salsinger Dawid, 11 VIII 1911, Czortków, Izaak i Brana (Czortków)
  2363 Strokowski Demian, 7 XII 1911, Czortków, Justyna (Czortków)
  2364 Schneider Tadeusz, 15 X 1911, Rosochacz, Michał i Antonina (Czortków)
  2365 Steiner Mojżesz, 28 IX 1911, Czortków, Chana Ruchla (Czortków)
  2366 Steiner Jakób Dawid, 28 1X1911, Czortków. Chana Ruchla (Czortów)i
  2367 Sonenklein Natan, 3 II 1911, Czortków, Hinka (Czortków)
  2368 Schindler Eisig Józef, 7 II 1911, Czortków, Hudie (Czortkow)
  2369 Swerhun Bazyli, 18 III 1910, Biała, Josafat i Matrona [Czortków]
  2370 Symanyszyn Włodzimierz, 10 VI 1910, Czortków, BazjJi i Antonina [Czortków]
  2371 Skubiniak Józef, 25 VI 1910, Pauszówka, Filip i Domicela [Czorlków]
  2372 Surowiec Antoni Jan, 3 VI 1911, Niesłuchów, Walenty i Zofja [Kamionka str.)
  2373 Sigal Izaak, i VJI 1910, Busk, Basia [Kamionka str.]
  2374 Śliwiński Józef, 27 VII 1910, Rzepniów, Jan i Anna [Kamionka str.]
  2375 Szczurowski Stanisław, 4 I 1910, Batiatycze, Franciszek i Katarzyna [Kamionka str.]
  2376 Sało Harasym, 8 III 1897, Huta poł. Darka [Kamionka str.]
  2377 Sawiak Jan, 11 X 1904, Busk, Andrzej i Tekla [Kamionka str.]
  2378 Sawicki Paweł, 26 V 1904, Łany polskie, Jan i Anna (Kamionka str.)
  2379 Schapira Jakób, 7 VI 1898, Kamionka str., Sprince (Kamionka str.)
  2380 Schapira Samuel, 5 IV 1904, Krzywulanka, Izaak i Sprince (Kamionka str.)
  2381 Schnapik Chaim Mozes, U IV 1898, Kamionka str., Owadie (Kamionka str.)
  Str. 84. TARNOPOLSKI DZIENNIK WOJEWÓDZKI Poz. 62. Nr. 5.
  2382 Schnee Pinkas, 4 V 1897, Kamionka str., Pinkas i Scheindla (Kamionka str.)
  2383 Schneider Efroim, 1895, ur. Magierów pow. Rawa Ruska, zam. Kamionka str., Chaim i Rysie (Kamionka str.)
  2384 Schneider Filip, 19 V 1897, Sapieżanka, Filip i Teresa (Kamionka str.)
  2385 Schrage Abraham Dawid, 25 X 1899, Ostrów, Feiga (Kamionka str.)
  2386 Schrage Chaim, 7 X 1897, Busk, Hersch i Basie (Kamionka str.)
  2387 Schtirer Filip, 5 III 1885, Batiatycze, Jakób i Karolina (Kamionka str.)
  2388 Simenko Piotr, 24 VI 1899, Kamionka str,, Michał i Józefa (Kamionka str.)
  2389 Semenowicz Piotr, 29 VI 1903, Żuratyn, Franciszek i Katarzyna (Kamionka str.)
  2390 Siciński Józef, 19 III 1904, Kamionka str., Leon i Lucja (Kamionka str.)
  2391 Siedlecki Dionizy, 20 X 1905, Rzepniów, Michał i Ksenia (Kamionka str.)
  2392 Skibiński Jan Ignacy, 26 XII 1892, Milatyn nowy, Jan i Marja (Kamionka str.)
  2393 Skoropad Damian, 12 XI 1903, Podzamcze, Prokop i Franciszka (Kamionka str.)
  2394 Skrymiński Inocenty, 1896, Busk, Helena (Kamionka str.)
  2395 Skrypek Franciszek, 29 VII 1897, Kamionka str., Franciszek i Paulina (Kamionka str.)
  2396 Skulski de Mastycz Roman Mirosław, 13 III 1903, Busk, Rafael i Joanna (Kamionka str.)
  2397 Śliwiński Jan, 10 V 1892, Różanka, Anna (Kamionka str.)
  2398 Spatz Markus, 23 V 1897, Maziarnia wawrzk., Sprince (Kamionka str.)
  2399 Spies Abraham, 9 XII 1896, Ostrów, Chana (Kamionka str.)
  2400 Spolitakiewlcz Piotr, 30 I 1889, Grabowa, Grzegorz i Pelagja (Kamionka str.)
c.d.n.
27.07.2018 09:43
c.d.
Sprawdź oryginalny zapis nazwisk i miejscowości

T a r n o p o l s k i d z i e n n i k w o j e w ó d z k i , Nr. 5//33.
  2401 Stocki Jan, 20 IV 1904, Busk, Jan i Marja (Kamionka str.)
  2402 Steinberg Józef, 16 V 1896, Kamionka str., Jacher (Kamionka str.)
  2403 Styczyński Tadeusz, 22 III 1900, Żelechów mały, Jan i Ewa (Kamionka str.)
  2404 Suhn Chaim, 6 XII 1901, Kamionka str., Keile (Kamionka str.)
  2405 Susser Saul, 24 III 1896, Kamionka str., Juda i Selig (Kamionka str.)
  2406 Strecker Szymon, 5 X II1885, Kamionka str., Jan i Filomena (Kamionka str.)
  2407 Strokusz Dmytro, 5 XII 1885, Sielec bieńków, Józefa (Kamionka str.)
  2408 Szredel Teofil, 17 XII 1905, Derewlany, Antoni i Tekla (Kamionka str.)
  2409 Szumny Michał, 31 I 1899, Kędzierzawce, Konstanty i Marja (Kamionka str.)
  2410 Szumski Antoni Jan 21 VI 1899, Kamionka str., Jan i Filipina (Kamionka str.)
  2411 Szyc Michał, 22 IX 1905, Rzepniów, Paweł i Marja (Kamionka str.)
  2412 Steciura Wasyl, 27 XI 1911, Howiłów wielki, Wasyl i Matrona (Kopyczyńce)
  2413 Szewczuk Stanisław, 23 III 1911, Kopyczyńce, Mikołaj i Marja (Kopyczyńce)
  2414 Szkulnik Juda, 14 X 1911, Kopyczyńce, Abraham i Henie (Kopyczyńce)
  2415 Syrokopud Piotr, 25 VIII 1911, Niżborg szlach., Michał i Marja (Kopyczyńce)
  2416 Szymański Franciszek, 23 VI 1911, Uwisła, Andrzej i Marja (Kopyczyńce)
  2417 Schachter Jakób, 16 IV 1910, Husiatyn, Samuel i Fryda (Kopyczyńce)
  2418 Sobolewski Michał, 13 X 1910, Czarnokońce, Michał i Stefanja (Kopyczyńce)
  2419 Sommer Uszer Zelig, 10 XI 1910, Husiatyn, Mozes i Judei (Kopyczyńce)
  2420 Sorokowski Stefan, 24 XII 1910, Hadyń- kowce, Michał i Justyna (Kopyczyńce)
  2421 Snihur Antoni, 6 X 1910, Kociubińce, Stefan i Justyna (Kopyczyńce)
  2422 Szarek Antoni, 27 III 1910, Kociubińczyki, Jan i Marja (Kopyczyńce)
  2423 Sługocki Franciszek, 31 VII 1911, Hiicze, Fabian i Jadwiga (Podhajce)
  2424 Stadłowski Piotr, 1 I 1911, Horoźanka, J a ¬ kób i Paraskewja (Podhajce)
  2425 Stecki Józef, 11 III 1911, Mużyłów, Jan i Ludwika (Podhajce)
  2426 Starousznyk Michał, 30 X 1911, Uhrynów, Mateusz i Katarzyna (Podhajce)
  2427 Stefaniuk Antoni, 19 V 1911, Zastawcze, Wincenty i Marja (Podhajce)
  2428 Szewczyk Aleksander, 25X1 1911, Zawałów, Józef i Marja (Podhajce)
  2429 Stach Jan, 1910, Nowosiółka, Paweł i Katarzyna (Podhajce)
  2430 Szychnowicz Józef, 1910, Wiśniowczyk, Stefan i Antonina (Podhajce)
  2431 Sprynk Jakób, 1910, Podhajce, Keila Sara (Podhajce)
  2432 Schotz Geza, 1901, Przemyślany, Adolf i Lepi [Przemyślany]
  2433 Spiegiel Karol Napoleon, 1900, Wyżniany, Roman i Marja []
  2449 Szpadt Tadeusz, 1905, Kurowice, Michał i Marja przemyślany]
  2450 Stachowicz Marjan, 1905, Przemyślany, Jan i Stefanja [Przemyślany]
  2451 Sorgen Rachmil Józef, 1905, J uczne, Jakób i Mania [Przemyślany]
  2452 Sobenkiewicz Jan, 1905, Uszkowice, Jan i Palagja [Przemyślany]
  2453 Szozda Józef, 1905, Wołków, Katarzyna [Przemyślany]
  2454 Serafin Kazimierz, 1906, Dunajów, Dawid i Rozalja [Przemyślany]
  2455 Szeląg Dominik, 1907, Uniów, Franciszek i Ludwika [Przemyślany]
  2456 Safczyn Grzegorz, 1907, Zadwórze, Teodor i Marja [Przemyślany]
  2457 Struk Stefan, 1907, Zadwórze, Mikołal i Marja [Przemyślany]
  2458 Smuk Antoni, 1910, Poluchów mały, Jan i Ludwika [Przemyślany]
  2459 Semków Jan, 1910, Słowita, Michał i Agre- 1'ina [Przemyślany]
  2460 Stanek Stefan Bronisław, 1910, Wojciechowice, Bronisław i Wiktorja [Przemyślany]
  2461 Soroka Trofym, 1906, Łahodów, Irena [Przemyślany]
  2462 Schein Chaim Jakób, 1906, Poluchów mały, Joel i Sluwa [Przemyślany]
  2463 Sydorowicz Teodor, 1906, Solowa, Łukasz i Anna [Przemyślany]
  2464 Sołonecki Józef, 1906, Tuczne, Anna (Przemyślany)
  2465 Sebastian Michał Stanisław, 1906, Zadwórze, Józef i Julja (Przemyślany)
  2466 Szatko de Czajkowski Tadeusz Franciszek, 1906, Borszów, Zdzisław i Joanna (Przemyślany)
  2467 Skopyk Semen, 9 III 1900, Ordów, Kuźma i Warwara (Radziechów)
  2468 Sajpciów Wasyl, 3 IV 1900, Radziechów, Antoni i Tacka (Radziechów)
  2469 Szkrobut Semen, 11 111 1900, Radziechów, Pańko i Ołena (Radziechów)
  2470 Szpalter Hersch, 14 II 1900, Barylów, Chana (Radziechów)
  2471 SemeniuK Petro 9 VIII 1900, Chołojów, Stefan i Naścia (Radziechów)
  2472 Samboruk Marek, 2 IX 1900, Łaszków, Ołeksa i Emilja (Radziechów)
  2473 Szklaner Izaak, 13 IV 1900, Smażów, Marjem (Radziechów)
  2474 Siutryk Charton, 20 X 1901, Baryłów, Tekla (Radziechów)
  2475 Smal Roman, 30 XI 1901, Hrycowola, Semen i Marja (Radziechów)
  2476 Saganiuk Szymon, 13 IX 1901, Hrycowola, Jan i Marjan (Radziechów)
  2477 Sajciów Stefan, 16 VII 1901, Radziechów, Antoni i Tacka (Radziechów)
  2478 Semczuk Marcin, 26 II 1901, Radziechów, Marja (Radziechów)
  2479 Szargel Markus, 4 IV 1901, Toporów, Drezel (Radziechów)
  2480 Szop Heinrich, 7 VI 1901, Romanówka, Ja ¬ kób i Katarzyna (Radziechów)
  2481 Semeniuk Oleksa, 29 III 1901, Chołojów, Jan i Ewa (Radziechów)
  2482 Szob Hersz, 10 IX 1911, Kulików, Abe i Sima (Radziechów)
  2483 Specht Henryk, 20 V 1901, Nyrów, Michał i Małgorzata (Radziechów)
  2484 Sempowicz Józef, 26 I 1901, Romanówka, Marcin i Anna (Radziechów)
  2485 Schauer Adam, 2 IV 1901, Środopolce, Mar cin i Barbara (Radziechów)
  2486 Szyszkiewicz Kłym, 7 XII 1901, Szczurowice, F.ufimja (Radziechów)
  2487 Sobański Franciszek, 15 X 1901, Szczurowice, Jan i Marja (Radziechów)
  2488 Szapira Nachman, 16 VII 1907. Toporów, Mozes i Henia (Radziechów)
  2489 Szwarz r. Barasch Abraham, 25 X 1907, Radziechów, Leizor i Juda (Radziechów)
  2490 Schwidt Andrzej 15 IX 1907, Stojanów, Jakób i Margareta (Radziechów)
  2491 Szparaga Michał, 2 X 1907, Suszno, Filip i Katarzyna (Radziechów)
  2492 Szeretko Piotr, 24 VI 1908, Krzywe, Todei i Marja (Radziechów)
  2493 Szwed Franciszek, 21 [XI 1908, Peratyn, Mieczysław i Ewa (Radziechów)
  2494 Szatz Mozes Izaak, 20 V 1908, Radziechów, Etie i Feiga (Radziechów)
  2495 Sobol Tadeusz, 26 V 1908, Romanówka szczur., Antoni i Agnieszka (Radziechów)
  2496 Samson Gigin, 6 III 1911, Niestanice, Anastazja [Radziechów]
  2497 Schul Władysław, 20 11 1911, Hanunin, Franciszek i Anna [Radziechów]
  2498 Symenowicz Józef, 11 IX 1911, Stojanów, Karol i Rozalja [Radziechów]
  2499 Skopek Jan, 10 XII 1911, Ohladów, Semen i Paraskewja [Radziechów]
  2500 Storożuk Michał, 21 X 1911, Ohladów, Wa syl i Anastazja [Radziechów]
  2501 Swirhun Mikołaj, 19 X II1911, Strzemilcze, Semen i Ksenia [Radziechów]
  2502 Schapira Szeme, 16 VII 1911, Szczurowice, Malka [Radziechów]
  2503 Szewczuk Wasyl, 23 II 1911, Ohladów, Semen i Anastazja [Radziechów]
  2504 Sylwestruk Jan, 20 X 1911, Sinaźów, Antoni i Anna [Radziechów]
  2505 Szebec Iwan, 19 I 1900, Suszno, Semen i Marja [Radziechów]
  2506 Sawczuk Mikołaj, 27 IX 1904, Stanin, Jan i Ewa [Radziechów]
  2507 Semczyna Józef, 13 XII 1904, Uwin, llko i Fewronia [Radziechów]
  2508 Siry Emil, 17 Vlll 1904, Uwin, Gabryel i Justyna [Radziechów]
  2509 Schlegel Juda Leib, 24 IV 1904, Chołojów, Sima [Radziechów]
  2510 Schuster Markus Majer, 1 II 1904, Wiktów nowy, Ruchla [Radziechów]
  2511 Skopyt Teodor, 12 II 1904, Niemiłów, Sem en i Parańka [Radziechów]
  2512 Steinbach Leib, 17 IX 1904, Chołojów, Chaja [Radziechów]
  2513 Stępkowski Stanisław, 6 V 1904, Niemiłów, Jan i Anna []
  2525 Sprocer r. Briick Aron Leib, 1 III 1906, Ohladów, Selig i Sara (Radziechów)
  2526 Starościński Filip, 26 V 1906, Kulików, Andrzej i Rozalja (Radziechów)
  2527 Stoler Selig, 17 III 1906, Chołojów, Tauba (Radziechów)
  2528 Szmidt Andrzej, 15 IX 1907, Stojanów, Ja ¬ kób i Margareta (Radziechów)
  2529 Szparaga Michał, 2 X 1907, Suszno, Filip i Katarzyna (Radziechów)
  2530 Schatz Mozes Izak, 20 V 1908, Radziechów, Ettia (Radziechów)
  2531 Schneider Susze, 9 1 1908, Batyjów, Tylia (Radziechów)
  2532 Skarko Karol, 25 III 1908, Peratyn, Karol i Marja (Radziechów;
  2533 Sobol Tadeusz, 26 V 1908, Romanówka szczur., Antoni i Agnieszka (Radziechów)
  2534 Szwed Franciszek, 21 XII 1908, Peratyn, Mieczysław i Ewa (Radziechów)
  2535 Sarczuk Józef, 18 IV 1909, Stojanów, Piotr i Marja (Radziechów)
  2536 Sigal Chaim, 6 VI 1909, Niemiłów, Natart i Ruchla (Radziechów)
  2537 Sałahub Piotr, 20 II 1910, Ordów, Wawrzyniec i Horpyna (Radziechów)
  2538 Skarka Edwin, 1 I 1910, Peratyn, Karol i Marja (Radziechów)
  2539 Smoliński Adam, 1 X 19l0, Radziechów,. Antoni i Helena (Radziechów)
  2540 Stolaryk Józef, 28 VI 1910, Szczurowice, Michał i Katarzyna (Radziechów)
  2541 Szubarga Piotr, 7 I 1910, Chołojów, Anna (Radziechów)
  2542 Sadownik Józef, 20 VI!I1 1910, Kaczanówka. Maksym i Dorota (Skałał)
  2543 Szumiński Stanisław, 13 VIII1910, Malinówka, Aniela (Skałat)
  2544 Sałyk Piotr, 6 IV 1910, Skałat, Mikołaj i Jadwiga (Skałat)
  2545 Szpak Franciszek, 1900, Hałuszyńce, Andrzej i Marja (Skałat)
  2546 Sienkiewicz Roman Henryk, 12 VIII 1900, Kokoszyńce, Józef i Adelina (Skałat)
  2547 Stecko Jan, 7 X 1900, Kozina (Skałat)
  2548 Śliwiński Paweł, 11 VII 1900, Mazurówka, Daniel i Franciszka (Skałat)
  2549 Słupski Piotr, 27 VI 1900, Ostapie, Wawrzyniec i Apolonja (Skałat)
  2550 Stocki Józef, 14 I 1900, Podwołoczyska, Franciszka (Skałat)
  2551 Sigal Mozes, 4 II 1900, Podwołoczyska, Izrael i Rifka (Skałat)
  2552 Steinberg Abraham, 15 IV 1900, Podwołoczyska, Margulies i Schuliin (Skałat)
  2553 Sigal f. Meiseles Izaak Leib, 7 V 1900, Podwołoczyska, Binem i Jente (Skałat)
  2554 Sura Józef, 190(J, Skalat, Wasyl i Ida (Skałat)
  2555 Słobodz;an Antoni, 3 X 1901, Kokoszyńce, Władysław i Anna (Skałat)
  2556 Strzelbicki Jan, 1901, Okno, Jakób i Marja (Skałat)
  2557 Sniewicz Franciszek, Karol, 2 IV1901,Pod- łoczyska, Stanisław i Barbara (Skałat)
  2558 Szreier Szmul 5 I 1901, Podwołoczyska, Hersch i Dore (Skałat)
  2559 Sachsel Otto, 27 II 1901, Podwołoczyska, Ludwik i Joanna (Skałat)
  2560 Sawka Jakób, 3 IV 1901, Staromiejszczyzna, Omelon i Marta (Skałat)
  2561 Simon Wiktor, 3 I 1901, Skałat, Jan i Wiktorja (Skałat)
  2562 Seredynski Kazimierz 22 VIII 1902, Krzywe, Franciszek i Wiktorja (Skałat)
  2563 Sobol Paweł, 16 X 1902, Panasówka, Mikołaj i Marja (Skałat)
  2564 Sterniuk Stefan, 1902, Touste, Wasyl, (Skałat)
  2565 Szepeta Michał, 10 VIII 1902, Łuka Mała,. Jan i Karolina (Skałat)
  2566 Skyba Marcin, 13 VI 1902, Sorocko, Stefan i Tekla (Skałat)
  2567 Sauberman Abraham, 2 II 1903, Podwołoczyska, Józef i Jette (Skałat)
  2568 Sadkowski Edward, 13 VI 1903, Podwołoczyska, Józef i Marja (Skałat)
  2569 Sobota Józef Jakób, 4 IV 1903, Podwołoczyska, Dominik i Marja (Skałat)
  2570 Swierczyński Samuel, 7 IX 1903, Podwołoczyska, Marjan i Aleksandra (Skałat)
  2571 Srukowski Filip, 27 II 1903, Podwołoczyska, Anna (Skałat)
  2572 Seideman Leib, 4 VIII 1903, Podwołoczyska, Markus i Małka (Skałat)
  2573 Steciuk Paweł, 11 I 1903, Poznanka hetm., Wasyl i Lucja (Skałat)
  2574 Sobczyszyn Michał, 1903, Ścianka rasztowiecka, Józef i Marja (Skałat)
  2575 Sałyk Piotr, 6 IV 1910, Skałat, Mikołaj i Jadwiga (Skałat)
  2576 Siwiński Władysław, 2 VIII 1911, Hałuszczyńce, Katarzyna (Skałat)
  2577 Susła Jan, 11 IX 1911, Nowosiółka Grzymałowska, Anna (Skałat)
  2578 Stroński Jan, 10 VI 1911, Podwołoczyska, Anna (Skałat)
  2579 Stecyszyn Franciszek, 9 V 1911, Poznanka gniła, Andrzej i Tekla (Skałat)
  2580 Szypetkowski Kazimierz, 21 IX 1911, Supranówka, Mikołaj i Marja (Skałat)
  2581 Scharf Ozjasz, 1903, Szlachcińce, Majer i Roza (Tarnopol)
  2582 Schusheiin Henryk, 1903, Tarnopol, Izaak i Sara (Tarnopol)
  2583 Symszczyszyn Władysław, 1902, Myszkowice, Antoni i Eudoksja (Tarnopol)
  2584 Skiba Szczepan, 1902, Mikuiińce, Mikołaj i Katarzyna (Tarnopol)
  2585 Seńków Franciszek, 1902, Tarnopol, Mikołaj i Anastazja (Tarnopol)
  2586 Schmidt Jan Ignacy Fryderyk, 1902, Tarnopol, Antoni i Marja (Tarnopol)
  2587 Sigal Salomon, 1902, Tarnopol, Jenta (Tarnopol)
  2588 Scher Jakób, 1902, Tarnopol, Chaim i Klara /Tarnopol)
  2589 Sowa Maciej Józef, 1902, Tarnopol, Feliks i Marja (Tarnopol)
  2590 Stasyszyn Włodzimierz, 1902, Tarnopol, Mikołaj i Helena (Tarnopol)
  2591 Sorszyn Stanisław, 1902, Berezowica wielka, Jan i Marja (Tarnopol)
  2592 Sas de Topolnicki, 1902, Tarnopol, Eugenjusz (Tarnopol)
  2593 Spitzberg Eljasz, 1902, Kupczyńce, Krajsie (Tarnopol)
  2594 Swatok Michał, 1902, Tarnopol, Teodor i Parańka (Tarnopol)
  2595 Schman Jan, 1902, Tarnopol, Jan i .Alicja (Tarnopol)
  2596 Sydorak Michał, 1902, Grabowiec, Wasyl i Mirja (Tarnopol)
  2597 Stassyk Ferdynand Jan, 1901,!$ Tarnopol, Ludwik i Aniela (Tarnopol) ^
  2598 Springer Menuchem, 1900 Tarnopol, Samuel i Feiga (Tarnopol)
  2599 Surszyn Jan, 1900, Tarnopol, Djonizy i Apolonja (Tarnopol)
  2600 Schwarz Adolf, 12 V 1911, Chodaczków wielki, Chaim i Chaja (Tarnopol)
  2601 Szelwach Michał, 1 II 1911, Łuka wielka, Jakób i Lucja (Tarnopol)
  2602 Starosoller Filip, 24 XI 1911, Mikuiińce, Herman i Hacie (Tarnopol)
  2603 Schindelheim Ozjasz, 2 III 1911, Tarnopol, Izaak i Seria (Tarnopol)
  2604 Semeriuk Józef, 22 VII 1911, Tarnopol, Jan i Anna (Tarnopol)
  2605 Senkowski Józef, 20 VI; 1911, Tarnopol, Tekla (Tarnopol)
  2606 Sniczyk Wojciech, 27 IV 1911, Tarnopol, Katarzyna (Tarnopol)
  2607 Sowyn Jarosław, 25 XI 1911, Tarnopol, Marja (Tarnopoli
  2608 Steinberg Izydor, 8 VII 1911, Tarnopol, Mozes i Szindel (Tarnopol)
  2609 Surzyszyn Bohdan, 5 IX 1911, Tarnopol, Dyonizy i Rozalja (Tarnopol)
  2610 Szymków Włodzimierz, 21 I 1911, Tarnopol, Marja (Tarnopol)
  2611 Srokowski Bronisław, 21 I 1910, Kutkowce, Magdalena (Tarnopol)
  2612 Syrotniuk Piotr, 27 VII 1910, Proszowa, Stefan i Marja (Tarnopol)
  2613 Szeremeta Grzegorz, 9 II 1910, Szlachcińce, Paltalemon i Tacjana (Tarnopol)
  2614 Silberberg Joachim, 16 XII 1910, Tarnopol, Hersch i Dwojre (Tarnopol)
  2615 Sjamro Michał, 11 X 1910, Tarnopol, Teresa (Tarnopol)
  2616 Swytajło Michał, 20 XI 1910, Tarnopol. Julja [Tarnopol]
  2617 Szawas Bohdan, 8 IV 1910, Tarnopol, Eljasz i Marja [Tarnopol]
  2618 Subacz Włodzimierz, 1900, Tarnopol, Eljasz i Ksenia [Tarnopol]
  2619 Seidwerg Alojzy, 1900, Sniechów, [Czechosłowacja], Izydor i Olga [Tarnopol]
  2620 Szemzó Ludwik Juljan, 1900, Tarnopol, Elwer i Barbara [Tarnopol]
  2621 Steinbak Jakób, 1900, Zastawie, Josel i Bohne [Tarnopol]
  2622 Starecki Wasyl, 1900, Tarnopol, Eudoksja [Tarnopol]
  2623 Śmietanka Włodzimierz, 1900, Tarnopol, Marja [Tarnopol]
  2624 Szemeluk Michał, 1900, Tarnopol, Antoni i Anastazja (Tarnopol)
  2625 Skiba Antoni, 1900, Mikuiińce, Mikołaj i Zofja (Tarnopol)
  2626 Sywulski Prokop, 1900, Petryków, Rozalja (Tarnopol)
  2627 Skomorowski Dyonizy Bohdan, 1900, Tarnopol, Dyonizy i Eugenja (Tarnopol)
  2628 Snider Hirsch Leib, 1900, Tarnopol, Berh i Jenta (Tarnopol)
  2629 Stolz Fryderyk Antoni Józef, 1900, Tarnopol, Fryderyk i Marja (Tarnopol)
  Str. 88. TARNOPOLSKI DZIENNIK WOJEWÓDZKI Poz. 62. Nr. 5.
  2630 Szkolny Wasyl, 1901, Denysów, Dmytro i Tekla (Tarnopol)
  2631 Swarr Mozes Abraham, 1901, Tarnopol, Józef i Chaja (Tarnopol)
  2632 Stogryn Józef, 1901, Tarnopol, Teodor i Helena (Tarnopol)
  2633 Sygal Wolf 1901, Isypowce, Hersz i Pesie (Tarnopol)
  2634 Sampara Teodor, 1901, Proszowa, Piotr i Wiktorja (Tarnopol)
  2635 Schachter Marjan, 1901, Tarnopol, Jakób i Marjem (Tarnopol)
  2636 Sperber Juda Izaak, 1901, Zagrobela, Abraham i Małka (Tarnopol)
  2637 Sówka Kazimierz, 1901, Tarnopol, Kunegunda (Tarnopol)
  2638 Strypa Grzegorz, 1903, Berezowica Wielka, Mikołaj i Katarzyna (Tarnopol)
  2639 Stesłowicz Marjan Aleksander, 1903, Denysów, Adam i Eugenja (Tarnopol)
  2640 Szweig Isel Beri, 1903, Dyczków, Nuchim i Rebeka (Tarnopol)
  2641 Schmergel Rachmiel, 1903, Jankowce, Lea (Tarnopol)
  2642 Siring Edward, 1903, Ładyczyn, Józef i Marja (Tarnopol)
  2643 Sowa Walerjan, 1903, Tarnopol, Antoni i Anna (Tarnopol)
  2644 Sederowicz Antoni, 1903, Tarnopol, Rozalja (Tarnopol)
  2645 Szafran Adam, 1903, Tarnopol, Fryderyk i Henryka (Tarnopol)
  2646 Snihur Paweł, 1903, Tarnopol, Mikołaj i Wiktorja (Tarnopol)
  2647 Sawczyszyn Stanisław, 1904, Bucniów, Mikołaj i Emil ja (Tarnopol)
  2648 Schindelheim Samuel Leib, 1904, Tarnopol, Schmerl i Perlą (Tarnopol)
  2649 Schwarz Majer Wolf, 1904, Tarnopol, Chaja (Tarnopol) >
  2650 Semeniuk Józef, 1904, Tarnopol, Wasyłyna (Tarnopol)
  2651 Schmalenberg Walenty, 1905, Konopkówka, Marcin i Elżbieta (Tarnopol)
  2652 Stanisław Franciszek, 1905, Kurowce, Jakób i Justyna (Tarnopol)
  2653 Sołodki Stefan, 1905, Ostrów, Ksenia (Tar nopol)
  2654 Szczepański Bronisław, 1905, Tarnopol, Władysław i Antonina [Tarnopol]
  2655 Salzman Oskar, 1905, Tarnopol, Sara [Tarnopol]
  2656 Schwarz Jonas Józef, 1905, Tarnopol, Salomon i Gitla [Tarnopol]
  2657 Schindel Chaim Mozes, 1905, Tarnopol, Szmirer i Seria [Tarnopol]
  2658 Schorr Ignacy, 1905, Tarnopol, Filip i Karolina [Tarnopol]
  2659 Szarko Jan, 1905, Tarnopol, Łukasz i Eudoksja [Tarnopol]
  2660 Schrenzel Meilech, 1905, Tarnopol, Jakób i Lea [Tarnopol]
  2661 Stefański Stanisław, 1905, Eljaszówka pow.. Lityn, Mikołaj i Paulina (Tarnopol)
  2662 Sykotiw Dmytro, 1905, Zaścianka, Michał (Tarnopol)
  2663 Stachiw Wasyl, 1905, Wola Mazowiecka, Jan i Katarzyna (Tarnopol)
  2664 Sawicki Jan, 1906, Borki Wielkie, Jan i Katarzyna (Tarnopol)
  2665 Samobor iomasz, 1906, Chodaczków wielki, Igracy i Marja (Tarnopol)
  2666 Stołpak Józef, 1906, Chodaczków wielki, Bazyli i Józefa (Tarnopol)
  2667 Sigal Judei, 1906, Kozówka, Majer i Fryma (Tarnopol)
  2668 Szandała Franciszek, 1906, Ładyczyn,. Jan i Marja (Tarnopol)
  2669 Szelwach Paweł, 1906, Nastasów, Jan i MeIanja (Tarnopol)
  2670 Saudler Hersch Beri, 1906, Mikulińce, Jakób i Ciwie (Tarnopol)
  2671 Schaffel Abraham Chaim, 1906, Tarnopol, Mozes i Jochwet (Tarnopol)
  2672 Schwarz Baruch Hirsch, 1906, Tarnopol, Józef i Chaja (Tarnopol)
  2673 Szymański Józef, 1907, Ładyczyn, Józefa (Tarnopol)
  2674 Stanicz Władysław, 1907, Tarnopol, Józefa (Tarnopol)
  2675 Singerynka Abraham, 1907, Tarnopol, Pesie (Tarnopol)
  2676 Salomon Menachem Izrael, 1907, Tarnopol, Leizor i Basie (Tarnopol)
  2677 Subasz Jarosław, 1907, Tarnopol, Eljasz i Ksenia (Tarnopol)
  2678 Seleszyński Stanisław, 1907, Zagrobela, Anna (Tarnopol)
  2679 Szmigielski Alojzy, 1908, Tarnopol, Stanisław i Aniela (Tarnopol)
  2680 Schmitz Feiwel, 1908, Tarnopol, Leizor i Sara (Tarnopol)
  2681 Scheidenwerk Pinie, 1908, Tarnopol, Jente (Tarnopol)
  2682 Szozda Józef, 8 VII 1910, Mogielnica, Michał i Petronela (Trembowla)
  2683 Stupnicki Eugenjusz, 17 X 1910, Trembowla, Rozalja (Trembowla)
  2684 Strzelbicki Leon, 20 VII 1910, Wierzbowiec, Józef i Albina (Trembowla)
  2685 Stern Aron Ber, 1900, Strusów, Wolf, i Scheindla (Trembowla)
  2686 Seidelman Abraham, 1900, Trembowla, Leib i Estera (Trembowla)
  2687 Spiegel EIo Mordko, 1901, Budzanów [Trembowla]
  2688 Snihur Stefan, 1901, Darachów, Michał i Wiktorja [Trembowla]
  2689 Sauczuk Franciszek, 1901, Iławcze, Wojciech i Rozalja [Trembowla]
  2690 Szafar Dymitr, 1901, Kobyłowłoki, Konstanty i Zofja [Trembowla]
  2691 Sawyj Michał, 1901, Wierzbowiec, Wańka i Jewdocha [Trembowla]
  Nr. 5 TARNOPOLSKI DZIENNIK WOJEWÓDZKI P o/. 62. Str. 89.
  2692 Szyskula Iwan, 1901, Wierzbowiec, Hryhor i Marja (Trembowla)
  2693 Szymański Leon, 1901, Nałuźe, Tomasz i Pałana [Trembowla]
  2694 Śnieżek Franciszek, 1902, Laskowce, Jan i Julja (Trembowla)
  2695 Szargiel Mojżesz, 1902, Romanówka, Wolf i Ryfka (Trembowla)
  2696 Stachurski Franciszek, 1902, Strusów, Ludwik i Marja (Trembowla)
  2697 Salstergel Szaja, 1902, Warwaryńce, Jakób i Ryfka [Trembowla]
  2698 Szałapata Juljan, 1903, Słobódka J., Paweł i Franciszka (Trembowla)
  2699 Szerzer Wolf, 1903, Trembowla, Majer i Feiga [Trembowla]
  2700 Semków Eljasz, 1903, Ruzdwiany, Parańka [Trembowla]
c.d.
27.07.2018 09:49
c.d.
T a r n o p o l s k i d z i e n n i k w o j e w ó d z k i , Nr. 5//33.
Sprawdz oryginalny zapis nazwisk i miejscowości
  2701 Samołuk Ołeksa, 1903, Trembowla, Maksym i Anna [Trembowla]
  2702 Stachurski Edward, 1903, Trembowla, Anna [Trembowla]
  2703 Szwec Grzegorz, 1903, Warwaryńce, Piotr i Magdalena [Trembowla]
  2704 Surowiecki Kazimierz, 1904, Strusów, Władysław i Marja [Trembowla]
  2705 Schmidt Rudolf Franciszek, 1904, Trembowla, Franc. i Teresa [Trembowla]
  2706 Stolz Józef Antoni, 1904, Trembowla, Fryderyk i Marja [Trembowla]
  2707 Stern Juda Nachman, 1905, Romanówka, Izak i Estera [Trembowla]
  2708 Stojko Edward, 1911, Budzanów, Ignacy i Pelagja [Trembowla]
  2709 Stadnik Bronisław, 1911, Krowinka, Kasper i Katarzyna [Trembowla]
  2710 Srhachner Piotr, 1911, Wierzbowiec, Chana [Trembowla]
  2711 Szyszkowski Bronisław, 1911, Hinkowce, Franciszek i Anna [Zaleszczyki]
  2712 Sereda Emil, 1911, Uhryńkowce, Emil i Tekla [Zaleszczyki]
  2713 Schener Hirsch, 1911, Warwolińce, Kopel i Małka [Zaleszczyki]
  2714 Schifman Srul, 1911, Zaleszczyki, Sara [Zaleszczyki]
  2715 Steinik Wolf, 1911, Zaleszczyki, Ettie i Małka [Zaleszczyki]
  2716 Schuster r. Polger Feibisch, 1911, Zaleszczyki, Nechel i Sima [Zaleszczyki]
  2717 Schachter Dawid Majer, 1911, Zaleszczyki, Izaak i Bruche [Zaleszczyki]
  2718 Sawczyński Antoni, 1911, Zaleszczyki, Jan i Marja [Zaleszczyki]
  2719 Szewc Mirosław, 1911, Zaleszczyki, Marja [Zaleszczyki]
  2720 Schlafer Józef, 1911, Zaleszczyki, Józeł i Anna [Zaleszczyki]
  2721 Steinbock Marjan Edward, 1911, Zaleszczyki, Jerzy i Marja [Zaleszczyki]
  2722 Schleider Ozjasz Hersch, 1903, Zaleszczyki, Linda [Zaleszczyki]
  2723 Szymkun Ignacy, 1903, Czerwonogród, Antoni i Anna (Zaleszczyki]
  2724 Sałyk Prokip, 1903, Hołowczyńce, Marja [Zaleszczyki]
  2725 Śliwiński Pańko, 1903, Milówce [Zaleszczyki]
  2726 Szymków Michał, 1903, Różanówka, Michał i Marja [Zaleszczyki]
  2727 Szewczuk Józef, 1910, Bedrykowce, Iwan i Melanja [Zaleszczyki]
  2728 Schwitzer Józef, 1910, Chartanowce, Izaak i Golda [Zaleszczyki]
  2729 Szafraniec Franciszek Józef, 1910, Uścieczko Jan i Sofrona [Zaleszczyki]
  2730 Słobodzian Nikodem, 1910, Zaleszczyki, Marja [Zaleszczyki]
  2731 Snitiwer Mozes, 1910, Zaleszczyki, Zosie i Udel [Zaleszczyki]
  2732 Sulak Piotr, 1910, Zaleszczyki, Anna [Zaleszczyki]
  2733 Srumłek Wojciech, 1897, Wawrzyniec i Katarzyna (Zaleszczyki)
  2734 Sawka Iwan, 1911, Dobromirka, Stefan i Katarzyna (Zbaraż)
  2735 Skarpa Trochym, 7 XII 1911, Zbaraż stary, Katarzyna (Zbaraż)
  2736 Szymański Teodor, 12 X 1911, Roznoszyńce, Tymko i Anna (Zbaraż)
  2737 Szykuła Mikołaj Władysław, 23 V 1911, Zbaraż, Wasyl i Marja (Zbaraż)
  2738 Sawków Stefan, 4 I 1911, Moniłówka, Mikołaj i Katarzyna (Zborów)
  2739 Szerszum Bazyli, 24 VIII 1911, Krasne, Cyryl i Zofja (Zborów)
  2740 Szeliga Józef, 23 IV 1911, Załoźce, Michał i Marja (Zborów)
  2741 Szeliga Augustyn, 28 VI 1911, Trzebów, pow. Kolbuszowa, Marcin i Karolina (Zborów)
  2742 Szewczuk Josafat Stefan, 29 V 1910, Bubszczany, Marja (Zborów)
  2743 Sapeluk Włodzimierz, 1911, Ożydów, Jakób i Katarzyna (Złoczów)
  2744 Siry Bazyli, 1911, Sokołówka, Mikołaj i Ahafja (Złoczów)
  2745 Spatz Wolf, 1911, Białykamień, Leizor i Marjem (Złoczów)
  2746 Stadnik Jan, 1911, Bieniów, Semko i Aleksandra (Złoczów)
  2747 Stadnik Stanisław, Józef, 1911, Złoczów, Antonina (Złoczów)
  2748 Sturm Leon, 1911, Złoczów, Kalman i Feiga (Złoczów)
  2749 Selzer Juda Markus, 1907, Baluczyn, Małka (Złoczów)
  2750 Siisman Józef, 1907 Gołogóry, Etla (Złoczów)
  2751 Samborski Józef, 1907, Kutkorz, Jakób i Rozalja (Złoczów)
  2752 Schapira Berisch, 1906, Pobocz, Izaak i H enia (Złoczów)
  2753 Szewczuk Stefan, 1907, Podhorce, Teodor i Eugenja (Złoczów)
  2754 Segal Samuel, 1907, Sassów, Abraham i Jutte (Złoczów)
  2755 Sobeńko Sylwester Wiktor, 1907, Uciszków, Józef i Antonina (Złoczów)
  Str. 90 TARNOPOLSKI DZIENNIK WOJEWÓDZKI Poz. 62. Nr. 5.
  2756 Silberberg Rubin, 1907, Złoczów, Izaak i Chaja [Złoczów]
  2757 Seńczuk Jan, 1906, Złoczów, Daniel i Tekla [Złoczów]
  2758 Schapira Maks, 1906, Złoczów, Abraham i Beila [Złoczów]
  2759 Seligman f. Portnoj Józef Hersch, 1905, Gologóry, Mozes i Lipa [Złoczów]
  2760 Smoliński Bazyli, 1905, Gologóry, Jan Karolina [Złoczów]
  2761 Szeptycki Jan, 1905, Lackie wielke, Pelagja [Złoczów]
  2762 Steinberger f. Katz Meschulem Sisman, 1905, Ruda Kotłowska, Natan i Majle [Złoczów]
  2763 Sawicki Jędrzej, 1905, Zarzecze, Marja [Złoczów]
  2764 Schneider Jan Józef, 1905, Złoczów, Józef i Adela [Złoczów]
  2765 Sambor Edward, 1905, Złoczów, Stanisław i Teresa [Złoczów]
  2766 Schrager Izrael, 1905, Złoczów, Dawid i Marjem [Złoczów]
  2767 Szewców Michał, 1904, Krasne, Piotr i Anna [Złoczów]
  2768 Sochacz Stanisław, 1904, Kutkorz, Barbara [Złoczów]
  2769 Sigal Jakób, 1904, Olszanica, Zlata [Złojj czów]
  2770 Sauter Piotr, 1904, Ruda Kotłowska, Antoni i Agnieszka [Złoczów]
  2771 Stern Jonas, 1904, Sokołówka, Mozes i Freida (Złoczów)
  2772 Sohn Chuny, 1904, Żuków, Ruchla [Złoczów]
  2773 Stanisławski Władysław, 1904, Złoczów, Agnieszka [Złoczów]
  2774 Salomon Wojciech, 1904, Tabaszów, Tomasz i Marja [Złoczów]
  2775 Schalet Hersch Elemelech, 1903, Złoczów, Feibisz i Rebeka [Złoczów]
  2776 Stryszewski Michał, 1903, Skwarzawa, Franciszek i Franciszka [Złoczów]
  2777 Schor Juda, 1903, Żuków, Fryma [Złoczów]
  2778 Sochiński Włodzimierz, 1903, Złoczów, Jan i Tekla [Złoczów]
  2779 Szpajko Jan, 1903, Złoczów, Tacjana [Złoczów]
  2780 Słowicki Iwan, 1903, Złoczów, Andrzej i Agata [Złoczów] 2781
  Schneider Semko, 1902, Olszanica, Wasyl i Tośka [Złoczów]
  2782 Szczygielski Mikołaj, 1902, Zarwanica, Wasyl i Eudoksja [Złoczów]
  2783 Sicha Henryk, 1902 Złoczów, Józef i Anna []
  2847 Trześniewski Piotr, 6 VII 1910, Mikołajów, Iwan i Michalina [Radziechów]
  2848 Trzaska Czesław, 20 VII 1900, Podwołoczyska, Henryk i Marja (Skałat)
  2849 Tkaczuk Eustachy Aleksander, 27 XI 190C> Podwołoczyska, Aleksander i Bolesława (Skałat)
  2850 Strzelecki Antoni, 18 X 1900, Sororko, J ó ¬ zef (Skałat)
  2851 Tennenbaum Izaak, 27 V 1901, Podwołoczyska, Szeftel i Freida (Skałat)
  2852 Tomaszewski Stefan, 1902, Skałat, Ferdynand i Michalina (Skałat)
  2853 Turecki Antoni, 1 III 1903, Touste, Łukasz i Anna (Skałat)
  2854 Twardy Tadeusz Marjan, 1902, Tarnopol, Jan i Helena (Tarnopol)
  2855 Teich Mozes Leib, 1902, Tarnopol, Selig i Pesie (Tarnopol)
  2856 Tkaczuk Eustachy, 1901, Tarnopol, Piotr i Marja (Tarnopol)
  2857 Trelka Bronisław, 20 VIII 1911, Tarnopol, Michał i Józefa (Tarnopol)
  2858 Tepler Jan, 25 III 1911, Tarnopol, Michalina (Tarnopol)
  2859 TeśiuK Jan, 1 IV 1911, Tarnopol, Paweł i Barbara (Tarnopol)
  2860 i afel Gersclion, 9 XII 1910, Tarnopol, Froinch i Feiga (Tarnopol)
  2861 Toparnicki Władysław, 291 1910, Tarnopol, Tekla (Tarnopol)
  2862 Teitelbaum Abraham, 1900, Tarnopol, Chaim i Eiia (Tarnopol)
  2863 Trytko Tadeusz, 1901, Tarnopol, Józef i Marja (Tarnopol)
  2864 Tauletz Stanisław, 1903, Tarnopol, Stanisław i Julja []
  2897 Twardyjewicz Jerzy 1911, Złoczów, Jan i Franciszka [Złoczów]
  2898 Tennenbaum Samuel, 1907, Sokołówka, Szymon i Ryfka [Złoczów]
  2899 Todorowski Jan, 1903, Pietrycze, Michał i Katarzyna (Złoczów)
  2900 Tuczabski Hrynko, 1902, Gołogóry, Jakób i Naścia (Złoczów)
  2901 Tarnawski Andrzej, 1902, Skwarzawa, Paweł i Anna (Złoczów)
  2902 Tarczyniak Emiljan, 1909, Olesko, Maksym i Anna (Złoczów)
  2903 Tatarczuk Jan, 1909, Pietrycze, Szymon i Marja (Złoczów)
  2904 Tryl Władysław, 1908, Nowosiólka, Gabryel i Katarzyna (Złoczów)
  2905 Tabak Władysław, 1908, Złoczów, Tekla [Złoczów]
  2906 Uściak Semen, 1900, Gliniany, Jan i Anastazja (Przemyślany)
  2907 Urbanicz Władysław, 17 I 1910, Koszków, pod Krak., Jan i Anna (Skałat)
  2908 Uger Maksymiljan, 1905, Tarnopol, Karol i Rozalja [Tarnopoi]
  2909 Uberna Tadeusz Michał, 1906, Smykowce, Michał i Aniela [Tarnopol)
  2910 Ulrych Otto, 1900, Trembowla, Jan i Amalja [Trembowla]
  2911 Ulrych Jan Józef, 1904, Strusów, Jan i Amalja [Trembowla]
  2912 Udała Mikołaj, 1911, Pietrycze, Jan i Michalina (Złoczów)
  2913 Unterlag Simche Aron, 1903, Złoczów, Jó¬ zef i Sara [Złoczów]
  2914 Unterlag Aron, 1903, Złoczów, Jakób i Sara [Złoczów]
  2915 Urbański Józef, 190U, Kozłów, Michał i Marja (Tarnopol)
  2916 Woźny Jan, 1909, Nowosiólka, Jakób i Stefanja [Borszczów]
  2917 Wasyluk Michał, 27 VII 1911, Szuparka. Bazyli i Helena [Borszczów]
  2918 Wicher Jarosław, 2 II 1911, Oleksińce, Karo! i Julja [Borszczów]
  2919 Winner Tobiasz, 19 V 1911, Brody, Beri i Pesie [Brody]
  2920 Wojczak Władysław, 2 IX 1910, Kozowa, Marja [Brzeżany]
  2921 Wójcik Tadeusz, 14 1 1910, Kurzany, Michał i Helena [Brzeżany]
  2922 Weisenberg Sanel, 17 IX 1911, Sloboda Złota, Markus i Sala [Brzeżany]
  2923 Weingarten Josel, 25 IX 1911, Sloboda Złota, Beri i Lea [Brzeżany]
  2924 Weretka Józef, 1 I 1911, Taurów, Stanisław i Julja [Brzeżany]
  2925 Wierzbicki Zbigniew Zdzisław, 16 IV 1911, Petlikowce nowe, Jan i Marja [Buczacz]
  2926 Winiawker Majer, 1 X 1911, Monasterzyska, Benzion i Mina [Buczacz]
  2927 Wacław Władysław, 1 IX 1910, Trybuchowce, Eljasz i Franciszka [Buczacz]
  2928 Wolski Władysław, 28 VIII 1910, Monasterzyska, Marja [Buczacz]
  2929 Weiser Dawid Hersch, 5 XII 1911, Kolędziany, Blima i Mindla [Czorików]
  2930 Wujów Michał, 6 VIII 1910, Dżuryn, Anna [Czortków]
  2931 Weisser Schmerl, 31 V 1910, Kolędzlany, Mina [Czortków]
  2932 Wełyczok Władysław, 13 IV 1910, Pauszówka, Michał i Anastazja [Czortków]
  2933 Waldman Ire, 31 I 1899, Dobrotwór, Feiga (Kamionka str.)
  2934 Wander Abraham, 13 IX 1897, Kamionka str., Henio i Ryfka (Kamionka str.)
  2935 Wąsowicz Michał, 17 IX 1897, Kamionka str., Jakób i Ahafja (Kamionka str.)
  2936 Wechsler Jakób, 23 III 1894. Kamionka str., Isak i Rebeka (Kamionka str.(
  2937 Weinfeld Lazar, Peisach Józef, 18 VII 1901, Kamionka str., Jakób (Kamionka str.)
  2938 Widajewicz Michał, 20 I 1896, Kamionka str., Weronika (Kamionka str.)
  2939 Wiśniowski Jan, 4 VIII 1895, Zubowmosty, (Kamionka str.)
  2940 Wittlin Józef, 25 IX 1890, Kamionka str., Abraham i Berta (Kamionka str.)
  2941 Wittlin Józef, 12 VI, Kamionka str., Ruchel (Kamionka str.)
  2942 Wittlin Majer Dawid, 5 VII 1898, Kamionka str., Chaim i Ettel (Kamionkn str.)
  2943 Wittlin Meilech, 6 II 1898, Kamionka str., 'Wolf i Chane (Kamionka str.)
  2944 Witowski Jan, 25 V 1903, Adamy, Michał i Marja (Kamionka str.)
  2945 Wodziński Edward Józef, 10 III 1904, Podzamcze, Władysław i Katarzyna (Kamionka str.)
  2946 Wójcik Tomasz, 8 X 1897, Czanyż, Danyło i Marja (Kamionka str.)
  2947 Wojnarowicz Jakób, 12 II 1899, Kamionka str., Michał i Weronika (Kamionka str.)
  2948 Wojtanowicz Eustachy, 1903, Kamionka str., Michał i Julja (Kamionka str.)
  2949 Woźny Józef, 6 XII 1896, Busk, Daniel i Tekla (Kamionka str.)
  2950 Wunsol Andrzej, 16 V 1896, Kamionka str., Antoni i Marja (Kamionka str.)
  2951 Wus Emiljan, 26 IX 1899, Kamionka str., Jakób i Ahafja (Kamionka str.)
  2952 Walenta Michał, 24 VII 1911, Kociubińce, Mikołaj i Marja (Kopyczyńce)
  2953 Walpa Kiryło, 29 I 1911, Kluwińce, Wasyl i Tekla (Kopyczyńce)
  2954 Weinstein Mojżesz, 18 X 1911, Kopyczyńce, Markus i Roza (Kopyczyńce)
  2955 Wiwczar Michał, 17 X 1911, Kociubińce, Aleksander i Anna (Kopyczyńce)
  2956 Wowk Jan, 1910, Uhrynów, Dymitr i Rozalja (Podhajce)
  2957 Weisman Aba, 1910, Podhajce, Majer i Chaja (Podhajce)
  2958 Wasylków Teodor, 1902, Ładańce, Marja (Przemyślany)
  2959 Walichewicz Józef Adam, 1902, Przemyślany, Michał i Józefa (Przemyślany)
  2960 Wołoszyn Franciszek, 1903, Zamoście, Andrzej i Marja (Przemyślany)
  2961 Woroniuk Stanisław, 1905, Gliniany, Katarzyna (Przemyślany)
  2962 Wysocki Michał, 1910, Bilka, Wasyl i Marta (Przemyślany)
  2963 Witoszyński Jerzy Michał, 1906, Gliniany, Aital i Helena (Przemyślany)
  2964 Wójcicki Marjan Henryk, 1906, Gliniany, Juljan i Katarzyna (Przemyślany)
  2965 Winiarsk Kazimierz, 1907, Łonie, Napoleon i Marja (Przemyślany)
  2966 Wrajer Grzegorz, 1910, Zamoście, Józef i Marja (Przemyślany)
  2967 Wechsler Abraham, 12 III 1901, Witków nowy, Saul i Matei (Radziechów)
  2968 Walisch Karol Wilhelm Adolf, 30 X 1901, Józefów, Alfred i Ewa (Radziechów)
  2969 Wilder Izrael, 15 IV 1908, Ohladów, Mendel i Scheidla (Radziechów)
  2970 Wagschul Izaak, 10 X 1905, Dmytrów, Chaja fRadziechów)
  2971 Waranowski Stanisław, 2 IV 1906, Pawłów, Antoni i Marja (Radziechów)
  2972 Wilder Izrael, 15 IV 1908, Ohladów, Mendel i Scheindla (Radziechów)
  2973 Winner Josel Luzer, 25 VI 1910, Smarzów, Perlą (Radziechów)
  2974 Wusaty Stefan, 16 VIII 1910, Radziechów, Katarzyna (Radziechów)
  2975 Weinstein Chaim Dawid, 16 XII 1910, P o d ¬ wołoczyska Pinkas i Ewa (Skałat)
  2976 Wilpelmus Jan, 27 IX 1910, Las Bilatówka ad Sadzawki, Grzegorz i Marja (Skałat)
  2977 Wiszniowski Charłap, 16 I 1910, Skałat, Anna (Skałat)
  2978 Waltuch (Sobec) Juda, U VII 1910, Skałat, Abraham i Feiga (Skałat)
  2979 Werber Izrael, 28 VII 1910, Skałat, Dawid i Feiga (Skałat)
  2980 Wiszniak Markus, 1 X 1910, Skałat, Salomon i Fradel (Skałat)
  2981 Wolobujów Piotr, 18 III 1910, Zadnieszówka, Piotr i Katarzyna (Skałat)
  2982 Woleniuk Terentij, 6 VII 1900, Podwołoczyska, Anna (Skałat)
  2983 Wolański Stefan, 11 XII 1900, Rożyska, Roch i Katarzyna (Skałat)
  2984 Werfel Mozes, 1901, Skałat, Markus i Gitla (Skałat)
  2985 Wołowski Maksym, 8 XI 1901, Krzywe, Ka zimierz i Eufemja (Skałat)
  2986 Wolan Michał, 29 IX 1902, Kaczanówka, Paweł i Marja (Skałat)
  2987 Wusyk Jan. 8 VI 1902, Połupanówka, Ludwik i Marja (Skałat)
  2988 Wojnarczuk Wasyl, 1902, Skałat, Iwan i Agnieszka (Skałat)
  2989 Wojewoda Piotr, 20 II 1903, Krzywe, Grzegorz i Wiktorja (Skałat)
  2990 Wołownik Stefan, 1903, Żerebki szlacheckie, Grzegorz i Marja (Skałat)
  2991 Wąsaty Józef, 1903, Kozłów, Wojciech i Katarzyna (Tarnopol)
  2992 Winnik Jan, 1903, CHodaczków wielki, Tekla (Tarnopol)
  2993 Wojtoń Adam Franciszek, 1902, Tarnopol, Wincenty i Genowefa (Tarnopol)
  2994 Weintreb Chaim Wolf, 1902, Tarnopol, Gedalę i Freida {Tarnopol)
  2995 Wachtel Leizor, 1902, Tarnopol, Abraham i Rachela (Tarnopol)
  2996 Wołoszyński Józef, 7 X 1911, Mikulińce, Antonina (Tarnopol)
  2997 Wajda Jan, 23 V 1910, Tarnopol, Tomasz i Marja (Tarnopol)
  2998 Władyk Władysław, 3 VI 1910, Tarnopol, Bronisława (Tarnopol)
  2999 Weishaut Abraham Froim, 1900, Tarnopol, Israel i Chana (Tarnopol)
  3000 Wisselhhier Szmaje, 1900, Tarnopol, Sara (Tarnopol)
c.d.n
27.07.2018 09:51
c.d.
Sprawdź oryginalny zapis nazwiska i miejscowości
Ta r n o p o l s k i d z i e n n i k w o j e w ó d z k i , Nr. 5//33.
  3001 Wasserman Mozes, 1900, Tarnopol, Markus i Kinda (Tarnopol)
  3002 Wereta Heronim, 29 VIII 1910, Kozłów, Jan i Rozalja (Tarnopol)
  3003 Winnik Stanisław, 1900, Tarnopol, Dawid i Julja (Tarnopol)
  3004 Weissbrod Lazar, 1901, Tarnopol, Jakób i Małka (Tarnopol)
  3005 Wiszniewski Eustachy, 1901, Tarnopol, Apolonja (Tarnopol)
  3006 Wencel Franciszek, 1901, Tarnopol, Alojza (Tarnopol)
  3007 Weinlós Chesel Dawid, 1901, Tarnopol, Klara (Tarnopol)
  3008 Wasylewicz r. Bazylewicz Józef, 1903, Suszczyn, Wincenty i Anastazja, (Tarnopol)
  3009 Wawruczak Marjan, 1903, Bajkow'ce, Michał i Katarzyna (Tarnopol)
  3010 Wach Józef, 1904, Tarnopol, Franciszek i Aniela (Tarnopol)
  3011 Wilczak Stanisław, 1904, Tarnopol, Antoni i Karolina (Tarnopol)
  3012 Weiser Markus, 1904, Tarnopol, Joel i Szarlota (Tarnopol)
  3013 Werfel Jakób, 1904, Samuel i Bruche (Tarnopol)
  3014 Wojtowicz Włodzimierz, 1904, Tarnopol, Magdalena (Tarnopol)
  3015 Waszkiewicz Józef, 1904, Tarnopol, Wiktorja (Tarnopol)
  3016 Wołoszyn Mikołaj, 1904, Iwaczów Górny, Iwan i Antorina [Tarnopol]
  3017 Wilner Jan, 1905, Isypowce, Zachary i Bluma (Tarnopol)
  3018 Wilkoszewski Tadeusz, 1905, Tarnopol, Michał i Ewelina (Tarnopol)
  3019 Wojtuś Józef, 1905, Tarnopol, Franciszek i Marja (Tarnopol)
  3020 Weretyk Teodor, 1906, Ludwikówka, Michał i Marja (Tarnopol)
  3021 Wsetecka Franciszek, 1906, Tarnopol, Franciszek i Józefa (Tarnopol)
  3022 Weisbrot Samuel Jakób, 1906, Tarnopol, Mozes i Jenta (Tarnopol)
  3023 Weingarten Jakób, 1906, Tarnopol, Rywa (Tarnopol)
  3024 Wolwowski Abraham, 1906, Tarnopol, Mozes i Dora (Tarnopol)
  3025 Wierzbicki Wilhelm, 1906, Tarnopol, Wirg’- ljusz i Marja (Tarnopol)
  3026 Weissblech Nuchim, 1907, Tarnopol, Moj¬ żesz i Feiga (Tarnopol)
  3027 Wojtowicz Kazimierz, 1907, Tarnopol, Jan i Apolonja (Tarnopol)
  3028 Weinbaum Salomon, 1908, Tarnopol, Sara [Tarnopol]
  3029 Winkler Juda Leib, 1908, Tarnopol, Jenta [Tarnopol]
  3030 Wurman Jakel Leib, 9 V 1910, Zazdrość, Efroim i Feina [Trembowla]
  3031 Weinstein Mendel, 1902, Dołhe, Wolf i Golda [Tiembowlaj
  3032 Wasyluk Stanisław, 1902, Młyniska, Jan i Rozalja [Trembowla]
  3033 Weisman Izrael Leib, 1903, Budranów, Wolf i Chana [Trembowla]
  3034 Wandler Schachter Izrael, 1903, Strusów, Sara [Trembowla]
  3035 Weisenthal Artur Leon, 1911, Budzanów, Ita i Lea [Trembowla]
  3036 Woźny Maciej, 1911, Darachów, Jan i Aniela [Trembowla]
  3037 Witiuk Stefan, 1911, Słone, Dymitr i Irena [Zaleszczyki]
  3038 Wandżura Jakim, 1911, Uścieczko, Warwara [Zaleszczyki]
  3039 Weiner f. Kalkenstein Juda Hersch, 1911,. Zaleszczyki, Iser i Lea [Zaleszczyki]
  3040 Wierbicki Józef, 1911, Zaleszczyki, Michalina [Zaleszczyki]
  3041 Wojewidka Andrzej, 1911, Zaleszczyki, W asyłyna [Zaleszczyki]
  3042 Witańczuk Władysław, 1911, Zaleszczyki, Józef i Katarzyna (Zaleszczyki)
  3043 Wagner Stanisław Zbigniew, 1903, Zaleszczyki, Stanisław i Józefa (Zaleszczyki)
  3044 Widzemok Jan, 1903, Hinkowce, Teodor i Paraska (Zaleszczyki)
  3045 Wityszyn Iwan, 1903, Hołowczynce, Paweł i Anna (Zaleszczyki)
  3046 Wojtaszyn Jan, 1903, IJścieczko, Józef i P e - lagja (Zaleszczyki)
  3047 Weiss Mechel, 1903, Zaleszczyki, Leon i Lea (Zaleszczyki)
  3048 Wasylowski Bazyli, 1 VI 1910, Toki, Antoni i Marja (Zbaraż)
  3049 Wenzf Alfred Józef, 1911, Złoczów, Jakób i Franciszka (Złoczów)
  3050 Woska Augustyn Antoni, 1911, Snowicz, Karol i Józefa (Złoczów)
  3051 Weinhajmer Jakób, 1910, Kaźmierówka, Matias i Katarzyna (Złoczów)
  3052 Wilkocz Leib, 1910, Gołogóry, Lecia (Złoczów)
  3053 Weinstock Dawid, 1910, Strutyn, Hersz i Chaja (Złoczów)
  3054 Woźniakowski Izydor, 1910, Złoczów, Marja (Złoczów)
  3055 Wróbel Stanisław, 1907, Bezbrudy, Szymon i Franciszka (Złoczów)
  3056 Worysz Kazimierz, 1907, Ryków, Michał i Anna (Złoczów)
  3057 Wróblewski Karol, 1906, Zarwanica, Piotr i Marcela (Złoczów)
  3058 Worysz Włodzimierz, 1905, Ryków, Michał i Anna (Złoczów)
  3059 Jackiw Stanisław Józef, 1904, Złoczów, Franciszek i Amalja (Złoczów)
  3060 Wilkowski Bolesław, 1904, Złoczów, Piotr i Julja (Złoczów)
  3061 Wlodinger Jeciel, 1904, Złoczów, Jakób i Chaja (Złoczów)
  3062 Wendlik Franciszek, 1903, Jaśkowice, Franciszek i Marja (Złoczów)
  3063 Wolfisch Nechman, 1903, Złoczów, Jakób i Perła (Złoczów)
  3064 Wityk Michał, 1902, Płuhów, Grzegorz i Naścia (Złoczów)
  3065 Wiśniowski Teodor, 1902, Uhorce, Tekla (Złoczów)
  3066 Welgan Eustachy 1902, Złoczów, Anna. (Złoczów)
  Nr. 5. TARNOPOLSKI DZIENNIK WOJEWÓDZKI Poz. 62. Str. 95.
  3067 Wasser Sender Hersch, 1902, Złoczów, Majer i Zlate (Złoczów)
  3068 Weintrab Chaim Wolf, 1902, Złoczów, Gotel i Fryda (Złoczów)
  3069 Wiśniowski Mikołaj, 1909, Wołożynów, Iwan i Agnieszka (Złoczów)
  3070 Welgan Mikołaj, 1909, Złoczów, Teodor i Katarzyna (Złoczów)
  3071 Welgan Franciszek, 1909, Złoczów, Katarzyna (Złoczów)
  3072 Worobec Mirosław Bogdan, 1909, Złoczów, Michał i Olga (Złoczów)
  3073 Wróblewski Władysław, 29 V 1911, Boldury, Juljan i Eugenja (Brody)
  3074 yogelman Markus, 1901, Strusów, Józef i Feiga (Trembowla)
  3075 Yetter Oswald Traugot Jakób, 1911, Złoczów, Fryderyk i Marja (Złoczów)
  3076 Zaremba Aleksander, 20 VII 1911, Szerszeniowce, Andrzej i Ahafja (Borszczów)
  3077 Zaleski Marjan Ludwik, 13 VII 1911, Grzymałówka, Juljan i Józefa (Brody)
  3078 Zacharko Michał, 20 I 1910, Brzeżany, Jan i Tekla (Brzeżany)
  3079 Zarękiewicz Eugenjusz, 17 1 1910, Kozowa, Jan i Zofja (Brzeżany)
  3080 Zatorski Jan, 20 VI 1910, Rekszyn, Karol i Zofja (Brzeżany)
  3081 Zaleski Jan, 31 I 1911, Brzeżany, Bazyli i Anna (Brzeżany)
  3082 Złotyk Kazimierz, 5 II 1911, Plichów, Paweł i Anna (Brzeżany)
  3083 Zabłocki Aleksander, 14 VII 1911, Przewłoka, Michał i Marja (Buczacz)
  3084 Zukiewicz Michał, 8 X 1911, Buczacz, Anna (Buczacz)
  3085 Zawiślanski Józef, 25 X 1910, Monasterzyska, Franciszek i Anna (Buczacz)
  3086 Zatoński Jan 12 X 1910, Zalesie, Michał i Anna (Czortków)
  3087 Zub Partemij, 24 IX 1910, Dobrotwór, Katarzyna (Kamionka str.)
  3088 Zacharzewski Władysław Wawrzyniec, 10 VIII 1905, Kamionka str., Franciszek i Marja (Kamionka str.)
  3089 Załuski Jan, 27 V 1893, Kamionka str., Mateusz i Rozalja (Kamionka str.)
  3090 Zelisko Jan, 20 VII 1897, Czanyż, Łuć i Ołena (Kamionka str.)
  3091 Zickorie Schachtel, 25 XII 1897, Busk, Mozes i Zlata (Kamionka str.)
  3092 Żółtaniecki Bazyli, 10 I 1899, Busk, Emiljan i Joanna (Kamionka str.)
  3093 Zucker Abraham, 10 IX 1897, Kamionka str., Nuchem (Kamionka str.)
  3094 Zuckerkandel Józef, 1 X 1901, Kamionka str., Simon (Kamionka str.)
  3095 Zwatschka Antoni, 9 III 1895, Kamionka str., Jakób i Katarzyna (Kamionka str.)
  3096 Zumand Markus Berisch, 10 X 1892, T oporów, Abraham i Freide (Kamionka str.)
  3097 Zwatschka Józef, 1 VIII 1890, Kamionka str., Grzegorz i M a^a (Kamionka str.)
  3098 Zazulak Stanisław, 13 VIII 1911, Kociubińce, Jan i Micnalina (Kopyczyńce)
  3099 Zdcbiak Jan, 21 III 1910, Husiatyn, Marcela [Kopyczyńce]
  3100 Zabilski Karol, 3 VI 1910, Kopyczyńce, Jan i Józefa [Kopyczyńce]
  3101 Zazula Josafat, 9 IX 1911, Gniłowody, Grzegorz i Teodozja [Podhajce]
  3102 Zając Omelan, 24 VII 1911, Hajworonka, Leon i Franciszka [Podhajce]
  3103 Zaleski Leon Kazimierz, 22 X 1911, Podhajce, Franciszek i Helena [Podhajce]
  3104 Zarycki Aleksander, 1910, Mądzelówka, Antoni i Juljanna [Podhajce]
  3105 Zelisko Józef, 1910, Podhajce, Marja [Podhajce]
  Zając Antoni Władysław, 1902, Pletenice, Franciszek i Ludwika [Przemyślany]
  3107 Zadorożny Łukasz 1903, Lipowce, Tadeusz i Marja [Przemyślany]
  3108 Zawistowski Stanisław, 1903, Pleników, Julja [Przemyślany]
  3109 Zlaikes Józef Simon, 1903, Słowita, Samuel i Ciii [Przemyślany]
  3110 Zajger Michał, 1911, Pniatyn, Jakób i Marja [Przemyślany]
  3111 Zariszański Jan, 10 X 1900, Szczurowice, Stefan i Anna [Radziechów]
  3112 Zarudeniec Jędrzej, 19 IX 1901, Hrycowola, Maksymiljan i Marja [Radziechów]
  3113 Zubiński Jan, 4 VI 1901, Hajworony ad Paw ¬ łów, Jan [Radziechów]
  3114 Zariszański Michał, 9 X 1901, Szczurowice, Wasyl i Irena [Radziechów]
  3115 Zariszny Antoni, 26 I 1907, Ohladów, Jan i Aleksandra [Radziechów]
  3116 Zajączyński Roman Wacław,28 X 1905, T oporów, Bazyli i Joanna [Radziechów]
  3117 Zapisecki Grzegorz, 14 II 1905, Stojanów, Cecyljusz i Paraskewja [Radziechów]
  3118 Zapun Markus Feiwisch, 9 X 1905, Chołojów, Ela [Radziechów]
  3119 Zacharjasiewicz Władysław Jan, 12 VII 1906, Strzemilcze, Oswald i Hilda [Radziechów]
  3120 Zariczny Ołeksa, 28 III 1909, Pawłów, Jan i Aleksandra [Radziechów |
  3121 Zeliznow Andrzej, 17 I 1909, Majdan stary, Bazyli i Motryna [Radziechów]
  3122 Ząbal Kazimierz, 19 VI 1910, Supranówka, Wojciech i Karolina [Skałat
  ]
  3123 Zdybał Karol, 4 VIII 1908, Cianowice pow. Olkusz, Antoni i Marja [Skałat]
  3124 Zadorożny Jan, 6 II 1901, Łuka mała, Ilko i Marja [Skałat]
  3125 Zimmerman Salomon, 14 U 1901, Podwołoczyska, Markus i Berta [Skałat]
  3126 Zieliński Marcin, 31 VIII 1902, Mazurówka, Michał i Wiktorja [Skalat]
  3127 Zimmerman Jechel Mozes, 15 V 1902, P o d ¬ wołoczyska, Elo i Sara [Skalat]
  3128 Zaklika Romuald, 1902, Skałat, Zenon i Dyoniza [Skałat]
  3129 Żuk Włodzimierz, 1902, Zadnieszówka, Aleksander i Marja [Skałat]
  3130 Zaplitny Michał, 12 IV 1903, Touste, Wasyl i Anna [Skałat]
  3131 Ziemiański Włodzimierz, 3 VI 1911, Panasówka, Stanisław i Marja [Skałat]
  3132 Zabłocki Włodzimierz, 1908, Szlachcińce, Paulina [Tarnopol]
  3133 Zathaim Marjan Karol, 1902, Tarnopol, Emiljan i Marja [Tarnopol]
  3134 Żukowski Piotr, 1902, Józef i Marja [Tarnopol]
  3135 Żurowski Piotr, 1902, Tarnopol, Marja;'[Tarnnopol]
  3136 Zawada Bolesław, 1902, Ostrów, Sebastjan i Agata [Tarnopol]
  3137 Zummer r. Schafkopf Gerszon Dawid, 1902, Mikulińce, Leib i Tauba [Tarnopol]
  3138 Zeller Majer Józef, 1901, Czartorja, Jakób i Sara [Tarnopol]
  3139 Żurowski Franciszek, 1900, Tarnopol, Miko¬ łaj i Karolina [Tarnopol]
  3140 Zmurkiewicz Roman, 1900, Tarnopol, Miko¬ łaj i Karolina [Tarnopol]
  3141 Zosiak Jan, 3 IV 1911, Stupki, Mateusz i Marta [Tarnopol]
  3142 Żelazko Włodzimierz, 22 X 1910, Ostrów, Jan i Marja [Tarnopol]
  3143 Zych Aleksander, 30 XI 1911, Władysław i Walerja [Tarnopol]
  3144 Zatheim Marjan, 1900, Tarnopol, Emil i Marja [Tarnopol]
  3145 Zorij Wasyl, 1 III 1911, Chodaczków wielki, Semko i Wincentyna [Tarnopol]
  3146 Żłobicki Józef, 31 XII 1910, Dyczków, Ignacy i Marja [Tarnopol]
  3147 Zawojowski Roman, 1900, Tarnopol, Katarzyna [Tarnopol]
  3148 Zubyki Jan, 1900, Tarnopol, Anastazja [Tarnopol]
  3149 Zieliński Eugenjusz, 1900, Tarnopol, Marja [Tarnopol]
  3150 Zawiło Kazimierz Ignacy, 1901, Tarnopol, Józef i Paulina [Tarnopol]
  3151 Zawadzki Feliks Marjan Franciszek, 1901, Tarnopol, Dyonizy i Wiktorja [TarnopolJ
  3152 Zuczkowski Stanisław, 1901, Płotycz, Mateusz i Ludwika [Tarnopol]
  3153 Ziembro Michał, 1903, Czystyłów, Marja [Tarnopol]
  3154 Zamora Piotr, 1903, Krasówka, Jan i Marja [Tarnupol] 3
  155 Ziegler Henryk, 1903, Tarnopol, Fryderyk i Henryka [Tarnopol]
  3156 Zawada Bronisław, 1904, Ostrów, Sebastjan i Agata [Tarnopol]
  3157 Żelasko Michał, 1904, Ostrów, Wasyl i Katarzyna [Tarnopol]
  3158 Zaremba Józef, 1904, Tarnopol, Teodora [Tarnopol]
  3159 Zatylny Stefan, 1905, Iwaczów Górny, Wasyl i Marja [Tarnopol]
  3160 żlatkes f. Wechsler Szymon, 1905, Nastasów,. Mendel i Rudolfa [Tarnopol]
  3161 Zioła Mikołaj, 1905, Smykowce, Tomasz: i Katarzyna [Tarnopol]
  3162 Żelazny Jan, 1905, Tarnopol, Ksenia [Tarnopol]
  3163 Załopany Michał, 1906, Nastasów, Iwan i Marja [Tarnopol]
  3164 Zdański Ludwik, 1906, Tarnopol, Łukasz i Anna [Tarnopol]
  3165 Zarzycki Stanisław, 1906, Tarnopol, Anna [Tarnopol]
  3166 Zatulski Gerwazy, 1908, Dołżanka, Dymitr i Antonina [Tarnopol]
  3167 Ziółków Antoni, 1908, Smykowce, Władysław i Marja [Tarnopol]
  3168 Zając Józef, 1901, Młyniska, Jan i Rozalja [Trembowla]
  3169 Zarubal Michał, 1902, Laskowce, Jakób i Marja [Trembowla]
  3170 Zariczny Jan, 1903, Budzanów, Stefan i Marja [Trembowla]
  3171 Zawadzki Michał, 1903, Mogielnica, Karol i Marja [Trembowla]
  3172 Zarzycki Jan, 1903, Słobódka st., Józei i Tekla [Trembowla]
  efan i Marja [Trembowla]
  3173 Zatuliński Michał, 1904, Krowinka, Iwan i Ksenia [Trembowla]
  3174 Żmijowski Władysław, 1911, Janów, Julja [Trembowla]
  3175 Zajączkowski Władysław, 1911, Zaleszczyki, Józef i Eudoksja [Zaleszczyki]
  3176 Zydkowicz Karol, 1911, Zaleszczyki, Franciszek i Katarzyna [Zaleszczyki]
  3177 Zawalski Mikołaj, 1903, Hołowczyńce, Michał [Zaleszczyki]
  3178 Zadorożny Michał, 1910, Zaleszczyki, Szczepan i Michalina [Zaleszczyki]
  3179 Zuckerkandel r. Schrager Ire, 1911, Białykamień, Józef i Sara [Złoczów]
  3180 Zygała Władysław, 1911, Strutyn, Soter i Katarzyna [Złoczów]
  3181 'Zdz iarski Andrzej, 1910, Złoczów, Franciszek i Agata [Złoczów]
  3182 Złoczowski Michał, 1910, Złoczów, Anna [Złoczów]
  3183 Ziombro Jan, 1907, Sassów, Kazimierz i Wiktorja [Złoczów]
  3184 Zeisel f. Adler, Hersz Leib, 1907, Usznia,. Mozes i Chaja [Złoczów]
  3185 Żółtański Józef, 1906, Folwarki, Jan i Marja [Złoczów]
  3186 Zieliński Józef, 1905, Złoczów, Grzegorz i Anna [Złoczów]
  3187 Zwerling Bernard, 1905, Złoczów, Salomon i Mirla (Złoczów)
  3188 Zapotocki Wasyl, 1903, Konty, Łukasz i Marja (Złoczów)
  3189 Ziombra Ludwik 1902, Płuhów, Irkan i Irena (Złoczów)
  3190 Zwerling Maurycy, 1902, Złoczów, Mejer i Ettel (Złoczów)
  3191 Zibelman Maks, 1902, Złoczów, Mozes i Sara (Złoczów)
  3192 Zellel f. Krum Abraham, 1902, Białykamien, Motche i Golda (Złoczów)
  3193 Żeleźniak Jan, 1902, Podlipce, Mikołaj (Złoczów)
  3194 Zuckerkandel Fischel, 1907, Krasne, Jona Henie (Złoczów)
  3195 Żyrawski Kazimierz, 1908, Podhorce, Władysław i Anna (Złoczów)
  3196 Zazula Józef, 1908, Zazule, Teodor i Marja (Złoczów)
  3197 Zborowski Mieczysław, 1908, Złoczów, Marek i Marja (Złoczów).
  Ta r n o p o l s k i d z i e n n i k w o j e w ó d z k i Nr. 5//33.