Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Brzostowscy herbu Strzemię linia Czarnożylska

1.08.2018 19:19
Brzostowscy wywodzą się z woj. Sandomierskiego
1.Cyprian Paweł Brzostowski ur. 29.10.1612 w Michaliszkach, stolnik wileński i sekretarz królewski 1645 r., poseł upicki na sejm elekcyjny 1648 r. i pisarz dekretowy litewski, referendarz litewski 1650 roku; pisarz 1657 r., kasztelan trocki 1681/1684 r., wojewoda trocki 1684/1688 r. Jako referendarz, starosta miadziolski i oszmiański, podpisał z województwem wileńskiem elekcyę króla Michała i Jana III-go. Posiadał on oprócz wymienionych starostw, jeszcze subockie, orańskie, ozyackie, dawgowskie i bystrzyckie. Żona Rachela Barbara z Duninów Rajeckich. Umarł 8.06.1689 r. Pochowany wspólnie z żoną w kościele św. Jana w Wilnie.
1.1.Jan Władysław Brzostowski ur. w Warszawie 5.08.1646, pisarz litewski 1672, kasztelan trocki 1705, starosta subocki, fundator klasztoru bernardynów Datnów, żona Konstancja Mleczko starościanka żmudzka. Jan zmarł w Bystrzycy 29.10.1710, a Konstancja 9.01.1712 - są pochowani w podziemiach kościoła w Michaliszkach.
1.1.1. Konstanty Benedykt, ur. w Wołkołacie 7.10.1682. Pisarz litewski 1705-1709, starosta orański, kasztelan mścisławski 1715, zmarły w 1724 w Wołkołacie. Żona Teresa Woyna Jasieniecka starościanka bracławska 2v Aleksandrowa Pociej.
1.1.1.1. Adam Brzostowski z Brzostowa herbu Strzemię 1722 do 07.08.1792, generał major wojsk litewskich 1748, kasztelan połocki 1758, starosta mścibowski, Młodkowski, dowgowski i sokołowski, kawaler Orderu Orła Białego, w 1776 r. nabył Czarnożyły (notatka TD poniżej) i były własnością jego rodziny do 1872 r. (notatka z PSB poniżej). Żona Genowefa ks. Ogińska herbu Oginiec wojewodzianka trocka 1725-1792, ślub 25.02.1743 prawdopodobnie w dobrach Adama Szydłowicach koło Słonima
Adam spoczywa w krypcie w kościele czarnożylskim, która wg naocznego świadka była udostępniana w dzień Wszystkich Świętych w latach 2007-2017. W krypcie są trzy trumny - jedna większa obita różowym suknem, w której spoczywa Adam. Kto z rodziny Brzostowskich jest pochowany w dwóch pozostałych nie wiadomo.
1.1.1.1.1.Ksawery Franciszek od 1750 do ok. 1835, tytuł hrabiowski od 1798 r., starosta dowgowski 1791. Żona Maria Niezabitowska 1766 do 07.04.1858 Czarnożyły, ślub 1789 Izbica Kujawska (Maria zmarła jako wdowa)
1.1.1.1.1.1.Hipolit Michał Roch 1810-20.01.1872
a. Żona Emma Ogińska, ślub 1827, rozwód 1843, 2v Antoni Wysocki
b. Żona Marianna Ogińska (dokładne daty i wiele danych na pdst. Wiadomości genealogicznej z 1776 r. wymienionej w źródłach)
1.1.1.1.1.1.1a.Helena Maria ur. 13.09.1833 Florencja, zm. 30.01.1893 Iwonicz, ślub 9.05.1860 Kobylepole, mąż Michał Karol Załuski 1828-93 Iwonicz, syn Karola Teofila dziedzica Iwonicza i Amelii Ogińskiej, dziedzice dóbr Czarnożylskich i sanatorium w Iwoniczu.
1.1.1.1.1.1.1a.1. Józef Załuski ur. 1867 Iwonicz, zm. 1930, żona Izabella hrabina Tyszkiewicz 1872-1946 dziedzice Czarnożył
1.1.1.1.1.1.1a.1.1. Michał Baltazar Załuski 1894-1964
1.1.1.1.1.1.1a.1.2. Karol Waldemar Załuski 1895 Czarnożyły - 1970 (on jako ostatni dziedzic mieszkał do 1939 r. we dworze Czarnożylskim)
1.1.1.1.1.1.1a.1.3. Zofia 1898-1980
1.1.1.1.1.1.1a.1.4. Ireneusz 1900-1980
1.1.1.1.1.1.1a.1.5. Bogdan 1902-1981 [Załuscy wg Monografia gminy Czarnożyły]
1.1.1.1.1.1.1b. Adam Ksawery Michał ur. 1838 Czarnożyły, zmarł 10.09.1869
1.1.1.1.1.2. Ludwika Marianna 1800-5.01.1870 TD panna
1.1.1.1.1.3. Emanuel, student Uniwersytetu Warszawskiego 1793
1.1.1.1.1.4. Adam 1804-1826
1.1.1.1.1.5. Izabela 1804-1882. Mąż Józef hrabia Mycielski herbu Dołęga dziedzic Kobylepole
1.1.1.1.2. Michał Brzostowski żona Barbara Brzostowska córka Michała i Kazimiery Ogińskiej (ślub ok 1780)
1.1.1.1.3. Aleksander zm. w 1820 r. we Francji. W 1790 roku odziedziczył po ojcu Czarnożyły, gdzie się przeniósł. Był ostatnim kasztelanem mazowieckim. Był najstarszym synem Adama i Genowefy ks. Ogińskiej. Ożenił się z Anną Marią Wodzińską h. Jastrzebiec, z którą miał dwoje dzieci. Dobra Czarnożylskie przejął po nim brat Ksawery.
1.1.1.1.4. Jan
źródła na podstawie, których powstało drzewo na końcu

O tym jak dobra Czarnożylskie obejmujące 13 wsi trafiły w ręce Adama Brzostowskiego wg Tek Dworzaczka:
Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje
12016 (Nr. 1353) 1776 r.:
Kajetan Iwański generał, adiutant JKMci, syn zmarłego Stanisława Iwańskiego kasztelanica brzeskiego kujawskiego i zmarłej Marcjanny Mączyńskiej, córki zmarłego Jana Mączyńskiego podkomorzego sieradzkiego i zmarłej Barbary Korycińskiej, córki zmarłego Mikołaja Korycińskiego podkomorzego łęczyckiego i Katarzyny Brzostowskiej nepotki, rezygnuje z dóbr: Czarnożyły, Wielkie, Skrzynno, Niemierzyn, Bolków, Chojne, Nietuszyna, Kąty, Opojowice, Dymki spadłych na zeznającego po matce, na rzecz Adama hr. Brzostowskiego kasztelana połockiego.
Ów wymieniony Mikołaj Koryciński podkomorzy łęczycki w 1668 r. zaślubił Katarzynę Brzostowską, córkę Cypriana Pawła, z której córka Barbara wyszła za Jana Mączyńskiego, podkomorzego sieradzkiego [Wg Bonieckiego].
I jeszcze inny zapisek o Mączyńskich wg Tek Dworzaczka:
Jan Mączyński syn Stanisława i Łubieńskiej, starosta klonowski 1699 r., chorąży większy sieradzki w latach 1701-1718, podkomorzy sieradzki w latach 1718-1744, mąż Barbary Korycińskiej córki Mikołaja, podkomorzego łęczyckiego i Barbary Brzostowskiej. Córka tych ostatnich Marcjanna, już nie żyjąca 1759 r., żona Stanisława Iwańskiego, kasztelanica brzeskiego kujawskiego, zmarłego w 1743 r. (Łowicz Kolegiata), dziedziczka w dobrach Czarnożyły, Wielgie, Skrzynno, Niemierzyn, Bolków, Chojne, Wituszyn, Kąty, Opojowice, Dymki.
A co było wcześniej?
Fundatorką odbudowy kościoła w Czarnożyłach w 1726 r. (istnieje do dziś) była Joanna Teresa Barbara z Brzostowskich Leszczyńska, jej mąż Stefan Leszczyński zmarł w 1722 r. Joanna była 1v Denhoff, 2 v Radziejowska, 3 v Leszczyńska. Była drugą córką Cypriana Pawła Brzostowskiego i Racheli Rajeckiej. Jej w/w siostra Katarzyna, żona Mikołaja Korycińskiego była dopiero następną dziedziczką dóbr Czarnożylskich otrzymanych w spadku po niej. Joanna żyła jeszcze w 1735 r. i zmarła wg Tek Dworzaczka w 1737 r.
Wiele za tym przemawia, że spadek ów pochodził z majątku pierwszego męża Joanny Zygmunta Denhoffa. Jego ojcem był Kacper - zaufany dworzanin Zygmunta III Wazy, który przez małżeństwo z Anną Koniecpolską wszedł w posiadanie wielu dóbr w ziemi wieluńskiej. [Wg Był sobie kraj... Lidii Burakowskiej-Ogińskiej].

Adam Brzostowski dostał zatem schedę po latach - po Marcjannie z Mączyńskich Iwańskiej, wnuczce swojego pradziadka - Cypriana Pawła.

W 1835 roku, po śmierci Ksawerego Brzostowskiego podzielono majątek:
scheda 1-sza dla Ludwiki wieś i f-k Niemierzyn, Nietuszyn, Okalew, wieś Niedzwiedź, folwarki Marynka, Bolków razem 7252 mg w tym 4 102 morgi borów,
scheda 2-ga dla Hipolita folwark i wieś Czarnożyły, f-ki Działy, Michałków, kolonie Emanuela i Adamka 6 204 mg,
scheda 3-cia dla Izabeli wieś i folwark Dymki, Chojny i kolonia Hipolitów 3 913 mg i 4 446 mg boru razem 8 360 mg.
Zrezygnowano z dwóch starostw. Rodzina sprzedaje również pałac w Warszawie, przy ulicy Elektoralnej nr 796. Po bezpotomnej śmierci Adama majątek przechodzi z jego siostrą do Załuskich i w ich rękach pozostaje do 1939 r. (Kowalski 1834 II k.153, 1835 I k.488) [Herbarz Elżbieta Nejman].

"Obecny kościół św. Bartłomieja w Czarnożyłach zbudowany został w 1726 r. z fundacji Joanny z Brzostowskich Leszczyńskiej wojewodziny kaliskiej. Przy wejściu z kościoła do zakrystii w prezbiterium wmurowany jest nagrobek wykonany z białego marmuru hrabiów Adama i Hipolita Brzostowskich, ich zwłoki oraz innych członków rodziny spoczywają w podziemiach świątyni.
Z Czarnożyłami najbardziej łączy się nazwisko Adama Brzostowskiego syna Konstantego Benedykta Brzostowskiego. Urodził się on w 1722 r. Od wczesnej młodości posiadał starostwo daugowskie. Mając 16 lat wybrany został posłem powiatu koweńskiego. W 1748 r. otrzymał godność generała - majora kawalerii, następnie generała - lejtnanta piechoty. W 1758 r. otrzymał godność kasztelana połockiego. Odznaczony orderem Orła Białego. Jego dobra ziemskie leżały na Litwie i Wołyniu. W 1743 r. poślubił Genowefę Ogińską, córkę wojewody Trockiego. Prawym właścicielem dóbr Czarnożyły Adam Brzostowski został prawdopodobnie od 1774 r. chociaż przebywał tutaj wcześniej. Był on twórcą nowoczesnego rolnictwa na tych ziemiach. Swoje idee organizacji i zarządzania majątkiem ziemskim ujął w specjalnie opracowanym wydaniu znanym jako "Instruktaż dla dóbr Czarnożyły", Instruktaż wprowadzał w życie zasady "nowego rolnictwa" w zakresie: uprawy roli i wapnowania pól, odpowiedniego przygotowania ziarna do siewu, odpowiedniej konstrukcji narzędzi rolniczych, odpowiednich warunków hodowli bydła i drobiu. Adam Brzostowski lubił zajmować się ogrodnictwem. W ogrodzie przy pałacu czarnożylskim znajdowały się inspekta oraz duże "oranżerie z piecem ceglanym", w których między innymi znajdowały się drzewa cytrusowe i figowe. Uprawiano tam wiele gatunków warzyw i krzewów. Duży nacisk kładł Brzostowski na gospodarkę stawową i racjonalną eksploatację lasów czarnożylskich. Oprócz tradycyjnych działów przemysłu dworskiego, takich jak browarnictwo, młynarstwo, w dobrach czarnożylskich założył Brzostowski dwie cegielnie, tartak, piece do wypalania wapna. W Czarnożyłach znajdował się "kaffenhaus" - kawiarnia dla lepszej klienteli. Serwowano tam: miód, piwo, wódkę, kawę z cukrem, co w tamtych czasach uchodziło za pewnego rodzaju rarytas. Adam Brzostowski był autorem wydanego w 1771 r. zarządzenia o "Ustanowieniu Szkól dla małych dzieci w Czarnożyłach". W szkołach tych wprowadzał przymus szkolny dla wszystkich dzieci chłopskich od 6 do 13 roku życia. W miesiącach letnich częściowo zwolnione od przymusu szkolnego były tylko dzieci starsze (ze względu na to, że pomagały w pracach polowych). Naukę dzieci te pobierały w dni świąteczne i w niedziele. Niewysyłanie dzieci do szkoły powodowało nałożenie surowych kar na rodziców. Adam Brzostowski zmarł w 1790 r. Dobra Czarnożyły przeszły na jego syna Aleksandra, kasztelana mazowieckiego. Sukcesorzy Adama Brzostowskiego nie dbali jednak zbytnio o stan gospodarczy dóbr czarnożylskich. Ta kwitnąca ongiś majętność w pierwszej połowie XIX w. zaczęła popadać w ruinę. Po Brzostowskich, Czarnożyły odziedziczyli potomkowie Heleny z Brzostowskich hr. Mikołajowej Załuskiej z Iwonicza i w rękach tej rodziny dobra te pozostawały do 1939 r. W tym okresie wybudowano w majątku gorzelnie - 1886r.(1897-98),młyn-1901r.,tartak-1908r.” [ze strony UG Czarnożyły – wg Monografii Gminy Czarnożyły pod redakcją Zdzisława Włodarczyka]
Adam Brzostowski w XVIII w. osadził w Czarnożyłach Litwinów ze Żmudzi.[Wikipedia]

Akta metrykalne Ksawerego Brzostowskiego i jego dzieci:

Ksawery Brzostowski poślubił Maryannę Niezabitowską w 1789 r. w Izbicy Kujawskiej.

ur. Ksawery Adam Albert Brzostowski 27.10.1790 pałac na ul. Elektoralnej, par. św. Andrzeja Warszawa, syn Ksawerego i Marianny z Niezabitowskich
http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... 227&y=1377

ur. Emanuel Kleofas Brzostowski 03.10.1793 pałac na ul. Elektoralnej, par. św. Andrzeja Warszawa, syn Ksawerego i Marianny z Niezabitowskich
http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... 332&y=1083

zgon hrabia Adam Brzostowski 06.06.1826 akt 158 Warszawa św. Andrzej, syn Ksawerego
http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... 573&y=1102
nekrolog MM Adam hr. BRZOSTOWSKI (1826)
wicereferendarz Rady Stanu, młodzieniec pełen najpiękniejszych nadziei, rzadkich przymiotów serca, talentów i nauk; zmarł w 1826 w Warszawie w wieku 23 lat, eksportacja 7.06.1826 do grobu rodzinnego w dobrach Czarnożyły w Kaliskiem, zostawił rodziców.

Ślub 27.02.1833 Józef Mycielski z Izabellą Brzostowską córką Ksawerego Czarnożyły
https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cc=2115410

Poznań (USC) - akt zgonu, rok 1882 wg Projekt Poznań

Isabella von Mycielska hrabina Brzostowska (78 lat)
rodzice: Ksawery Brzostowski , Marianna geb.Niezabitowska
małżonek Joseph v Mycielski (zmarły 10 kwietnia 1885 w swoich dobrach w Spławiu, posiadał również dobra Kobylepole)
Komentarz indeksującego:
Kobylepole
ur. Czarnożyły/Polska

TD 4146 (Dziennik Poznański) 1882
Izabela Mycielska z/d Brzostowska 26/II. + Eksp. z Kobylepola do Gostynia (gr. fam.) (nekr.). Po dł. cierp. Żona Józefa Mycielskiego. * na pocz. stulecia. zaślubiła go przed blisko 50 laty. On dz-c Kobylepola i weter. z 1830. Mieli właśnie obchodzić złote wesele. (wiad. z nr 48 z 28 lut., wtorek)

TD 29673 (Poznań, Św. Marcin)
1870.5/I. + hr. Ludwika Brzostowska l. 60, panna, c. hr. Ksawerego starosty mścibowskiego i daugowskiego i Marii Niezabitowskiej, brat Hipolit, siostra Elżbieta zam. Mycielska

zgon hrabina Marianna z Niezabitowskich Brzostowska 07.04.1858 akt 8 Czarnożyły
https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cc=2115410
Nekrolog MM: Maria z Niezabitowskich hr. BRZOSTOWSKA (1858)
Wdowa po niegdyś Ksawerym hr. Brzostowskim, znakomitym obywatelu Król. Pol.; zmarła 7.06.1858 r. przepędziwszy 92 lata cnotliwego życia, pochowana w grobach familijnych w kościele parafialnym dóbr czarnożylskich, pozostawiła w głębokim żalu pogrążoną rodzinę.

Akta Hipolita Brzostowskiego i jego syna Adama:

ur. Adam Ksawery Michał Brzostowski 7.07.1838 akt 32 Czarnożyły, syn Hipolita i Emmy Ogińskiej
https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cc=2115410

zgon 25.09.1869 akt 65 Adam Brzostowski syn Hipolita i Emmy Ogińskiej Czarnożyły, 31 lat
http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... 2056&y=121

zgon Hipolit Brzostowski 20.01.1872 akt 92 św. Krzyż Warszawa
http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... 044&y=1103
Warszawa, 20.I.1872 zmarł hrabia Hipolit Brzostowski, wdowiec, właściciel majątku, lat 76, urodzony w Czarnożyłach, syn Ksawerego i Marianny z Niezabitowskich, zmarł wczoraj, o 2 w nocy, w Warszawie, przy ul. Chmielnej, pod numerem 1259 litera E
Zgłosili - Bronisław Walkiewicz, obywatel, lat 34, z Warszawy i Konstanty Gabrielski, pełnomocnik, lat 43, z Czarnożył.
gazeta Kaliszanin o zgonie Hipolita (wyszukiwanie ctrl F)
https://drive.google.com/file/d/1oosxgI ... sp=sharing

akt ur. Karola Waldemara Załuskiego wnuka Marii Heleny z Brzostowskich i Michała Załuskiego 1895 akt 15 Czarnożyły - b. ciekawy akt wskazujący, że siostra Emma Załuska, która była panną (1863-1944) adoptowała syna swojego brata Józefa i Izabelli Tyszkiewicz jako osobę dorosłą - cel?
ur. 1895 15 Karol Waldemar Załuski Józef Karol Izabela Rita Tyszkiewicz Czarnożyły Czarnożyły []
http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... =350&y=140
grób Karola Częstochowa
https://czestochowakule.grobonet.com/gr ... =0&cinki=1

ur. 1899 17 Zofia Helena Załuska Józef Karol Izabela Rita Tyszkiewicz Czarnożyły Czarnożyły [Uwagi: hrabianka Zofia Helena Maria Benwenuta Antonina Emma, ur.w Iwoniczu w Galicji Data urodzenia: 20.04.1898 r. ]
https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... 2489&y=507

ur. 1900 80 Ireneusz Dominik Maria Chwalibóg Załuski Józef Karol Izabela Rita Tyszkiewicz Czarnożyły Czarnożyły []
https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... 598&y=2098
grób Ireneusza Gorzów Wielkopolski
Ireneusz Załuski
★ 28-02-1900✝ 26-02-1980
Kwatera: 08A Numer rzędu: 20 Grób: 13

Bardzo ciekawa książka-pamiętnik o rodzinie Załuskich i Brzostowskich (wyszukiwanie ctrl F)
Wspomnienia o rodzinie Załuskich w XIX stuleciu.
https://drive.google.com/file/d/1Pz7SeC ... sp=sharing

Wg Monografia gminy Czarnożyły
Wg Monografia Gminy Ostrówek, Okalew dzieje wsi i szkolnictwa
M. Minakowski
Herbarz Boniecki
http://genealogia.grocholski.pl/gd/osoba.php?id=025052
http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia ... rzostowski
herbarz Seweryna Uruskiego str. 39
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccont ... 4&dirids=1
na stronie niniejszego opracowania o cmentarzu w Iwoniczu na str 31 można poczytać o Załuskich
http://www.ocaliwonicz.pl/wp-content/up ... y-druk.pdf
Monografie historyczno-genealogiczne niektórych rodzin polskich Stanisław Kazimierz Kossakowski str. 31
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/applet? ... .djvu&p=31
Wiadomość genealogiczna o domie Brzostowskich od weyścia z Polski do Litwy pierwodruk 1776
http://www.kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/plain ... t?id=92481