Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Topolnicki Ludwik Bazyli (1819-ok. 1900)

2.10.2018 21:11
Ludwik Bazyli Topolnicki, h. Sas, ur. 5.5.1819 Topolnica, syn Stefana (proboszcza gr-kat w Topolnicy, dziedzica Kopestyczyzny, i Katarzyny Czajkowskiej. Miał 12 rodzeństwa.

29.02.1845 Topolnica - ślub z: Katarzyna (Krystyna) Hryniewiecka ur. Smolniki, ojciec Szymon (paroch smeśnicki), matka: Pelagia Podłuska ze Smolników
1847 administrator parafii gr-kat: Krywe, dek. baligrodzki
1852,1866 ksiądz gr.kat. Dydiowo, dek. zatwarnicki, pow. Lutowiska
1866 - w marcu wniósł petycję do Sejmu Krajowego, przeciwko naczelnikowi powiatu: Alkierowi i właścicielowi dóbr Herszowi Ber Fellerowi z których winy rozeszła się w 1864 w całym powiecie zaraza na bydło
1898 paroch w: Brzegi

Bibliografia

Szematyzm kleru gr-kat 1847, 1852;
GL 29.4.1852;
Stenograficzne sprawozdania seyjmu krajowego... 19.4.1866
Przegląd 21.4.1866
.Genealogia Topolnickich