Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Kuskowski / Ko(ó)skowski GENEALOGIA XIV-XIX w

8.10.2018 10:25
KOSKOWSCY herbu Junosza ze wsi Koski (Kuski 2 km na E od Sierpca) parafia rozciszewska(zródła Boniecki Herbarz, Sulimirski: Słownik hist-geogr)

KUSKI
(1478 Cosky, Cossky) 7 km na NEE od Sierpca.
1. 1478 n. distr. płoc.(MK 5,74v); 1496 n. ziemia płoc. (MS II nr 789); 1578 pow. sierp., par. Rościszewo (ŹD 39, 49).
3. Włas. szlach.
1478 ks. Janusz II nadaje braciom Mikołajowi i Piotrowi pr. chełm. z czynszem po 9 gr posp. na ich niepodzielną cz. we wsi zw. C. (MK 5, 74v-75);
1496 król Jan Olbracht daje Pawłowi Ziemakowi z Rościszewa sędziemu płoc. m. in. skonfiskowaną wieś szlach. C. (MS II nr 789); 1531: Adam i Marek – 3 wł. os., Paweł – 1 wł. folw. (RP 41, 83v).
7. Bon. XI, 282.


Generacje 1470

***** MACIEJ ojciec Doroty, Mikołaja, Marka, Pawła
***** ADAM ojciec Jana , Jakóba, Sebastiana

1478 ks. Janusz II nadaje braciom Mikołajowi i Piotrowi pr. chełm. z czynszem po 9 gr posp. na ich niepodzielną cz. we wsi zw. C. (MK 5, 74v-75);
1496 król Jan Olbracht daje Pawłowi Ziemakowi z Rościszewa sędziemu płoc. m. in. skonfiskowaną wieś szlach. C. (MS II nr 789); 1531: Adam i Marek – 3 wł. os., Paweł – 1 wł. folw. (RP 41, 83v).

Generacja 1500

1534
córka Macieja ****** Dorota procesuje się z ******Mikołajem, Markiem i Pawłem


1542
synowie ADAMA KOSKOWSKIDEGO ..****** JAKÓB, SEBASTIAN ustanowili w Płocku swoim pełnomocnikiem brata JANA


1578
wieś te posiadali
****** JAN
ANNa wdowa po ****** PAWLE
wdowa po ***** MARCINIE
wdowa po *****MARKU
ANNA zona Andrzeja Swinki Zielinskiego

Generacja 1530

1533-1586
SEBASTIAN kanonik włocławski umarł 1579 pochowany we Włocławku

1621
JAN KOSKOWSKI otrzymał konsens na wykupienia sołyctwa w Kamionce w pow. stryjenskim

1784
stolnikiewicz piński ANTONI KOSKOWSKI (herbu ???) kwitował Janiszewskiego

1815
Rodzenstwo : Seweryn, Wojciech, Anna Michałowa Kreutz i inne siostry dziedzice RYKACZEWA w przasnyskim


Synowie JÓZEFA ... JAN .. WIKTOR
dzieci SEWERYNA .... ANTONI, LUDWIK SYMFORYAN, MAKSYMILIAN ALFONS CEZARYUSZ JOZEF i ZUZANNA URSZULA
synowe JAKÓBA ... MARIAN , LEON WINCENTY
syn SEBASTIANA .... FORTUNAT JÓZEF
legitymowali się ze szlachectwa w Królestwie przed 1850 rokiem

syn KAROLA ... KASSYAN urzednik sadowy 1847-1870,
JÓZEF zmarł przed 1860, dziedzic KOMOROWA KOSEK w mławskim z Anny dd Borowskiej 2 voto Stanisławowej łackiej zostawił dzieci:
KAROLA pełnoletniego w Koskach 1862
KAROLINE za Andrzejem Gąsiorowsmkim w Cybulinie
małoletnich
KASSYANA, JOZEFE, FRANCISZKE w 1862 w Koniewie

Rozalia i Julianna Kowalewskie za dwoma Koskowskimi.

Odpowiedzi (2)

8.10.2018 11:49
Koskowscy w Bonieckim : tom XI str 380-38
Rodzin tego nazwiska jest kilka: Koskowski , Kuskowski, Koszkowski, Kuszkowski (Kóskowski tez)


KOSKOWSCY herbu Dołega


KOSKOWSKI h. Dołega z Koskowa (dzis Kuskowo) w powiecie bielskim, województwie płockim to ród ogromnie rozrodzony. wsi tej nazwy było kilka.

GRZEGORZ syn Jana z Koskowa 1411 roku a JAN syn Stanisława w 1417 był na Uniwersytecie Krakowskim.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

GNIAZDO KUSKOWO-BOGUSĘDY

http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=13695

1Nie wszystkie wiadomości dotyczące wsi o wspólnej nazwie Kuskowo zostały pewnie zidentyfikowane. Część wzmianek zebranych pod hasłem K.-B. może dotyczyć Kuskowa-Broniszewic lub Kuskowa-Stradzewa (1305 Coszkowo, Koschkowo, Koskowo, Coszkowo Bogusządy) 9 km na NW od Bielska.

1. 1305 par. Gozdowo (OP 180, 87v-88; AC III nr 284); 1434 n. distr. płoc. (MK335, 3);
1578 pow. biel., par. Bonisław (ŹD 19, 30).

2. 1445 → p. 3; 1450 cz. w Białutach od Proczynia do granic K. (MK 335, 54v);
1594 pole w Kuskowie-Trojanach od granic Białut do granic K.-B. (PG 96, 709); pole w Rycharcicach[-Gnatach] pod K., od drogi z Rycharcic-Drozdów do Bonisławia do granic K. (PG 96, 674v).

3. Włas. szlach.
1411 Grzegorz s. Jana z K. (Bon. XI, 281);
1417 Jan s. Stanisława z K. student Uniwersytetu Krakowskiego (Album I, 40);
1424 Bogusąd dz. z K. (Z I nr 267);
1434 Żuk z K. sprzedaje br. Przedborowi dz. z K. całą cz. ojcowizny w K. za 9 1/2 kóp gr posp. (MK 335, 3);
1434-1439 Jan Koskowski kan.,
1437 kanclerz kap. płoc. (ADP perg. 218, 246; ZDP nr 124; Kap. P [1] OM nr 2); 1445 Stanisław z K. zastawia pod przepadkiem Trojanowi z K. połowę swej cz. zw. Jaśkowska w K., 5 zagonów, czyli ozimków, w 2 polach z siedliskiem i połowę łąki, w 6 kopach gr (MK 337, 113-113v);
1447 Maciej z K. winien Janowi z K. 3 kopy gr i 14 gr;
Świętosław z K. zabezpiecza pod przepadkiem Michałowi z K. 6 kóp gr na częściach ojcowizny w K. i w Kopylach (MK 335, 133v-134);
Dobiesław, Mikołaj, Paweł, bracia, z br. stryjecznym Grzegorzem zabezpieczają Janowi z K. 6 kóp gr posp. na częściach w K. i w Kopylach pod przepadkiem (MK 335, 114v);
1449 Mikołaj z K. imieniem swoim i br. Jakuba zatrzymuje sprzedaż 1 wł. w K. i w Kopylach, dokonaną przez ojca Gotarda Trojanowi z K. (MK 337, 73v);
Gotard z K. z synami Jakubem i Mikołajem sprzedają Marcinowi i Janowi z innego Kuskowa wszystkie cz. w K. i w Kopylach wraz z włóką, której sprzedaż Trojanowi odwołali pr. bliższości, za 60 kóp gr w półgr. (MK 337, 78);
1454 Mikołaj z K. z synami Marcinem i Stanisławem zabezpieczają Trojanowi z K. 10 kóp gr na całej cz. w K. i w Kopylach (MK 335, 120);
1471 Andrzej z Kuchar s. Piotra z [Czarnomina] sprzedaje Wojciechowi Miziołkowi z C. cz. w Kucharach za 44 kopy gr posp. (MK 5, 11);
1531: Jakub Dziedzik – 3 1/2 wł. folw., Stan. Konopka – 1/3 wł. folw., Jakub, Piotr, Serafin – 1 1/2 wł. folw. (RP 41, 89);
1548 Jakub Kuskowski dz. z K. darowuje Piotrowi s. zm. Serafina oraz Dorocie i Agnieszce, córkom zm. Gotarda Kuskowskiego z K.-B., cz. dziedzictwa w Kuskowie-Broniszewicach, K.-B. i Kopylach, którą uzyskał od Stanisława s. zm. Mik. Służebnego z K.-B., poręczając pokój od żony Barbary (PG 14, 40).
5. 1305 bp płoc. włącza wieś szlach. C. do nowo erygowanej par. w Gozdowie (OP 180, 87v-88; AC III nr 284).
1Nie wszystkie wiadomości dotyczące wsi o wspólnej nazwie Kuskowo zostały pewnie zidentyfikowane. Część wzmianek zebranych pod hasłem K.-B. może dotyczyć Kuskowa-Broniszewic lub Kuskowa-Stradzewa (1305 Coszkowo, Koschkowo, Koskowo, Coszkowo Bogusządy) 9 km na NW od Bielska.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NA KOSKOWIE-BOGUSADACH

dziedziczyli wg Bonieckiego:

SERAFIN, którego żona Katarzyna obwiniła 1530 r. JAKÓBA z tegoz Koskowa , o zadanie ran
MIKOŁAJ syn Serafina obwiniony 1540 r przez Stanisława o zadanie ran,
JAKÓB Szczubiel syn Swietosława 1530 r,
STANISŁAW Konopka, którego synowie WALENTY i ANDRZEJ z matką ANNa i siostra KATARZYNA sprzedali 1541 swoją cześć Koskowa JAKÓBOWI i PIOTROWI z tegoz Koskowa. PAWEŁ równiez syn STANISŁAWA KONOPKI spzredał takż cześć swoja tamże 1542 Broniszowi

MIKOŁAJ zwany Konopka, którego córko Elzbieta żona Feliksa z Ligowa, część swoja na tymże Koskowie sprzedała 1535 ks, Stefanowi, Piotrowi i Jakóbowi i Stanisławowi synom STANISŁAWA Szczubioła, braciom swoim stryjecznym

Generacja 1350

* Ojciec Jana i Stanisława

Generacje 1380 i 1410

** 1380 JAN
*** 1400 GRZEGORZ syn Jana

** 1380 STANISŁAW
*** 1400 JAN
** 1380 GOTARD

1449 Mikołaj z K. imieniem swoim i br. Jakuba zatrzymuje sprzedaż 1 wł. w K. i w Kopylach, dokonaną przez ojca Gotarda Trojanowi z K. (MK 337, 73v);
1449 Gotard z K. z synami Jakubem i Mikołajem sprzedają Marcinowi i Janowi z innego Kuskowa wszystkie cz. w K. i w Kopylach wraz z włóką, której sprzedaż Trojanowi odwołali pr. bliższości, za 60 kóp gr w półgr. (MK 337, 78);

xxxxxxxxxx

Własciciele:

1411 Grzegorz syn . Jana z K. (Bon. XI, 281);
1417 Jan syn . Stanisława z K. student Uniwersytetu Krakowskiego (Album I, 40);
1424 Bogusąd dz. z K. (Z I nr 267);

** ZUK i ** PRZEDBÓR
1434 Żuk z K. sprzedaje br. Przedborowi dz. z K. całą cz. ojcowizny w K. za 9 1/2 kóp gr posp. (MK 335, 3);

*** kanonik JAN KOSKOWSKI
1434-1439 Jan Koskowski kan.,
1437 kanclerz kap. płoc. (ADP perg. 218, 246; ZDP nr 124; Kap. P [1] OM nr 2);

*** STANISŁAW K
1445 Stanisław z K. zastawia pod przepadkiem Trojanowi z K. połowę swej cz. zw. Jaśkowska w K., 5 zagonów, czyli ozimków, w 2 polach z siedliskiem i połowę łąki, w 6 kopach gr (MK 337, 113-113v);

*** MACIEJ K
*** MACIEJ K i *** JAN K
1447 Maciej z K. winien Janowi z K. 3 kopy gr i 14 gr;

*** SWIETOSŁAW K i *** MICHAŁ K
Świętosław z K. zabezpiecza pod przepadkiem Michałowi z K. 6 kóp gr na częściach ojcowizny w K. i w Kopylach (MK 335, 133v-134);

*** DOBIESŁAW, *** MIKOŁAJ *** PAWEŁ
*** GRZEGORZ ich brat stryjeczny
Dobiesław, Mikołaj, Paweł, bracia, z br. stryjecznym Grzegorzem zabezpieczają Janowi z K. 6 kóp gr posp. na częściach w K. i w Kopylach pod przepadkiem (MK 335, 114v);

***MIKOŁAJ i brat *** JAKÓB synowie ** GOTARDA
1449 Mikołaj z K. imieniem swoim i br. Jakuba zatrzymuje sprzedaż 1 wł. w K. i w Kopylach, dokonaną przez ojca Gotarda Trojanowi z K. (MK 337, 73v);
1449 Gotard z K. z synami Jakubem i Mikołajem sprzedają Marcinowi i Janowi z innego Kuskowa wszystkie cz. w K. i w Kopylach wraz z włóką, której sprzedaż Trojanowi odwołali pr. bliższości, za 60 kóp gr w półgr. (MK 337, 78);

*** DOROTA i *** AGNIESZKA córki GOTARDA Kuskowskiego
1548 Jakub Kuskowski dz. z K. darowuje Piotrowi s. zm. Serafina oraz Dorocie i Agnieszce, córkom zm. Gotarda Kuskowskiego z K.-B., cz. dziedzictwa w Kuskowie-Broniszewicach, K.-B. i Kopylach, którą uzyskał od Stanisława s. zm. Mik. Służebnego z K.-B., poręczając pokój od żony Barbary (PG 14, 40).

Generacja 1440

**** 1440
Rodzice Stanisława Konopki i Serafina

***MIKOŁAJ
z synami **** MARCINEM i **** STANISŁAWEM
1454 Mikołaj z K. z synami Marcinem i Stanisławem zabezpieczają Trojanowi z K. 10 kóp gr na całej cz. w K. i w Kopylach (MK 335, 120);

** PIOTR z Kuchar i
jego syn*** ANDRZEJ z Kuchar
1471 Andrzej z Kuchar s. Piotra z [Czarnomina] sprzedaje Wojciechowi Miziołkowi z C. cz. w Kucharach za 44 kopy gr posp. (MK 5, 11);

Generacja 1470

***** 1470
***** STANISŁAW Konopka & Anna
***** SERAFIN & Katarzyna

Własciciele 1531:
***** JAKUB Dziedzik
***** STANISŁAW Konopka
1531: Jakub Dziedzik – 3 1/2 wł. folw., Stan. Konopka – 1/3 wł. folw., Jakub, Piotr, Serafin – 1 1/2 wł. folw. (RP 41, 89);

Generacje 1500…. 1530 … 1560

Własciciele 1531:
***** JAKUB Dziedzik
***** STANISŁAW Konopka
1531: Jakub Dziedzik – 3 1/2 wł. folw., Stan. Konopka – 1/3 wł. folw., Jakub, Piotr, Serafin – 1 1/2 wł. folw. (RP 41, 89);

Własciciele 1548:
**** po STANISŁAWIE syn zm. *** MIKOŁAJA Służebnego
***** Jakub Kuskowski na rzecz
****** PIOTRA syna zm. ***** SERAFINA
*** DOROTA i *** AGNIESZKA córki GOTARDA Kuskowskiego

1548 Jakub Kuskowski dz. z K. darowuje Piotrowi s. zm. Serafina oraz Dorocie i Agnieszce, córkom zm. Gotarda Kuskowskiego z K.-B., cz. dziedzictwa w Kuskowie-Broniszewicach, K.-B. i Kopylach, którą uzyskał od Stanisława s. zm. Mik. Służebnego z K.-B., poręczając pokój od żony Barbary (PG 14, 40).
1Nie wszystkie wiadomości dotyczące wsi o wspólnej nazwie Kuskowo zostały pewnie zidentyfikowane. Część wzmianek zebranych pod hasłem K.-B. może dotyczyć Kuskowa-Broniszewic lub Kuskowa-Stradzewa (1305 Coszkowo, Koschkowo, Koskowo, Coszkowo Bogusządy) 9 km na NW od Bielska.

1532-1542
*****STANISŁAW Konopka zona Anna
****** WALENTY
****** ANDRZEJ
****** KATARZYNA
****** PAWEŁ sprzedał 1542 Broniszowi

*****SERAFIN & Katarzyna vrs JAKÓBOWI
****** MIKOŁAJ Konopka vrs Stanisław
******* jego córka Elzbieta Feliksowa z Ligocka siostra stryjeczna

***** brat Serafina STANISŁAW Szczubioł
****** ks STEFAN
******JAKÓB
****** PIOTR
******STANISŁAW

***** SWIETOSŁAW
****** JAKÓB Szczubiel

1578 dziedzice wsi
JAN Dziedzic
****** PIOTR syn Serafina
******* JAKÓB syn Piotra

STANISŁAW Abrahamowicz syn Andrzeja

1578
******* ANTONI dziedzic po ojcu Jakóbie Szczebielu
******* MACIEJ syn ****** Leonarda
******* GALLUS Bronisz na Koskowie TROJANACH


Xxxxxxxxxxxxxxx


1758
KAZIMIERZ KOSKOWSKI wlascicielem Koskowa Bogusady i Rycharcic Gnat (1 km na W od BONISŁAWIA)

1830
jego potomkowie
JAN syn KAZIMIERZA
dzieci JANA
TOMASZ
KAZIMIERZ JOZEF
KAZIMIERZ PIOTR MACIEJ
FRANCISZEK JAN FILIP
KAROL PAWEŁ
BALBINA MARIANNA Uminska

oraz
GRZEGORZ JOZEF FRANCISZEK syn innego JANA
legitymowali się ze szlachectwa w Królestwie w I połowie XIX w.

WŁADYSLAW JOZEF Stawobór
ZYGMUNT JÓZEFAT JAN
legitymowali się po 1850


1859
FRANCISZEK KOSKOWSMI v KUSKOWSKI wylegitymowany w 1859 bez podania herbu

PAWEL, BARTŁOMIEJ, KAZIMIERZ, ROZALIA rodzeństwo urodzene z Magdaleny Białoskórskiej pozc. XIX w.


1864
JÓZEFA zamężna STARORYPINSKA, Bronisława Oleksowa i Kazimierz Koskowscy wierzyciele Koskowa- Bogusad w 1864 roku
KUSKOWO-BOGUSĘDY

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

GNIAZDO KUSKOWO-STRADZEWO

1Zob. przypis przy haśle K.-Bogusędy (1531 Coszkovo Stradzevo, Koskowo dicta Strachowo [!]) 8 km na NW od Bielska.
1Nie wszystkie wiadomości dotyczące wsi o wspólnej nazwie Kuskowo zostały pewnie zidentyfikowane. Część wzmianek zebranych pod hasłem K.-B. może dotyczyć Kuskowa-Broniszewic lub Kuskowa-Stradzewa (1305 Coszkowo, Koschkowo, Koskowo, Coszkowo Bogusządy) 9 km na NW od Bielska.

1. 1578 pow. biel., par. Bonisław (ŹD 30).
2. 1594 pole w K.-S. pod Białutami od drogi wiodącej z Kuskowa-Trojanów do Bonisławia (PG 96, 709).
3. Włas. szlach. 1531: 3 wł. folw., młyn wietrzny w dzierżawie rocznej (RP 41, 89).
7. Bon. XI, 281.
1 Zob. przypis przy haśle K.-Bogusędy.
1Nie wszystkie wiadomości dotyczące wsi o wspólnej nazwie Kuskowo zostały pewnie zidentyfikowane. Część wzmianek zebranych pod hasłem K.-B. może dotyczyć Kuskowa-Broniszewic lub Kuskowa-Stradzewa (1305 Coszkowo, Koschkowo, Koskowo, Coszkowo Bogusządy) 9 km na NW od Bielska.

NA KOSKÓW STRADZEW
tu dziedziczyli wg Bonieckiego

Generacja 1470

***** Maciej

***** ANDRZEJ ojciec Jana Kurczawy

***** JAN Bagienicz ojciec Pawła

***** TROJAN

Generacja 1500

1533
MACIEJ którego córka
****** SWIETOSŁAWA 1533 procesuje ZALESKICH
****** syn STANISŁAW mający sprawę 1537 z Mikołajem Koskowskim z Koskowa – Broniszewa i jego zoną Małgorzatą

****** córka WOJCIECHA Berna z Koskowa Stradzewa


1538 dziedziczyli
****** JAN Kurczawy syn ANDRZEJA
1542
******* SZYMON syn JANA Kuczawy

****** PAWEŁ syn JANA Bagienicza
******* WOJCIECH syn PAWŁA Bagienicza

1539 dziedziczyli
****** JAN i LEONARD synowie TROJANA


Generacja 1530

1578 dziedziczyli

*****JAN Bagienny i jego syn ****** PAWEŁ
******* FELIKS z braćmi Bagienni

****** JAN i syn jego ******* SZYMON Kurczamby

***** JAN i ****** GAWEŁ na części Trojana

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


GNIAZDO KUSKOWO-BRONISZEWICE


1Zob. przypis przy haśle K.-Bogusędy.
1Nie wszystkie wiadomości dotyczące wsi o wspólnej nazwie Kuskowo zostały pewnie zidentyfikowane. Część wzmianek zebranych pod hasłem K.-B. może dotyczyć Kuskowa-Broniszewic lub Kuskowa-Stradzewa (1305 Coszkowo, Koschkowo, Koskowo, Coszkowo Bogusządy) 9 km na NW od Bielska.
Przyjmuję r. 1437 jako pierwszą wzmiankę ze względu na osobę Bronisza. “Alia Koskowo” z 1449 r. to oczywiście równie dobrze może być K.-B., jak K.-Stradzewo (1437 Koskowo, alia Koskowo, Coszkovo Bronyaczycze, Koskowo Bronyssenycze, Koskowo Bronisze) 8 km na NW od Bielska.

1. 1578 pow. biel., par. Bonisław (ŹD 30).
3. Włas. szlach.

Generacja 1410

*** Kanonik JAN KUSKOWSKI
1437 Bronisz dz. z K. rządca dóbr Jana Koskowskiego kan. płoc., kanclerza kap. (Kap. P [1] OM nr 2);

** / lub *** GOTARD i jego synowie **** JAKUB i ***MIKOŁAJ na rzecz
***** MARCINA i ***** JANA , a nie ***** TROJAN
1449 Gotard z Kuskowa[-Bogusędów] z synami Jakubem i Mikołajem sprzedają Marcinowi i Janowi “de alia” K. wszystkie cz. w Kuskowie[-Bogusędach] i w Kopylach wraz z włóką, której sprzedaż Trojanowi odwołali pr. bliższości, za 60 kóp gr w półgr. (MK 337, 78); 1531: 6 wł. folw. (RP 41, 89);
**** po STANISŁAWIE syn zm. *** MIKOŁAJA Służebnego
***** Jakub Kuskowski na rzecz
****** PIOTRA syna zm. ***** SERAFINA
*** DOROTA i *** AGNIESZKA córki GOTARDA Kuskowskiego
1548 Jakub Kuskowski darowuje Piotrowi s. zm. Serafina oraz Dorocie i Agnieszce, córkom zm. Gotarda Kuskowskiego z Kuskowa-Bogusędów, cz. dziedzictwa w K.-B., Kuskowie-Bogusędach i Kopylach, którą uzyskał od Stanisława s. zm. Mik. Służebnego z Kuskowa-Bogusędów, poręczając pokój od żony Barbary (PG 14, 40).
7. Bon. XI, 281.
1 Zob. przypis przy haśle K.-Bogusędy. Przyjmuję r. 1437 jako pierwszą wzmiankę ze względu na osobę Bronisza. “Alia Koskowo” z 1449 r. to oczywiście równie dobrze może być

1437 Bronisz dz. z K. rządca dóbr Jana Koskowskiego kan. płoc., kanclerza kap. (Kap. P [1] OM nr 2);

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TU dziedziczyli wg Bonieckiego:

Generacja 1470
***** SWIETOSŁAW ojciec MIKOŁAJA i STANISŁAWA
***** SWIETOSŁAW Szczubioła ojciec JAKÓBA

Generacja 1500

1538
****** MIKOŁAJ i STANISŁAW synowie SWIETOSŁAWA
****** JAKÓB syn SWIETOSŁAWA Szczubioła

******* WOJCIECH syn PIOTRA wnuk Serafina ? brat Jakóba
******* STANISŁAW Garbacz syn LEONARDA

STANISŁAW syn Andrzeja Abrahamowicza

Generacja 1530

1578
dziedziczy JAN KOSKOWSKI z innymi bez imienia


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

GNIAZDO KUSKOWO-TROJANY

1Zob. przypis przy haśle K.-Bogusędy (1445 Koskowo, Coszkovo Troiany) dziś cz. wsi Kuskowo-Broniszewice, 8 km na NW od Bielska.
1Nie wszystkie wiadomości dotyczące wsi o wspólnej nazwie Kuskowo zostały pewnie zidentyfikowane. Część wzmianek zebranych pod hasłem K.-B. może dotyczyć Kuskowa-Broniszewic lub Kuskowa-Stradzewa (1305 Coszkowo, Koschkowo, Koskowo, Coszkowo Bogusządy) 9 km na NW od Bielska.

1. 1445 n. distr. płoc. (MK 337, 113); 1578 pow. biel., par. Bonisław (ŹD 30).
2. 1594 pole w Kuskowie-Stradzewie pod Białutami, od drogi wiodącej z C. T. do Bonisławia (PG 96, 709); pole w C. T. od granic Białut do granic Kuskowa-Bogusędów (PG 96, 709).
3. Włas. szlach.

GENERACJA 1410

1445 Stanisław z Kuskowa[-Bogusędów] zastawia pod przepadkiem Trojanowi z Kuskowa[-Bogusędów] połowę swej cz. zw. Jaśkowska w Kuskowie[-Bogusędach], 5 zagonów czyli ozimków w 2 polach z siedliskiem i połowę łąki w 6 kopach gr (MK 337, 113-113v)2Przyjmuję, iż zastaw ten na rzecz Trojana dał początek K.-T;
1449 Mikołaj z Kuskowa[-Bogusędów] imieniem swoim i br. Jakuba zatrzymuje sprzedaż 1 wł. w Kuskowie[-Bogusędach] i w Kopylach, dokonaną przez ojca Gotarda na rzecz Trojana z K. (MK 337, 73v); → Kuskowo-Bogusędy;
1454 Mikołaj z Kuskowa[-Bogusędów] z synami zabezpieczają Trojanowi z K. 10 kóp gr na całej cz. w Kuskowie[-Bogusędach] i w Kopylach (MK 335, 120); 1531: Piotr, Jakub Sczubiel – 1 wł. folw., Wawrzyniec Bronisz – 1 wł. folw. (RP 41, 89);

GENERACJA 1440

1576 Jan Koskowski s. Michała Troianowica h. Dołęga przebywa w Warszawie; matka jego Anna c. Macieja Kędzierzyńskiego h. Bolesta (PG 64, 398).
7. Bon. XI, 281.
1 Zob. przypis przy haśle K.-Bogusędy.
1Nie wszystkie wiadomości dotyczące wsi o wspólnej nazwie Kuskowo zostały pewnie zidentyfikowane. Część wzmianek zebranych pod hasłem K.-B. może dotyczyć Kuskowa-Broniszewic lub Kuskowa-Stradzewa (1305 Coszkowo, Koschkowo, Koskowo, Coszkowo Bogusządy) 9 km na NW od Bielska.
2 Przyjmuję, iż zastaw ten na rzecz Trojana dał początek K.-T.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

GNIAZDO KUSKOWO KMIECE

(1349 Kozkowo, Koszkowo, Cosskowo, Coskovo Grabya) 20 km na W od Ciechanowa, nad strugą – dopływem rz. Wkry.
1. 1349 [dzielnica] ks. Elżbiety (L nr 70); 1438 n. distr. zawkrz. (MK 335, 26v); 1482 pow. sulerz. (MK 6, 193); 1578 pow. niedzb., par. Unierzyż (ŹD 116).
3. Włas. szlach.

GENERACJA 1380

1405 Dominik z K. (Pł. nr 513, 553);
1405-1407 Falisław dz. z C. (Pł. nr 576, 874, 1070);
1408-1411 Stanisław dz. C. (Pł. nr 1074, 1579, 1600);
1412 Mikołaj z C. rządca Zawkrza winien zwrócić Wojciechowi z Dziektarzewa klacz ze źrebięciem (Pł. nr 1786, 1873; WS 191Autor w indeksie (s. 340) idąc za M. Handelsmanem, wydawcą Pł., mylnie zidentyfikował to K. jako K. w pow. biel;
1413-1414 Wojciech z C. (Pł. nr 1933, 2140);

GENERACJA 1410

1438 Stanisław i Piotr, bracia, dziedzice z K., sprzedają stryjowi Jakubowi dz. z K. całą swą ojcowiznę w obu wsiach K. za 150 kóp gr w półgr. (MK 335, 26v);
1452 Piotr z Cieśli z żoną Małgorzatą posiadają włas. w K. (MK 337, 59v);
1453 Piotr z K. pozwala bratu Stanisławowi z K. sprzedać swoją cz. w K. i pobrać pieniądze na swój użytek (MK 337, 91v);
1454 Wojciech z wsi Dobrska kupuje wieś K. w distr. zawkrz. (MK 335, 118); Dorota żona Stanisława z C. zrzeka się na rzecz Wojciecha z Dobrsk swego wiana w C. (MK 335, 132);
1462 Jan z C. ma zabezpieczony posag żony Barbary, siostry Sasina ze Smardzewa, na Smardzewie (MK 6, 151v);

GENERACJA 1440

1482 ur. Wojciech z Dobrsk skarbnik płoc. zastawia Andrzejowi s. Zygmunta ze Świerczyna swą wieś K. (MK 6, 193);
1487 Jan z K. winien bratu Jakubowi 26 gr (Ep. 11, 282);
1488 Andrzej Cieszewski z C. z żoną Katarzyną odstępują Maciejowi ze Świerczyna cz. w Cieszewie; Dorota wd. po Zygmuncie z Cieszewa wyraża zgodę na powyższe (MK 6, 262); 1531: 5 1/2 wł. os., młyn o 1 kole w dzierżawie rocznej (RP 41, 150).
7. Bon. XI, 281.
1 Autor w indeksie (s. 340) idąc za M. Handelsmanem, wydawcą Pł., mylnie zidentyfikował to K. jako K. w pow. biel.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

GNIAZDO KUSKOWO-GLINKI

(1438 Koszkowo, Cosskovo Gnylky [!], Coszkowo Glinki) 19 km na W od Ciechanowa.
1. 1438 n. distr. zawkrz. (MK 335, 26v); 1497 pow. sulerz. (MS II nr 947); 1578 pow. niedzb., par. Unierzyż (ŹD 122).
3. Włas. szlach.

GENERACJA 1410

1438 Stanisław i Piotr, bracia dziedzice z K., sprzedają Jakubowi stryjowi dz. z K. całą swą ojcowiznę w obu wsiach K. za 150 kóp gr w półgr. (MK 335, 26v);

GENERACJA 1440 …1480

1497 król Jan Olbracht daje Stanisławowi s. Piotra z Giżyna m. in. skonfiskowane dobra Piotra i Jana, synów Andrzeja, Piotra, Jakuba, Andrzeja i Stanisława, synów Jana z C. G. i ichże zastaw w Unierzyżu (MS II nr 947; Bon. XI, 281);
5. 1494 kap. płoc. wyraża zgodę na darowanie przez bpa płoc. Mik. Bartnickiemu kantorowi kat. płoc. dzies. m. in. z wsi K. (Kap. P 50, 45).

GENERACJA 1510

1538: Józef i Wojciech, synowie Mikołaja – 1/2 wł. folw., Andrzej, Piotr, Jan, Jakub, Stanisław – 5 ćwierci folw., Marek s. Andrzeja – 1 ćwierć folw. (RP 41, 330-330v).
7. Bon. XI, 281.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NA KOSKOWIE Gniłkach w powiecie nidzborskim

dziedziczyli wg Bonieckiego

Generacja 1470

W 1497 za niestawienie się na wojnę ulegli konfiskacie:
synowie **** ANDRZEJA ...
***** PIOTR i *****JAN
synowie **** JANA ...
***** PIOTR, ***** JAKÓB, ***** ANDRZEJ i ***** STANISŁAW

dziedzice Koskowa Gniłek i zastawni posiadacze UnierzyszaGeneracja 1500

1535
****** WOJCIECH syn JANA ...
****** JAKÓB Miedzwiedz syn ANDRZEJA

****** JÓZEF
****** PRZEDBOR
****** PIOTR ?

Generacja 1530

1578
******* ANDRZEJ Żaczek
wdowa po JÓZEFIE
****** ANDRZEJ syn PRZEDBORA
****** STANISŁAW syn PIOTRA ...
****** JAN Kalanka
****** JÓZEF i STANISŁAW Kedziorowie

a na KOSKOWIE Bzurach:
PIOTR
MIKOŁAJ
HIERONIM

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


cd genealogii od XVIII w

ELEKTORAMI AUGUSTA II byli
STANISŁAW i WOJCIECH z woj. płockiego


1712
ANNA córka KAZIMIERZA KOSKOWSKIEVGO zona Floriana Jezewskiego kwituje z odbioru sumy Kieniewskiego

1723
KAZIMIERZ syn STANISŁAWA Barbary Rutkowskiej, wspólnie z oną Teresa z Wyganowskich corka Mateusza nabył w 1723 czesc dóbr Wasy od Izbinskiego
Córka jego LUDWIKA wdowa po Dionizym Gackim w 1780 roku

1755
LUDWIK syn JOZEFA i MAGDALENY z Charzynskich c. Jana zawarł układ z Charzynskimi


ELEKTOREM STANISŁAWA AUGUSTA
MICHAŁ
8.10.2018 22:30
KOSKOWSCY herbu Półkozic

ze wsi Koski w powiecie rawskim, parafii Michałowskiej,

według regestrów poborowych 1579 miały nalezyc do

MARCINA, JANA i MACIEJA Koskowskich

MATEUSZ, JAKUB, PIOTR I PAWEŁ
MARCIN syn PIOTRA
JAN STANISŁAW syn JAKUBA

KATARZYNA wdowa po JANIE przydomek Jęczmień opłacali ze wsi Koski pobór w 1564 roku

JÓZEF KOSKOWSKI podstarości radziejowski w 1779 roku

(Boniecki, t. 11 str 282-283)