Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Marianna Szaława córką Eustachego Potockiego?

9.10.2018 11:32
Poniżej zamieszczone fakty, wydarzenia, relacje osobowe pozwoliły mi na wysnucie wniosku umieszczonego w tytule. Jednak jak we wszystkich nie do końca udokumentowanych historiach pozostaje maleńki znak zapytania.

Powiązania magnackiego rodu Potockich herbu Pilawa srebrna z drobną szlachtą - Szaławami, Jankowskimi, Umienieckimi.

Głównie metrykalia z Kurowa i korespondencja w/w rodzin z Potockimi były podstawą opracowania niniejszego opowiadania, ale załączam również wiele innych linków do akt. Zapraszam do przeniesienia się w czasie o 250 lat.

Dokładna charakterystyka wszystkich występujących w tej historii postaci:

Odnośnie Pawła Umienieckiego i jego żony Kunegundy, najstarszej córki Jana Szaławy i Rozalii z Dybowskich oraz ich dzieci:

JW. Pan Paweł Umieniecki, urodzony w latach 1741/50, wg różnych aktów. Ok. 1768 r. poślubił Kunegundę z Szaławów. W latach 1769/1772 był administratorem dóbr Chrosna w par. Kołbiel na Mazowszu, gdzie urodziło się jego troje dzieci - w 1769 r. Maria, w 1771 r. Katarzyna i w 1772 r. Kazimierz. W 1786 r. Paweł mieszkał z rodziną w Kąkolewnicy w lubelskiem i tu urodził się jego syn Antoni. W 1811 r. był posesorem dóbr Depułtycze Królewskie w lubelskiem, gdzie mieszkał z żoną 19 letnią córką Antoniną i 23 letnim synem Mikołajem. Mikołaj urodził się w 1788 r., a Antonina w 1792 r., nie wiadomo gdzie się urodzili, wg załączonego poniżej aktu z par. greko-katolickiej w Depułtyczach z 1811 r. Nie ma tam wzmianki o pozostałych dzieciach Katarzynie, Kazimierzu, Marii i Antonim. W 1812 r. Paweł był Administratorem Starostwa Choteckiego, w Choteczy zamieszkałym, małżonkiem Szlachetnej JW. Pani Kunegundy z Szaławów. Zmarł 26 czerwca roku 1812, w wieku lat 71, we dworze choteckim - wpis w parafii sawińskiej, powiatu chełmskiego. Zgon zgłosili sąsiedzi: leśniczy i ekonom, nie zawiera imion jego rodziców, pozostała po nim wdowa. Skąd pochodził Paweł nie wiadomo. Adam Umieniecki z Jastkowa i Krzczonowa, najbardziej znana postać z pokolenia Pawła o tym nazwisku, to może jego młodszy brat. Niestety jedynymi śladami Pawła i jego żony są ich akty zgonu i dokumenty ich dzieci. Wg spisu szlachty Umienieccy byli herbu Junosza, ale w spisie są wymienieni jedynie potomkowie Adama z Jastkowa i Krzczonowa. Syn Pawła Antoni w akcie znania, zastępującego brakujący akt urodzenia, ma pochodzenie szlacheckie.

akt ur. Kasyldy Marii Dąbrowskiej, nieślubnej córki Wincentego Dąbrowskiego i Antoniny Umienieckiej córki Pawła i Kunegundy (Kasylda zmarła jako Dąbrowska, więc ojciec uznał dziecko) akt nr 29 Depułtycze par. greko-kat. 1811
https://szukajwarchiwach.pl/35/1985/0/1 ... BKTtX1xMkA
Akt zgonu Pawła - akt nr 17:
https://szukajwarchiwach.pl/35/1917/0/1 ... 4vKfa38kYw

Żona Pawła: Kunegunda z Szaławów Umieniecka, urodzona około 1751/2 r. wg aktu zgonu i w/w aktu ur. dziecka jej córki. Rodzice, Jan Szaława i Rozalia z Dybowskich. Mieszkali prawdopodobnie w Radzyniu Podlaskim i tam zmarł przed 1782 r. Jan, a później w 1782 r. wdowa Rozalia przeniosła się z córkami do Kurowa w powiecie Puławskim, gdzie zmarła w 1802 r. Córki Jana i Rozalii - Kunegunda, Katarzyna i Marianna urodziły się prawdopodobnie w Radzyniu Podlaskim.
Od 1797 r. córka Kunegundy - Maria Traubenburg mieszkała w Krakowie, więc matka przeniosła się do córki po śmierci męża w 1812 r.
Akt zgonu Kunegundy Umienieckiej: Kraków, Parafia Panny Maryi, dnia 14.05.1822 r., lat 70, wdowa po Pawle, komisarzu nadwornym, zamieszkała przy ul. Brackiej 252 (obecnie nr 9, mieści się tam Cafe Botanica).
Kamienica należała do Floriana Straszewskiego, ziemianina, społecznika, fundatora krakowskich Plant.
Zdjęcie kamienicy http://www.dioblina.eu/Kamienica_przy_Brackiej_9
Imion rodziców i miejsca urodzenia Kunegundy w akcie zgonu brak. Zgon zgłaszali: Antoni Męciński i Kazimierz Robacki - znane krakowskie postaci. Antoni to muzyk i kompozytor, od r. 1809 organista w kościele Mariackim w Krakowie. Kazimierz to skrzypek kościoła Mariackiego, kantor i trębacz. Czyli Kunegunda i jej córka mieszkały w sercu Krakowa i były parafiankami kościoła Mariackiego.
Akt zgonu Kunegundy - akt nr 129:
https://szukajwarchiwach.pl/29/328/0/3/ ... uRDNCycMug

Dzieci Pawła i Kunegundy Umienieckich:

Antoni Umieniecki, syn, urodził się w 1786 r., wg aktu znania w Kąkolewnicy – 10 km od Radzynia Podlaskiego - zmarł 1.09.1827 r. w Warszawie. Żona Marcjanna Franciszka Zuzanna Hoffman żyjąca w latach 1803-1832. Trójka dzieci, z których jedno zmarło. Jednie syn Adam Jerzy był osobą znaną i jego losy dokładnie opisuję poniżej.
Z listu siostry - Marii Traubenburg do Antoniego wynika, że był ciężko ranny jako pontonier przypuszczalnie w czasie odwrotu Napoleona spod Moskwy pod Berezyną od 27 do 29 listopada, bądź wcześniej podczas którejś - pierwszej (z 17 na 18 sierpnia) lub drugiej (8 listopada) bitwy pod Połockiem. Maria w liście z 27.12.1812 r. dziękuje Bogu, że uchronił jej brata od śmierci lub kalectwa. Tak opisuje przeprawę przez Berezynę Karol Narocz:” Nigdy nie wyjdę z podziwu, jak saperzy Wielkiej Armii stawiali w lodowatej wodzie mosty! Pod zdobywane z heroizmem siekiery szły zabudowania okolicznej wsi Studzianki. Adiutant Cesarza wspominał: Nieszczęśni pontoniarze, po szyję w wodzie, obijani i kaleczeni co chwila przez płynącą krę, walczyć musieli jednocześnie z wszystkimi trudnościami budowy, z zimnem, z wichrem i z wrogiem, nieokiełznanym żywiołem”.
Dnia 27.01.1813 r. Antoni kwitował otrzymaną pensję wysokości 600 zł od księżnej Aleksandry z Lubomirskich Potockiej z Warszawy. Potem był kapitanem 2 klasy armii Królestwa Polskiego (1815-1824). Walczył w 2 kompanii pozycyjnej lekkiej artylerii pieszej, która została utworzona w 1815 roku i stacjonowała głównie w Puławach. Z 1 na 2 sierpnia 1821 r. wojska nie było w Puławach. Dnia 11.08.1822 r. stacjonowali pod Warszawą. Z 5 na 6 kwietnia 1824 r. Antoni zgłaszał w Puławach osobiście urodzenie dziecka. Dnia 20.08.1824 r. podał się do dymisji ze względu na zły stan zdrowia. Był kawalerem krzyża i legii honorowej. Odnośnie 2 kompanii pozycyjnej - utworzona była w 1815 r., jej dowódcy: do 1818 r. Jan Bujalski, do 1819 r. Franciszek Piętka, do 1821 r. Karol Cichocki, później do końca do 1831 r. podpułkownik Franciszek Piętka.

Ślub i zapowiedzi - Antoni Umieniecki, lat 33, ojciec Paweł, matka Kunegunda Szaława, Marcjanna Hoffman - lat 16, ojciec Franciszek, matka Marianna Szymańska, ślub Puławy Włostowice, akty 65,66,67, dnia 24.11.1819 r. Świadkami ślubu byli Karol Cichocki – w latach 1819-1821 dowódca Antoniego, lat 36 mający (w 1832 r. Karol mieszkał w Krakowie i ubiegał się o paszport) oraz Karol Skalski lat 30 mający (późniejszy podpułkownik, szef sztabu artylerii w Legii Nadwiślańskiej Pieszej, który roku 1837 wyjechał do Londynu).
https://szukajwarchiwach.pl/35/1957/0/1 ... 5u02AZGd3Q
Alegaty i akt znania Antoniego Umienieckiego – urodził się w 1786 r. w Kąkolewnicy, jest synem Pawła i Kunegundy, jest stanu szlacheckiego - alegaty do aktu ślubu
https://drive.google.com/file/d/15OZ3N2 ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DxBH0U ... sp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1xMQ5Lo ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XOm9FN ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xw5YIw ... sp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1HSiN1E ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-biZNb ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XTeJcV ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EuGpl6 ... sp=sharing

Dzieci Antoniego i Marcjanny z Hoffmanów Umienieckich:

• akt ur. Cecylii Antoniny Marianny, córki Antoniego 1821/72 Puławy Włostowice pod numerem domu 65
https://szukajwarchiwach.pl/35/1957/0/1 ... JpZ9TFhPAw

• akt ur. Adama Jerzego Antoniego Wincentego, syna Antoniego 1824/33 Puławy Włostowice pod numerem domu 65, z udziałem księcia Adama Jerzego Czartoryskiego senatora-wojewody Królestwa Kongresowego lat 50. Na jego cześć dziecko otrzymało imiona Adam Jerzy.
https://szukajwarchiwach.pl/35/1957/0/1 ... BKTtX1xMkA

portret Adama Umienieckiego (1824-1880) syna Antoniego
http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/do ... ublication
Adam Umieniecki - sędzia w Siedlcach 1854-1856, sędzia hipoteczny Kielcach, sędzia apelacyjny w Warszawie. W 1874 r. został powołany na stanowisko prezesa Trybunału Handlowego, później do 1880 r. był dyrektorem Banku Polskiego.
Wspomnienia Mieczysława Koczanowicza, który swą karierę sądową rozpoczynał w 1873 roku jako aplikant sądowy w trybunale kieleckim, o Adamie Umienieckim (str. 161):. „Sędzią hipotecznym był przy mnie praktyk sędzia Umieniecki, hipotekariusz doskonały, ale sam stary kawaler, odludek, dziwak; polecono mi przy nim pracować w hipotece. Kazał mi tylko odczytywać księgi hipoteczne i akty i więcej ani słowem się do mnie nie odzywał. Otóż raz, podniecony w swej ambicji, przyszedłem wcześniej do wydziału i w kilku przygotowanych księgach napisałem decyzje hipoteczne. Pan sędzia, nic nie mówiąc, takowe przeczytał, z flegmą przekreślił, napisał absolutnie to samo i polecił, abym nadal pisał decyzje na oddzielnych kartkach czego wreszcie nie wykonałem."
Akt zgonu Adama Umienieckiego, syna Antoniego, 66 lat, kawalera, urodzonego w Nowej Aleksandrii (tak władze rosyjskie przemianowały Puławy), dyrektora Polskiego Banku, zgon zgłaszał Antoni Półtawski, brat przyrodni. 1880/763 Warszawa par. Św. Krzyż,
http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &x=0&y=157
nekrologi
Gazeta Warszawska nr 89 z dnia 22.04.1880 r.
Ś.P. Adam Umieniecki. W poniedziałek w wieczór zmarł nagle w dorożce wracając do domu Adam Umieniecki, dyrektor wydziału prawnego w Banku Polskim. Zmarły należał do znanych prawników w Warszawie, i nim przeszedł do Banku, był dłuższy czas sędzią b. Sądu Appellacyjnego Królestwa i z wyborów prezesem b. Trybunału Handlowego. Pisywał też czasami do Gazety Sądowej. Przyczyną śmierci była wada serca, która przerwała pasmo życia zdolnego i sumiennego pracownika.
Gazeta Sądowa z dnia 1.05.1880 r.
Ś. p. Adam Umieniecki. Z prawdziwą boleścią przychodzi nam dziś zapisać na kartkach naszej «Gazety» nazwisko człowieka, znanego z prawości i zacności charakteru, biegłego prawnika i wieloletniego współpracownika naszego pisma – Adama Umienieckiego. Ś. p. Adam, przeszedłszy w służbie swojej, usługom kraju poświęconej, wszystkie szczeble prawniczej kariery, piastował kilka odpowiedzialnych urzędów, a na każdym z nich umiał stać się użytecznym pracownikiem, godzą¬cym wymagania prawa z potrzebami ogółu. Należał on do owej szczupłej już garstki świetnego niegdyś zastępu prawników, którzy praktyki sądzenia nie uważają za szczyt doskonałości sędziego, ale starają się praktykę tę oprzeć na naukowych podstawach, czerpać z dzieł poważnych materiał do wyższego poglądu na rzeczy i stosunki ludzkie. Ś. p. Adam był prawnikiem naukowym, szczerze zamiłowanym w zawodzie swoim i upatrującym w tym zawodzie możność świadczenia ludziom dobrze, w granicach prawem zakreślonych. Jako człowiek myślący niejednokrotnie podnosił głos w kwestiach ogół obchodzących. «Gazeta» nasza drukowała w 1875 r. obszerną jego pracę, obejmującą uwagi nad nową procedurą cywilną, w 1886 r. do kraju tutejszego wprowadzoną. Praca ta, owego czasu, budziła powszechne zajęcie w czytających kołach. Ważnym również był memoriał ś. p. Adama, dotyczący formalności prawnych przy wydawaniu w Banku polskim depozytów sądowych zachowywanych. Ostatnimi czasy, jako dyrektor wydziału prawnego tej ostatniej instytucji, ś. p. Umieniecki gorliwy przyjmował udział w konferencjach komitetu giełdowego nad projektowanym wprowadzeniem do naszego kraju ustawy międzynarodowej wekslowej, a uwagi przezeń nad ważnym tym przedmiotem poczynione, odznaczały się trafnością i głębokością poglądów. Ś. p. Umieniecki zmarł w sile wieku ku powszechnemu żalowi tych, którzy piękne przymioty jego serca i umysłu cenić umieli. Cześć Jego pamięci.

• akt zgonu Władysława Wincentego Dominika, syna Antoniego 1822/75 Puławy Włostowice nr domu 65, dni 8 (nie zdążył być ochrzczony)
https://szukajwarchiwach.pl/35/1957/0/1 ... JpZ9TFhPAw

Dymisja Antoniego na jego wniosek, pewnie ze względu na zły stan zdrowia - Gazeta Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego nr 133, dnia 20.08.1824 str. 1
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/plain-content?id=145204

Zgon Antoniego Humienieckiego dnia 1.09.1827 r. akt 816 Warszawa Nawiedzenie NMP, rodzice już nie żyją, był rodem z województwa podlaskiego, zmarł przy ul. Bonifraterskiej 2167 (więc chyba w szpitalu Bonifratrów).
http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... 519&y=2442

Ślub wdowy po Antonim, Marcjanny z Aleksandrem Półtawskim, akt 30, dnia 12.08.1830 r., Puławy Włostowice, On: O: Nazary, M: Anastazja Wiśniewska, Ona: O: Franciszek Hoffman, M: Marianna Szymańska; Ona: wdowa z d. Hoffman. Mąż urodzony ok. 1800 r. w Starym Mieście gubernia podolska, zmarł w 1867 r. akt 101 w Tomaszowie Lubelskim – był burmistrzem tego miasta.
https://szukajwarchiwach.pl/35/1957/0/2 ... 5u02AZGd3Q

Zgon Marcjanny Półtawskiej akt 259 1832 r., Końskowola. Po śmierci Marcjanny Aleksander ożenił się w 1835 r. z jej siostrą Konstancją.
https://szukajwarchiwach.pl/35/1846/0/2 ... oPOzEBa5uw

Marya z Umienieckich Traubenburg, córka Pawła i Kunegundy z Szaławów, urodzona 1769 r. we wsi Chrosna w par. Kołbiel w powiecie warszawskim Na przełomie lat 1797/1798 w Krakowie poślubiła Emanuela Traubenburga opisanego poniżej. W latach 1797-1801 Maria z mężem mieszkała w Krakowie przy Brackiej 252. Potem Emanuel był sędzią apelacyjnym we Lwowie i tam zmarł w 1803 r., a ona przypuszczalnie została w Krakowie. Po śmierci ojca zamieszkały z matką. Po śmierci matki w 1822 r. Maria przeniosła się do Warszawy i tam zmarła.
Z aktu zgonu: wdowa po Sędzim Apellacyjnym Austryackim, zamieszkała w Warszawie przy ul. Nowolipie pod numerem 2472 w par. św. Andrzeja, zmarła w wieku 75 lat w dniu 18 kwietnia 1845 roku. Jej zgon zgłaszali Konstanty Edward Schiele polski przemysłowiec pochodzenia niemieckiego, współwłaściciel browaru "Haberbusch i Schiele" w Warszawie i Jan Arnhold, obywatel warszawski. Wg nekrologu uroczystości żałobne odbyły się w kościele Reformatów, a Marię pochowano na Powązkach.
Akt zgonu Marii Traubenburg:
http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... 1922&y=186
Nekrolog Marii Traubenburg:
https://drive.google.com/file/d/1rohM74 ... sp=sharing

Notatka o Emanuelu von Traubenburg mężu Marii w Wikipedii niemieckiej https://de.wikisource.org/wiki/BLK%C3%9 ... Ritter_von
Emanuel Dietmar Traubenburg był historykiem zgłębiającym historię ojczyzny, sędzią ziemskim, a ostatecznie sędzią sądu apelacyjnego. W 1789 r. był współzałożycielem „Morawskiego Magazynu”. Jego bratem był Józef Traubenburg, humanista, urodzony w Brnie 14 lutego 1761, zmarły 26 marca 1843 r. w Brnie. Ich ojciec, Ignaz Franz Dietmann, był lekarzem, ich matka, Maria Antonia z domu Hauer, po śmierci męża, wystarała się ze swoim drugim mężem Emanuelem Piatim z Drnovic i Lissic o tytuł szlachecki z predykatem Ritter von Traubenburg dla swoich synów z pierwszego małżeństwa. Emanuel zmarł we Lwowie (Lemberg) w listopadzie 1803 r. jako radca sądu apelacyjnego.[Wikipedia niemiecka]
„Der Adel der Böhmischen Kronländer. Ein verzeichniss derjenigen Wappenbriefe und Adelsdiplome
Excerpirt von August von Doerr - Prag 1900 “Ritterstand für die Gebrüder Josef und Emanuel Dietmann mit von Traubenburg, Wien 14. Januar 1780.”

Opublikowany w dniu 28.12.1797 r. w Krakowie tekst, którego współautorem był Emanuel Traubenburg wskazuje na to, że ślub był 1797/1798 r. w Krakowie. Dnia 28.11.1797 r. Maria była jeszcze panną (poniższe chrzciny w Kurowie). Dnia 19.03.1798 r. pobierała już pensję z kasy Ignacego Potockiego jako Traubenburg od adwokata krakowskiego Telesfora Billewicza.
https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publica ... anguage=pl

Maria jeszcze jako Umieniecka była chrzestną Cecylii Karoliny Jankowskiej, córki Stanisława i Marianny z Szaławów w Kurowie 28.11.1797 r. Występuje tam z Antonim Jankowskim, Łukaszem Jankowskim i Marią Jankowską. To z pewnością Stanisław Jankowski wystarał się dla niej i jej brata o pensję roczną w wysokości 800 złp od Ignacego Potockiego, co pośrednio wynika z prowadzonej korespondencji.

To w kolejności wszystkie dzieci Pawła i Kunegundy
Maria ur. 1769, Katarzyna ur. 1771 r., Kazimierz ur. 1772 r., Antoni ur, 1786, Mikołaj ur. w 1788 r. i Antonina ur. 1792 r. (o Mikołaju i Antoninie jest tylko wzmianka w akcie ur. córki Antoniny Kasyldy w 1811 r.). Dla rozwoju dalszej opowieści ważni są tylko najstarsza Maria późniejsza żona Emanuela Traubenburg i Antoni.

Odnośnie Stanisława Jankowskiego herbu Boleścic i dwóch pozostałych córek Jana Szaławy i Rozalii z Dybowskich – Katarzyny i Marianny, kolejno jego żon oraz o ich dzieciach:
Ojca braci Stanisława i Łukasza Jankowskich, postaci występujących w niniejszej historii, nie sposób zidentyfikować w rodowodzie Jankowskich herbu Jastrzębiec autorstwa Bonieckiego, gdyż Mikołajów jest tam kilku.
Mikołaj był może synem Wojciecha i Anny Zahorskiej, wnukiem Łukasza, prawnukiem Jakuba, miecznikiem w Oszmianie w 1783. Po nich rodzina Boleściców na Oszmianie i Zaharankowszczyźnie.[Max Jankowski]. Ślub rodziców Stanisława, Łukasza, Barbary - Mikołaja Jankowskiego i Anny z Pietkiewiczów nie odbył się w Świrze, gdzie urodził się najstarszy syn Stanisław. Nie ma ich w aktach ślubów 1723-1749. Para była bardzo mobilna – każde dziecko urodziło się w innej parafii. Akt ur. Stanisława w 1745 r. w Świrze się nie zachował (nie ma tych lat). Łukasz urodził się w 1765 r. w Krasnymstawie – akt poniżej, a Barbara Katarzyna ur. się w 1756 r. w par. Biskupice w pałacu Oleśniki – akt poniżej. Co do Antoniego, to jedynie opieram się na przypuszczeniach, że może był również dzieckiem w/w pary.

Stanisław Jankowski syn Mikołaja i Anny z Pietkiewiczów ur. 1745 r. w Świrze brak metryki.

Akt ur. Barbary Katarzyny Jankowskiej, 24.10.1756, córki Mikołaja i Anny z Pietkiewiczów, pałac Oleśniki, parafia Biskupice.
http://ksiegimetrykalne.pl/viewer/#bisk ... 3_0111.jpg

Akt ur. Łukasza Jankowskiego, dnia 17.10.1765 r., Krasnystaw, ojciec Mikołaj, matka Anna z Piątkowskich (właściwie Pietkiewiczów) akt 205
https://drive.google.com/file/d/1wr_o4e ... sp=sharing

Antoni Jankowski może krewny (ur. w 1754 r.), chrzestny Cecylii Karoliny, córki Stanisława Jankowskiego i Marianny z Szaławów w Kurowie 28.11.1797 wraz z Marią Umieniecką, siostrzenicą matki dziecięcia, Łukaszem Jankowskim bratem ojca dziecięcia i Marią Jankowską najstarszą córką Stanisława. Akt zgonu Antoniego, który był proboszczem w Michowie (1826 r.): https://szukajwarchiwach.pl/35/1878/0/2 ... ffQlwm1cYQ

Stanisław Jankowski (herbu Boleścic, inaczej Jastrzębiec wg epitafium), ur. 1745 r. (metryka w Świrze), syn Mikołaja i Anny z Pietkiewiczów, 1778 r. dziedzic części Uhruska w pow. Włodawskim (par. loco). Stanisław poślubił w 1776 r. pierwszą żonę Katarzynę z Szaławów, prawdopodobnie w Radzyniu Podlaskim, gdzie się urodziła. Tam też urodziły się ich pierwsze dzieci. Pierwszym śladem Stanisława Jankowskiego w Kurowie jest akt zgonu syna Józefa w 12.06.1782 r. Stanisław nie jest jeszcze komisarzem Ignacego Potockiego, ale mieszka z żoną w pałacu w Kurowie. Wg artykułu z Magazynu Lubelskiego o pałacu w Kurowie: „Malowniczo położony nad rzeką Kurówką. W 1742 r. Kurów wszedł w posiadanie Eustachego Potockiego, a następnie drogą spadku przeszedł w ręce Ignacego Potockiego, starszego brata Stanisława Kostki. To dzięki Ignacemu do parafii w Kurowie trafił ks. Grzegorz Piramowicz, filozof i pedagog, członek Komisji Edukacji Narodowej, który reaktywował tu szkołę parafialną. Grzegorz został proboszczem Parafii Kurów dnia 7 czerwca 1775 r. Żył w latach 1735 – 1801. Urodzony we Lwowie w rodzinie ormiańskiej. Wstąpił do zakonu jezuitów. Był nauczycielem Potockich. Po kasacie zakonu jezuitów został proboszczem w Kurowie. Pozostawał w bardzo dobrych relacjach z Ignacym Potockim.”. W 1784 r. związany z rodziną Potockich Stanisław Jankowski został burgrabią zambrowskim, a w 1786 r. sprawował funkcję komornika ziemskiego łomżyńskiego. Ślubował z Marianną z Szaławów w 1785 r. w Warszawie w kościele Św. Krzyża. Był wdowcem po Katarzynie z Szaławów jej siostrze. Zeznał w 1790 r. zapis dożywocia z żoną Maryanną, córką Jana i Rozalii z Dybowskich, małżonków Szaławów. Ustrzesz, której Stanisław Jankowski był właścicielem leży w par. Radzyń Podlaski. W 1801 r. Stanisław kupił Ustrzesz od Aleksandry z Lubomirskich żony Stanisława Kostki Potockiego.[Max Jankowski]

Ślub Stanisława Jankowskiego z Marianną Szaława 7.01.1785 r. w par. Św. Krzyż w Warszawie
http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... x=521&y=70
Ciekawe, że ślubu Stanisławowi i Mariannie udzielał biskup Michał Grzegorz Ciołek Poniatowski, a pan młody był tylko... generosus. Kim zatem był tajemniczy Stanisław Jankowski? To wyjaśni się później w podsumowaniu. Grzegorz Piramowicz występuje w akcie ślubu jako koncelebrant.

Dzieci Stanisława Jankowskiego z Katarzyną z Szaławów czworo i jej siostrą Marianną jedenaścioro:

Urodzenia indeksy Lubgens uzupełnione
Jankowska Marianna Radzyń 1777 O: Stanisław, M: Katarzyna,
Jankowska Anna Radzyń 1781 O: Stanisław, M: Katarzyna, zm. 1791 9 lat 7 m-cy
Jankowski Józef Radzyń 1781 O: Stanisław, M: Katarzyna, zm. w 1782 1 rok
Jankowska Krystyna Katarzyna Kurów 1784 O: Stanisław, M: Katarzyna, zm. 1784 6 m-cy
Jankowski Ignacy Jakub Filip Kurów 1788 O: Stanisław, M: Maria, Dwór Kurów
Jankowski Stanisław Ludwik Kurów 1789 O: Stanisław, M: Marianna, Dwór Kurów, zm. 1790
Jankowski Filip Kurów 1791 O: Stanisław, , Dwór Kurów,
Jankowska Zofia Nepomucena Kurów 1791 O: Stanisław, M: Maria, Kurów,
Jankowska Krystyna 1793, żona Madalińskiego Józefa 1817 Ustrzesz, dziedziczka Ustrzerzy. Później miała cywilny związek z Karolem Głuszczyńskim, zmarła w 1837 w Radzyniu Podlaskim.
Jankowska Katarzyna Kurów 1795 O: Stanisław, M: Marianna, zm. 1796 1 rok 26 dni
Jankowska Cecylia Karolina Kurów 1797 O: Stanisław, M: Maria zd. Szaława, Kurów 28.11.1797 chrzestni Antoni Jankowski, Maria Umieniecka, Łukasz Jankowski, Maria Jankowska
Jankowski Wincenty Kurów 1797 O: Stanisław, M: Maria zd. Szalawa, Kurów
Jankowski Seweryn Kacper Kurów 1799 O: Stanisław, M: Maria zd. Szaława, Kurów 03.01.1799 chrzestni Ignacy Rudnicki, Elżbieta Rudnicka
Jankowska Róża Ludwika Kurów 1800 O: Stanisław, M: Maria zd. Szalawa, Kurów 28.08.1800 - Andrzej Piotrowski, Katarzyna Lipińska
Jankowska Aleksandra Kurów 1800 O: Stanisław, M: Maria zd. Szalawa, Kurów
Jankowska Elżbieta Kurów 1802 O: Stanisław, M: Maria zd. Szalawa, Kurów

Akty urodzeń dzieci Stanisława Jankowskiego (z pozostałych lat akt nie ma):

Akt ur. Krystyny Katarzyny, dziecka przy którym zmarła w połogu matka – Katarzyna, a dziecko to zmarło 6 m-cy później, akt 49, ochrzczona z wody dnia 29.05.1784 r. (ur. 22.05.) zagrożenie życia, chrzcił ks. Klemens Dąbrowski, chrzestna Marianna Szaława i brat Grzegorza Piramowicza, ks. Stanisław Piramowicz zastępca proboszcza w kościele Kurowskim. Stanisław Jankowski jest już wtedy komisarzem Ignacego Potockiego
http://ksiegimetrykalne.pl/viewer/#kuro ... 4_0024.jpg

Akt ur. Ignacego Józefa Filipa, pierworodnego syna Marianny i Stanisława, 5.05.1788, pałac Kurów, chrzcił ks. Stanisław Piramowicz, http://ksiegimetrykalne.pl/viewer/#kuro ... 4_0080.jpg

Akt ur. Stanisława Ludwika, Pałac Kurów akt 79/1789 z dnia 25.08., chrzcił ks. Stanisław Piramowicz, rodzice Wielmożni Państwo Stanisław Jankowski i Marianna, żona komisarza Jaśnie Wielmożnego Ignacego Potockiego.
http://ksiegimetrykalne.pl/viewer/#kuro ... 4_0092.jpg

Drugi chrzest Ignacego Józefa Filipa, pierworodnego syna Stanisława i Marianny, 31.07.1791 Pałac Kurów, chrzcił ks. Stanisław Piramowicz, chrzestni: Jaśnie Wielmożni: Ignacy Potocki marszałek wielki litewski, Katarzyna z Potockich Kossakowska kasztelanowa kamieńska siostra Eustachego, Jerzy Michał Potocki, starosta tłumacki, syn Eustachego, księżna Aleksandra z Lubomirskich Potocka, żona Stanisława Kostki Potockiego, syna Eustachego, Jan Nepomucen Eryk Potocki, centurion koronny, syn Eustachego, Julietta z Młockich Sobieszczańska, starościna chreptiowska.
http://ksiegimetrykalne.pl/viewer/#kuro ... 4_0120.jpg

Drugi chrzest Anny (pierwszy był z wody w 1781 r. w Radzyniu?) córki Stanisława i zmarłej Katarzyny, 25.07.1791 akt 92, pałac Kurów, chrzcił Stanisław Piramowicz w asyście księcia Adama Czartoryskiego (chodzi o Adama Kazimierza Joachima żyjącego w latach 1734-1823). Chrzestni: młodziutka 13-letnia Wielmożna Krystyna Potocka, córka Ignacego Potockiego oraz dzieci powyższego Adama Czartoryskiego – 17-letni książę Konstanty i 13-letnia księżniczka Zofia.
http://ksiegimetrykalne.pl/viewer/#kuro ... 4_0119.jpg

Akt chrztu Zofii Nepomuceny, ur. 14.05.1791, córki Stanisława i Marianny, akt 63 Pałac Kurów, chrzcił Stanisław Piramowicz, chrzestni: Grzegorz Piramowicz, Antonina Kownacka, Ignacy Adamczewski proboszcz Klimontowa, Katarzyna Regulska.
http://ksiegimetrykalne.pl/viewer/#kuro ... 4_0117.jpg

Małżeństwa córek indeksy Lubgens Radzyń Podlaski (wszystkie skany dostępne w SZWA)

Wiktor Bądzyński Jankowska Róża 29 1820 Ustrzesz, On- O.Michał M.Rozalia Kamieńska, Ona- O.Stanisław M.Marianna
Antoni Głuszczyński Jankowska Aleksandra 34 1826 On- l. 35, inspektor służby koszar placu miasta Warszawy, s. Karola i Tekli z Dunskich, Ona- l. 26, c. Stanisława, dziedzica dóbr Ustrzeszy i Marianny
Stanisław Grabowski Jankowska Elżbieta 48 1826 On- l. 30, porucznik artylerii pieszej lekkiej 4 kompanii, ur. w Warszawie, s. Franciszka i Anny d'Rosenan, Ona- l. 24, c. Stanisława i Marii d'Szaława
Tomasz Turski Jankowska Cecylia 45 1819 Ustrzesz, On- O.Teodor M.Babianna, Ona- O.Stanisław M.Marianna
Jan Wincenty Wojtkiewicz Jankowska Zofia 41 1822 Ustrzesz, On- O.Mikołaj M.Róża, Ona- O.Stanisław M. Marianna
Józef Madaliński Jankowska Krystyna 68 1817 Ustrzesz, Ona- O.Stanisław M. Marianna
https://szukajwarchiwach.pl/35/1908/0/1 ... L6LltedSYQ ślub Krystyny akt 68
https://szukajwarchiwach.pl/35/1908/0/2 ... -f0j14RTSw zgon Krystyny akt 110

Tekst opublikowany przez Maxa Jankowskiego:
Synowie Stanisława i jego żony Marianny z d. Szaława oficerowie wojsk polskich:

Ignacy, oficer wojsk polskich, ranny pod Witebskiem i pod Lipskiem, umarł 1816 r. (*1788-1816 Międzyrzecz Podlaski), mając lat 28, akt zgonu poniżej, syn pierworodny Stanisława i Marianny.
Wincenty, również oficer wojsk polskich, wzięty do niewoli w powrocie z Moskwy, umarł w niewoli w dziewiętnastym roku życia. (*1797-1817?) (Don.Vars.)

W 1803r. Ustrzesz nabyli Jankowscy, a od nich w 1852r. Choroszyński. Prawdopodobnie w XVIII wieku w Ustrzeszy był folwark gospodarczy, który po przejęciu przez Jankowskich w latach 1801-1852 został przekształcony w obiekt rezydencjonalny z parkiem krajobrazowym.
W 1820r. Stanisław odbierał zaległy żołd po zmarłych synach, Wincentym i Ignacym, oficerach WP;
W 1816r. Stanisław posiadał wieś dziedziczną Ustrzesz w gm. i par. Radzyń, tam też był zamieszkały;
W 1830r. Stanisław sprawował funkcję Radcy Departamentu Podlaskiego.
W 1833r. dziedzicem Ustrzeszy był syn Stanisława Seweryn Jankowski, był on wymieniony również w spisie właścicieli z 1846r. (wartość majątku wyceniono na 16.245 rubli srebrnych). Jankowski, Seweryn Kacper syn Stanisława i Marianny z Szaławów Dziedzic dóbr Ustrzerz 1833, dziedzic dóbr Żebrak od 1852, zmarł jako kawaler we wsi Żebrak par. Wodynie 1854-07-26 akt 50 pierwszy po prawej - numer nadpalony.
https://szukajwarchiwach.pl/62/237/0/1/ ... dz0jjsWv1w

Zgony dzieci Stanisława Jankowskiego:

Zgon Marianny z Jankowskich Piotrowskiej, córki Stanisława i (pomyłkowo)Tekli z Szaławów. Starościn 1850/25. To była najstarsza córka Katarzyny i Stanisława, wg aktu zgonu urodzona w roku 1777 – ślub Katarzyny i Stanisława musiał się zatem odbyć w 1776 r., jak Katarzyna miała 16 lat.
https://szukajwarchiwach.pl/35/1817/0/2 ... JtMmHTe6lA

Zgon Andrzeja Piotrowskiego męża Marianny najstarszej córki Stanisława i Katarzyny 1827/71 Marcinów par. Rudno dziedzic Marcinowa
https://szukajwarchiwach.pl/35/1910/0/1 ... 27jTBRGsnw

Zgon Ignacego Jankowskiego 1816/99 Międzyrzec Podlaski, 27 lat, pierworodnego syn Stanisława i Marianny
https://szukajwarchiwach.pl/35/1908/0/2 ... PcUzR9wdBQ

Zgon Józefa syna Stanisława i Katarzyny 12.06.1782 pałac Kurów
http://ksiegimetrykalne.pl/viewer/#kuro ... _30005.jpg

zgon Krystyny Katarzyny córki Stanisława i Katarzyny 12.10.1784 pałac Kurów
http://ksiegimetrykalne.pl/viewer/#kuro ... _30022.jpg

zgon Stanisława Ludwika syna Stanisława i Marianny 23.08.1790 pałac Kurów
http://ksiegimetrykalne.pl/viewer/#kuro ... _30066.jpg

zgon Anny córki Stanisława i Katarzyny 21.10.1791 pałac Kurów
http://ksiegimetrykalne.pl/viewer/#kuro ... _30072.jpg

zgon Aleksandry z Jankowskich Głuszczyńskiej, córki Stanisława i Marianny, 1839/132 Warszawa św. Andrzej http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... 323&y=2085

zgon Stanisława Jankowskiego par. Radzyń Podlaski, akt 27, dziedzic Ustrzeszy, żył lat 85, zmarł 18.03.1830 r. w Ustrzeszy pozostawił wdowę Mariannę https://szukajwarchiwach.pl/35/1908/0/2 ... VQmpCs0dog

zgon Marianny z Szaławów Jankowskiej, 14.06.1837 r., akt 21, Radzyń Podlaski, dziedziczki Ustrzeszy, rodziców niepamiętnych. https://szukajwarchiwach.pl/35/1908/0/2 ... HB-BQDiQqw

Kościół w Kurowie - dwie płyty z białego marmuru poświęcone Stanisławowi Boleszczycowi Jankowskiemu chorążemu kościuszkowskiemu i Katarzynie z Szaławów Jankowskiej.
Transkrypcja:
"Tu spoczywa Katarzyna z Szaławów Jankowska, ur. 1 listopada 1760 r., zmarła 20 maja 1784 r., cnotliwej i najmilszej żonie mąż kochający z rzewnymi łzami położył, siebie i zmarłej duszę modlitwom przechodzących polecając."
"Tu spoczywa ś.p. Stanisław Boleszczyc Jankowski, chorąży kościuszkowski, żył lat 85, zmarł w Ustrzeszy 18 marca 1830 r., pokój jego duszy"
Katarzyna była pierwszą żoną Stanisława (w 1777 r. mieli pierwsze dziecko i zmarła przy ur. ostatniego dziecka w 1884 r.), a potem Stanisław ożenił się z jej młodszą siostrą Marianną ur. w 1764 r.

Zgon Katarzyny i jej matki:

Zgon Katarzyny Jankowskiej żony wielmożnego komisarza jaśnie wielmożnych Potockich, dnia 22.05.1784 r. Kurów, 23 lata 6m-cy 2 tygodnie 4 dni, córka Jana Szaławy i Rozalii z Dybowskich, zmarła wskutek porodu, zgon zgłosił Józef Zagórski - dziekan kazimierski, kanonik lubelski, proboszcz zmarłej.
http://ksiegimetrykalne.pl/viewer/#kuro ... _30020.jpg

Akt zgonu Rozalii (z Dybowskich) Szaławiny, 29.08.1802 r. Kurów, w wieku 80 lat
http://ksiegimetrykalne.pl/viewer/#kuro ... _30103.jpg

Katarzyna i Marianna z Szaławów Jankowskie są siostrami żony Pawła Umienieckiego Kunegundy z Szaławów , a Jan i Rozalia z Dybowskich rodzicami całej trójki. Kunegunda ur. się w 1752 r., Katarzyna w 1760 r., a Marianna w 1764 r. (w 1785 r., kiedy odbył się ślub miała 21 lat) i zmarła w 1837 r. w Ustrzeszy.

Brat Stanisława Jankowskiego Łukasz, ur. 1765 r. (metryka w Krasnymstawie), legitymował się ze szlachectwa z nim razem w 1804 r. w Galicyi zachodniej (Quater. VIII f. 52; DW. 106 f. 620). Łukasz, był sukcesorem Maryanny Szczuka w 1791 r. (DW. 107 f. 1514). (Szczukowie są powiązani z Marianną Kątską – żoną Eustachego Potockiego).” [Max Jankowski]. Łukasz współpracował z Ignacym Potockim i zachowała się, przytoczona tu, obfita ich korespondencja w sprawach różnych interesów.

Akt ur. Łukasza Jankowskiego, dnia 17.10.1765 r., Krasnystaw, ojciec Mikołaj Magnificus Generosus Dominus, matka Anna z Piątkowskich (właściwie Pietkiewiczów) akt 205, chrzestna Joanna Kupraszewska, żona Jana podczaszego chełmskiego
https://drive.google.com/file/d/1wr_o4e ... sp=sharing

Pierwszą żoną Łukasza była Marianna Szczuka, po której w 1791 r. dziedziczył.
Zgon Marianna Jankowska Rzęzawy par. Lubowidz 1791 dnia 10.06.1791, po urodzeniu bliźniaków, tylko jedno dziecko żyje, lat 40, nobilis (może to ta…?)
https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cat=434917

Drugi ślub Łukasza z Teklą Tarczyńską odbył się w Klementowicach, dnia 10.02.1805 r. Łukasz Jankowski lat 39 i Tekla Tarczyńska lat 23. Świadkowie Stanisław Jankowski brat i Andrzej Piotrowski mąż Marianny Jankowskiej najstarszej córki Stanisława. Tekla urodziła się w 1781 r. w Rzeczycy Ziemiańskiej. Rodzice Tekli to Walenty i Franciszka.
Trzeci ślub Łukasza Jankowskiego, 1831/49 wdowiec po Tekli zmarłej w Wielgolasie tegoż roku z Teresą Michałowską z Tarczyńskich wdową, siostrą poprzedniej żony, Wielgolas par. Latowicz,
https://szukajwarchiwach.pl/62/68/0/1/5 ... iTsTCzyJvg

Zgon Łukasz Jankowski 1835/5 Wiegolas par. Latowicz dzierżawca dóbr Latowicz, 62 lata (naprawdę miał 70 lat).
https://szukajwarchiwach.pl/62/68/0/1/9 ... hsq69mEDiw
https://dbmsmazovia.blogspot.com/2018/0 ... skiej.html

Korespondencja z Ignacym i Stanisławem Kostką Potockimi Stanisława i Łukasza Jankowskich, Marii z Umienieckich Traubenburg oraz Marianny z Jankowskich Piotrowskiej.

Syn Eustachego Potockiego - Ignacy Roman Franciszek hr. Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), urodzony dnia 28 II 1750 - Radzyń Podlaski, zmarły dnia 30 VIII 1809 - Warszawa, był osobą, z którą korespondowali Stanisław Jankowski, Łukasz Jankowski, Marianna Piotrowska, córka Stanisława oraz Maria Traubenburg, córka Pawła Umienieckiego i Kunegundy z Szaławów. Ona i jej brat Antoni Umieniecki otrzymywali dożywotnią rentę ze skarbu Ignacego Potockiego.

Akta związane z W. Stanisławem [Boleszycem] Jankowskim.Postanowienie Ignacego Potockiego i jego córki Krystyny, będące wyznaczeniem Stanisławowi Boleszycowi Jankowskiemu sumy 4000 złp. za wierną służbę i przywiązanie. Kwity z odbieranych sum i prowizji od Ignacego i St. K. Potockich. 24 VIII 1784 - 25 VI 1810, Warszawa, Kurów, Klementowice.(AAD 157 stron)
https://szukajwarchiwach.pl/1/342/0/2/0 ... bJednostka
Indeksy osobowe:
Jankowski Stanisław Boleszyc, plenipotent Ignacego Potockiego, chorąży sanocki
Koziejowska Anastazja z d. Kozłowska
Potocka Krystyna, c. Ignacego Potockiego
Potocki Ignacy Roman Franciszek h. Pilawa (ps. Jan K. Szabrański), marszałek wielki Litewski
Potocki Stanisław Kostka brat Ignacego
Akta Administracji Generalnej Dóbr i Interesów JW. Aleksandry z Xiążąt Lubomirskich Hrabiny Potockiej obejmujące - Korespondencje z wierzycielami 1819 - 1827.
16 VII 1819 - 6 VI 1826, Ustrzesz, Lublin, Warszawa, Marcinów, Markuszów, Kielce
Akta zawierają korespondencję Potockich, w imieniu których występowali Stanisław i Łukasz Jankowscy z wierzycielami, obrachunki, wykazy długów.
Akta interesu z JP. Marianną z Jankowskich Piotrowską pobierania prowizji od sumy 30000 zł.
16 VI 1801 - 6 VI 1818, Puławy, Kurów, Michowo, Marcinów
Zawartość: Kwity z odbieranych przez Mariannę z d. Jankowską Piotrowską, córkę Stanisława prowizji od sumy 30000 złp. ze skarbu Stanisława Kostki Potockiego.

Akta sprawy z Marią z Umienieckich Traubenburg i Antonim Umienieckim - 9 VII 1800 - 7 VIII 1813, Warszawa, Kraków
Zawartość: Kwity z odbieranej pensji dożywotniej ze skarbu Ignacego Potockiego przez Marię z d. Umienieckich Traubenburg i Antoniego Umienieckiego i listy tejże do Potockich.
Indeksy osobowe: Potocki Ignacy Roman Franciszek h. Pilawa (ps. Jan K. Szabrański), marszałek wlk. Lit.; Traubenburg Maria z d. Umieniecka; Umieniecki Antoni, porucznik pontonier.
https://szukajwarchiwach.pl/search?q=Umieniecki
kopie kilku kwitów i listów z AGAD archiwum Potockich:
https://drive.google.com/file/d/1UiMOfv ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hhCYPW ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ELsUWh ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qbBOfg ... sp=sharing
Akta interesu Ignacego Potockiego z Telesforem Bilewiczem 19 III 1798 - 31 III 1801, Kraków adwokat krakowski, przez niego były wypłacane pensje dla Marii Traubenburg z kasy Potockich.

Akta sprawy Ignacego Potockiego z Łukaszem Jankowskim bratem Stanisława:
Akta interesów z W: Łukaszem Jankowskim: Kwity z odbieranych przez Łukasza Jankowskiego w imieniu Ignacego Potockiego sum od różnych osób, m.in.: Garbaczewskiego - pisarza prowentu kurowskiego, Józefy Sołłohubowej - starościny eyszyska, St. K. Potockiego, Franciszka Englerta -pisarza prowentu kurowskiego. 11 III 1791 - 20 XII 1800, Warszawa, Kurów
https://szukajwarchiwach.pl/1/342/0/2/0 ... 15&page=11
Akta dotyczące interesów Ignacego Potockiego z Łukaszem Jankowskim: Kwity z odbieranych pensji rocznych i rachunki. Jankowski Łukasz, plenipotent Ignacego Potockiego. 15 IV 1789 - 8 XI 1809, Kurów, Klementowice
https://szukajwarchiwach.pl/1/342/0/2/3 ... bJednostka

Garść szczegółów z życia Eustachego Potockiego herbu Pilawa srebrna i jego żony Marianny z Kątskich:

Nie będę tu przytaczać pełnych życiorysów w/w postaci – te są ogólnie znane. Są to osoby wielkiego formatu, zasłużone dla kraju. Obszerne opracowania o nich są w Polskim Słowniku Biograficznym i każdej encyklopedii. Historycy napisali o nich wiele książek. Skupię się raczej nad początkami i schyłkiem życia Potockich. Ojciec Eustachego Jerzy był najmłodszym synem Feliksa Potockiego, hetmana polnego koronnego, dziedzicem na Podhajcach i Syrnikach, starostą tłumackim i grabowieckim, był wśród elektorów króla Augusta II w 1697 roku. Ożenił się najpierw z Marianną Liniewską, z którą miał córkę Joannę, a po jej śmierci ożenił się z Konstancją Drucką-Podbereską, z którą miał dwie córki: Pelagię i Katarzynę, i dwóch synów: Eustachego i Mariana. Dobra syrnickie Eustachy miał po ojcu, który ok. 1690 r. je kupił. W Syrnikach według danych z 1676 roku mieszkało 56 osób. Ojczyste Podhajce odziedziczył jego brat Marian. Za czasów Eustachego wzniesiono w Syrnikach w latach 1758-1766 obecny kościół. W tym czasie powstał też murowany dwór, siedziba kolejnych dziedziców Syrników, który istniał do końca drugiej wojny światowej. Po Szczukach Jerzy Potocki przejął Biłgoraj, który początkowo był schedą Eustachego, później kolejno synów Eustachego Jana i Stanisława. Po ojcu Eustachy odziedziczył również dwa pałace – w Lublinie i w Warszawie, o czym poniżej. Skąd wzięli się Potoccy w Radzyniu Podlaskim? Dnia 26.12.1741 r. w Kurowie Eustachy Potocki poślubił Mariannę z Kątskich. Radzyń i klucz kurowski przeszedł jako posag Marianny w ręce Eustachego. Po przebudowie istniejącego w Radzyniu pałacu po dziadkach Marianny po kądzieli - Szczukach, w latach 1750-1759 powstała jedna z najpiękniejszych rezydencji okresu rokoka, projektu architekta Jakuba Fontany. Radzyń stał się na długie lata siedzibą reprezentacyjną rodu. Początkowo małżonkowie mieszkali w Lublinie w odziedziczonym pałacu (pałac wzniesiony został pomiędzy latami 1719 a 1734 dla Jerzego Potockiego, następnie rozbudowany przez Eustachego, a od 1790 r. przeszedł na skarb państwa). Później po 1755 r. Eustachy z małżonką osiedli w Radzyniu i w niedalekim Kurowie. Bywali również w Tłumaczu, gdzie 1.03.1746 urodził się syn Florenty chyba zmarły w dzieciństwie. Dnia 4.10.1751 byli na chrzcinach u Tyszkowskich. Dnia 21.10.1753 Eustachy był w Tłumaczu również na chrzcinach. Maria i Eustachy posiadali dwa pałace w Warszawie - na ulicy Miodowej – po Jerzym Potockim, oraz na ulicy Wierzbowej - kupiony od Brühla. Pod koniec życia Eustachy pozostał w Warszawie od lata do Bożego Narodzenia w 1764 r. Ponownie bawił w Warszawie jesienią w 1765 r. Ostatnie lata spędził w Radzyniu. Dnia 2.02.1767 r. odbył się tu ślub córki Cecylii z księciem Sanguszko. Jej matka nie uczestniczyła w ceremonii ze względu na złe samopoczucie.
Eustachy z Marianną uchodzili za bardzo dobre małżeństwo, o czym też świadczą ich pełne uczuć listy.

Notatka o śmierci Eustachego i jego żony. Pisał Julian Bartoszewicz: „Rok 1768 był kresem żywotów obojga Eustachowstwa Potockich. Około 21 lutego 1768 roku, po przyjeździe do Warszawy, umarła Marianna. Jenerał serdecznie ją kochał, i tak mocno pożałował tej straty, że zaraz upadł na łoże boleści pod ciężarem zmartwienia. Doniesiono o tym królowi, który natychmiast wyprawił do niego Jana Nepomucena Słonimskiego z aktami metryki koronnej dla przyjęcia ostatniej woli (22 lutego 1768). Krok ten nie pokazał się przedwczesnym, bo nazajutrz 23 lutego 1768 roku Eustachy umiera. Uroczystości pogrzebowe Potockich odbyły się w dniach z 6/7 marca 1768 roku w kościele Jezuitów Koronnych w Warszawie. Na tę okazję z polecenia Katarzyny Kossakowskiej, siostry Eustachego, Jakub Fontana wzniósł Castrum Doloris dla zmarłych. Oboje małżonkowie zostali pochowani w Warszawie, Eustachy w maleńkim kościółku przy kolegium jezuickim p.w. Św. Krzyża (późniejszym p.w. św. Andrzeja, zwanym Panien Kanoniczek, a obecnie rektorskim – przyp. aut.) na ulicy Senatorskiej w Warszawie, fundowanym przez prymasa Teodora Potockiego, Marianna zaś w ówczesnym kościele Pijarów p.w. św. Pryma i Felicjana (dziś katedra polowa WP – przyp. aut.)”.

Wg Wiadomości Warszawskich z dnia 27.02.1768 nr 17 Eustachy zmarł dnia poza onegdajszego czyli 25.02. po kilkuletniej chorobie na początki puchliny, kaszlu i duszności (leczył się u doktora Hirnesa), natomiast Marianna zmarła nagle 20.02. wg Wiadomości Warszawskich z 24.02.1768 r. nr 16 suplement.
Ostatecznie stwierdzam, że Marianna zmarła 20.02.1768 r. o 19.00 z powodu wylewu, a Eustachy 23.02.1768 r. o 16.00 (Eustachy figuruje w tym dniu jako zmarły na rachunkach za pogrzeb, przechowywanych na Wawelu). Nie był chory na puchlinę i punkcję zrobiono niepotrzebnie. [Roczniki Historyczne 2004 Krzysztof Gombin]. W korespondencji Marii Potockiej wiele jest listów do o.o. Pijarów ze Szczuczyna i z Warszawy – pewnie dlatego wybrała klasztor Warszawski, jako miejsce swojego wiecznego spoczynku. Eustachy chciał wg swej ostatniej woli być pochowany w kościele Jezuitów Koronnych.

Po śmierci rodziców dziećmi zajęła się Katarzyna z Potockich Kossakowska, siostra Eustachego. Kajetan miał wtedy 23 lata, Cecylia 21 i jako jedyna była już od roku zamężna, Ignacy 18, Jerzy 15, Stanisław 13 i Jan 8.
Synowie Eustachego i Marii - Ignacy (1750-1809) i Stanisław Kostka (1755-1821) są pochowani w kaplicy Potockich na cmentarzu w Wilanowie.

Roczniki Historyczne 2004 Uroczystości pogrzebowe w Warszawie po śmierci Eustachego i Marianny Potockich [Krzysztof Gombin]
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit ... 0483/image

250 rocznica śmierci Marianny z Kątskich Potockiej https://sanok.xyz/katski/?p=2776

Piękny artykuł o Eustachym Potockim i jego żonie Mariannie z Kątskich w 250 rocznicę śmierci
https://www.radzyn-podl.pl/9-informacje ... ckich.html

Podsumowanie:

Kim był Stanisław Jankowski dla Potockich? Najbardziej zaufanym człowiekiem. Ignacy Potocki nagradzał go i poważał. Dnia 20.05.1784 r. zmarła w połogu żona Stanisława Jankowskiego herbu Boleścic, Katarzyna z Szaławów. Dnia 24.08.1784 r. Ignacy Potocki wypłacił mężowi zmarłej Katarzyny 4000 zł za wierną służbę i przywiązanie. W aktach urodzeń dzieci Stanisława, jeszcze za życia jego pierwszej żony występuje on jako komisarz Ignacego Potockiego i mieszka z rodziną w pałacu w Kurowie. W okresie 24.08.1784 – 25.06.1810 Ignacy wypłacał mu gratyfikacje i uczynił go swoim plenipotentem. Wyprawił młodej parze - Stanisławowi i jego drugiej żonie Mariannie z Szaławów - wspaniały ślub. Ignacy na wniosek Stanisława objął patronatem również rodzinę Kunegundy z Szaławów Umienieckiej. Jej dzieci Antoni i Maria, później żona Emanuela von Traubenburg, oraz najstarsza córka Stanisława Jankowskiego i Katarzyny – Marianna, żona Andrzeja Piotrowskiego, otrzymywali dożywotnie renty. Współpraca Stanisława z Potockimi jest udokumentowana od 1784 r., ale musiała się zacząć wcześniej. Zaszczyty, które spłynęły na rodzinę Stanisława Jankowskiego i wszystkie osoby z nim powiązane wynikały ze szczególnego stosunku Potockich do Stanisława, który musiał być osobą wyjątkową. W latach 1784-1809 Stanisław związany był z synem Eustachego Ignacym i jeszcze później po śmierci Ignacego ze Stanisławem Kostką i jego żoną Aleksandrą do 1827 r. (AAD 157 stron korespondencji). Stanisław ożenił się w 1776 r. najpierw z Katarzyną z Szaławów (wtedy Marianna miała 12 lat). Później, po śmierci Katarzyny w dniu 20 maja 1784 w Kurowie, poślubił Mariannę. Małżeństwo Stanisława i Marianny w kościele Św. Krzyża w Warszawie dnia 7.01.1785 r. było niezwykle celebrowane. Ślubu udzielał biskup Michał Grzegorz Ciołek Poniatowski, a ks. Grzegorz Piramowicz występował jako koncelebrant. Na powtórnych chrzcinach pierworodnego syna Stanisława i Marianny Jankowskich były obecne prawie wszystkie dzieci Eustachego oraz żona Stanisława Kostki Aleksandra z Lubomirskich, ba - nawet siostra Eustachego Katarzyna z Potockich Kossakowska, wówczas już blisko 70-letnia. Opis jej postaci wg Lucjana Siemieńskiego: „Podeszła ta matrona (opis z ok. 1784 r.) nie lubiła nic obwijać w bawełnę i cięła prawdę każdemu w oczy, choć czasem niegrzecznie. Treść rozmowy nigdy nie była płocha, ani téż o byle czém, aby gadać; zawsze materyi dostarczał jaki publiczny wypadek. Zdanie o rzeczach miała trafne i uczciwe; ilekroć jednakże tyczyło się co familii Potockich, bezstronność jéj ulegała ślepemu przywiązaniu. Rzadko bowiem znaleźć było osobę tak dbałą o powodzenie i sławę swoich bliższych i najdalszych familiantów, jak ona. Nie tylko dopomagała im, ujmowała się za nimi, ale nawet umiała macierzyńską ręką karcić, jeżeli który z młodszéj generacyi co przeskrobał.” Nie było na tych chrzcinach tylko Kajetana i Stanisława Kostki, który w zastępstwie przysłał małżonkę (patrz chrzest Ignacy Józef Filip Jankowski dnia 31.07.1791 pałac Kurów). Tę uroczystość zrobiono specjalnie ze względu na zapowiedziane uczestnictwo Potockich. Tydzień wcześniej bardzo okazałe były również powtórne chrzciny 10-letniej Anny, córki Stanisława jeszcze z pierwszą żoną Katarzyną - dnia 25.07.1791 r. Zaszczyciła je córka Ignacego Potockiego Krystyna oraz książę Adam Kazimierz Joachim Czartoryski z synem Konstantym i córką Zofią. Jankowscy mieszkali po ślubie w 1776 r. z pewnością w Radzyniu Podlaskim, może w pięknym pałacu. Od roku 1782 do 1803 w pałacu Kurowskim. Dopiero w roku 1803 Stanisław Jankowski kupił Ustrzesz od Aleksandry z Lubomirskich Potockiej, żony Stanisława Kostki, i rodzina przeniosła się do Ustrzeszy. Stanisław zmarł w 1830 r., a Marianna w 1837 r. - oboje w Ustrzeszy. On jest być może pochowany z pierwszą żoną Katarzyną w Kurowie (tam do dziś zachowały się ich tablice pamiątkowe na murach kościoła), a Marianna prawdopodobnie w Radzyniu.

Poniższe zdarzenia wyodrębnione z niniejszego opracowania nasuwają mi myśl, że Marianna z Szaławów Jankowska (1764-1837) mogła być pozamałżeńską córką Eustachego Potockiego (1719–1768) oddaną na wychowanie Janowi i Rozalii Szaławom:
• Szaławowie: ojciec - Jan, wiemy o nim tyle, że zmarł przed 1782 r., matka – Rozalia, ur. ok. 1722 r., zmarła 1802 r. w Kurowie, córki: Kunegunda ur. 1752 r., Katarzyna ur. 1760 r., Marianna ur. 1764 r. (Rozalia miała w roku 1764 42 lata)
• Pierwszym śladem Stanisława Jankowskiego w Kurowie jest akt zgonu jego syna Józefa z 12.06.1782 r. Stanisław nie jest jeszcze komisarzem Ignacego Potockiego, ale mieszka z żoną w pałacu w Kurowie. W 1784 r. Stanisław jest burgrabią zambrowskim, a w 1786 r. sprawuje funkcję komornika ziemskiego łomżyńskiego.
• Stanisław Jankowski jest mężem Katarzyny z Szaławów, ślub 1776, która umiera 20 maja 1784 w Kurowie w pałacu.
• 24.08.1784 r. Ignacy Potocki (1750-1809, syn Eustachego i Marii) wypłaca mężowi zmarłej Katarzyny 4000 zł za wierną służbę i przywiązanie. W aktach urodzeń dzieci Stanisława i Katarzyny, jeszcze za jej życia występuje on jako komisarz Ignacego Potockiego i mieszka z rodziną w pałacu w Kurowie. W okresie 24.08.1784 – 25.06.1810 Potoccy wypłacają mu gratyfikacje i Ignacy Potocki czyni go swoim plenipotentem.
• Stanisław Jankowski żeni się z siostrą Katarzyny, Marianną Szaława, 7.01.1785 r. w par. Św. Krzyż w Warszawie - ślubu Stanisławowi i Mariannie udziela biskup Michał Grzegorz Ciołek Poniatowski a Grzegorz Piramowicz związany blisko z Ignacym Potockim występuje w akcie ślubu jako koncelebrant.
• Stanisław zeznaje 1790 r. zapis dożywocia z żoną Marianną, córką Jana i Rozalii z Dybowskich, małżonków Szaławów.
• 31.07.1791 w Pałacu Kurów. Na powtórnych chrzcinach pierworodnego syna Stanisława i Marianny Jankowskich są obecne prawie wszystkie dzieci Eustachego oraz żona Stanisława Kostki Aleksandra z Lubomirskich, nawet siostra Eustachego Katarzyna z Potockich Kossakowska, wówczas już blisko 70-letnia: Drugi chrzest Ignacego Józefa Filipa, pierworodnego syna Stanisława i Marianny, chrzci ks. Stanisław Piramowicz, chrzestni: Jaśnie Wielmożni: Ignacy Potocki marszałek wielki litewski, Katarzyna z Potockich Kossakowska kasztelanowa kamieńska siostra Eustachego, Jerzy Michał Potocki, starosta tłumacki, syn Eustachego, księżna Aleksandra z Lubomirskich Potocka, żona Stanisława Kostki Potockiego, syna Eustachego, Jan Nepomucen Eryk Potocki, centurion koronny, syn Eustachego, Julietta z Młockich Sobieszczańska, starościna chreptiowska.
• Dwa tygodnie wcześniej 25.07.1791 pałac Kurów. Drugi chrzest 10-letniej Anny (pierwszy był z wody w 1781 r. w Radzyniu?), córki Stanisława i zmarłej Katarzyny, chrzci Stanisław Piramowicz w asyście księcia Adama Czartoryskiego (chodzi o Adama Kazimierza Joachima żyjącego w latach 1734-1823). Chrzestni: młodziutka 13-letnia Wielmożna Krystyna Potocka, córka Ignacego Potockiego, oraz dzieci Adama Czartoryskiego – 17-letni książę Konstanty i 13-letnia księżniczka Zofia. (Anna zmarła 21.10.1791 r.)
• Od roku 1782 do 1803 Stanisław z Marianną mieszka w pałacu Kurowskim. Dopiero w roku 1803 kupił Ustrzesz od Aleksandry z Lubomirskich Potockiej, żony Stanisława Kostki, i rodzina przeniosła się do Ustrzeszy. Stanisław zmarł w 1830 r., a Marianna w 1837 r. - oboje w Ustrzeszy. Marianna Jankowska jest prawdopodobnie pochowana w Radzyniu Podlaskim.
• Ignacy na wniosek Stanisława obejmuje patronatem również rodzinę Kunegundy z Szaławów Umienieckiej. Jej dzieci Antoni i Maria, później żona Emanuela von Traubenburg, oraz pewnie na własną prośbę najstarsza córka Stanisława Jankowskiego i Katarzyny – Marianna, żona Andrzeja Piotrowskiego, otrzymują dożywotnie renty.
• Współpraca Stanisława z Potockimi jest udokumentowana od 1784 r., ale musiała się zacząć wcześniej.
• W latach 1784-1809 Stanisław związany jest z synem Eustachego, Ignacym, i jeszcze później po śmierci Ignacego ze Stanisławem Kostką i jego żoną Aleksandrą do 1827 r. (AAD 157 stron korespondencji z Ignacym, a po jego śmierci stron 253). Również brat Stanisława Jankowskiego Łukasz jest plenipotentem Potockich.
• Jan Nepomucen Eryk najmłodszy syn Eustachego i Marii urodził się w 1760 r.
• Nagła i wczesna śmierć Eustachego Potockiego w wieku 48 lat i jego żony Marii w wieku 46 lat. Eustachy zmarł 3 dni po śmierci Marii.
• Pochówek w różnych warszawskich kościołach.

Jeżeli moje przypuszczenia są słuszne, to wyobrażam sobie ogrom tragedii, jaki dotknął tę rodzinę. Potoccy otoczyli troskliwą opieką Mariannę z Szaławów Jankowską i jej bliskich. Sprawa znalazła piękne zakończenie. Tylko Eustachy z Marią pozostaną rozdzieleni na zawsze, pomimo łączącego ich kiedyś wielkiego uczucia.

Znaczenie nazwiska Potockich i częstość występowania w/w osób w wielu dokumentach pozwoliły mi na tak szczegółowe opracowanie tematu.

Wyrażam podziękowania dla kilku osób z forów Genealodzy i Lubgens, które okazały mi pomoc na etapie zbierania materiałów do niniejszego opracowania.

W dziale Słowniki na Genealogii Polaków umieściłam wiele akt metrykalnych Potockich herbu Pilawa srebrna – w tym akta dotąd nigdzie nie publikowane.
https://genealogia.okiem.pl/forum/viewt ... 50&t=33255

Komentarze (2)

21.02.2023 19:45
Żebrak od 1852

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/ru/jednostka/-/jednostka/9370560
21.02.2023 23:07
dziękuję bardzo ciekawe :)