Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Karwacki // Archiwum aneksy 631 - 759

21.10.2018 21:47
Aneks 631

A jednak Katarzyna Chronowska *) rodem z Karwacza rok 1640


*)Kilkoro Karwackich działało na szczeblu rządowym : KATARZYNA Karwacka (Boniecki) (Papr-Nies Krwacka h. Lewart NIE! była z Karwacza PATRZ ANEKS 631)-Chronowska (1644 pisarzowa koronna, żona Jakóba (Nies:Władysława) Chronowskiego sekretarza królewskiego. potem pisarza koronnego),


http://www.agad.gov.pl/inwentarze/7SumariuszMK185.pdf

449/2717 Warszawa, 27 luty [1641] Feria Tertia post Dominicam Quadragesimalem Reminiscere k. 338 v – 339 v Król pozwala wpisać do akt kancelarii mniejszej koronnej swój dokument oblatowany w urzędzie przez Jana Kaweckiego, wystawiony w Warszawie 30 czerwca 1640 r., podpisany przez króla i Macieja Cieleckiego, sekretarza JKM.

Król rozszerzył dożywotnie prawa Jakuba Chronowskiego, sekretarza JKM i pisarza skarbu, do wsi Datyń w starostwie ratneńskim, w powiecie chełmskim, województwie ruskim, na jego żonę Katarzynę z Karwacza. Chronowski uzyskał te dobra drogą cesji od Jana Mikołaja Daniłowicza, podskarbiego koronnego, starosty ratneńskiego wpisanej do akt grodu warszawskiego 7 stycznia (Sabbatho in Crastino Festi Epiphaniarum Christi Domini) 1640 r. jęz. łac.

Datyń – wieś w rejonie ratnowskim obwodu wołyńskiego, założona w 1564 r.
Wieś królewska Datyn położona była w pierwszej połowie XVII wieku w starostwie niegrodowym ratneńskim w ziemi chełmskiej[1]. W II Rzeczypospolitej miejscowość była siedzibą gminy wiejskiej Datyń w powiecie kowelskim województwa wołyńskiego. Wieś liczy 875 mieszkańców.

Odpowiedzi (160)

Strona z 8 Następna >
22.10.2018 10:15
Aneks 632

Dożywocie na Dworszowicach Niemieckich potwierdzone w 1639 r


http://www.agad.gov.pl/inwentarze/7SumariuszMK185.pdf

161/2429 Warszawa, 6 października 1639 k. 142 v. – 143 Król zatwierdza Wojciecha Karwackiego i Adama Klarykę w dożywotnim posiadaniu sołectwa we wsi Dworszowice (Dworyszowice) Niemieckie w starostwie brzeźnickim, z gruntami zwanymi Chamarzyńska i Thomaszewskie. Dokument podpisany przez króla Władysława IV i Stanisława Skarszewskiego, sekretarza JKM. jęz. łac.

1630 Gniazdo żychlińskie ( Żychlin 40 km na W od Wyszogrodu- N. Dworu)
Pod Żychlinem, w Oporowie - Woli Prosperowej, pomiędzy Kutnem a Żychlinem Karwaccy pojawiają się już w w połowie XVII wieku. W genetece odnotowany jest ADALBERT 1630 (czy ten sam z Dworszowic sieradzkich)* /) KARWACKI mąż HELENY w Oporowie, mający w 1657 roku syna PETERA / PIOTRA KARWACKIEGO.

*) Dworszowice 54 km na S od Sieradza 30 km na N od Czestochowy

1616-20 KARWACKI ALBERT (Wojciech) wójt; 178 (cz.1), 92 (cz. II) poz. 1185Jest wymieniony jako jeden z 3 wójtów wsi DWORZYSZCZE NIEMIECKIE *)
W tomie II str 92 zapis dokumentu: poz 1185; „ZYGMUNT III król oilski potwierdza Stanisławowi Klaryce, Marcinowi swidrowi i WOJCIECHOWI KARWACKIEMU prawa do sołectwa na wsi Dworzyszcze niemieckie w starostwie brzeźnickim (powiat radomszczański, województwo sieradzkie)
(MK 156 K 371v-372)

W tomie II str 92 zapis dokumentu: poz 1185;

„ZYGMUNT III król polski potwierdza Stanisłaowi Klaryce, Marcinowi Śidrowi i WOJCIECHOWI KARWACKIEMU prawa do sołectwa na wsi Dworzyszcze niemieckie w starostwie brzeźnickim (powiat radomszczański, województwo sieradzkie)
(MK 156 K 371v-372)


*) obecnie Dworszowice Kościelne:
4 km na W od Brzeżnicy Nowej, pomiędzy Pajęcznem a Radomskiem
30 km na N od Częstochowy i Mirowa
40 km na E od Wielunia
52 km na SW od Piotrkowa
87 km na N od Wolbromia
76 km na NW od Pilicy
125 km na NW od Krakowa
130 km na W od Starachowic
140 km na SE od Kalisza
200 km na SE od Gniezna

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

LUSTRACJA wsi 1616-1620


WIEŚ DWORZYSZCZOWICE
W tej wsi jest żrebi nro 17, na których kmieci 13 na źrzebiach 13, a role puste 4 (przyp.262), które za osiadłe kładziemy ex rationibus supracriptis. CZYNSZU z każdego żrzebia tak osiadłego, jako i pustego z stacyjnym i świetowojcieskim płaca na s.(f.210v) Marcin per fl 1/2/12, facit......................... fl.18/15/6

ŻYTA z każdego zrzebia osiadłego u8 pustego po kor. Nro 3 wierzvhowatych uczyni wszystkich strzychowanych 63/3, korzec per gr 36, facit fl. 76/15
OWSA stacyjnego po kor. 2 strychowanych, uczyni in universium strychowanych kor. Nro [34] korzec per gr 18, facit... fl 20/12
KAPŁONÓW po 2, kapłon per gr 2, kurów pospolitych po 2, kur per gr 1, jajec po 20, kopa per gr 6, facit,,, fl. 4/16
WIECNEGO wszystka gromada płaci fl; 0/12

KARCZEM było 4, teraz tylko 1, z której płaci szynszu Wojciech Chamara..... fl. 2
Do której karczmy wedle przywileju SIGSIMUNDI I de dta et actu Cracoviae un vigilia s. Matyhiae ap. [23.II] 1543 (roku) antecessoribus ipsius concessi ager cmethonalis cum attinentiis sius nalezy.

Drugiej karczmy rola pusto lezy, z której płacono fl. 2, ale tez powinnosć na p. starostę wkładamy, aby karczmę osadził, a ten czymsz na ten czas sam zastapił ... facit 2 fl

OGRODNIKÓW jest na ten czas 8, płaci każdy czynszu per gr 24, facit .. fl. 9.18

*) przyp 262 Krzysztof Płaza, starosta brzeźnicki, otrzymał 3 III 1618 roku konsens na cesje pewnych ról pustych w dworzyszczach Wojciechowi Kołakowskiemu (wykaz nr 1322)

W tejze wsi wolnych kmieci było 7 od robót i innych podatków, którzy jednak posługe pewną i zwyczajna do dworu koleją według przywileju swego sprawowali, którego nie pokazali. Teraz (f..211) ich jest 5’ czterej płacą per fl. 10, piąty Wojciech Clarika płaci fl. 2 wedle przywileju swego, który pokazła, magnifici Spitkonis de Tarnów, castellani Woynicensis, tjesaurarii regini et Brzeznicensis tenutarii (przyp 263), cuidiam Alexio Clarika de villa Dworzyszczowice służący, dając mu tym przywilejem półanek rolnej, a od robót i innych podatków praeter censum duorum florenorum, quem quotannis pro festo s. martini solvere tenebitur, wolnym czyniać. Przy którym to przywileju KJM terażniejszy pomienionego Wojciecha Clarykę osobnym przywilejem de data Varsaviae 7 Marti *) ad viyae ipsius extrema tempora zachowac raczył, czyni od tych wolnych in universium ... fl 42

1436 – przodek ufundował na 1 łanie parafie dworzyszowska

WÓJTOSTWO – W tejże wsi jest wójtów 3 , którzy za jednym prawem siedza na łanie jednym, a drugi łan na plabanije dworzyszowską przodek ich fundował (przy 264.

Na którym łanie hon. Stanislaum Clarika, Martinum Swider et Albertum KARWACKI, Sigismundus modernus rez de data Varsaviae die 8 Martii 1615 (rok egzekucji jana Karwackiego we Lwowie) in eadem scultetia ad extream vitae ipsorum tempora pro sorte et interesse uniuscuiusque in pacifica posseione consevat (przyp 265. ea tamen condicione, ut oboedientiam capitaneo suo praestent. Summa in litteries originalibus vel ex taxatione commissariorum illis vel successoribus ipsorum provenirns assecuratur.

przypisy
• w rkp brak daty rocznej [Wykaz 1268]
*) przyp. 263; Spytek z tarnowa, kasztelan wojnicki, podskarbii koronny, musiał wystawic wzmiankowany dokument między 19 XII 1542 r. kiedy to otrzymał kasztelanie wojnicką, a 22 VII 1550, kiedy postapił na województwo sieradzkie ( Dworzaczek, tab. 95; tegoż Hetman Jan Tarnowski. Z dziejów możnowładztwa małopolskiego. Warszawa 1985. s. 437, tabl. XIII)

*) przyp. 264 . Liber beneficiorum (I. S. 256) potwierdza istnienie w Dworzyszczowicach łanu plebańskiego
*) przyp 265 . Znane jest potwierdzenie tego dokumentu z 20 V 1619 (wykaz w 1371)

OPOWIADALi ci wójtowie, iż nad dawny zwyczaj, według którego do 3 wójtów powinni byli przyprzęgać się do Wieliczki po baławan soli, gdyz oni [f.211 v) za jednego wójta i za jeden dom się rozumieją, to teraz do jednego wójta przyprzegać się im każą, co sobie za wielki ciężar i nad prawa swoje być mienią..

RZECZNEGO wszyscy płacą ...... fl 0/12
GARNCARZÓW jest 4, płacą czynszu per fl 5, facit ... fl. 20
Uskarżali się ci garncarze, ze ich niezwyczajną robota obciążają, czego by względem tego czynszu nie powinni.
Robocizna poddanych jako w inszych wsiach
SUMMA czynszu i podatków z tej wsi facit.................... fl. 234/17/15

LUSTRACJA 1659-65
(PO POTOPIE SZWEDZKIM)


WIES DWORZYSZOWICE

Ta wieś ma żrezbi aro 6, a pustych nro 11, których nikt nie żażywa, bo pozarastały wrzosem. Teraz kmieci nro 6.
CZYNSZU z każdego zrzebia z stacyjnym i s. Wojcieskim płacą na s. Marcina per fl. 1/2/12 ... facit fl. 6/16
ŻYTA z każdego zrzebia targowej brzeznickiej miary po kor. 3. facit kor nro 18 per fl. 2/20, facit..... fl. 48
OWSA sepnego z stacyjnym po kor. 3, provenit kor, nro 18 per fl. 1/10.. fl. 24
[s.226) Kapłonów po dwu, nro 12 per gr 8............fl 3/6
KUR pospolitych po dwu, nro 12 po gr 4..... fl.. 1/18
JAJEC po 20, kop nro 2 po 10 gr ...............fl. 0/20
ROBIĄ po piąci dni w tydzień dwojgiem
ZAGRODNIKÓW nro 3. Czynszu powinni płacic po he 24..... fl 2/12
Robią po 3 dni w tydzień pieszo
WIECNEGO wszytka gromada powinna składac na rok fl. 0/12

KARCZEM antiquitus bywało nro 4. Teraz funditas spustoszały i budynków nie masz, a grunty chojna pozarastały. (ZNAKOMITA ILUSTACJA CZASÓW PO POTOPIE)
W TEJ WSI ex antiquo bywało wolnych kmieci nro7, których ad praesens tylko się (bo drudzy spustoszeli) dwaj zostaje. Ci płacą czynszu per. Fl. 20.

NA POSŁUGE zamkową sprzegaja się posdłud dawnych lustracyj (przyp. 236)
GARNCARZ jest jeden. Ten czynszu powinien płacic jak zagrodnik, także i robocizne odprawować. Fl. 0/12

WÓJTOWSTWO (przyp 201)

Na tym wójtostwie Niemieckie nazwanym siedzi uczciwy Adam Klariga z Adamem bratem, także z synami swemi, córkami in privilegio conservationis SRM Joannis Casimiri DNC de data in castris ad cracoviam die 18 menis Augusti a.D, 1657 benigne collato specyfikowanemu (przyp 202) Ten z bratem swoim posługę zamkowi ustawiczną na miejscu włodarskim co rok się odmieniając, osprawuje. Żadnego przy tym czynszu ani daniej nie czynią zamkowi.

*) przyp 201 ; wcześniej 15 XI 1639 r. część gruntów należących do wójtowstwa w Dworzyszczowicach otrzymał Aleksander Płaza starosta brzeźnicki (MK, 186, k.79 v; zob. LWWK 1628, II, s. 119)

*) przyp. 202: Potwierdzenie praw do wójtostwa Adama Klaryka i Wojciech Kownacki (KARWACKI ???) otrzymali już wcześniej dokumentem z 6 X 1638 r. (MK, 185, k. 142 v – 143).

W LUSTRACJI z 1789 nie ma królewszczyzn na Brzeźnicy i Pajęcznie w powiecie radomszczańskim
22.10.2018 10:26
Aneks 633

Ród GARNCARZY

Zygmunt Karwacki z Białośliwia lepienie garnków ma w genach


Zygmunt Karwacki z Białośliwia ma niecodzienne hobby. Jest garncarzem, tak jak jego ojciec, dziadek i pradziadek. Kulę gliny potrafi zamienić w fantastyczne doniczki i wazony. Fachu uczy kolejne pokolenia

Wystarczy nieco zboczyć z asfaltowej drogi łączącej Białośliwie z Nieżychowem, by trafić do niezwykłego człowieka. To Zygmunt Karwacki, mężczyzna który potrafi z kuli gliny wyczarować jedyne w swoim rodzaju doniczki, śliczne wazony czy miski.

Garncarstwo to rodzinna tradycja. Tym fachem zajmował się ojciec pana Zygmunta, dziadek, pradziadek i chyba prapradziadek również.

- Pytałem kiedyś ojca od kogo to wszystko się zaczęło. Nie potrafił powiedzieć. Po prostu nasza rodzina od zawsze się tym zajmowała - mówi mężczyzna. I wymienia: -

Tata miał czterech braci:

- Adaś miał zakład garncarski w Legionowie,
- Heniek w Dębem nad Zalewem Zegrzyńskim,
- a Kazik w Przasnyszu.

Ale ich dzieci, a moi kuzyni nie kontynuują rodzinnej tradycji.

Z kolei ojciec pracował jako komendant straży pożarnej na lotnisku w Modlinie. Ale po pracy chodził do domu babci. Tam był zakład garncarski po dziadku. Ojciec zdejmował mundur i zabierał się za lepienie garnków.

Zygmunt Karwacki już jako czterolatek próbował swoich sił przy garncarskim kole. Kiedy miał siedem lat, spod jego dłoni wyszedł pierwszy garnuszek.

- Tata cierpliwie tłumaczył mi wszystkie tajniki tego fachu, pokazywał ile należy dodać wody, żeby glina nie była zbyt twarda ani za miękka, jak usunąć z niej powietrze. Ale powiedział też, że tego zawodu nie można się tylko wyuczyć, trzeba go czuć, mieć w genach.

Po ślubie pan Zygmunt razem z żoną przeprowadził się do Wrocławia. Pracował jako kierowca, jeździł po Europie. Na lepienie w glinie nie było czasu.
- Zresztą nawet nikogo nie interesowały ręcznie robione doniczki. Modne były wtedy plastiki. Nie było popytu na moje produkty.

Dopiero po przeprowadzce do Kwidzyna mężczyzna wrócił do garncarstwa.
- Zamówień wtedy nie brakowało. Miałem zamówienia z Gdańska, Gniewu, dla zamku w Malborku robiłem kopie dawnych naczyń. Nie nadążałem z realizacją zamówień. To były dobre czasy - wspomina. Ale mimo dobrej passy, pan Zygmunt dał się namówić szwagrowi na przeprowadzkę do Białośliwia. Został listonoszem.

- Szybko starałem się roznieść wszystkie listy, by jak najwcześniej wrócić do domu i zasiąść do koła, zanurzyć dłonie w glinie. Ale już tylu zleceń, co przed przeprowadzką, nie miałem. Teraz mężczyzna jest już na emeryturze, ma więc więcej czasu, żeby znikać w swojej pracowni. Na szczęście żona jest wyrozumiała i przymyka oko na to, że pan Zygmunt na wiele godzin oddaje się swojej pasji. Czasami tylko musi go wyciągać, jeśli zbyt długo zapomina o bożym świecie.

W pracowni przy domu jest przyjemnie ciepło. Na środku stoi piec, w którym wypalane są naczynia. Temperatura w piecu sięga nawet tysiąca stopni Celsjusza. Na półkach na wypalenie czekają gotowe wazony. Pan Zygmunt ma przygotowaną glinę, bierze podkładkę, którą zakłada na koło i uruchamia je. W domu garncarz używa mechanicznego koła, na pokazy do przedszkoli czy skansenu zabiera tradycyjne, napędzane nogą.

- Ale od jego używania potem dwa dni noga mnie boli - śmieje się.
Pan Zygmunt bierze do ręki kulkę gliny. Już po chwili masa zaczyna nabierać kształtu. Po kilku minutach jest już gotowa doniczka. Jedna, druga, potem wazon, miska. Z rąk garncarza wychodzą też dbany do żurku, garnki do kiszonych ogórków, misy do robienia zsiadłego mleka. Najmłodsze pokolenie chce iść w ślady dziadka. Pięcioletnia Zuzia zrobiła z gliny swój pierwszy garnek. Wprawdzie nie wygląda jeszcze tak dobre, jak dzieła dziadka, ale dziewczynka nabierze wprawy. Za to bardzo przyzwoicie wygląda doniczka, którą wykonał 12-letni Piotruś. Będzie ona ozdobą wielkanocnego stołu, bo już rośnie w nim zboże.

Masz ciekawe hobby? Znasz ludzi z pasją? Napisz: tygodnik.pilski@glos.com
25.10.2018 11:04
Aneks 634

Stare gniazda w ziemi buskiej i trembowelskiejGniazdo DIDKOWCE 5 km na SE od Założce, 1 km na E od Mszaniec

(Aneks 542) Szlacheckie metryki 1777 r. z mci Didkowce tarnopolskie / DIDKOWCE 5 km na SE od Założce, 1 km na E od Mszaniec
Nobilis Józef Harwacki / KARWACKI i nobil Barbara Wasilewiczówna
1777sl Józef nobilis Harwacki ze wsi Didkowce & Barbara Nobil Wasilewiczówna z Płotyczy świadkowie D. Tomasz Kozłowski, , Gubernatur D. Józef Isiński, Tarnopol ; Płotycz 2 km na N od Tarnopola


Z KSIĄG KOŚCIELNYCH PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ W ZAŁOŹCACH 1816-1900
ŚLUBY Z WIOSEK DITKOWCE I MSZANIEC - INDEKS NAZWISK

Uwaga: W księgach załozieckich wioski Ditkowce i Mszaniec często występowały razem, jako "Ditkowce cum Mszaniec", bądź "Mszaniec cum Ditkowce". Zwykle zaznaczano, do której miejscowości należała dana osoba, lecz w niektórych rocznikach chrztów tego nie robiono. Możliwe są też różne błędy z epoki - niepoprawne przypisanie osób do jakieś miejscowości. Dlatego indeksy nazwisk z Ditkowiec i Mszańca publikujemy razem.
Ditkowce, wieś, star. Tarnopol - własność ziemska, historia posiadania ...
http://www.genealogia.okiem.pl/wlascici ... wce,%20wieś,%20star...
Ditkowce, wieś, star. Tarnopol - materiały do historii i genealogii Polaków.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

BRODY
ZIEMIA BUSKA


Brody Lwowskie 20 km na NEE od Oleska / przedmiescie Brodów Ditkowce 30 km na NW od Załoźców (Uwaga sa tez mniejsze Brody wołynskie 20 km na S od Kobrynia
Rodzina 1610 Michała Korawackiego i Anny Grzech
1641 5sl luty 4 Michał Korwacki Anna Grzech Brody pod Radziwiłlowem skan
z tego gniazda wyszli Karwacki do BRODY-Krynki Starachowickie

xxxxxxxxxxxxxxx

Monasterzyska na 10 km na W od Buczcza
25 km na SW od Trembowli


Rodzina 1700 Wojciecha / Alberta Chorawackiego i katarzyny Szaynowskiej
1725 stycz 28sl Albert Chorwacki Katarzyna Szaynowska Buczacz skan
1725 sl Wojciech / Albert Chorwacki Katarzyna Szaynowska Monasterzyska sw Andrzej Łysogórski, Piotr Baranowski skan
1726 sl Wojciech lab Świczewski Anna Chorwacka Monasterzyska skan swiad Piotr Wysocki i Stan Karais
1726 sl Wojciech Świczewski Anna Chorwacka panna Monasterzyska sw stan karas i piotr wysocki skan


Rodzina 1700 Łukasza Korwackiego i Ludwiki Bielewicz
1730 sl stycz 21 Łukasz Korwacki Ludwika Bielewicz Monasterzyska sw stanislaw kares i jan maszczewski z monasterzysk skan 1730sl Łukasz famat Korwacki & Ludwika Bielewiczówna Monasterzyska swiad. Stanisław Karas i Joanna Hapczewicz

http://agadd.home.net.pl/metrykalia/301 ... 1_0029.htm

1733 ur Wojciech Horwacki Łukasz Ludwika Buczacz Monasterzyska skan
1735 ur Piotr Horwacki Łukasz Ludwika Buczacz Plebanali Monasteriersi skan
1738 ur Piotr Horwacki Łukasz Ludwika Buczacz Monasterzyska skan
1740 ur Marianna Horwacki Łukasz Jadwiga Buczacz Monasterzyska skan
1743 ur Franciszka Horwacki Łukasz Jadwiga Buczacz Monasterzyska skan
1744 ur Franciszek Horwacki Łukasz Ludwika Buczacz Monasterzyska skan
1754 ur Benedykt Horwacki Łukasz Jadwiga Buczacz Monasterzyska skan

Rodzina 1720 Macieja Horwackiego i Marianny
1755 ur Magdalena Horwacki Maciej Marianna Buczacz Monasterzyska skan
1755 ur Magdalena Horwacki Maciej Marianna Buczacz Monasterzyska skan
1757 ur Marianna Chorwacki Maciej Marianna Buczacz Monasterzyska skan
1759 ur Salomea Horwacki Maciej Marianna Buczacz Monasterzyska skan
1759 ur Salomea Horwacki Maciej Marianna Buczacz Monasterzyska skan
1788 zgon Maciej Chorwacki Buczacz Monasterzyska skan


ZABŁOTÓW 10 km SEE od Kolomyji

Rodzina 1770 Agnieszki Horawackiej KRUPSKIEJ
1796 21ur Jan Demata Krupski Kazimierz Agnieszka Horwacka Zabłotów Zabłotów skan
1798 3ur Weronika Krugoski Kazimierz Agnieszka Horwacka Zabłotów Zabłotów skan
1800 6ur Józefa Krupski Kazimierz Agnieszka Horwacka Zabłotów Zabłotów skan
1809 3ur Franciszek Krupski Kazimierz Agnieszka Horwacka Zabłotów Zabłotów skan


Mogielnica 10 km SW trembowelska

Rodzina 1800 Jana Karwackiego i Franciszki z Mogielnicy
1860 zgon Franciszka lat 44 Korwacka uxor jana Trembowla Mogielnica skan
Rodzina 1820 Zofii Korawackiej Zielinskiej z Mogielnicy
1875 8ur Józefa Zieliński Ignacy syn Tomasza i Zofii Horwackiej Zofia Kusiąga Trembowla Mogielnica skan


Brzozdowce 30 km na S od Lwowa pod Zydaczowem

Rodzina Mikołaja Korwackiego i marianny Kłossowskiej z Brzozdowic
1863 ur Karol Mikołaj Marianna Kłossowska Brzozdowce Brzozdowce
1863 ur Karol Korwacki Mikołaj Marianna Kłossowska Brzozdowce Brzozdowce
skan

Długoszyje ołyckie między Łuckiem a Równem na Wołyniu

Rodzina 1860 Apolonii Korwackiej Sokól w Długoszyj Olyckich
1886 114ur Katarzyna Jan Apolonia Korwacka Ołyka Długoszyje skan
1886 114ur Katarzyna Sokół Jan Apolonia Korwacka Ołyka Długoszyje skan
skan
25.10.2018 16:16
Aneks 635

Slub Aleksandra Greyber i Wandy Karwackiej *) 1878 (NPM) ostatnich właścicieli Pękowic k. Krakowa

Przypadkiem odkrywam ślub Aleksandra Greyber i Wandy Karwackiej właścicieli Pękowic pod Krakowem’ aktywnych członków bohemy krakowskiej.https://szukajwarchiwach.pl/29/328/0/2/ ... vLEoidHyPA

22 sierpnia 1878 .... zawarto związek małżenski w par. NPM pomiędzy:

KAWALEREM pochodzącym z parafi Grembałow ** / Pleszów, zamieszkałym Grembałów nr 1 ALEKSANDREM KAROLEM GREJBER civ crac urodzonym w Nowym Korczynie, lat 32, synem DD FRANCISZKA GREJBER i DD KAROLINI MILEWSKIEJ

PANNA pochodzącą z tutejszej parafii NPM zamieszkała Florianska 326 trojga imion Kazimiera WANDA Klementyna KARWACKA lat 21, ur w Zarzeczu w parafii Gołaczewy (2 km na SW od Wolbromia - co tam robili, to jakieś przypadkowie miejsce pobytu), do 1857 roku mieszkali w parafii Sieciechowice, jej rodzice dzierżawili folwark Gębokie Doły) . lat 21, córka D.D. SEBASTIANA KARWACKIEGO obywatela (wnuka i syna chirurgów z Krakowa, potem 40 lat aptekarza ww-Jędrzejowie) i EMILII z Kosickich (c. dra historyka, prof w UJ, dyr Instytutu technicznego).

Swiadkowie
Adam Krywult civ.crac. (wuj panny młodej, maz Zofii Kosickiej)
Jan kanty Knowiakowski (wuj panny młodej, mąz Józefy Kosickiej

*) rodzice Anieli Greyber zony malarza Wilhelma Mitarskiego; dziadkowie dra psychiatry Jana Mitarskiego (Bebek) - znanego psychiatry krakowskiego wsp. prof.prof. Brzezińskiego (obecnie konsulat Rosji w jego pałacyku przy pl. Biuskupim) i Kępińskiego.

https://genealogia.okiem.pl/forum/viewt ... ice#p68271

https://genealogia.okiem.pl/forum/viewt ... ice#p37591

**) Grembałow 1 - Grębałów – obecnie obszar Krakowa wchodzący w skład Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie, dawna wieś. Osiedle Grębałów jest obecnie osiedlem mieszkalnym. Zabudowa nie jest zbyt zróżnicowana. Prawie cały teren pokryty jest domkami jednorodzinnymi. Niewiele wprawdzie pozostało już z dawnej wsi, aczkolwiek poniektórzy mieszkańcy posiadają własne, małe, prywatne gospodarstwa o wielkości nie przekraczającej 0,5 ha.
Wieś dóbr prestymonialnych kapituły katedralnej krakowskiej w powiecie proszowickim województwa krakowskiego w końcu XVI wieku[1].


Ośrodki kultury i sportu:
• Klub Ośrodka Kultury Kraków Nowa-Huta – Dukat,
• Siedziba i stadion KS Grębałowianka.

Na terenie dzielnicy znajduje się także Cmentarz Grębałów.
Zabytki[edytuj | edytuj kod]
• Fort 49 1/4 Grębałów – powstał w latach 1897-1899. Brał on udział w walkach podczas I wojny światowej w czasie tzw. pierwszej bitwy o Kraków. Pomysłodawcą i projektantem był austriacki nadporucznik sztabu fortyfikacji Maurycy Brenner.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Aneks 34 a

Przybyszewski w Pękowicach i inne notatki krakowskie

Anna Babryś "Salony Krakowskie"..w oparciu o S. Helsztynskiego ( Meteory Młodej Polski) pisze o konfuzji popelnionej przez St. Przybyszewskiego w czerwcu 1899 r. Kraków i jego okolice schyłku XIX wieku potrafiły wybaczać niejedno zachowanie - powiedzmy "chwile zapomnienia" - ale trudno było przyjąć takie przeprosimy:

" DRODZY PAŃSTWO ! JEST MI NIEZMIERNIE PRZYKRO, ŻEM SIĘ U PAŃSTWA UPIŁ - WYBACZCIE MI ŁASKAWIE, ALE NA TLE MOJEJ GORĄCZKI, KTÓRA MNIE OD TRZECH TYGODNI USTAWICZNIE TRAPI, DZIEJĄ SIĘ WE MNIE NIEOBLICZALNE RZECZY. ZUPEŁNIE SIĘ Z MOIMI SIŁAMI OBLICZYĆ NIE UMIEM. RAZ JESZCZE PRZEPRASZAM JAK NAJMOCNIEJ I RAZ JESZCZE DZIĘKUJĘ ZA SERDECZNŚĆ I KOCHANĄ GOŚCINNOŚĆ. SZCZERY SERDECZNY UŚCISK DŁONI. Stanisław Przybyszewski"

List ten został wysłany (Kraków, 26 czerwca 1899) do państwa Greyberów (ALEKSANDRA i WANDY z Karwackich GREYBERÓW - siostra dziadka Antoniego; córka Sebastiana i Emilii z Kosickich Karwackich) do Pękowic pod Krakowem. Jak podaje S. Helsztyński Adresaci prowadzili w posiadłości swojej tzw. salon, w którym przyjmowali świat artystyczny i kulturalny ówczesnego Krakowa. Zbierało się tutaj towarzystwo zjeżdżające na specjalne literacko-artystyczne spotkania. Gorączka, która tym razem spowodowała u pisarza stan "głebokiego upojenia" to właśnie rozpoczęty romans z Jadwigą Kasprowiczową, żonę przyjaciela. S. Helsztyński mówi jednoznacznie: " Aluzja do romansu pisarza z Jadwigą Kasprowiczowa trwającego od 5 czerwca 1899"

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

O Pałacu (a potem po I wojnie jego przyziemiu) w Pękowicach jako miejscu spotkań bohemy krakowskiej wpominał Sędziwy Pan Kornecki (rocznik 1920) spotkany na Rakowicach:

"28 pażdziernik 2005, piękne słoneczne popołudnie idziemy z Anią na grób dziadka Tadeusza, wcześniej zatrzymujemy się u Babci Janiny Karwackiej, a dalej zmierzamy do grobowca prapradziadka (dla Ani o jedno pra- więcej) Ludwika Kosickiego, a obok grobowiec jego starszych córek Knowiakowskiej i Krywultowej z rodzinami. Przed grobowcem Dziadka Kosickiego stoi postawny, wysoki Pan. Pozdrawiam i zapytuje kogo odwiedza. W odpowiedzi słyszę, ze przyjaciela z młodości Janka Mitarskiego.

Przedstawiam sie, jako kuzyn Janka, jego Babka Wanda Karwacka była siostrą mojego dziadka Antoniego ze Skały). Pan Kornacki (lat 85, o 3 miesiace starszy od papieza Jana Paw?a II) wspomina Janka Mitarskiego z Liceum, razem chodzili do Kochanowskiego. Mał zywo w pamięci radosne pobyty w Pękowicach u Mitarskich.Mówi: " Pękowice należały do Aleksandra i Wandy z Karwackich (siostry mojego dziadka) Greyberów, były bardzo chętnie odwiedzane przez towarzystwo z Krakowa i okolicy. Piekny pałac z wieżyczkami juz w 1 914 roku został zburzony przez Austriaków dla oczyszczenia pola ostrzału z linii umocnień fortowych. Greyberowie mieli dwoje dzieci syna (póżniej dyrektora Liceum w Łodzi) oraz córkę Anielę. Podczas pobytu w Paryżu i na Riwierze w Anieli zakochał się młody malarz Wilhelm Mitarski, ze Lwowa .. uczeń Malczewskiego. Z czasem Pękowice stały sie gniazdem Mitarskich, Anieli Greyber i Wilhelma Mitarskiego oraz ich syna Jana. Po I wojnie w Pękowicach nie odbudowano Pałacu, a jedynie dzwignięto piwnice i nakryto dachem. To domostwo było gniazdem rodzinnym Mitarskich do 1945 roku, chętnie i licznie odwiedzanym przez przyjaciół " - a wśród nich p. Korneckiego. Aleksander i Wanda z Karwackich Greyber zamieszkali już w Krakowie przy al. Słowackiego 16, zostawiając młodym Pękowice (do spółki z bratem Greyberem w Łodzi)....

W Pękowicach na balach bywała moja Babcia Wanda Wawrykiewicz z Iwanowic (jeździli na bale 3 saniami), tam pewnie poznała mojego dziadka Antoniego Bolesława Karwackiego, brata właścicielki pałacu w Pękowicach Wandy Karwackiej-Greyber.

Teraz po latach te wspomnienia przed grobowcem Ludwika Kosickiego, jego teściów Jerzego Samuela i Zuzanny Bandków, wnuczki Ludwika (po córce Emilii Karwackiej) Wandy Karwackiej-Greyber i jej mężaa Aleksandra Greybera, prawnuczki Anieli Greyber-Mitarskiej i jej męża Wilhelma Mitarskiego oraz ich syna - praprawnuka Ludwika Kosickiego - Jana Mitarskiego, znanego psychiatry krakowskiego.

Piękne spotkanie... oby więcej takich.....!"

W tym roku (2006) w Dzień Zmarłych też miałem przyjemność spotkaz i powitać ukłonem Pana Korneckiego z wnukiem na Rakowicach. Znakomita kondycja...

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

spotkania...

....i dzisiaj 8 grudnia 2006 na świątecznym Kiermaszu na Rynku Głównym dostrzegłem Pana Korneckiego. Z zaciekawieniem spacerował (z załozonymi z tyłu rękoma) i oglądał ekspozycje straganów, w znakomitej postawie ( bardzo przystojny)... Dobry Rocznik 1920 !!!

Tak pięknie wspominał babkę swojego kolegi Janka Mitarskiego Wandę Karwacką-Greyber z Pękowic, ale mająca też (pałac w Pękowicach zrujnowano na polecenie Austriaków na poczatku I wojny) mieszkanie przy al. S?owackiego 16. Była siostrą mojego dziadka Antoniego, ale także Stanisława Karwackiego (kilkanascie lat młodszy od Wandy) w okresie 1900-1945 znanego farmaceuty krakowskiego. Wcześniej w gimnazjum dzielił ławke ze Stanis?awem Wyspianskim...., który pewnie też bywał w Pękowicach u Greyberów. Aleksander Greyber zawodowo a Wanda Karwacka-Greyber towarzysko byli bardzo aktywni w środowisku Bohemy krakowskiej przełomu XIX/XX wieku, Bohemy "młodopolskiej"

Jako dziecko 7-10 letnie pamiętam częste wizyty z moja Mama u Pani Chmurskiej, u córki Stanisława Wyspiańskiego. Skąd się znały ? Nie wiem....Mama sporo wiedziała o Rodzinie Wyspiańskich, także o Pani Wyspianskiej chyba z Węgrzec, o ich synu ?! Pamiętam dobrze salon w domu na rogu Karmelickiej i Dunajewskiego (nad obecnym Rossemanem, ale od strony Karmelickiej - wyglądałem oknem na ulicę) i bardzo dystyngowaną Pania Chmurską, bardzo Krakowską.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

M.J. Miniakowski

http://www.sejm-wielki.pl/b/sw.250534

Aleksander Karol Greyber (ID: sw.250534)
Urodzony w roku 1846 - Nowy Korczyn
zmarł w roku 1927
Wiek: 81 lat

DD Franciszek Grejber Urodzony prawdopodobnie w roku 1820
zmarł

DD Karolina Milewska Urodzona prawdopodobnie w roku 1820
zmarła


śluby i dzieci, wnuki, i do prawnuków
ilustracja żona (ślub: dnia 22 VIII 1878, Kraków, par. Mariacka (obecn. woj. małop.), ): Zaloguj się 1853-1925 , (Rodzice : Zaloguj się 1820 & Zaloguj się 1830) , dzieci:
Ĺť Zaloguj się 1885-1953
& Zaloguj się bohater PSB 1879-1923 dzieci:
M Zaloguj się 1920

Najbliżsi sławni ludzie (wg kryterium PSB)
W stopniach ° wyrażona liczba ogniw w łańcuchu, w którym każda następna osoba jest dzieckiem, rodzicem lub małżonkiem poprzedniej;
wersja pełna (przy opłaconym abonamenice) pokazuje wykres powiązania; w wersji darmowej kliknięcie prowadzi do strony o danej osobie.

zięć MITARSKI Wilhelm (1879-1923) malarz, krytyk sztuki 2°
dziadek Wandy KOSICKI Ludwik (1793-1846) historyk, pedagog 3°
GLINKA Władysław (1864-1930) ziemianin, działacz polityczny 5°
GLINKA Zygmunt (1870-1940) ziemianin 6°
GLINKA Mikołaj (1754-1825) senator-kasztelan Królestwa Polskiego 7°
KARSKI Michał (1714-1793) podkomorzy ziemi różańskiej 8°
FISZER Franciszek (1860-1937) zwolennik filozofii radykalnego idealizmu 8°
GLINKA Antoni (ok. 1710- ok. 1772) podkomorzy łomżyński 8°
OKĘCKI Władysław Grzegorz (1840-1918) prawnik-romanista, profesor, wydawca 8°
ŁUBIEŃSKI Jan (1788-1878) generał pospolitego ruszenia, poseł, działacz filantropijny 8°
OKĘCKA Róża Idalia (1878-1932) wizytatorka sióstr Miłosierdzia 9°
ŁUBIEŃSKA Tekla Teresa (1767-1810) dramatopisarka, poetka 9°
KURCYUSZ Tadeusz (1881-1944) pułkownik, inżynier, komendant 9°
POPIEL Paweł (1733-1809) regimentarz partii małopolskiej, kasztelan małogoski, sandomierski 9°
POPIEL Wincenty Teofil (1825-1912) arcybiskup metropolita warszawski 9°
POPIEL Paweł (1807-1892) ziemianin, publicysta, polityk konserwatywny 9°
KARSKI Augustyn (ur. ok. 1765) powstaniec kościuszkowski 9°
MOSTOWSKI Teodor Stanisław (zm. 1756) konfederat tarnogrodzki 9°
ŁUBIEŃSKI Feliks Franciszek (1758-1848) minister sprawiedliwości Księstwa Warszawskiego 9°
SOBAŃSKA Róża (1798-1880) opiekunka zesłańców 9°

Podstawa źródłowa
sw.250534 Informacja p. Andrzeja Karwackiego (z 29.10.2012)
sw.648417 Akt małżeństwa: Kraków, par. Mariacka (obecn. woj. małop.), 58/1878 [] http://szukajwarchiwach.pl/29/328/0/2/1 ... vLEoidHyPA
27.10.2018 09:53
Aneks 636

Geneteka Karwacki : KARWASKA / KARWASKI


26 pazdziernik 2018

malopolskie

1803 sl Sebastian Karas Kusmierz lat 56 Jadwiga lat 24 Karas ? Karwaska Miechów sw Piotr Karas Augustyn Bryndza
1835 16sl Mikołaj Swiątek Filip, Teresa NN Helena Karwas Grześkoska Karwaska Kazimierz, Agata NN Kościelec
1843 11sl Aleksander Gradowitz Julianna Karwaski KARWACKA Kraków Wszystkich Świętych

1803 sl Sebastian Karas Kusmierz Jadwiga Karas ? Karwaska Miechów

GNIAZDO LEXICE
Rodzina Karwasz / Karwaski z Lexic

1818 27 czerw slub Pawel Karwasz lat 39 Helena de casimiro Grzeskowski lat 24 swiadkowie: Marcin Karwasz,Andrzej Janczur, Jozef I wacław Zapartowie Lexixe 5
1818 37zgon Magdalena Małgorzata Karwas czabala karwaska Stanisław Kunegunda NN Kościelec Lexice
1780-1818 37zg Magdalena Małgorzata Karwas Czabala Karwaska lat 38 maz Paweł Karwas Stanisław Kunegunda NN Kościelec Lexice

1835 16sl Mikołaj Swiątek Filip, Teresa NN Helena Karwas Grzeskoska Karwaska Kazimierz, Agata NN Kościelec

1820 Antoni Karwaski i Franciszka Zemyła z Lekszyc
1844 69ur Jadwiga Karwas karwaska Antoni Franciszka Zemyła Kościelec Lekszyce
1853 11ur Marianna Karwas karwaska Antoni Franciszka Zemyła Kościelec Lekszyce


1843 11 sl Aleksander Gradowitz Julianna Karwaski KARWACKA Kraków Wszystkich Świętych

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

mazowieckie

Jazgarzew s przedmieście Piaseczna
1708 sl Szymon Karwaski Agnieszka Dubielczanka Jazgarzew s przedmieście Piaseczna
1708   akt 53 slub Szymon Karwaski Agnieszka Dubielczanka Jazgarzew

Goworowo 3 km na E od Rózan
1710 sl Wojciech Drwęcki Dorota Karwaska Goworowo

Zagroba miedzy Plockiem a Drobinem
1765 ur Paweł Karwaski Jan Kunegunda Zagroba


Brochów 5 km na N od Sochaczewa
1772 3602zg Rozalia Karwaska lat 5 Brochów Rzączyce

Sobików / Czarny Las 3 km na W od Góry Kalwarii
1822 34zg Franciszka 3 mies Konarzewska Grzegorz Katarzyna Karwaska Sobików Czarny Las
1822 34zg Franciszka Konarzewska Grzegorz Katarzyna Karwaska Sobików

1886 27zg Aleksander 9 mies Karwacki NN NN szpital dzieciecy jezus wawa Sobików 5 km W od G. kalwarii Czarny Las


GNIAZDO PACYNA 9 km na N od Zychlina i Kutna
1840 24zg Weronika Karwaska Pacyna Pacyna
1840 24zg Weronika Karwaska Pacyna
1844 44ur Marta Elżbieta Karwaska Pacyna Pacyna
1844 44ur Marta Elżbieta Karwaska Pacyna
1844 18zg Zofia Karwaska Pacyna Pacyna
1844 18zg Zofia Karwaska Pacyna
1845 7zg Teodor Karwaski Pacyna Pacyna
1845 7 Teodor Karwaski Pacyna 9 km na N od Zychlina i Kutna
1846 65ur Józefa Karwaska Pacyna Pacyna
1846 65ur Józefa Karwaska Pacyna
1846 66ur Szymon Karwaski Pacyna Pacyna
1846 66ur Szymon Karwaski Pacyna

1849 4sl Dyonizy Pabudkowski Maryanna Karwaska Pacyna
1849 4sl Dyonizy Pabudkowski Maryanna Karwaska Pacyna

1850 6ur Paweł Karwaski Pacyna Pacyna
1850 6ur Paweł Karwaski Pacyna
1852 15ur Józef Karwaski Pacyna Pacyna
1852 15ur Józef Karwaski Pacyna
1852 22zg Antoni Karwaski Pacyna Pacyna
1852 22 Antoni Karwaski Pacyna
1857 28zg Maciej Karwaski Pacyna Pacyna
1857 28 Maciej Karwaski Pacyna

1858 31sl Józef Adamczyk Antonina Karwaska Pacyna
1858 31sl Józef Adamczyk Antonina Karwaska Pacyna

1862 8sl Władysław zacharjasz Czarkowski ? Karwaska Pacyna
1862 8sl Władysław zacharjasz Czarkowski ? Karwaska Pacyna

GNIAZDO POMIECHOWO

1840 TEOFILA KARWASKA
1860 56ur Karwaska Teofila Karwaska Pomiechowo
1860 56ur bez imienia Karwaska NN Teofila Karwoska Pomiechowo
1860 56ur bez imienia Karwaska Teofila Karwaska Pomiechowo


1880 MARIA KARWASKA Walędziak vel Walendziak z Warszawy
1927 260sl Lucjan Ciborowski Józef, Anna Najfeld Kazimiera Walędziak Antoni, Maria Karwaska Warszawa Wsz. Św.
1927 260 Lucjan Ciborowski Najfeld Kazimiera Walędziak Karwaska W-wa Wszystkich Świętych

1642 ur Franciszek Karwaski Antoni Dorota Przasnysz

1765 ur Paweł Karwaski Jan Kunegunda Zagroba

1844 44ur Marta Elżbieta Karwaska Pacyna Pacyna
1840 24zg Weronika Karwaska Pacyna Pacyna
1844 18zg Zofia Karwaska Pacyna Pacyna
1845 7zg Teodor Karwaski Pacyna Pacyna
1845 7zg Teodor Karwaski Pacyna Pacyna
1846 65ur Józefa Karwaska Pacyna Pacyna
1846 66ur Szymon Karwaski Pacyna Pacyna
1849 4sl Dyonizy Pabudkowski Maryanna Karwaska Pacyna
1850 6ur Paweł Karwaski Pacyna Pacyna
1852 15ur Józef Karwaski Pacyna Pacyna
1852 22zg Antoni Karwaski Pacyna Pacyna
1852 22zg Antoni Karwaski Pacyna Pacyna
1857 28zg Maciej Karwaski Pacyna Pacyna
1857 28zg Maciej Karwaski Pacyna Pacyna
1858 31sl Józef Adamczyk Antonina Karwaska Pacyna
1862 8sl Władysław zacharjasz Czarkowski ? Karwaska Pacyna1860 56ur Karwaska Teofila Karwaska Pomiechowo
1860 56ur bez imienia Karwaska NN Teofila Karwoska Pomiechowo


1708 sl karta 53v2 sl Szymon Karwaski Agnieszka Dubielczanka Jazgarzew
1708 sl karta 53 v. 2 Szymon Karwaski Agnieszka Dubielczanka Jazgarzew


1710 sl karta 63 Wojciech Drwęcki Dorota Karwaska Goworowo Brzeźno


1767-1772 3602zg Rozalia lat 5 Karwaska Brochów Rzączyce


1822 34zg Franciszka Konarzewska Grzegorz Katarzyna Karwaska Sobików Czarnylas


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

lodzkie

1790 WIKTORIA KARWASKA-ROZALSKA
1809 0 ur Petronela Rożalski Piotr Wiktoria Karwaska Krośniewice Kopy labor
1809 ur Petronela Rożalski Piotr Wiktoria Karwaska Krośniewice

1810 MAGDALENA KARWASKA - Sołtyszewska
1839 85ur Aniela Sołtyszeska Wojciech Magdalena Karwaska Karwacka Parzęczew Parzęczew

1810 MARIANA KARWASKA-Sroczynska z sieradzkiego
1874 18sl Ignacy wdowiec lat 37  ur we wsi Semianka pow sieradzk iSroczyński Jan, Marianna Karwaska Elżbieta Misztal wdowa lat 31 Jan, Józefa Tomaszów Mazowiecki

1860 KATARZYNA KARWASKA-Ciupińska
1881 729ur Helena Ciupińska Józef Katarzyna Karwaska Łódź NMP Łódź

1840 MARIANNA KARWASKA Kuźnik
1884 10sl Tomasz Kużnik lat 27 Wojciech, Marianna Karwaska Marianna lat 26 Marszałkowska Wieluń

1808 3 Jan Mielowski lat 8 Stanisław Marianna Karwaska Karwacka Rzeczyca Sadykierz SKAN
1809 69ur Magdalena Mielewska Stanisław Rozalia Karwaska? Rzeczyca Sadykierz

1809 ur Petronela Rożalski Piotr Wiktoria Karwaska Krośniewice lopy labor

1839 85ur Aniela Sołtyszeska Wojciech Magdalena Karwaska Karwacka Parzęczew Parzęczew

1874 18sl Ignacy Sroczyński Jan, Marianna Karwaska Elżbieta Misztal Jan, Józefa Tomaszów Mazowiecki
1881 729ur Helena Ciupińska Józef Katarzyna Karwaska Łódź NMP Łódź
1884 10sl Tomasz Kużnik Wojciech, Marianna Karwaska Marianna Marszałkowska Wieluń

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Podlaskie

1820 24 ur Jerzy Karwaski Jan Salomea Haurylanka Żerczyce (par. unicka) Moszczona

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Swietokrzyskie

1691 17ur Maryanna Karwaska Walentego Secemin

1758 sl listop 19 Filip Szczygieł Ewa Karwaska Bałtów okol


https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cc=1407440


1883 142ur Stanislaw Borkowski Lukasz Franciszka Karwaska Nowa Słupia

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Warminsko-mazurskie


1862 43ur Franciscus Karwaski Johann Catharina Schnipper Bartąg Dorotowo

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Wielkopolskie


1833 60ur Rozalia Karwaski Wincenty borowy lat 30 jadwiga Głowacka Bierzwienna Długa okalen


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
5.11.2018 21:00
ANEKS 637

GNIAZDO PŁOCKIE


Rodzina 1770 Michała i Marianny Karwackich

1847 49sl 1799 lub 92 Tomasz lat 48 Karwacki kawaler wyrobnik w Płocku zamieszkały urodzony we wsi Zerocice par Orlowska pow Gostyninski niegdy Michał, Marianna Łucja kat 51 Dołko Michał, Marianna Cieślak Płock swiadek brat Szymon Karwacki lat 40 wyrobnik
1852 485zg Łucja Tomaszowa Karwacka dd Dolek Michał Maryanna Płock zglosil Tomasz Karwacki lat 60

1853 55sl 1793 Tomasz Karwacki wdowiec lat 60 Michał, Marianna Woźniak Klara Szczeblewska Szymanska Maciej, Marianna Płock
1855 365zg Klara Karwacka lat 47 Szymanska Maciej Marianna Płock maz Tomasz 63
1855 55sll Tomasz Karwacki lat 60 Michał, Marianna Marcjanna Rutkowska Wysiekierska Piotr, Marianna Płock

1849 83sl 1804 Szymon Michał lat 45 Karwacki kawaler byly wojskowy ur we wsio Orłowie pow Gostynski Michał, Marianna Marianna panna lat 36 Kacperska Karol, Barbara Kurkowska Płock
11.11.2018 10:23
Aneks 638

Stare gniazdo litewskie JAKINTANY Gierwiaty


JAN i Katarzyna Karwaccy rodzice Ewy urodzonej 1 marca 1772 roku

1772 marz 1 30ur Ewa Karwacki rodzice Jan Katarzyna Gierwiaty 20 km NNE od Oszmiany Jakintany

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

neks 492 Suderwa wileńska (10 km NW ) 1745-1835 JAN KARWACKI 14 sierpnia 1835 zmarł ze starości sakramentami opatrzony pracowity mający lat 90 pozostawił po sobie żonę Katarzynę , Parafii Suderwańskiej, którego zwłoki przez JMP ...
11.11.2018 10:25
Aneks 639

Szlacheckie gniazdo w Krąkowie koło Góry w gminie Warta


Rodzina nobil ANASTAZY KARWACKi i Antonina Chlewska

1819 kwiec 24 Józef Karwacki rodz.Anastazy Antonina Góra gm. Warta Krąków 5 km na W od Warty
1823 list 3 66 ur Jan Leonard Karwacki rodz.Anastazy Antonina Chlewska Góra gm. Warta Krąków
1828 63 ur Franciszek Szymon Karwacki rodz. Anastazy Antonina Helewska Góra gm. Warta Czartki
1823 40 zg Marianna Karwacka rodz. Anastazy Antonina Góra gm. Warta Krąków

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1830 6 slub
Tomasz lat 24 Karwacki kawaler czeladnik kusnierski w Warcie zamieszkały urodzony w Kozminku syn niegdy
Andrzeja, Barbary w Kozminku 7 km na E od Kalisza zamieszkałych
Marcjanna lat 24 panna Karwacka corka zmrłego Bartłomieja, zyjacej Agnieszki w Warcie zamieszkała 2o km na SE od Kozminka w kier na Sieradz Warta
świadkowie JPan Tomasz Kanicki lat 35 Obywatel Miasta tudzież Andrzeja Jabłonskiego majstra kunsztu ślusarskiego w warcie zamieszkałego lat 51

1830 150 ur
Karol Karwacki sw. Tomasz Karwacki kusnierz lat 24 i Kazimierz Karwacki piekarz lat 24 w Warcie zamieszkali
matka Agnieszka lat 30 Karwacka Warta Warta chrzestni Tomasz Karwacki i Tekla Karnicka

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1831 62ur Wincenty Konstantyn Karwacki Anastazy lat 45 ekonom z wydrzyna Antonina lat 40 Chlewska Łask Wydrzyn swiadek Wielmozny Apolinary Sulimirski dziedzic Wydrzyna lat 23 i WPan kasper Bienkowski lat 28 obywatel miasta Lask

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

geneteka 13 kwiecien 2019

1832 59ur Antoni Karwacki Tomasz Marcjanna Karwacka Warta
1832 20ur Józef Karwacki Kazimierz Marianna Mikołajewska Warta
1832 59ur Antoni Karwacki Tomasz Marcjanna Karwacka Warta

1832 133zgon 3 kwartaly Józef Karwacki Kazimierz szewc w warcie Marianna Warta

1832 59ur Antoni Karwacki Tomasz Marcjanna Karwacka Warta
1832 20ur Józef Karwacki Kazimierz Marianna Mikołajewska Warta
1832 59ur Antoni Karwacki Tomasz Marcjanna Karwacka Warta

1832 133zgon 3 kwartaly Józef Karwacki Kazimierz szewc w warcie Marianna Warta
14.11.2018 20:23
Aneks 640

Od 500 lat na Warmii wydziedziczeni przez Państwo Polskie


Sąd: dawna działka Warmiaczki należy do Lasów Państwowych
Właścicielem działki leśnej, którą pozostawiła po wyjeździe do RFN przed laty mieszkanka Warmii, stały się przez zasiedzenie Lasy Państwowe. Sąd Okręgowy w Olsztynie zmienił w środę wyrok Sądu Rejonowego, który przyznał Warmiaczce status właścicielki.

Ursula Karwatzki, która wyjechała do RFN w latach 70., była właścicielką działki leśnej w Kaplitynach koło Barczewa.

Sprawę do sądu wniósł Skarb Państwa - Nadleśnictwo Olsztyn. Skarb Państwa domagał się stwierdzenia zasiedzenia ok. 2-hektarowej działki leśnej, która na mocy decyzji Naczelnika Miasta i Gminy Barczewo (Kaplityny 5 km NE od Olsztyna) z 1978 r. została przekazana na rzecz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Nadleśnictwa Kudypy. Nadleśnictwo weszło w posiadanie tej działki w 1979 r.

Kilka lat temu dawna mieszkanka Warmii zaczęła się starać o odzyskanie swojej własności, którą pozostawiła, wyjeżdżając do RFN. Wojewoda Warmińsko-Mazurski w 2010 r. stwierdził nieważność decyzji Naczelnika Miasta i Gminy Barczewo w części dotyczącej przejęcia na rzecz Skarbu Państwa m.in. działki leśnej. Wobec tego wnioskodawca, Nadleśnictwo Olsztyn, nie dysponowało do tej pory tytułem prawnym do nieruchomości.

W 2014 r. Ursula Karwatzki zmarła, a jej spadkobiercą został Arnold Karwatzki, który obecnie występuje przed sądem

Sąd Rejonowy w Olsztynie w listopadzie ub. roku oddalił wniosek Skarbu Państwa, bo uznał, że nie upłynął okres wymagany przez przepisy Kodeksu cywilnego, który pozwalałby na stwierdzenie zasiedzenia własności tej nieruchomości. Tym samym właścicielem działki pozostawała rodzina Warmiaczki, z tym wyrokiem nie zgodził się Skarb Państwa i wniósł apelację. W środę Sąd Okręgowy w Olsztynie zmienił wyrok Sądu Rejonowego, postanawiając, że Skarb Państwa nabył własność nieruchomości przez zasiedzenie. Tym samym do księgi wieczystej może już bez przeszkód zostać wpisany jako właściciel wpisany Skarb Państwa - Lasy Państwowe.

Pełnomocnik rodziny Karwatzkich mec. Andrzej Jemielita powiedział po ogłoszeniu postanowienia, że będzie składał wniosek o uzasadnienie wyroku i rozważy złożenie skargi kasacyjnej.

Dawna mieszkanka Warmii wygrała już przed sądem ponad 500 tys. zł odszkodowania za pozostawione gospodarstwo rolne, ale bez działki leśnej. Wnosiła o przyznanie odszkodowania w wysokości 832 tys. zł, ale sąd przyznał rekompensatę w takiej wysokości, na jaką biegły rzeczoznawca majątkowy wycenił siedlisko i 20 ha ziemi rolnej.

Karwatzki, podobnie jak wielu innych Warmiaków i Mazurów, wyjechała na stałe do RFN w latach 70. XX w. Gospodarstwo ma innego właściciela, który jest wpisany do księgi wieczystej, i chroni go rękojmia. Dlatego dawni właściciele nie mogli się ubiegać o zwrot nieruchomości i wystąpili z żądaniem odszkodowania do Skarbu Państwa.

To jedna z kilku spraw, jakie przed sądami na Warmii i Mazurach toczą się o zwrot mienia albo odszkodowań za pozostawione po wyjeździe do RFN nieruchomości. Najgłośniejszą była sprawa Mazurki Agnes Trawny, która kilka lat temu odzyskała ojcowiznę w Nartach koło Szczytna.

Agnieszka Libudzka (PAP)

ali/ karo/
22.11.2018 19:27
Aneks 641

Wspomnienie z dzieciństwa …..z czasów „społecznej katastrofy” ….

Najwcześniejsze wspomnienia to późne lata 40te…

Wizyty znajomych rodziców, ich rozmowy o polityce, sytuacji w Korei, obawach wybuchu nowej wojny … słuchane przez ze mnie pod stołem oraz w przedpokoju przy żegnaniu gości…. Uroczyste święta wielkanocne i Bożego Narodzenia, bogate prezenty Mikołajowe i gwiazdkowe …. Przedszkole u sióstr przy Duchackiej.. kiedyś uciekłem z niego nago do domu (4-5 lat miałem)... Pamiętam repatriantów ze wschodu, przyszli do sklepu..... kobieta, pewnie 40 letnia o szlachetnej twarzy, ale już całkiem siwa z dziećmi nastoletnimi starszą, dziewczynka i młodszym chłopcem. Wszyscy cisi, przygaszeni, jakby po strasznych przejściach, po katastrofie... Nie pamiętam czy to była matka z dziećmi … czy tylko spokrewnieni uchodźcy. Rodzice zajęli się nimi ……. chłopak potem pozostał z ciotką Julią do jej śmierci w latach 80-tych, gdy już wysiedlili ich ze Sławkowskiej 6 na Tkacką ….. chyba nie założył rodziny..

Tata miał sklep elektryczny przy Slawkowskiej 11 w podworcu, z witryną od ulicy pomiędzy cukierniczym Heroda i fryzjerem, obok był fotograf, szewc Bukowski . Sklep miał dwa lokale frontowy z lada sklepowa i drugi na zapleczu, jako magazyn, schowek, był tam tez stryszek gdzie wisiały czasem suszone kiełbasy. Przez jakiś czas leżał tam też zostawiony przez znajomą rodziców zrolowany wielki (80 x 200 cm ?) olejny obraz królowej Jadwigi w stroju koronacyjnym przy klęczniku, czasem rozwijałem go i oglądałem, dopóki znajoma nie zabrała go. Rodzice mieli obawy czy nie pochodzi z Wawelu, ta znajoma miała w rodzinie oficerów Austriaków. W czasie wojny tata miał tez 2 pokojowe mieszkanie pod 6 na ii P, mama nie chciała mieszkać w centrum wiec służyło za magazyn,. a potem wprowadziły się tam siostry taty Maria i Julia (sprzedały pensjonat w Krynicy). My mieszkaliśmy na peryferiach w domku z ogrodem, w wynajętym mieszkaniu.

Mama nie pracowała, organizowała życie domu z pomocą Babci Wandy , matki Ojca. Babcia (rocznik 1873) . Drobna, urocza kruszynka od lat nie opuszczająca domu za próg, żyjąca w swoim świecie, z przekonaniem, ,że dalej panuje car Mikołaj II a Chruszczow jest jego premierem. Podobno tak było od upadku z konia w folwarku Rakowiec, który mieli z dziadkiem koło Białej Podlaskiej (do 1919, wcześniej wrócili do Skały na Zagrody, i tutaj zmarł). Babcia lubiła słodycze, dobre jedzenie i wieczorkiem kieliszeczek cherry brandy. Babcia była w pełni sprawna fizycznie, przeżyła tatę do 1966 roku. Kiedyś około 1964/5 wzięliśmy ją na wieczorny spacer do Rynku, gdzie nie była od ponad 20 lat. Była zaszokowana zmianami, byliśmy na grobie taty na Rakowicach to była cała wyprawa. Babcia tkwiła w przekonaniu, że dalej panuje nam Mikołaj II , a Chruszczow to tylko jego premier. Pomagała mamie prowadzić dom, chociaż z Węgrzec przychodziła kobieta zaopatrująca nas w nabiał (jaja, sery, masło, mięso) a raz w miesiącu przychodziła prać pościel (wielka balia, pralka do tarcia, kocioł do gotowania pościeli) na cały dzień to było wydarzenie dnia, Była tez pomoc domowa Marysia, gotowala i sprzątała, jeździła z nami na wakacje do Zakopanego.

Mama nie pracowała, chociaż wychodziła do Taty do sklepu, zastępowała go jak musiała gdzieś wyjść za sprawami. Po za tym robiła zakupy, spotykała się ze znajomymi na kawie w kawiarni lub cukierni. Dbała o siebie, stroje , ubierała się modnie, szła stroje u swojej krawcowej (p. Danielukowej na Zmujdzkiej). Tata tez nosił szyte ubrania i zamawiane obuwie od Karpiela). Mama lubiła wydawać pieniądze, w domu zawsze były kupony jakiś materiałów nabytych na wszelki przypadek. Wspólnie z Ojcem dokonywali zamówień i zakupów mebli do domu, na zamówienie był podwójny tapczan ze sw, Marka, wielki kredens fornirowany ze Szpitalnej…. Tata przed wyjściem do sklepu rano kupował świeże pieczywo i bułki (plecionki z makiem) u Baranki, masło, ser, mleko na nasze śniadanie….

Chodziliśmy na lekcje fortepianu do prof. Vorbrodt ( mnie pani profesor wykluczyła z braku słuchu) oraz na angielski do prof. Janiszewskiej.

Niedziele były bardzo rodzinne, wystrojeni jak mieszczuchy udawaliśmy się w 5 (bez babci) do miasta na msze do Mariackiego na 12 ta, potem był spacer AB, Sławkowska, Planty koło Łabędzi, Floriańska z wejściem do cukierni (Florianki/Parfois, Pietruszki przy Jagiellońskiej, lub Wozniaka przy Tomasza, lub na Jana/teraz Rio). Jedliśmy ciastka na miejscu lub jak obiad był w domu zabieraliśmy do domu. Często obiad był w mieście, szczególnie w Pawilonie Esplanada przy Plantach w „drobnerówce” Piękny pawilon Zawiejskiego, bogato zdobiony , na środku parkiet w około jakby w lożach stoliki… Bywaliśmy tez tutaj na imprezach dla dzieci mikołajowych lub gwiazdkowych, z lampionami, występami, prezentami. Bywaliśmy tez w Grandzie na Sali lustrzanej. W tygodniu obiad był w domu, chyba że byliśmy w mieście to tata brał nas do , Pollera, Wolnego lub baru góralskiego potem szwedzkiego (dziś RED ED) róg Sławkowskiej / św. Tomasza.

W tygodniu też bywaliśmy w mieście u taty w sklepie. Bawiliśmy się tam w podworcu z kolegami (Wojtek Sierankiewicz wprowadzał nas w sprawy damsko/męskie z doświadczeń rodziców), goniliśmy po mieście i sami, często na wieżę mariacką, która była dostępną dla każdego i za darmo..… Czasem tata mnie gdzieś posłał np na Długa do pana Wcisło po kabel. Dał mi do ręki czerwone 100 zł, zacisnąłem je w ręce… ale jak dotarłem do celu… juź nic nie miałem w ręce … już koło postoju taxi pod zegarem musiałem wypuścić z ręki.. Zwykle uganialismy się po mieście , po rynku i starówce gdy były jakięś ważne wizyty państwowe. Specyfika Krakowa były państwowe wizyty przywódców światowych. Na drodze królewskiej od Barbakanu do Rynku można było powitać cesarza Abisynii Haile Selasie, cesarza Persji Rezę Pahlavi i cesarzową Farah Dibę, marszałka Tito z Yovanka, Chruszczowa, Breżniewa, Gorbaczowa, Castro, De Gaulle, królową Elżbietę II, a ostatnio parę królewską z Norwegii….która sfinansowała ostatni remont Sukiennic.

W 1955 roku, w październiku (?????) *) rozeszła się po Krakowie widomość, że jest w Krakowie królowa Belgów Elzbieta. Nie omieszkałem z siostrą Krystyną odszukać
królową (to raptem rok po śmierci Taty, jeszcze wtedy mieliśmy sklep przy Sławkowskiej 11 *# ) , zaczelismy od Rynku Sukiennic, gdzie przed Muzeum Narodowym tłum innych poszukujących, potem Collegium Maius tez tłum oczekujących. Już zmrok się robił, nawet mgła opadała, już zmęczeni postanowiliśmy sprawdzić jeszcze Collegium Novum na Plantach. Było pusto, staliśmy sami w pobliżu dębu, zawiedzeni i rozczarowani niepowodzeniem. Nagle z wyjścia gmachu Collegium Novum pojawia się grupa osób i zbliża się do nas. Dwie Panie i 3 Panów w czerni w kapeluszach. Panie jedna z nich drobna siwiutka starsza dama, szczupła w białym futrze gronostajowym, na siwych włosach woalka biała, z haftowanymi różowymi różyczkami, na ręce białe koronkowe rękawiczki. Towarzysząca jej dama w średnim wieku (około 40 ki) była w wielkim brązowym futrze z niedźwiedziej skóry i ciemnym kapeluszu, ciemnych skórkowych rękawiczkach. Raczej dama dworu, która "przeceniła syberyjskość" naszego klimatu w październiku. (bo zimy bywały wówczas syberyjskie nawet w Krakowie). Panowie raczej polscy i belgijscy dyplomanci, a nie obstawa. Zdumiewające, że obstawy (milicji) w ogóle nie było. Państwo podeszli do nas, zatrzymali się przed nami "twarzą w twarz" z pytaniem po angielsku jak mamy na imię ?, ile mamy lat ? (wówczas uczyliśmy się już angielskiego u p., prof. Janiszewskiej), Królowa podała nam bardzo delikatnie rękę na powitanie i pogłaskała nas po głowach. Do dziś po ponad 60 latach pamiętam każdy moment tego zdarzenia… Przed chwilą trafiam na zdjęcia Królowej, a zarazem poznaję jej heroiczna postawę podczas I Wojny Swiatowej, na skrawku Belgii nie zajętym przez Niemców. A Królowa była Niemką z rodu Wittelsbachów bawarskich. Królowie Belgów też mieli niemiecki rodowód z Koburgów (podobnie obecni Windsorowie w Wielkiej Brytanii).

*) w „PRA. O rodzinie Iwaszkiewiczów Ludwiki Włodek (2012) , kilkakrotnie jest odnotowany obiad wydany na cześć królowej Elżbiety w marcu 1955 roku. Czy ja się pomyliłem z określeniem daty spotkania w Krakowie ? Sprawdzam w necie, okazuje się, że : Filharmonia Narodowa w Warszawie: Konkursy chopinowskie przedwojenne oraz z lat 1955, 1960, 1965 odbywały się zimą, blisko daty przyjmowanej za rocznicę urodzin Fryderyka Chopina, 22 lutego. Jednak ze względu na dużą liczbę zachorowań w tym czasie, zarówno jurorów jak i uczestników, termin zmieniono i przeniesiono na październik, miesiąc w którym przypada rocznica śmierci kompozytora. A wiec ja musiałem się pomylić, zmyliły mnie te futra, słoneczny dosyć ciepły dzień, ale zarazem wczesny zmrok i wieczór, mglisty. Mógł więc to być także okres luty/marzec 1955 roku.

Od zawsze pamiętam, że stałym zwyczajem były wyjścia do teatru na wszystkie premiery. Tata miał rezerwacje loży nr 6 na parterze lub 12 na 1 piętrze w Teatrze Słowackiego. Pamiętam wszystkie sztuki z Solskimi Ludwikiem i Ireną, zwłaszcza komedie Bałuckiego; „Grube Ryby”, „Polacy nie gęsi a swój język maja”. Ale tez wyjątkowy dramat Narzymskiego „KARWACCY , tytuł oryginalny „Epidemia”. Narzymski osiadły w Krakowie, pochodził spod Przasnysza, więc wykorzystał w sztuce znane mu nazwisko szlacheckie, nazywając tak rodzinę galicyjskiego barona.. No cóż na przełomie lat40/50 w czerwonym Krakowie własne nazwisko na afiszach teatralnych trochę nam pochlebiało. Więc na premierze prężylismy się godnie w loży nr 6. Na widowni widzieliśmy wiele znakomitości krakowskich państwo N. z Warszewskiej, dyrektora naszej szkoły, doktorostwo M. brata kanclerza kurii krakowskiej. Pamiętam tez spektakl teatru tańca z Chin, wspaniałe strojem parawany, wachlarze oraz ogromne tłumy przed teatrem, przez które przeciskaliśmy się chcąc tam wejść. Po śmierci już loże nie były rezerwowane, nie mniej mama chcąc podtrzymać nasze wizyty w teatrze Słowackiego, kupowała najtańsze bilety na jaskółce (III p), po zamknięciu sklepu (gdy jeszcze go mieliśmy) a potem pralni ( w której podjęła prace po stracie sklepu) szliśmy do teatru… na WESELE Wyspainskiego, Operę „LAKME”….

Mama często wspominała pobyty w Poznaniu u dziadka Piotra Lecha (dr wet po Dublanach 1911, zca dyr. rzeźni miejskiej, weterynarz miasta Poznania, major WP). Chociaż nie akceptowała pani która prowadziła Ojcu dom, wspólnie robiły zakupy i bywały na spektaklach w Poznaniu.

Jeszcze za życia Taty Baska (starsza o 7 lat siostra) nie dostała się do IX Liceum Joteyki, z powodu „że tata prywatna inicjatywa”. Została zapisana do prywatnego Liceum Panien Prezentek przy ul. Sw. Jana. Prywatne i zakonne a bardzo surowa dyrektor Kusiakowa, raczej miała rekomendacje ówczesnych władz politycznych.

Rodzice mieli wielki sentyment do Zakopanego, mama rodem z Nowego Targu, tam się poznali i przez kilka lat mieszkali (1937-1941), tam tez urodziła się Baska. Byli zapalonymi narciarzami, kajakarzami i pływakami na Dunajcu. Toteż za życia Taty wakacje spędzaliśmy w Zakopanem, całe 2 miesiące. Wynajmowane było mieszkanie u Janików przy Kościeliskiej (pomieszkiwał tam też wówczas młody maturzysta Stanisław Lubomirski, prawdziwy książe z kuzynem lub kolega Jerzym) lub u Daniela na ul. Nad Struga do Strążyskiej. Na początek końcem czerwca wyprawiany był wynajęty samochód samochód dostawczy z naszym niezbędnym wyposażeniem, pościelą, naczyniami, prowiantem, ubraniami. My udawaliśmy się autobusem z dworca PKS przy pl. Sw. Ducha, takimi wielkimi autokarami FIATA, które miały fotele z czerwonej skóry, wysokie, miękkie jak kanapa. Ojciec nas tylko zawoził, nie miał wakacji. Tylko wpadał w sobotę po zamknięciu sklepu i zostawał na niedziele. Wtedy wspólnie robiliśmy. Wycieczki w góry, w Tatry.. Giewont, Kasprowy …..Tata zawsze przywoził z Krakowa jakieś wypieki dla nas, ciasta ze śliwkami… itp. W tygodniu czas spędzaliśmy w Parku koło kina lub na basenie w Jaszczurówce. Obiad gotowała dla nas Marysia, nasza pomoc domowa .. chyba, ze z Tatą w niedzielę szliśmy na obiad do „Jędrusia” przy Krupówkach. Po śmierci Ojca już nie jeździliśmy do Zakopanego, ale mama wysyłała nas do Nowego Targu do kuzynostwa Franka i Kasi Borowiczów moich kochanych chrzestnych, cioci Marii Goleszy mojej chrzestnej (autorki obozowej epopei „Przez płonącą dżunglę”) a potem już ja sam do kuzynostwa Jasia i Jasi Borowiczów, także Anny i Mietka Kilanowiczów. Byli bardzo dobrzy i kochani, miło ich wspominam.

Poza wakacjami upalne letnie dni spędzaliśmy na basenach kompleksu Cracovii. Całe dnie , Tata dołączał do nas wieczorem po zamknięciu sklepu, w niedziele cały dzień, zawsze obiady na miejscu w pawilonie przy średnim basenie. Niestety miałem z 5-6 lat, tłok w basenie był duży, ktoś mnie pchnął i siadłem sobie na dnie … widziałem tylko zieloną wodę .. na szczęście na brzegu siedziała Mama, obserwowała mnie, natychmiast zareagowała wyciągając mnie za włosy z wody. Gdyby nie to …… ? … śmiałości do głębokiej wody nie odzyskałem nigdy. Wielka szkoda, że zdewastowano kompleks basenów i stadion lekkoatletyczny Cracovii przy 3 maja, sprzedano teren deweloperom.

Tata do sklepu jeździł na rowerze, często jadąc za kopcącymi autobusami i rzadkimi autami, było to tylko 3 km z domu do sklepu ale jednak. W !952 zaczęła się choroba … jako prywatna inicjatywa nie miał ubezpieczenia zdrowotnego. Wszelkie świadczenia medyczne miał płatne, wizyta lekarzy, badania, lekarstwa, zastrzyki (zachodnie na czarnym rynku u młodych Kellerów, w dworku za mostem Sierakowskiego), szpital…przez dwa lata były to potworne koszty … niestety daremne. 30 września 1954 Tata zmarł przy Kopernika , pamiętam nasza wizytę u niego wcześniej ,,,,,.był słaby ale wyszedł do nas do hollu…..W 2008 roku piętro wyżej w tym pawilonie wyratowano mnie z pierwszego zawału.

Śmierć Taty to była drastyczna zmiana naszych warunków życia. Mama została z 3 dzieci (16,10, 9 lat) i ponad 80 letnia teściową. Przez 1 rok Mama prowadziła dalej sklep, zmagając się z ciągłymi kontrolami, domiarami, sankcjami podatkowymi i lokalowymi. Atrakcyjny lokal wpadł w okno spółdzielni „Filmotechnika”, która chciała go przejąć. A konkretnie personalny „Filmotechniki niejaki Zbigniew W. brat znanego komunisty. Dopiął swego pozbawił Mamę prawa do lokalu. Tow. Zbigniew W. jakimś cudem zdobył dyplom medycyny, został zastępcą a potem przez długie lata komuny dyrektorem Wydziału Zdrowia w Krakowie. Po jakimś czasie Mama zaprzyjaźniła się z jego matką.

A nam (mama z 3 dzieci i 80 letnia teściową bez emerytury ) odebrano lokal i koncesję na prowadzenie firmy Takie to były czasy. 5 osobowa rodzina została bez środków do życia, bez prawa do jakiejkolwiek renty po Mężu, Ojcu, Synu…. Ani Mama, ani My, Babcia tez nie miała żadnych uprawnień emerytalnych. Sposobem na życie było pozbywanie się pozostałego po likwidacji sklepu towaru, a potem rozprowadzanie po znajomych (Pani Wyspiańska-Chmurska, prof. Brzeziński.). w Krakowie, po klasztorach żarówek świecówek do żyrandoli….. Z dostatku za życia Ojca obsunęliśmy się do biedy….. Barbara zaraz po maturze poszła do pracy w przychodni, żeby wspomóc Mamę…. U Mamy pogarszał się coraz bardziej wzrok (katarakta, jaskra), co groziło jego całkowita utrata ( już miała szkła kilkanaście dioptrii). Na szczęście podjęła, pierwsza w życiu pracę w Spółdzielni Pralniczej „Praca i pokój” za prezesa Sałaty, prowadząc punkty przyjęć przy sw. Tomasza… Osobiści musiałem pomagać Mamie, gdyż miała problem nawet z nawlekaniem igły, żeby przyszyć metkę do garderoby …. A Jej wzrok się coraz bardziej pogarszał…. Mimo to w pracy była bardzo aktywna, a przez to uciążliwa dla Władz Spółdzielni z którymi często się spierała, była w opozycji. Nie mniej kilka lat pracy dał jej prawo do renty inwalidzkiej I grupy ( 900 potem 1400 zł) w związku z utratą wzroku. Babcia nigdy nie pracującą dostała rentę socjalną 500 zł. To były wszystkie dochody na nasze utrzymanie …… na kluski… chleb… margarynę… marmoladę… mortadelę, pasztetową czasem parówki .. wyjątkowo jakieś mięso ..czasem obiad w Caritasie przy Tomasza za 2 zł (zupa sznycel, ziemniaki, buraczki, kompot) . Dla mnie gdy miałem 13 lat, w klasie siódmej problemem było kupno spodni do bierzmowania …. A potem nawet na studiach kupno skarpet … chociaż w liceum i na studiach miałem stypendia socjalne… Z czasem po ślubach sióstr już miałem większą samodzielność materialną… niestety tylko przez 2 miesiące (między maturą a studiami) podjąłem pracę na Poczcie Kraków 2 w sortowni listów. Bieda była wstydliwa więc się ja ukrywało. Dopiero po dyplomie uzyskałem pełna samodzielność finansowa, kupiłem sobie telewizor, nawet meble (2 fotele i lawę.. mam ją do dzisiaj), co najmniej raz w miesiącu był dancing w Feniksie, a w niedzielę obiad w Grandzie - polędwica po angielsku z pieczarkami. Lubiłem też wypady z Markiem do kameralnej restauracji w Hotelu Polskim na piwo i eskalopki cielęce, a na większe "picie" do Żywca przy Floriańskiej. Przy Floriańskiej ulokowałem swoje pierwsze emocje do Teresy B. pięknej blondynki o urodzie drobnej BB. Wystawałem pod jej domem (teraz dom gościnny UJ), oczekując, że wyjrzy przez okno na III P. Po wielu latch spotkałem ją jeszcze przypadkiem w Rio, wpadła na krótko do Krakowa mieszkając już stale we Francji (?). Jeszcze dwa razy ulegałem przed ślubem takim emocjom - odczuwając dyskomfort utraty głowy, wolności, panowania nad sobą, dlatego nie dopuszczałem ich...…. zawsze wybierając rozsądek....

Zwykły dzień materialnie był ubogi. Nie dotyczyło to jednak Swiąt, te zawsze były na „wypas” ciasta, torty: orzechowy, czekoladowy i bezowo-kawowy, szynki, wędliny, indyki, musiało być wszystko jak dawniej …. Z CZEGO ?

Choroba Ojca zdewastowała nas materialnie, poszły na nią potworne pieniądze…….CZY WSZYSTKIE ? Nie zostało około 3 000 dolarów i trochę biżuterii. Co to było 3000 $ w 1954 roku ? Kilka lat wcześniej za 2 500 $ hrabina Zdzisławowa Tarnowska sprzedała Bukowskiemu pałac przy Sławkowskiej 13 (Pałac Sanguszków i Tarnowskich)., za środki wraz z synami udało jej się emigrować na zachód z grupą repatriowanych obywateli francuskich (wspomnienia Andrew Tarnowski). Posiadanie dolarów (obcych walut) było w latach 50-tych karane więzieniem. Dlatego te rezerwy na „czarna godzinę”: były zamurowane w scianie przy framudze drzwi w ubikacji. EKSCESY SWIATECZNE i inne krytyczne wydatki były finansowane ze zbywanej biżuterii, a w końcu w związku z wydatkami ślubnymi sióstr (Barbary i Krystyny) wydobyto ze ściany aby sfinansować śluby, wesele (katering Baski był z Grandu na platerowych tacach) itd. Generalnie tylko wyjątkowe wydatki, życie codzienne z bieżących przychodów. Po śmierci Mamy (1982) tym co zostało podzieliliśmy się z siostrami (Barbara zm 1985, Krystyna zm 2012). Tę resztę dolarów wojennych zawsze traktowałem za ostateczna rezerwę.

W 1993 roku byłem za międzynarodowym kongresie w Pradze. Miałem przy sobie około 500 $, mieszkałem w hotelu Diplomat, bardzo elegancki . Korzystając ze szwedzkiego śniadania musiałem mieć bon uprawniający, miałem je w bloczku banknotowym wraz z tymi dolarami. Gdy go wyjmowałem jego zawartość przykuła uwagę młodej hostessy. Następnego dnia była uroczysta kolacja (menu angielskie takie sobie), po niej padłem jak kamień, spałem twardo do rana, jakbym cos zażył na sen.. Niestety gdy wstałem okazało się, ze mój banknotnik jest pusty, zniknęło 400 $. Na szczęście dzień wcześniej już kupiłem córkom dwa złote pierścionki. Recepcja z niedowierzaniem przyjęła moje sugestie podejrzewając mnie , że noc spędziłem „niecnie”. W tym czasie Praga i Czechosłowacja tkwiły jeszcze w głębokiej komunie, mentalnie i publicznie.

Kilka lat po ślubie moja żona, jakby nigdy nic, sięgnęła sobie do tej rezerwy, wzięła 150 $ i pojechała – informując mnie w przeddzień - do przyjaciółki do Paryża, zupełnie ignorując naturę tych dolarów (później przez ponad 40 lat już mnie nie informowała).. Sięgałem po nie wyjątkowo. Ale niestety zaszło takie wydarzenie.. Trzymałem to w schowku w pianinie. Jakieś 10 lat temu początkiem września gwałtownie się ochłodziło. W nocy obudziły mnie jakieś szmery … przez kilka kolejnych dni… chrobotanie, chrupanie….Domyśliłem się, że zawitały do mnie myszy. Zacząłem polowanie, ustawiłem pułapki … bez skutku….. nic….. dalej te same odgłosy…..Zacząłem sprawdzać meble… za nimi, w końcu pianino … Zdejmuję klapę klawiatury i jestem zdumiony…… na klockach klawiszy leżą ułożone jak talia kart 4 banknoty dwa 50 $ i dwa 100 $ nietknięte ,,,, wachlarz banknotów starannie ułożony…. Obok niego drobne strzępki koperty białej z niebieskim środkiem, w którym była cała kwota … ani sladu pozostałych…….. ZJEDZONO 600 $, tylko tych starych, wojennych, nie tknęły myszki nowych, pewnie dokupionych przeze mnie inaczej zabezpieczonych. Szokujący test !!!! Ostatni banknot 100 $ dałem mojemu wnukowi Patrykowi do albumu z okazji jego chrztu, a przedostatnie dwie 50 $ dolarówki chłopakom Franusiowi i Dominikowi jak jechali do Albanii, jeszcze wcześniej 100 $ dolarówki wzgardzone przez myszy dałem dziewczynom z jakiejś okazji. NIE MAM ANI 1 $ ! Tak się kończy historia dolarów mojego Taty!

Nigdy nie pracowałem dla pieniędzy, wynagrodzenie było jakby obok niej, zapewniając egzystencje, wyznaczając standard życia i nieprzekraczalny pułap życia, bez pożyczek, długów i zobowiązań.

Postanowiłem skreślić te kilka wspomnień z przeszłości jako glosę do dziejów mojej rodziny. Dalsze losy już powinni dopisać moi następcy, córki i wnuki, którym powierzyłem szereg pamiątek z dziejów mojego życia. Nie pisze o nim, chociaż patrząc z boku nie było nudne , ale lekkie też nie było ...... z finałem totalnego wypalenia zawodowego i społecznego, całym dorobkiem "wyrzuconym na śmietnik" :

- Szkoła 59 na Prądniku Czerwonym - pamiętam dzień śmierci Stalina (chyba to był luty, w szkole na sekcji, reakcja nauczycielki), odsłonięcie nowego pomnika Adama Mickiewicza w 1955 roku na Rynku, a potem około 1960 pomnika Tadeusza Kościuszki na Wawelu (dar Drezna),

- II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie, w nim j. polski z młodym polonistą (do dziś w świetnej formie) prof. B. Faronem późniejszym ministrem oświaty, w XI klasie dostaliśmy młodego fizyka o nazwisku Kiełbasa (był kiedyś taki ród kniaziowski na Litwie), więc kiedyś na katedrze rozpaliliśmy mu ognisko ! Kilka miesięcy przed matura rozwiązano nasza klasę. Po tygodniu dokonaliśmy ponownych wpisów do szkoły do nowej XI a. A profesor zrobił znakomita karierę naukowa w PAN !

- krótki epizod pracy na poczcie dworcowej w sortowni listów, odczuwałem tutaj respekt dla mojego nazwiska ze strony dwóch panów T, naczelnika oraz I sekretarza partii, ten ostatni był rodem z Paśmiech a jego dziedzicem był Karwacki (Wacław wiceminister rolnictwa w II RP)

- dwa miesiące praktyki górniczej na kopalni Niwka- Modrzejów, początkowo kucie piasku podsadzkowego na wagonach w 15 stopniowym mrozie, ciężkim kilofem ze łzami w oczach; potem sielanka w stacji podziemnego ratownictwa, ciepło przy pożarach … na śniadanie śląskie krupnioki (zmiana warunków po decyzji dyrektora kopalni Glanowskiego - potem wiceministra górnictwa; w młodości znajomego Taty). Prof. S. Stopa wraz z prof. Samujłło też znajomi Taty i dyr. Glanowskiego z czasów wojny i młodości pomogli i dostać się na górnictwo, a potem geologie. Przed wojną dyrektorem Zakładów Modrzejowskich był kuzyn taty Pawelski, mążLeokadii Karwackiej.

- studia 1963-1969 na AGH u prof. Mariana Kamieńskiego b. prof. Pol. Lwowskiej, prorektora wydziałów politechnicznych w Krakowie - ważne dla mnie wydarzenia marcowe w 1968 roku,

- praca w Przedsiębiorstwie Geologicznym w Krakowie w latach 1969-1972

- praca na Wydziale Geologii AGH 1972-2005, klimaty Radomia 1976, " karnawału solidarności" 1980/83, wysoka aktywność w „S ” jako wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej (1989), wygrana „polityczna wojna” z Post Scriptum z Gazety Krakowskiej, „śmiertelna” zawodowa ZEMSTA SRODOWISKA ! *)

- współpraca z prof. Julianem Aleksandrowiczem (1986-88) w charakterze osobistego sekretarza – współorganizowanie Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego i jego organu naukowego;

- jako dyrektor / kanclerz AGH 1993-1997 przy rektorze Janie Janowskim (wicepremierze w rządzie Mazowieckiego), oraz rektorze Mirosławie Handke (ministrze edukacji narodowej w rządzie Buzka), autorska reforma zarządzania finansami uczelni ( wsparcie informatyczne Tadek Lachowicz ), prezentowana m.in. na posiedz. Senatu Politechniki Warszawskiej ; regulacja systemu zamówień publicznych w szkołach wyższych.

- jako wiceminister edukacji narodowej odpowiedzialny za finanse edukacji 1997-2000 (w dyspozycji 1/5 budżetu państwa, ok. 30 mlda zł. rocznie) w tym za sfinansowanie reformy, systemu finansowania oświaty i szkolnictwa wyższego, autorski system bonu oświatowego (A+B+C) (wsparcie informatyczne międzynarodowy zespół 4 Żydów "co umiało liczyć" - tak siebie określali - TL,JH, MH, MŚ); nowy system awansu nauczycieli od stażysty do profesora oświaty ...decyzja otwierająca budowę III Kampusu UJ...

- w końcu od 2005 roku emeryt, genealog-amator w poszukiwaniu obiektywnego systemu wartości ...

Kraków 22 listopad 2018 r

* "sądowy lincz" komuszego SN na wniosek "postkomuszego" środowiska, w którym żyłem niemal 40 lat. Nie byłem tam już od 20 lat.
Ostatnio spotkałem sąsiada, kiedyś przyjaciela, długoletniego rektora i szefa CKK …. zdziwionego, że nie odwiedzam miejsca gdzie żyłem prawie 40 lat …….ALE 20 LAT "poza nim" i to jest fantastyczne …. POZA NIM !!!! …… skwitował : ty jesteś "pierdolnięty" … Hahaha ...
24.11.2018 13:49
Aneks 642

Słynny LEONARD GALLI rzeźbiarz-kamieniarz królewski w domu po Karwackich / Librowskim na StradomiuW nowościach AN w Krakowie (on line) w tzw. Tekach Schneidera odkrywam znakomite spisy domów w Krakowie i okolicy na przełomie XVIII/XIX wieku
29/684/0/1/1869 Materiały do encyklopedii krajoznawczej Galicji Antoniego Schneidra, hasła: Kraków – Kazimierz. Wykazy kwaterowego z lat 1808–1809

Znajduję tutaj znakomite potwierdzenie usytuowania domu zbudowanego w 1760, odbudowanego w 1777 przez praprapradziadka (chirurga krakowskiego) Stanisława Karwackiego na Stradomiu., który w 1784/5 sprzedał PIOTROWI LIBROWSKIEMU.

W spisie roku 1800 Schneidera:
5 / 240 figuruje PIOTR LIBROWSKI
6 / 242 jw.


W spisie roku 1804 Schneidera
Pozycje 5-6/ 240 wpisany jest LEONARD GALLI


https://szukajwarchiwach.pl/29/684/0/1/ ... BKTtX1xMkA

https://szukajwarchiwach.pl/29/684/0/1/ ... Y-O9V3Gxig


https://szukajwarchiwach.pl/29/684/0/1/ ... jYwxiSmjjw


https://szukajwarchiwach.pl/29/684/0/1/ ... RWHPcla-uw

Tak więc po 1800 roku Piotr Librowski sprzedał dom po Karwackich i własna parcele na „szpicy Raju” (Obecnie Stradom 19) królewskiemu kamieniarzowi słynnemu Leonardowi Galli. Na Rakowicach jest mnóstwo pomników jego działa i jego nastepców.

Kim był LEONARD GALLI ?

LEONARDO GALLI (1760-1812)

Posiadał tytuł "Pierwszego kamieniarza króla Polski". Działał w Polsce w latach 1789-1812, również po abdykacji Stanisława Augusta. Ten włoski rzeźbiarz był najwybitniejszym pracownikiem otwartej na nowo przez Stanisława Augusta fabryki kamienia przy kamieniołomach w Dębniku koło Krakowa.
W Warszawie nadzorował prace związane z montażem elementów dekoracyjnych sprowadzanych z Dębnika. Wykonywał też niektóre roboty rzeźbiarskie. W 1792 r. w Rotundzie Pałacu na Wyspie układał marmurową posadzkę ozdobioną przedstawieniem głowy jednej z mitologicznych Gorgon, zwanej Meduzą. Była to prawdopodobnie inkrustacja z kolorowych kamieni. Po jej zniszczeniu Galli przypuszczalnie ułożył na posadzce obecnie istniejący wzór gwiazdy (tzw. Róża Wiatrów). Poza kilkoma drobniejszymi pracami twórczość Gallego nie jest znana.

http://italiannawdrodze.blogspot.com/20 ... ozeni.html
(…) Wracając jednak do Krakowa i kościoła Świętych Apostołów Piotra i Pawła, dopiero jednak tym razem odkryłam w świątyni inną tablicę, ufundowaną przez syna Jana Nepomucena (GALLI), ojcu: "Obywatelowi Miasta Krakowa, Rodem z Włoch Miasta Rzymu, który na Nadwornego Rzeźbiarza Kosztem Jego Królewskiej Mości Stanisława Augusta do Polski był sprowadzony":
Król sypnął groszem na italiskiego mistrza dłuta na potrzeby utworzonego przez siebie ośrodka rzeźbiarskiego, który jako materiał wykorzystywał marmur sprowadzany z Karrary (jakoś mimo wszystko wolę włoską pisownię, Carrara). To toskańskie miasto, położone wujątkowo malowniczo nad morzem Tyrreńskim i z Alpami Apuańskimi w tle, nadal zresztą dostarcza cennego budulca.

Jednocześnie Stanisław August szukał intensywnie bliższego źródła alternatywnego cennej skały i znalazł je w Dębniku pod Krakowem. W tamtejszych kamieniołomach, należących do zakonu Karmelitów Bosych w Czernej, wydobywano tzw. czarny marmur. Co prawda nie był to marmur, a krystaliczny wapień w kolorycie od szarego do czarnego i nie nadawał się do produkcji rzeźb, ale i tak w Dębniku ruszyła "fabryka marmurów". Naczelny nadzór nad przedsięwzięciem przypadł innemu Włochowi i również rodem z Rzymu, malarzowi Marcello Bacciarellemu. Był przede wszystkim portrecistą - uwiecznił dla potomności króla (m.in na słynnym obrazie w stroju koronacyjnym) i jego rodzinę, ale też wykonał poczet królów polskich do pokoju Marmurowego na Zamku Królewskim w Warszawie. Stworzył w nim zresztą Malarnię Królewską. Wybór Bacciarellego na "nadzorcę" fabryki w Dębniku nie był przypadkowy - Bacciarelli był również autorem zamkowych plafonów. Zatrudniony w niej Leonardo Galli okazał się najwybitniejszym z pracowników (również pochodzących z Półwyspu Apenińskiego", co na koniec działalności placówki potwierdził sam król, nadając mu tytuł "Primo scarpellino del Re di Polonia".

https://pl.wikipedia.org/wiki/D%C4%99bn ... 82opolskie)
Dębnik – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Krzeszowice[2], przy drodze powiatowej nr 2126K. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa krakowskiego. Miejscowość położona jest na Wyżynie Krakowsko–Częstochowskiej. Pobliskie tereny włączone zostały do obszaru chronionego Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Miejscowość usytuowana jest w pobliżu dolinek: Doliny Eliaszówki i Doliny Racławki oraz klasztoru w Czernej. Wokół Dębnika rozciągają się wzgórza tzw. Marmurowe Wzgórza. W miejscowości znajdują się kamieniołomy tzw. czarnego marmuru dębnickiego (w rzeczywistości wapieni), którego złoża eksploatowane były od średniowiecza. Marmur był szczególnie popularny w XVII i XVIII w., gdy zdobiono nim wiele barokowych kościołów w Polsce (np. klasztor w Czernej, będący właścicielem kamieniołomu). Rejony eksploatacyjne znajdowały się m.in. na Borowej Górze (435 m n.p.m.; na pn.zach. od wsi) i Czerwonej Górze (445 m n.p.m.; na pd od wsi)
• 30 czerwca 1787 – odbyła się wizyta króla Stanisława Augusta Poniatowskiego;
• 1787 – nastąpiła dzierżawa królewska; nowi włoscy kamieniarze to Domenico Schianta, Odoardo Gilli, Eliasz Galli i Leonardo Galli; nadzór sprawował ks. Sebastian Sierakowski;
• 1794 – kierownikami łomu karmelitów zostali Leonard Galli, Mateusz Kuklewicz, Jan Nepomucen Galli i Ferdynand Kuhn;
• 1820 – Piotr Steinkeller został kierownikiem łomu; nastąpiło bankructwo kamieniołomów;

Karwaccy a neks 626:Stradom w kadastrze WM Krakowa i Galicyj
... 4 – Sztok Jozef drewniany budynek Stradom Gasse (Stradomska 21 5 i 6 Galli leonard TUTAJ 168 bd kad 5 Stradom 5/ dzis 19 Gall Mikołaj 5 – Galli Leonard drewniany Stradom ...
przez akarwa
sobota, 23 cze 2018, 12:56

Karwaccy aneks 625:Historyczne wedrówki Karwackich po Strado
... syn 27 lat i Jadwiga corka 19 12 – dom Mikołaj Gli lat 39 / (Enderle Leonard Galii nr 5 i 6 , 1 i 7 Russecki Karol)); Teresa zona, dzieci Jerzy, ... 21) 4 – Sztok Jozef drewniany budynek Stradom Gasse (Stradomska 21 5 – Galli Leonard drewniany Stradom Gasse Stradomska 19 (WCZESNIEJ zbudowany ...
przez akarwa
karwaccy aneks 568:W wyciągu alf właśc. kam 1771 – 1809
... 12 – dom Mikołaj Gli lat 39 / (Enderle Leonard Galii nr 5 i 6 , 1 i 7 Russecki Karol)); Teresa zona, dzieci Jerzy, ... 21) 4 – Sztok Jozef drewniany budynek Stradom Gasse (Stradomska 21 5 – Galli Leonard drewniany Stradom Gasse Stradomska 19 (WCZESNIEJ zbudowany ...
przez akarwa
Karwaccy aneks 567:Akt 20.IX.1784 sprzedaży domu na Stradomi
... 21) 4 – Sztok Jozef drewniany budynek Stradom Gasse (Stradomska 21 5 – Galli Leonard drewniany Stradom Gasse Stradomska 19 (WCZESNIEJ zbudowany w 1760 przez prapradziadka ...
przez akarwa

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Spis osób pochowanych na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie
(osoby pochowane do 1939 r.)
Bandtkie Jerzy Samuel (1768-1835), historyk, językoznawca i bibliograf, kw. 19.
Czerwiakowski Napoleon Ignacy (1808- 1882), botanik, prof. i rektor UJ, lekarz szpitala powstańczego w 1830/1 r., kw. 25.
Czerwiakowski Rafał Józef (1743-1816), lekarz, prof. chirurgii Szkoły Głównej Koronnej, ojciec Napoleona Ignacego, kw. Kb.

Geisler Piotr (1870-1930), gen. brygady WP, kw. XIb. – pradziadek wnuczek Krystyny Karwackiej-Kowal
Kosicki Ludwik (1793-1846), historyk, pedagog, członek Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, dyrektor Instytutu Technicznego, kw. 19, gr. Jerzego Samuela Bandtkiego. – mój prapradziadek, ojciec Emilii Kosickiej-Karwackiej

Krywult Walerian (1861-1939), radca szkolny, prof. szkoły realnej, kw. 19, gr. rodz. Krywułtów, Knowiakowskich i Laberscheków. – wnuk LUDWIKA KOSICKIEGO
Zaleski Jan (zmarł 1875), matematyk, prof. Instytutu Technicznego, kw. 2.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Galii Leonard (1760-1812), ojciec Jana Nepomucena, artysta rzeźbiarz, pas Ab, gr. rodz.
Galii Jan Nepomucen (1800-1891), artysta rzeźbiarz, właściciel zakładu kamieniarskiego
Synem Leonarda był JAN NEPOMUCEN GALLI urodzony w 1800 roku zapewnie już na Stradomiu w dawanym domu Stanisława Karwackiego.

Pierwszą firmą, która miała znaczenie dla cmentarza Rakowickiego był warsztat Jana Nepomucena Gallego, syna włoskiego rzeźbiarza Leonarda, sprowadzonego z Livorno do fabryki marmurów w Dębniku przez Stanisława Augusta Poniatowskiego. Galli był uczniem Reidlingera. Jego dziełem są między innymi groby: Hahnów i Wodzickich (1841), Floriana Straszewskiego (1847) , ks. Antoniego Bystrzonowskiego (1848), ks. Wincentego Łańcuckiego (1848), Jerzego Samuela Bandtkiego (1835).Warto poświęcić kilka słów nagrobkowi Floriana Straszewskiego o formie sarkofagu i dekoracji bogatej w symbolikę: stylizowane, pięciolistne róże, krzyż z kotwicą oraz herb zmarłego.
http://www.swiat-kamienia.pl/pl/home-4/ ... 81--sp-233

Jedną z wcześniejszych tego typu firm rozwinął ur. w 1800 r. Jan Nepomucen Galli – syn wywodzącego się z Włoch rzeźbiarza Leonarda, uczeń J. Reidlingera w Szkole Sztuk Pięknych. Z kolei w przypadkach, gdy stwierdzono na terenie cmentarza prowadzenie prac w miejscu niewłaściwym lub bez zezwolenia, administracja miejska nie była zanadto pobłażliwa. Przekonał się o tym Jan Galli, otrzymawszy napomnienie podczas budowy grobowca dla Zuzanny Doroty Bandtkie: „P. Gallego zaś, który się poważył budowę bez zezwolenia Rządu wykonać, i który jako z Profesyi temu przedmiotowi iedynie oddany winien znać przepisy do tegoż odnoszące się niniejszym naganie – Grób nie wystawiony w miejscu pozostać ma”.
Grobowiec ufundowała KAROLINA Bandtkie-Kosicka swoim przybranym rodzicom Samuelowi i Zuzannie Dorocie Bandtkie, druga żona mojego pradziadka prof. dr LUDWIKA KOSICKIEGO. W 1846 został w nim pochowany, a potem jego wnuczka Wanda Karwacka-Greyber z mężem Aleksandrem, ich córka Aniela z mężem Wilhelmem Mitarskim, i ich syn znany psychiatra krakowski Jan Mitarski „Bebek”

W pobliżu w tej samej wąskiej kwaterze w kierunku Rakowickiej stoi czarna kolumna z marmuru dębnickiego też związana z Gallim.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

LEONARD GALLI z Livorno:

http://docplayer.pl/24803147-Sprawozdan ... -1934.html
42* SPRAWOZDANIA Z POSIEDZEŃ Krajowego marmuru różnych barw poszukiwano w różnych stronach Polski. Zadaniem tem obarczał król przyrodników. Lecz także architekt Fontana, wysłany w r do Krakowa, otrzymał od króla zlecenie zbadania po drodze kamieniołomów w Kunowie i Drzewicy, a następnie w Czernej i w Tęczynie. Chodziło zarówno o znalezienie najlepszego wapna i gipsu i najtańszego sposobu ich eksploatacji i transportu, jak i o marmur pour les socles, gaines, tables, cheminées etc. etc., jak pisał Stanisław August w swym rozkazie z 3o października 1783 L Szukano marmurów również i w okolicy Lublina, jak tego dowodem między innemi jest także Notte des marbres avortées de Lublin i 5 A oû t 1/86 -. W rezultacie badań i poszukiwań Fontany próbowano w pewnej, zdaje się nieznacznej mierze, sprowadzania materjałów z kamioniołomów w Kunowie, gdzie wydobywano czerwony i zielony marmur 3. Jednak na większą skalę eksploatowano marmur i sprowadzano go do Warszawy tylko z Dębnika. W tym celu wydzierżawiono łomy w Dębniku, na terenie należącym do klasztoru karmelitów bosych w Czernej pod Krakowem. W Dębniku była wielka różnorodność marmuru; zbiór Echantillons des marbres de Cracovie, przechowywanych w pracowni rzeźbiarskiej na Zamku w Warszawie, wykazywał 70 różnych próbek w małych kawałkach. W Dębniku zatem koło Czernej prowadzona była przez szereg lat eksploatacja marmuru przedewszystkiem z myślą o pokryciu zapotrzebowania budowli królewskich w Warszawie4. Oparcie w tym kierunku o łomy marmuru w Dębniku nastąpiło stosunkowo późno, bo dopiero w r. 1787, jednak zorganizowania t. zw.»fabryki marmurów«dokonano rychło. Przyczyniła się do tego zapewne osobista bytność w tym roku króla w Krakowie i zwiedzenie przez niego Dębnika. Naczelny nadzór nad całością produkcji powierzony został ks. Sebastjanowi Sierakowskiemu, kustoszowi koronnemu, późniejszemu autorowi wydanego w r w Krakowie dzieła p. t.»architektura obejmująca wszelki gatunek murowania i budowania«. Nie kto inny też, jak sam Sierakowski jako»pełnomocny plenipotent J. K. Mci Gór marmurowych«zawierał z reguły umowy pisemne o wykonanie większych pomników i dzieł, zamawianych w fabryce dębnickiej przez osoby prywatne. Pracownikami fabryki byli przeważnie Włosi. Dzielono ich na kamieniarzy (tailleurs de pierres) i na polerujących kamienie, zwanych po francusku lustrateurs. Pierwszym z włoskich fachowców, sprowadzonych do fabryki, był capo maestro Domenico Schianta z płacą miesięczną 25 złp. Później przybyli inni, jak Odoardo Gilli z płacą 20 złp. i Leonardo Galii z płacą i5 złp. Prawdopodobnie wszyscy ci Włosi pracowali przedtem w Carrarze. W Livorno też zawarto w roku 1789 umowę z Gallim. Prócz Włochów spotykamy wśród tego zespołu fachowców kamieniarskich Polaka, magistra M. Maciejowskiego z wysoką płacą 4 dukatów miesięcznie. Administracyjnym funkcjonarjuszem z tytułem kontrolera był Niemiec, C. Müller. Skład pracowników nie zmieniał się przez szereg lat istnienia fabryki. Prawie odrazu, począwszy od r. 1787, tempo robót w fabryce dębnickiej było żywe. Jeszcze przy końcu jej istnienia, w r. 1794, wykazy, przesyłane co jakiś czas do Warszawy, stwierdzają, że pracowało w niej wówczas 19 obrabiających marmur kamieniarzy i 12 robotników, zajętych polerowaniem marmuru. Na pierwszym planie wśród zadań fabryki było dostarczanie marmurów do Warszawy dla potrzeb budowli królewskich. Sala marmurowa w Zamku, wielka sala assamblowa tamże, rotunda w Łazienkach i inne budowle, w których wnętrzach użyto marmurów, zdobił przeważnie marmur z Dębnika. W Warszawie magazynowano go przy budowie Łazienek na gruncie pobliskim, nazwanym od osoby kontrolera magazynu nazwiskiem Kahle (sur la p la ce dite Kahle). 1 Bibl. Uniw. Warsz., rkps 198, A Arch. Główne Warsz., rkps 368, k. 28 (zbiór Popielów). Bibl. Uniw. Warsz., rkps 198 A. List St. Aug. do Bacciarellego z Białegostoku 6. VI. 1793, w którym mowa o»pierres de Zakrzewski«, których nadesłania z Kunowa król oczekiwał. Zob. także Słownik geogr., IV, p. 880 o łomach marmurowych w Kunowie. * Materjały rękopiśmienne, dotyczące fabryki w Dębniku znajdują się przeważnie w archiwum w Jabłonnie. Są to: AJ. Szafa VII, Litt. O, nr 419 fasc. zatytułowany: Od 1787 do 1794 Kontrakty, listy i różne papiery do fabryk marmurowych regulujące się. AJ. (823) Szafa III, Litt. H, nr 4, 179.) Raports de la fabrique des marbres ä Dębnik. AJ. (790) Szafa VI, Litt. A, nr 429, 1787 Papiery, listy, kontrakty do fabryki marmurów w Dębniku regulujące się. AJ. (826) Szafa VI., Litt. J, nr 388, Od 1792 do 1795, Bacciarelli pere. AJ. (5g3) i zawarty w tym fascykule * Protocol fait ä Varsovie le 1er Mai 1809a (Art. 13), tudzież rachunki (les comptes, papiers, documens, lettres et quittances) oddane przez Bacciarellego Kłossowskiemu. Z literatury przedmiotu zob.: C a rosi J. P., Reisen durch verschiedene polnische Provinzen mineralischen und anderen Inhalts, I, Leipzig 1781, p. 56; Łabęcki H., Górnictwo w Polsce, I, Warszawa 1841; G rabowski A., Historyczny opis miasta Krakowa i jego okolic, Kraków 1822, p. 497; Korzon T., Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta (wyd. 2), Warszawa 1897, pp

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Jaki Kraków był mały : prapradziadek Stanisław Karwacki 1740-1785 ( chirurg) był dziadkiem Sebastiana Karwackiego (1824-1903), którego teściem był prapradziadek Ludwik Kosicki 1796-1846 założyciel i długoletni dyrektor krakowskiego Instytutu Technicznego - na bazie fundacji Szczepana Humberta, Francuza, architekta miejskiego Krakowa, ma pomnik przy murze Rakowic w lewo za bramą, Humbert m.in. modernizował Teatr Stary na zlecenie Jacka Kłuszowskiego, w rozliczeniu przejął pałac XX. Massalskich (potem Larisha) gdzie mieszkał i tam stworzył własna fundację edukacyjna dla miasta .

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

MAUZOLEUM GALLII-ch

Bez trudu w pasie Ab Cmentarza Rakowickiego odnajduje wspaniałe mauzoleum rodu GALLI-ch

Inskrypcja frontowa na górnej tablicy z wapienia dębnickiego:
LEONARDOWI GALLI Obywatelowi Miasta Krakowa, roxdem z Włoch z <iasta Rzymu, który na Nadwornego Rzeźbiarza kosztem Jego królewskiej Mości St. Augusta Poniatowskiego był sprowadzony i również przez Najaśniejszemu Augustowi Królowi Saskiemu w Księstwie Warszawskim na dworze jego Rzeźbiarzem 1 grudnia 1810 roku MIANOWANY
Na 52 roku życia swego dnia 4 stycznia 1812 roku

WIKTORYI z Notarnicollów GALLI Małzonce jego w 76 roku zycia w dniu 31 Grudnia 1843 roku

MIKOŁAJOWI GALLI synowi Leonarda, rzeźbiarzowi w 44 roku życia na dzień 16 kwietnia 1830
ZMARŁYM

Jan Nepomucen Galli Rzeźbiarz, Obywatel Krakowa wraz z dwoma synami JANEM I ANTONIM
RODZICOM i BRATU
I Annie Małżonce oraz swym Dzieciom tę pamiątkę zycia wystawił

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Poniżej kolejna tablica z wapienia dębnickiego:

Tu spoczywa
JAN NEPOMUCEN GALLI
Ur w roku 1800, artysta i były profesor sztuki rzeźbiarskiej w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Obywatel i radca Miasta Krakowa, fundator Towarzystwa dobroczynności zmarł w roku 1891

Cześć Jego pamięci wdzięczny wnuk SZCZEPAN GALLI, kapitan wojsk austriacko-wegierskich

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Poniżej w lewym cokole pomnika tablica z wapienia dębnickiego:

Apollonii z Rogasmich Żelkowska wdowie po sp. Jakubie urzędniku Królestwa Polskiego, w 56 roku swego zycia zmarłej 3 maja 1849

Tudzież
Kazimierze Antoninie GALLI w kwiecie wieku 10 maja 1855 z tego świata odeszła i tu w grobie rodzinnym spoczywa

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Z lewej strony w piaskowcu wyryty napis :
W tym grobowcu spoczywał Generał JAN SKRZYNECKI
Od 1860 – 1863 roku

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Z prawej strony w piaskowcu wyryta inskrypcja poświęcona:

WALERIA z Żelkowskich GALLI
Zona Obywatela i Radcy Miasta Krakowa
1825 – 1885
Prosi o westchnienie do Boga

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Na dole w cokole pomnika tablica z wapienia dębnickiego:
ANNA z Szymańskich GALLI obywatelka Miasta Krakowa w pełni życia 15 lipca 1844 zmarłej

Tudzież
Władysławowi i Floryanowi synom Stanisława

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Na dole w cokole pomnika tablica z wapienia dębnickiego:

WIKRORIA MARYA GALLI
12 wiośnie życia swojego
Dnia 23 lutego 1865 w Bogu zasnęła

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pionowa tablica z wapienia dębnickiego od góry:

JAN GALLI
Major wojsk austriackich
Ur 1831 zm 1880
Drogiemu ojcu syn

Niżej
Z Uliaszów
ANNA GALLI żona pułkownika WP
1880-1940

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Poniżej w cokole w piaskowcu wyryty napis
LEONARD GALLI
Przez lat 41
Zm 1909

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Geneteka Gallich w Małopolsce 23 styczeń 2019

malopolska

1842 72ur Florian Feliks Galli Jan Nepomucen Anna Szymańska Kraków Wszystkich Świętych Kraków Wsz.Św.


https://szukajwarchiwach.pl/29/332/0/2/ ... JtMmHTe6lA 1818/46

Poprzednia1Następna
Wyszukiwanie...
Rok Akt Imię Nazwisko Rodzice Imię Nazwisko Rodzice Parafia Uwagi
1818 46sl Józef urodz Jpan lat 19 wg metryki z par Skalbmierz, ekonoma w Jaksicach urodzonych Jana marjusinskiego i Doroty z Fleszynskich zam we wsi Wełecz / Wałecz pod Pinczowem syn Dla nieprzytmonosci przytomnosci Ojca Marusieński urodzona Marianna Galli oanna na Stradomiu 6 przy matce lat 24 wg metryki C kościoła Archiprezb. NPM c. Leonarda Gali juz zmarłego akt D z par. wsz. Sw. i Wiktorii de Natar-Nicola tu przy tym akcie przytomnej matki SWIADEK MIKOŁAj GALLI lat 32 artysta marmurów na Stradomiu 6 zamieszkałego Kraków Wszystkich Świętych
1830 11sl Jan Nepomucen Galli atysta sztuki rzezbiarskiej zam Grodzka 102 rod4em z Krakowa sy n leonarda atysty rzexbt zmarłegpo i Wiktorii Narar-NikolaN. Galli Anna. Szymański przy matce Grodzka 102 i 122 c. jana zm. juz konduktora pocztowego i zyjacej Agnieszki z Korneckich Kraków Wszystkich Świętych
1835 23sl Józef Kotulski Tekla Galli Kraków Wszystkich Świętych
1850 53sl Jan Nepomucen lat 50 metr Wsz Sw rzezbiarz rzadowy zam Stradom 20 syn Leonarda i Wiktorii Galli Waleria Zelkowski Kraków św. Szczepan


https://szukajwarchiwach.pl/29/331/0/2/ ... iGpBkpE-aQ
24.11.2018 21:11
Aneks 643

Weryfikacja adresów Karwackich na podstawie tek Schneidera


29/684/0/1/1868 Materiały do encyklopedii krajoznawczej Galicji Antoniego Schneidra, hasła: Kraków miasto. Wykazy kwaterowego z lat 1797–1806 1773-1877 381
29/684/0/1/1869 Materiały do encyklopedii krajoznawczej Galicji Antoniego Schneidra, hasła: Kraków – Kazimierz. Wykazy kwaterowego z lat 1808–1809 1773-1877 275
29/684/0/1/1870 Materiały do encyklopedii krajoznawczej Galicji Antoniego Schneidra, hasła: Kraków – Kleparz. Wykazy kwaterowego z lat 1808–1809

1) Stanisław Karwacki dom drewniany zbudowany na gruncie wielkorządowym, odbudowany po pożarze w 1777, sprzedany w 1784 Piotrowi Librowskiemu, od 1801 wlasność RODZINY LEONARDA GALLI rzeźbiarza królewskiego – obecnie w obrębie posesji STRADOMSKA 19 w kontakcie z 21 ( dawny numer Endlera 5 i 6)

2) FRANCISZEK KARWACKI Stradom nr 17 obecnie Stradomska 9 jeszcze w 1804 w rękach Karwackiego, pomiędzy Lubowiecki/Macałkiewicz nr 16 / Stradomska 11, a Krukowskim nr 18 / Stradomska 7

3) JAN NEPOMUCEN KARWACKI i Katarzyna z Baranowskich – Kleparz nr 7 – zajazd z podcieniami i browarkiem wjezdnym do 1803 własność Katarzyny Karwackiej, od 1804 Jakóba Rogowskiego, pomiędzy Grzybowskim 8 a Lubowieckim 6.

4) WALENTY KARWACKI rzeźnik i Magdalena Karwacka nr 620 obecnie sw. Tomasza 27, od 1800-1805 wlasność. Magdalena Karwacka; potem Zieliński Grzegorz; dom pomiędzy Wiatrowiczem nr 619 / obecnie Tomasza 29 a Szasterem Antonim nr 621 / Szpitalna 9-Tomasza 25
18.12.2018 12:27
Aneks 644

Nobil Anna Barbara Wiktoria Francka rodem z Pragi czeskiej teściowa Teresy Karwackiej1823105Anna BarbaraFranckaKarolTeresaMiechówMiechów
lat 72 wdowa c. Karola i Teresy, matka Dominika, Mateusza i Kazimierza

1751-1823 105 zg Anna Barbara Francka lat 72 Karol Teresa Miechów Miechów nr 64

Urodzony/nobil Wincenty Stankar exaktor konsumpcji miasta Miechowa i urodzony/nobil 1788/9 MATEUSZ FRANCKI lat 32 aptekarz, syn zeszłej obydwaj w Miechowie zamieszkali i oświadczyli, ze ANNA BARBARA WERONIKA z Wahshait FRANCKA lat 72 wdowa , spłodzona w Nowej Pradze Czeskiej, w Miechowie zamieszkała, niegdy córka Karola Washaita i Teresy w Nowej Pradze czeskiej zamieszkałych, matka pozostałych Dominika, Mateusza i Kazimierza, umarła na dniu 27 kwietnia 1823 roku o 6 rano w domu Franciszka Gajewicza Obywatela zamieszkałego pod numerem 64 w Miechowie

1808-1848 211 zg Marcin Francki lat 40 Dominik Teresa Karwacka Miechów Miechów
1769-1849 154 zg Dominik Francki lat 80 Karol Anna Barbara ur Praga Czechy Miechów Miechów
1787-1850 86 zg Teresa Francki lat 63 Marcin Zofia Stadnicka Miechów Miechów
1876 87 zg Maksymilian Francki Dominik Teresa Karwacka Miechów Miechów

182291Maria TeresaFranckaDominikTeklaKarwackaMiechówMiechów

1821-1822 91 zg Maria Teresa Francka 9 mies Dominik Tekla Teresa Karwacka Miechów Miechów nr 2

1788-1835 14slub Mateusz lat 46 Francki Mateusz, Anna Weychtowna Marianna lat 25 Trocka dd Zborowska wdowa Ambroży, Elonora Teminska? Lipce Reymontowskie Bobrowa

1788-1877 31zg Mateusz Francki lat 89 Mateusz Anna z warszawy Pszczonów Kolonia Łyszkowice


1854 19slub Maksymilian lat 30 Frącki FRANCKI wdowiec po Julii zm 2 VIII 1853 w Miechowie, aptekarz w Miechowie,od 3 mies przy rodzinie w Nowym Miescie Dominik, Teresa Skarwacka aptekarzy w Miechowie juz niezyjacych Emilia lat 18 Kłobukowska Józef, Julia Wojciechowska obywatele ziemscy z Chmielowa juz niezyj Nowe Miasto nad Pilicą
22.12.2018 13:31
Aneks 645

1759 Małgorzata Karwacka Nakielska

1799 slub Walenty Nakielski lat 60 Magdalena Malgorzata lat 40 Karwacka Proszowice Zagrody 26

23 listopad
Świadkowie
Jozef Padechowicz Jude Magister Profes
Jozef Czanski Ambo de Proszowice. Civis Muriarus
22.12.2018 13:33
Aneks 646
Gniazdo szlacheckie MEŻYRÓW Winnicki / Makarow


Nobil JAN KARWACKI & Teresa Rozkowska
1797 slub V 27 NOBLES Jan kawaler Karwacki Teresa panna Rożkowska Meżyrów Makarow

swiadkowie NOBILES JAN CZERWINSKI, Gustaw Silwar Chmielniecki, Maciej Raczkowski i Stanisław Bieniecki

http://poczekalnia.genealodzy.pl/pliki/ ... G_1286.jpg
22.12.2018 13:38
Aneks 647

Nowe metryki dla Rytwian staszowskich


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

19 sierpień 2020

1784 ur 16 Walenty Karwacki Tomasz Kunegunda Staszów Staszów
1785 ur 30 Kunegunda Krystyna Karwacka Tomasz Kunegunda Staszów Staszów
1787 ur 52 Agnieszka Franciszka Karwacka Tomasz Kunegunda Staszów Staszów
1788 ur 42 Józef Karwacki Tomasz Kunegunda Staszów Staszów
1790 ur 20 Jan Karwacki Tomasz Kunegunda Staszów Staszów
1811 ur 93 Jan Oraczewski Antoni Kunegunda Karwacka Staszów Rytwiany
1812 ur 150 Katarzyna Oraczeska Antoni Kunegunda Karwacka Staszów Rytwiany
1814 ur 175 Franciszek Oraczewski Antoni Kunegunda Karwacka Staszów Rytwiany
1817 ur 74 Apolonia Oraczewska Antoni Kunegunda Karwacka Staszów Rytwiany
1822 ur 148 Grzegorz Oraczewski Antoni Kunegunda Karwacka Staszów Rytwiany
1823 ur 273 Jakub Oraczewski Antoni Kunegunda Karwacka Staszów Rytwiany
1827 ur 143 Tomasz Oraczewski Antoni Kunegunda Karwacka Staszów Rytwiany1811 ur 335 Marianna Prostak Feliks Franciszka Karwacka Staszów Rytwiany
1814 ur 220 Szymon Prostak Feliks Franciszka Karwacka Staszów Rytwiany
1817 ur 340 Jędrzej Prostak Feliks Franciszka Karwacka Staszów Rytwiany


1820 ur 339 Karolina Bostali Feliks Franciszka Karwacka Staszów Rytwiany


1829 ur 126 Mikołaj Kalina Franciszek Małgorzata Karwacka Staszów Rytwiany
1833 ur 75 Leon Kalina Franciszek Małgorzata Karwacka Staszów Rytwiany
1835 ur 65 Marianna Kalina Franciszek Małgorzata Karwacka Staszów Rytwiany
1837 ur 48 Franciszek Kalina Franciszek Małgorzata Karwacka Staszów Rytwiany
1839 ur 56 Zofia Kalina Franciszek Małgorzata Karwacka Staszów Rytwiany
1843 ur 97 Wincenty Kalina Franciszek Małgorzata Karwacka Staszów Rytwiany


1824 ur 94 Franciszka Raj Jacek Zofia Karwacka Staszów Rytwiany
1826 ur 11 Franciszek Raj Jacek Zofia Karwacka Staszów Rytwiany


1816 ur 97 Franciszka Karwacka Jędrzej Józefa Michniowska Staszów Rytwiany
1818 ur 124 Wojciech Karwacki Jędrzej Józefa Michniowska Staszów Rytwiany
1820 ur 132 Leon Karwacki Jędrzej Józefa Michniewska Staszów Rytwiany
1822 ur 281 Marianna Karwacka Jędrzej Józefa Michniowska Staszów Rytwiany
1825 ur 53 Antoni Karwacki Jędrzej Józefa Mnichowska Staszów Rytwiany
1828 ur 32 Maciej Karwacki Andrzej Józefa Michlewska Staszów Rytwiany


1839 ur 83 Bartłomiej Głowacki Florian Franciszka Karwacka Staszów Rytwiany1867 ur 125 Zofia Bąk Jan Katarzyna Karwacka Staszów Rytwiany1856 ur 8 Marianna Karwacka Maciej Jadwiga Głowacka Staszów Rytwiany
1860 ur 21 Jan Karwacki Maciej Marianna Siudara Staszów Rytwiany
1862 ur 164 Agnieszka Karwacka Maciej Marianna Siudara Staszów Rytwiany
1865 ur 203 Szczepan Karwacki Maciej Marianna Sidor Staszów Rytwiany
1874 ur 128 Katarzyna Karwacka Maciej Marianna Siudara Staszów Rytwiany
1876 ur 164 Marianna Karwacka Maciej Marcianna Siudara Staszów Rytwiany
1880 ur 22 Walenty Karwacki Maciej Marianna Siudara Staszów Rytwiany1868 ur 135 Łukasz Karwacki Staszów Staszów
1871 ur 50 Wincenty Karwacki Staszów Staszów
1871 ur 51 Katarzyna Karwacka Staszów Staszów

1884 ur 186 Waleria Kwiecień Andrzej Marianna Karwacka Staszów Rytwiany
1887 ur 92 Stanisław Kwiecień Andrzej Marianna Karwacka Staszów Staszów
1889 ur 198 Wacław Kwiecień Andrzej Marianna Karwacka Staszów Rytwiany


1879 ur 201 Agnieszka Karwacka Piotr Marianna Pawełek Staszów Rytwiany
1882 ur 69 Marianna Karwacka Piotr Marianna Pawełek Staszów Rytwiany
1884 ur 136 Franciszek Karwacki Piotr Marianna Pawełek Staszów Rytwiany
1886 ur 181 Katarzyna Karwacka Piotr Marianna Pawełek Staszów Rytwiany
1888 ur 147 Józef Karwacki Piotr Marianna Pawełek Staszów Rytwiany
1890 ur 241 Wiktoria Karwacka Piotr Marianna Pawełek Staszów Rytwiany
1890 zg 17 Katarzyna 3 Karwacka Piotr Marianna Pawełek Staszów Rytwiany


1884 ur 68 Jan Strzałkowski Stanisław Agnieszka Karwacka Staszów Rytwiany


1889 sl 50 Wawrzyniec Patyna Marcin, Antonina Smiszko Zofia Bąk Jan, Franciszka Karwacka Staszów / Rytwiany


1890 zg 6 Stanisław 3 Kwiecień Andrzej Marianna Karwacka Staszów Staszów

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

29 wrzesień 2019

Geneteka: gniazdo staszowskie plus 15 km
urodzenia
- świętokrzyskie: Staszów, Staszów (synagoga) [0.9km], Wiśniowa [6.3km], Kurozwęki (synagoga) [6.4km], Koniemłoty [6.5km], Kotuszów [9.1km], Korytnica (pow.jędrzejowski) [10.9km], Strzegom [11.0km], Bogoria pow. staszowski [11.5km], Szydłów [12.6km], Tuczępy [14.0km], Wiązownica [14.5km], Oleśnica [14.8km]
sluby
- świętokrzyskie: Staszów, Staszów (synagoga) [0.9km], Wiśniowa [6.3km], Kurozwęki (synagoga) [6.4km], Koniemłoty [6.5km], Kotuszów [9.1km], Korytnica (pow.jędrzejowski) [10.9km], Strzegom [11.0km], Bogoria pow. staszowski [11.5km], Szydłów [12.6km], Tuczępy [14.0km], Wiązownica [14.5km], Oleśnica [14.8km]
zgony
- świętokrzyskie: Staszów, Staszów (synagoga) [0.9km], Wiśniowa [6.3km], Kurozwęki (synagoga) [6.4km], Koniemłoty [6.5km], Kotuszów [9.1km], Korytnica (pow.jędrzejowski) [10.9km], Strzegom [11.0km], Bogoria pow. staszowski [11.5km], Szydłów [12.6km], Tuczępy [14.0km], Wiązownica [14.5km], Oleśnica [14.8km


1750 slub Petrus labor Czubrawski Marianna panna Karwacka Staszów sw Kazimierz Chmielowski i Paweł Multaza ze staszowa http://bc.bdsandomierz.pl/dlibra/public ... 80/content


1784 ur 16 Walenty Karwacki Tomasz Kunegunda Staszów Staszów
1784 zgon 16 Walenty Karwacki Tomasz Kunegunda Staszów Rytwiany
1785 ur 30 Kunegunda Krystyna Karwacka Tomasz Kunegunda Staszów Staszów
1787 ur 52 Agnieszka Franciszka Karwacka Tomasz Kunegunda Staszów Staszów
1787 zgon 62 Agnieszka Karwacka Tomasz Kunegunda Staszów Rytwiany
1788 ur 42 Józef Karwacki Tomasz Kunegunda Staszów Staszów
1790 ur 20 Jan Karwacki Tomasz Kunegunda Staszów Staszów
1792 zgon 71 Justyna Karwacka Tomasz Kunegunda Staszów Rytwiany
1797 zgon 24 Simon Karwacki Tomasz Kunegunda Staszów Rytwiany
1799 zgon 121 Grzegorz Karwacki Tomasz Kunegunda Staszów Rytwiany
1756-1826 zgon 124 Kunegunda wdowa lat 70 Karwacka matka Jendrzeja lat 48 Staszów Rytwiany 81

1803 ur Katarzyna Karwicka Jacek Agnieszka Nowak Staszów Staszów
1805 ur Agnieszka Karwicka Jakub Zofia Wickorz Staszów Staszów
1806 ur Franciszka Karwicka Jacek Agnieszka Staszów Staszów

1833 zgon 22 Aleksander lat 45 nauczyciel szkólki z Rytwian Karwicki maz Zofii z Dyboskich Ksawery Teresa Staszów Rytwiany 261811 ur 93 Jan Oraczewski Antoni Kunegunda Karwacka Staszów Rytwiany
1812 ur 150 Katarzyna Oraczeska Antoni Kunegunda Karwacka Staszów Rytwiany
1814 ur 175 Franciszek Oraczewski Antoni Kunegunda Karwacka Staszów Rytwiany
1817 ur 74 Apolonia Oraczewska Antoni Kunegunda Karwacka Staszów Rytwiany
1818 zgon 174 Franciszek Oraczewski Antoni Kunegunda Karwacka Staszów Staszów
1818 zgon 174 Franciszek Oraczewski Antoni Kunegunda Karwacka Staszów Staszów
1822 ur 148 Grzegorz Oraczewski Antoni Kunegunda Karwacka Staszów Rytwiany
1822 zgon 302 Grzegorz Oraczewski Antoni Kunegunda Karwacka Staszów Rytwiany
1822 zgon 302 Grzegorz Oraczewski Antoni Kunegunda Karwacka Staszów Rytwiany
1823 ur 273 Jakub Oraczewski Antoni Kunegunda Karwacka Staszów Rytwiany
1827 ur 143 Tomasz Oraczewski Antoni Kunegunda Karwacka Staszów Rytwiany
1829 zgon 43 Tomasz Oraczewski Antoni Kunegunda Karwacka Staszów Rytwiany
1836 slub 26 Wincenty Malczewski Antoni, Urszula 1817 Apolonia Oraczewska Antoni, Katarzyna Karwacka Staszów
1856 slub 6 Antoni Myśliwiec Tomasz, Zofia Jakubik Apolonia Malczewska dd Oraczewska Antoni, Kunegunda Karwacka Staszów
1811 ur 335 Marianna Prostak Feliks Franciszka Karwacka Staszów Rytwiany
1814 ur 220 Szymon Prostak Feliks Franciszka Karwacka Staszów Rytwiany
1815 zgon 45 Szymon Prostak Feliks Franciszka Karwacka Staszów Rytwiany
1815 zgon 45 Szymon Prostak Feliks Franciszka Karwacka Staszów Rytwiany
1817 ur 340 Jędrzej Prostak Feliks Franciszka Karwacka Staszów Rytwiany
1823 zgon 222 Karolina Prostak Józef Franciszka Karwacka Staszów Staszów
1823 zgon 222 Karolina Prostak Józef Franciszka Karwacka Staszów Staszów
1831 zgon 195 Jędrzej Prostak Feliks Franciszka Karwacka Staszów Rytwiany
1852 zgon 202 Franciszka Prostak dd Karwacka Staszów Rytwiany
1881 zgon 194 Marianna Prostak Feliks Franciszka Karwacka Staszów Rytwiany
1813 ur 5 Agata Karwicka Kotuszów Kotuszów
1814 ur 40 Luca Karwicki Kotuszów Kotuszów
1816 ur 40 Theresa Karwicki Kotuszów Kotuszów
1841 slub 1 Leon Sierudzki Meryanna Karwicka Kotuszów


1785-1811 zgon 247 Zofia lat 26 Karwacka Ejnak zona Jendrzeja majstra kunsztu kowalskiego Staszów Rytwiany
1814 slub 61 1878 Jedrzej Karwacki Tomasz, Kunegunda Jawerska Józefa Michniowska Maciej, Zofia Michnio Staszów
1816 ur 97 Franciszka Karwacka Jędrzej Józefa Michniowska Staszów Rytwiany
1818 ur 124 Wojciech Karwacki Jędrzej Józefa Michniowska Staszów Rytwiany
1819 ur 40 Marianna Karwecka Kotuszów Kotuszów
1820 ur 132 Leon Karwacki Jędrzej Józefa Michniewska Staszów Rytwiany
1822 ur 281 Marianna Karwacka Jędrzej Józefa Michniowska Staszów Rytwiany
1825 ur 53 Antoni Karwacki Jędrzej Józefa Mnichowska Staszów Rytwiany
1825 zgon 309 Wojciech Karwacki Jędrzej Józefa Michniowska Staszów Rytwiany
1825 zgon 359 Leon Karwacki Jędrzej Józefa Michniowska Staszów Staszów
1828 ur 32 Maciej Karwacki Andrzej Józefa Michlewska Staszów Rytwiany
1838 slub 21 Florian Głowacki Marcin, Justyna Elżbieta Karwacka Jędrzej, Elżbieta Staszów
1845 slub 26 1825 Antoni Karwacki Andrzej, Józefa Michrowska Marianna Nowicka Idzi, Małgorzata Domiec? Staszów
1853 slub 16 Maciej Karwacki Jędrzej, Józefa Michniowska Jadwiga Głowacka Antoni, Marianna Bac Staszów
1860 slub 21 Antoni Karwacki Jędrzej, Józefa Michniewska Katarzyna Bednarska Jan, Marianna Rózga Staszów
1838 zgon 36 Marianna Karwacka Jędrzej Zofia Staszów Rytwiany


1820 ur 339 Karolina Bostali Feliks Franciszka lat 36 Karwacka Staszów Rytwiany 471823 ur 484 Ksawera Chrapczyńska nobil Antoni lat 39 lrsniczy w Rytwainach Krystyna lat 39 Karwicka Staszów Rytwiany 87
1826 ur 23 Konrad Teofil Chrapczyński Antoni Krystyna Karwicka Staszów Rytwiany
1827 zgon 2 Julianna Chrapczyńska Antoni Krystyna Karwicka Staszów Gojejów
1861 slub 12 Piotr Chrabczyński Antoni, Krystyna Karwicka Marianna Ptaszyńska Jan, Katarzyna Bonecka Staszów1823 slub 389 Jacek Raj fornal lat 28 Ignacy, Katarzyna Kasprzycka Zofia lat 23 Karwacka kowal Tomasz, Kunegunda Nowakowska Staszów
1824 ur 94 Franciszka Raj Jacek Zofia Karwacka Staszów Rytwiany
1826 ur 11 Franciszek Raj Jacek Zofia Karwacka Staszów Rytwiany
1829 zgon 50 Franciszek Raj Jacek Zofia Karwacka Staszów Rytwiany
1835 zgon 89 Zofia Raj karwacka Tomasz Jadwiga Staszów Rytwiany
1826 slub 11 Franciszek Kalina Wojciech, Marianna Grudzień Małgorzata Karwacka Jędrzej, Zofia Cynak Staszów
1829 ur 126 Mikołaj Kalina Franciszek Małgorzata Karwacka Staszów Rytwiany
1833 ur 75 Leon Kalina Franciszek Małgorzata Karwacka Staszów Rytwiany
1835 ur 65 Marianna Kalina Franciszek Małgorzata Karwacka Staszów Rytwiany
1836 zgon 49 Marianna Kalina Franciszek Małgorzata Karwacka Staszów Rytwiany
1837 ur 48 Franciszek Kalina Franciszek Małgorzata Karwacka Staszów Rytwiany
1839 ur 56 Zofia Kalina Franciszek Małgorzata Karwacka Staszów Rytwiany
1843 ur 97 Wincenty Kalina Franciszek Małgorzata Karwacka Staszów Rytwiany
1857 slub 6 Mikołaj Kalina Franciszek, Małgorzata Karwacka Franciszka Gładysz Jakub, Ewa Głowacka Staszów
1857 slub 6 Mikołaj Kalina Franciszek, Małgorzata Karwacka Franciszka Gładysz Jakub, Ewa Głowacka Staszów
1862 slub 31 Franciszek Kalina Franciszek, Małgorzata Karwacka Magdalena Markowska Michał, Marianna Gacek Staszów
1864 slub 19 Jan Kalina Franciszek, Małgorzata Karwacka Wiktoria Anioł Mateusz, Anna Rózga Staszów
1838 ur 13 Marianna Karwacka Bogoria pow. staszowski

1839 ur 83 Bartłomiej Głowacki Florian Franciszka lat 22 Karwacka Staszów Rytwiany1849 ur 89 Michał Karwoski Wiązownica
1885 ur 46 Władysław Karwacki Wiązownica1850 ur 24 Marcianna Karwacka Antoni lat 32 wyrobnik Marianna Nowicka Staszów Rytwiany
1850 zgon 70 Marcianna Karwacka Antoni Marianna Nowicka Staszów Rytwiany
1851 ur 60 Jan Karwacki Antoni Marianna Nowicka Staszów Rytwiany
1852 zgon 200 Jan Karwacki Antoni Marianna Nowicka Staszów Rytwiany
1871 zgon 71 Jan Karwacki Staszów Staszów
1858 ur 6 Marianna Karwacka Antoni Marianna Nowicka Staszów Rytwiany
1858 zgon 28 Marianna Karwacka Antoni Marianna Nowicka Staszów Rytwiany
1859 ur 110 Bartłomiej Karwacki Antoni Marianna Nowicka Staszów Rytwiany
1859 zgon 119 Bartłomiej Karwacki Antoni Marianna Nowicka Staszów Rytwiany
1859 zgon 142 Marianna Karwacka Nowinska dd Staszów Rytwiany
1861 ur 76 Jan Karwacki Antoni Katarzyna Bednarska Staszów Rytwiany
1863 ur 135 Marianna Karwacka Antoni Katarzyna Bednarska Staszów Cukrownia

1873 zgon 240 Władysław Karwacki Antoni Katarzyna Staszów Rytwiany


1856 slub 25 Maciej Karwacki Maryanna Siudara Koniemłoty
1856 zgon 49 Jadwiga Karwacka Staszów Rytwiany
1859 zgon 62 Marianna Karwacka Maciej Jadwiga Głowacka Staszów Rytwiany
1860 ur 21 Jan Karwacki Maciej w2yrobnik lat 32 Marianna Siudara Staszów Rytwiany
1862 ur 164 Agnieszka Karwacka Maciej Marianna Siudara Staszów Rytwiany
1865 ur 203 Szczepan Karwacki Maciej Marianna Sidor Staszów Rytwiany
1867 zgon 143 Szczepan Karwacki Maciej Marcianna Sidor Staszów Rytwiany
1874 ur 128 Katarzyna Karwacka Maciej Marianna Siudara Staszów Rytwiany
1874 zgon 182 Katarzyna Karwacka Maciej Marianna Siudara Staszów Rytwiany
1876 ur 164 Marianna Karwacka Maciej Marcianna Siudara Staszów Rytwiany
1878 zgon 4 Jan Karwacki Maciej Marianna Siudara Staszów Rytwiany
1879 slub 10 Piotr Karwacki Maciej, Marcianna Siudara Marianna Pawełek Tomasz, Agnieszka Kazimierska Staszów
1879 ur 201 Agnieszka Karwacka Piotr Marianna Pawełek Staszów Rytwiany
1880 ur 22 Walenty Karwacki Maciej Marianna Siudara Staszów Rytwiany


1868 ur 135 Łukasz Karwacki Staszów Staszów
1871 ur 50 Wincenty Karwacki Staszów Staszów
1871 ur 51 Katarzyna Karwacka Staszów Staszów


1867 ur 125 Zofia Bąk Jan Katarzyna lat 34 Karwacka Staszów Rytwiany
1870 ur 4 Franciszka Karwacki Jan Teresa Wójcik Bogoria pow. staszowski Mała Wieś
1871 ur 47 Marianna Karwacki Jan Teresa Wójcik Bogoria pow. staszowski Mała Wieś


1881 ur 51 Julianna Terech Wincenty Ewa Karwacka Bogoria pow. staszowski Mała Wieś
1884 ur 32 Jan Terech Wincenty Ewa Karwacka Bogoria pow. staszowski Mała Wieś1876 ur 23 Anna Karwacki Jan Marianna Piątkowska Wiśniowa Wiśniowa
1813 slub 29 Jan Karwacki Maryanna Sujda Koniemłoty
1832 slub 56 Jan Gałda Urszula Karwacka Koniemłoty
1833 slub 38 Michał Karwacki Agnieszka Baca Koniemłoty
1839 slub 1 Kazimierz Karwacki Salomea Król Koniemłoty
1878 zgon 49 Kazimierz Karwacki Koniemłoty Koniemłoty
1889 zgon 106 Salomea Karwacka Koniemłoty Koniemłoty
1845 slub 4 Piotr Pałgpa ? Maryanna Karwacka Koniemłoty
1845 slub 30 Antoni Kakła Karolina Karwacka Koniemłoty
1856 slub 25 Maciej Karwacki Maryanna Siudara Koniemłoty
1857 slub 25 Jan Bąk Katarzyna Karwacka Koniemłoty
1857 slub 59 Walenty Wawrzkiewicz Antonina Karwacka Koniemłoty


1813 zgon 23 Meryanna Karwicka Kotuszów Kotuszów
1813 zgon 28 Petronela Karwicka Kotuszów Kotuszów
1813 zgon 33 Agata Karwicka Kotuszów Kotuszów

1897 ur 21 Marianna Karwicka Koniemłoty Koniemłoty
1899 ur 81 Antonina Karwicka Koniemłoty Koniemłoty
1900 ur 144 Anna Karwacka Koniemłoty Koniemłoty
1901 ur 165 Feliks Karwicki Koniemłoty Koniemłoty
1905 ur 88 Stanisława Karwicka Koniemłoty Koniemłoty
1907 zgon 26 Aleksander Karwicki Koniemłoty Koniemłoty


1909 ur 107 Jan Karwacki Koniemłoty Koniemłotyxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

aneks 647

BOSTALI po Franciszce Karwackiej

Bostali 1820 ur 339 Karolina Bostali Feliks Franciszka Karwacka Staszów RytwianyGŁOWACCY z Franciszki Karwackiej

Wnuki Tomasza i Kunegundy Karwackich
Dzieci Jendrzeja i Józefy Karwackich
**** 1815 FRANICISZKA KARWACKA – Głowacka c. Jendrzeja
ASC par. Staszów urodzenia akt.97/str 34/1815 rok: 17 marca 1815 roku Jendrzej zglosił córke której nadano imie FRANCISZKA, chrzestni Wojciech Sieyka l. 48 . kowal, Paweł Jastrzab l. 36, zamieszkali w Rytwianach.
ASC par. Staszów śluby akt.21/1838 rok: 2 pażdziernika 1838 ślub pomiedzy:
FLORIANEM GŁOWACKIM, l. 19 ur. w Rytwianach s. Marcina i Judyty Głowackich, włościan w Rytwianach, aFRANCISZKA KARWACKĄ, c. Jendrzeja i Elżbiety (???) malżonków Karwackich włościan z Rytwian, l. 22

Głowacki 1839 ur 83 Bartłomiej Głowacki Florian Franciszka Karwacka Staszów RytwianyKALINOWIE z Małgorzaty Karwackiej

Wnuki Tomasza i Kunegundy Karwackich
Dzieci Jendrzeja Karwackiego i Zofii z Gronków
**** 1809 MAŁGORZATA KARWACKA - Kalina (ur. 1809)c. Jendrzeja i Zofii
(ASC par, Staszów/śluby nr 11/1826 rok) dnia 19 września 1826 zaszło małżenstwo pomiedzy FRANCISZKIEM KALINĄ l. 19, młodzianem, vomaglem browarnianym w Staszowie zamieszkałym, urodzonym z Wojciecha Kaliny także vomagla browarnianego i Marianny Brukwa, włoscian tamze w Rytwianach zamieszkałych, zpanną MAŁGORZATĄ KARWACKĄ, córka JENDRZEJA KARWACKIEGO, maystra sztuki kowalskiej i ZOFII z Gronków nie żyjącej, l. 17 liczącej......(zezwolenie obecnego na slubie ojca na zaślubiny).2 zapowiedziach (28 wrzesnia i .....) wyszła za mąż: za JACKA RAJA, młodzieńca lat 38
Kalina 1829 ur 126 Mikołaj Kalina Franciszek Małgorzata Karwacka Staszów Rytwiany

Kalina 1833 ur 75 Leon Kalina Franciszek Małgorzata Karwacka Staszów Rytwiany

Kalina 1835 ur 65 Marianna Kalina Franciszek Małgorzata Karwacka Staszów Rytwiany

Kalina 1837 ur 48 Franciszek Kalina Franciszek Małgorzata Karwacka Staszów Rytwiany

Kalina 1839 ur 56 Zofia Kalina Franciszek Małgorzata Karwacka Staszów Rytwiany

Kalina 1843 ur 97 Wincenty Kalina Franciszek Małgorzata Karwacka Staszów Rytwiany


JEDRZEJOSTWO KARWACCY z Michniowskiej

*** 1780 JENDRZEJ KARWACKI (mistrz kowalski) syn Tomasza i Kunegundy
*** jego pierwsza żona ZOFIA z Gronków zmarła wcześnie
*** jego druga żona JÓZEFA Z MICHNIOWSKICH
ASC par, Staszów/zapowiedzi nr 42/1814 rok: Dnia 30 stycznia 1814 roku My administrator Kościoła parafialnego Staszowskiego sprawujący obowiązki urzędnika cywilnego gminy Staszów, pow. Staszów, Dep. Radomskiego stawiwszy się pod drzwi główne wejściowe Domu Gminnego o godz 10.00 przed południem donieśliśmy i ogłosiliśmy po raz pierwszy, ze zaszło przyrzeczenie małżeństwa pomiędzy:
JENDRZEJEM KARWACKIM maystrem kunsztu kowalskiego, 34 lata liczącym w Rytwianach zamieszkałym, z TOMASZA KARWACKIEGO maystra kunsztu kowalskiego, nieżyjacym już oraz KUNEGUNDY z JAWORSKICH KARWACKIEJ spłodzonym synem z jednej, a
Panną JÓZEFĄ MICHNIOWSKĄ lat dwadzieścia mającą z MACIEJA i ZOFII MICHNOWSKICH małżonków ślubnych we wsi Borzykowy, pow, Szydłowskim, Departamencie Krakowskim spłodzonej z dtugiej strony.
ASC par, Staszów/zapowiedzi nr 54/1814 rok dnia 6 lutego 1814 II zapowiedzi ślubu Jendrzeja l. 34 syna Tomasza i Kunegundy z Jaworskich Karwackich zamieszkąłych w Rytwianach i Józefy Michnowskiej lat 20, córki Macieja i Zofii Michnowskich.
ASC par, Staszów/ślubyi nr 61/1814 rok; Przed nami administratorem parafii staszowskiej stawili się:
JENDRZEJ KARWACKI, wdowiec, l. 33 podług złożonego aktu znania w Sadzie, syn śp. Tomasza Karwackiego w Rytwianach zamieszkałego i Kunegundy z Jaworskich małżonki jego w obecności której stawa,
Stawiła się także JÓZEFA MICHNIOWSKA, panna l. 20, córka Macieja i Zofii Michnowskich w obecności, których stawa,
Po 2 zapowiedziach zgodnie z Dz. VI Kodeksy Napoleona o Małżeństwie spytaliśmy się przyszłych małżonków czy chcą połączyć się ze sobą związkiem małżeńskim, na co każde z Nich odpowiedziąło ze taka ich wola. OGŁASZAMY W IMIENIU PRAWA, że JENDRZEJ KARWACKI WDOWIEC i JÓZEFA MICHNIOWSKA l. Panna l.20 sa ze sobą połączeni węzłem małżeńskim czego spisano akt w obecności: Jakóba Markowskiego l.36, Wojciecha Liczki l. 42 świadków ze strony nowozaślubionego, zamieszkałych w Rytwianach, nie mniej w przytomnosći Mikołaja Korta l. 40 i Feliksa Prostaka, l. 38 w Rytwianach zamieszkałych świadków nowozaślubionej

Karwacka 1816 ur 97 Franciszka Karwacka Jędrzej Józefa Michniowska Staszów Rytwiany

Karwacka 1822 ur 281 Marianna Karwacka Jędrzej Józefa Michniowska Staszów Rytwiany

Karwacki 1818 ur 124ur Wojciech Karwacki Jędrzej Józefa Michniowska Staszów Rytwiany

Karwacki 1820 ur 132ur Leon Karwacki Jędrzej Józefa Michniewska Staszów Rytwiany

Karwacki 1825 ur 53ur Antoni Karwacki Jędrzej Józefa Mnichowska Staszów Rytwiany

Karwacki 1828 ur 32ur Maciej Karwacki Andrzej Józefa Michlewska Staszów Rytwiany
ORACZEWSCY z Kunegundy Karwackiej

Oraczeska 1812 ur 150 Katarzyna Oraczeska Antoni Kunegunda Karwacka Staszów Rytwiany

Oraczewska 1817 ur 74 Apolonia Oraczewska Antoni Kunegunda Karwacka Staszów Rytwiany

Oraczewski 1811 ur 93 Jan Oraczewski Antoni Kunegunda Karwacka Staszów Rytwiany

Oraczewski 1814 ur 175 Franciszek Oraczewski Antoni Kunegunda Karwacka Staszów Rytwiany

Oraczewski 1822 ur 148 Grzegorz Oraczewski Antoni Kunegunda Karwacka Staszów Rytwiany

Oraczewski 1823 ur 273 Jakub Oraczewski Antoni Kunegunda Karwacka Staszów Rytwiany

Oraczewski 1827 ur 143 Tomasz Oraczewski Antoni Kunegunda Karwacka Staszów Rytwiany
PROSTAKOWIE z Franciszki Karwackiej

Prostak 1811 ur 335 Marianna Prostak Feliks Franciszka Karwacka Staszów Rytwiany

Prostak 1814 ur 220 Szymon Prostak Feliks Franciszka Karwacka Staszów Rytwiany

Prostak 1817 ur 340 Jędrzej Prostak Feliks Franciszka Karwacka Staszów Rytwiany
RAJOWIE po Zofii Karwackiej

*** 1800 ZOFIA KARWACKA – Rajowa c.Tomasza i Kunegundyur. 1800 *** 1800 ZOFIA KARWACKA – Rajowa c.Tomasza i Kunegundyur. 1800 *** 1800 ZOFIA KARWACKA – Rajowa c.Tomasza i Kunegundyur. 1800
(ASC par, Staszów/zapowiedzi nr 364/377/ ślub 389/1823 rok) po 2 zapowiedziach (28 wrzesnia i .....) wyszła za mąż: za JACKA RAJA, młodzieńca lat 38 fornla; s. Ignacego Raja na zagrodzie we wsi Szczeka zamieszkałego i Katarzyny z Kasprzyckich PANNA ZOFIA KARWACKA l. 23 utrzymujaca się ze słuzby, córka Tomasza Karwackiego i Kunegundy z Nowakowskich?/ Jaworskich ?, we wsi Rytwiany zamieszkałych. (ASC par, Staszów/zapowiedzi nr 364/377/ ślub 389/1823 rok) po 2 zapowiedziach (28 wrzesnia i .....) wyszła za mąż: za JACKA RAJA, młodzieńca lat 38 fornla; s. Ignacego Raja na zagrodzie we wsi Szczeka zamieszkałego i Katarzyny z Kasprzyckich PANNA ZOFIA KARWACKA l. 23 utrzymujaca się ze słuzby, córka Tomasza Karwackiego i Kunegundy z Nowakowskich?/ Jaworskich ?, we wsi Rytwiany zamieszkałych. (ASC par, Staszów/zapowiedzi nr 364/377/ ślub 389/1823 rok) po 2 zapowiedziach (28 wrzesnia i .....) wyszła za mąż: za JACKA RAJA, młodzieńca lat 38 fornla; s. Ignacego Raja na zagrodzie we wsi Szczeka zamieszkałego i Katarzyny z Kasprzyckich PANNA ZOFIA KARWACKA l. 23 utrzymujaca się ze słuzby, córka Tomasza Karwackiego i Kunegundy z Nowakowskich?/ Jaworskich ?, we wsi Rytwiany zamieszkałych.

Raj 1824 ur 94 Franciszka Raj Jacek Zofia Karwacka Staszów Rytwiany

Raj 1826 ur 11 Franciszek Raj Jacek Zofia Karwacka Staszów Rytwiany

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

geneteka 14 pazdz 2019

1882 69ur Marianna Karwacka Piotr Marianna Pawełek Staszów Rytwiany
1884 136ur Franciszek Karwacki Piotr Marianna Pawełek Staszów Rytwiany

1883 3sl Andrzej Kwiecień Agnieszka Wójtowicz Marianna Karwacka Antoni, Katarzyna Bednarska Staszów
1884 186ur Waleria Kwiecień Andrzej Marianna Karwacka Staszów Rytwiany


1884 10sl Stanisław Strzałkowski Jan, Franciszka Miśkiewicz Agnieszka Karwacka Maciej, Marcianna Siudara Staszów
1884 68ur Jan Strzałkowski Stanisław Agnieszka Karwacka Staszów Rytwiany
1862-1884 92zg Waleria  lat 22 Strzałkowskakarwacka Maciej Marcianna Siudara Staszów Rytwiany

1845-1884 114zg Wincenty lat 39 Kalina Franciszek Małgorzata Karwacka Staszów Rytwiany

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

geneteka 0 listopad 2019

1886 181u ur Katarzyna Karwacka Piotr Marianna Pawełek Staszów Rytwiany
1885 161z zgon Feliks l lat 40 Głowacki Walenty Jadwiga Karwacka Staszów Rytwiany lat 40
1886 63z zgon Waleria lat 1 Kwiecień Andrzej Marianna Karwacka Staszów Rytwiany lat 1
1887 92u ur Stanisław Kwiecień Andrzej Marianna Karwacka Staszów Staszów
3.01.2019 14:17
Aneks 648

Nowe metryki 1 styczeń 2018 z geneteki polskiejlodzkie

Gniazdo Dobiecin bełchatowski / Kaszewice
Rodzina 1760 Mikołaja Karwackiego i Gertrudy z Dobiecina paraf. Bogdanów
1780 ur Jakub Karwacki pracowici Mikołaj Gertruda ch.Jakub Rzepka i Kat. Zielen Bogdanów 2 km SEE Bełachatów Dobiecin E Belchatów


Rodzina 1760 Tomasza Karwackiego i Kunegundy z Gieski par. Rozprza aneks 428
siostra Tomasza 1760 TERESA KARWACKA de Gieski
1781 9ur luty Andrzej Karwacki Tomasz Kunegunda ch. Famat daniel Witkowski de Rozprza i Teresa Karwacka de Gieski Rozprza 5 km naSe od Bogdanowa, 6 km na S od Piotr tryb Gieski 2 km na W od Rozprzy
1782 32ur marzec Franciszka honest Karwacki Tomasz Kunegunda ch. famat Kuneguda Witkowski de Rozprza i lab. Sebastian Grzywa de Rozprza Gieski
Rozprza 1781 u 15 1781 9 Andrzej Karwacki Tomasz Kunegunda Rozprza
Rozprza 1782 u 29 1782 32 Franciszka Karwacki Tomasz Kunegunda Rozprza

Rodzina MM 1750 Józefa Bierzynskiego i 1760 Gertrudy de Karwacki/Karwosiecki z Gieski
1784 38ur maj Jan Nepomucen Magnific Dominortum Józef Gertruda Karwacki de KARWOSIECKA subwlasc Geski Rozprza Gieski
Bierzyński
1787 2ur styczen Jan Nepomucen Bierzyński MM Józef DD Gertruda Karwacki de Karwosiecka subdabiiterum radomsiensis Rozprza ch MM DD Jan kanty Karowsiecki venator Chemsosis i nobl. Kunegunda Marszewska ... MM DD Hyacenty Siemienski subobiter Radomsiensis i nobil Rosalia Permiska Gieski
1853 18ur Maciej Karwacki Jan Julijanna Kochaniak Dmosin 3 km na E od Strykowa (takze Kolacinek, Lubowidza) Zawady
7 km na SSW od Piotrkowa na Radomsko 1750 TOMASZ KARWACKI i Kunegunda
Rozprza 1784 u 1 1784 38 Jan Nepomucen Bierzyński Józef Gertruda Karwacki Rozprza 10 km na S od Piotrkowa
Rozprza 1787 u 2 1787 2 Jan Nepomucen Bierzyński Józef Gertruda Karwacki Rozprza

Gniazdo Lubianków par. Dmosin

Rodzina 1820 Małgorzaty karwackiej Brzezinskiej z Lubiankowa
1845 3ur Teofila Brzezińska Kazimierz Małgorzata Karwacka Dmosin Lubianków
1847 103 Andrzej Brzeziński Kazimierz Małgorzata Karwacka Dmosin Lubianków
1849 85 Julijanna Brzezińska Kazimierz Małgorzata Karwacka Dmosin Lubianków
1852 84ur Róża Brzezińska Kazimierz Małgorzata Karwacka Dmosin Lubianków
1852 84ur Róża Brzezińska Kazimierz Małgorzata Karwacka Dmosin LubiankówRodzina Walentego Karwackiego i Marianny
1846 61zgon Wojciech Karwacki Walenty Maryanna Wąsik Dmosin Kuzmy
1851 17slub Jan Karwacki Walenty, Jadwiga Wąsicka Julijanna Kochaniak Wawrzyniec, Ewa Szkup zawady Dmosin
1851 17slub Jan Karwacki Walenty, Jadwiga Wąsicka Julijanna Kochaniak Wawrzyniec, Ewa Szkup zawady Dmosin
1853 18ur Maciej Karwacki Jan Julijanna Kochaniak Dmosin 3 km na E od Strykowa (takze Kolacinek, Lubowidza) Zawady


Rodzina Marianny Karwackiej Białeckiej
1845 85 Jan Białecki Stanisław Maryanna Karwacka Dmosin Lubianków
1852 25ur Grzegorz Białecki Stanisław Maryjanna Karwacka Dmosin Lubianków
1852 25ur Grzegorz Białecki Stanisław Maryjanna Karwacka Dmosin Lubianków

Rodzina Barbary Karwackiej Smulskiej
1851 18sl Szczepan Smulski Józef, Barbara Karwacka Barbara Kucharska Piechowska Mateusz, Anastazya Jaworska Dmosin Wiesiołow

1906 ur 127 Zofia Szczot Paweł lat 43 gajowy 1866 Józefa lat 40 Karwacka Parzno 5 km NW od Bełchatowa Korczunek https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jed ... stka_cur=4

1905-1905 zg 25 Lucjan 2 mies Golec Franciszek lat 30 1870 Michalina Karwacka Sokolniki pow. wieruszowski Sokolniki https://szukajwarchiwach.pl/11/749/0/-/ ... Mmjp5BeMLA
1906 ur 49 Józefa Golec Franciszek lat 39 1870 Michalina lat 36 Karwacka Sokolniki pow. wieruszowski Sokolniki 7 km na E od Wieruszowa przed Naramicami https://szukajwarchiwach.pl/11/749/0/-/ ... ffQlwm1cYQ 17jpg

1926 sl 339 1908 Franciszek lat 18 Bruneker robotnik Rajpold, Franciszka Karwacka Adela Żwawiec Stanisław, Rozalia Michalak Łódź NMP https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... 1999&y=367


1811 sl 5 Franciszek Kowalczyk lat 26 wloscianin kawaler Piotr, Agata Banach 1791 Marianna lat 20 Karwacka Wincenty, Jadwiga wloscianie w Żeromicach Orłów Żeronice 2 km na S od Psar https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... 333&y=1222


1838-1918 zg 33 Wincenty lat 80 ur w Katach par. pacyna Wiwała wdowiec Wojciech Ewa Karwacka Oporów 3 km NW od Zychlina Jastrzębia https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... 962&y=2391


xxxxxxxxxxx


malopolskie


1856 82zgon Adam Karwacki Kraków Wszystkich Świętych Kraków gmina 1.

xxxxxxxxxxxxxxx

mazowieckie


Gniazdo Gostomin par. Kraszewo
Rodzina 1837 Jana Karwackiego i Józefy Koprowicz
1889 48ur Karwacki Jan lat 52 sluzacy Józefa lat 35 Koprowicz Kraszewo Gostomin
1889 31zg Karwacki Jan Józefa Koprowicz Kraszewo Gostomin
1889 48ur Karwacki Jan lat 52 Józefalat 35 Koprowicz Kraszewo Gostomin


Gniazdo Ciechanów
Rodzina 1800 Franciszka Karwackiego i Marianny Chojnowskiej z Karniewic lekowskich
1805-1879 182zg Marianna Karwackachojnacka lat 74 Ciechanów Ciechanów
1859 3sl Józef lat 30 kopacz wdowiec po Aleksandrze z Kopinskich Dobrzyński Michał, Franciszka Zmorzyńska Antonina panna z Karniewic w par. lekowo lat 24 w opiniogorze hrabskiej na słuzbie Karwacka zmFranciszek, zyj Marianna Chojnowska Opinogóra dolna i hrabska
1879 12sl Aleksander kawaler lat 31 zolnierz Adamski Piotr, Katarzyna Sadowska Julianna feliksowa lat 33 wdowa KarwackaMiaczynska Kajetan, Anastazja Smolińska z Kownat Wojnowych Ciechanów


Rodzina 1841 Feliksa Karwackiego i julianny Miaczyńskiej
1870 12ur Paweł Karwacki Feliks lat 29 samoznik w tow Marcina karwackiego smolara lat 37 Julianna lat 25 Miączyńska Ciechanów Ciechanów
1879 12sl Aleksander kawaler lat 31 zolnierz Adamski Piotr, Katarzyna Sadowska Julianna feliksowa lat 33 wdowa KarwackaMiaczynska Kajetan, Anastazja Smolińska z Kownat Wojnowych Ciechanów
1870 12ur Paweł Karwacki Feliks samoznik lat 29 brat Marcin 37 Julianna Miączyńska Ciechanów Ciechanów

Rodzina 1825 Marcina Karwackiego smolara i Józefy Damięckiej
1870 61ur Teofila Karwacka Marcin smolar lat 36 Józefa lat 22 Damięcka Ciechanów Ciechanów
1871 53ur Anastazja Karwacka Marcin smolar lat 37 i Piotr karwacki lat 34 Konstanty 33 Józefa Damięcka Ciechanów Ciechanów

1914-1915 zg 556 Marian 1 rok Karwacki Franciszek Ksawery Franciszka Mieszkowska Ciechanów Ciechanów https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... at=2833717


Gniazdo Opiniogóra
Rodzina 1806 Magdaleny Karwackiej Łuczkowskiej
1828 3ur Jan Łuczkowski Andrzej wlosc lat 40 Magdalena lat 23 Karwacka Opinogóra Kąty

Rodzina 1820 Ignacego Karwackiego i Bogumiły
1830-1910 1zg Bogumiła Karwacka lat 80 wdowa po Ignacym urodzone w helenowie zam w czernicy Opinogóra Czernice
1847-1886 23zg Józef lat 9 ur w wolce Karwacki Paweł lat 39 sluzacy Konstancja Wesołowska Opinogóra Opinogóra Hrabska

Rodzina 1852 Marcjanny Karwackiej Lisieckiej z opiniogory hrabskiej
1882-1886 21zg Zygmunt Lisieski 4 lata Marceli Marcjanna Karwacka Opinogóra Opinogóra Hrabska
1884-1885 30zg Piotr Lisieski 1 rok Marceli Marcjanna Karwacka Opinogóra Opinogóra Hrabska
1886 31ur Adam Lisiecki Marceli sluzacy lat 53 Marcjanna lat 34 Karwacka Opinogóra Opinogóra Hrabska


Rodzina 1830 Józefa Karwackiego i Tekli Stefaniak
1883 4sl 1861 Adam lat 22Karwacki kawaler ur w Peczkach zmJózef, zyjTekla Stefaniak Walentyna Smolińska lat 21 z bacze Łukasz, Franciszka Nowicka Opinogóra Bacze i Pęczki

Rodzina 1862 Katarzyny karwackiej GNAS
1896 20ur Józefa Gnas pismienny Stanisław rolnik lat 32 Katarzyna lat 34 Karwacka Opinogóra Czernice
1898 59ur Stanisław Gnas Stanisław Katarzyna Karwacka Opinogóra Czernice
1902 5ur Jan Gnas Stanisław Katarzyna Karwacka Opinogóra Czernice
1906 2ur Marian Gnas Stanisław Katarzyna Karwacka Opinogóra Czernice
1906-1906 5zg Marian Gnas 13 dni Stanisław Katarzyna Karwacka Opinogóra Czernice
1907 47ur Bronisława Gnas Stanisław Katarzyna Karwacka Opinogóra Czernice
1918 2zg Józefa Gnas Stanisław Katarzyna Karwacka Opinogóra Czernice
1912 5sl Franciszek Gnas Stanisław, Katarzyna Karwacka Antonina Czarnecka Franciszek, Marianna Konwerska Opinogóra
1917 2sl Wincenty Gnas Stanisław, Katarzyna Karwacka Feliksa Lewicka Franciszek, Bronisława Porębska Opinogóra dolna i czernice
1918 11sl Stanisław Gnas Stanisław, Katarzyna Karwacka Janina Muszkiewicz Jan, Stefania Kunkowska Opinogóra czernice
1925 5sl Stanisław Rostkowski Andrzej, Apolonia Biraga Bronisława Gnas Stanisław, Katarzyna Karwacka Opinogóra czernice


Rodzina 1846 Józefy Karwackiej MELEDYN
1876 13ur Jan Meledyn Antoni sluzacy 32 lat Józefa lat 30 Karwacka Opinogóra Opinogóra Dolna

1924 23zg Józefa Karwacka dd Jabłonska Jan Anna Wodzeńska Opinogóra Czernice

Rodzina 1890 Heleny Karwackiej PIKUS z Opiniogory
1913 4ur Stanisław Pikus Józef Helena Karwacka Opinogóra


Gniazdo Pułtusk
Rodzina1820 Jana Karwackiego i Jadwigi Rzadkowskiej z Pułtuska
1842 203ur Władysław Maksym Karwacki Jan Jadwiga Rządkowska Pułtusk Pułtusk
1842 203ur 2 IX Władysław Maksym Karwacki Jan Jadwiga Rządkowska Pułtusk Pułtusk

1897 sl 249 Zachariasz Józef Bartoszewicz Jan, Elżbieta Rażyńska Leokadia dd Karwacka 1 voto Olszewska Jan, Jadwiga Rządkowska z Pułtuska Warszawa św. Aleksander

1874 zg 237 Marianna Twardowska Hieronim Małgorzata Karwacka Pułtusk
1886 zg 68 Franciszek Warda Antoni Małgorzata Karwacka Pułtusk
1891 zg 231 Tomasz 9 mies Karwacki Katarzyna Karwacka Pułtusk Pułtusk
1904 zg 121 Józef zona Stanisława mikołajczyk Karwacki Paweł Małgorzata Pułtusk
1927 zg 138 Józefa 37 lat Karwacka Walenty Ludwika PułtuskRodzina 1840 Pawła Karwackiego z Wróblewa
1865 33sl Paweł Karwacki wdowiec z wróblewa Michał, Marianna Kudrys Marianna Orzechowska panna ze złotowa Waleny, Marianna Piasecka Radzanów (pow. mławski)


1859 135ur Adam Karwacki Paweł Tekla Pawik? Radzanów (pow. mławski) Złotowoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

slaskie

1755 19slub Kacper Sikorski 1730 Zuzanna Karwacka Kłobuck zagorze


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


wielkopolska

Rodzina 1840 Stanisława Karwackiego i Anieli Osciłowskiej z Kramska
1895 20sl Nikodem lat 39 robotnik Adamczyk Jozefa Adamczyk w Borku Marianna lat 23 Karwacka Stanislaw, Aniela Oscilowska Kramsk konstantynów

xxxxxxxxxxxxxxxx

ukraina

1824-1882 4zg Antoni lat 58 Karwacki Mikołajów Mikołajów

1779-1824 18zg Anna lat 45 mendica Karwacka Buczacz Buczacz z Nagórzanką i Korolówką
13.01.2019 18:38
Aneks 649 bis
13.01.2019 18:39
b]Aneks 649

Karwaczyk / Karwacik / Karwasik …… KARWACKI ????

Potoczne formy "przezwiska od nazwiska, staja się z czasem nową, prawna forma nowego nazwiska !

kujpom
Gniazdo Lubień Kujawski
Rok Akt Imię Nazwisko Imię ojca Imię matki Nazwisko matki Parafia Miejscowość Uwagi
1803-1815 zgon 35 Marianna lat 12 Karwacik Bartłomiej Katarzyna Lubień Kujawski Kołomia
1824 zgon 11 Paweł Karwaczyk Lubień Kujawski


łodzkie
Gniazdo Wola Makowska / parafia Maków ( m. Łowiczem a Skierniewicami)
Uwaga patrz też:
Karwaccy aneks 521:KARWATKA ….Karwaccy od Karwatków ?
... Katarzyna Złaków Kościelny Złaków Borowy Sluby MAKÓW SKIERNIEWICKI w kier Dmosina. Lipiec Reymontowskich 1739sl Florian Pycz Katarzyna Karwatka Maków
pod Skierniewicami 1748sl Franciszek Kielanowicz Katarzyna Karwatka Inowłódz 5 km przed Tomaszowem Maz. 1784sl Wojciech Dudek Klara Karwatka Maków …

Karwaccy aneks 425: geneteka stare gniazda łowickie
... 0 Jan Karwacki Ignacy Agnieszka Skierniewice 1700 MICHAŁ KARWACKI i Teresa Skierniewice 1732 u 44 1732 0 Jan Karwacki Michał Teresa Skierniewice Maków na W
od Skierniewic 1700 JAN KARWACKI i Agnieszka Maków 1733 u 22 1733 0 Elżbieta Karwacki Jan Agnieszka Maków na W od Skierniewic Maków 1812 ...
Rok Akt Imię Nazwisko Imię ojca Imię matki Nazwisko matki Parafia Miejscowość Uwagi
1716 ur Elżbieta Karwacik laborAndrzej Katarzyna Maków Wola Makowska
1722 ur Kazimierz Karwacik Adam Katarzyna Maków Wola Makowska
1768-1780 zgony Roch lat 12 Karwacik Maków Wola Makowska
1789 sluby Marek kawaler z Debowej Gory\ Karwacik Teresa panna Dabrowice Urbaniak Maków
1789 sluby Stanisław kawaler Karwacik swiadkowie swiadkowie Sebastian Karwacik i Mikołaj Maciejak Apolonia panna Król Maków Wola Makowiecka
1791 ur Maciej Karwacik Stanisław Apolonia Wilkówna Maków Wola Makowska
1791 zgony Maciej Karwacik Maków
1791 ur Wojciech Karwacik Sebastian Marianna Waszkówna Maków Wola Makowska
1799 sluby Stefan kawaler lat 24 Karwacik Marianna wdowa lat 24 Urbaniak swiadkowie Jozef Urbaniak i franciszek Brozek z Dabrowic Maków

Gniazdo Chociwek Krzemienica 5 km na S od Rawy Mazowieckiej
karwaccy aneks 615:Szlacheckie gniazdo spod Rawy Mazowiecki
... przeciwko księciu Stanislawowi Lubomirskiemu i innym z dnia 15 maja 1778 r. 1726 ur Mikołaj Karwacki Franciszek Agnieszka Krzemienica Chociwek (labor ?)
Nob. (GD) 1760 Tekla Karwacka Raszewska z Krzemienicy 1796 52 Sl Jan GD Raszewski wdowiec lat 33 GD Tekla Karwacka lat 16 Krzemienica ...
1721 sluby labor Franciszek Karwacik Agnieszka Sojczonka Krzemienica Chociwek
1756 ur Marianna Karwacik Tomasz Agnieszka Krzemienica Chociwek
1758 ur ur Sebastian Karwacik Tomasz Agnieszka Krzemienica ChociwekGniazdo Inwłodz 13 km na E od Tomaszowa Maz. 20 km na S od RawyMazowieckiej
1765 sluby honestos Józef Karwacik swiadkowie Kazimierz Lenski Dominik Baranowicy burmistry Marianna Luberzonka Inowłódz
Uwaga patrz też:
Karwaccy aneks 521:KARWATKA ….Karwaccy od Karwatków ?
... Katarzyna Złaków Kościelny Złaków Borowy Sluby MAKÓW SKIERNIEWICKI w kier Dmosina. Lipiec Reymontowskich 1739sl Florian Pycz Katarzyna Karwatka Maków
pod Skierniewicami 1748sl Franciszek Kielanowicz Katarzyna Karwatka Inowłódz 5 km przed Tomaszowem Maz. 1784sl Wojciech Dudek Klara Karwatka Maków …


Gniazdo Gosławickie / par Sobota 12 km na W od Łowicza
1780 sluby lab Ignacy Karwaciak kawaler Marianna panna Góral Sobota Gosławice
1783 ur ur Walenty Karwaciak Ignacy Marianna Sobota Gosławice
1780 ur Katarzyna Karwasiak labor Ignacy Marianna Sobota Gosławice
1791 ur Jan Karwasiak lab Ignacy Marianna Sobota Gosławice

karwaccy aneks 615:Szlacheckie gniazdo spod Rawy Mazowiecki
... Wola Kałkowa 2 km na W od Soboty, na S od Plecka Dabrowa; łodzkie zg. Izydor Warszawski lat 60 i Jan Michalski lat 40 gospodarze w Woli Sobota Gosławice na N od Woli
Kalkowej 1830 22ur ? Karwacka Sobota Gosławice 1830 22ur Ludwika (niesl) Karwacka Franciszka Karwacka Sobota Gosławice 1907 362sll ...

Karwaccy aneks 598:Gniazdo Wola Cyrusowa par. Kołacinek
... ur Karwacka Bronisława Łęczna 1886 zgony Karwacka Bronisława Łęczna 1887 ur Karwacki Ignacy Łęczna 1889 ur Karwacki Stanislaw ... Xxxxxxxxxxxxx
Gosławice pod Radomskiem 1830 22ur Ludwika Karwacka Franciszka Karwacka Sobota Gosławice 10 km na NE m. Radomskiem a Przedbórzem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ...

Karwaccy aneks 582:Geneteka 3 styczeń 2018
... Wola Kałkowa 2 km na W od Soboty, na S od Plecka Dabrowa; łodzkie zg. Izydor Warszawski lat 60 i Jan Michalski lat 40 gospodarze w Woli Sobota Gosławice na N od Woli
Kalkowej 1830 22ur ? Karwacka Sobota Gosławice 1830 22ur Ludwika (niesl) Karwacka Franciszka Karwacka Sobota Gosławice 1907 362sll ...

56. Konsolidacja gniazd łodzkich cz. 1
... lat 23 wdowa, c. Tadeusza i Moniki z Pacholak Kuraszów; Sobota ?- 1822 umiera Michał Karwacki z mci Sobota 1830 ur (naturalne) Karwacki Sobota Gosławice SOBOTA na S od
Zychlina w kier na Stryków / Glowno Bedlno 7 km na S od Żychlina 1816 ur Jakub Karwacki z mci Bedlno Waliszew głowinski 9 km ...

Gniazdo Wyganów par. Sławno 7 km na W od Opoczna
rwaccy aneks 627:Geneteka "nowe indeksy" 1-30 czerwiec 201
... nobil Andrzej Karwacki i Ludwika Czwartkowna nobil Antoni i Antonia Karwaccy Karwaccy aneks 332: Nob. Karwaccy z mci Cerekiew/Sławno
179 Cerekiew slawno 1791 sl generos Andrzej kawaler Karwacki honest Ludwika panna Czwartek swiadkowie generos Jozef Siemiradzki i Maciej Kozanski organista tutejszy ...


1784 ur Józef Karwacik Wojciech Franciszka Sławno Wygnanów
1797 sluby lab Gerontiusz Karwacik swiadkowie Jakub kudlinski de Slawno i Jozef Gabryszek z Wyganowa Marianna Tomasik Sławno Wygnanów karta 37
1811 ur 98 Marianna Karwacik Tomasz Marianna Skowrońska Sławno Wygnanów


Gniazdo Kobiele Wielkie 2 km SEE od Radomska
1794 sluby Mateusz Karwacik? Urszula Lakseń? Kobiele Wielkie
Karwaccy aneks 428: Geneteka stare gniazda sieradzkie i wiel
... 1805 u 185 1805 0 Jadwiga Sokalska Jan Anna Karwacka Wielgomłyny PORADY WIELKIE 1724 MICHAL KARWACKI Biała Rawska 30 km na SE od Łowicza 1814 z 37 .
.. u 29 1782 32 Franciszka Karwacki Tomasz Kunegunda Rozprza PRZYBYSZÓW / KOBIELE WIELKIE na SE od Radomska Kobiele Wielkie 1756 slub 2 1756 Walenty ...

Karwaccy aneks 394: STARE radomszczańskie korz
... Sokola Góry 59 1675 Stanisław Zuterek Katarzyna Karwacka Wielgomłyny KOBIELE WIELKIE 7 km SE od Radomska 1730 MAGDALENA KARWACKA-
Baryłowa 1756jan 21 sl/0 Walenty labores ...

57. Konsolidacja gniazd łodzkich cz. 2
... ? Małgorzata Karwacka 1842 & Paweł Dlugniewicz z Sulmierzyc W mci Kobiele Wielkie PRZYBYSZEW radomszczanskie 13 km na SE od Radomska 100 na S od Lodzi 83 km na E od ...

56. Konsolidacja gniazd łodzkich cz. 1
... ? Małgorzata Karwacka 1842 & Paweł Dlugniewicz z Sulmierzyc W mci Kobiele Wielkie PRZYBYSZEW radomszczanskie 13 km na SE od Radomska 100 na S od Lodzi 83 km na E od ...

Karwaccy aneks 190: Z Geneteki Polskiej ŁODZKIE GNIAZDA..
... ? Małgorzata Karwacka 1842 & Paweł Dlugniewicz z Sulmierzyc W mci Kobiele Wielkie PRZYBYSZEW radomszczanskie 13 km na SE od Radomska
100 na S od Lodzi 83 km na E od ...


Gniazdo Tomaszów Mazowiecki
Patrz też:
Karwaccy aneks 636:Geneteka .... KARWASKA / KARWASKI
... Jan, Marianna Karwaska Elżbieta Misztal wdowa lat 31 Jan, Józefa Tomaszów Mazowiecki 1860 KATARZYNA KARWASKA-Ciupińska 1881 729ur Helena Ciupińska Józef Katarzyna Karwaska ...
karwaccy aneks 615:Szlacheckie gniazdo spod Rawy Mazowiecki
Aneks 615 Szlacheckie gniazdo spod Rawy Mazowieckiej (patrz inne posty i aneksy z rawskiego) Gniazdo Krzemienica 5 km na ... Podkonice W. 1799 319zg
Cecylia Karwacka Krzemienica Podkonice W. UWAGA: Tomaszów Mazowiecki - Jasień 1750-1777 ALEKSANDER KARWACKI posiadacz wybraństwa Jasieńskiego ...
Karwaccy aneks 521:KARWATKA ….Karwaccy od Karwatków ?
... oni w 205 różnych powiatach i miastach. Najwięcej zameldowanych jest w Tomaszów Mazowiecki ,a dokładnie 177. Dalsze powiaty/miasta ze szczególnie dużą liczbą osób o tym nazwisku ...
Odp: Karwat / Karwatowie: geneteka "lubelskie korzenie"
... oni w 205 różnych powiatach i miastach. Najwięcej zameldowanych jest w Tomaszów Mazowiecki ,a dokładnie 177. Dalsze powiaty/miasta ze szczególnie dużą liczbą osób o tym nazwisku ...

1772-1832 zgony 8 Gerwazy lat 60 wyrobnik w Zaborowie osiadły Karwacik wojciech Franciszka Karwacikowie mąz Marianny z mamapeckich Tomaszów Mazowiecki
1829 sluby 29 Wawrzyniec lat 34 Wasilewski owczarz w Komorowie osiadly urodzony w Galicji w Lesowicach zm Bazyli, Katarzyna Jadwiga panna lat 29 urodzona w Wyganowie, pozostaje przy rodzicach Karwacik KARWACIANKA Gieruncy, Marianna Karwacikowie w Zaborowie osiadli Tomaszów Mazowiecki
1830 ur 110 Dominik Wasilewski Wawrzyniec Jadwiga Karwaciak Tomaszów Mazowiecki
1759-1832 zgony 32 Marianna lat 73 przy corce Jadwidze Wasilewskiej Karwacik dd Tomaszewska Michał Agata Tomaszów Mazowiecki zaborów

1830 sluby 22 Antoni lat 23 młodzina parobek w Zaborowie osiadly urodzony w Sławnie Karwacik Gieruncy, Marianna Tomczyk Tekla lat 25 z Ojrzanowic Przybysz wdowa dd Ronek Marek, Łucja Tomaszów Mazowiecki
1834 ur 61 Anna Karwacik Antoni Tekla Nowak Tomaszów Mazowiecki
1838 ur 50 Jan Karwacik Antoni Tekla Ronek Tomaszów Mazowiecki
1841 ur 31 Józefa Karwacik Antoni Tekla Ronek Tomaszów Mazowiecki
1844 ur 34 Franciszek Karwacik Antoni Tekla Ronek Tomaszów Mazowiecki
1846 ur 81 Klemens Karwacik Antoni Tekla Ronek Tomaszów Mazowiecki
1837-1837 zgony 39 Wojciech 2 tyg Karwacik Paweł lat 31 gospodarz w Zaborowie Tekla Ronek Tomaszów Mazowiecki
1851-1856 zgony 59 Józef lat 15 Karwacik Antoni Tekla Ronek Tomaszów Mazowiecki
1837 ur 19 Wojciech Karwacik Paweł Tekla Bonk Tomaszów Mazowiecki


1835 sluby 3 Paweł lat 23 w zaborowie zamieszkały w Leszewie urodzony Karwacik Gierący, Marianna Marianna lat 19 Bogusz Ludwik, Marianna Trzepińska Tomaszów Mazowiecki

1838 ur 23 Józef Karwacik Wojciech Katarzyna Sobczyk Tomaszów Mazowiecki
1841 ur 23 Grzegorz Karwacik Wojciech Katarzyna Sobczyk Tomaszów Mazowiecki
1845 ur 4 Brygida Karwacik Wojciech Katarzyna Sobczyk Tomaszów Mazowiecki
1849 ur 29 Erazm Karwacik Wojciech Katarzyna Sobczyk Tomaszów Mazowiecki
1852 ur 66 Jan z Dukli Karwacik z wale Wojciech Katarzyna Sobczyk Tomaszów Mazowiecki Zaborów
1855 ur 53 Stanisław Karwacik Wojciech Katarzyna Szewczyk Tomaszów Mazowiecki Zaborów
1857 ur 11 Franciszek Karwacik Wojciech Katarzyna Sobczyk Tomaszów Mazowiecki
1852-1855 zgony 94 cholera Jan 3 lata Karwacik Wojciech Katarzyna Sobczyk Tomaszów Mazowiecki Zaborów
1853-1855 zgony 87 Erazm 2 lata Karwacik Wojciech kopacz Katarzyna Sobczyk Tomaszów Mazowiecki Zaborów
1855-1855 zgony 145 Stanisław 4 tyg Karwacik Wojciech Katarzyna Szewczyk Tomaszów Mazowiecki Zaborów
1862-1942 zgony 59 Katarzyna lat 80 Piotrowska dd karwacik Józef Franciszka Flumarka Ilunarska Tomaszów Mazowiecki-Białobrzegi Białobrzegi

Gniazdo Lubochnia tomaszowska
karwaccy aneks 615:Szlacheckie gniazdo spod Rawy Mazowiecki
... 1870 24 zg Michalina Karwowska Wiktoria Karwowska Krzemienica Chociw xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Patrz tez Aneks 582 Łodzkie Lubochnia
GLINNIK k. Spały Szlacheckie GNIAZDO mazowieckie Jasień – Lubochnia pod Tomaszowem Mazowieckim 1750-1777 ALEKSANDER KARWACKI posiadacz wybraństwa ...

slub 23 Kazimierz Ziętek Szymon, Petronela Szczur Anna Karwasik Antoni, Tekla Ronek Lubochnia Glinik NE Tomaszów Mazowiecki
1859 ur 23 Józef Zientek Kazimierz Anna Karwasik Lubochnia Glinik
1861 ur 68 Jan Ziętek Kazimierz Anna Karwasik Lubochnia Glinik
1863 ur 85 Antoni Ziętek Kazimierz Anna Karwasik Lubochnia Glinik
1865 ur 136 Michał Ziętek Kazimierz Anna Karwasik Lubochnia Glinik
1868 ur 143 Adam Zientek Kazimierz Anna Karwasik Lubochnia Glinnik
1874 ur 123 Franciszek Zientek Kazimierz Anna Karwasik Lubochnia Glinnik
1876 zgon 6 Franciszek Zientek Kazimierz Anna Karwasik Lubochnia Glinnik
1885 slub 41 Józef lat 26 Ziętek Kazimierz, Anna Karwasik Antonina lat 19 Pązik Józef, Kunegunda Pichola Lubochnia Glinnik
1887 slub 12 Michał lat 21 Ziętek Kazimierz, Anna Karwasik Marianna lat 20 Pichola Jan, Marianna Ptaszek Lubochnia Glinik


1861 slub 32 Jan Karwasik Antoni, Tekla Ronek Franciszka Owczarek wdowa d Rojek Jan, Krystyna Konarowska Lubochnia Glinik
1862 ur 150 Marianna Karwasik Jan Franciszka Rojek Lubochnia Glinik
1864 ur 16 Józef Karwasik Jan Franciszka Rojkowska Lubochnia Glinik
1865 ur 89 Anna Karwasik Jan Franciszka Rojek Lubochnia Glinik
1867 ur 127 Jadwiga Karwasik Jan Franciszka Rojek Lubochnia Glinnik
1868 slub 23 Franciszek lat 24 z Zaborowa par. Tomaszów Karwasik Antoni, Tekla Ronek Jadwiga lat 20 z Glinnika Sosnowska Jan, Agnieszka Konewka Lubochnia Glinnik
1868 zgon 80 Jadwiga Karwasik Jan Franciszka Rojek Lubochnia Glinnik
1869 ur 14 Adam Karwasik Jan Franciszka Rojek Lubochnia Glinnik
1869 zgon 10 Adam Karwasik Jan Franciszka Rojek Lubochnia Glinnik
1836-1869 zgon 17 Franciszka lat 33 Janowa Karwasik dd Reszka Jan Krystyna Konarska Lubochnia Glinnik
1869 zgon 25 Marianna Karwasik Jan Franciszka Rojek Lubochnia Glinnik


1870 ur 108 Marianna Karwasik Franciszek Jadwiga Sosnowska Lubochnia Glinnik
1872 ur 113 Katarzyna Karwasik Franciszek Jadwiga Sosnowska Lubochnia Glinnik
1875 ur 51 Ewa Karwasik Franciszek Jadwiga Sosnowska Lubochnia Glinnik
1881 ur 10 Franciszka Karwasik Franciszek Jadwiga Sosnowska Lubochnia Glinnik
1884 ur 89 Michał Karwasik Franciszek Jadwiga Sosnowska Lubochnia Glinnik
1887 ur 67 Małgorzata Karwasik Franciszek Jadwiga Sosnowska Lubochnia Glinnik
1889 ur 194 Jan Karwasik Franciszek Jadwiga Sosnowska Lubochnia Glinnik
1840-1886 zgon 56 Jan lat 46 maz Karzyny Staszek Karwasik Antoni Tekla Romek Lubochnia Glinnik
1874 slub 44 Jan lat 42 wdowiec po Franciszcze ur w Zaborowie par. Tomaszów Karwasik Antoni, Tekla Ronek Katarzyna lat 31 z Glinnika Staszek Jan, Kunegunda Wójciak Lubochnia
1875 ur 75 Rozalia Karwasik Jan Katarzyna Staszek Lubochnia Glinnik
Gniazdo Plecka Dabrowa
Patrz tez:
karwaccy aneks 615:Szlacheckie gniazdo spod Rawy Mazowiecki
... Sobota Wola Kalkowa 1742-1822 7zg Michał Karwacki lat 80 Sobota m. Kutnem a Łowiczem Wola Kałkowa 2 km na W od Soboty, na S od Plecka Dabrowa; łodzkie
zg. Izydor Warszawski lat 60 i Jan Michalski lat 40 gospodarze w Woli Sobota Gosławice na N od Woli Kalkowej 1830 22ur ? Karwacka ...
ur 2 Paweł Karwasiak wloscianin Antoni lat 28 Agata lat 23 Woźniak Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa 15
1825 ur 23 Elżbieta Karwasiak Antoni Agata Woźniak Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa
1828 ur 14 Małgorzata Karwasiak Antoni Agata Woźniak Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa
1847 sluby 3 Maciej Urbański Antoni, Konstancja Barańska Elżbieta Karwaciak KARWACKA Antoni, Agata Woźniak Plecka Dąbrowa


swietokrzyskie

Stare Gniazdo CZARNOCIN i CHROBIERZ

Rok Akt Imię Nazwisko Rodzice Imię Nazwisko Rodzice Parafia Uwagi
1685 slub 25 luty 6sl Jan Karwasik Agneszka Sobczanka Kazimierza Wielka

1696 ur 17 luty 6ur Katarzyna Karwas vel Karwasik Jan Katarzyna Czarnocin m Chrobierzem 5 km na N a Kazim Wielka 5 na S Czarnocin
1695 slub 6 luty 7 Jan Karwas vel Karwasik Katarzyna Malec vel Malcówna Czarnocin


Karwaccy aneks 459:Stare gniazda : Wojsławice, Chruścice, Ch
... Łeg Z GENETEKI POLSKIEJ: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1779 sl sl Paweł Karwacki Barbara Żaglówna Płock-Imielnica karta 203 sumariusz xxxxxxxxxx
Par. Chroberz msc. Wojsławice 5 km na S od Buska; Wojsławice 1,5 km na N od Chroberza 1690?/1711 sl Paweł Karwacki z Wojsławic & Regina Kruścierska z …

1711 slub Sebastian Karwasik Marianna Okitasąka Chroberz Rudawa SW od Buska Zdroju

1715 slub 20 luty 8 Piotr Karwas vel Karwasik Jadwiga Zioło SW od Buska Zdroju Stradów Zagaje Dębiańskie


Gniazdo Drogowle par. Raków
7 km na N d Szydłowa


Rok Akt Imię Nazwisko Imię ojca Imię matki Nazwisko matki Parafia Miejscowość Uwagi
1819 ur 81ur Franciszka Mikuśkiewicz Tomasz lat 37 Agnieszka lat 41 Karwaciak Raków Drogowle


wielkopolskie
Gniazdo Środa Wielkopolska
Rok Akt Imię Nazwisko Imię ojca Imię matki Nazwisko matki Parafia Miejscowość Uwagi
1843-1913 zgon 140zgon Tomasz lat 70 Karwaciak Sebastian Antonina Łukaszyk Środa Wielkopolska Środa Wlkp.

sląskie

Gniazdo Siewierz - Mirów
Rodzina Krzysztofa i Agnieszki Karwacik
Rok Akt Imię Nazwisko Imię ojca Imię matki Nazwisko matki Parafia Miejscowość Uwagi
1692 ur Stanisław Karwacik Krzysztof Agnieszka Siewierz
1693 ur Antoni Karwacik Krzysztof Agnieszka Siewierz
1695 ur Barbara Karwacik Krzysztof Katarzyna Siewierz

rok Akt Imię Nazwisko Rodzice Imię Nazwisko Rodzice Parafia Uwagi
1759 slub Jakub lab. Karwasik Franciszka Szewc wdowa karta 2 Rędziny MIRÓW

karwaccy aneks 395: GENETEKA gniazda czestochowskie: Mirów
Aneks 395 GENETEKA gniazda czestochowskie: Mirów i Częstochowa KŁOBUCK GNIAZDO/ Zagórz parafia Kłobuck 1700 … Nobilis KARWACCY ...
Karwacki Krzykoszewska Wanda Brzeska Starowicz Częstochowa św. Zygmunt Rędziny par. sw. Zygmunt Czestochowa 1860 Marianna Karwacka Andrzejowa Balikowa ...

Karwaccy aneks 448f..... gniazda zaplecza...
... G.D. Helena Lodzińska Icnutaria Villa Mokra GENERACJA 1730 GNIAZDO/ Mirów częstochowski/pow. lelowski: Lustracja 1789 SEBASTYAN KARWACKI osadnicy ...
czestochowskim Zródlo FamylySearch „ Geneteka polska MIRÓW parafia Rędziny czestochowskie Zofia Karwacka chrzestna Franciszka Balika Księga ...

Karwaccy aneks 448g ... gniazda zaplecza cd.
... gniazdem MIRÓW ( obecnie NE część Czestochowy) GENERACJA 1730 GNIAZDO/ Mirów częstochowski/pow. lelowski: Lustracja 1789 SEBASTYAN KARWACKI osadnicy ...
czestochowskim Zródlo FamylySearch „ Geneteka polska MIRÓW parafia Rędziny czestochowskie Zofia Karwacka chrzestna Franciszka Balika Księga ...

"57. Konsolidacja gniazd łodzkich cz. 2

"
... GNIAZDO/ Mirów częstochowski/pow. lelowski: Lustracja 1789 1760 SEBASTYAN KARWACKI osadnicy z powinnościami dla dworu 1760 JAKUB KARWACKI MIRÓW parafia
Rędziny częstochowskie ANEKS 219; GNIAZDO w Mirowie czestochowskim; Zródlo ...


mazowieckie

1735 slub 458 Maciej Karwaczyk KARWACKI ? Felicyanna Nawrot Przasnysz
Patrz tez: Karwaccy Prasnysz, Karwacz, Bogate i innr na pólbocnym Mazowszu


1810 ur 49 Jan Karwaczyk Mateusz lat 40 pracowity Elżbieta lat 25 Prokopczyk Jasieniec 3 km SE Grójca Sikuty
Karwaccy aneks 582:Geneteka 3 styczeń 2018
... Marianna niezyjacy z Bukowna na S od Białobrzegów Konstancja Lat 21 słuzaca w Miedziechowie Przychodzeń Wincenty, Katarzyna niezyjacy w par. jasieniec
Boglewice Miedziechów 1820 Ludwika Karwacka c. Wincentego i Konstancji 1826 45ur Jakub Karwacki Wincenty lat 30 gosp. W miedziechowie Konstancja ...

Karwaccy aneks 541:Szlacheckie metryki z 1666 i 1682 r. w
... Pojałowice. 6. Parafia Nawarzyce - wsie: Nawarzyce, Niegosławice, Konary, Lubcza, Przezwody, wola Lubecka. 7. Parafia Obichów - wsie: Obichów, Jasieniec, Wólka,
Dąbrowica, Węgrzynów. 8. Parafia Piotrkowice - wsie: Piotrkowice, Krzeczkowice, Przyłęk, Przyłęczek. 9. Parafia Poręba Dzierżna. 10. ...

Karwaccy aneks 332: Nob. Karwaccy z mci Cerekiew/Sławno 179
... Marianna niezyjacy z Bukowna na S od Białobrzegów Konstancja Lat 21 słuzaca w Mi4edziechowie Przychodzeń Wincenty, Katarzyna niezyjacy w par. jasieniec Boglewice
Miedziechów 1820 Ludwika Karwacka c. Wincentego i Konstancji 1826 45ur Jakub Karwacki Wincenty lat 30 gosp. W miedziechowie Konstancja ...

Karwaccy aneks 279:Nobilis Karwaccy w Goledzinie/Radom XVIII
... Marianna niezyjacy z Bukowna na S od Białobrzegów Konstancja Lat 21 słuzaca w Mi4edziechowie Przychodzeń Wincenty, Katarzyna niezyjacy w par. jasieniec Boglewice
Miedziechów 1820 Ludwika Karwacka c. Wincentego i Konstancji 1826 45ur Jakub Karwacki Wincenty lat 30 gosp. W miedziechowie Konstancja ...

Gniazdo Oborczyska w parafii Baranowo
1827 ur 32 Grzegorz Bączek Jan Marianna lat 22 Karwaczyk KARWARCZYK .. KARWACKI ? Baranowo Oborczyska

1835 ur 35 Konstancja Pałasiak Paweł Franciszka Karwaczyk KARWACKI ? Sokołów (pow. gostyniński) Miradze 2 km na S od Strzelna 15 km na S od Inwowrocławia

1842 ur 43 Stanisław Maik Majk lat 39 włoscianin Krzysztof Maryanna Karwaczyk lat 42 KARWACKI ? Zwoleń Zielonka


1877 slub 11 Michał lat 21 kawaler sluzacy Karwaczyk KARWACKI ? Aleksander, Matylda Dolińska Waleria Czostkowska Antoni, Emilia Komorowska Pułtusk


Gniazdo Gostomia / Nowe Miasto n. Pilica
Rok Akt Imię Nazwisko Imię ojca Imię matki Nazwisko matki Parafia Miejscowość Uwagi
1814 zgon 16 lipiec Franciszka Cichoska Walenty lat 41 Marianna lat 31 Karwasik KARWACZANKA Nowe Miasto nad Pilicą Gostomia
Karwaccy aneks 600:Nowe metryki Warszawa (15 II 2018
Aneks 600 Nowe metryki Warszawa (15 II 2018 Rodzina Franciszki Karwackiej Riedl 1841 FRANCISZKA KARWACKA Riedl 3 1864 193 Emilia ...
przysuskim, w gminie Klwów. 7 km na SSE od Nowego Miasta n.Pilicą; w polowie 20 km między Przysuchą a Bialobrzegami PIOTRA ...

Gniazdo Orzeszówka par. Miedzna

Rok Akt Imię Nazwisko Imię ojca Imię matki Nazwisko matki Parafia Miejscowość Uwagi
1859 ur 48ur Marianna Saftyruk Andrzej owczarz Katarzyna lat 37 Karwasiak Miedzna Orzeszówka

1910 sl 93 Bartłomiej wdowiec po Ewie Saftyruk Andrzej, Katarzyna Karwacka Sabina panna Andrzejewska Antoni, Aleksandra Tognin Warszawa św. AleksanderGENETEKA Karwaczyk / Karwacik
Tereny Urodzenia Zgony Małżeństwa
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie 2
lubelskie
lubuskie
łódzkie 23 10 12
małopolskie
mazowieckie 4 2
Warszawa
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie 3
świętokrzyskie 1
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie 1
zachodniopomorskie
Ukraina
Białoruś
Litwa
Pozostałe
Razem 31 13 14
58


GENETEKA Karwasik
Tereny Urodzenia Zgony Małżeństwa
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie 24 6 6
małopolskie
mazowieckie 1 1
Warszawa 1
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie 1
świętokrzyskie 1 4
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
Ukraina
Białoruś
Litwa
Pozostałe
Razem 26 7 12
45
14.01.2019 10:21
Aneks 650 a

HISTORIA KARWACKICH W KRAKOWIE
XVII-XIX w.

(Struktura rodzinna)

14 styczeń 2019 r


STUDENCI NA AKADEMII KRAKOWSKIEJ byli pierwszymi KARWACKIMI W KRAKOWIE:

Przeglądnięte Albumy przyjęć na Uniwersytet Krakowskich w latach 1400-1643 oraz 1720 – 1780 wskazują na podejmowanie studiów w tej uczelni przez sporą grupę Karwackich.

1471 NICOLUS . s. Pauli de Carwacz / Mikołaj syn Pawła z Karwacza k.
Przasnysza w diec. Płockiej ...

1517 TOMASZ syn Andrzeja z Karwacza w diec płockiej zapisany na Akademie Krakowska w roku 1517
Thomas Andree de Carwacz dioc. Plocensis s. t.
... Universitatis Cracoviensis: Ab anno 1490 ad annum 1551, Volume 2. Front Cover.Uniwersytet Jagielloński (Kraków), Adam Chmiel ... 1892 - 347 pages ...
Uniwersytet Jagielloński, Adam Chmiel, Bolesław Ulanowski - 1892
Album studiosorum Universitatis Cracoviensis: Ab anno 1551 ad annum 1606, Volume 3. Authors, Uniwersytet Jagielloński (Kraków), Adam Chmiel

1599 JOANNS s. STANISLAU CARVACIENSIS / Jan s. Stanisława z Karwacza diec. Płockiej
1616 JOANES s. NICOLAI / Jan s. Mikołaja KARWACZKI; dios. Gnes.; s. t.
1640- 1720 Brak rejestrów

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

STRUKTURA RODZINY KARWACKICH w Krakowie
GNIAZDO KRAKOWSKIE KARWACKICH XVII - XIX I poł.
CHRONOLOGICZNIE
w metrykach parafialnych i regestrach pogłownego

GENERACJA 1610-1640

Ale już w latach 40-tych XVII wieku dwóch Karwackich MICHAŁ w 1645 i WALENTY w 1651 przyjmują prawa miejskie Krakowa, a więc już dobrych kilka lat musza mieszkać i działać tutaj.

WICEPROWINCJAŁ PIJARÓW W Podlincu na Spiszu

RODZINA MICHAŁA KARWACKI
1620 MICHAŁ KARWACKI – 8 sierpnia
1645 księga II przyjęcia prawa miejskiego ................rodzina ?

Prawdopodobnie 1626 - 1703 .MICHAŁ (pijar Krauss ???) KARWACKI – 8 sierpnia 1645 księga II przyjecia prawa miejskiego; pijar; historyk; pedagog; wiceprowincjał pijarów w Podlincu

PRAOJCIEC rodu w KRAKOWIE (rodem z Wolbromia-Pilczy-Pilicy ?)

RODZINA WALENTEGO KARWACKI
1620 WALENTY KARWACKI – 8 wrzesień 1651 księga II przyjęcia prawa miejskiego ...........rodzina ?

W tym samym czasie w 1653 roku – 2 lata przed potopem szwedzkim – STANISŁAW KARWACKI żeni się u NPM z Regina Nikodemiczową. – prawdopodobnie wdową. Czy był bratem, synem Michała lub Walentego ???? Nie wiemy....

RODZINA STANISŁAWA i Reginy KARWACKI NPM
1620 ....1653 roku 29 czerwca w Kościele NPM STANISŁAW KARWACKI (ur... syn......) I Regina Nikodemiczowa legimite contract preminie. Świadkowie : Albert Korzeniowski, Stanisław Bąkowski; Nic nie wiemy o pożyciu tej pary, wdowa Regina Nikodemiczowa figuruje jako właścicielka domu przy . ul. Św. Marka; obecnie jest to głębsza część Pałacu Chwalibogowskich przy ul. Jana 13............. ?

W tym też czasie działa w krakowskim oficer JAN KARWACKI (podstarosta czorsztyński) weteran spod Beresteczka i jego brat WOJCIECH KARWACKi, wspierajacy Jana Kazimierza na Żywiecczyźnie w powstrzymywaniu najazdu szwedzkiego, prawdopodobnie silnie związani z Korycińskimi / Korytowskimi z Pilcxzy-Smolenia / Pilicy / Ojcowa, senatorami i dosrojnikami dworu Jana Kazimierza,

Nobil. OFICEROWIE króla Jana Kazimierza
Jan Karwacki podstarości czorsztyński

RODZINA JANA I WOJCIECHA KARWACKICH
1620 JAN KARWACKI – podstarości czorsztyński, weteran spod
Beresteczka i jego brat WOJCIECH KARWACKI (późniejszy Franciszkanin w misji beatyfikacyjnej sw. Kingi do Rzymu) walczą pod Żywcem w 1655 roku ..............rodzina /

MAJSTROWIE profesji NOŻOWNICZEJ

GENERACJA 1640-1670

W rejestrach parafialnych i podatkowych II połowy XVII wieku spotykamy w Krakowie JANA i ANNE KARWACKICH mieszkających w domu nr 262 / Rynek 24 (kamienica przechodnia) ( w 2 poł. XIX w. własc. Kacper Zubowski N18/H13) w roku 1699-1700. Ich synem mógł być JÓZEF ur. ok. 1690....a ożeniony z ANNA w 1717, chociaż dopiero w 1721 przyjmuje prawa miejskie w Krakowie...a więc jego rodzice ich nie mieli wcześniej...?

RODZINA JANA i Anny KARWACKICH NPM
Około 1660 mógł się urodzić (gdzie ? w Krakowie czy poza nim ?)
1660 JAN KARWACKI; ożeniony z Anną (około 1689), a ich (?)

W latach 1699 -1700 na regestrach pogłownego figurują w Krakowie Karwaccy: JAN KARWACKI w kam. nr 286 ( Baszta u wylotu Gołebiej);

Syn / wnuk Walentego Karwackiego (civ crac 1651)

???? UROCZ. ur 1660; slub ....JANA KARWACKIEGO, męża ANNY, ojca Józefa
Krakow pogł 1699 w kam 286 (przechodnia) JAN KARWACKI płaci pogłowne 5,1 DUZA RODZINA
Krakow pogł 1699-1700 kam 286 JAN KARWACKI (b. Niewyrazny zapis)
Krakow pogł 1714 pogłowne płaci Jan KARWACKI Slosarz/Stanis 3,0 zł ;Zam w kam Pankraczowskiej
nr 470 po Tomickich 469

MAJSTROWIE profesji NOŻOWNICZEJ

GENERACJA 1670-1700

RODZINA JÓZEFA syna Jana i Anny KARWACKICH NPM
1690 syn JÓZEF KARWACKI zapewne urodził się (gdzie ?) około 1690, skoro 27 czerwca 1717 bierze w bazylice NPM ślub z Anną.

ur.? sFLOR;zg1798 20 lipca 1798 umiera JÓZEF KARWACKI (wiek ???) w domu 92 /Długa 34 (przed wylotem Filipa)

???? ur 1690 JOZEF KARWACKI syn Jana i Anny Karwackich ???
NPM SLUBY slub 1717 czerwiec 27 ślub Józefa Ka(o)rwackiego ???? i Anny Grabiszczyny
Krakow cicCrac civCrac 1721 KAT II JOSEPH KARWACKI....de Civitate Stanianiaufi (str.143) s. Jana i Anny
Karwackich
Krakow pogł 1720 pogłowne płaci KARWACKI Slosarz/Stanis 3,0 zł ;Zam w kam Pankraczowskiej nr 470 po
Tomickich 469
NPM SLUBY 1720 lipiec 22 JOSEPH KA(o)RWACKI ???? z Joanna Janik swiadkami Floriana
Kuczewskiego i Reginy Smulikowny
Krakow pogł 1722 pogłowne płaci KARWACKI Slosarz/Stanis ? Żoną Zam w kam Pankraczowskiej nr
470 lub 465
Krakow pogł 1727 pogłowne (Józef ?) KARWACKI slosarz z żoną ;z kam Pankraczowskiej za kam.
Tomeckiego
sw. Szcz. CHRZEST 1729 styczeń 25 ANNA Józefowa KARWACKA i Ignacy Maniecki chrzestnymi Agaty
Apolonii córki Alberta Dziury i Salomei
Krakow pogł 1733 pogłowne (Józef ?) KARWACKI slosarz z zoną w kam. XX Chebdowskich nr 500
Krakow pogł 1739 kam. 482 lub 483 druga braci redemt. CHORWACKI (Józef ?)ślosarz z żoną
NPM CHRZEST 1738 - 31 grudnia 1738 roku ANNA KARWACKA chrzestną Agaty..... zona Józefa ???
Krakow pogł 1740 kam.482 II redempt. CHORWACKA slusarka-wienczarka plus chłopiec
Krakow pogł 1741 kam 494/497 II redempt. CHORWACKI slosarz zoną wienczarka
Krakow pogł 1742 kam. 493 CHORWACKI z zoną miser
Krakow pogł 1743kam. 496/498 CHORWACKI slosarz z żona
Krakow pogł 1746 kam 548 Bonarskiego CHORWACKI slosarz
Krakow pogł 1747 kam 550 Bonarskiego CHORWACKI slosarz

STARSI CECHU - MAJSTER profesji NOZOWNICZEJ

Adam Chmiel w Roczniku Krakowskim 2 z 1899 roku opisuje historię cechu nożowników w Krakowie od XIV wieku, obowiązującymi w cechu zasadami kwalifikacji czeladniczych i mistrzowskich, podaje też cząstkową listę, MISTRZÓW CECHU NOŻOWNICZEGO, a na niej umieszcza:

AD 1684 roku 8 pazdziernika mistrzem zostaje
PAN SZYMON KARWACKI (nie bije własnej cechy)

AD 1726 dnia 27 marca mistrzem cechu zostaje
PAN MATEUSZ KARWACKI (syn Szymona ? – bije cechę w postaci równoramiennego krzyża,
Potem w Krakowie w XVIII wieku było jeszcze kilku ślusarzy Walenty, Balcer…

RODZINA KATARZYNY KARWACKIEJ NPM
W latach 1699 - 1700 na regestrach pogłownego figurują w Krakowie Karwaccy:
1660 KATARZYNA KARWACKA w kam 120 (ul. Grodzka 49) płaci pogłowne 1699-1700 ; a w NPM 1730 wrzesień 9 – Jan Chochorkiewicz dał ślub Jakubowi Górskiemu i KATARZYNIE KARWA(i)CKIEJ (wdowa po Marcinie ? Macieju ? lub ich córka)

RODZINA TOMASZA KARWACKIEGO NPM

1660 TOMASZ KARWACKI/ Korvacki płaci pogłowne 1699-1700w w kam. 398 (ul. Żydowska potem św.Tomasza 8 tam gdzie hostel i stara kuchnia));

Krakow pogł 1699 w kam 120 KATARZYNA KARWACKA płaci pogłowne 2,2

Krakow pogł 1699-1700 kam 398 TOMASZ KARWACKI / Korvecki

czyli oprócz JANA KARWACKIEGO już dojrzałymi ludźmi urodzonymi (gdzie ????) w II połowie XVII wieku są KATARZYNA KARWACKA i TOMASZ KARWACKI.

Nobil / SZLACHCIC z KOMISJI SEJMOWYCH FRANCISZEK KARWACKI

RODZINA nobilis FRANCISZKA KARWACKIEGO ?
1660 – 80 Nobilis FRANCISZEK KARWACKI w dokumentach wawelskich
Występuje w Archiwum na Wawelu w licznych dokumentach koronnych przez lata 1710-1735, czasem w grupie szlachty ciechanowskiej podejmującej się czynności rozejmczych.

nobilis FRANCISZEK KARWACKI
1660 – 80 Nobilis FRANCISZEK KARWACKI w dokumentach wawelskich
Występuje w Archiwum na Wawelu w licznych dokumentach koronnych przez lata 1710-1735, czasem w grupie szlachty ciechanowskiej podejmującej się czynności rozejmczych.

GENERACJA 1670-1700

DOKTOR NAUK w Akademii Krakowskiej

RODZINA GRZEGORZA KARWACKIEGO ???

KARWACCY aneks nr 40: 1713 rok Un. Krakowski Grzegorz Karwac
przez akarwa piątek, 7 paź 2011, 19:24
KARWACCY aneks 40

ROK 1713 Kraków: GRZEGORZ KARWACKI dostaje stopień nauk w konkurencji z prof. dr Władysławem Nadolskim i 3 innymi na Akademii Krakowskiej
1690-1713 1690-1730 1680-1713 GRZEGORZ KARWACKi kandydatem (doktorem) nauk na Akademii Krakowskiej; promocja wraz z Nadolskim

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dig 000526
BJ 204918 III
Estreicher Karol
Bibliografia polska 140.000 druków
Stulecia XV – XVIII
Część III, t. XII lit. N – 0
(Ogólnego zbioru tom XXIII)
Ayd. Akademia umiejętnosci
Kraków. Drukarnia UJ 1910 (1909)
545 s. XLIII

(strona 16)

NADOLSKI WŁADYSŁAW ZYGMUNT, Oecasus lunae gentilitiaae. Geminis phasibus et districto ense in coelo Sarmatico fulgentissimae, in dolendo obitu Illustrissimi olim et Magnifiej Domini D. Nicolai Scibor de Marchocice Marchocki, Castellani Zarnoviensis. Cum ei iusta funebris in Ecclesia Stobnocensi R. R. P. P. Ordinis Minorum S. franciski strictoris observantiae Reformatorum; in lectissima Illustrissimorum hospitum corona ritu solenni persolverentur; ad consignandam Magni Nominis tanti Viri memoriam a M. Vladislao Sigismundo de nadole Nadolski, AA. LL. Et Philosophiae in Alma Universitate Cracoviensis Covtore et Professore funesto parascene observatus anno quo pulchra ut luna, sole justitiae amieta, salutari orbi terrarit luce affulsit M. DCCXV (1715). Cracoviae typis Universitatis. (1715). Folio, kart 10 (ark. E1)
Wierszem nakamiennym.
Jagiell - Ossol

------- Septemptrio Jagielonei colore Phaebi lavrearv Prens; Qas in Atibus Lberalibus et Pilosophiae primas vij. VV.Candidatis, Clarissimus, Excellentissimus Dominus. M. franciscus Materski phil Doctoret Professor Collega Minor Contubertinii Jagielloniani Senior. In amplissima nobiliss morum hospitatum corona dum ritu solenni conferret A Vladislao de Nadole Nadolski, Eiusdem Laureae Candidato Applausus Cogratulatorij parapegmate, observatus Anno quo sol lusitiae terris affulsit oriens ab Alto MDCCXIII (1713 die 21 menis 8bris (octobris)

(Septemtrio Jagelonei Calore Phæbi Lavrearvm Parens : Quas in Artibus Liberalibus & Philosophia Primas vij. VV. Candidatis, Clarissimus [...] M. Franciscus Materski [...] Dum Ritu Solenni Conferret / A Vladislao, Sigismvndo de Nadole Nadolski, Eiusdem Laureæ Candidato Applausus Congratulatorij parapegmate, Observatus Anno [...] M. DCC. XIII. Die 21. Mensis 8bris)

Cracoviae
Typis Universitatis
Folio, 4 ark

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Na odwrocie strony tytułowej herb Marchockich.
Przypis prozą : MIKOŁAJOWI SCIBOROWI z Marchocic Marchockiemu kasztelanowi żarnowskiemu.

Dalej idą do S. Jana kantego patrona.

Podziękowania wierszem egzaminatorom

- Adamowi Pecherzyńskiemu (filoz. L) i prof. Kollege młodszego, kanonik koleg. WW, SS primieyarz u sw. Floriana na Kleparzu, proboszcz olkuski i dziekan wydziału filozoficznego,
- Marcinowi Gruckiemu, fil. D. I pros. Koll. Starszy, kanonik katedralny Smoleński i koleg. U św Anny w Krakowie, curatus parafii w Juriszowie i proboszcz w Staszowie,
- Franciszkowi Materskiemu.

SPÓŁKANDYDATAMI BYLI:
- Stanisław Małecki
- Wojciech Franciszek Koźliński
- Walenty Bombiński
- Michał Janiszewicz
- Jan Kanty Niewieski
(Strona 17)
- GRZEGORZ KARWACKI !;

Dla Nadolskiego napisał Kosiński Franciszek, za rektorstwa Marcina Wegrzynowicza w Akademii Krakowskiej (kadencja 1713 – 1714)– Jocher 1500 – Juszyński 1I – Dzików – Jagiello – Ossol..

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Co wiemy o Grzegorzu Karwackim z Krakowa ? ....sporo wiemy, ale o synu lub wnuku tego GRZEGORZA KARWACKIEGO:

U NPM w Rynku Głownym :
Rok 1741/ 8 maj 1741 urodził się GREGONU STANISLAW syn MACIEJA vel MATEUSZA Karwackiego i Katarzyny;chrzestni Ignatius Haberman i Agata Mizinska

Rok 1760 GRZEGORZ KARWACKI jest mężem Zofii ???
Rok 1764 listopad 18 HH Grzegorz Karwacki i Regina Świderska ec Fun do Episcopali ad cracovie chrzestnymi Elżbiety córki Sebastiana Prachnika i Anny
Rok 1767 GRZEGORZ KARWACKI syn (Grzegorza Karwackiego) obywatela krakowskieg 0 6 maja wpisany do II ksieg praw miejskich

Asysty ślubno / chrzestne Grzegorza w Krakowie::

sl1770 – u NPM GRZEGORZ KARWACKI (ur. ok. 1741) i Magdalena (druga żona ur 1730/ w latach 1790/91 Szpitalna dom 563 dom Dutkiewicza

1772 – u NPM 15 feb 1772 HH GREGORIUS KARWACKI i Marianna Struzikiewiczowa chrzestnymi Sebastiana s. Fabiana i Heleny

1773 – u NPM 22 grudzień 1773 HH GREGORIUS KARWACKI i Justyna Kobyłacka chrzestnymi Grzegorza Patrowskiego

1774 styczeń 24 w NPM - GREGORIO KARWACKI świadkiem Mateusza Kaczkowskiego z Santi Spiritus i Agaty Fryzowskiej; wraz Andrzejem Kozaneckim i Antonim Cielikiewiczem

1774 luty 8 GEORGIO KARWACKI (brat Walentego ??) u NPM świadkiem slubnym Józefa Swierczowskiego z par. Santi Spiritis i Mariannie Undachownie wraz z Josefem Basilides i Michałem Zaszowskim

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Strona z 8 Następna >