Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Okińczyc Aleksander

24.10.2018 13:46
Okińczyc Aleksander
– ur. 1839 na Litwie; studia ukon´czył w Moskwie.
W 1865 r. zbiegł z wiezienia w Tobolsku. W Paryzu uzyskał stopien doktora
medycyny, praktykował w Villepreux. Zmarł 18 maja 1886 r.
(K l u k o w-s k i, Lekarze).
„Eugeniusz Niebieski Polscy Lekarze
Zesłańcy 1863 r na Syberii”