Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Okulicz Konstanty

24.10.2018 13:47
Okulicz Konstanty – w 1864 r. był na wygnaniu w Krasnojarsku
(K l u-k o w s k i, Lekarze).
„Eugeniusz Niebieski Polscy Lekarze
Zesłańcy 1863 r na Syberii”