Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Orłowski Franciszek

24.10.2018 13:50
Orłowski Franciszek – ur. 1835 w Warszawie, studiował farmacje˛, potem
medycyne˛. W 1864 r. zesłany za Bajkał, był felczerem w Aleksandrowsku;
w latach 1869-1874 pracował jako felczer w szpitalu miejskim w Irkucku.
W 1875 r. otrzymał stopien´ lekarza na uniwersytecie w Kazaniu. Powrócił do
Warszawy, gdzie zmarł w 1879 r.
(K l u k o w s k i, Lekarze; Zesłancy powstania, s. 45).
„Eugeniusz Niebieski Polscy Lekarze
Zesłańcy 1863 r na Syberii”