Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Karśniccy herbu Jastrzębiec z Siemkowic i Węglewic

25.10.2018 15:55
Karśniccy z tej gałęzi posiadali włości w Wielkopolsce - Kierzno, w Łódzkiem - Lubczynę, Łyskornię, Młyniska, Walichnowy, Rudlice, Ostrówek oraz od ok. 1800 r. Węglewice i Siemkowice (w dobrach siemkowickich również Łukomierz, Miedźno, Kleszczowice).
Najwcześniejsze wzmianki o członkach tej konkretnie rodziny z Tek Dworzaczka to wzmianka o Tomaszu z 1690 r., o Franciszku z 1711 z Myjomic i z 1716 z Lubczyny oraz akt ur. Sebastiana w 1723 r. w Kierznie.

Notatka z parafii Cieszęcin, gdzie Tomasz Karśnicki wojski ostrzeszowski wpłacał 1000 polskich florenów na w/w parafię w 1697 r. https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cc=2115410

Tomasz Antoni † 1709, wojski ostrzeszowski, dz. Domanina, Kierzna, Jutrkowa i Lubczyny & Marianna z Ulesia Ostoja Uleska, 2v. Marianna Chlebowska [Herbarz Elżbieta Nejman].

Od 1710 r. dziedzicem Kierzna był syn Tomasza Franciszek:
50693 (Myjomice)
1711.19/XI. ch. ch. MD. Franciszek Karśnicki z Kierzna i Helena Wężykowa pisarzowa z Myjomic
50682 (Myjomice)
1715.23/X. (Kierzno) Franciszka Wiktoria, córka MD. Franciszka Karśnickiego i MD. Anny Karśnickiej

W 1716 r. syn Tomasza Karśnickiego Franciszek był prawdopodobnie dziedzicem Lubczyny:
56017 (Wyszanów)
1716.9/7. (Lubczyna) Maria, córka D. Stanisława Skalskiego i Salomei -- D. Franciszek Karśnicki i Krystyna z Długopolskich Karśnicka, łowczyna wieluńska, bratowa po Stanisławie Karśnickim

Potwierdzałoby to datę zgonu ojca Franciszka - Tomasza wojskiego ostrzeszowskiego w 1709 r. Jego jedynym spadkobiercą w Kierznie i Lubczynie wydaje się być Franciszek (pomimo, że miał kilku braci - dwóch stanu duchownego oraz Stanisława i Jerzego. Stanisław łowczy wieluński 1709-1724, chorąży wieluński 1724-1732, żona Krystyna Długopolska. Jerzy stolnik wieluński, wojski ostrzeszowski, dziedzic Domanina i Rudlic, który najprzód żył z Barbarą Drohojewską bezpotomnie, potem z Ludwiką Iwańską. Zmarły 30.04.1742 r.). Po Franciszku schedę objął jego syn Sebastian (o Kazimierzu drugim synu nie ma wzmianek).

Ustalenie początków Karśnickich w Węglewicach i Siemkowicach - akty ur. i ślubów z par. Cieszęcin, gdzie występują Karśniccy:

1798 akt 667 pałac Węglewice chrzest syna Hipolita i Róży z Korzydłowskich Myszkowskich poprzednich dziedziców Węglewic, chrzestna Magdalena Karśnicka panna
2 https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cc=2115410

1800 akt 832 pałac Węglewice rodzice jw. chrzestna Rozalia Karśnicka dziedziczka Lubczyny druga żona Jana Gwalberta
3 https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cc=2115410

1802 akt 1098 Węglewice chrzestni Antoni Karśnicki z Kierzna i Magdalena Karśnicka z Węglewic
4 https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cc=2115410

1803 akt 1167 Węglewice chrzestna MD Rozalia i Antonina Karśnickie z Węglewic - matka i córka
5 https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cc=2115410

1800 akt 198 Cieszęcin ślub Jana Noskowskiego świadek Jan (Gwalbert) Karśnicki z Węglewic
6 https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cc=2115410

Wygląda na to, że Jan Gwalbert kupił Węglewice od Hipolita Myszkowskiego w 1800 r., a Antoni kupił Siemkowice po 1804 r. - w 1802 r. pisał się jeszcze z Kierzna, choć w latach 1801-1804 mieszkał w Jackowie par. Borowno na Śląsku i tam urodziła się trójka jego dzieci. Dwoje wkrótce zmarło. Przeżył syn Ksawery. Śluby córek Jana Gwalberta w 1803 i 1804 r. odbyły się już w pałacu w Węglewicach. Jan Gwalbert posiadał również Łyskornię (był fundatorem odbudowy kościoła w 1786 r.) i Młyniska.

Wracając do ich ojca Sebastiana Karśnickiego i jego ojca Franciszka:
akt ur. Sebastiana Karśnickiego Teki Dworzaczka 50699 (Myjomice)
1723.2/I. (Kierzno) Sebastjan Marceli, syn poprzednio MGD. Karśnickich [Franciszka i Anny Karśnickich] podstolich bracławskich -- ks. Andrzej Karśnicki infułat proboszcz łaski i MD. Barbara Karśnicka z Domanina, wojska ostrzeszowska bratowa Franciszka pierwsza żona jego brata Jerzego dziedzica Domanina.

Pierwszą żoną Franciszka Ksawerego była Maria Zdzieszek Ostrowska, drugą Anna Wężyk c. Krzysztofa i Zofi Ordęgi, wdowa po Kazimierzu Siewierskim. Franciszek był podstolim bracławskim, dziedzicem Kierzna od 1710 r.[Herbarz Elżbieta Nejman].

W grudniu 1772 r. Sebastian z żoną Franciszką są chrzestnymi w Lubczynie par. Wyszanów u dziecka Jana Gwalberta i to jest ostatni ślad Sebastiana - w 1791 r. wg spisu ludności Kierzna Franciszka jest wdową.

Sebastian Fundament Karśnicki z Wielkich i Małych Karsznic herbu Jastrzębiec z Franciszki Węgierskiej miał dzieci wg Tek Dworzaczka urodzone w Kierznie par. Myjomice:

4.02.1751 Ignacy Wincenty
28.02.1754 Kazimierz Józef
8.04.1755 Wincenty Franciszek
7.06.1756 Antoni Wincenty
23.01.1759 Aniela Marianna
28.01.1761 Agnieszka Tekla
27.07.1762 Anna Józefa
2.05.1766 1766 Wincentyna Katarzyna

Wynika z tego oraz z poniższego spisu ludności Kierzna z 1791 r., że tylko niektóre dzieci przeżyły wiek dziecięcy - Antoni Wincenty i Wincentyna Katarzyna, Agnieszka Tekla, Anna Józefa oraz przypisuję tej parze nieudokumentowanego syna Jana Gwalberta.

Spis mieszkańców dworu Franciszki (z Węgierskich) Karśnickiej w Kierznie w 1791 r. [Projekt Prosna wg Akta Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej]
Wieś Kierzno dziedziczna WJM Pani Franciszki Karsznickiej
J.W. JMP Franciszka Karśnicka 80 lat
JM Pan Jan syn 37 lat (Jan Gwalbert pewnie tymczasowo mieszkał z matką - to jest najbardziej przekonywujący dowód na to, że Jan był synem Sebastiana)
JM Panna Wincentyna 36 lat (wg daty ur. 25 lat)
JM Panna Anna córka 35 lat (jw 29 lat)
JM Panna Agnieszka córka 31 lat (jw 30 lat)

JM Pan Antoni syn miał 35 lat i nie mieszkał z matką

1. Syn Jan Gwalbert urodzony ok 1750 r., zmarły w 1820 r. w Węglewicach, dziedzic tejże miejscowości oraz dziedzic Lubczyny, Łyskorni i Młynisk, wojski młodszy wieluński 1778-1781,1781 stolnik ostrzeszowski, kawaler orderu Św. Stanisława 1792 r. Prezes komisyi cywilno-wojskowej i prezes sądu ziemiańskiego wieluńskiego, żona Józefa Jadwiga Marcjanna Tekla Masłowska ur. 26.09.1752 r, zmarła 30.09.1786 r., córka Jana Chryzostoma i Marianny Wsdowskiej (ich ślub znalazłam w kolegiacie wieluńskiej w 1738 r.)
Dzieci:
Marianna, żona Ksawerego Franciszka Wężyka,
Wiktoria, żona Franciszka Psarskiego,
Helena, żona 1v Tomasza Kowalskiego, 2 v Feliksa Murzynowskiego
Idzi, żona Koronata Kożuchowska,
Antonina, mąż Florian Kręski,
Józef, żona Józefa Radolińska,
Magdalena, mąż Jan Sulimierski
Druga żona Jana Rozalia z Węgierskich wdowa po Kazimierzu Miniszewskim, zmarłej 5.05.1831 r.
Dzieci Jan, Deograta.
Nie jest pewne, że Jan Gwalbert był synem Sebastiana, ale bardzo prawdopodobne. Gdyby Sebastian miał 23 lata, kiedy wziął ślub z 20 letnią Franciszką, to Jan mógłby być jego najstarszym nieudokumentowanym synem - jedynym potwierdzeniem jest spis mieszkańców Kierzna z 1791 r. - Jan tam mieszka z matką.

Zgon Jana Gwalberta 1820 akt 62 Węglewice
7 http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... 975&y=1186

Zgon jego drugiej żony Rozalii z Węgierskich 1 voto Miniszewskiej zmarłej 5.05.1831 r. akt 8 w swoich dożywotnich dobrach Komorniki w wieluńskim lat 67
8 https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cc=2115410

8.05.1769 ur. Marianny Katarzyny Tekli Karśnickiej Rudniki, córka Jana i Jadwigi, chrzestni Józef Karśnicki i Marianna Masłowska, podkreślone po prawej
https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cc=2115410
zmarła 30.09.1817 r. w Myjomicach, ślub 20.02.1787 w Cieszęcinie Franciszek Ksawery z Osin Wężyk z Mroczenia w Wielkopolsce s.Józefa i Elżbiety
Siemieńskiej, wdowiec po Juliannie Tomickiej [Herbarz Elżbieta Nejman}.

Chrzest córki Jana Gwalberta, gdzie chrzestnym jest Sebastian Karśnicki z żoną 56083 (Wyszanów)
1772.15/12. (Lubczyna) Łucja Wiktoria Franciszka, córka PMGD. Jana Karsznickiego łowczego wieluńskiego i PMD. Jadwigi -- MGD. Sebastjan Karsznicki (okienko) ostrzeszowski i MGD. Franciszka żona.
zmarła 14.10.1844 r., mąż Franciszek Psarski z Białej radca p.wieluńskiego, s. Władysława i Rozali Bartochowskiej[Herbarz E. Nejman]

Chrzest córki Jana Gwalberta 56091 (Wyszanów)
1785.25/7. (Lubczyna) Magdalena Anna, córka JMD. Gwalberta Karśnickiego stolnika ostrzeszowskiego i Jadwigi Masłowskiej -- JD. Hipolit Masłowski łowczy wieluński z żoną Faustyną z Mączyńskich z Mielęcina. Mąż ślub 1804 Cieszęcin, Jan Sulimierski z Lubca i Kuźnicy, s. Józefa i Franciszki Wierzchleyskiej.

Zgon córki Jana Gwalberta 56115 (Wyszanów)
1785.1/2. (Lubczyna) zgon Zofia, lat 3, córka JD. Jana stolnika ostrzeszowskiego i Jadwigi Karśnickich , pochowana w kościele

Chrzest syna i zgon żony Jana Gwalberta Teki Dworzaczka 56093 (Wyszanów)
1786.30/9. (Lubczyna) O. Manswet Gołembiewski bernardyn chrzci Franciszka Michała, syna JGD. Jana Karśnickiego stolnika ostrzesz. i zmarłej dzisiaj Jadwigi Masłowskiej -- X. Walenty Gołembowski proboszcz tutejszy i MD. Marjanna Karśnicka siostra dziecka

Urodzenie dzieci z drugiej żony Rozalii z Węgierskich wdowy Miniszewskiej:
56095 (Wyszanów)
1794.14/5. (Lubczyna) Stanisław Józef, syn JD. Jana Gwalberta Karśnickiego stolnika ostrzeszowskiego, kawalera orderu Św. Stanisława i Rozalii de Miniszewskie (!) -- JMD. Tomasz Wiewiorowski i Antonina Sielska, brat z siostrą m. s. rodzeni
56096 (Wyszanów)
1795.5/11. (Lubczyna) Deograta, córka JD. Jana Gwalberta Karśnickiego stolnika ostrzeszowskiego i Rozalii z Węgierskiej 1-o v. Miniszewskiej -- JD. Tomasz Kowalski stolnik; J. Rozalja Sielska, c. JMD. Jana S-go z Przedborowa, mieszkające w L.

Spis urodzonych parafii Walichnowy 1779 ur. Idzi, 1781 ur. Wincencja Zofia - dzieci Jana Gwalberta i Jadwigi z Masłowskich
9 http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... =167&y=365

Ślub Idziego Karśnickiego z Koronatą Kożuchowską 1819 akt 2 Zbiersk Wielkopolska
10 https://szukajwarchiwach.pl/53/3736/0/6 ... RoC0YyPhSQ

Ur. Jana Gwalberta juniora syna Idziego i Koronaty z Kożuchowskich 1820 akt 69 Ostrówek par. Rudlice, Idzi dziedzic Rudlic z przyległościami
11 https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cc=2115410

Akt ur. Urszuli córki Idziego Karśnickiego 1823 akt 77
11a https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cc=2115410

Zgon Idziego Karśnickiego Ostrówek par. Rudlice 13.01.1835, lat 57
a https://drive.google.com/file/d/1Dz4BWo ... sp=sharing

Zgon syna Idziego i Koronaty Kożuchowskiej - Jana Gwalberta juniora w 1874 r.:
b https://drive.google.com/file/d/1h2l85V ... sp=sharing
51424 (Kępno) Teki Dworzaczka
1874.12/XI. + (K.), Jan Gwalbert de Karsznicki lat 52, dziedzic Łyskorni, syn Egidjana(Idziego) Karsznickiego dziedzica i Coronaty Kożuchowskiej. Wdowa z domu Rokosowska. Dzieci brak. Zawiadamia Stanisław Karsznicki z Lubczyny.

Zgon tegoż Jana Gwalberta juniora wymienionego powyżej 1874 akt Łyskornia nr 35, gdzie został pochowanyy
12 http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... 744&y=1046

Zgon tegoż Jana Gwalberta juniora akt wystawiony w Kępnie 1874 akt 35, gdzie zmarł
13 https://szukajwarchiwach.pl/11/696/0/3/ ... 9O7J_5zYew

Ur. córki Urszuli Julii Idziego i Koronaty z Kożuchowskich 1823 akt 77 Ostrówek par. Rudlice, Idzi dziedzic Rudlic z przyległościami
14 https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cc=2115410

Ślub Urszuli Julii 1840 akt 24 Ostrówek par. Rudlice, córka Idziego i Koronaty Karśnickich
14a https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cc=2115410

O rodzinie Kożuchowskich (prawidłowy rok ur. Koronaty tu Honorata 1798 wg spisu Zbiersk) http://www.boretti-saga.pl/rodziny/kozu ... owski.html

Idzi Karśnicki zmarł w Rudlicach w 1835 r. Koronata dokonała żywota u siostry Ignacego hrabiny Antoniny Kręskiej w Grębaninie w 1860 r.

55758 (Baranów)
1860.27/3. +, poch. w Bar. (Grembanin) M. Koronata de Karśnicka hr. de Kożuchowska l. 61, wdowa, dz-ka d. w Polsce, paraliż, zawiad. Napoleon Kręski (syn Antoniny)

Akt ślubu Józefa Karśnickiego z Józefą Radolińską Złotniki Wielkie 1818 Żelasków
15 https://szukajwarchiwach.pl/53/3739/0/4 ... H0rQrJHRig

Zgon Józefa Karśnickiego syna Jana i Jadwigi Masłowskiej 1862 Wyszyna wieś Lubczyna akt 62
16 http://metryki.genealodzy.pl/metryki.ph ... =1862&kt=3

Śluby córek Jana Gwalberta:

1803 akt 268 pałac Węglewice ślub Florian Kręski z Masłowic, syn Joachima i Justyny Maguskiej, 35 lat Antonina Karśnicka z Węglewic 19 lat, świadek Franciszek Wężyk dziedzic Mroczenia Jan Karśnicki z Węglewic
17 https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cc=2115410
Dzieci Kręskich to Natalia 1804, Laura 1805, Edward Napoleon 1806-1879. Mąż Florian zmarł w 1838 r. Mieszkali w dobrach Floriana w Grębaninie.
Antonina zmarła 27.04.1862 w Grębaninie.


1804 akt 284 pałac Węglewice ślub Jan Sulimierski 22 lata z Lubienia par. Parzynów z Magdaleną Karśnicką 20 lat z Węglewic, świadek Franciszek Psarski dziedzic Białej
18 https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cc=2115410

Do rozwoju wsi Węglewice najbardziej przyczynił się Antoni Sulimierski syn w/w (1806-1861), gdy w skład dóbr weglewskich wchodziło kilka folwarków: Głaz, Żelazo, Brzeziny, Plęsy. Ośrodkiem majątku były Węglewice, gdzie funkcjonował browar, gorzelnia, młyn i tartak. Marzeniem Sulimierskiego było przekształcenie wsi w osadę targową, lecz na realizację tych planów nie pozwoliła śmierć właściciela i tragiczne wydarzenia powstania styczniowego.

Akt ur. Antoniego Sulimierskiego 23.10.1806 Lubiec par. Parzno
19 https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cat=719472

Ślub Antoniego Sulimierskiego z Albiną Placydą Wiktorią Wzdulską 1836 Pajęczno akt 25
20 http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... 1849&y=578

Zgon Heleny z Karśnickich 1v Kowalskiej, 2v Murzynowskiej, córki Jana Gwalberta, 1817 akt 6 Dębołęka par. Brzeźnio
21 http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... 910&y=1849

W spisie Członków Towarzystwa Rolniczego z 1861 r.:
Karśnicki Ignacy Siemkowice Działoszyn Radomskowski Piotrkowski
Karśnicki Jan Łyskornia Wieluń Wieluński Wieluński

2. Syn Antoni Wincenty ur. 7.06.1756 r. w Kierznie, zmarły 8.11.1826 r. w Siemkowicach, dziedzic Kierzna i Siemkowic. Żoną jego była Marianna Głębocka. Mieli synów Karola, żona Tekla Karśnicka, Ksawerego Ignacego, żona Katarzyna Kowalska i Ignacego Józefa Bonifacego, żona Zuzanna Wituska oraz córkę Józefę Mariannę, mąż Edward Otto Klopmann.

c https://drive.google.com/file/d/11OZK_- ... sp=sharing
zgon Antoni Ferdynand (drugie imię wg spisu zmarłych) Karśnicki, były major wojsk polskich, kolator kościoła siemkowskiego, dziedzic Siemkowic, zmarły 8.11.1826 r. Siemkowice

22 https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cat=217620
zgon Marianna z Głębockich Karśnicka żona w/w 7.04.1862 r. Siemkowice akt 24

Akty metrykalne dotyczące syna Karola:
23 https://szukajwarchiwach.pl/53/3562/0/6 ... BKTtX1xMkA
Ślub Karola z Teklą Karśnicką 1844 Wyszanów ostatni akt na stronie, on 38 lat ona 25 lat, on inżynier chemik we Wrocławiu, ona córka Józefa dziedzica dóbr Lubczyny, ślub w kościele w Sycowie

Karol zmarł w 1870 r. w Mystkach - dobrach dziedzicznych żony.
Tekla zmarła: Poznań (USC) - akt zgonu, rok 1890, Księga zgonów t. IV
Tekla von Karśnicka geb von Karsnicka (72 lat)
rodzice: Josef von Karśnicki , Józefa Radolińska ,
małżonek Karl von Karśnicki
Inne osoby występujące w dokumencie:
Helena von Karśnicka Łaszczewska
Tekla została pochowana w Targowej Górce koło Mystek.

Karol Karśnicki zapomniany bohater powstania listopadowego:
24 https://www.salon24.pl/u/tyche44/618843 ... topadowego

Akty metrykalne dotyczące syna Ksawerego:
25 https://szukajwarchiwach.pl/53/3283/0/4 ... 4vKfa38kYw
Ślub Ksawery Karśnicki dziedzic Siemkowic z Katarzyną Kowalską wdową po Janie Bielskim 1835 akt 13 Doruchów wieś Godziętowy, on 30 lat, ona 31 lat

Jan Bielski, dziedzic dóbr Godziętowy, dzierżawca dóbr Tokarzew w l. 1815-1830 (LB Doruchów), wdowiec liczący lat 36, zaślubił 19 IV 1818 r. Mariannę z Kowalskich, córkę Tomasza i Wincentyny z Karśnickich, dziedziców Kierzna, liczącą lat 17 (LC Myjomice). Szła ona 2-o v. 25 VIII 1835 r. za Ksawerego Karśnickiego, dziedzica Sienkowic w Kr. Pol. (LC Doruchów). [Teki Dworzaczka]

26 https://szukajwarchiwach.pl/53/3410/0/6 ... G1a7oXA2SQ
Pierwszy ślub Marianny Kowalskiej 1818 Myjomice akt 4

Ur. (Eligiusz) Ksawery Ignacy Karśnicki Jacków par. Borowno Śląsk 1801
27 https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... at=1019403

28 https://szukajwarchiwach.pl/53/3283/0/5 ... 0hnAzNodVw
Zgon Ksawery Karśnicki 46 lat, dziedzic wsi Godziętowy, 1847 akt 102 Doruchów wieś Godziętowy

akty metrykalne dotyczące córki Józefy Marianny Karśnickiej:

29 http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... 468&y=1021
1830 19 Otton Edward Klopmann Otton Wilhelm, Ludwika Konstancja Frydel Józefa Marianna Karśnicka Antoni, Marianna Głębocka Siemkowice

30 http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... 168&y=1218
1830 akt 16 ślub w kościele ewangelickim w Wieluniu

Akty dotyczące syna Antoniego i Marianny z Głębockich Ignacego:

31 http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... 068&y=1995
Ślub Ignacego Karśnickiego z Zuzanną Wituską 1850 Małyń akt 14

32 http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... 2262&y=236
Zgon Ignacy Karśnicki, 1880 akt 20 Siemkowice, 69 lat, urodzony w 1811 r. w Siemkowicach, syn Antoniego i Marianny z Głębockich, dziedzic Siemkowic, pozostawił żonę Zuzannę z Wituskich

33 http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... 317&y=1598
Zgon Zuzanna z Wituskich Karśnicka 1899 akt 72 Siemkowice, 76 lat, urodzona w Jeżewie parafii Małyń, córka Feliksa i Róży Kożuchowskiej

indeksy i akty urodzeń dzieci Ignacego:
1851 21 Felicja Anastazja Antonina Karśnicka Ignacy Zuzanna Wituska Siemkowice
34 https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cc=2115410

1852 39 Maryanna Marcyanna Róża Karśnicka Ignacy Zuzanna Wituska Siemkowice
35 https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cc=2115410

1853 46 Karol Karśnicki Ignacy Zuzanna Wituska Siemkowice
36 https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cc=2115410

1860 44 zgon Karol Karśnicki Siemkowice
37 https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cc=2115410

1855 1 Antonina Karśnicka Ignacy Zuzanna Wituska Siemkowice
38 https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cc=2115410

1870 16 Antonina Karśnicka Ignacy Zuzanna Wituska Kalisz św. Mikołaj zgon
39 https://szukajwarchiwach.pl/53/3647/0/6 ... 9HXHyaxoIA

1859 105 Franciszka Ksawera Karśnicki Ignacy Zuzanna Wituska Dwór Siemkowice
40 https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cc=2115410

1861 1 Jan Ignacy Józef Karśnicki Ignacy Zuzanna Wituska Siemkowice
41 https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cc=2115410

indeksy ślubów dzieci Ignacego:
1869 11 Andrzej Olszowski Antoni, Emilia Kislańska Felicja Karsznicka Ignacy, Zuzanna Wituska Siemkowice
1872 21 Józef Grodzicki Tadeusz, Róża Topolska Marianna Marcjanna Róża Karśnicka Ignacy, Zuzanna Wituska Siemkowice
1879 18 Wacław Gołembowski Bolesław, Paulina Szczucka Ksawera Karśnicka Ignacy, Zuzanna Wituska Siemkowice

ok. 1890 Jan Ignacy Karśnicki – Zofia Karczewska
1893 199 Antoni Józef Marian Ignacy Karśnicki Jan Ignacy Zofia Karczewska Siemkowice
1896 141 Ksawery Franciszek Karśnicki Ignacy Jan Zofia Karczewska Siemkowice

Cmentarz Siemkowice tablica upamiętniająca Ksawerego Franciszka Karśnickiego ostatniego dziedzica Siemkowic i Antoniego Karśnickiego właściciela majątku Łukomierz poległych w 1939 r.
d https://drive.google.com/file/d/1f7hc9n ... sp=sharing

Akt ur. Ksawerego Franciszka Karśnickiego 1896 akt 141 Siemkowice
42 http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... 2345&y=281

Akt ur. Antoniego Karśnickiego 1893 akt 199 Siemkowice (pewnie data ur. na nagrobku jest nieprawidłowa)
43 http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... 255&y=1236

3. Córka Wincentyna:
Akt ur. Wincentyny Karśnickiej Teki Dworzaczka 50729 (Myjomice)
1766.2/V. (Kierzno) Wincentyna Katarzyna, córka M. Sebastiana Karśnickiego i Franciszki Węgierskiej dziedziców Kierzna -- PMD. Jan Karśnicki podstoli bielski i Jadwiga Starczewska ze Świątkowic

44 https://szukajwarchiwach.pl/53/3410/0/6 ... bHTCAUWx9A
Zgon Wincentyna z Karśnickich Kowalska 58 lat 1828 Kierzno par. Myjomice wdowa po zmarłym Tomaszu Kowalskim córka Sebastiana i Franciszki z Węgierskich dziedziczka Kierzna

45 https://szukajwarchiwach.pl/53/3410/0/6 ... G1a7oXA2SQ
Zgon Tomasz Kowalski lat 60 dziedzic Kierzna 1824 akt 9 Kierzno par. Myjomice

Dołączam opracowanie Krzysztofa Morty o inskrypcjach nagrobnych Karśnickich w kościele w Ostrzeszowie:
http://otnostrow.org.pl/wp-content/uplo ... itafia.pdf

wg M. Minakowskiego A. Bonieckiego, Tek Dworzaczka i Geneteki oraz wg aktów metrykalnych