Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Grysiszki, pow. wileński

1.12.2018 14:26
Grysiszki, zaśc. rząd., pow. wileński, 2 okr. adm., o 58 w. od Wilna, 2 dm., 19 mk. katol. (1866)
[SGKP]