Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Grynkiszki, pow. wileński

1.12.2018 14:27
Grynkiszki, zaśc. Szlach. nad jez. Szyrwinty, pow. wileński, 3 okr. adm., o 54 w. od Wilna, 1 dom, 4 mk. katol. (1866)
[SGKP]