Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Grynawiałki, pow. wileński

1.12.2018 14:28
Grynawiałki, zaśc. włość, pow. wileński, 3 okr. adm., o 58 w. od Wilna, 1 dom, 7 mk. kat. (1866).
[SGKP]