Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Grygaluny, pow. wileński

1.12.2018 14:30
Grygaluny, wś włość., pow. wileński, 2 okr. adm., o 56 w. od Wilna, 5 dm., 64 mk. katol
[SGKP]