Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Pochodzenie nazwiska Nizgorski, Rulka, Kapusta

4.12.2018 16:18
Nizgorski pochodzenie i znaczenie nazwiska.
Badając korzenie rodziny Nizgorskich oraz odkrywając historię mojej rodziny nie od dzisiaj zastanawiałem się jak to jest i jak to się stało, że noszę nazwisko które nie spotyka się na co dzień. Na początku bawiłem się nazwiskiem a w zasadzie z jakich wyrazów powstało nazwisko Nizgorski. Zacznę od skrotu "niz." który figuruje w Słowniku Języka Polskiego PWN. Skrót ten oznacza nic innego jak "nizinę". Kolej na wyraz "gorski". Wyraz ten tak podobny do wyrazu "góra" dlatego nazwisko Nizgorski jest często pisane przez postronne osoby przez "ó" czyli Nizgórski czy nawet już bez "ó" dodając przedrostek "Nie" czyli Niezgorski albo o zgrozo Niezgórski. W historii mojej rodziny zmiana nazwiska Nizgorski na inne pochodne pisane przez "ó" czy zaczynając od "nie" to często powielany błąd w urzędach. Dlaczego Nizgorski to prawidłowa forma. Z pomocą przychodzi Słownik Staropolski. W którym bez trudu odnajdziemy słowo "Gorski". Słowo "gorski"oznacza gorzki; bolesny, przykry, nieszczęśliwy. Można śmiało napisac, że Nizgorski to człowiek mieszkający na nizinach być może uprawiający rolę który jest gorzki, przykry jednym słowem straszny maruda Jedno jest pewne rodzinną cechą Nizgorskich jest niesamowita upartość, wiem o czym mówię

Nizgorski wydaje się być zapomnianym nazwiskiem, którego nie spotykamy na co dzień. Pragnę choć trochę pokazać z że nie tylko szlachetne nazwiska mają ciekawe pochodzenie. Wielkie znaczenie ma tutaj zabawa językiem polskim, dlatego Nizgorski a mianowicie podstawa naziwska to nazwa miejscowa Nizgórce/Nizgorce z powiatu berdyczowskiego. Były to dobra nad rzeką Ułańską leżące w powiecie lepelskim. Informacje te zostały odszukane w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. VII, s. 165-166.Warszawa : nakł. Filipa Sulimierskiego i Władysława Walewskiego. Data wydania:1880 1914
http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_VII

Kolej na kolejne nazwisko mojego drzewa genealogicznego. Nazwisko to po nosiła Pra Pra Pra Babka. Mowa mianowicie o nazwisku Rulka.

Potencjalne podstawy nazwiska to: I. ruła ‘rura’, zob. tzw. Słownik warszawski, t. V, s. 767; II. niemiecka nazwa osobowa Ruhl, pochodząca od imion zaczynających się na Ru-, np. Rudolf lub od nazwy miejscowej Ruhla (Turyngia), zob. R. Kohlheim, Familiennamen. Herkunft und Bedeutung, Manheim 2005, s. 562; III. Imię Ruland, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków, t. II, s. 371. Nazwisko można wywodzić także od rzeczownika rola, czyli: 1. pole orne, grunt uprawny, ziemia pod zasiew, 2. zwój papieru, 3. spis, rejestr, lista, 4. wszystko co przypada do mówienia danej osobie, biorącej udział w przedstawieniu, zob. tzw. Słownik warszawski, t. V, s. 558 lub od nazwy herbu Rola. Por. także nazwę miejscową Rola z byłego powiatu mohilowskiego i borysowskiego, zob. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. IX, s. 716.

Kolej na kolejne nazwisko, które nosiła kolejna znana mi Pra Pra Pra Babka. Nazwisko może brzmieć pospolicie mowa o Kapusta.

Nazwisko Kapusta pochodzi od tak samo brzmiącego rzeczownika, oznaczającego gatunek rośliny warzywnej. To bardzo stara nazwa osobowa, odnotowano ją już w 1318 roku, zob. K. Rymut, Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 1999, t. I, s. 376.Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 283) odnotowuje szlachecką rodzinę o tym nazwisku: Kapusta, herbu Strzemię, 1450 rok.

Dla ciekawych polecam stronę aby poszukać znaczenia i pochodzenia własnego nazwiska

http://www.genezanazwisk.pl