Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Stecki Modest

1.06.2009 02:34
Modest Stecki, marszałek powiatu łuckiego) był znanym i powszechnie szanowanym na Wołyniu był . Z początku mieszkał on we wsi Horodyszcze, następnie po śmierci brata swego Dominika, przeniósł się do Radowicz.
W późnym już wieku ożeniwszy się z krewną swoją Heleną Sumowską, stał się prawdziwym patryarchą okolicy i pamięć jego przez długie jeszcze lata trwać będzie.
Wzorowy pan dla włościan, surowo nie sprawiedliwie rządził. Znanym był powszechnie zwyczaj, jeszcze przez matkę Steckiego wprowadzony, że właściciel objeżdżał w połowie września pola włościańskie i jeżeli które nie było uprawione, a chłopek nie udawał się uprzednio do pana z prośbą o pomoc, wychodziły nazajutrz pługi dworskie ziemię zorano, zasiano, ale winny dostawał pięćdziesiąt balów, jako karę za niedbalstwo. W chorobie, w razie jakiejkolwiek potrzeby włościanie otoczeni byli ojcowską opieką. Wzrastali w dobrobyt, a sadyby ich w innej jaku sąsiadów przedstawiały się postaci. Dworki z malowanemi drzwiami i oknami, obok sady owocowe tylko w majątkach Steckich widzieć się dawały. Nie sam wszakże dobrobyt był przedmiotem starania dziedziców, szkółka we dworze pod ich dozorem zostawała,- a uwaga o podniesienie moralnością u włościan nadzwyczaj baczną była.
[Głos Podlasia, za dLibra]

Genealogia Steckich