Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Karwaczyk / Karwacik / Karwasik …… KARWACKI

13.01.2019 18:44
Karwaczyk / Karwacik / Karwasik …… KARWACKI ????

Potoczne formy "przezwiska od nazwiska, staja się z czasem nową, prawna forma nowego nazwiska !

kujpom
Gniazdo Lubień Kujawski
Rok Akt Imię Nazwisko Imię ojca Imię matki Nazwisko matki Parafia Miejscowość Uwagi
1803-1815 zgon 35 Marianna lat 12 Karwacik Bartłomiej Katarzyna Lubień Kujawski Kołomia
1824 zgon 11 Paweł Karwaczyk Lubień Kujawski

łodzkie
Gniazdo Wola Makowska / parafia Maków ( m. Łowiczem a Skierniewicami)
Uwaga patrz też:
Karwaccy aneks 521:KARWATKA ….Karwaccy od Karwatków ?
... Katarzyna Złaków Kościelny Złaków Borowy Sluby MAKÓW SKIERNIEWICKI w kier Dmosina. Lipiec Reymontowskich 1739sl Florian Pycz Katarzyna Karwatka Maków
pod Skierniewicami 1748sl Franciszek Kielanowicz Katarzyna Karwatka Inowłódz 5 km przed Tomaszowem Maz. 1784sl Wojciech Dudek Klara Karwatka Maków …

Karwaccy aneks 425: geneteka stare gniazda łowickie
... 0 Jan Karwacki Ignacy Agnieszka Skierniewice 1700 MICHAŁ KARWACKI i Teresa Skierniewice 1732 u 44 1732 0 Jan Karwacki Michał Teresa Skierniewice Maków na W
od Skierniewic 1700 JAN KARWACKI i Agnieszka Maków 1733 u 22 1733 0 Elżbieta Karwacki Jan Agnieszka Maków na W od Skierniewic Maków 1812 ...
Rok Akt Imię Nazwisko Imię ojca Imię matki Nazwisko matki Parafia Miejscowość Uwagi
1716 ur Elżbieta Karwacik laborAndrzej Katarzyna Maków Wola Makowska
1722 ur Kazimierz Karwacik Adam Katarzyna Maków Wola Makowska
1768-1780 zgony Roch lat 12 Karwacik Maków Wola Makowska
1789 sluby Marek kawaler z Debowej Gory\ Karwacik Teresa panna Dabrowice Urbaniak Maków
1789 sluby Stanisław kawaler Karwacik swiadkowie swiadkowie Sebastian Karwacik i Mikołaj Maciejak Apolonia panna Król Maków Wola Makowiecka
1791 ur Maciej Karwacik Stanisław Apolonia Wilkówna Maków Wola Makowska
1791 zgony Maciej Karwacik Maków
1791 ur Wojciech Karwacik Sebastian Marianna Waszkówna Maków Wola Makowska
1799 sluby Stefan kawaler lat 24 Karwacik Marianna wdowa lat 24 Urbaniak swiadkowie Jozef Urbaniak i franciszek Brozek z Dabrowic Maków

Gniazdo Chociwek Krzemienica 5 km na S od Rawy Mazowieckiej
karwaccy aneks 615:Szlacheckie gniazdo spod Rawy Mazowiecki
... przeciwko księciu Stanislawowi Lubomirskiemu i innym z dnia 15 maja 1778 r. 1726 ur Mikołaj Karwacki Franciszek Agnieszka Krzemienica Chociwek (labor ?)
Nob. (GD) 1760 Tekla Karwacka Raszewska z Krzemienicy 1796 52 Sl Jan GD Raszewski wdowiec lat 33 GD Tekla Karwacka lat 16 Krzemienica ...
1721 sluby labor Franciszek Karwacik Agnieszka Sojczonka Krzemienica Chociwek
1756 ur Marianna Karwacik Tomasz Agnieszka Krzemienica Chociwek
1758 ur ur Sebastian Karwacik Tomasz Agnieszka Krzemienica Chociwek

Gniazdo Inwłodz 13 km na E od Tomaszowa Maz. 20 km na S od RawyMazowieckiej
1765 sluby honestos Józef Karwacik swiadkowie Kazimierz Lenski Dominik Baranowicy burmistry Marianna Luberzonka Inowłódz
Uwaga patrz też:
Karwaccy aneks 521:KARWATKA ….Karwaccy od Karwatków ?
... Katarzyna Złaków Kościelny Złaków Borowy Sluby MAKÓW SKIERNIEWICKI w kier Dmosina. Lipiec Reymontowskich 1739sl Florian Pycz Katarzyna Karwatka Maków
pod Skierniewicami 1748sl Franciszek Kielanowicz Katarzyna Karwatka Inowłódz 5 km przed Tomaszowem Maz. 1784sl Wojciech Dudek Klara Karwatka Maków …

Gniazdo Gosławickie / par Sobota 12 km na W od Łowicza
1780 sluby lab Ignacy Karwaciak kawaler Marianna panna Góral Sobota Gosławice
1783 ur ur Walenty Karwaciak Ignacy Marianna Sobota Gosławice
1780 ur Katarzyna Karwasiak labor Ignacy Marianna Sobota Gosławice
1791 ur Jan Karwasiak lab Ignacy Marianna Sobota Gosławice

karwaccy aneks 615:Szlacheckie gniazdo spod Rawy Mazowiecki
... Wola Kałkowa 2 km na W od Soboty, na S od Plecka Dabrowa; łodzkie zg. Izydor Warszawski lat 60 i Jan Michalski lat 40 gospodarze w Woli Sobota Gosławice na N od Woli
Kalkowej 1830 22ur ? Karwacka Sobota Gosławice 1830 22ur Ludwika (niesl) Karwacka Franciszka Karwacka Sobota Gosławice 1907 362sll ...

Karwaccy aneks 598:Gniazdo Wola Cyrusowa par. Kołacinek
... ur Karwacka Bronisława Łęczna 1886 zgony Karwacka Bronisława Łęczna 1887 ur Karwacki Ignacy Łęczna 1889 ur Karwacki Stanislaw ... Xxxxxxxxxxxxx
Gosławice pod Radomskiem 1830 22ur Ludwika Karwacka Franciszka Karwacka Sobota Gosławice 10 km na NE m. Radomskiem a Przedbórzem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ...

Karwaccy aneks 582:Geneteka 3 styczeń 2018
... Wola Kałkowa 2 km na W od Soboty, na S od Plecka Dabrowa; łodzkie zg. Izydor Warszawski lat 60 i Jan Michalski lat 40 gospodarze w Woli Sobota Gosławice na N od Woli
Kalkowej 1830 22ur ? Karwacka Sobota Gosławice 1830 22ur Ludwika (niesl) Karwacka Franciszka Karwacka Sobota Gosławice 1907 362sll ...

56. Konsolidacja gniazd łodzkich cz. 1
... lat 23 wdowa, c. Tadeusza i Moniki z Pacholak Kuraszów; Sobota ?- 1822 umiera Michał Karwacki z mci Sobota 1830 ur (naturalne) Karwacki Sobota Gosławice SOBOTA na S od
Zychlina w kier na Stryków / Glowno Bedlno 7 km na S od Żychlina 1816 ur Jakub Karwacki z mci Bedlno Waliszew głowinski 9 km ...

Gniazdo Wyganów par. Sławno 7 km na W od Opoczna
rwaccy aneks 627:Geneteka "nowe indeksy" 1-30 czerwiec 201
... nobil Andrzej Karwacki i Ludwika Czwartkowna nobil Antoni i Antonia Karwaccy Karwaccy aneks 332: Nob. Karwaccy z mci Cerekiew/Sławno
179 Cerekiew slawno 1791 sl generos Andrzej kawaler Karwacki honest Ludwika panna Czwartek swiadkowie generos Jozef Siemiradzki i Maciej Kozanski organista tutejszy ...

1784 ur Józef Karwacik Wojciech Franciszka Sławno Wygnanów
1797 sluby lab Gerontiusz Karwacik swiadkowie Jakub kudlinski de Slawno i Jozef Gabryszek z Wyganowa Marianna Tomasik Sławno Wygnanów karta 37
1811 ur 98 Marianna Karwacik Tomasz Marianna Skowrońska Sławno Wygnanów

Gniazdo Kobiele Wielkie 2 km SEE od Radomska
1794 sluby Mateusz Karwacik? Urszula Lakseń? Kobiele Wielkie
Karwaccy aneks 428: Geneteka stare gniazda sieradzkie i wiel
... 1805 u 185 1805 0 Jadwiga Sokalska Jan Anna Karwacka Wielgomłyny PORADY WIELKIE 1724 MICHAL KARWACKI Biała Rawska 30 km na SE od Łowicza 1814 z 37 .
.. u 29 1782 32 Franciszka Karwacki Tomasz Kunegunda Rozprza PRZYBYSZÓW / KOBIELE WIELKIE na SE od Radomska Kobiele Wielkie 1756 slub 2 1756 Walenty ...

Karwaccy aneks 394: STARE radomszczańskie korz
... Sokola Góry 59 1675 Stanisław Zuterek Katarzyna Karwacka Wielgomłyny KOBIELE WIELKIE 7 km SE od Radomska 1730 MAGDALENA KARWACKA-
Baryłowa 1756jan 21 sl/0 Walenty labores ...

57. Konsolidacja gniazd łodzkich cz. 2
... ? Małgorzata Karwacka 1842 & Paweł Dlugniewicz z Sulmierzyc W mci Kobiele Wielkie PRZYBYSZEW radomszczanskie 13 km na SE od Radomska 100 na S od Lodzi 83 km na E od ...

56. Konsolidacja gniazd łodzkich cz. 1
... ? Małgorzata Karwacka 1842 & Paweł Dlugniewicz z Sulmierzyc W mci Kobiele Wielkie PRZYBYSZEW radomszczanskie 13 km na SE od Radomska 100 na S od Lodzi 83 km na E od ...

Karwaccy aneks 190: Z Geneteki Polskiej ŁODZKIE GNIAZDA..
... ? Małgorzata Karwacka 1842 & Paweł Dlugniewicz z Sulmierzyc W mci Kobiele Wielkie PRZYBYSZEW radomszczanskie 13 km na SE od Radomska
100 na S od Lodzi 83 km na E od ...

Gniazdo Tomaszów Mazowiecki
Patrz też:
Karwaccy aneks 636:Geneteka .... KARWASKA / KARWASKI
... Jan, Marianna Karwaska Elżbieta Misztal wdowa lat 31 Jan, Józefa Tomaszów Mazowiecki 1860 KATARZYNA KARWASKA-Ciupińska 1881 729ur Helena Ciupińska Józef Katarzyna Karwaska ...
karwaccy aneks 615:Szlacheckie gniazdo spod Rawy Mazowiecki
Aneks 615 Szlacheckie gniazdo spod Rawy Mazowieckiej (patrz inne posty i aneksy z rawskiego) Gniazdo Krzemienica 5 km na ... Podkonice W. 1799 319zg
Cecylia Karwacka Krzemienica Podkonice W. UWAGA: Tomaszów Mazowiecki - Jasień 1750-1777 ALEKSANDER KARWACKI posiadacz wybraństwa Jasieńskiego ...
Karwaccy aneks 521:KARWATKA ….Karwaccy od Karwatków ?
... oni w 205 różnych powiatach i miastach. Najwięcej zameldowanych jest w Tomaszów Mazowiecki ,a dokładnie 177. Dalsze powiaty/miasta ze szczególnie dużą liczbą osób o tym nazwisku ...
Odp: Karwat / Karwatowie: geneteka "lubelskie korzenie"
... oni w 205 różnych powiatach i miastach. Najwięcej zameldowanych jest w Tomaszów Mazowiecki ,a dokładnie 177. Dalsze powiaty/miasta ze szczególnie dużą liczbą osób o tym nazwisku ...

1772-1832 zgony 8 Gerwazy lat 60 wyrobnik w Zaborowie osiadły Karwacik wojciech Franciszka Karwacikowie mąz Marianny z mamapeckich Tomaszów Mazowiecki
1829 sluby 29 Wawrzyniec lat 34 Wasilewski owczarz w Komorowie osiadly urodzony w Galicji w Lesowicach zm Bazyli, Katarzyna Jadwiga panna lat 29 urodzona w Wyganowie, pozostaje przy rodzicach Karwacik KARWACIANKA Gieruncy, Marianna Karwacikowie w Zaborowie osiadli Tomaszów Mazowiecki
1830 ur 110 Dominik Wasilewski Wawrzyniec Jadwiga Karwaciak Tomaszów Mazowiecki
1759-1832 zgony 32 Marianna lat 73 przy corce Jadwidze Wasilewskiej Karwacik dd Tomaszewska Michał Agata Tomaszów Mazowiecki zaborów

1830 sluby 22 Antoni lat 23 młodzina parobek w Zaborowie osiadly urodzony w Sławnie Karwacik Gieruncy, Marianna Tomczyk Tekla lat 25 z Ojrzanowic Przybysz wdowa dd Ronek Marek, Łucja Tomaszów Mazowiecki
1834 ur 61 Anna Karwacik Antoni Tekla Nowak Tomaszów Mazowiecki
1838 ur 50 Jan Karwacik Antoni Tekla Ronek Tomaszów Mazowiecki
1841 ur 31 Józefa Karwacik Antoni Tekla Ronek Tomaszów Mazowiecki
1844 ur 34 Franciszek Karwacik Antoni Tekla Ronek Tomaszów Mazowiecki
1846 ur 81 Klemens Karwacik Antoni Tekla Ronek Tomaszów Mazowiecki
1837-1837 zgony 39 Wojciech 2 tyg Karwacik Paweł lat 31 gospodarz w Zaborowie Tekla Ronek Tomaszów Mazowiecki
1851-1856 zgony 59 Józef lat 15 Karwacik Antoni Tekla Ronek Tomaszów Mazowiecki
1837 ur 19 Wojciech Karwacik Paweł Tekla Bonk Tomaszów Mazowiecki

1835 sluby 3 Paweł lat 23 w zaborowie zamieszkały w Leszewie urodzony Karwacik Gierący, Marianna Marianna lat 19 Bogusz Ludwik, Marianna Trzepińska Tomaszów Mazowiecki

1838 ur 23 Józef Karwacik Wojciech Katarzyna Sobczyk Tomaszów Mazowiecki
1841 ur 23 Grzegorz Karwacik Wojciech Katarzyna Sobczyk Tomaszów Mazowiecki
1845 ur 4 Brygida Karwacik Wojciech Katarzyna Sobczyk Tomaszów Mazowiecki
1849 ur 29 Erazm Karwacik Wojciech Katarzyna Sobczyk Tomaszów Mazowiecki
1852 ur 66 Jan z Dukli Karwacik z wale Wojciech Katarzyna Sobczyk Tomaszów Mazowiecki Zaborów
1855 ur 53 Stanisław Karwacik Wojciech Katarzyna Szewczyk Tomaszów Mazowiecki Zaborów
1857 ur 11 Franciszek Karwacik Wojciech Katarzyna Sobczyk Tomaszów Mazowiecki
1852-1855 zgony 94 cholera Jan 3 lata Karwacik Wojciech Katarzyna Sobczyk Tomaszów Mazowiecki Zaborów
1853-1855 zgony 87 Erazm 2 lata Karwacik Wojciech kopacz Katarzyna Sobczyk Tomaszów Mazowiecki Zaborów
1855-1855 zgony 145 Stanisław 4 tyg Karwacik Wojciech Katarzyna Szewczyk Tomaszów Mazowiecki Zaborów
1862-1942 zgony 59 Katarzyna lat 80 Piotrowska dd karwacik Józef Franciszka Flumarka Ilunarska Tomaszów Mazowiecki-Białobrzegi Białobrzegi

Gniazdo Lubochnia tomaszowska
karwaccy aneks 615:Szlacheckie gniazdo spod Rawy Mazowiecki
... 1870 24 zg Michalina Karwowska Wiktoria Karwowska Krzemienica Chociw xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Patrz tez Aneks 582 Łodzkie Lubochnia
GLINNIK k. Spały Szlacheckie GNIAZDO mazowieckie Jasień – Lubochnia pod Tomaszowem Mazowieckim 1750-1777 ALEKSANDER KARWACKI posiadacz wybraństwa ...

slub 23 Kazimierz Ziętek Szymon, Petronela Szczur Anna Karwasik Antoni, Tekla Ronek Lubochnia Glinik NE Tomaszów Mazowiecki
1859 ur 23 Józef Zientek Kazimierz Anna Karwasik Lubochnia Glinik
1861 ur 68 Jan Ziętek Kazimierz Anna Karwasik Lubochnia Glinik
1863 ur 85 Antoni Ziętek Kazimierz Anna Karwasik Lubochnia Glinik
1865 ur 136 Michał Ziętek Kazimierz Anna Karwasik Lubochnia Glinik
1868 ur 143 Adam Zientek Kazimierz Anna Karwasik Lubochnia Glinnik
1874 ur 123 Franciszek Zientek Kazimierz Anna Karwasik Lubochnia Glinnik
1876 zgon 6 Franciszek Zientek Kazimierz Anna Karwasik Lubochnia Glinnik
1885 slub 41 Józef lat 26 Ziętek Kazimierz, Anna Karwasik Antonina lat 19 Pązik Józef, Kunegunda Pichola Lubochnia Glinnik
1887 slub 12 Michał lat 21 Ziętek Kazimierz, Anna Karwasik Marianna lat 20 Pichola Jan, Marianna Ptaszek Lubochnia Glinik

1861 slub 32 Jan Karwasik Antoni, Tekla Ronek Franciszka Owczarek wdowa d Rojek Jan, Krystyna Konarowska Lubochnia Glinik
1862 ur 150 Marianna Karwasik Jan Franciszka Rojek Lubochnia Glinik
1864 ur 16 Józef Karwasik Jan Franciszka Rojkowska Lubochnia Glinik
1865 ur 89 Anna Karwasik Jan Franciszka Rojek Lubochnia Glinik
1867 ur 127 Jadwiga Karwasik Jan Franciszka Rojek Lubochnia Glinnik
1868 slub 23 Franciszek lat 24 z Zaborowa par. Tomaszów Karwasik Antoni, Tekla Ronek Jadwiga lat 20 z Glinnika Sosnowska Jan, Agnieszka Konewka Lubochnia Glinnik
1868 zgon 80 Jadwiga Karwasik Jan Franciszka Rojek Lubochnia Glinnik
1869 ur 14 Adam Karwasik Jan Franciszka Rojek Lubochnia Glinnik
1869 zgon 10 Adam Karwasik Jan Franciszka Rojek Lubochnia Glinnik
1836-1869 zgon 17 Franciszka lat 33 Janowa Karwasik dd Reszka Jan Krystyna Konarska Lubochnia Glinnik
1869 zgon 25 Marianna Karwasik Jan Franciszka Rojek Lubochnia Glinnik

1870 ur 108 Marianna Karwasik Franciszek Jadwiga Sosnowska Lubochnia Glinnik
1872 ur 113 Katarzyna Karwasik Franciszek Jadwiga Sosnowska Lubochnia Glinnik
1875 ur 51 Ewa Karwasik Franciszek Jadwiga Sosnowska Lubochnia Glinnik
1881 ur 10 Franciszka Karwasik Franciszek Jadwiga Sosnowska Lubochnia Glinnik
1884 ur 89 Michał Karwasik Franciszek Jadwiga Sosnowska Lubochnia Glinnik
1887 ur 67 Małgorzata Karwasik Franciszek Jadwiga Sosnowska Lubochnia Glinnik
1889 ur 194 Jan Karwasik Franciszek Jadwiga Sosnowska Lubochnia Glinnik

1840-1886 zgon 56 Jan lat 46 maz Karzyny Staszek Karwasik Antoni Tekla Romek Lubochnia Glinnik
1874 slub 44 Jan lat 42 wdowiec po Franciszcze ur w Zaborowie par. Tomaszów Karwasik Antoni, Tekla Ronek Katarzyna lat 31 z Glinnika Staszek Jan, Kunegunda Wójciak Lubochnia
1875 ur 75 Rozalia Karwasik Jan Katarzyna Staszek Lubochnia Glinnik

Gniazdo Plecka Dabrowa
Patrz tez:
karwaccy aneks 615:Szlacheckie gniazdo spod Rawy Mazowiecki
... Sobota Wola Kalkowa 1742-1822 7zg Michał Karwacki lat 80 Sobota m. Kutnem a Łowiczem Wola Kałkowa 2 km na W od Soboty, na S od Plecka Dabrowa; łodzkie
zg. Izydor Warszawski lat 60 i Jan Michalski lat 40 gospodarze w Woli Sobota Gosławice na N od Woli Kalkowej 1830 22ur ? Karwacka ...
ur 2 Paweł Karwasiak wloscianin Antoni lat 28 Agata lat 23 Woźniak Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa 15
1825 ur 23 Elżbieta Karwasiak Antoni Agata Woźniak Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa
1828 ur 14 Małgorzata Karwasiak Antoni Agata Woźniak Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa
1847 sluby 3 Maciej Urbański Antoni, Konstancja Barańska Elżbieta Karwaciak KARWACKA Antoni, Agata Woźniak Plecka Dąbrowa

swietokrzyskie

Stare Gniazdo CZARNOCIN i CHROBIERZ

Rok Akt Imię Nazwisko Rodzice Imię Nazwisko Rodzice Parafia Uwagi
1685 slub 25 luty 6sl Jan Karwasik Agneszka Sobczanka Kazimierza Wielka

1696 ur 17 luty 6ur Katarzyna Karwas vel Karwasik Jan Katarzyna Czarnocin m Chrobierzem 5 km na N a Kazim Wielka 5 na S Czarnocin
1695 slub 6 luty 7 Jan Karwas vel Karwasik Katarzyna Malec vel Malcówna Czarnocin

Karwaccy aneks 459:Stare gniazda : Wojsławice, Chruścice, Ch
... Łeg Z GENETEKI POLSKIEJ: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1779 sl sl Paweł Karwacki Barbara Żaglówna Płock-Imielnica karta 203 sumariusz xxxxxxxxxx
Par. Chroberz msc. Wojsławice 5 km na S od Buska; Wojsławice 1,5 km na N od Chroberza 1690?/1711 sl Paweł Karwacki z Wojsławic & Regina Kruścierska z …

1711 slub Sebastian Karwasik Marianna Okitasąka Chroberz Rudawa SW od Buska Zdroju

1715 slub 20 luty 8 Piotr Karwas vel Karwasik Jadwiga Zioło SW od Buska Zdroju Stradów Zagaje Dębiańskie

Gniazdo Drogowle par. Raków
7 km na N d Szydłowa

Rok Akt Imię Nazwisko Imię ojca Imię matki Nazwisko matki Parafia Miejscowość Uwagi
1819 ur 81ur Franciszka Mikuśkiewicz Tomasz lat 37 Agnieszka lat 41 Karwaciak Raków Drogowle

wielkopolskie
Gniazdo Środa Wielkopolska
Rok Akt Imię Nazwisko Imię ojca Imię matki Nazwisko matki Parafia Miejscowość Uwagi
1843-1913 zgon 140zgon Tomasz lat 70 Karwaciak Sebastian Antonina Łukaszyk Środa Wielkopolska Środa Wlkp.

sląskie

Gniazdo Siewierz - Mirów
Rodzina Krzysztofa i Agnieszki Karwacik
Rok Akt Imię Nazwisko Imię ojca Imię matki Nazwisko matki Parafia Miejscowość Uwagi
1692 ur Stanisław Karwacik Krzysztof Agnieszka Siewierz
1693 ur Antoni Karwacik Krzysztof Agnieszka Siewierz
1695 ur Barbara Karwacik Krzysztof Katarzyna Siewierz

rok Akt Imię Nazwisko Rodzice Imię Nazwisko Rodzice Parafia Uwagi
1759 slub Jakub lab. Karwasik Franciszka Szewc wdowa karta 2 Rędziny MIRÓW

karwaccy aneks 395: GENETEKA gniazda czestochowskie: Mirów
Aneks 395 GENETEKA gniazda czestochowskie: Mirów i Częstochowa KŁOBUCK GNIAZDO/ Zagórz parafia Kłobuck 1700 … Nobilis KARWACCY ...
Karwacki Krzykoszewska Wanda Brzeska Starowicz Częstochowa św. Zygmunt Rędziny par. sw. Zygmunt Czestochowa 1860 Marianna Karwacka Andrzejowa Balikowa ...

Karwaccy aneks 448f..... gniazda zaplecza...
... G.D. Helena Lodzińska Icnutaria Villa Mokra GENERACJA 1730 GNIAZDO/ Mirów częstochowski/pow. lelowski: Lustracja 1789 SEBASTYAN KARWACKI osadnicy ...
czestochowskim Zródlo FamylySearch „ Geneteka polska MIRÓW parafia Rędziny czestochowskie Zofia Karwacka chrzestna Franciszka Balika Księga ...

Karwaccy aneks 448g ... gniazda zaplecza cd.
... gniazdem MIRÓW ( obecnie NE część Czestochowy) GENERACJA 1730 GNIAZDO/ Mirów częstochowski/pow. lelowski: Lustracja 1789 SEBASTYAN KARWACKI osadnicy ...
czestochowskim Zródlo FamylySearch „ Geneteka polska MIRÓW parafia Rędziny czestochowskie Zofia Karwacka chrzestna Franciszka Balika Księga ...

"57. Konsolidacja gniazd łodzkich cz. 2

"
... GNIAZDO/ Mirów częstochowski/pow. lelowski: Lustracja 1789 1760 SEBASTYAN KARWACKI osadnicy z powinnościami dla dworu 1760 JAKUB KARWACKI MIRÓW parafia
Rędziny częstochowskie ANEKS 219; GNIAZDO w Mirowie czestochowskim; Zródlo ...

mazowieckie

1735 slub 458 Maciej Karwaczyk KARWACKI ? Felicyanna Nawrot Przasnysz
Patrz tez: Karwaccy Prasnysz, Karwacz, Bogate i innr na pólbocnym Mazowszu

1810 ur 49 Jan Karwaczyk Mateusz lat 40 pracowity Elżbieta lat 25 Prokopczyk Jasieniec 3 km SE Grójca Sikuty
Karwaccy aneks 582:Geneteka 3 styczeń 2018
... Marianna niezyjacy z Bukowna na S od Białobrzegów Konstancja Lat 21 słuzaca w Miedziechowie Przychodzeń Wincenty, Katarzyna niezyjacy w par. jasieniec

Boglewice Miedziechów 1820 Ludwika Karwacka c. Wincentego i Konstancji 1826 45ur Jakub Karwacki Wincenty lat 30 gosp. W miedziechowie Konstancja ...
1834 21ur Józefa Korwacka Wincenty fornal lat 30 Konstancja lat 37 Chyrta Boglewice Miedziechów http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... 558&y=1972

Karwaccy aneks 541:Szlacheckie metryki z 1666 i 1682 r. w
... Pojałowice. 6. Parafia Nawarzyce - wsie: Nawarzyce, Niegosławice, Konary, Lubcza, Przezwody, wola Lubecka. 7. Parafia Obichów - wsie: Obichów, Jasieniec, Wólka,
Dąbrowica, Węgrzynów. 8. Parafia Piotrkowice - wsie: Piotrkowice, Krzeczkowice, Przyłęk, Przyłęczek. 9. Parafia Poręba Dzierżna. 10. ...

Karwaccy aneks 332: Nob. Karwaccy z mci Cerekiew/Sławno 179
... Marianna niezyjacy z Bukowna na S od Białobrzegów Konstancja Lat 21 słuzaca w Mi4edziechowie Przychodzeń Wincenty, Katarzyna niezyjacy w par. jasieniec Boglewice
Miedziechów 1820 Ludwika Karwacka c. Wincentego i Konstancji 1826 45ur Jakub Karwacki Wincenty lat 30 gosp. W miedziechowie Konstancja ...

Karwaccy aneks 279:Nobilis Karwaccy w Goledzinie/Radom XVIII
... Marianna niezyjacy z Bukowna na S od Białobrzegów Konstancja Lat 21 słuzaca w Mi4edziechowie Przychodzeń Wincenty, Katarzyna niezyjacy w par. jasieniec Boglewice
Miedziechów 1820 Ludwika Karwacka c. Wincentego i Konstancji 1826 45ur Jakub Karwacki Wincenty lat 30 gosp. W miedziechowie Konstancja ...

Gniazdo Oborczyska w parafii Baranowo
1827 ur 32 Grzegorz Bączek Jan Marianna lat 22 Karwaczyk KARWARCZYK .. KARWACKI ? Baranowo Oborczyska

1835 ur 35 Konstancja Pałasiak Paweł Franciszka Karwaczyk KARWACKI ? Sokołów (pow. gostyniński) Miradze 2 km na S od Strzelna 15 km na S od Inwowrocławia

1842 ur 43 Stanisław Maik Majk lat 39 włoscianin Krzysztof Maryanna Karwaczyk lat 42 KARWACKI ? Zwoleń Zielonka

1877 slub 11 Michał lat 21 kawaler sluzacy Karwaczyk KARWACKI ? Aleksander, Matylda Dolińska Waleria Czostkowska Antoni, Emilia Komorowska Pułtusk

Gniazdo Gostomia / Nowe Miasto n. Pilica
Rok Akt Imię Nazwisko Imię ojca Imię matki Nazwisko matki Parafia Miejscowość Uwagi
1814 zgon 16 lipiec Franciszka Cichoska Walenty lat 41 Marianna lat 31 Karwasik KARWACZANKA Nowe Miasto nad Pilicą Gostomia
Karwaccy aneks 600:Nowe metryki Warszawa (15 II 2018
Aneks 600 Nowe metryki Warszawa (15 II 2018 Rodzina Franciszki Karwackiej Riedl 1841 FRANCISZKA KARWACKA Riedl 3 1864 193 Emilia ...
przysuskim, w gminie Klwów. 7 km na SSE od Nowego Miasta n.Pilicą; w polowie 20 km między Przysuchą a Bialobrzegami PIOTRA ...

Gniazdo Orzeszówka par. Miedzna
Rok Akt Imię Nazwisko Imię ojca Imię matki Nazwisko matki Parafia Miejscowość Uwagi
1859 ur 48ur Marianna Saftyruk Andrzej owczarz Katarzyna lat 37 Karwasiak Miedzna Orzeszówka

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Poprzednia1NastępnaRok Akt Imię Nazwisko Imię ojca Imię matki Nazwisko matki Parafia Miejscowość Uwagi
1824 11 zgon Paweł Karwaczyk Lubień Kujawski

mazowieckie

Poprzednia1NastępnaRok Akt Imię Nazwisko Imię ojca Imię matki Nazwisko matki Parafia Miejscowość Uwagi
1810 49ur Jan Karwaczyk pracowity Mateusz lat 40 wyrobnik we wsi likusty Elżbieta lat 25 Prokopczyk Jasieniec 5 km S od grójca Sikuty 7 km na E od grójca
1827 32ur Grzegorz Bączek Jan lat 27 Marianna lat 22 Karwaczyk Baranowo Oborczyska
1835 35ur Konstancja Pałasiak Paweł Franciszka Karwaczyk Sokołów (pow. gostyniński) Miradze
1842 43ur Stanisław Maik Majk Krzysztof lat 39 Maryanna lat 42 Karwaczyk Zwoleń

Poprzednia1NastępnaRok Akt Imię Nazwisko Rodzice Imię Nazwisko Rodzice Parafia Uwagi
1735 458sl Maciej Karwaczyk Felicyanna Nawrot Przasnysz
1877 11sl Michał lat 21 Karwaczyk zmarli Aleksander, Matylda Dolińska Waleria Czostkowska Antoni, Emilia Kom

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

GENETEKA Karwaczyk / Karwacik
Tereny Urodzenia Zgony Małżeństwa
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie 2
lubelskie
lubuskie
łódzkie 23 10 12
małopolskie
mazowieckie 4 2
Warszawa
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie 3
świętokrzyskie 1
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie 1
zachodniopomorskie
Ukraina
Białoruś
Litwa
Pozostałe
Razem 31 13 14
58

GENETEKA Karwasik
Tereny Urodzenia Zgony Małżeństwa
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie 24 6 6
małopolskie
mazowieckie 1 1
Warszawa 1
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie 1
świętokrzyskie 1 4
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
Ukraina
Białoruś
Litwa
Pozostałe
Razem 26 7 12
45
Avatar użytkownika
akarwa Kreator Forum
Kreator Forum Medale: 1Sponsor (1)