Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Antokol (pow. wileńsko-trocki)

9.03.2019 21:04
Antokol, miejscowość na terenie Solecznik, dziś nieistniejąca, położna pomiędzy dworem Wagnerów a cmentarzem w Solecznikach.
Wieś istniała już w końcu XVIII wieku, w 1825 roku na mocy eksdywizji przeszła w ręce Szwykowskiego. W 1835 roku mieszkało tu 22 osoby.