Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Ostrów, pow. przemyski

16.03.2019 23:29
Ostrów, wieś pow. przemyski, 4 kim. od sądu powiat, i urz. poczt, w Przemyślu. Na płn. leżą Kuńkowce, na wsch. Przemyśl, na płd. Prałkowce, na zach. Tarnawce, Wś leży w dorzeczu Wisły za pośrednictwem Sanu, który płynie zrazu wzdłuż granicy zach. łukiem na zach. wygiętym, poczem skręca na płd.-wsch., przybierając kierunek płn.-wsch. wchodzi znowu na granicę płd. i płynie wzdłuż niej, a w końcu skręca znowu na płn.-wsch. i wchodzi do Przemyśla. Z dopływów przyjmuje jeden od płn., z Kuńkowic. Zabudowania wiejskie leżą na lew. brzegu Sanu, w samym środku obszaru. Płn.-wsch. część wsi przerzyna główny gościniec węgierski, wiodący z Przemyśla malowniczą doliną Sanu na zach. Na płn.-zach. wznosi się punkt jeden do 259 mt. Wł. więk. ma roli or. 398, łąk i ogr. 66, past. 90, lasu 332 mr.; wł. mn. roli or. 430, łąk i ogr. 55, past. 26, lasu 2 mr. W r. 1880 było 519 mk. w gminie, 77 na obsz. dwor. (170 obrz. rz.–kat.). Par. rz.-kat. w Przemyślu, gr.-kat. w miejscu, dek. i dyec. przemyska. We wsi jest cerkiew drewniana i kamieniołomy. W r. 1406 oddaje Maciej, bisk. przemyski, kapitule dziesięciny biskupie z Przemyśla, O. i innych wsi, w zamian za posiadłość Hanczkona, którą mu kapituła odstąpiła (A. G. Z , t. VIII, str. 54). Dokument z r. 1424 (ib., str. 73) wymię nia Derslawa jako właściciela Ostrowa.
[SGKP]