Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Ostrów, pow. przemyski

16.03.2019 23:29
Ostrów, wieś pow. przemyski, 4 kim. od sądu powiat, i urz. poczt, w Przemyślu. Na płn. leżą Kuńkowce, na wsch. Przemyśl, na płd. Prałkowce, na zach. Tarnawce, Wś leży w dorzeczu Wisły za pośrednictwem Sanu, który płynie zrazu wzdłuż granicy zach. łukiem na zach. wygiętym, poczem skręca na płd.-wsch., przybierając kierunek płn.-wsch. wchodzi znowu na granicę płd. i płynie wzdłuż niej, a w końcu skręca znowu na płn.-wsch. i wchodzi do Przemyśla. Z dopływów przyjmuje jeden od płn., z Kuńkowic. Zabudowania wiejskie leżą na lew. brzegu Sanu, w samym środku obszaru. Płn.-wsch. część wsi przerzyna główny gościniec węgierski, wiodący z Przemyśla malowniczą doliną Sanu na zach. Na płn.-zach. wznosi się punkt jeden do 259 mt. Wł. więk. ma roli or. 398, łąk i ogr. 66, past. 90, lasu 332 mr.; wł. mn. roli or. 430, łąk i ogr. 55, past. 26, lasu 2 mr. W r. 1880 było 519 mk. w gminie, 77 na obsz. dwor. (170 obrz. rz.–kat.). Par. rz.-kat. w Przemyślu, gr.-kat. w miejscu, dek. i dyec. przemyska. We wsi jest cerkiew drewniana i kamieniołomy. W r. 1406 oddaje Maciej, bisk. przemyski, kapitule dziesięciny biskupie z Przemyśla, O. i innych wsi, w zamian za posiadłość Hanczkona, którą mu kapituła odstąpiła (A. G. Z , t. VIII, str. 54). Dokument z r. 1424 (ib., str. 73) wymię nia Derslawa jako właściciela Ostrowa.
[SGKP]
Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.