Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Ostrów, pow. bobrecki

16.03.2019 23:29
Ostrów, rus. Ostriw, wieś pow. bobrecki, 21 kim. na płd. od Bobrki, 9 kim. od sądu pow. w Chodorowie; 5 kim. od urz. poczt, i st. kol. w Boryniczach. Na płn. leżą Borynicze i Hołtowice, na płn.-wsch. Łuczany, na wsch. Horodyszcze Cetnarskie, na płd.-wsch. Ottyniowice, na płd. Horodyszcze Królewskie, na płd.-zach. Ruda, na zach. Laszki Dolne, na płn.-zach. Drohowycze. Wś leży w dorzeczu Dniestru za pośrednictwem Krzywuli, dopływu Boberki. Wchodzi ona tu z Drohowycza, a płynie środkiem obszaru i wpada na samej granicy Ottyniowic do Boberki, w miejscu, gdzie ona rozlewa się w staw „Za Wierzchowiną". Płn. część wsi przepływa potok powstający w płn.-zach. stronie obszaru i wpadający w Łucaanaeh do Boborki. W dolinie Krzywuli leżą zabudowania wiejskie. Zachodnią część wsi przebiega kolej lwowsko-czerniowiecka. Własn. więk. ma roli or. 601, łąk i ogr. 150, past. 130, lasu 229 mr.; wł. mn. roli or. 774, łąk i ogr. 161, past. 55 mr. W r. 1880 było 686 mk. w gm., 44 na obsz. dvvor. (32 rz.-kat.). Par. rz.-kat. w Brzozdowcach, gr.-kat. w miejscu, dek. Chodorowski, archidyec. lwowska. Do par. należy Ruda. We wsi jest cerkiew p, w. ś. Mikołaja, szkoła etat. l-klas., folwark i gorzelnia. Dnia 17 sierpnia 1461 r. Jerzy Struiniło z Dymoszyna, podkomorzy lwowski, rozgranicza wsie Ostrów i
Łuczany (A. G. Z., t. VI, str. 65).
[SGKP]