Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Ostrów, pow. kamionecki

16.03.2019 23:32
Ostrów, wieś pow. kamionecki, 29 kim. na płd.–wsch. od Kamionki Strumiłowej, 5 kim. od sądu pow. w Busku, 2 kim. od urz. pocz. i st. kolei Karola Ludwika w Krasnem, na płd. krańcu powiatu. Na płn.-wsch. leży Zuratyn, na płd. Rusiłów, na wsch. Krasne, na zach. Kutkorz i Bezbrudy (3 ostatnie w pow. złoczowskim). Wś leży w dorzeczu Wisły. Wzdłuż granicy płn.-wsch. płynie Pełtew, dopływ Bugu a granicą wsch. dopływ Pełtwi: Gołogórka. Zabudowania wiejskie leżą w płn. stronie obszaru, między Pełtwią a Gołogórką. Płd. część obszaru przerzyna kolej Karola Ludwika. Wł. więk. tu i w Rusiłowie ma roli or. 509, łąk i ogr. 92, past. 85, lasu 423 mr.; wł. mn. roli or. 524, łąk i ogr. 297, past. 15 mr. W r. 1880 było 512 mk. w gm., 22 na obsz. dwor. (54 rz.-kat.). Par. rz.–kat. w Kutkorzu, gr.–kat. w miejscu, dek. uniowski. Do tej par. należy Zuratyn, We wsi jest cerkiew p. w. ś. Eliasza i kaplica, szkoła etat. l-klas. i kasa pożycz, gminna z kapit. 306 zł. w. a.
[SGKP]
Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.