Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Ostrów, pow. kamionecki

16.03.2019 23:32
Ostrów, wieś pow. kamionecki, 29 kim. na płd.–wsch. od Kamionki Strumiłowej, 5 kim. od sądu pow. w Busku, 2 kim. od urz. pocz. i st. kolei Karola Ludwika w Krasnem, na płd. krańcu powiatu. Na płn.-wsch. leży Zuratyn, na płd. Rusiłów, na wsch. Krasne, na zach. Kutkorz i Bezbrudy (3 ostatnie w pow. złoczowskim). Wś leży w dorzeczu Wisły. Wzdłuż granicy płn.-wsch. płynie Pełtew, dopływ Bugu a granicą wsch. dopływ Pełtwi: Gołogórka. Zabudowania wiejskie leżą w płn. stronie obszaru, między Pełtwią a Gołogórką. Płd. część obszaru przerzyna kolej Karola Ludwika. Wł. więk. tu i w Rusiłowie ma roli or. 509, łąk i ogr. 92, past. 85, lasu 423 mr.; wł. mn. roli or. 524, łąk i ogr. 297, past. 15 mr. W r. 1880 było 512 mk. w gm., 22 na obsz. dwor. (54 rz.-kat.). Par. rz.–kat. w Kutkorzu, gr.–kat. w miejscu, dek. uniowski. Do tej par. należy Zuratyn, We wsi jest cerkiew p. w. ś. Eliasza i kaplica, szkoła etat. l-klas. i kasa pożycz, gminna z kapit. 306 zł. w. a.
[SGKP]