Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Ostrów, pow. lwowski

16.03.2019 23:32
Ostrów, wieś pow. lwowski, 26 kim. na płd.-zach. ode Lwowa, tuż obok sądu pow,, urz. pocz. i st. kol. w Szczercu. Na płn.-wsch. i wsch. leży Siemianówka, na płd.-wsch. Szczerzec, na płd. Rosenberg, na zach. Einsiedel, na płn. Sufraganka (część Seredycy). Wś leży w dorzeczu Dniestru. Wody płyną małemi strugami na płd.-zach. i wpadają za obrębem wsi do Szczerka. Wzdłuż granicy płn.-wsch. płynie t. zw. Niemiecki potok, zbierający wody z płn.–wsch., moczarzystej części obszaru. Zabudowania wiejskie leżą we wsch. stronie obszaru. Płd.-wsch. narożnik wsi przerzyna kolej Albrechta i ma stacyą Szczerzec na gruntach Ostrowa, na samej granicy Szczerca. Wł. więk. ma roli or. 1 mr.; wł. mn. roli or. 1276, łąk i ogr. 419, past. 102 mr. W r. 1880 było 1551 mk. w gm. Par. gr. i rz.-kat. w Szczercu. We wsi jest kasa pożycz, gm. z kapit. 12,044 zł. w. a.
[SGKP]