Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Dołhe, pow. kałuski

21.09.2019 08:01
Dołhe, wieś, pow. kałuski, leży u ujścia rzeki Duba do Łomnicy i przecięta jest przez środek ramieniem Łomnicy, który oddziela się na południe od Turzyłowa, a łą czy z głównem korytem na północ od Dołhego; leży tak między wodami, że z żadnej strony nie ma do niej przystępu suchą nogą; oddalona od Kałusza na południowy zachód o 7.5 kil. Przestrzeń pos. wiek.: łąk i ogr. 10, pastw. 11; pos. mniej, roli or. 486, łąk i ogr. 320, pastw. 147 mórg. austr. Ludność: rzyms, kat, 9, gr. kat. 598, izrael. 18, razem 625. Należy do rzyms. kat. parafii w Kałuszu; gr* kat. ma w miejscu, która należy do dekanatu kałuskie-go; parafia ta ma filią we wsi Tuzy łów, z cer kwią pod wezwaniem, św. Ignacego męczennika i 846 mk. gr. kat. obrządku. W tej wsi jest szkoła filialna o 1 nauczycielu. Należy do dóbr rządowych.
[SGKP]
Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.