Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Dołhe, pow. drohobycki

21.09.2019 08:04
Dołhe, (z Rybnikiem, Majdanem, Rowem, Pere-prostynami i Łokciem), wieś, pow. drohobycki, leży nad rzeką Stryj i mnóstwem górskich po toków, w środku gór karpackich, oddalona od Drohobycza na południe w linii powietrznej o 28 kil; o drogach żadnych mowy tu być nie może, jedyną komunikacyą są ścieżki górskie śród lasów, od Podbuża na płd. o 18 kil w li*. nii powietrznej, od Schodnicy na płd. o 7.5 kil. Przestrzeń pos. wiek.: roli or. 392, łąk i ogr, 38, pastw. 35, lasu 8; pos. mn. roli or. 476: łąk i ogr. 195, pastw. 99 m. austr. Ludność* rzym kat. 241, gr. kat 1492, izrael. 57, ra zem 1790. Należy do rzym. Jtat. par. w Podbużu, gr. kat. parafie ma w JJołhem i w Ry bnikach; obiedwie należą do dekanatu droho-byckiego; gr. kat. par. w Dołhem, której patronem jest miejscowa gm., liczy przy głównej cerkwi 644, przy filii Zarzecze 425, we fili Pereprostyny z Majdanem 318, czyli razem 1387 dusz gr. kat.; par. w Rybnikach, w której prawa patronatu wykonywa to w. dla produkcyi leśnej, jako właściciel większej pos., liczy w Rybniku z Brachowcem 254, w miej scowości Łokieć 276, czyli razem 529 dusz gr. kat, obrządku. Wieś ta posiada kasę poź. z funduszem 1922 złr. Właściciel pos. wiek. towarzystwo przemysłowe dla produktów leśnych w Wiedniu.
[SGKP]
Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.