Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Dołhe, pow. drohobycki

21.09.2019 08:04
Dołhe, (z Rybnikiem, Majdanem, Rowem, Pere-prostynami i Łokciem), wieś, pow. drohobycki, leży nad rzeką Stryj i mnóstwem górskich po toków, w środku gór karpackich, oddalona od Drohobycza na południe w linii powietrznej o 28 kil; o drogach żadnych mowy tu być nie może, jedyną komunikacyą są ścieżki górskie śród lasów, od Podbuża na płd. o 18 kil w li*. nii powietrznej, od Schodnicy na płd. o 7.5 kil. Przestrzeń pos. wiek.: roli or. 392, łąk i ogr, 38, pastw. 35, lasu 8; pos. mn. roli or. 476: łąk i ogr. 195, pastw. 99 m. austr. Ludność* rzym kat. 241, gr. kat 1492, izrael. 57, ra zem 1790. Należy do rzym. Jtat. par. w Podbużu, gr. kat. parafie ma w JJołhem i w Ry bnikach; obiedwie należą do dekanatu droho-byckiego; gr. kat. par. w Dołhem, której patronem jest miejscowa gm., liczy przy głównej cerkwi 644, przy filii Zarzecze 425, we fili Pereprostyny z Majdanem 318, czyli razem 1387 dusz gr. kat.; par. w Rybnikach, w której prawa patronatu wykonywa to w. dla produkcyi leśnej, jako właściciel większej pos., liczy w Rybniku z Brachowcem 254, w miej scowości Łokieć 276, czyli razem 529 dusz gr. kat, obrządku. Wieś ta posiada kasę poź. z funduszem 1922 złr. Właściciel pos. wiek. towarzystwo przemysłowe dla produktów leśnych w Wiedniu.
[SGKP]