Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Dołhe, pow. drohobycki (2)

21.09.2019 08:06
Dołhe, wieś, pow. drohobycki, oddalona od Drohobycza na płn. wsch. o 11 kil., od Medenic na płd. zach. o 7 kil., od Rabczyc na płd. o 4 kil. Przestrzeń pos. wiek.: roli or. 72, łąk i ogr. 457, pastw. 65, lasu 15,474; pos. mu. roli or. 1230, łąk i ogr. 2722, pastw. 1680, lasu 411 m. austr. Ludność: rzym. kat. 18, gr. kat. 516, izrael. 113, razem 647. Należy do rzym. kat. par w Medenicach, gr. kat. par. w Rabczycach. Należy do dóbr fundacyi hr. Skarbka.
[SGKP]