Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Dołhobyczów, pow. tomaszowski

21.09.2019 08:08
Dołhobyczów, wś i folw,, pow. tomaszowski, gm. Dołhobyczów, par. Oszozów. Leży na samej granicy od Galicy!. Posiada cerkiew, par. dla ludności rusińskiej, drewnianą, erokcyi niewiadomej (istniała już " 1778 r, miała dwie filie Horoszczyce i Oszczów), szkołę początko wą, st pocztową, rogatko celną (na której w r. 1876 przywóz wynosił 29446 rs., wywóz 44643js.), browar, gorzelnię. Piękny pałac D. był własnością bar. Edwarda Rastawieckiego, obecnie należy wraz z rozległymi dóbr. do bankie ra Epsteina. W 1827 r. było tu 112 dms i 701 mk. Dobra D. składają się z folw. D. i Mołozany, tudzież wsi D.; od Lublina w. 128. od Tomaszowa w. 50, od Hrubieszowa w. 29, od Zamościa w. 50, od Kowla w. 88, od rzeki Bugu w. 7.1 Rozl. wynosi m, 2726 a mianowicie fol. Doł- hobyczów grunta orne i ogrody m. 932, łąki! m. 104, lasu m. 364, nieużytki i place m. 59, razem m. 1459, płodozmian 11—10 i 8-polowy.' Bud. mur. 22, drewn. 38.Folw. Mołczany grun ta orne i ogrody m. 264, łąk m. 88, lasu m. 884, nieużytki i place m. 30. Płodozmian 7-po.-lowy; bud. drewn. 13; wiatrak, cegielnia i w niektórych miejscowościach pokłady torfu, przy-. datnego tylko na nawóz. Wieś D. osad 90, grun tu: m. 1074.
[SGKP]
Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.