Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Dołhobyczów, pow. tomaszowski

21.09.2019 08:08
Dołhobyczów, wś i folw,, pow. tomaszowski, gm. Dołhobyczów, par. Oszozów. Leży na samej granicy od Galicy!. Posiada cerkiew, par. dla ludności rusińskiej, drewnianą, erokcyi niewiadomej (istniała już " 1778 r, miała dwie filie Horoszczyce i Oszczów), szkołę początko wą, st pocztową, rogatko celną (na której w r. 1876 przywóz wynosił 29446 rs., wywóz 44643js.), browar, gorzelnię. Piękny pałac D. był własnością bar. Edwarda Rastawieckiego, obecnie należy wraz z rozległymi dóbr. do bankie ra Epsteina. W 1827 r. było tu 112 dms i 701 mk. Dobra D. składają się z folw. D. i Mołozany, tudzież wsi D.; od Lublina w. 128. od Tomaszowa w. 50, od Hrubieszowa w. 29, od Zamościa w. 50, od Kowla w. 88, od rzeki Bugu w. 7.1 Rozl. wynosi m, 2726 a mianowicie fol. Doł- hobyczów grunta orne i ogrody m. 932, łąki! m. 104, lasu m. 364, nieużytki i place m. 59, razem m. 1459, płodozmian 11—10 i 8-polowy.' Bud. mur. 22, drewn. 38.Folw. Mołczany grun ta orne i ogrody m. 264, łąk m. 88, lasu m. 884, nieużytki i place m. 30. Płodozmian 7-po.-lowy; bud. drewn. 13; wiatrak, cegielnia i w niektórych miejscowościach pokłady torfu, przy-. datnego tylko na nawóz. Wieś D. osad 90, grun tu: m. 1074.
[SGKP]