Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Dołpotów, pow. kałuski

21.09.2019 08:13
Dołpotów, wieś, pow. kałuski, leży nad rzeka Siwkąy oddalona o 8 kil* na północny wschód od Kałusza, o 5 kil. na południowy zachód od Wojniłowa, przechodzi przez nią gościniec prywatny prowadzący z Wojniłowa do Kałusza, Grunt wilgotny, sprzyjający więcej wzrostowi traw i drzewa niż uprawie zboża. Przestrzeń pos. wiek.: roli ornej 267, łąk i ogr. 54, pastw. 220, lasu 528; pos. mniejsza roli ornej: 451, łąk i ogr. 408, pastw. 28 m. Ludności: rz. kat. 35, gr. kat. 570, izrael. 9: razem 614. Należy do rz. kat. par. w Kałuszu, gr. kat. par. w Wojniłowie. W tej wsi jest szkoła filialna o 1 nauczycielu. Wieś ta stanowiła przedtem ze sąsiedniemi Babinem i Studzianką jeden majątek, będący własnością rodziny Bieńkowskich; wdowa po kaszt. Bieńkowskim zapisała cały ten majątek swemu krewnemu Antoniemu nr. Golejewskiemu, który pojedynczo wsi rozprzedał; najprzód kupił Babin w 1852 r. Wiktor Rozwadowski, później w 1865 kupiła Studziankę Sabina Korzelińska; po jej śmierci przeszedł ten majątek na bratanka pierwszego jej męża Bobrzańskiego, B. kupił w 1872 roku Franciszek Rozwadowski, syn Wiktora,

[SGKP]
Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.