Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Sokal, starostwo, pow. sokalski

31.10.2019 09:53
Starostwo sokalskie należało do dóbr koronnych, woj. i pow. bełzkiego. Według wykazu kwarty na r. 1770 było w posiadaniu Franciszka Salezego Potockiego, woj. kijowskiego, i Anny z Potockich, z pro w. 42,733 złp. 14 gr. Należały do starostwa: Sokal z wójtowstwem, Zawisznia, Cieląż, Ilkowice, Skomorochy, Poturzyca z Wólką Poturzycką i Bendziuchą, Poździmierz, Radwańce i wójtowstwo w Stojanowie. Przy zajęciu (1788 r.) było w posiadaniu Stanisława hr. Potockiego. Wieś Cieląż nabył Antoni hr. Poniński za 21,026 zlr. 10 kr. wedle kontraktu z d. 6 lipca 1793 r. Resztę starostwa oddano spadkobiercom Tadeusza hr. Dzieduszyckiego, jako częściowy ekwiwalent za dobra kossowskie, zajęte dla salin.
[Ludwik Dziedzicki w SGKP]

Odpowiedzi (1)

6.11.2019 10:13

Starostowie sokalscy

przed 1519 – Jerzy Krupski [2][5]
1519 – Andrzej Tęczyński zwany „Pępkiem” [2][8]
ok. 1536 – Zbigniew Słupecki
1564 – Jerzy Mniszech
ok. 1580 – Jan Kaszowski
1595 – Mikołaj Jazłowiecki
1595 – Hieronim Jazłowiecki
ok. 1600 - Maciej Dęmbiński [3] (prawdop błędnie, był star. sącelskim w Inflantach)
ok. 1600 – Hieronim Jazłowiecki
1607 – Jerzy Zbaraski
1631 – Tomasz Zamoyski i żona Katarzyna Ostrogska
1644 – Kasper Denhoff
1645 – Zygmunt Denhoff [3]
1655 – Stanisław Potocki
1657 – Feliks Potocki i żona Konstancja Lubomirska
1687 – Karol Kasper Denhoff [4]
1694 – Kazimierz Potocki
1710 – Michał Potocki
1723 – Franciszek Ksawery Potocki i żona Elżbieta Branicka
1732 – Jan Tarło i żona Elżbieta Branicka
1750 – Kazimierz Poniatowski i (od 1752) żona Apolonia Ustrzycka [3][6]
1768 – Franciszek Salezy Potocki i żona Anna Potocka
1769 – Stanisław Szczęsny Potocki
ok. 1777 – Józef Mier [7]
1788 - Stanisław Szczęsny Potocki, rozparcelowano [9]

Bibliografia

[1] Chłapowski Krzysztof, Starostowie niegrodowi w Koronie 1565-1795 Materiały źródłowe, Warszawa, Bellerive-sur-Allier 2017
[2] MRPS IV nr 12170
[3] Dworzaczek, Teki
[4] Burakowska-Ogiński Lidia, Był sobie kraj …, wyd. Łódź 2011
[5] Paprocki Bartosz, Herby Rycerstwa Polskiego. Kraków, 1858
[6] Kuryer Polski 12.12.1753
[7] Tarnowska Urszula (z Ustrzyckich), Wspomnienia damy polskiej z XVIII wieku, wyd. 1789 (określiła go błędnie starostą buskim)
[8] Kurtyka Janusz, Latyfundium Tęczyńskie, Kraków 1999
[9] SGKP