Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Sokal, pow. sokalski

6.10.2017 16:22
Sokal, miasto powiatowe w Galicyi (powiat sokalski), 90 kim. na płn.-płn.-wschód od Lwowa, 12 kim. na płd. od gran. pow. włodzimierskiego gub. wołyńskiej, między 50° 28' a 50° 31' płn. szer. i 41° 53' a 42° 1' wsch. dług. od F. Na płn. leżą Konotopy i Ilkowice, na wschód Świtarzów i Horbków, na płd. Poturzyca i Zawisznia, na zach. Sawczyn i Opolsko. S. leży nad Bugiem (dorzecze Wisły), który wchodzi tu od płd., płynie środkiem obszaru na płn., dzieląc się na ramiona. Zabudowania miejskie i przedmieścia: Lwowska ulica, Nowa, Szlachecka i Zgniła leżą na praw. brzegu; na płd. od miasta leży przys. Babiniec; na lew. brzegu mieści się klasztor bernardynów a na płn. od niego przedmieście Zabuże. Cały obszar przedstawia równinę wznieś, najwyżej na płd.-wschód (wzgórze Sokal, 258 mt.). Na^ wschód od S. wznosi się wzgórze Strochów do 237 mt. Własn. więk. (gminy miasta) ma roli or. 419, łąk i ogr. 37, pastw. 210, lasu 135 mr.; wł. mn. roli or. 4025, łąk i ogr. 486, past. 50 mr. W r. 1880 było 1045 dm., 6725 mk. (2035 obrz. rz.-kat., 2142 gr.-kat., 2408 wyzn. izr., 140 innych wyznań; 4797 Polaków, 1773 Rusinów, 72 Niemców.).

Par. rz.- kat. w miejscu, dek. bełzki. Istniała już w r. 1517; pierwotny akt erekcyi zaginął. Odnowił fundacyą Jan Kazimierz w r. 1662. Kościół spłonął r. 1772. Wskutek tego kościół poklasztorny brygitek, w XVI w. wystawiony przez Krystynę z Lubomirza Potocką, woj. krakowską a starościnę sokalską, a w r. 1793 p. w. św. Michała Arch. konsekrowany, przeznaczono na parafialny. W miejscu pierwotnego kościoła postawiono w r. 1879 murowaną kaplicę. Na cmentarzu jest także kaplica. Do par. rz.-kat. należą prócz Sokala: Baranie ; Peretoki, Beńducha, Bojanice, Chorobrów, Cielęż, Czortowiec, Horodłowice, Jastrzębice, Ilkowice, Józefówka, Konotopy, Łoszyniec, Manastyrek, Opolsko, Poturzyca, Podzimierz, Radwańce, Sawczyn, Skomorochy, Steniatyn z Rojatynem, Szmitków, Tyrzyce, Ulwówek, Walawka, Wolica Radwaniecka, Wołowin, Wólka Poturzycka i Zbysze.

Par. gr.-kat. w miejscu, dek. sokalski. Do par. należy Poturzyca. Cerkwie dwie: parafialna p. w. św. Mikołaja, druga p. w. św. Michała. W pierwszej jest obraz św. Mikołaja, malowany na drzewie w XVII w., okryty blachą srebrną, ornamentowaną. Aureola wystająca w srebrze wypukło rzeźbiona (Szaraniewicz, Katalog wystawy archeol. z r. 1888, str. 61). Jest tu także krzyż trójramienny, oprawny w srebro, z datą 1673 r. W cerkwi św. Michała mieści się ikonostas pięknej snycerskiej roboty, odnowiony kosztem parafian i krajowego funduszu w r. 1874 (Sprawozd. z czynności konserwator, od 1870 do 1874, Lwów, 1874, str. 28). Do gr.-kat. dekanatu sokalskiego należą parafie: Bobiatyn, Jastrzębice, Łuczyce, Radwańce, Rożdżałów, Skomorochy, Sokal, Spasów, Steniatyn, Tartaków, Torki i Zubków.

Z zakładów przemysłowych istnieją obecnie: młyn parowy, dwa młyny wodne, cegielnia, mydlarnia, utrzymuje się też drobny przemysł garncarski
[SGKP]

Starostwo sokalskie
Powiat sokalski

Odpowiedzi (1)

6.10.2017 16:28
Sokal, klasztor Bernardynów „Z powodu wybuchu tego powstania dnia 22 stycznia 1863 w Królestwie Polskiem po potyczce pod Tuczapami umieszczony był szpital rannych Rodaków w klasztorze naszym w wielkim refektarzu i w niektórych stancjach na górze i tenże szpital trwał w klasztorze od 22 maja 1863 do 15 października b. r. Był utrzymywany z ofiar JW. i W. Obywateli okolicy, pod szczególnem zajęciem się W. P. Oleksińskiego, obywatela z Tuturkowic, JW. hr. Adama Komorowskiego, WPP. Polanowskich. Usługiwany był przez JW. i W. Obywatelki okolicy kolejno. Ponieważ w tych celach, gdzie ranni na dole byli umieszczeni, nie było ani kominów ani pieców, przeto na zimę przeniesiony został na folwark w Walawce w dobrach JWP. Hr. Włodzimierza Dzieduszyckiego”
[Cichocki S., Sokalszczyzna w dobie powstania styczniowego, w: Ziemia sokalska nr. 26, za pamiętnikami Tomisława Rozwadowskiego]
Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.