Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Oserdów, pow sokalski

6.01.2020 13:05
Oserdów, rus. Oserdiw, wieś pow. sokalski, 24 kim. na płd.-zach. od Sokala, 5 kim., na płn.-zach. od sądu pow. i urz. poczt, w Bełzie. Na płn. leży Chłopiatyn, na płn.-wsch. Myco w, na wsch. Przemysłów, na płd.-wsch. Bełz, na płd.-zach. Tuszków, na zach. Budynin. W płn. stronie wsi powstaje struga i płynie środkiem obszaru, a na granicy płd. wpada do innego potoku, nadpływającego od płn. Złączone te strugi wpadają po za obrębem wsi, w Bełzie, do Rzeczycy, dopływu Sołokii. Zabudowania wiejskie leżą w płn. stronie obszaru (cerkiew 270 mt.). Na płd.-wsch. leży karczma Warszawianka al. Warszawa. Włas. więk. ma roli or. 203, łąk i ogr. 16, past. 8, lasu 42 mr.; wł. mn. roli or. 648, łąk i ogr. 87, past. 2 mr. W r. 1880 było 399 mk. w gminie, 27 na obsz. dwor. (między nimi 42 obrz. rz.-kat.). Par. rz.-kat. w Bełzie, gr.–kat. w miejscu, dek. bełski, dyec. przemyska. Do par, tej należą Chłopiatyn i Przemysłów. We wsi jest cerkiew p. w. ś. Jerzego, szkoła filialna i gorzelnia.
[SGKP]