Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Oserdów, pow sokalski

6.01.2020 13:05
Oserdów, rus. Oserdiw, wieś pow. sokalski, 24 kim. na płd.-zach. od Sokala, 5 kim., na płn.-zach. od sądu pow. i urz. poczt, w Bełzie. Na płn. leży Chłopiatyn, na płn.-wsch. Myco w, na wsch. Przemysłów, na płd.-wsch. Bełz, na płd.-zach. Tuszków, na zach. Budynin. W płn. stronie wsi powstaje struga i płynie środkiem obszaru, a na granicy płd. wpada do innego potoku, nadpływającego od płn. Złączone te strugi wpadają po za obrębem wsi, w Bełzie, do Rzeczycy, dopływu Sołokii. Zabudowania wiejskie leżą w płn. stronie obszaru (cerkiew 270 mt.). Na płd.-wsch. leży karczma Warszawianka al. Warszawa. Włas. więk. ma roli or. 203, łąk i ogr. 16, past. 8, lasu 42 mr.; wł. mn. roli or. 648, łąk i ogr. 87, past. 2 mr. W r. 1880 było 399 mk. w gminie, 27 na obsz. dwor. (między nimi 42 obrz. rz.-kat.). Par. rz.-kat. w Bełzie, gr.–kat. w miejscu, dek. bełski, dyec. przemyska. Do par, tej należą Chłopiatyn i Przemysłów. We wsi jest cerkiew p. w. ś. Jerzego, szkoła filialna i gorzelnia.
[SGKP]
Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.