Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Bagniewski herbu Bawola Głowa

19.03.2020 18:59
Herb - głowa bawola w złotem polu, na hełmie, w koronie, ramię w zbroi dzierży w ręku miecz wzniesiony do cięcia, w prawo.
Senator w rodzinie, Bartłomiej, kasztelan elblągski 1724 r., um. 1748 r.
Zamożna w ziemi chełmińskiej rodzina; z niej: N. dworzanin króla Stefana Batorego 1585 r., N. walczył pod Chocimem 1621 r., N. poseł z pow. świeckiego na sejmie 1626 r.; Stanisław przeor oliwski 1643 r.
Po Janie z N. Balińskiej syn Marcin sądowy ziemi chełmińskiej 1704 r. Z 1-ej jego żony Katarzyny Dąbrowskiej syn Bartłomiej, z chorążego michałowskiego marszałek trybunału koronnego 1721 - 1722 r., kasztelan elblągski 1724 - 1748 r., z żony Anny Krajewskiej jego syn Józef, żona Konstancya Łuba, a z niej córka Józefa za Janem Zboińskim.
Po Marcinie z 2-ej żony Koss synowie: a) Tomasz zmarły młodo, b) Teodor sądowy ziem. chełmiński, podwojewodzy malborski, poseł 1736 r., z żony Barbary Chełstowskiej jego syn Józef, c) Antoni poseł na sejm 1736 r., sędzia ziem. chełmiński, podpisał elekcyę 1764 r., jego syn Józef chorąży gwardyi koronnej 1786 r.
Po Janie stolniku bracławskim, dziedzicu dóbr Sleszyn i inne 1772 r., synowie: a) Franciszek, żona Agnieszka Święcicka, synowie: Feliks i Adam, członek Rady Stanu i dyrektor główny Komisyi Skarbu 1863 r., wylegitymowani w Królestwie 1839 r., b) Piotr, żona Katarzyna Święcicka, synowie: Ludwik dziedzic dóbr Sierzchowy i Dyonizy dziedzic dóbr Maławieś w pow. rawskim, wylegitymowani w Królestwie 1843 r.
Po Janie Chryzostomie dziedzicu dóbr Wola Chrościńska 1767 r., syn Franciszek, żona Joanna Łebkowska, synowie: Napoleon, Stanisław, Julian i Szymon, 1862 r. wylegitymowani w Królestwie.

Seweryn hr. Uruski Rodzina herbarz szlachty polskiej