Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Bedrykowce, pow. zaleszczycki

24.04.2020 21:24
Bedrykowce (z Żerawką), wieś, pow. zaleszczycki, nad rzeczką Dupą, o milę na północ od Zaleszczyk. Obszar dworski posiada: gruntów ornych 929 m., łąk i ogrodów 12 m., pastwisk 7 m., lasu 1613 m.; włościanie posiadają gruntów ornych 743 m., łąk i ogrodów 147 m., pastwisk 68 m. Ludności ma rz. kat. 141, gr. kat. 1010, izraelitów 64: razem 1215. Należy do rz. kat. parafii w Zaleszczykach, gr. kat. par. ma w miejscu, należącą do dek. zaleszczyckiego; do tej parafii należy także wieś Żyrawka, mająca 1215 gr. kat. parafian. Bedrykowce mają kasę pożyczkową z kapitałem 286 złr. Właściciel Seweryn baron Brunicki.
[SGKP]

W obrębie wsi leśniczówka: Obiżowa. Na terenie dworskim druga: Muninów [SGKP], młyn: Sewerynówka. Na niewie na której leżą Bedrykowce zlokalizowano kilkanaście kurhanów całopalnych, widocznych jeszcze pod koniec XIX wieku [Sprawozdanie i wykaz zabytków złożonych w Akademii Umiejętności z wycieczki archeologicznej w r. 1883]

Państwo Zaleszczyki ma do sprzedania w szkółkach leśnych 100.000 sztuk świerka (itd. ...)
Wysełki przesłane będą do każdej miejscowości za gotówkę lub za zaliczką. Zamówienia przyjmuje Feliks Siuda/c w Bedrykowcach 50 Zaleszczyki.
[Rolnik 28.3.1888]

* 1854 - ks. Kurhanowski (premumerator) [Przyjaciel Domowy]
* 1872 - 12 lipca odbyło się bez poprzedniego uwiadomienia władzy, zgromadzenie ludowe, we wsi Bedrykowcach pod Zaleszczykami, na zaproszenie wójta z Bedrykowiec. Prawie z całego powiatu zjechali się wójtowie i delegaci gminni. Pisarz gminny i nauczyciel szkoły w Bedrykowcach, Wiśniowski, odczytał zgromadzonemu ludowi memorjał dwaarkuszowy, którego taka treść: Podział kraju na część polską i ruską, usunięcie języka polskiego i niemieckiego ze szkoły i urzędu w części ruskiej, zniesienie rad powiatowych, rad szkolnych okręgowych, zaprowadzenie języka ruskiego w szkole i w urzędzie wyłącznie, odzyskanie pastwisk i lasów, i innych krzywd gromadzkich.“ Memorjal wzywał w końcu do wyboru plenipotentów powiatowych, wydania im dokumenta celem dochodzenia tego wszystkiego a władz wyższych, i zebranie składki na podróż do Lwowa i dalej.[Gwiazdka Cieszyńska 27.7.1872]
* 1885 - paroch Dionizy Rudnicki, ur. 1852, święcenie 1875, żonaty
* 1885 - usunięto z posady naczelnika wsi Bedrykowce. [Lewicki Witold Materyały do reformy gminnej w Galicyi : zestawione z polecenia Wys. Wydziału Krajowego z dnia 16 sierpnia 1877]
* 1886 - nauczyciel szkoły 1-klasowej - Kazimierz Zagajewski (zastępstwo) [Szematyzm]
* 1885 - nauczyciel szkoły 1-klasowej - Antoni Sało [Szematyzm]
* 1888 - nauczyciel szkoły 1-klasowej - Grzegorz Car [Szematyzm]
* 1888 - Feliks Siudak, miał usługi wyrąbu lasu [Gazeta Narodowa 19.9.1888]
* 1888 - w niedzielę 12 sierpnia potężna burza z piorunami na Zaleszczykami i Bedrykowcami - tu zwaliła 5 słupów telegraficznych [KL 17.8.1888]
* 1889 - we wsi szkoła 1-klasowa, nauczyciel Grzegorz Car [Szematyzm]
* 1889 - do rejestru handlowego wpisano firmę "Aba Roral i Schneier Oberwiiger, handel mąką w Bedrykowcach" [Prawnik 4.1.1890]
* 1891 - ks. Rudnicki, przewodniczący spotkani Ruskiego Zgromadzenia Wyborczego [24.2.1891]
* 1891 - do rejestru handlowego wpisano "Gorzelnia berdykowiecka S. br. Brunicki" [GL 10.11.1891]
* 1892 - publiczna sprzedaż (za długi) własności Berdykowce 15 - Jana Ołynczuka Nykoły [GL 26.7.1892]
* 1893 - publiczna sprzedaż (za długi) własności Berdykowce 145 - Kość i Michał Koźmiuk [GL 23.2.1893]
* 1893 - do rejestru handlowego wpisano "Pikas Lam" - dzierżawca młynu Sewerenówka w Bedrykowcach [GL 10.12.1893]
* 1893 - 27.6 - zmarła Maria Brunicka ur. 1814. Pogrzeb 1 lipca. [KL 29.7.1893]
* 1894 - publiczna sprzedaż (za długi) własności Berdykowce 98 i 118 - Piotr Kałakajło [GL 23.8.1894]
* 1894 - do rejestru handlowego wpisano "Izaak Katz" - gorzelnia i wypas bydła w Bedrykowcach [GL 10.12.1893]
* 1909 - ur. Władysław Pausz (ojciec: Antoni, matka Antonina), 1932 uchylający się od poboru [Tarnopolski Dziennik Wojewódzki 1.2.1932]
- - ur. Kazimierz Władyka (ojciec: Władysław, matka Franciszka), 1932 uchylający się od poboru [Tarnopolski Dziennik Wojewódzki 1.2.1932]
* 1931 - naczelnik gminy Jan Nowolski razem z zastępcą Mikołajem Danyłkiem, podnieśli bunt przeciwko właścicielowi ziemskiemu Turnauowi. Wraz 120 osobami powycinali w lasku świeżo zasadzone drzewka, a także usiłowali w drugim miejscu utworzyć drogę przez las do gruntów gminnych. Powodem zatargu było to że grunty te niegdyś należały do gminy a następnie zostały przejęte przez właściciela. Teraz chcieli siłą je odebrać. [Chwila 25.4.1931]

L. 11433 (8520) C. k. Sąd obwodowy w Tarnopolu jako sąd handlowy ogłasza iż zapisano w rejestr handlowy dla firm pojedynczych firmę “Aba Boral i Schneier Oberwager handel mąką w Bedrykowcach.
Tarnopol, dnia 21 września 1889.
[Gazeta Lwowska 11.1.1890]

C. k. Sąd powiatowy w Zaleszczykach podaje do wiadomości, że w tymże sądzie odbędzie się publiczna sprzedaż 2/3 części realn. w Bedrykowcach położonej wedle wbl. 145 dłużników Kością i Michała Koźminków własnej, na zaspokojenie pretensji 63 zł. 58 ct. dnia 26 października 1893 i dnia 30 listopada 1893 każdym razem o godzinie 10 rano, a to na pierwszym terminie tylko za lub wyżej ceny ceny szacunkowej, na drugim zaś i poniżej takowej.
[Gazeta Lwowska21.9.1893]
Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.