Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Lipianka, pow, czekryński

8.05.2020 12:19
Lipianka, wś nad Tołmaczem Gniłym, pow, czekryński, gm. i st. poczt. Złotopol (10 w.), 100 w. od Czehrynia, 688 dm., 3464 mk., cerkiew, szkółka cerk., 38 wiatraków. Leży śród jarów opadających ku wodom Tykicza, tworzącym tu stawy. Obszar zajmowany przez wieś wchodził w skład Smilańszczyzny i należał do fol. Masłowickiego. Wś osadzona była w połowie XVIII w. i zaludniła się głównie po r. 1768. Osiadali tu zbiegli z humańszczyzny uczestnicy buntów. Dziedzic dóbr ks. Lubomirski, utrzymywał tu posterunek kozacki. Około r. 1784 zbudowano tu cerkiew, przy której ks. Potem- kin, objąwszy dobra smilańskie, osadził duchownego prawosławnego. L. należąca do klucza złotopolskiego, została kupioną r. 1808 przez Piotra Suchodolskiego i Ludwika Czachórskiego, który następnie sprzedał swa część Suchodolskiemu. Po śmierei Suchodolskiego objęli w spadku L., potomkowie jego sióstr: Jasienieckiej i Zabłockiej. W r. 1834 było we wsi 796 dusz męz. i 802 żeń., 303 dym. i 4837 dz., w tern 500 dz. lasu. Po uwłaszczeniu nabyli jeszcze włościanie, z pomocą banku, od dziedziców 800 dz. ziemi. Obecnie Władysław i Prosper Jasienieccy posiadają tu do 1000 dz.
[SGKP]