Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Jordanów, pow. myślenicki

10.05.2020 11:07
Jordanów, miasto nad Skawiną z widokiem na Babią górę, pod 37°30* wsch. dług. od Ferro i 49°39' półn. szerok, w pow. myślenickim, w pobliżu przejścia przez Tatry z doliny Orawy do doliny Raby, 802 m, wys, Ubogie górskie miasto, z obszernym trawą porosłym ryn-kiem, na którym wznosi się zajęty kramami drewniany ratusz, jest zabudowane drewnianemi, prawie jednakiemi domkami, od których różni się tylko murowana szkoła, plebania i dom ubogich. W bardzo pięknej, malowniczej dolinie położona stolica Babiogórców (ob. Górak), nazywana także Zielonem miastem, zaj -muje przestrzeni 1479 mr. i ma 1254 mieszk., między tymi 1065 rzym, kat. i 189 izrael. Majątek czynny wynosi 20800, bierny 4330 a roczny dochód około 6000 zł. wa. Ludność trudni się garncarstwem, uprawą bardzo niewdzięcznej roli i handlem. Do podniesienia handlu przyczyniają się cztery doroczne jarmarki, z których każdy trwa trzy dni. Głównemi artykułami przedaży jest bydło, trzoda chlewna i płótno, J. ma szkołę ludową dwuklasową. paraną rzym. kat., urząd pocztowy i telegraficzny, sąd powiatowy, notaryat, lekarza i aptekę. Kiedy założono Jordanów niewiadomo, ponieważ jednak rodzina Jordanów herbu Trąby pierwszy raz występuje w dokumentach jako osiadła na Spiżu, mianowicie Marek, Jerzy i Paweł niechcą płacić dziesięcin (Morawski Sąd. II, 171) około T, 1441, nadto w tych czasach głównie w tej stronie Polski spotykamy oddziały braci czeskich i polskich husytów, przeto być może, że wonczas powstała tutaj osada husycka, coby potwierdzała biblijna nazwa Trąby są godłem górnictwa żupnego a wieś Zakliczyn w pow, wielickim (prawdopodobniej niż miasto nad Dunajcem, jak podaje Moraw ski) posiadają w 1505r, Jordanowie, potomkowie Hansa wójta myślenickiego, starszego górniczego w żupach wielickich, który Zakliczyn od króla w r. 1455 otrzymał. W ten sposób da się wytłumaczyć późne powstanie parafii rz9 kat. Kościół paraf, drewniany, zbudowany w 1570 r., był do 1857 filialnym od par. w Łętowni. Prócz tego kościoła był jeszcze kościół zbudowany w r. 1648 przy szpitalu św. Wawrzyńca, zniesiony w 1776, prebenda bractwa różańcowego, zniesiona w 1775, i dom To w. Jez. zbudowany około r. 1726 a zniesiony w r. 1777. Przy paraili znajduje się fundacya Jordana Spytka z r. 1597 w celu utrzymywania 8 ubogich, mająca dom murowany i około 10600 zł. wa. majątku. Parafia należy do dyec. tarnowskiej i ma z przyłączonemi pięciu wsiami 4696 rzym kat. i 189 izrael.
[SGKP]

1905 - pożar miasta
Pożary. Z Jordanowa, z dworca kolejowego telegrafują, że całe miasteczko od wczoraj przed południem stoi w płomieniach. Spaliły się już budynki miejskie i urząd pocztowy; kasę pocztową uratowano, ale spaliły się aparaty telegraficzne. Nad zlokalizowaniem ognia pracują straże ogniowe: miejscowa, z miasteczka Makowa i ze wsi oko licznych.
[Gazeta Narodowa 16.9.1905]