Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Posamsony, pow. trocki

12.05.2020 15:05
Posamsony, zaśc. szl. nad Niemnem, pow. trocki, w 2 okr. pol., o 50 w. od Trok, 1 dm., 10 mk. katol
[SGKP]