Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Poszyrwinty, pow. wyłkowyski

12.05.2020 16:30
Poszyrwinty albo Poszerwinty, fol., pow. wyłkowyski, gm. Wisztyniec, par. Grażyszki, odl. od Wyłkowyszek 27 w., ma 5 dm., 50 mk. W 1827 r. 5 dm., 60 mk. Wchodziła w skład dóbr rząd. Kalwarya. Poszyrwinckie albo Olwickie sstwo niegrodowe leżało w województwie i pow. trockim. Podług spisów podskarbińskich z r. 1569 zaliczało się do dóbr stołowych królewskich. Następnie uchwałami sejmowemi z r. 1662, 1670, 1672, 1769 nadane było w posiadanie egzulantom smoleńskim i starodubowskim. W r. 1766 posiadał je Gazej Utan, Tatar, opłacając zeń kwarty łącznie z wsią Jegliniki złp. 19 gr. 15, a hyberny złp. 5, Wreszcie na sejmie z r. 1773—75 Stany Rzpltej zamieniły je dla tychże egzulantów na dobra dziedziczne
[SGKP]