Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Powielili, pow. pułtuski

12.05.2020 16:32
Powielili, wieś pow. pułtuski, gm. Gzowo, par. Smogorzew. Dobra P., składały się z folwarku i wsi zarobnej t. n., wchodziły w skład dóbr Golądkowo, należących do biskupów płockich, a następnie stanowiących ekonomią Golądkowo. W 1819 r. spotykamy we wsi 6 osad pańszczyznianych, posiadających po 25 mr. i wysiewających po 2 kor. jarz. i tyleż ozim., odrabiających po 104 dni sprzęż. i 52 pieszych, oddających po 1 kapłonie, 8 jaj, 5 złp. hyberny i 7% gr. czynszu; 1 czynszownik, mający 10 mr., opłacał 25 złp. 6 gr. czynszu i zł. 8 gr. hyberny, 3 kopiarzy posiadających po 3 mr. i odrabiających po 3 dni pieszych tygodniowo; 1 buduik, szynkarz i młynarz na wiatraku. Razem było 32 męż., 28 kob. (w tej liczbie starszych nad 12 lat 17 męż. i 7 kob.), 5 koni, 14 wołów, 12 krów, 9 jałow,, 22 świń. Nadto znajdowały się 2 osady puste od 1780 r. i 1 od wojen napoleoń., były one włączone do gruntów dworskich. Młynarz płacił 18 złp. za siedlisko pod wiatrak. Wiatrak ten był wybudowany na gruntach miasta Serocka, ale w 1805 r. z powodu fortyfikowania kazano mu wiatrak rozebrać; przeniósł się on wtedy do P. Pańszczyznę włościanie odrabiali do folwarku; czynsze i prestacye oddawali do dworu w Golądkowie; dziesięcinę wytyczną jednego roku proboszczowi w Zegrzach, drugiego do Wieliszewa. Folw. P. w 1820 r. wysiewał 2 korce pszenicy, 25—30 żyta, 6 jęczm., 16 owsa, 5 jarki, 8 gryki, 11/a grochu, 20 garn. lnu i prosa i zbierał 24—30 fur siana. Znajdowało się wtedy; 1 włodarz, 2 parob,,1 pasterz., 2 fornali, 2 dziewek, 1 dm., 4 koni, 4 wołów, 7 krów, 7 jałow., 200 owiec, 10 świń. Dziesięcinę wytyczną lub w zamian 30 złp. dwór płacił razem z gromadą. W 1882 r. fol. P. rozl. mr. 420: gr. or. i ogr. mr. 366, łąk mr. 38, nieuż. mr. 16; bud. mur. 4, z drzewa 30, wiatrak. Wś P. os. 31, z gr. mr. 38; wś Romanówka os. 10, z gr. mr. 65.
[SGKP]
Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.