Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Powielili, pow. pułtuski

12.05.2020 16:32
Powielili, wieś pow. pułtuski, gm. Gzowo, par. Smogorzew. Dobra P., składały się z folwarku i wsi zarobnej t. n., wchodziły w skład dóbr Golądkowo, należących do biskupów płockich, a następnie stanowiących ekonomią Golądkowo. W 1819 r. spotykamy we wsi 6 osad pańszczyznianych, posiadających po 25 mr. i wysiewających po 2 kor. jarz. i tyleż ozim., odrabiających po 104 dni sprzęż. i 52 pieszych, oddających po 1 kapłonie, 8 jaj, 5 złp. hyberny i 7% gr. czynszu; 1 czynszownik, mający 10 mr., opłacał 25 złp. 6 gr. czynszu i zł. 8 gr. hyberny, 3 kopiarzy posiadających po 3 mr. i odrabiających po 3 dni pieszych tygodniowo; 1 buduik, szynkarz i młynarz na wiatraku. Razem było 32 męż., 28 kob. (w tej liczbie starszych nad 12 lat 17 męż. i 7 kob.), 5 koni, 14 wołów, 12 krów, 9 jałow,, 22 świń. Nadto znajdowały się 2 osady puste od 1780 r. i 1 od wojen napoleoń., były one włączone do gruntów dworskich. Młynarz płacił 18 złp. za siedlisko pod wiatrak. Wiatrak ten był wybudowany na gruntach miasta Serocka, ale w 1805 r. z powodu fortyfikowania kazano mu wiatrak rozebrać; przeniósł się on wtedy do P. Pańszczyznę włościanie odrabiali do folwarku; czynsze i prestacye oddawali do dworu w Golądkowie; dziesięcinę wytyczną jednego roku proboszczowi w Zegrzach, drugiego do Wieliszewa. Folw. P. w 1820 r. wysiewał 2 korce pszenicy, 25—30 żyta, 6 jęczm., 16 owsa, 5 jarki, 8 gryki, 11/a grochu, 20 garn. lnu i prosa i zbierał 24—30 fur siana. Znajdowało się wtedy; 1 włodarz, 2 parob,,1 pasterz., 2 fornali, 2 dziewek, 1 dm., 4 koni, 4 wołów, 7 krów, 7 jałow., 200 owiec, 10 świń. Dziesięcinę wytyczną lub w zamian 30 złp. dwór płacił razem z gromadą. W 1882 r. fol. P. rozl. mr. 420: gr. or. i ogr. mr. 366, łąk mr. 38, nieuż. mr. 16; bud. mur. 4, z drzewa 30, wiatrak. Wś P. os. 31, z gr. mr. 38; wś Romanówka os. 10, z gr. mr. 65.
[SGKP]