Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Zesłańcy 9.1863 z gubernii kijowskiej (8)

17.05.2020 03:48
W kijowskim okręgu wojskowym skazanych Polaków w ostatnich dwóch miesiącach wydano spis pierwszy. Oto są kary i nazwiska skazanych:

Do katorżnych robót w kopalniach, na lat 20: Juljan Święcicki
na 15 lat: Jan Streżemeczny
na 12 lat Modest Torczewicz, Bolesław Jaroszewski, Wiktor Leonowicz
na 10 lat • Kazimierz Czarkowski, Felicjan Lachowiecki
Do katorżnych robót na Sybirze w fortecach, na 12 lat: Erazm Koszalkowski, Feliks Saski, Antoni Orłowski, Walery Żarczyński
na 11 lat Józef Niebielski
na 10 lat: Edward Piasecki, Józef Smorczewski, Wiktor Kmorczewski, Ryszard Zieliński, Franciszek Nowicki, Lubomir Osowski, Zygmunt Węgłowski, Świętoslaw Zborowski, Aleksander Mezer, Stanisław Jasewicz, Karol Stasewicz, Józef Nowakowski, Hieronim Pieński, Wiktor Osowski, Konstanty Wiszniewski, Feliks, j Stanisław i Ksawery Rychlińscy, Władysław Dynowski, Konstanty Orzechowski, August Kostkiewicz, Jan Lenkiewicz, Mikołaj Węgłowski, Józef Wasylewski, Mikołaj Telażyński, Otton Wołosiewicz, Ludwik Wolski, Konrad Kulczycki, Jan
Bolesław Nowicki, Bernard Dobrzański, Konstanty Mioduszewski, Mikołaj Szymanowski, Konstanty Wolański, Grzegorz Dowidenko, Cezar Żurakowski
na 8 lat: Teodozy Babich, Wincenty Niebyłowski, Władysław Stobiecki, Antoni Wolański, Antoni Komiùski, Faustyn Gumowski, Józef Sokołowski, Wacław Gnoiński, Kazimierz Wojciechowski, Józafat Korzeniowski ; na 6 lat : Lucjan Megerdycz
Do katorżnych robót w fabrykach na 6 lat : Karol Rusiecki, Cezar Boner, Adolf Żurakowski, Jan Leparski
na 4 lat: Dyonizy Gołembiowski, Gustaw Dynowski
Na osiedlenie na Sybir: Bolesław Gabityn (subjekt aptekarski 18-letni, poddany austrjacki).
Na Sybir na wygnanie, do miejsc mniej oddalonych: Piotr Radzimiński, Roman Dowgard, Lucjan Głowacki, Joachim Drużbacki, Jan Żurakowski, Hieronim Bohuszewicz, Tomasz Dobrowolski, Antoni Dobrowolski, Wincenty Kumanowski, Roman Zborowski, Jan Iwanicki.
Zesłani na Kaukaz, do europejskiej Rosji, do Orenburga, to oddani w sałdaty do korpusu orenburskiego z tej strony rzeki Ural, po odebraniu albo z pozostawieniem szlachectwa: Wiktor Jankowski, Władysław Lipski, Ksawery Gnatowski, Franciszek Klimowicz, Jan Sachnowski, Aleksander Saclmowski, Marjan Ulatowski, Jan Topczewski, Józef Zawadzki, Julian Kucharewicz, Władysław Dynowski, Aleksander Rusiecki, Teodor Orchimowicz, Ignacy Siemaszko, Maciej Sydorenko, Kazimierz Henkel, Konrad Wrzeszcz.
Na fortecę na 1 miesiąc: Jan Woszczatyński, Wacław Ołtarzewski.
Ogółem 97!
Prócz tego uwolnieni: Juliusz Plonowski za poręką, a Stefan Krzycki i Gracjan Pieszyński jako niewinni; zaś Aleksandr Berens z Lubelskiego w skutek manifestu z 12. kwietnia (amnestji).
Miedzy owymi 97 sama prawie szlachta, gdyż tylko 1 mieszczanin, 2 jednodworców, 1 włościanin; dalej 3 urzędników, 1 wojskowy dymisjowany, 3 uczniów szkół kijowskich, 3 subjektów aptekarskich. Gdzież jeszcze wiele a wiele setek tak szlachty, jak jednodworców, mieszczan i włościan I Co do lat, między owymi 97 liczy jeden 30 lat, trzech wyżej 40, dwóch wyżej 50, jeden 60 lat, — reszta sam kwiat od lat 16 do 28!

[Gazeta Narodowa 23.9.1863]
Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.