Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Skarga na rzeź na Unitach na Ukrainie 1768

18.08.2020 21:02
Wypis z xiąg grodzkich województwa kijowskiego roku tysiąc siedmset sześćdziesiątego ósmego, miesiąca Decembris dwudziestego drugiego dnia.
[Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z Archiwum tak zwanego Bernardyskiego we Lwowie w skutek fundacyi Alexandra hr. Stadnickiego, wydane staraniem Galicyjskiego Wydziału Krajowego, Lwów 1868]
(Podział i podkreślenia GP)

Na urzędzie grodzkim w mieście jego królewskiej mości Żytomierzu, przedemną Józefem Polanowskim, namiestnikiem protune grodzkim generału województwa kijowskiego i xięgami niniejszemi grodzkiemi kijowskiemi, przyszedłszy osobiście przewielebny jegomość Xiądz Jan Roch Kościuszko, dziekan radomyślski, paroch cerkwi czopowieckiej, ritus greci latino uniti, swym i niżej po imionach i przezwiskach wyszczególnionych przewielebnych, wielebnych w Bogu ichmościów xięży dziekanów, parochów, komendarzów, wikaryuszów i całego duchowieństwa archidiecezyi metropolitańskiej kijowskiej, przez województwa kijowskie i bracławskie extendowanej, skarżąc i manifestując się, oświadczenie i użalenie podpisami niżej wyrażonymi osób duchownych własnymi ztwierdzone, do akt niniejszych podał takowe.

My niżej na podpisach wyrażeni dziekanie, parochowie, komendarze, wikaryuszowie w archidiecezyi metropolitańskiej kijowskiej w królestwie polskiem, przez województwa kijowskie i bracławskie extendowanej, ritus greeci latino uniti, od zajuszonego hajdamactwa i poduszczonego chłopstwa strachem okrutnego morderstwa i wypraktykowanej na współbraci naszych tyrańskiej śmierci przerażeni, od domów i własności swojej przepędzeni, w różne miejsca rozprószeni, po cudzych domach, jamach, lochach, ciemnych lasach, bagnach i błotach, niektórzy w kraju rosyjskim, tatarskim i wołoskim dotychczas kryjący się, świeżo dopiero przez przygaszenie hajdamackiego pożaru, od wojsk najjaśniejszej imperatorowej jejmości i pana naszego miłościwego, aczkolwiek ubezpieczeni do domów swoich przybyli, drudzy dla tegoż ognia jeszcze nie ugaszonego na Wołyniu w cudzych kątach mieszczący się, et meńdicato pane przebywający, teraz wraz zgromadzeni, succurrendo integritati vitae suse et saluti seternse swem i współkolegów naszych dziekanów, parochów, komendarzów, wikaryuszów i całego duchowieństwa, dla odległości jednych, drugich dla słabości, innych podezolowanych, propter summam egestatem ad acta prsesentia adire nie mogących imieniem, z wyraźnej sumienia naszego obligacyi, primario przed najwyższym sędzią Bogiem, w trójcy świętej jedynym, skrytości serc ludzkich widzącym, denide przed aktami niniejszymi dla wiadomości publicznej całemu światu, jako najuroczyściej in diligentia sui oświadczamy i użalamy w sposób takowy oto:

Komentarze (2)

18.08.2020 21:03
iż straszliwa praktyka w kraju polskim, Ukrainą nazwanym, dosyć stała się jawna, jak stan szlachecki roku teraźniejszego tysiąc siedemset sześćdziesiątego ósmego, od mało rozumnego, puduszczonego i zbuntowanego, na bezbożną zuchwałość chłopstwa i hajdamaków niezliczenie, szkaradnie i tyrańsko, z wszelkich ruchomości i samego każdemu najmilszego został rozbity życia, jak xięża ritus latini et grseco uniti współbracia nasi, przez okropną tyranią, męczeńskie podjęli śmierci,

jak wielebny Xiądz Tomasz Piskunowski paroch kościański, dekenatu kaniowskiego, dla administrowania sakramentu chrztu św. do miasta Kaniowa przybyły, pierwej niemiłościwie od zajuszonego hajdamactwa kijmi bity, potem za miasto wyprowadzony, od Semena Nieżywego, tak zwanego watażki hajdamaków, zastrzelony został.

Wielebny Xiądz Atanazy, paroch jabłonowski dekanatu kaniowskiego, przed złością kupiącą się hajdamacką pod mostem ukryty, a ztamtąd wywleczony, bity, potem przy szpichlerzu żydowskim jest zawieszony.

Wielebny Xiądz Jan Połuszyn, paroch walawski dekanatu śmilańskiego, cerkwi ofiarowania Najświętszej Panny Maryi, przed tąż złością uciekający, w mieście Mosznach od chłopów złapany, związany i do hajdamaków, podtenczas w mieście Kaniowie znajdujących się, zaprowadzony, przez postrzały ostatniego w ręce boskie polecił ducha.

Wielebny Xiądz Teodor Gdyszycki, paroch mhlejowski, cerkwi pod tytułem przemienienia Pańskiego, dekanatu śmilańskiego, w własnym plebanii swojej domu pierwej postrzelony, potem za włosy szarpany, po ziemi włóczony, nakoniec spisami pchnięty.

Wielebny Xiądz Mikołaj, paroch Zawadowski tegoż dekanatu, głębokim lat sędziwych obciążony wiekiem, a przeto od pałającego tyrańskich furyj uchylić się nie mogacy pożaru, we wsi Zawadówce od hajdamaków wraz z synem swoim pojmany, za szyję powrozem wzięty, o milę wielką obok konia do miasteczka Korsunia prowadzony, tam najpierwej w zamku od Maxyma Żelaźniaka, hajdamaków herszta, obuchem po głowie bity, raniony i skrwawiony, potem z synem wraz związany i na rynek wyprowadzony, strzelany i kłóty, męczeńskie Bogu oddali dusze.

Wielebny Xiądz Prokopiusz Szapowaleński, cerkwi Trójcy świętej, paroch bohusławski, że chorobą od Boga nawiedzoną panią Mulińską, obrządku rzymskiego szlachciankę, na śmierć dysponował i tejże wkrótce pobożnie zmarłej przy cerkwi swojej katolickie pochował ciało, natychmiast od przybyłych hajdamaków okrutnie zabity i zamordowany, przy tejże cerkwi, do której za życia statecznem był przywiązany sercem od pobożnych parochian swoich śmiertelne położył prochy.

Wielebny Xiądz Stefan Beregiela, paroch rososki dekanatu kalnickiego, we wsi Rososzy od hajdamaków okrutnie ubity i zamęczony.

Wielebny Xiądz paroch międzyrzecki dekanatu korsuńskiego, kijmi ubity.

Wielebny Xiądz Ignacy, paroch pomynicki dekanatu żywotowskiego, zabity.

Wielebny Xiądz Sabba Bożkiewicz, paroch hołodkowski dekanatu żywotowskiego, pośród miasta Żywotowa, pierwej strzelany, potem spisami skłóty .

Wielebny Xiądz Tymoteusz, paroch śmielczyński, kijmi ubity.

Wielebny Xiądz Jan Wołkowiński, paroch cerkwi pod tytułem św. Mikołaja umańskiej, nahajami po wszystkich ciała częściach bity i zamordowany.

Wielebni xięża Jan i Bazyli Nieczajewscy, paroch i wikaryusz pisarzewscy dekanatu umańskiego, pierwszy od chłopów, parochian swoich, drągami ubity, drugi od tychże chłopów szarpany, w ich ręku swego Bogu polecił ducha.

Wielebny Xiądz Marcin Jezierski, paroch dańkowski dekanatu korsuńskiego, po dwakroć razy od hajdamaków wieszany i urywany.

Wielebny Xiądz Mikołaj, paroch hruziański dekanatu śmilańskiego, i wikaryusz jego w jamę głęboką na głowę od hajdamaków wtrąceni, z tej do wieczności przeniesieni.

Wielebny Xiądz Atanazy, paroch murzyński dekanatu korsuńskiego, skłóty.

Jak przewielebni:
Roman Skoczyński, surrogat bracławski, oczeretniański;
Korneliusz Szpanowski, dziekan żywotowski;
Stefan Komarnicki, dziekan umański.
Skalski, plebani i innych wielu niemiłosiernie bici, mordowani, wrzącemi węglami pieczeni, z zdrowia i wszelkich sprzętów i ruchomości ogołoceni.

Jak kościoły i cerkwie, dla chwały samemu poświęcone Bogu, bezbożnie sprofanowane, jak sam Bóg najwyższy, w tychże domach dla uwielbienia siebie wystawionych pod widocznemi osobami ukryty, łotrowskiemi był podeptany nogami. Stwórca od stworzenia swego zelżony został. Jak też domy boże, z swojej ogołocone ozdobności i sprzętów, na ostatnie szyderstwo użytych, bo w te ustroiwszy się hajdamacy tańcowali, potem szarpali, rozdzierali i zgromadzonemu na widok rozdawali chłopstwu, drugimi bezrozumne bydlęta od zajuszonej złością były nakrywane ręki; jak kościelne naczynia, do zwyczajnego z wielkiem pogorszeniem były zażywane napoju; jak straszliwie z bezkrwawej ofiary i innych sakramentów, kościelnych ceremonii i obrządków przy dopiero rzeczonych ucztach i pijatykach bezbożnie szydzono i wyśmiewano się.

Jak matki dzieci karmiące, drugie w ciężarze spodziewanego płodu zostające, rozcinane, strzelane i kopijami przebijane, wraz z tymże płodem swoim ostateczny śmierci męczeńskiej okrutny ponieśli upadek; jak po zaszłej śmierci matek, płód żywy, w wnętrznościach macierzyńskich się pokazujący, przez okrutne po żołądku matek kijami i nahajami bicie zabijany; jak z wnętrzności macierzyńskich wyjmowane dzieci, w górę na spisach podniesione, na widok przytomnemu pokazywane chłopstwu; jak niewinni katolicy odio sanctus fidei romanae do słupów przywiązywani, od postrzałów i kłucia spisami z ostatniego byli rozwiązani życia. Jak wierni katolicy dla ochrony życia do przyjęcia chrztu sakramentu, przez charakter na duszy wyrażony, na wieki niezmazany, a przez to powtórzenia mieć nie powinny, byli siłowani. Jak duchowni do dawania tego sakramentu, z ceremoniami od hajdamaków okazywanemi, przez bicie nahajami po głowach od tychże byli przynagleni i przymuszeni, y jak osoby szlachetne płci słabej, jedne szkaradnie zgwałcone, drugie w społeczność grubemu pooddawane chłopstwu zostały. Jak poduszczone w złości wrzącej zostające chłopstwo, kryjących się katolików w lochach i jamach podziemnych i gęstych lasach, z tych niemiłościwie wywlekali, ukrytych zaś po lasach, obławą ścigali i szukali, a wynalezionych bez żadnej litości i kompasyi, jak owieczki niewinne, jednych na miejscu zabijali drugich powiązanych błahej nadgrody nadzieją (bo rubla jednego, za jedne osobę katolicką od hajdamaków sobie przyrzeczonego) zdjęci, a w samej istocie niepohamowaną złością od hajdamaków sobie wlaną poruszeni, przywozili i przyprowadzali; jak zhukanego chłopstwa dzieci patrząc się na okropną tyranią przez ojców swoich nad katolikami i niewiernem żydostwem czynioną, podobnież dzieciom katolickim czynili, uciekające w pola i lasy sami ścigali, wynajdowali i okrutnie zabijali. Jak ciała katolickie, które hajdamacy chować zakazywali umyślnie, aby psom i ptactwu na pastwę poszły, po rynkach, ulicach i po polach od bestyj rozwlekane były. Jakie na koniec, w najgrubszych narodach pogańskich niesłychane, na osobach katolickich bez wszelkiego względu płci i kondycyi i małoletnich młodzieńcach i panienkach, tudzież jeszcze dzieciach przy piersiach będących działy się morderstwa i okrucieństwa, których tak w krótkim czasie jeszcze zupełnie nie uspokojonym pobożna ludzka dociec i osiągnąć nie może ciekawość.

Że tak dalece zagrzane i buntowniczą swawolą rozpalone kupy, po całej Ukrainie polskiej rozszerzyły się, że niewinnym katolikom niemniej i niektórym niniejszym żalącym i oświadczającym się, dla wielkiego prześladowania z przyczyny iż in ritu graeco unito zostają, innej od złośników do uchylenia się i salwowania życia nie było drogi prócz tej, którą przez hajdamaków i zbuntowane przez siebie chłopstwo wielebny ojciec Melchizedech Jaworski, z monastyru oo. Bazylianów motrenińskiego nieuniackiego w lesie, dóbr klucza żabotyńskiego, j. o. xiążęcia jmci Lubomirskiego, wojewody bracławskiego, dziedzicznych będącego, ihumen, pokazał i otworzył, abyśmy się do biskupa perejasławskiego zagranicznego, najprzewielebniejszego Gerwazego Lincewskiego nieunity udawali, wszelkie nasze duchowne rekursa odtąd czynili i jego zasłony szukali, przed którym, gdy swego rodowitego i poprzysiężonego wyznania i z kościołem św. katolickim zjednoczenia się odstąpimy i wyprzysiężemy, pewnie w życiu i swem ubóstwie mamy ocaleć. Dawno tej swojej roboty, teraz na widok całemu światu pokazanej i nadchodzącym wiekom do pamiątki podanej, wyżej rzeczony wielebny ojciec Melchizedech Jaworski, ihumen motreniński, osnowę knował i układał, kiedy od roku tysiąc siedmset sześćdziesiątego pierwszego tak sam przez swoją osobę, częścią przez subministrowanych od siebie monastyru swego zakonników i innych mężów, dobrze już od siebie zainformowanych i nauczonych, tak mniej rozumne i grube zdementował chłopstwo, pokazując im i przekładając sakramentalne spowiedzi, przed kapłanami w jedności z kościołem św. katolickim powszechnym zostającymi czynione, za nieważne, msze ich żadnego posiłku do zbawienia nie przynoszące, chrzty katolickie i bierzmowania (do którego zamiast oleju cathechumenorum i miry świętej, gęsiej i rybiej tłustości zażywają) obłudne, poświęcenia kapłanów katolickich i od nich święcone rzeczy wszelakie, zawodne i wszystkie w powszechności i szczególności sakramenta i obrządki nie zbawienne tak dalece, iż lepiej bez chrztu i spowiedzi umierać, niżeli te sakramenta od kapłana katolickiego odbierać i przyjmować, że wiele ludzi z gromad klucza żabotyńskiego, śmilańskiego, moszeńskiego i starostw czehryńskiego i czerkaskiego, tem przekładaniem zwiedzeni, do ojca Melchizedecha do monastyru motrenińskiego chodzili, przed nim od społeczności z kościołem św. katolickim wyprzysięgali się i tę swoją chęć, wyrażonym sposobem wymożoną, podpisem rąk swoich utwierdzali. Nadto tenże ojciec Melchizedech popisane od siebie, równego od kościoła Św. katolickiego odstąpienia karteczki, pomiędzy innych ludzi, u siebie w Motreninie niebyłych, porozrzucał i do podobnego odstąpienia onych animował i zagrzewał, a tym już od siebie niektórych ludzi ułudzonych fortelem ubezpieczony, cerkiew za błogosławieństwem właściwego pasterza, jaśnie wielmożnego Wołodkowicza, metropolity kijowskiego, we wsi Telepinie, klucza śmilańskiego założoną i dokończoną poświęcił, w Ositniażce, wsi klucza żabotyńskiego, założył i poświęcił, biskupa Perejasławskiego nieunitę najprzewielebniejszego Gerwazego Lincewskiego na tę stronę państwa polskiego katolickiego sprowadził, gromady do dzwonienia na przybycie jego i do odebrania od tegoż błogosławieństwa przez wyż wyrażoną remonstracyę pobudził, które tak jakowąś tajną od tegoż ojca Melchizedecha Jaworskiego utwierdzeni obietnicą, do niego przylgnęli i w skutku obiecanym ubezpieczeni zostali, że na poparcie onego znaczne pieniężne kwoty cerkiewne i z gromad wybierane do rąk tegoż Melchizedecha oddawali, nakoniec do tej zuchwałości przyszli, że przewielebnych xięży Bazylego Lubińskiego, apostolskiego misyonarza czehryńskiego, i Stefana Witwickiego, śmilańskiego, dziekanów, do wsi Telepina, dla rozrządzenia duchownego w wyrażonych dekanatach i zgromadzonego duchowieństwa, w oręże i drągi przysposobieni, o mały kęs nie ubili, w większą potem zuchwałość samowolnie rozpaleni i disimulacyą niektórych dworskich zwierzchności licencyowani, własnych swoich pasterzów do równego przed wspomnionym ojcem Melchizedechem Jaworskim od wiary św. katolickiej wyprzysiężenia się przymuszali, niechcących zaś z domów plebańskich wyganiali, bili i wypędzali, klucze od cerkwi do siebie odbierali, od innych zamki odbijali i swoimi zamykali, kapłanów z zagranicy nieunitów rosyjskiej, a wyraźnie od wspomnionego najprzewielebniejszego biskupa perejasławskiego sobie danych i pozwolonych, posprowadzali i tymże na miejscu wygnanych własnych pasterzów, mocy odprawowania sobie nabożeństwa (do którego katolików nie dopuszczali i z cerkwi wyganiali) udzielali i pozwalali i czego skutecznie wyż rzeczony ojciec Melchizedech Jaworski, przez namówione od siebie gromady przy ochronie właściwej jurysdykcyi duchownej i niektórych jaśnie wielmożnych, wielmożnych dóbr ukraińskich dziedziców i ich gubernatorów dokazać nie mógł, teraz na niektórych współbraci naszych strachem śmierci grożącym już na wielu osobach ziszczono i pokazano (albowiem hajdamacy wyraźnie to mówili i publicznie ogłaszali: jedźcie do Perejasławia, wyprzysięgajcie się wieri uniackiej, a żyć będziecie i w chudobach swoich ocalejecie, na którą podróż i świadectwa na piśmie od siebie do tegoż rzeczonego ojca Melchisedecha dawali), wymógł i wycisnął. Widział Bóg, wszystkie przenikający skrytości, stateczne i niepomszczone nasze umysły, że jako w polskich krajach katolickich z dawna od antecesorów naszych w wierze świętej z kościołem świętym powszechnym zjednoczeni jesteśmy, zrodzeni, wypielęgnowani, edukowani, przychylnością sprawiedliwości spojeni, statecznością w społeczeństwie najjaśniejszemu majestatowi i Rzeczypospolitej polskiej i swoim pasterzom obowiązani, tak nie żadną wolną myślą i własną wewnętrzną pobudką, ale w sposób uniknienia oczywistej tyrańskiej śmierci i morderstwa, niektórym żalącym się z braci naszej oświadczającym przytrafiło się być w Perejasławiu; zkąd żaden po przygaszonym nieco ogniu buntowniczym, w polskie kraje nazad do domu swego powrócić nie był wolen, dopóki tegoż ojca Melchizedecha woli i ułożeniu zadosyć nie uczynił i od wyż reczonego najprzewielebniejszego biskupa perejasławskiego, permisyi rządzenia się w parochii swojej (albowiem grasujący i krew katolicką rozlewający hajdamacy, wszelkiego nabożeństwa odprawowania pod surowym wyrokiem śmierci kapłanom zakazywali i zabraniali) i od wielebnego Melchizedecha wolnym przechodzić w podróży od hajdamaków i chłopstwa poduszczanego, bezpiecznego w domu swym posiedzenia, świadectwa na piśmie nie wziął. Wymógł i to na niektórych współbraci naszych niniejszych żalących się i oświadczających, że w Perejasławiu na skompilowanym manifeście, odstąpienie od artykułów wiary św. katohckiej i władzy własnych pasterzów swoich, a przygarnienie się pod władzę i rządy biskupa perejasławskiego niby na dniu piętnastym maja roku tysiąc siedmset sześćdziesiątego ósmego, w Śmile, mieście ukraińskiem, nad Tasminą rzeką leżącem, spisanego i datowanego za komparenta wielebnego xiędza Konstantego Mokrzyckiego, parocha kamionobrodzkiego, teraz wraz z nami żalącego się, do podania do akt autentycznych wyrażonego podpisać się musieli. Żeby tedy ten przypadek sposobem przódrzeczonym citra periculum vitae wyciśniony i wymuszony na niektórych współbraci naszych za podejrzany, w sumieniu trutynomowany nie był i poczytany i przeciwnej jakowej nie podlegał explikacyi nad tę, iż zawsze pod głową najwyższą kościoła rzymskiego katolickiego i rządami duchownymi swoich pasterzów, z tymże kościołem spojonych i zjednoczonych, od antecesorów naszych zostawaliśmy i onym zawsze posłuszni byli i pod tą zwierzchnością do ostatniego życia naszego terminu zostawać chcemy i pragniemy, iterato jak najuroczyściej przed Bogiem i światem całym swym i współkolegów i braci naszych wszystkich imieniem, użalamy się i oświadczamy.
18.08.2020 21:03
A dla tem większej wiary te niniejsze nasze użalenie i oświadczenie podpisem rąk naszych własnych stwierdzamy i do podania onego ad acta authentica regni przewielebnego jegomości xiędza Jana Rocha Kościuszką, dziekana radomyślskiego, parocha czopowieckiego, współbrata naszego, e medio nostro obraliśmy i temu moc wszelką do podania daliśmy i pozwolili.

Xiądz Teodor Bielawski dziekan pawołocki, proboszcz żydowiecki m. p.
Xiądz Szymon Buchowski, paroch Chodakowski dekanatu owruckiego m. p.
Zacharyasz Buchowski, pleban świętomikołajski brahiński dekanatu brahińskiego m. p.
Xiądz Alexy Beregiela wikaryusz rososki dekanatu kalnickiego m. p.
Xiądz Maxym Bożkiewicz, paroch hłobuczewski dekanatu czuduczoskiego m. p.
Xiądz Teodor Jackowski, paroch turczynowski m. p.
Pater Josephus Skulski decani berdyczowiensis causarum archidioecesis metropolitani Kijoviensis procurator, parochus Leszczynensis, prcesentem manifestationem contra supraexpressas personas et earum motores subscribo m. p.
Xiądz Andrzej Bielawski, dziekan tetyjowski, paroch skewirski, ucieczką salwowany ręką boską, ale wielkie szkody poniosłem, podpisuję się m. p.
Michael Stopczański, protonotarius apostolicus, curator Piatyhorensia, prsesentem manifestationem in et contra personas suprascriptas formidine mortis pulsus, ex loco propiae residentiaj subscribo m. p.
Xiądz Bazyli Zabłocki, dziekan winnicki, paroch Janowski m. p.
Xiądz Artemiusz Strutyński, dziekan czudnowski, paroch romanowski m. p.
Xiądz Stefan Komarnicki, dziekan umański, paroch skalski, dekanatu żywotowskiego, choć wielkie krzywdy od hajdamaków poniosłem, jednak z łaski boskiej w życiu ocalony jestem.
Xiądz Jakób Baworowski, dziekan raszkowski, paroch borowski, dekanatu komargrodzkiego m. p.
Reverendissimus Antonius Ustowski decanus Niemieroviensis, curator Niemieroviensis, Sztylovscensis ad sedes sancti Michaelis Archangeli m. p.
Kiądz Jan Hanicki paroch liostomelski, dziekan dymirski m. p.
Xiądz Bazyli Kremezowicz, paroch telczyniecki dziekan źywotowski m. p.
Basilius Lubiński, sacrae congregationis de propaganda fide alunmus AA. LL. & philosopluse doctoratu, sanctte theologife licentiatura, in alma academia Yilnensi decoratus, decanus Czehrynensis, parochus Korsunensis, ecclesiffi sanctis Eliae per Ukrainam in palatinatu Kijowiensi, cum facultatibus misionarius apostolicus, exorta in Ukraina per latrones, vulgo liajdamacos, nobilium catholicorum et utriusąue ritus presbyterorum clade, et crudelissimia nece, amore conservanda; miserrimpe vitae, contuli me nudus relicta omni mea paupertate, Kijoviam, propinąuam et pene primam extra limites nostros Polonos sitam civitatem, ibique commoratus spatio quinque eeptimanarum j nullo ad jurisdictionem lieterodoxam facto passu, aperta tandem commoditate, remissaque paukikim persecutioue, contuli me iterum retro in Ukrainam, fortalitium białocerkieviense, inde postremo ad congregatos in Christo adveni fratres, ipsisąue salvis et penes vitam divina miserecordia, et providentia conservatis osculum prajbui pacis m. p.
Stefanus Witwicki,wdecanus Smilanscensis, parochus Wiążowiensis, ecclesiis protectionis B. V. M. existentis, jam et dispersse per vulgum famse crudehs necis per hajdamacos, prope in oppido Żabotyn super personam generosi Stępkowski gubernatoris, aliorumąue catholicorum, uec non octodecem haebreorum attentatai perculsus rumore, mox omnibus rebus meis derelictis, in Polissiam me contuli, ac per Dei gratiam vitam hucusque conservavi, liodie ad fratres in Christo congregatos adveni m. p.
Joannes Stopczański, decanus Pohrebiscensis, parochus Sokulscensis, decanati Pawołoscensis m. p.
Xiądz Bazyli Andrzej owski, dziekan bohusławski, paroch Jackowski dekanatu kaniowskiego.
Joannes Bielawski, alumnus collegii pontifieii Leopoliensis, rector ecclesia; Kanioviensis tituli sancti Basilii magni, capitaneatus et decauatus Kanioviensis, redux leliciter Perejaslawia, Kijovia, aliisque locis, ubi salvando vitam, latitaveram, attamen ad jurisdictionem exoticam nullum recursum feceram m. p.
Xiądz Stefan Koszarowski, paroch borodiański, dziekan brahiński m. p.
Xiądz Stefan Starożyński, dziekan brailowski, paroch siemakowski województwa bracławskiego. Joannes Rutowski, decanus Krasnensis, parochus Jabłonoyiensis, decanati Bialocerkieviensis m. p.
Xiądz Jan Wizerski, dziekan kaniowski, paroch rokitauski, dekanatu bohusławskiego.
Alexander Wackiewicz, notarius apostolicus, decanus Żytomiriensis, curator ecclesiae Iwnicensis m. p.
Xiądz Szymon Kołtunowski, dziekan białocerkiewski i paroch wniebowzięcia najświętszej panny Maryi m. p.
Xiądz Michał Guranda, dziekan fastovrski, paroch samhorodecki dekanatu pawoiockiego m. p.
Xiądz Irydyon Kondratowicz, dziekan baraszowski, paroch wielednicki dekanatu owruckiego.
Xiadz Jan Modliszewski, dziekan owrucki, paroch cerkwi titulo Epiphaniarum wielednicki.
Joannes Lubiński ss. Dni N. saq. congregationis de propaganda fide alumnus, sanctai theologise licentiatus, curator ecclesiae Jaropoviecensis in dekanatu Pawołocensi sitse, sub tempus infelicissimae ac inpracticatfe non in substantiam, sed in vitam catliolicorum per latrones Ukrainenses, vulgo hajdamaki dictos, publicam incursionem et actualiter sanguinis Christiani ubiąue locorum in oris Ukrainensibus effusionem, relatum mihi habens, eosdem latrones in oppidum Chodorków minus, quam medio milliari a residcntia mea Jaropoviecensi dissitum, die decima Augusti anno prassenti millesimo septingentesimo sexagesimo octavo, irruisse, contuli me in obscura arbustorum, ubi delitescens, accepi funestissimum nuntium de crudellissima morte religiosorum in Christo patrum, Rajmundi Woroniecki et Gedeonis Kozicki, utriusąue ordinis prsedicatorum, tum generosi Kaczyński circa ecclesiam PP. Dominicanorum Chodorkoviensium devoti, ab iisdem Lajdamacis in area civitanensi trucidatorum, quorum corpora in publica platea prostrata, aeri exposita, ego prosiliens de arbustis, eadem die ad ecclesiam transportare curavi. Seąuenti vero die cum quatuor presbyteris ritus mei, ex abditis locis evocatis, convenienti tempore in ecclesia PP. Dominicanorum Chodorkoviensi ornavi sepulturam, idem, cui supra m. p.
Xiądz Józef Męczyć, paroch jabłonowski w kluczu żabotyńskim w dekanacie czehryńskim, a teraźniejszy komendarz wujeński w dekanacie bardyczowskim m. p.
Xiądz Bazyli Bohurski, paroch tatarynowski dekanatu żytomirskiego.
Xiądz Stefan Bohurski, koadjutor tatarynowski dekanatu żytomirskiego
Xiądz Andrzej Siniencki, do cerkwi horodyskiej pod tytułem protekcyi Matki boskiej zostającej, ordynowany prezbyter dekanatu smilańskiego, dla okrucieństwa w te kraje zbiegły hajdamackiego m. p.
Wasyły Koścież, paroch horocki dekanatu radomyślkoho m. p.
Xiądz Andrzej Kulicki, paroch humieniecki dekanatu radomyślskiego.
Xiądz Demetryusz Paszkowski, paroch deręgowski dekanatu smilańskiego m. p.
Xiądz Bazyli Święcicki, komendarz telepiński dekanatu smilańskiego m. p.
Xiądz Daniel Suchostawski, paroch wodołyski dekanatu fastowskiego.
Xiądz Andrzej Bielawski, komendarz jurowski dziekanii fastowskiej.
Xiądz Jan Koścież, paroch kamionobrodzki dekanatu radomyślskiego m. p.
Xiądz Józef Iludenko, komendarz antonowski, dekanatu bohusławskiego.
Xiądz Jan Leontowicz, paroch święto-trojecki czudnowski, dekanatu czudnowskiego m. p.
Xiądz Roman Wigura, paroch wiązowiecki dekanatu smilańskiego m. p.
Parochus Czarnobiliensis ecclesiae titulo sancti Nicolai, Alexander Rubanowicz.
Xiądz Dyonizy Sokołowicz, paroch cerkwi świętej Trójcy berdyczowskiej.
Xiądz Tomasz Czajkowski, paroch puzyrecki dekanatu żytomirskiego.
Xiądz Antoni Lewicki, komendarz szwajkowiecki dekanatu żytomirskiego m. p.
Xiądz Jakób Skulski, paroch potyjowski dekanatu bialocerkiewskiego pod tytułem protekcyi najświętszej panny Maryi.
Xiądz Józef Sirajewicz, koadjutor piwieński dekanatu bialocerkiewskiego.
Xiądz Michał Chomański, paroch ułanowski dekanatu lubarskiego.
Xiądz Piotr Tereszkiewicz, paroch didkowski dekanatu czudnowskiego.
Xiądz Teodor Kalikowski, paroch wincentowski dekanatu bohusławskiego.
Xiądz Trofim Przywarski, paroch Stępkowski dekanatu żytomirskiego.
Xiądz Józef Szuszycki, bywszy komendarz cerkwi zaśnienia najświętszej Maryi panny derenkowskiej, lecz dla uchronienia życia i zdrowia z dekanatu śmilańskiego zbiegły, ad prsesens wikaryusz jaropowiecki m. p.
Xiądz Jan Forsewicz, paroch wczorajszeuski dekanatu pawołockiego, przed nabiegłymi do wsi hajdamakami rekwirującymi osoby mojej w sienie na futurze zżyciem wychowany m. p.
Xiądz Bazyli Lwowicz, paroch miejski rużyński, cerkwi świętego Mikołaja dekanatu powołockiego, przez tułanie się z życiem i zdrowiem po wołyńskim kraju od rąk hajdamackich ochroniony.
Xiądz Antoni Bugarzewski, paroch bałamutowski rużyński, w chrustach i cheptach przy życiu zachowany, dekanatu pawołockiego.
Xiądz Petro Krzyżanowski, paroch pohrebyski cerkwy światoho archystratyha Mychaiła, dekanatu pohrebyskaho r. w.
Xiądz Stefan Jackiewicz, wikary skalski Drotoprezwyteryi żywotowskoj r. w.
Korneli Szpanowski, dziekan kalnicki od zajuszonego hajdamactwa na Żywotów miasto nabiegłego, w rezydencyi mojej w ręce wzięty, okrutnie katowany i za nieżywego od parochianina mego za miasto wyniesiony zpośród hajdamaków m. p
Xiądz Stefan Pilawski, paroch jakimowski żywotowski dekanatu żywotowskiego m. p.
Xiądz Jan Zaleski, paroch zarudziański dekanatu żywotowskiego m. p.
Xiądz Antoni Lwowicz, paroch nowomiejski ży wotowski.
Xiądz Jan Jasyrski, paroch osiczański dekanatu żywotowskiego m. p.
Xiądz Michał Szumski, paroch łukaszowski dekanatu żywotowskiego, od nielitościwych hajdamaków tyrańsko mordowany, bity, pieczony i szczególną łaską boską od śmierci wrócony, a nareszcie poduszczany, abym jechał do Perejasławia, jednakże śmiertelną słabością od onej wymówiony podróży m. p.
Xiądz Eliasz Czekawski, paroch sokołowski dekanatu żywotowskiego m. p.
Xiądz Teodor Fedorowicz Dzięgelowski dekanatu żywotowskiego m. p.
Xiądz Jan Niesiewicz, paroch dobrzański dekanatu żywotowskiego, lubo w ręku hajdamackim będący i pogróżkami odjęcia życia do Perejasławia naganiany przez tychże hajdamaków i od tychże rekomendacyą na podróż perejasławską opatrzony, jednakże przy łasce pana Boga, kryjąc się po różnych miejscach i przy życiu i przy posłuszeństwie własnym pasterzom, z kościołem św. katolickim zjednoczonym, zostałem zachowany m. p.
Xiądz Jan Chryzostom Strocki, pleban i dziekan granowski m. p.
Xiądz Eustachy Tarnawski, paroch cerkwi zaśnienia najświętszej panny Maryi humańskiej, od Żelazniaka hajdamaki groźbą przymuszony, nie jeździłem do Perejasławia po wyjeździe hajdamaków z Umania mp.
Xiądz Grzegorz Wołkodziński, paroch wsi Pałanki dekanatu umańskiego m. p.
Ijerej Petro Czerlenycki, paroch koczerzynecki dekanatu umańskoho m. p.
Xiądz Jan Drymkowicz, wikaryusz cerkwi koczerzyńskiej dekanatu umańskiego m. p.
Xiądz Mychaił Radułecki, paroch polanecki dekanatu umańskoho r. w.
Xiądz A. Strzyżewski, paroch dmitruski dekanatu umańskiego, trzy razy na zabójstwo od hajdamaków szukany, przecież za łaską bożą, ochroniony m. p.
Kiądz Bazyli Lewicki, paroch koczabijowski dekanatu umańskiego m. p.
Xiądz Bazyli Torkoniacki, paroch wierzbowacki dekanatu umańsldego m. p.
Xiądz Michał Sujanowski, komendarz geredzenowski dekanatu umańskiego.
Xiądz Jan Latycki, wikaryusz wachniańskiej cerkwi dekanatu żywotowskiego m. p.
Xiądz Bazyli Gradowski, paroch horodecki dekanatu umańskiego m. p.
Xiądz Grzegorz Karwatowski, paroch suszkowski dekanatu umańskiego m. p.
Xiądz Atanazy Moczulski, paroch jurkowiecki dekanatu umańskiego m. p.
Xiądz Andrzej Grabowiecki, wikariusz tarnowski dekanatu umańskiego m. p.
Konstanty Hoholewicz, paroch podobiański dekanatu żywotowskiego m. p.
Xiądz Jan Markiewicz, paroch hołowiański dekanatu umańskiego m. p.
Xiądz Marek Hladyszewski, paroch ozdojeński dekanatu umańskiego m. p.
Xiądz Teodor Manastyrski, paroch krasuopolski dekanatu umańskiego m. p.
Xiądz Jakób Brzezowski, paroch horodnicki dekanatu umańskiego m. p.
Xiądz Teodor Siedlecki, paroch dawidowski dekanatu umańskiego m. p.
Ijerej Wasyly Szadurski, paroch sawustianowski dekanatu gronowskoho r. w.
Xiądz Jakób Strachowiecki, wikaryusz cerkwi sawustianowskiej dekanatu granowskiego m. p.
Xiądz Jakób Sołłohubowicz, paroch kistiański dekanatu granowskiego m. p.
Xiądz Teodor Owsiauicld, paroch hunczański dekanatu granowskiego m. p.
Xiądz Michał Pielechowski, paroch granowski, Św. Mikołaja cerkwi dekanatu granowskiego.
Ijerej Dauyło Sturgowicz, paroch ohyjowski dekanatu granowskoho r. w.
Xiądz Grzegorz Bielawski, paroch lewnicki dekanatu granowskiego m. p.
Xiądz Karp. Kirijenko, paroch manastyrski cerkwi pod tytułem św. Mikołaja zostającej, dekanatu granowskiego m. p.
Xiądz Grzegorz Rodzajowski, paroch cerkwi przemienienia pańskiego manastyrzyskiej dekanatu granowskiego.
Xiądz Teodor Kisielewicz, paroch tyszkov iecki dekanatu granowskiego m. p.
Xiądz Jan Stokowski, paroch chałajdowski dekanatu granowskiego m. p.
Xiądz Teodor Sawicki, paroch semiżycki dekanatu granowskiego m. p.
Xiądz Damian Szemberski, paroch Kuszczynicki dekanatu granowskiego m. p.
Xiądz Alexy Dydyński, paroch adamowski dekanatu granowskiego m. p.
Xiądz Michał Wesołowski, paroch tarnawski dekanatu granowskiego m. p.
Xiądz Jan Lewicki, wikary grauowski dekanatu granowskiego.
Xiądz Jan Biliński, paroch cybulowski, dekanatu granowskiego.
Ijerej Mychaił Lubiński, paroch abrahomowski dekanatu granowskoho r. w.
Xiądz Jan Krzyżanowski, paroch płomiński dekanatu granowskiego m. p.
Ijerej Jewstafy Lewicki, wikary podwysocki dekanatu granowskoho.
Xiądz Piotr Chądzyński, paroch leskowski dekanatu granowskiego m. p.
Xiądz Roman Zauszkiewicz, paroch korytiański dekanatu granowskiego m. p.
Ijerej Teodor Chojnicki, prezwyter chojłowski dekanatu granowskoho.
Xiądz Atanazy Boźkowski, paroch pańskomojski dekanatu granowskiego.
Xiądz Kondrat Majewski, paroch botwinowski dekanatu gTanewskiego m. p.
Xiądz Alexy Tyszewicz, paroch bossowski dekanatu granowskiego m. p.
Xiądz Grzegorz Akałowski, paroch ohrynowski, dekanatu granowskiego.
Xiądz Grzegorz Gedzowicz, paroch baczkurzyński dekanatu granowskiego.
Xiądz Jan Lipczyński, paroch popudniański dekanatu granowskiego.
Xiądz Nazary Iwanicki, paroch narajowski dekanatu granowskiego.
Xiądz Piotr Cwinkowski, paroch terhcki dekanatu granowskiego.
Xiądz Michał Romanowski, paroch dąbrowski dekanatu granowskiego m. p.
Ijerej Dymytry Krzyżanowski, paroch latyczywskij dekanatu granowskoho.
Xiądz Cyryli Andrzejewski, konarendarz slobodyski dekanatu granowskiego.
Xiądz Jan Jażyczyński, paroch gródecki dekanatu granowskiego m. p.
Xiądz Bazyli Murdzenko, paroch kitajgrodzki dekanatu granowskiego.
Xiądz Andrzej Tarnopolski, paroch michałowski dekanatu granowskiego.
Xiądz Jakób Tarnopolski, wikary michalowski dekanatu granowskiego.
Ijerej Roman Drewzewycz, paroch mytkowski dekanatu granowskoho,
Xiądz Antoni Dydyński, paroch mikołajowski dekanatu granowskiego.
Xiądz Jan Stodecki, paroch rachnowiecki dekanatu granowskiego na. p.
Xiądz Semion Maryanowicz, paroch cerkwi podwyższenia św. krzyża czeczelowski dekanatu granowskiego.
Xiądz Semion Maryanowicz Kuzinicz, paroch cerkwi narodzenia najśw. panny Maryi czeczelowskiej dekanatu granowskiego m. p.
Ijerej Naum Sądecki, wikary kyblickij dekanatu granowskoho.
Xiądz Grzegorz Szafrański, paroch korabylewski dekanatu granowskiego m. p.
Xiądz Teodor Zieliński, paroch stepanowsld dekanatu granowskiego m. p.
Xiądz Jan Osiecki, paroch markowski dekanatu granowskiego m. p.
Xiądz Jakób Bychowski, paroch cwilikowski dekanatu granov.'skiego m. p.
Ijerej Stefan Prokopowicz, paroch kiwaczowskij dekanatu granowskoho ni. p.
Xiądz Roman Czahryewicz, paroch skarzynowski dekanatu granowskiego.
Xiądz Ignacy Czahryevv icz, komendarz skarzynowski dekanatu granowskiego.
Ijerej Joan Wołowski, paroch krasnopolski dekanatu granowskoho m. p.
Xiądz Gerasim Jaroszewski, koadjutor krasnopolski dekanatu granowskiego.
Xiądz Teodor Korostelewicz, paroch rachnowski dekanatu granowskiego m. p.
Ijerej Joan Sierociński, paroch iwanhorodzki dekanatu granowskiego.
Xiądz Paweł Kazinicz, wikary cerkwi Św. Mikołaja granowskiej dekanatu granowskiego m. p.
Xiądz Bazyli Podolski, paroch meleszkowski dekanatu umańskiego m. p.
Xiądz Stefan Prusiński, paroch ziatkowiecki dekanatu umańskiego m. p.
Xiądz Jakób Zańczewski, wikary abrahamski dekanatu granowskiego m. p.
Xiądz Bazyli Dumański, paroch teplicki dekanatu umańskiego m. p.
Xiąjdz Jan Obłapski, paroch Zawadowski dekanatu umańskiego.
Xiądz Jan Sawicki, paroch arapowski dekanatu pawołockiego m. p.
Xiądz Grzegorz Leonowicz, paroch babczyński dekanatu brahińskiego m. p.
Paweł Balicki, lew kowiecki komendarz.
Xiądz Stefan Bujnicki, paroch liałajecki dekanatu tetyjowskiego m. p.
Xiądz Andrzej Drozdowski, paroch parchomowski dekanatu tetyjowskiego m. p.
Kyrył Petruszewski, paroch torczycki dekanatu tetyjowskoho.
Xiądz Narkowski paroch pikowski dekanatu hibarskiego m. p.
Xiądz Symeon Bunewicz, paroch janowski.
Xiądz Jakób Jemczyńslci, paroch potyski.
Xiądz Jan Biernacki, paroch hubarowski dekanatu brahińskiego m. p.
Xiądz Jan Tychoniewicz, paroch studnicki dekanatu tetyjowskiego m. p.
Xiądz Mikołaj Butrycki, paroch horoszkowski dekanatu radomyśłskiego.
Xiądz Jakób Krasnoszczocki, wikary rużyński r. w.
Xiądz Alexander Lewicki, paroch olszauycki świato-preobrażeńskij dekanatu bohusławskoho.
Xiądz Teodor Jurewicz, paroch piatyhorski świato-uspeński, dekanatu tetyjowskiego.
Xiądz Antoni Fedorowicz Słobodzki, paroch samarski cerkwi święto-pokrowskiej dekanatu bohusławskiego.
Xiądz Bazyli Duchowski, wikary łobaczewski dekanatu tetyjowskiego, swym
i wielebnego Bazylego Seredowicza, parocha łobabeczewskiego imieniem podpisuję się.
Xiądz Cyryl Stepanowski, paroch zrajecki dekanatu tetyjowskiego
Oteć Matfiej Eożkowski, koadjutor łohanyskij.
Xiądz Bazyli Sierociński, paroch pohrebiski świętonspieński dekanatu pohrebiskiego.
Xiajdz Jan Ilaczewski, paroch uniński z dekanatu dymirskiego.
Xiądz Grzegorz Ziniewicz, paroch borczański w kluczu żabotyńskim dekanatu śmilańskiego, ztamtąd strachem śmierci przygnany, niniejszy komendarz piasecki dekanatu żytomirskiego.
Xiądz Jan Rudykiewicz, paroch pusto warowski dekanatu tetyjowskiego.
Xiądz Piotr Wagotowicz, paroch mlyniski dekanatu żytomirgkiego.
Xiądz Bazyli Bohdanowicz, komendarz cerkwi berdyczowskiej pod tytułem św. Michała zostającej, pod niespokojność tegoletnio spalonej m. p.
Xiądz Bazyli Jasnowodzki, komendarz cerkwi kudackiej dekanatu białocerkiewskiego m. p.
Xiądz Bazyli Siniewacki, paroch weresowski dekanatu żytomirskiego.
Xiądz Mikołaj Tuczapski, paroch wsi Besidki dekanatu bohusławskiego m. p.
Oteć Wasyły Szarajewski, paroch rozumaicki dekanatu bohusławskiego.
Xiądz Szymon Łomikowski, paroch dzwinkowski dekanatu tetyjowskiego m. p.
Xiądz Gabriel Małski, paroch iwonowski dekanatu jampolskiego in. p.
Xiądz Jan Niemołovrski, paroch iwanowicki dekanatu radomyślskiego.
Xiądz Jerzy Fereili, komendarz halczyniecki.
Oteć Kirył Ihnatowicz, wikary popowski dekanatu śmilańskiego.
Ijerej Nykołaj Bobowski, komendar chmilański protoprezwyteryi moszeńskoj r. w., od hajdamak okrutne byty i do Perejasławia honeny, zrabowany.
Xiądz Paweł Piotrowski, paroch skibinogrobelski dekanatu bohusławskiego.
Xiądz Jan Basarski, paroch teterowski dekanatu bohusławskiego.
Xiądz Daniel Jarmoliński, paroch teleszowski dekanatu bohusławskiego.
Xiądz Alexander Kohutoweki, paroch jarowacki dekanatu śmilańskiego teraźniejszy komendarz olszaniecki.
Xiądz Bazyli Żołudź, paroch burkutowski dekanatu bohusławskiego.
Xiądz Roman Tyszowski, paroch popruszański dekanatu bohusławskiego.
Xiądz Stefan Basałowski, paroch kniażki dekanatu fastowskiego.
Xiądz Teodor Jaroszewicz, paroch jezierański dekanatu białocerkiewskiego.
Xiądz Bazyli Bereżnicki, paroch janiszowski dekanatu białocerkiewskiego.
Xiądz Łukasz Sławiński, paroch żurawliski dekanatu bohusławskiego.
Xiądz Bazyli Bereżnicki, paroch rubczyński dekanatu tetyjowskiego.
Nicephorus Piotrowski, ecclesiae Kanioyiensis titulo transfig. Christi domini parochus decanatus Kaniodensis m. p.
Basilius de Didkowicze Marczenko Didkowski in villa Generosorum Didkowskich, fratrum meorum, in palatinatu Kijoviensi districtu owrucensi sita, hsereditaria, suee sortis hseres et possessor non ita pridem parochus Worobijovensis ac post liberam resignationem dicti beneficii, modemus comendarius ecclesise Lipovicensis decanatus fastoviensis.
Xiądz Grzegorz Skleński, wikary cerkwi zmartwychwstania pańskiego fastowskiej dekanatu fastowskiego.
Carpus Piotrowski, ecclesise in oppido Międzyrzeczka titulo Nativitatis B. V. M. dec. Mosznensis, collatiouis illustrissimorum dominorum Rzewuskie vexilliferorum regni parochus, excursione hajdamacorum et fomentati populi propulsus pro interim ad ecclesiam, ia villa Buzowa dicta per profugum ad exoticas oras v.
Paulum Janowski, dictse ecclesise curatum commendatus.
Xiądz Bazyli Chałaim, cerkwi palaniczynieckiej dekanatu białoceikiewskiego komendarz m. p.
Macarius Andrzejowski, cerkwi mikolajowskiej w starostwie i dekanatu kaniowskiego rządzca i pasterz m. p.
Xiądz Jan Domnicki, paroch paszkowski dekanatu fastowskiego.
Xiądz Szymon Sakiewicz, komendarz Tataryn dekanatu tetyjowskiego.
Xiądz Jakób Suchodolski, paroch cerkwi przemienienia Pańskiego żytomirskiej, w tym lecie dnia 30 maja, wraz z miastem Żytomierzem i kościołami katedralnym i oo. Jezuitów podczas experyencyi między wojskiem rosyjskiem a konfederatami ogniem spłonionej dekanatu żytomirskiego.
Xiądz Jan Skulski, paroch cerkwi szpolańskiej dekanatu śmilańskiego; wyznaję mój występek, że do Perejasławia jeździłem, tam na dyzunią, przysięgałem, co dla ochrony życia mojego uczynić musiałem; ale jako za ten mój esces wielce żałuję, tak zrodzony i edukowany w wierze św. katolickiej z kościołem rzymskim zjednoczonej, żyć i umierać pragnę m. p.
Xiądz Leon Stetkiewicz, pleban chodorkowski dekanatu pawołockiego.
Xiądz Jakób Rudenko, paroch ostrowski dekanatu białocerkiewskiego.
Xiądz Roman Płotnicki, paroch makijowski dekanatu kaniowskiego.
Xiądz Mikołaj Jakubowski, paroch rybczyński dekanatu lubarskiego.
Xiądz Teodor Czabanowski, paroch rzyszczowski, dekanatu kaniowskiego.
Xiądz Jakób Pogurecki, paroch matusowski dekanatu śmilańskiego, teraźniejszy komendarz śnityński dekanatu fastowskiego.
Xiądz Tarazy Bohurski, pleban trojanowski tytułu św. Michała dekanatu żytomirskiego.
Xiądz Demetryusz Mackiewicz, pleban starosielski dekanatu radomyślskiego.
Xiądz Mateusz Stetkiewicz, komendarz strzyżawiecki dekanatu tetyjowskiego.
Xiądz Michał Samborski, paroch andrzejowski dekanatu dymirowskiego.
Oteć Petro Lenkiewicz, paroch kopaczowski dekanatu białocerkiewskiego.
Xiądz Gabriel Sławiński, paroch moszeński cerkwi przemienienia pańskiego.
Xiądz Gabriel Sienkiewicz, paroch horbutowski dekanatu radomyślskiego.
Xiądz Piotr Kołtunowski, paroch barachtiański dekanatu białocerkiewskiego.
Xiądz Jan Żardecki, komendarz horodyski, cerkwi przemienienia pańskiego dekanatu śmilańskiego m. p.
Xiądz Masym Barciński, paroch czernichowski dekanatu radomyślskiego m. p.
Oteć Joan Dubyna paroch skołubowski, dekanatu radomyślskiego.
Havryił Mołczanowski, paroch zorokowski dekanatu radomyślskiego.
Xiądz Michał Sienkiewicz, paroch stawski dekanatu radomyślskiego.
Xiądz Ehasz Łagadowski, paroch tryliski dekanatu białocerkiewskiego.
Xiądz Stefan Soszyński, paroch wasyliski dekanatu tetyjowskiego m. p.
Xiądz Michał Krzywicki, paroch czuperski dekanatu białocerkiewskiego m. p.
Xiądz Mateusz Koncewicz, komendarz skarowski dekanatu białocerkiewskiego.
Xiądz Jakób Unicki, paroch krzywiński dekanatu pawołockiego.
Xiądz Jakób Borotowicz, paroch lipecki dekanatu pawołockiego.
Xiądz Paweł Wyszyński, paroch kiryłowski dekanatu śmilańskiego, komendarz Lisowiecki dekanatu bohusławskiego m. p.
Xiądz Jan Krzywicki, paroch rastowiecki dekanatu żywotowskiego.
Reverendus Constantinus Mokrzycki, parochus Kamienobrodensis decanati Smilancensis m. p.
Xiądz Jan Guranda, paroch macharzyniecki, wołoski, dekanatu pohrebiskiego m. p.
Xiądz Daniel Krzywicki, paroch karpiłowski dekanatu czarnobylskiego.
Xiądz Łukasz Chomański, wikary babuszański dekanatu czudnowskiego m. p.
Xiądz Piotr Piadecki, wdkary radomyślski.
Xiądz Jakób Wołkowiński, paroch antonowski dekanatu tetyjowskiego.
Oteć Hryhory Seray, paroch matiuszański dekanatu białocerkiewskaho m. p.
Xiądz Grzegorz Wysoczański, paroch nowosielecki dekanatu korsuńskiego.
Nykołaj Naumowycz, paroch kozarowycki dekanatu dymirskaho m. p.
Bazyli Święcicki, paroch trokowicki dekanatu żytomirskiego.
Xiądz Teodor Czerwiński, paroch sawrański dekanatu czeczelskiego.
Xiądz Antoni Szcziu-ewicz, paroch wohcki dekanatu pawołockiego.
Xiądz Symeon Baranowicz, komendarz hlibowski dekanatu dymirskiego.
Xiądz Grzegorz Matuszewicz, paroch Czechowski dekanatu żytomirskiego.
Xiądz Jan Podarowski, paroch rastowiecki dekanatu żywotowskiego.
Xiądz Filip Pankiewicz, paroch motelowski dekanatu bohusławskiego m. p.
Xiądz Ivonstanty Horkowski, paroch wełniański dekanatu bohusławskiego m. p.
Xiądz Bazyli Gawiada, paroch sinicki dekanatu bohusławskiego.
Xiądz Stefan Surmijewicz, paroch perożański dekanatu czeczelskiego.
Xiądz Jerzy Mackiewicz, paroch wasylowski dekanatu pawołockiego m. p.
Xiądz Korneliusz Jakubowicz, paroch tetyjowski dekanatu tetyjowskiego.
Xiądz Teodor Wagotowicz, paroch matwyjski dekanatu tetyjowskiego.
Xiądz Andrzej Panasiewicz, paroch wysocki dekanatu tetyjowskiego m. p.
Xiądz Gabryel Męczyć, paroch krajewski dekanatu baraszowskiego.
Xiądz Michał Guranda, paroch sniżecki dekanatu bohiuslawskiego m. p.
Ksiądz Cyrylli Strutyński, paroch krasnoliski dekanatu białocerkiewskiego m. p.
Xiądz Dyonizy Kapustyński, paroch wsi Łuki dekanatu żytomirskiego m. p.
Otec Joan Hreczyna, komendarz kornyłowski dekanatu korsuńskiego.
Xiądz Mikołaj Prokopowicz, paroch niechworowski dekanatu żytomirskiego.
Xiądz Kyrył Doroszkiewicz, paroch hłynecki dekanatu berdyczowskiego.
Xiądz Jan Kordasiewicz, paroch bohaczowski dekanatu korsuńskiego.
Xiądz Teodor Strzelecki, paroch żydowohrebelski dekanatu bohusławskiego.
Xiądz Grzegorz Illaszewicz, paroch Jarosławski dekanatu pawołockiego.
Xiądz Stefan Rubanowicz, paroch iwankowski dekanatu dymirskiego.
Otec Kyrył Zacharyjewicz, paroch makarowicki dekanatu fastowieckaho m. p.
Xiądz Michał Szulkiewicz, paroch naliwajkowski dekanatu fastowieckiego.
Xiądz Andrzej Suski, paroch sitnikowski dekanatu fastowieckiego m. p.
Xiądz Michał Dzurakowski, paroch Św. Mikołaja sieniawski dekanatu bohusławskiego.
Ijerej Prokopy Jewnicki, paroch prusianecki dekanatu bohusławskiego.
Xiądz Jan Bujakiewicz, komendarz nastaski dekanatu białocerkiewskiego.
Xiądz Paweł Wyszyński, paroch kaliorlicki dekanatu kaniowskiego.
Xiądz Józef Butrycki, komendarz meleniowski dekanatu radomyślskiego.
Xiądz Demetriusz Grysiewicz, paroch św. woskresenija niemierowski.
Xiądz Łukasz, komendarz isajkowski dekanatu bohusławskiego.
Xiądz Gabryel Jałłowy, komendarz cerkwi pod tytułem protekcyi najświętszej Panny Maryi bohusławski, dekanatu bohusławskiego m. p.
Xiądz Teodor Krzyczkowski, wikary radomyślski.
Xiądz Hordy Cypryanowicz, paroch moszkowiecki dekanatu żytomirskiego m. p.
Xiądz Bazyli Domatewicz, paroch cerkwi zmartwychwstania Pańskiego czudnowskiej, dekanatu czudnowskiego m. p.
Xiądz Jan Szymonowicz, paroch cerkwi śś. apostołów Piotra i Pawła czudnowski, dekanatu czudnowskiego.
Xiądz Piotr Janicki, komendarz kamiński dekanatu czudnowskiego.
Xiądz Bazyli Turczewicz, paroch cerkwi tahanieckiej dekanatu moszeńskiego m. p.
Xiądz Grzegorz Klebanowski, paroch cerkwi motyżyńskiej dekanatu fastowieckiego.
Xiądz Stefan Okołowicz, cerkwi pod tytułem śś. apostołów Piotra i Pawła wikaryusz kopytowski, dekanatu fastowieckiego m. p.
Xiądz Grzegorz Fursewicz, dyakon cerkwi św. Mikołaja we wsi Wosoczyszy będącej.
Xiądz Teodor Bereźnicki, wikary cerkwi świętoillińskiej korsuńskiej, dekanatu korsuńskiego.
Xiądz Daniel Maczegowski, koadjutor zabilocki dekanatu radomyślskiego.
Symon Maczegowski, komendarz worobiański.
Xiądz Grzegorz Leńczycki, wikary wiązowiecki dekanatu śmilańskiego m. p.
Xiądz Alexy Cieszanowski, paroch poczójkowski dekanatu pawołockiego.
Xiądz Jan Bruskiewski, paroch strokowski dekanatu pawołockiego.
Xiądz Jakób Cieszanowski, wikary cerkwi poczujkowskiej dekanatu pawołockiego.
Xiądz Marcin Jezierski, paroch dańkowski dekanatu korsuńskiego, od hajdamaków na belku pod karczmą zawieszony, od Niczypora Zaporożca tamże mieszkającego oderznięty, potem powtóre postronkiem za szyję zaczepiony i do obwieszenia do gruszki prowadzony, od tegoż Niczepora wyproszony, niemiłosiernie bity, katowany, z chudoby zdarty i ogołocony, do Perejasławia iść po błogosławieństwo nakazywany, co po chorobie ośmioniedzieInej uczynić musiałem dla salwowania życia, ręką własną, podpisuję się.
Xiądz Paweł Kozłowski, paroch sachnowski, dekanatu korsuńskiego.
Xiądz Łukasz Szpakowski, paroch lisiański cerkwi Św. Mikołaja, dekanatu korsuńskiego.

Tych więc i innych przewielebnych i wielebnych w Bogu współbraci swoich imieniem i powtóre sposobem wyżej wyrażonym manifestując się prosił tej manifestacyi do akt o przyjęcie, co i otrzymał Xiądz Jan Roch Kościuszko, dziekan radomyślski, proboszcz czopowicki manu propria. Z których xiąg i ten wypis pod pieczęcią grodzką kijowską jest wydany, pisany w mieście jego królewskiej mości Żytomierzu.

Gr. Przemys. xięga 649 str. 1469.