Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Skarga na rzeź na Unitach na Ukrainie 1768 (2)

18.08.2020 21:02
Wypis z xiąg grodzkich województwa kijowskiego roku tysiąc siedmset sześćdziesiątego ósmego, miesiąca Decembris dwudziestego drugiego dnia.
[Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z Archiwum tak zwanego Bernardyskiego we Lwowie w skutek fundacyi Alexandra hr. Stadnickiego, wydane staraniem Galicyjskiego Wydziału Krajowego, Lwów 1868]
(Podział i podkreślenia GP)

Na urzędzie grodzkim w mieście jego królewskiej mości Żytomierzu, przedemną Józefem Polanowskim, namiestnikiem protune grodzkim generału województwa kijowskiego i xięgami niniejszemi grodzkiemi kijowskiemi, przyszedłszy osobiście przewielebny jegomość Xiądz Jan Roch Kościuszko, dziekan radomyślski, paroch cerkwi czopowieckiej, ritus greci latino uniti, swym i niżej po imionach i przezwiskach wyszczególnionych przewielebnych, wielebnych w Bogu ichmościów xięży dziekanów, parochów, komendarzów, wikaryuszów i całego duchowieństwa archidiecezyi metropolitańskiej kijowskiej, przez województwa kijowskie i bracławskie extendowanej, skarżąc i manifestując się, oświadczenie i użalenie podpisami niżej wyrażonymi osób duchownych własnymi ztwierdzone, do akt niniejszych podał takowe.

My niżej na podpisach wyrażeni dziekanie, parochowie, komendarze, wikaryuszowie w archidiecezyi metropolitańskiej kijowskiej w królestwie polskiem, przez województwa kijowskie i bracławskie extendowanej, ritus greeci latino uniti, od zajuszonego hajdamactwa i poduszczonego chłopstwa strachem okrutnego morderstwa i wypraktykowanej na współbraci naszych tyrańskiej śmierci przerażeni, od domów i własności swojej przepędzeni, w różne miejsca rozprószeni, po cudzych domach, jamach, lochach, ciemnych lasach, bagnach i błotach, niektórzy w kraju rosyjskim, tatarskim i wołoskim dotychczas kryjący się, świeżo dopiero przez przygaszenie hajdamackiego pożaru, od wojsk najjaśniejszej imperatorowej jejmości i pana naszego miłościwego, aczkolwiek ubezpieczeni do domów swoich przybyli, drudzy dla tegoż ognia jeszcze nie ugaszonego na Wołyniu w cudzych kątach mieszczący się, et meńdicato pane przebywający, teraz wraz zgromadzeni, succurrendo integritati vitae suse et saluti seternse swem i współkolegów naszych dziekanów, parochów, komendarzów, wikaryuszów i całego duchowieństwa, dla odległości jednych, drugich dla słabości, innych podezolowanych, propter summam egestatem ad acta prsesentia adire nie mogących imieniem, z wyraźnej sumienia naszego obligacyi, primario przed najwyższym sędzią Bogiem, w trójcy świętej jedynym, skrytości serc ludzkich widzącym, denide przed aktami niniejszymi dla wiadomości publicznej całemu światu, jako najuroczyściej in diligentia sui oświadczamy i użalamy w sposób takowy oto:
Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.