Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Indygenaty 1768

12.10.2020 15:32
Pragnąc pomnażać w Rzeczypospolitey godnych, maiętnych ludzi, z zagranicznych familii szlacheckich pochodzących, y do usług Rzeczy pltey zdatnych, im z sukcessorami de lumbis indygenaty Królestwa tego capessendorum bonorum et honorum, salvo juramento super fidelitate Reipublicae, et productione documentorum nobilitatem probantium, przed WW. Pieczętarzami praestandis, za zgodą wszech Stanów nadaiemy: oraz diplomata z Kancellaryi Koronn: wydać rozkażemy:

UUr. Ludwikowi de Canal Kawalerowi Komandorowi orderu S. Maurycego y S. Łazarza, Ministrowi Pełnomocnemu Króla IMci Sardyńskiego u Dworu Wiedeńskiego, Iozefowi Maryi Ignacemu Franciszkowi Xaweremu Iulianowi z Brignolow Sale, rodowitemu szlachcicowi Genueńskiemu, Andrzeiowi Bollo Ministrowi naszemu u Rzpltey Genueńskiey, y Dominikowi Filipowi synowcowi iego, Panowi Mikołaiowi Crosa szlachcicowi Genueńskiemu, Wielebnemu Tomaszowi Antici szlachcicowi Włoskiemu, Ministrowi naszemu y Rzpltey u Dworu Rzymskiego, Mikołaiowi Piotrowi Gartemberg, Ernestowi Fryderykowi Karolowi Coccey Pułkownikowi Gwardyi Pieszey Koronney, Generałowi Maiorowi. Clamorowi Teodorowi Stading Pułkownikowi Gwardyi Pieszey Litewskiey, Generałowi Maiorowi. Iozefowi Adamowi Sauerzapf Adiutantowi naszemu, Generałowi Maiorowi. Stefanowi Rienl Generałowi Maiorowi. Karolowi Emmanuelowi de Langenhofft Warneri Pułkownikowi y Adiutantowi naszemu, łanowi Generałowi Maiorowi, Bartłomieiowi Maiorowi, Iozefowi Kapitanowi Artyleryi Koronney, Wittom. Piotrowi Kónigsfels Pułkownikowi w woysku Koronnym, Guwernerowi Paziów naszych, łanowi, Stanisławowi, Mangatom, pierwszemu w regimencie pieszym Gwardyi Koronney, a drugiemu w regimencie konnym Generała Skorzewskiego Obersztelieutnantom. Jozefowi Franciszkowi Epselwitzom, pierwszemu w regimencie Urodzonego Podczaszego Lit: drugiemu w Gwardyi konney Koronney Obersztelieutnantom. Antoniemu Olsznitz Ober800 szteleutnantowi w Korpusie Kadetów, łanowi Ludwikowi Katzlerowi Maiorowi, Karolowi Boscamp zażywanemu od Nas do interessow Rzeczypospolitey u Porty. Karolowi Abrahamowi Frytsch Konsyliarzowi y referendarzowi Dworu Saskiego, Karolowi Pernigottemu, szlachcicowi Sardyńskiemu, Chambelanowi naszemu, Wolffowi Henrykowi Chambelanowi naszemu, y łanowi Henrykowi Kapitanowi Wikede braci, Piotrowi le Fort Generałowi Maiorowi w woysku naszym Koronnym; łanowi Fryderykowi Herrenschwandt, Eliaszowi Bertrand, Konsyliarzom naszym; Wielebnemu Teodorowi Kanonikowi Warszawskiemu, y Iakubowi Sekretarzowi naszemu Morantym, Michałowi Balassy, łanowi Lind supremo Directori Studiorum w Korpusie Kadetów, łanowi Burgardowi Rittberg Pułkownikowi, łanowi Krzysztoffowi Bardeleben Obersztelieutnantowi Generała Schacka, Ferdynandowi Reibnitz Pułkownikowi gwardyi pieszey Koronney, Karolowi Iakubowi Maiorowi regimentu Generała Schacka, Franciszkowi, Wilhelmowi Kapitanowi regimentu gwardyi pieszey Koronney de Laurans braci, Karolowi Krzysztofowi Rothenhoff, Krzysztofowi Błock Pułkownikowi, Karolowi Maurycemu Franckenberg Kapitanowi regimentu gwardyi pieszey Litewskiey, łanowi Lewingston Porucznikowi w woysku Saskim, Karolowi Oettingen Generałowi Adiutantowi Nayiaśnieyszego Predecessora naszego, Augustowi de Essen Rezydentowi Elektora IMci Saskiego, łanowi Rehbinder, Karolowi Antoniemu de Zastrow pochodzącemu z domu Colpin w Pomeranii, Karolowi de Simolin, Ierzemn y Iozefowi Galera Porucznikowi y Chorążemu gwardyi Litewskiey, Ierzemu Gentil de Langallerie, Kazimierzowi Desztrunck, łanowi Aloy Pułkownikowi w woysku Koronnym, Henrykowi Ioachimowi Hagen-Meister Kapitanowi w woysku Rossyiskim, Antoniemu Dorffmayer Kapitanowi w woysku Cesarskim, Piotrowi Maqueparlant [Macpharlant] Irlandczykowi, Michałowi Klementowi szlachcicowi Węgierskiemu, Fryderykowi, Henrykowi, y Karolowi, braci rodzonym Mazanim, Franciszkowi Rotmistrzowi, y łanowi Kapitanowi regimentu konnego buławy Polney Koronney Bałłom braci rodzonym, Karolowi Ierzemu w regimencie Krolowy zwanym, Adamowi y Augustowi w regimencie Krolewiczowskim infanteryi Porucznikom de Heppen, Patrycemu Midleton Pułkownikowi w regimencie łanowym, Karolowi Ludwikowi Fischer Generałowi Adiutantowi naszemu, łanowi Fleury de Bachone Pułkownikowi naszemu w woysku, Wielebnemu Fryderykowi y Urodzonemu Franciszkowi Stranch, Kasprowi du Chene Obersztelieutnantowi w woy801 sku naszym, łanowi Principatti z synowcami od Mikołaia, Ludwikowi Adamowi le Roy Bosroger, Karolowi Loelchoeffel.

Ktoby zaś z wyrażonych dopiero osob do obywatelstwa szlachetnego w Państwach naszych dedukcyi szlachetności zagraniczney uczynić nie mógł, temu diploma nobilitatis praeciso scartabellatu, wydane z Kancellaryi naszych być ma.

[Vol. Leg VIII 800]
Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.