Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Instrukcja dla leśniczego 1827

31.12.2020 19:52
Dla Pana Wincentego Rogowskiego przyjętego na funkcję Leśniczego do Lasów Krzywickich i Średnickich Dóbr J.W. Józefa [Benedykta] Pawlikowskiego Konsyliarza J.C.K. Mości.
1. Mając sobie oddane Lasy wszystkie dóbr Krzywczy w dozór, powinien na to ze zwysz rzeczony Leśniczy naywięcey łożyć starania aby je zawsze dobrym utrzymywał porządku, od wszystkich szkód y Dezelayi chronił zapobiegając zawczasu wszystkiemu złemu a nadewszystko granicy w swoich należytych obrębach utrzymywał. Aby więc zachował wszelki porządek powinien.
2. Zachowując się zawsze trzeźwo czuwając w Dzień i w Nocy nad powierzonym sobie obowiązkiem
3. Ludzi danych sobie za leśnych utrzymał w należyty karności przyprowadzał do ścisłego wykonania przeznaczonych Dozorów w wymienionych Sekcyach
4. Oprócz wyznaczonych Dni wrębnych które dziać się maią tylko z Zbieraniny leżałey po które Ludzie w Las bez siekier maią być w puszczani ażeby nigdy żadnych nie czynił z Lasów wydatków, któreby asygnowanemi nie byli ani też nikogo w Las nie wpuszczał – to tylko raz w dwóch tygodniach za kwitami.
5. Zapustów iak naymocniey dozierać aby tak poddani wszyscy iako też y Mieszczanie niewypasali pod żadnym protekstem Bydła do Lasów niewyganiali.
6. W czasie gwałtowney roboty Żniw ieżeli by był użytym do Dozoru Ludzi lub wiencej iakiey wypadkowey potrzebie do usług skarbowych powołanym niema się od tego wymiawiać owsze iak nayszczerzey y nay przymilnej sobie dozór wykonać
7. Zwierzyna iaka się tylko w Lasach Krzywickiej lub na Woli znayduie do Kucnie dostarczać będzie obowiązkiem Leśniczego zaś za proch i i strzał należycie ze strony skarbu wynagrodzonym będzie podług Sztuki Myśliwskiey.
8. Czego tylko iakich wypełnień ten obowiązek wymaga wszystkiego przestrzegać gdysz gdyby tenże P. Wincenty Rogowski nie odpowiadał należycie swmu powołaniu nie ściśle wszystkiego przestrzegał wykonywał przeniewierzył się lub przez iakie kolwiek przyczyna nie był użytecznem natenczas Każdego czasu od obowiązku oddalonym zostanie zdawszy wprzód ze wszystkich powierzonych sobie szczegół[ów] rachunek agdyby wypadła iaka Degerencya ze szkodą Skarbu bonifikować winien.
9. Z Chłopami ani Mieszczanami wżadne nie zachodzić konflikcyją datków choćby naynikczemnieyszych pobierać pod żadnym pozorem nie wolno za zwróceniem lub zapłaceniem w Dziesięcioro wartości. Przy ten żadnych przysiwków ani wszpółek gospodarczych nie prowadzić tylko z naznaczoney ordynacyi y pensji utrzymywaś się.
10. Szkody gdyby iakie z niedozoru leśniczego w Lesie okazały się te podług taks kameralnych skarbowi leśniczy bonifikować będzie
11. Podług powszechnych zwyczaiów w Romb powinien być w iednym mieyscu aby po całym lesie nierombano gdyby zaś szkody czyniącego w Lesie Leśniczy lub Leśnik załapali natenczas zaraz po tey akcyi Leśniczy ma się udać do Sędziego żondaiąc Detaksacyi y Exekucyi oneyże.
12. Tartaków dozierać wszelkie percepty y Expensy w Registra wpisywać abez Kwitu formalnego nikomu nigdzie tak z Tartaków iako y Lasu niewydawać gdysz takowa Expens będzie nieprzyieta.
13. Od złapany sztuki Bydła w Zapustach Stróża dwa (…) pobierać y za Kwitem do Kasy komportować, kontrabanty iake ię pokażą przez połowa do Skarbu połowa do Leśniczego, trzecia część z Leśniczego połowy należy Leśnem agdyby Leśni sami złapali Kontrabant do nich połowa połowy należeć będzie.
Za wolne i przychylne pełnienie obowiązków wyznacza mu skarb rocznie od Dnia 25go februar 826
- żyta czelnego korcy 5
- pszenicy czelney korcy 2
- jęczmienia czelnego korcy 4
- hreczki czelney korcy 2
- grochu korcy 2
- siemienia konopnego korcy 1
- prosa czelnego korcy 1
- owsa czelnego korcy 6
- siana porcyi 120
- pensyi roczney Zł R. 80
Która to pensjya z ordynacyą kwartalnie dekursiwe pobierać będzie z kwitami pańskiemi. Konia do pełnienia swego obowiązku Zawsze utrzymywać winien. Pozwala Skarb trzymać krów dwie na równey z pańskim Bydłem wygodzie.
Medyka 10 februar 1826

[Rekomendacja dla leśniczego Wincentego Rogowskiego, AP Rzeszów, Archiwum podworskie rodziny Jaworskich Starzeńskich z Góry Ropczyckiej, 59-34-159 p. 47, transkrypcja: Genealogia Polaków]