Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Milikont- Narwojsz Franciszek

8.01.2021 20:40
Milikont- Narwojsz Franciszek, ksiądz (1742-1819) urodził się na Wileńszczyźnie nie opodal Hoduciszek, w 1756 r. wstąpił do zakonu jezuitów. W Akademii Wileńskiej studiował filozofię, matematykę, później teologię, święcenia kapłańskie przyjął w 1768 r. Kanonik katedralny. Znał języki: litewski, łotewski, polski, niemiecki, francuski, oczywiście też łacinę. W tejże Akademii wykładał matematykę. Z polecenia Antoniego Tyzenhauza miał nadzór nad pracami w zakresie oczyszczania koryta Niemna między Grodnem a Rumszyszkami, usunięto wtedy około 3 mln co większych kamieni. W latach 1773- 1774 i 1782-1808 w zreformowanej już uczelni wykładał oprócz klasycznej matematyki również teorię prawdopodobieństwa, wykorzystując nauki Newtona, Leibnitza, Bernoullego, Eulera, d’Alemberta. Należał do loży masońskiej „Gorliwy Litwin”. Zmarł w Wilnie, pochowany w kolumbariach na cmentarzu Bernardyńskim. Grób się nie zachował.
Wojciech Piotrowicz