Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Milikont- Narwojsz Franciszek

8.01.2021 20:40
Milikont- Narwojsz Franciszek, ksiądz (1742-1819) urodził się na Wileńszczyźnie nie opodal Hoduciszek, w 1756 r. wstąpił do zakonu jezuitów. W Akademii Wileńskiej studiował filozofię, matematykę, później teologię, święcenia kapłańskie przyjął w 1768 r. Kanonik katedralny. Znał języki: litewski, łotewski, polski, niemiecki, francuski, oczywiście też łacinę. W tejże Akademii wykładał matematykę. Z polecenia Antoniego Tyzenhauza miał nadzór nad pracami w zakresie oczyszczania koryta Niemna między Grodnem a Rumszyszkami, usunięto wtedy około 3 mln co większych kamieni. W latach 1773- 1774 i 1782-1808 w zreformowanej już uczelni wykładał oprócz klasycznej matematyki również teorię prawdopodobieństwa, wykorzystując nauki Newtona, Leibnitza, Bernoullego, Eulera, d’Alemberta. Należał do loży masońskiej „Gorliwy Litwin”. Zmarł w Wilnie, pochowany w kolumbariach na cmentarzu Bernardyńskim. Grób się nie zachował.
Wojciech Piotrowicz
Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.