Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Kurczewski Jan

8.01.2021 20:55
Kurczewski Jan Ksiądz (1854-1916), szambelan Jego Świątobliwości, prałat Kapituły Wileńskiej, pierwszy prezes i współzałożyciel Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie, kaznodzieja. Urodzony w Daniszewie nad Wilią (dziś Białoruś), Seminarium Duchowne ukończył w Wilnie, Akademię Duchowną – w Petersburgu, wyświęcony na kapłana w Kownie w 1881 r. W Wilnie był profesorem Seminarium Duchownego. Po zwolnieniu przez gubernatora objął probostwo. Dopiero w 1900 pozwolono mu ponownie zająć stanowisko profesorskie. Porywał słuchaczy jako kaznodzieja. Oprócz Kazań niedzielnych zostawił poważne prace naukowe: Kościół Zamkowy, czyli Katedra Wileńska w jej dziejowym, liturgicznym, architektonicznym i ekonomicznym rozwoju (1908), Biskupstwo wileńskie… (1912) i in. Zamieszczał liczne artykuły w prasie i rocznikach Towarzystwa Przyjaciół Nauk założonego w 1906 roku. Prywatnie odnowił w 1901 r. zagrożoną upadkiem wiekową kapliczkę św. Jacka przy Wielkiej Pohulance w Wilnie. Zmarł podczas wygłaszania homilii w Katedrze 30 lipca 1916 r. Pochowany na wileńskiej Rossie w pobliżu głównej kaplicy cmentarnej.
Wojciech Piotrowicz
http://nad-odra.pl/wp-content/uploads/2 ... 1-9-10.pdf