Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Źongołłowicz Bronisław

8.01.2021 21:10
Źongołłowicz Bronisław Ksiądz (1870-1944), urodzony w Datnowie ziemi kowieńskiej. Uczył się w Szawlach (1879-1887), studiował w Kownie (1887-1891) i Akademii Duchownej w Petersburgu. Od 1895 r. magister teologii. Uzupełniał studia za granicą (Włochy, Francja, Niemcy i Belgia). Od 1917 r. doktor prawa kanonicznego. Był profesorem seminarium diecezjalnego w Kownie i sekretarzem Kurii biskupiej. Po ewakuacji z Litwy w 1915 r. został profesorem prawa kościelnego w Akademii Duchownej w Petersburgu. W 1918 r. był dziekanem prawa kościelnego na Uniwersytecie Lubelskim, w 1919 r. został profesorem zwyczajnym prawa kanonicznego na Uniwersytecie Stefana Batorego, pełnił tu też kolejne funkcje prodziekana, dziekana i prorektora. Był wiceministrem Oświaty. Wraz z księdzem Leonem Puciatą w 1918 r. ostatecznie dopracował projekt Wydziału Teologicznego, w którym ograniczono się do 10 katedr. Od początkowych zamiarów ogarnięcia przez wydział krajów nadbałtyckich, Żmudzi, wschodnich i południowych dzielnic dawnego WKL i stworzenia, oprócz katedr teologicznych z wykładowym językiem łacińskim, osobnych katedr filozofii, historii kościelnej i wymowy z językiem wykładowym polskim i litewskim, trzeba było odstąpić. Bieg historii pozwolił Kownu utworzyć swój wydział teologiczny aż o 22 katedrach.
Słuchaczami Wydziału Teologicznego USB początkowo było 5 księży i 5 świeckich. Prof. Żongołłowicz w roku 1832 wygłosił pierwszy wykład na temat Fakultet teologiczny w oddziale nauk moralnych i politycznych, nawiązujący do dziejów Uniwersytetu tuż przed jego zamknięciem przez carat. Ogłosił drukiem wiele artykułów, w tym Ustrój Uniwersytetu Wileńskiego (1792-1802), był autorem interesujących dzienników.
Pochowany w alei profesorów USB przy murze cmentarnym na Rossie. -
Wojciech Piotrowicz http://nad-odra.pl/wp-content/uploads/2 ... 1-9-10.pdf
Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.