Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Malinowski Hipolit

9.01.2021 12:23
Ś. P. KS. HIPOLIT MALINOWSKI.
Dn. 19 listopada r. 1939 zmarł w Wilnie ksiądz Hipolit Malinowski. Urodzony dn. 13 sierpnia 1873 r. w Wilnie, ś. p. ks. Hipolit Malinowski kształcił się w I gimnazjum Wileńskiem, a następnie w Seminarjum Duchownem Wileńskiem, które ukończył w r. 1898. Po otrzymaniu święceń kapłańsich dn. 12 czerwca 1898 r. jako pierwsze stanowisko otrzymał ś. p. ks. Hipolit Malinowski wikarjat w Niemenczynie, skąd po roku przeszedł na takież stanowisko do Lidy, a potem w r. 1900 na wikarjat przy kościele Ostrobramskim w Wilnie. Następnie w latach 1900 — 1903 ś. p. ks. Hipolit Malinowski był proboszczem w Różanie, w latach 1903 — 1911 p roboszczem w Dobrzyniewie, w latach 1911 — 1915 proboszczem w Wawiórce, w latach 1915 — 1918 kapelanem dla uchodźców w Strugach Białych, w latach 1918 — 1919 proboszczem w Onżadowie, w latach 1919 — 1922 prob. w Wasiliszkach, w r. 1922 był prefektem szkół w Zabłociu, w latach 1923 — 1927 proboszczem w Kamionce k/Grodna, w latach 1927—1929 proboszczem w Jęczmieniszkacb, w latach 1929—1935 proboszczem w Żeladzi. Ś. p. ks. Hipolit Malinowski nigdy nie cieszył się zbyt silnem zdrowiem, wyczerpująca zaś praca w Dobrzyniewie, gdzie zbudował nowy murowany kościół, oraz przeżycia w czasie wielkiej wojny nadszarpnęły jego zdrowie tak, że w kwietniu 1935 roku wycofał się całkowicie z pracy duszpasterskiej i osiadł najprzód w Nowej Wilejce, a potem |W Wilnie na Sołtaniszkach. Nabożeństwo pogrzebowe za duszę ś. p. ks. Hipolita Malinowskiego odprawił Ks. P ra ła t Karol Lubianiec dn. 21. XI. r. b. Ś. p. ks. Hipolit Malinowski pogrzebany został na cmentarzu parafjalnym kościoła Niepokalanego Poczęcia N. M. P. w Wilnie.
Reąuiscat in pace. X. K. M.