Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Łużki, pow. dziśnieński - uczniowie szkoły pijarskiej

22.01.2021 01:36
Znaczenie skrótów: br. z brasławskiego, bor. — borysowskiego, dz. z dziśnieńskiego, lep.—lepelskiego, pol. —wojew. połockiego; cześć., komorn., sędz. i t. p.—cześnikowicz, komornikowicz, sędzic; cyfra przy nazwisku oznacza wiek ucznia; gwiazdka—uczeń jednocześnie był dyrektorem (dozorcą domowym).
[Hedemann Otto, Szkoły walerjanowskie X.X. Pijarów Łużeckich, wyd. Wilno 1937]

Rok 1779

„Szkoła Pierwsza"
Adamowicz Ignacy 15
Błażewicz Leopold 13
Busz Ignacy 9
Buynicki Sylwester 14
Dymling Franciszek 10
Fronio Jan 10
Fronio Józef 14
Hołownia Antoni 10
Hryniewicz Gabrjel 9
Hryniewicz Symon 12
Jakowicki Antoni 11
Jakowicki Dominik 9
Jakowicki Jan 13
Jasieński Antoni 12
Jasieński Jan 11
Jasiewicz Antoni 11
Jasiński Bonifacy 14
Jasiński Franciszek 12
Kamionka Walerjan 10
Korsak Ambroży 8
Korsak Józef 9
Koszko Franciszek 16
Kowalewski Gorgoni 15
Koziełł Stanisław 13
Kuczewski Wojcieeh 13
Limfemberk Antoni 12
Perkowski Grzegorz 13
Piasecki Ignacy 9
Potrykowski Antoni 7
Puchawski Marcin 12
Puchowko Prokop 12
Rogalski Jan 12
Sawicki Józef 11
Sokołowski Stanisław 14
Straszyński Jan 15
Suszyński Stanisław 10
Swieboda Tadeusz 12
Swierszpzewski Jan 10
Szawelski Józefat 13
Szott Jan 12
Szpakowski Ignacy 10
Szumski Mikołaj 14
Szypiłło Leopold 13
Trochlicki Piotr 12
Walden Karol 12
Walden Konstanty 8
Woronowicz Bazyli 15
Woronowicz Wincenty 13
Wulski Antoni 11
Wulski Jan
Zahorski Wiktor 13
Zaliwski Justyn 12
Zarzycki Dominik 7
Zarzycki Józef 10
„Szkoła Druga"
Bigocki Symon 19
Bukaty Alojzy 16
Busz Jan 13
Buynicki Michał 16
Curakowicz Grzegorz 17
Doboszyński Józef 14
Doboszyński Tadeusz 13
Giedroyć Jakób 14
Giedroyć Michał 15
Hołownia Jan 14
Hroznowski Wincenty 17
Jakowicki Antoni 16
Jakowicki Józef 13
Jasiewicz Franciszek 14
Jasiewicz Tadeusz 16
Jasiński Ignacy 19
Karolewicz Ignacy 14
Kassjanowicz Cyprjan 14
» Kimbar Antoni 19
Kozakiewicz Benedykt 14
Koziełł Wincenty 16
Kulesza Tomasz 16
Lipowski Wincenty 17
Makarski Mikołaj 19
Miłaszewicz Rajmund 13
Miracki Tomasz 14
Niewęgłowski Justyn 15
Odyniec Franciszek 13
Odyniec Wincenty 15
Okuszko Kazimierz 16
Potrykowski Symon 13
Puczkowski Adam 20
Snopkowski Wincenty 14
Sokołowski Djonizy 14
Stankiewicz Franciszek 13
Suszyński Franciszek 13
Tomkowid Bazyli 14
Truchlec Jan 18
Walden Justyn 15
Klasa 1 Początkowi
Adamowski Józef poł. 13
Adamowski Józef poł. 11
Walden Wincenty 15
Wysocki Hipolit 18
Zaliwski Adam 20
Zaliwski Józef 18
„Szkoła Trzecia*'
Aleksandrowicz Jędrzej 24
Busz Józef 15
Curakowicz Bazyli 23
Hołownia Benedykt 18
Hroznowski Ignacy 19
Jakowicki Kazimierz 17
Jasiewicz Kazimierz 19
Korsak Wincenty 14
Kozakiewicz Ignacy 18
Kuczewski Aleksander 18
Kuczewski Józef 16
Mancewicz Marcelli 18
Miłaszewicz Stefan 15
Niewęgłowski Ferdynand 15
Parafianowicz Piotr 24
Piotrowski Jan 33
Potrykowski Tadeusz 16
Serafinowicz Dominik 1 5
Skrzędziewski Ignacy 18
Snopkowski Symon 19
Sokołowski Karol 20
Sokołowski Tomasz 18
Stankiewicz Antoni 16
Suszyński Tomasz 19
Szydłowski Józef 18
Szymanowicz Michał 20
Szypiłło Tomasz 20
Tomaszowski Jan 18
Tomaszowski Wincenty 19
Trochlicki Bazyli 21
Walden Onufry 19
Wnętowiki Franciszek 22
Woroczymski Mikołaj 20

Komentarze (7)

22.01.2021 01:37

Rok 1786

Andrzejewski Wincenty poł. 14
Czyżewski Stanisław br. 12
Dyman Bazyli poł. 13
Jakowicki Dominik poł. 16
Jakowicki Mikołaj poł. 9
Kozakiewicz Mikołaj podst. smol 10
Krywko Jan poł. 12
Kulesza Piotr sędz. poł. 8.
Kuczewski Kazimierz podst. trocki 9
i/Mienicki Tomasz poł. 12
Miłaszewicz Józef rotm. poł. 9
Niewiarowicz Jan oszm. 13
Odyniec Piotr skarbn. poł. 10
Palczewski Andrzej poł. 18
Parfianowicz Józef br. 10
Podbipięta Norbert cześn. poł. 9
Rudoraina Michał podcz. br. 13
Rudomina Wincenty ,t 12
Suszyński Wincenty poł. 13
Szadziewski Ludwik poł. 10

Klasa 1 Pierwszoletni
Baranowski Antoni poł. 11
Jawczyc Cyprjan poł. 14
Kamiński Michał poł. 10
Kopułcewicz Szymon poł. 12
Kozyrski Stanisław br. 11
Kozyrski Wincenty br. 10
Rudomina Dominik podcz. br. 11
Samowicz Justyn poł. 10
Siellawa Wincenty skarbn. poł. 13
Tyszko Jan br. 18
Klasa 1 Drugoletni
Baranowski Antoni poł. 11
Baranowski Józef poł. 12
Baranowski Tadeusz poł, 10
Buywid Jakób poł. 11
Buywid Konstanty poł. 10
Cwieciński Kazimierz poł. 14
Fiedorowicz Wawrzyniec br. 15
Hroznowski Kazimierz poł. 14
Hroznowski Tadeusz poł. 12
Jakowicki Mateusz poł. 11
Jakowicki Wincenty poł. 12
Konoplański Jan komorn. br. 12
Krauz Jan poł. 12
Kulesza Antoni sędz. poł. 12
Lach Ignacy poł. 15
Łozowski Kazimierz poł. 13
Podbipiąta Joachim stoln. poł. 12
Swierzewski Augustyn br. 13
Swirszczewski Kalikst skarbn. kow. 10
Zahorski Józef br. 17 ,
Klasa U Pierwszoletni
Dmochowski Józef reg. br. 13
Dmochowski Michał „ „ 12
Karolewicz Jakób br. 18
Kozakiewicz Adam podst. smol. 12
Kuczewski Adam podst. trocki 14
Miłaszewicz Józef rotm. poł. 12
Orzeszkowski Ignacy komorn. br. 12
Potrykowski Józef sądz. poł. 13
Rudomina Justyn br. 18
Snarski Antoni poł. 11
Snarski Mikołaj poł. 12
Klasa 11 Drugoletni
Kassjanowicz Wincenty br. 13
Korsak Ignacy łowcz. poł. 13
Korsak Tadeusz „ „ 12
Kuczewski Ignacy podst. trocki 16
Kuczewski Dominik „ „ 15
Lutyński Wincenty br. 13
Łastowski Antoni br. 14
Łastowski Jan br. 15
Nowodworski Józef br. 15
Podwiński Józef sądz. poł. 14
Klasa III Pierwszoletni
Jasiński Franciszek br. 19
Klott Augustyn oboźn. br. 15
Klott Jan oboźn. br. 16
Koszecki Marcelli poł. 18
Kozakiewicz Dominik podst. smol. 18
Lach Franciszek poł. 18
Łastowski Zygmunt skarbn. oszm. 14
Orzechowski Robert komorn. br. 14
Swirszczewski Dominik skarb. kow. 17
Swirszczewski Piotr skarbn. kow. 14
Zahorski Piotr br. 16
Żaba Stefan chor. br. 16
Klasa Ul Drugoletni
Adamowicz Ignacy br. 23
Cybulski Ignacy oszm. 22
Fronio Jan br. 18
Jasiewicz Antoni rotm. oszm. 18
Kamiński Józef oszm. 19
Karolewicz Ignacy br. 21
Ławszecki Justyn oszm. 17
Mienicki Andrzej poł. 18
Mienicki Franciszek poł. 18
Pakosz Michał pisarz, po ł. 16
Parafianowicz Piotr br. 27
Perkowski Tomasz Podlasie 20
Potrykowski Antoni sądz. poł.
Stankiewicz Franciszek poł, 22
Suszyński Franciszek poł. 18
Towiański Ignacy rotm. poł. 20
Widmont Ignacy poł. 19
22.01.2021 01:37

Rok 1792

Klasa I Początkowi
Adamowicz Józef poł. 16
Buywid Dominik poł. 12
Cwieciński Ignacy poł. 9
Czyżewski Marcin br. 16
Dellewallo Alojzy poł. 12
Dellewallo Dawid poł. 16
Dellewallo Franciszek poł. 11
Dellewallo Jan poł. 9
Dellewallo Józef poł. 14
Drobowski Hilary poł. 16
Drozdowicz Ignacy poł. 13
Drozdowicz Paweł poł. 12
Felber Jan poł. 9
Gogoliński Maksymiljan poł.
Górecki Antoni poł. 10
Jakułowicz Antoni rotm. poł. 10
Kandyba Hipolit poł. 8
Kandyba Symon poł. 14
Kopecki Bernard poł. 11
Kozyrski Ignacy br. 8
Kozyrski Józef br. 10
Markowicz Michał br. 10
Markowski Józef poł. 10
Piechowski Bazyli poł. 15
Piotrowski Mateusz br. 23
Porębski Kazimierz br. 8
Puchalski Antoni poł. 10
Puchalski Jan poł. 9
Radziwanowski Feliks poł. 13
Stołyha Felicjan poł. 9
Suszyński Antoni poł. 10
Szadurski Marcin skarbn. br. 11
Sztaszkiewicz Onufry poł. 11
Szydłowski Eljasz br. 19
Szymanowski Antoni poł. 8
Żyliński Stanisław poł. 14

Klasa 1 Pierwszolełni
Adamowicz Stefan br. 16
Aleksandrowicz Wincenty br. 13
Bouffał Gabrjel poł. 10
Bouffał Stefan poł. 15
Dowmantt Florjan chor. poł. 9
Felber Franciszek poł. 13
Felber Józef poł. 11
Fink Ksawery br. 12
Halicki Paweł poł. 12
Jakowicki Marcin poł. 12
Janowski Jan poł. 15
Kopecki Aleksander poł. 15
Korsak Wincenty poł. 10
Lenkiewicz Wincenty leśn. poł. 10
Łastowski Justyn br. 13
Łastowski Wincenty br. 16
Malukiewicz Jazon br. 12
Mirski Ignacy strażn. br. 10
Przysiecki Eustachy cześn. poł. 12
Rudomina Ignacy podcz. br. 14
Sapyanowicz Piotr poł. 16
Spinek Jan wojsk. poł. 11
Szymanowski Michał poł. 11
Taraszewicz Stanisław poł. 12
Tyszko Jan br. 12
Wirbsza Tomasz poł. 12

Klasa 1 Drugoletni
Cwieciński Antoni poł. 13
Dowmantt Wojciech chor. poł. 12
Hercyk Gierard krajcz. smol. 12
Hercyk Kiljan krajcz. smól. 13
Kandyba Ignacy poł. 13
Kwinta Józef star. świderski z br. 12
Kulesza Kazimierz poł, 12
.Olesza Jerzy poł. 10
Spinek Piotr szamb. poł. 13
i Szypiłło Franciszek poł. 15
Szypiłło Jan poł. 12
Szypiłło Józefat poł. 22
Klasa 11 Pierwszoletni
Baranowski Antoni poł. 16
Dmochowski Kazimierz reg. br. 12
Dowmantt Leon poł. 15
Jakowicki Joachim poł. 17
Jakowicki Mikołaj poł. 13
Jasiński Wincenty poł. 15
Korsak Walenty skarbn. poł. 15
Kozakiewicz Hilary poł. 16
Kozyrski Stanisław br. 16
Kulesza Ignacy poł. 17
Kulesza Józef poł. 17
Leśniewski Franciszek poł. 16
Olesza Maciej poł. 13
Podbipięta Norbert poł. 15
v Snarski Dominik poł. 12
Spinek Paweł szamb. poł. 13

Klasa II Drugoletni
Aleksandrowicz Ludwik br. 17
Ballewicz Józef komorn. br. 14
Ballewicz Mikołaj komorn. br. 12
Chrucki Justyn poł. 15
Dawidson Wincenty br. 13
Kwinta Antoni mieczn.infl. z br. 15
Korsak Symforjan poł. 15
Kulesza Piotr sędz. poł. 15
Łastowski Jakób br. 16
Łukiewicz Antoni Podlasie 21
Miłaszewicz Justyn rotm. br. 16
Parafianowicz br. 16
Snarski Ambroży poł. 15
Spirydowicz Antoni poł. 12
Szadurski Benedykt poł. 14
Klasa 111 Pierwszoletni
Dawidson Jan br. 15
Jakowicki Mateusz poł. 16
Kwinta Augusty n^star. świderski z br. 16
Korsak Wincenty skarbn. poł. 16
Makarski Michał poł. 16
Malukiewicz Tadeusz br. 16
Mirski Stanisław strażn. br. 15
Rudomina Dominik podcz. br. 17
Rudo mina Wincenty ,f ,, 18
Szypiłło Ambroży poł. 17
Zdanko Maciej witeb. 21
Klasa Ul Drugoletni
Adamowicz Ignacy br. 22
Aleksandrowicz Kazimierz br. 20
Borodzicz Wincenty oszm. 19
Cwieciński Kazimierz poł. 18
Jakowicki Wincenty poł. 20
*Jęczewski Andrzej br. 18
Kandyba Kajetan poł. 19
Kandyba Stanisław poł. 20
Kiewlicz Bartłomiej br. 20
Konoplański Jakób komorn. br. 16
Konoplański Jan „ ,, 18
Łastowski Jan br. 20
Malukiewicz Jakób poł. 17
Orzeszkowski Ignacy br. 18
Przysiecki Tomasz szamb. poł. 17
Witkowski Wincenty oszm. 19
Zahorski Józef br. 23
22.01.2021 01:37

Rok 1803/04

Klasa I.
Bocianowski Kazimierz lep. 9
Poczynający i postępujący
Borodzicz Justyn dz. 10
Bartoszewicz Gabrjel dz. 11
Bączkowski Tomasz dz. 13
Dłużniewski Augustyn dz. 12
Doboszyński Michał dz. 8
Dowgiałło Ignacy dz. 15
EIjaszewicz Benedykt dz. 14
Fiedorowicz Klemens dz. 14
Fiedorowicz Piotr dz. 18
Fiedorowicz Stanisław dz. 19
Hudowicz Jan dz. 16
Huttorowicz Marcelli dz. 10
Jabłoński Antoni dz. 12
Jacyna Jan dz. 13
Jakołowicz Narcyz dz. 9
Jakowicki Dysmas dz. 12
Jakowicki Franciszek dz. 14
Jakowicki Sylwestr dz. 10
Jakowicki Tadeusz dz. 9
Jasiewicz Ignacy dz. 8
Jasiewicz Konstanty dz. 11
Kandyba Djonizy dz. 17
Klimaszewski Symon dz. 11
Korsak Ludwik dz. 12
Korzeniewski Adam lep. 17
Korzeniewski Franciszek dz. 8
Kuraszewicz Jerzy dz. 15
Lubawski Wincenty dz. 17
Markowski Feliks dz. 15
Niemiro Franciszek dz. 16
Niemiro Justyn dz. 14
Ososko Aleksander dz. 17
Palczewski Kazimierz dz. 14
Parafianowicz Mikołaj dz. 12
Parafianowicz Wincenty dz. 13
Porembski Franciszek dz. 10
Prokopowicz Jan dz. 15
Przeborowski Antoni dz. 10
Przeborowski Bazyli dz. 12
Rodowicz Felicjan dz. 12
Rodowicz Józef dz. 10
Romanowski Alojzy dz. 11
Romanowski Jan dz. 8
Soroko Maksymiljan dz. 13
Soroko Stefan dz. 12
Sosianowicz Jan dz. 18
Szumborski Ignacy dz. 10
Szumborski Klemens dz. 8
Szypiłło Tomasz dz. 17
Tomaszewicz Antoni dz. 17
Trochlec Norbert dz. 12
Warnek Jan lep. 12
Warnek Paweł dz. 11
Wierzbicki Florjan dz. 15
Woynowski Michał dz. 11
Woynowski Stanisław dz. 13
Woronowicz Jan dz. 11
Woronowicz Michał dz. 14
Zachowski Michał dz. 17
Zołnierowicz Bonifacy dz. 10
Żukowski Symon dz. 19
Zurowow Stefan dz. 11
Klasa I Długoletni
Bocianowski Leonard lep. 13
Czugaliński Józef dz. 12
Doboszyński Stefan dz. 15
Doboszyński Wincenty dz. 12
Oowmant Nicefor dz. 13
Halicki Antoni dz. 13
Mirski Stanisław dz. 14
Mirski Wincenty dz. 12
Onoszko Antoni dz. 12
Romanowski Hilary dz. 17
u Stołychwo Justyn dz. 16
Strykowski Antoni dz. 12
Woynowski Tomasz dz. 10
Żołnierowicz Józef dz. 14
Klasa II Pierwszoletni
Doboszyński Kajetan dz. 14
Felber Antoni dz. 15
Felber Tadeusz dz. 14
Gędźwiłł Wojciech dz. 17
Halicki Józef dz. 15
Irzykowicz Antoni dz. 13
Irzykowicz Józef dz. 12
Iwaszewski Ignacy dz. 14
Jeśman Hilary dz. 14
Junczyk Antoni dz. 16
Klott Stanisław dz. 14
Korsak Kazimierz dz. 16
Korzeniewski Stanisław dz. 13
Leśniewski Kazimierz dz. 18
Mancewicz Leopold dz. 13
Miłaszewicz Benedykt dz. 15
Ososko Ignacy dz. 14
Porembski Antoni dz. 14
Skrodzki Jan dz. 14
Szklennik Fabjan dz. 12
Szumborski Wiktor dz. 14
Klasa II Drugoletni
Abramowski Mikołaj dz. 18
Adamowicz Ignacy dz. 14
Adamowicz Józef dz. 14
Bączkowski Antoni dz. 17
Budkowski Jan dz. 15
Eljaszewicz Grzegorz dz. 16
Halicki Aleksander dz. 16
Huttorowicz Jan dz. 18
Irzykowski Ignacy dz. 15
* Kęsowski Jan dz. 18
Kozłowski Tadeusz dz. 15
Kurkliński Jan dz. 18
Kurkliński Kazimierz dz. 13
Łukiewicz Marcin dz. 14
Mancewicz Józef dz. 14
« Mirski Leopold dz. 16
Niemiro Wincenty dz. 15
Okuszko Józef dz. 12
Okuszko Michał dz. 14
Palczewski Tadeusz dz. 17
Porębski Zygmunt dz. 15
Rodziewicz Adam dz. 16
Rodziewicz Stanisław dz. 15
Samuyło Józef dz. 17
Strękowski Feliks dz. 15
Strykowski Wawrzyniec dz. 16
Warnek Franciszek dz. 15
Wolski Kajetan dz. 12
22.01.2021 01:38

Rok 1811/12

Klasa sposobiących się
Adamowicz Tadeusz dz. 10
Biellikowicz Ludwik prez. br. 10
Boksza Franciszek dz. 12
Butwiłowski Tomasz dz. 9
Dąbrowski Benedykt reg. lep. 11
Galinowski Michał bor. 11
Giedroyć Ignacy dz. 14
Grabowski Wincenty dz. 16
Jakowicki Edward strażn. lep. 9
Jakowicki Hilary komorn. dz. 9
Klasa III Pierwszoletni
Aleksandrowicz Felicjan dz. 19
Czerniechowski Ludwik dz. 15
Eljaszewicz Stefan dz. 19
Fiedorowicz Bernard dz. 19
jeśman Ignacy dz. 17
Jeśman Symon dz. 18
*Łukiewicz Kazimierz dz. 18
Malukiewicz Ignacy dz. 19
Oleszo Justyn dz. 17
Parafianowicz Gabrjel dz. 18
Szczurowski Franciszek dz. 17
Klasa III Drugoletni
Bańkowski Jan dz. 23
Bańkowski Józef dz. 20
Baranowski Walenty dz. 24
Bukaty Stanisław dz. 22
Fiedorowicz Symon dz. 21
Gottowt Franciszek da. 22
Kiełpsz Hilary dz. 18
Klott Leopold dz. 18
Korzeniewski Bazyli dz. 20
Niemiro Józef dz. 18
Niemiro Mateusz dz. 17
Ososko Józef dz. 20
Pyliński Wincenty dz. 22
Romzewicz Andrzej dz. 20
Szklennik Dominik dz. 23
Szklennik Witalis dz. 18
Trochlec Donat dz. 19
Jasiewicz Wincenty komorn. bor. 11
Kamieński Stanisław chor. br. 9
Klott Karol sądz. dz. 12
Klott Henryk pis. dz. 8
Koplacewicz fózef dz. 10
Markiewicz Zygmunt dz. 13
Mikulicz Jan dz. 13
Mirski Franciszek dz. 11
Nawacki Andrzej br. 11
Niemiro Wincenty dz. 14
Ordyniec Adam wilejsk. 12
Ostrowski Michał dz. 6
Oziewicz Djonizy rotm. dz. 7
Parafianowicz Justyn dz. 14
Pawlicki Franciszek dz. 12
Pawlicki Józef dz. 10
Połubiński Wilhelm dz. 15
Porębski Stefan dz. 8
Puzyrewski Antoni dz. 8
Pszonkowski Feliks dz. 13
Przeborowski Florjan dz. 8
Rożnowski Jan dz. 14
Rypiński Franciszek stoln. dz. 9
Sielicki Rafał dz. 10
Snarski Józef dz. 11
Sokołowski Ludwik dz. 13
Spasowski Nikodem kapit. lep. 7
Szawłowski Nikodem rotm. dz. 11
Sztromberg Mikołaj lep. 12
Szumborski Antoni dz. 9
Szyryn Jerzy poruczn. dz. 8
Tomaszewski Józef dz. 8
Wacimski Ludwik dz. 15
Wasilewski Stanisław reg. dz. 11
Wilczyński Ambroży komorn. dz. 9
Wilczyński Franciszek komorn. dz. 8
Woynowski Wincenty dz. 12
Wyrwicz Antoni dz. 11

Klasa I
Barszczewski Józef dz. 11
Błażejewicz Aleksander bor. 9
Borzęcki Ludwik reg. grodź. 11
Bujonek Adam dz. 19
Dukszyński Jan wilejski 11
Dukszyński Leonard wilejski 9
Dukszyński Tomasz „ 12
Hajkowicz Antoni lep. 12
Hajkowicz Stanisław lep. 14
Hołownia Feliks zawil. 10
Jakowicki Ignacy dz. 11
Kamionka Antoni lep. 11
Karyo Stanisław dz. 13
Koplacewicz Wincenty dz. 13
Kopycki Mikołaj dz. 11
Korsak Józef dz. 14
Kurkowski Wincenty chor. dz. 15
Kwinto Walenty major. dz. 11
Ławrynowicz Eljasz. dz. 27
Onoszko Ambroży dz. 13
Parafianowicz Bonifacy dz. 11
Reykowski Antoni dz. 11
Szauman Ignacy podkom. dz. 11
Szauman Władysław pułk. lep. 13
Sztromberg Kazimierz lep. 10
Szyryn Ignacy poruczn. dz. 12
Tomaszewski Franciszek dz. 11
Tyszkiewicz Karol dz. 13
Urbanowicz Wincenty dz. 11
Zabłocki Dominik dz. 13
Żaba Józef chor. dz. 11

Klasa II
Borzęcki Alfons grodź. 12
Dąbrowski Michał orsz. 12
Dukszyński Franciszek wilejski 18
Eljaszewicz Tadeusz dz. 13
Hutorowicz Józef wilejski 15
Jurjewicz Alojzy lep. 17
Jasiewicz Ignacy bor. 15
Klott Mikołaj pisarz, dz. 13
Marcinowski Dominik dz. 13
Marcinowski Jan dz. 14
•/Mienicki Jan dz. 13
Przeborowski Stefan dz. 12
Romanowski Wiktor dz. 14
Rusiecki Ludwik szamb. bor. 13
Snarski Wincenty dz. 12
Sosnowski Józef dz. 17
Szypiłło Józef dz. 14
Szypiłło Mikołaj dz. 17
Warnek Feliks lep. 13
Wieczorkowski Ksawery br. 17
Wyrwicz Daniel dz. 14
Żaba Antoni łowcz. dz. 14
Żyliński Piotr grodź. 16
Klasa III Pierwszoletni
Adamowicz Mikołaj dz. 14
Denhoff Jan lep. 14
Eljaszewicz Józef dz. 14
Felber Ignacy dz. 14
Felber Justyn dz. 18
Klott Adam br. 16
Królikowski Józef dz. 16
Mirski Kazimierz rotm. dz. 15
Mirski Stefan rotm. dz. 16
Onoszko Franciszek dz. 17
Piasecki Stanisław dz. 17
Szauman Aleksander pułk. dz. 14
SztromDerg Teodor lep. 16
Taraszkiewicz Benedykt dz. 19
Tomaszewicz Michał dz. 19
Wasilewski Jan lep. 14
Woynowski Tadeusz dz. 15

Klasa IIl Długoletni
Dąbrowa Paweł sędz. dz. 16
Hołownia [ózef zawil. 18
Michałowski Jerzy dz. 16
Oziewicz Bogusław oszm. 16
Romanowski Jan dz. 16
Rusiecki Dominik dz. 17
Spasowski Wawrzyniec lep. 14
Szumborski Ignacy dz. 18
Szymakowski Wincenty dz. 17
Szypiłło Wincenty dz. 18
Szyszko Augustyn wileńsk. 16
Teyler Marcin mińsk. 15
Wołosowski Ignacy sądz. br. 16
Zyrkiewicz Andrzej dz. 17

Klasa IV Pierwszoletni
Baranowski Jerzy dz. 21
Biellikowicz Dominik br. 16
Bosowski Ernest dz. 17
Jakowicki Sylwestr dz. 16
Hołownia Konstanty zawil. 19
Hutorowicz Marcelli dz. 16
Jasiewicz Konstanty bor. 18
Kijuć Wincenty bor. 20
Korkozowicz Kajetan dz. 16
Porębski Franciszek dz. 18
Szumborski Klemens dz. 17
Szyszko Franciszek wilejski 18
Szyszko Justyn wilejski 18
Żaba Józef br. 17
Zaba Paweł br. 15

Klasa IV Drugoletni
Czerniechowski Ignacy dz. 19
Fiedorowicz Klemens dz. 19
Hutorowicz Anzelm wilejski 19
Korkozowicz Wiktor sędz. 18
Parafianowicz Wincenty dz. 20
Przeborowski Antoni dz. 15
Przeborowski Bazyli dz. 19
Stankiewicz Konstanty dz. 20
Woronowicz Michał dz. 22
Woynowski Stanisław 21
22.01.2021 01:39

Rok 1817/18

Klasa poczynających
Bocianowski Antoni dz. 11
Budźko Tadeusz lep. 13
Czechowicz Eustachy lep. 10
Dowmant Jan dz. 12
Hryniewski Jan dz. 13
Huszcza Benedykt dz. 15
Jakołowicz Aleksander dz. 10
Jakołowicz Karol dz. 12
Kawecki Stanisław dz. 12
Klott Ignacy dz. 9
Klott Kazimierz dz. 10
Konoplański Dominik dz. 9
Korsak Tadeusz dz. 10
Kowalewski Johan dz. 12
Lenkiewicz Ignacy dz. 10
Mączyński Antoni dz. 12
Mienicki Maksymiljan lep. 10
Nowicki Ignacy dz. 11
Ostrowski Michał dz. 12
Podbipięta Juljan bor. 10
Przypiórski Józef dz. 10
Rudomina Mikołaj br. 12
Rusiecki January bor. 11
Siedlicki Feliks dz. 9
Slepść Jan dz. 10
Skrzydlewski Narcyz dz. 10
Swirski Justyn dz. 12
Szpakowski Ignacy br. 11
Szyryn Jan dz. 9
Tomaszewski Zygmunt br. 10
Waszkiewicz Telesfor dz. 12
Wołk Ignacy dz. 10

Klasa 1
Andruszkiewicz Kazimierz dz. 16
Arcimowicz Piotr dz. 8
Bortkiewicz Ludwik dz. 15
Borzęcki Edward dz. 10
Czechowicz Augustyn lep. 12
Czyżewski Ignacy dz. 14
Czyżewski Jan dz. 13
Dąbrowa Antoni dz. 14
Dąbrowa Kazimierz dz. 12
Dąbrowski Józef oszm. 12
Drozdowicz Kazimierz dz. 14
Hoffortt Kazimierz dz. 15
Jacewicz Franciszek dz. 13
Jacyna Joachim dz. 11
Korsak Antoni dz. 13
Kwieciński Ambroży dz. 13
Leszkiewicz Józef dz. 9
Makarski Michał dz. 14
Murawski Jan br. 11
Rączyński Jan dz. 11
Samuyło Antoni dz. 14
Siemienowicz Tomasz dz. 12
Szczerbiński Antoni dz. 12
Szczerbiński Jan dz. 13
Szypiłło Tadeusz dz. 9
Twardomański Jan dz. 9
Twardomański Ksawery dz. 12
Twardomański Stanisław dz. 9
Twardomański Tomasz dz. 12
Wojtkiewicz Dominik dz. 12
Woynowski Antoni dz. 11
Zaleski Aleksander lep. 14

Klasa II
Adamowicz Michał dz. 15
Adamowicz Tadeusz dz. 12
Balcewicz Augustyn dz. 13
Brynk Karol dz. 16
Brynk Ludwik dz. 12
Cybulski Franciszek dz. 14
Falkowski Felicjan dz. 14
Hołownia Antoni dz. 12
Isajewicz Franciszek dz. 12
Jurjewicz Szymon dz. 11
Juszkiewicz Adam lep. 15
Kiełpsz Józef dz. 11
Kiełpsz Ignacy dz. 13
Kiełpsz Józef dz. 11
Klott Michał dz. 12
Kotyrłło Eljasz lep. 16
Kulesza Ignacy dz. 10
Laskowski Franciszek dz. 12
Laskowski Ignacy dz. 14
Majewski Stanisław dz. 11
Mienicki Wincenty lep. 14
Mirski Franciszek dz. 16
Mirski Hieronim dz. 12
Niewęgłowski Franciszek dz. 13
Paulicki Franciszek dz. 16
Siedlicki Jan dz. 14
Stankiewicz Józef dz. 13
Szypiłło Karol dz. 15
Szyryn Jerzy dz. 14
Tomaszewicz Józef dz. 14
Ułasewicz Antoni dz. 15
Wasilewski Stanisław dz. 12

Klasa III
Andruszkiewicz Justyn dz. 13
Brynk Józef lep. 16
Brzostowski Edward dz. 13
Brzostowski Michał dz. 12
Janowiecki Kajetan lep. 17
Klott Henryk dz. 14
Korsak Ignacy dz. 12
Korsak Wincenty dz. 15
Marcinowski Michał dz. 16
Niemiro Wincenty dz. 17
Ochocimski Józef dz. 14
Przeborowski Florjan dz. 14
Sobolewski Piotr dz. 15
Stromberg Mikołaj lep. 17
Szydłowski Antoni dz. 13
Tomaszewski Franciszek dz. 14
Walicki Michał dz. 13
Woynowski Antoni lep. 17
Zągołowicz Jakób dz. 19
Ziękiewicz Tomasz dz. 16

Klasa IV
Brynk Jerzy dz. 14
Jakowicki Hilary dz. 15
Koplacewicz Józef dz. 17
Kuczyński Kazimierz dz. 16
Lisowski Aleksander lep. 13
Obrąpalski Antoni lep. 15
Parafianowicz Bonifacy dz. 17
Urbanowicz Wincenty dz. 19
Wyrwicz Antoni dz. 17
Klasa V
Brynk Antoni dz. 18
Koplacewicz Wincenty dz. 18
Kwinta Walenty dz. 17
Majewski Józef dz. 20
Stromberg Kazimierz lep. 17
Szczotkowski Józef lep. 19
Szypiłło Józef dz. 19
Taraszkiewicz Benedykt dz. 24

Klasa VI
Adamowicz Mikołaj dz. 20
Czerniechowski Ignacy dz. 24
Eljaszewicz Józef dz. 19
Eljaszewicz Tadeusz dz. 17
Felber Justyn dz. 18
Mirski Stefan dz. 20
Przeborowski Stefan dz. 17
Rejkowski Antoni dz. 16
Samuyło Kazimierz lep. 32
Szymakowski Wincenty dz. 20
Woronowicz Michał dz. 24
Żaba Józef dz. 18
22.01.2021 01:39

Rok 1824/25

Klasa 1
Affanasewicz Edward 12
Affanasewicz Józef
Aniśkiewicz Jan 18
Ciszkowski Konstanty 11
Czajkowski Józef dz.
Frydensberg Józef
Jarkowski Cyprjan dz. 8
Jarkowski Józef dz. 10
Jacyno Wincenty dz. 8
Jakowicki Witalis 13
Juchnowski Józef 15
Juchnowski Maciej 13
Konoplański Adolf 11
Korkozowicz Cezar dz. 13
Kotliński Djonizy 13
Krajski Andrzej 9
Kruman Józef 21
Leśniewski Józef 10
Mackiewicz Antoni dz. 10
Małachowski Franciszek 12
Małachowski Ignacy 13
Małachowski Justyn dz.
Mienicki Aleksander 9
Odolski Franciszek
Pleśniarski Feliks
Podbipięta Benedykt
Reutt Antoni 13
Reutt Włodzimierz 10
Rodziewicz Michał
Rudomina Ignacy 11
Ryży Aleksander dz.
Sokołowski Albert 10
Sokołowski Erast 9
Strupiński Sylwerjusz
Święcicki Romuald dz.
Szczerbiński Jan 13
Szczerbiński Stefan 13
Szyman Andrzej 15
Szypiłło Tadeusz 9
Trochlic Franciszek dz.
Tuchnowski Maciej
Wasilewski Józef 12
Wasilewski Wincenty dz. 10
Wysocki Franciszek 16
Zienkiewicz Franciszek dz. 9
Żyliński Józef 13

Klasa 11
Drozdowicz Tadeusz 14
Frankowski Apolinary 12
Jurjewicz Józef 13
Klott Aleksander 15
Klott Rudolf 12
Kotliński Jan 16
Marcinowski Dominik 14
Parfianowicz Antoni 15
Rejkowski Donat 13
Reutt Jan 15
Ryży Piotr 13
Stankiewicz Nikodem 15
Strupiński Stanisław 13
Szyryn Justyn 13
Szyszko Józef zawil. 13
Klasa III Pierwszoletni
Bohdanowicz Marcin 15
Borkowski Józef 16
Karczewski Józef 14
Klott Jan 14
Konoplański Dominik 19
Mackiewicz Justyn dz. 21
Parfianowicz Jan 15
Rudomina Stanisław 16
Ryży Benedykt 16
Samuyło Joachim 15
Sokołowski Dominik 20
Strupiński Józef 13
Szypiłło Antoni 25
Szypiłło Franciszek 11
Szypiłło Kazimierz 12
Święcicki Józef 15
Swirski Justyn 17
Urbanowicz August 13
Urbanowicz Michał 12
Wasilewski Konstanty 17
Żuk Michał 13
Żyliński Adam zawil. 15
Klasa III Drugoletni
Baranowski Mikołaj 19
Bortkiewicz Jan 16
Danto Stefan 20
Jakowicki Ferdynand 16
Kiełłpsz Ignacy 14
Kurkliński Kazimierz 15
Leszkiewicz Józef dz. 16
Łazarowicz Józef zawil. 15
Makarski Szymon 14
Morawski Ignacy 15
Potrykowski Kazimierz 15
Pszczołko Bazyli 13
Pszczołko Wincenty 17
Siedlicki Feliks 18
Siedlicki Michał 16
Siedlicki Mikołaj 15
Szerszeń Jan dz. 16
Szypiłło Tadeusz 18
Szyryn Adam 13
Trapsza Antoni 15
Ułłasewicz Kalasanty 16
Urbanowicz Karol 15
Wojnowski Piotr 21
Klasa IV Pierwszoletni
Andruszkiewicz Kazimierz 20
Barrau Ferdynand z Nante 18
Ciszkowski Michał 17
Czajkowski Stanisław 18
Czechowicz Eustachy 17
Jacyno Joachim 18
Klott Kazimierz 17
Mirski Aleksander 18
Mirski Dominik 19
Mirski Ferdynand 18
Mirski Ludwik 15
Podbipięta Franciszek 15
Przepiórski Ignacy 19
Przepiórski Kajetan 18
Reutt Zygmunt 20
Skrzydlewski Narcyz 18
Swirski Łukasz 18
Szyryn Jan 17
Zienkiewicz Kajetan 18
Klasa IV Drugoletni
Borodzicz Juljan 21
Klott Ignacy 17
Kotliński Józef 22
Ostrowski Michał 18
Podbipięta Juljan 19
Przepiórski Józef 18
Reykowski Wincenty 19
Siedlicki Jan 20
Szypiłło Józef 18
Taraszkiewicz Benedykt
Ułłasewicz Antoni
Woronowicz Michat
Woynowski Antoni
22.01.2021 01:40

Rok 1831/32

Klasa wstępna
Buywid Józef dz. 18
Cwieciński Kazimierz dz. 16
Dobrowolski Stefan dz. 16
Fiedorowicz Antoni dz. 10
Halicki Ignacy dz. 16
Kozaryn Gasper dz. 11
Kozaryn Józef dz. 9
Lubieński Marcelli dz. 10
Lubieński Michał dz. 12
Rożnowski Andrzej lep. 10
Rożnowski Fortunat lep. 12
Rożnowski Rajmund lep. 8
Ryży Cyprjan dz. 10
Sieleniewicz Karol dz. 12
Sokołowski Romuald dz. 9
Spirydowicz Konstanty dz. 14
Szypiłło Justyn dz. 12
Terpinowicz Stanisław dz. 15
Zaykowski Józef dz. 10

Klasa I
Baniewski Jan dz. 13
Berezniewicz Wincenty poł. 24
Borowski Franciszek Drohiczyn 18
Bortkiewicz Franciszek dz. 13
Daczewski Stanisław dz. 14
Drozdowicz Jan dz. 13
Fiedorowicz Franciszek dz. 12
Gugaliński Symon dz. 12
Hrehorowicz Juljan dz. 14
Jakszewicz Bronisław wilejski 14
Kario Maciej dz. 10
Korsak Eustachy lep. 11
Korsak Ludwik lep. 13
Kozłowski Franciszek dz. 15
Kowalewski Stefan dz. 11
Kruszczyński Ksawery dz. 11
Kurowski Romuald dz. 11
Ostrowski Witalis dz. 12
Pietkiewicz Jan dz. 15
Racewicz Benedykt dz. 11
Racewicz Karol dz. 10
Rusiecki Wincenty dz. 11
Waźniewicz Ignacy dz. 12
Zasztowt Walerjan dz. 10
Zdrojewski Leopold dz. 12
Żyliński Fabjan lep. 11
Żyliński Symon lep. 12
Klasa 11
Bogucki Władysław dz. 11
Cwieciński Kalikst dz. 12
Fiedorowicz Bazyli dz. 13
Frydenberg Ignacy dz. 13
Kario Leonard dz. 12
Kiełpsz Aleksander bor. 15
Kiełpsz Jakób bor. 15 I
Korsak Polikarp lep. 13
Kossarzewski Józef lep. 15
Łukiewicz Mikołaj dz. 12
Nornicki Antoni dz. 14
Pawłowicz Leonard dz. 13
Przepiórski Dominik dz. 15
Peżycki Jakób dz. 15
Racewicz Józef dz. 15
Rusiecki Aleksander dz. 12
Rusiecki Kazimierz dz. 12
Ryży Edward dz. 13
Ryży Kleofas dz. 13
Suchinicz Ignacy dz. 13
Suchinicz Michał dz. 13
Szadziewski Franciszek dz. 13
Terpinowicz Karol dz. 14
Zambrzycki Konstanty dz. 13
Zdrojewski Stanisław dz. 14

Klasa IIl
Bogucki Robert dz. 13
Budźko Ignacy lep. 14
Ciapiński Stanisław poł. 14
Cybulski Alojzy dz. 16
Czaykowski Wincenty dz. 13
Haykowicz Tadeusz lep. 11
Jacyno Wincenty dz. 14
Kroszczyński Edward dz. 13
Krayski Ludwik dz. 13
Kuchciński Wincenty dz. 16
Kuleszo Marek dz. 16
Kuleszo Rajmund dz. 15
Kurowski Michał dz. 13
Łukiewicz Kazimierz dz. 14
Niekraszewicz Józef dz. 21
Oziewicz Antoni dz. 15
Przepiórski Stefan dz. 13
Rusiecki Jan dz. 13
Stański Joachim lep. 15
Woronowicz Wincenty dz. 15

Klasa IV
Dowmant Jan dz.
Drozdowicz Tadeusz dz. 21
Falkowski Ambroży dz. 16
Frydenzberg Józef dz. 15
Garglinowicz Józef dz. 14
Haykowicz Adam lep. 17
Jarkowski Cyprjan dz. 15
Korsak Melchjor lep. 15
Korsak Władysław lep. 19
Krayski Andrzej dz. 19
Kuchciński August dz. 17
Kuryłowicz Ignacy dz. 16
Mienicki Aleksander dz. 16
Ostrowski Michał dz. 24
Reutt Włodzimierz dz. 16
Ryży Alojzy dz. 18
Ryży Benedykt dz. 23
Siemaszko Adam dz. 20
Sokołowski Albert dz. 18
Sokołowski Erast dz. 16
Święcicki Józef dz. 21
Święcicki Romuald dz. 22
Szumborski lózef dz. 21
Szypiłło Franciszek dz. 18
Szypiłło Kazimierz dz. 20
Trochlec Franciszek dz. 16
Zienkiewicz Franciszek lep. 15